You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Comerţ/ Tehnician în activităţi

de comerţ Modulul: M III Negocierea vânzării Nr de ore/an: 62 ore Nr. ore /săptămână: 2 din care T: 1 LT: 1 IP: Clasa: a XIII-a ruta progresivă Profesor: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa 4 la OMECI nr. 3423/ 18.03.2009 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/ 30.01.2006 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: Nr. crt. (0) 1. Unitatea de competenţă (1) UC 16 Negocierea vânzării Nr. ore T (4) 10 LT (5) 9 IP (6) T (7) S1-10

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

Competenţe specifice (2) C1.Analizează informaţiile înainte de vânzare

Conţinuturi (3) Analiza informaţiilor înainte de vânzare - Examinarea profilului unui bun vânzător: caracteristici, cunoştinţe - Studierea principiilor fundamentale ale vânzării: empatia, dialogul, climatul 1

Săptămâna LT (8) S1-9 IP (9) -

Obs. (10)

vânzători. marcă. aspect. materii prime.2. ambalaj. caracteristicilor şi condiţiilor de utilizare ale produselor alimentare şi nealimentare. după produs. nealimentare Prezentarea sortimentului de mărfuri potenţialilor cumpărători: în funcţie de cerinţele clientului. Analizează oferta Oferta de mărfuri de mărfuri Studierea ofertei de mărfuri: alimentare. gust. miros. delegaţi comerciali. UC 16 Negocierea vânzării de încredere . personalul itinerant.dezavantajelor. poziţia în structura organizatorică Recapitulare C2. culoare. modalităţi de fabricaţie.Compararea ofertelor de mărfuri: prezentarea avantajelor. după clienţi.Localizarea structurii forţelor de vânzare in cadrul unităţii: agenţi comerciali. comis voiajori. geografică. preţ . cu produsele concurenţilor Recapitulare 2 11 12 - S11-21 S10-21 . particularităţilor.

3. UC 16 Negocierea vânzării C3.Aplicarea tacticilor de negociere în tranzacţiile comerciale: ofensive. defensive Recapitulare 9 9 - S22-30 S22-30 Recapitulare finală 2 S31 3 . indirecte.Utilizează strategii şi tactici de negociere în tranzacţiile comerciale Strategii şi tactici de negociere utilizate în tranzacţiile comerciale .Folosirea strategiilor de negociere pentru tranzacţiile comerciale : directe. ordinea de zi. cooperante . locul de desfăşurare. documente. conflictuale. dosare .Stabilirea planului de negociere: logistica negocierii.