You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Profilul: Tehnic Domeniul de pregătire de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Modulul: III, Instalaţii Nr de ore

/an: 72 Nr. ore /săptămână: din care:T: 1; LT: -; IP: 1 Clasa: a IX–a Profesor: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331/25.02.2010 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr. 2 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: Nr. ore Conţinuturi
(3)

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

Nr. crt.
(0)

Unitatea de competenţă
(1)

Competenţe specifice
(2)

Săptămâna IP
(6)

T
(4)

LT
(5)

T
(7)

LT
(8)

IP
(9)

Obs.
(10)

1

INSTALAŢII DE C1. Recunoaşte 1. Tipuri de instalaţii: ALIMENTARE tipurile de - de alimentare cu apă, de CU APĂ instalaţii canalizare, de gaze naturale combustibile. 2. Condiţii standard de execuţie, de funcţionare, de calitate pentru instalaţii: funcţionalitate, durabilitate, rezistenţă, etanşeitate. 1

3

-

3

S1,S 2, S3 S4

-

S1 S2 S3 S4

1

-

1

-

Tipuri de instalaţii: reţele exterioare de apă rece. S18 S19. Alcătuirea instalaţiilor elementele interioare şi exterioare de componente în alimentare cu apă rece şi caldă. S31. S22. C7. instalaţii interioare de canalizare. Tipuri de instalaţii de gaze: reţele exterioare de gaze. S32. 6. S29. S31. Identifică 4. S32. S6. instalaţii interioare de gaze naturale combustibile. S25. 2 - 2 S5. S16. Tipuri de instalaţii de canalizare: reţele exterioare de canalizare. Identifică elementele componente în instalaţii de canalizare INSTALAŢII DE C6. S13. S24. S20 6 - 6 6 7 7. S7 S8. Identifică 8. S9. Alcătuirea instalaţiilor interioare de canalizare de ape uzate menajere şi pluviale. S23.S 26 S27. S8. Recunoaşte CANALIZARE tipurile de instalaţii de canalizare C5. S16. S17. S15. instalaţii de alimentare cu apă 6 - 6 8 - 8 4 5 INSTALAŢII DE C4. S10. S10 S11. S27. S23. S15. S26. S18 S19. S14. S9. branşamente. S7. S25.S 22. instalaţii de stingere a incendiilor C3.S 28 8 - 8 S29. S13. Alcătuirea instalaţiilor de elementele gaze.2 C2 Recunoaşte tipurile de instalaţii de alimentare cu apă 3 3. S12.S 12. S30. S30. S17. S11. instalaţii interioare de apă rece şi caldă de consum menajer şi industrial. Recunoaşte GAZE tipurile de NATURALE instalaţii de gaze COMBUSTIBILE 5.S 14. componente în instalaţii de gaze 2 2 - 2 S21. S24. S20 S5 S6. S28 S21. .

S34. S34. S35 3 . S35 S33.S33.