You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Tehnician în activităţi de comerţ

Modulul: Mediul concurenţial al afacerilor Nr de ore/an: 62 ore/an Nr. ore /săptămână: din care: T: 31, LT: 31, IP: 0 Clasa: a XIII-a ruta progresivă Profesor: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: nr.3423 / 18.03.2009, Anexa 3 Programa aprobata prin OMEdC nr. 3172/30.01.2006, Anexa nr. 2

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:

Nr. crt. (0) 1.

Unitatea de competenţă (1) UC9. Mediul concurenţial al afacerilor

Competenţe specifice (2) C1. Analizează concurenţa pe piaţă

Conţinuturi (3) 1. Analiza concurenţilor 1.1. Concurenţa - componentă a pieţei 1.2. Identificarea concurenţilor : studierea directă a pieţei, publicaţii de specialitate, Internet, alte modalităţi mass media 1.3. Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor: din punct de vedere a preţurilor, diversităţii sortimentale, calităţii, segmentelor de consumatori, cotei de piaţă, nivelului tehnologic, etc.

Nr. ore T (4) 1 2 3 LT (5) 1 1 2 IP (6) T (7) S1 S2,3 S4,5,6

Săptămâna LT (8) S1 S2 S4,5 IP (9)

Obs. (10)

1

Strategii în mediul concurenţial concurenţial strategiile în funcţie 3. identificarea nişelor de piaţă 2. Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei la acestea : 2.4 Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a concurenţilor: compararea preţurilor proprii cu cele ale concurenţilor. compararea ofertei de afaceri furnizorilor cu obiectivele proprii.2.4.4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii 2. nivelurilor calitative. Studierea comportamentului de consum al clienţilor.3.1.10 S3. segmentelor de consumatori. recapitulare UC9.2. 1. Competitivitate în mediul de afaceri concurenţial modalităţile de a fi 2. structurilor sortimentale.3.2. 1 1 1 1 S17 S18 S17 S18 2 . Aplicaţii. Mediul C3.2.1.1.3. aprecierea credibilităţii furnizorilor 2.14 3. Realizarea unei oferte competitive: al afacerilor de informaţiile 3. Modernizarea tehnologiei şi măsuri de reducere a costurilor 2.3.2. Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii: 2. recapitulare UC9.1. Analizează 2.2. analiza preţurilor. Preţul.7. Urmărirea si satisfacerea nevoilor clientului 2. Adaptează 3.2.12.6.1. Măsuri de formare continuă a personalului 2.8 4 2 2 S9.8 S9. Selectarea ofertelor optime ale al afacerilor competitiv în mediul furnizorilor: observare. Mediul C2.1.2. 13. analiza calităţii.Produsul deţinute în urma 3. Motivarea personalului 2.5 Aplicaţii. cotelor de piaţă. nivelurilor tehnologice 1.10 1 1 1 1 1 1 1 1 4 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S15 S16 S11.2. costuri reduse 2 S7.1.

3. Calitate 3. promovare 3.2. Publicitate 3.4.4.1. Aplicaţii.1. preţuri.1.analizei mediului concurenţial 3.30 S31 3 .3.5.4.3.28.24 S23.3. Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii şi a întreprinderii: 3.3. Relaţii publice 3.3.2. Modalităţi de prezentare şi informare 3.3. Sistematizarea cunoştinţelor acumulate S27.24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S25 S26 4 1 4. Diversitate sortimentală 3. produs/serviciu.1. Promovarea vânzărilor 3. recapitulare 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S19 S20 S21 S22 S23.1.5. distribuţia pe piaţă. Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial: resursele umane. 29. Participarea la târguri şi expoziţii 3. Promovarea prin forţele proprii de vânzare 3.3. Comportamentul personalului – diferenţierea ofertei prin personalul angajat 3.6.