You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Profilul: TEHNIC Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală: /Calificarea profesională: Construcţii instalaţii si lucrari

publice/Instalaţii pentru construcţii/Tehnician desenator pentru construcţii si instalaţii Modulul: II – Planuri pentru instalaţii Nr de ore/an:70 Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: Clasa: a X-a Profesor: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3313/02.03.2009 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463/12.07.2010 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR:

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

Nr. crt. (0) 1.

Unitatea de competenţă (1)

Competenţe specifice (2)

Nr. ore Conţinuturi (3) T (4) LT (5) 1 1 IP (6) S1 S2 T (7)

Săptămâna LT (8) S1 S2 IP (9) Obs. (10)

Scheme şi detalii C8.1 Utilizează şi de instalaţii identifica semnele convenţionale pentru instalaţii

1.Semne convenţionale utilizate 1 pentru reprezentarea instalaţiilor. 2. Semne convenţionale pentru 1 reprezentarea conductelor de 1

Semne convenţionale pentru reprezentarea armăturilor. 6. Semne convenţionale pentru aparate şi armături 8. 3. Scheme şi detalii de instalaţii de alimentare cu apă rece şi caldă. 5. fitingurilor. 5. Semne convenţionale pentru 1 reprezentarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. 2. Planuri de execuţie. de gaze naturale şi de încalzire centrală. 4. pieselor speciale şi a aparatelor.Planuri de instalaţii conform de instalaţii standardelor în vigoare. Tipuri de planuri. Semne convenţionale pentru conducte şi tipuri de îmbinări 7. Semne convenţionale specifice pentru instalaţii conform standardelor în vigoare. 4. Elemente componente ale desenelor din planurile de execuţie. Scheme şi detalii de instalaţii 2 1 1 S3 S3 1 S4 S4 1 1 1 1 1 1 1 1 S5 S6 S7 S8 S5 S6 S7 S8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S9 S10 S11 S12 S13 S14 .alimentare cu apă rece si caldă. scheme şi detalii de execuţie. 6.2 Citeşte si interpreteaza planuri 1. 3. Scheme simple de instalaţii C8.

Schema instalaţiei. Scheme şi detalii de instalaţii de ventilare. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 S18 S19 S20 S21 S22-23 S24-25 S26-27 S28-29 S30-31 S32-33 S34-35 S18 S19 S20 S21 S22-23 S24-25 S26-27 S28-29 S30-31 S32-33 S34-35 3 . Întocmirea planurilor instalaţii C8. 1 1 1 S15 S16 S17 S15 S16 S17 2. .de gaze naturale combustibile 1 7. 2. Planul de nivel. de nivel. 1 9. 8.Planuri de instalaţii tehnicosanitare si de gaze. 5. Profilul longitudinal.Planuri de instalaţii de ventilare şi condiţionare a aerului . 4. Detalii de execuţie 3.3 Întocmeşte de desene de execuţie 1.Planuri de instalaţii de încalzire centrală. 6. Detalii de execuţie. Planuri şi scheme pentru o clădire P+1E. Detalii de execuţie necesare.Scheme de funcţionare.Desene de execuţie: . . Planuri de situaţie. profile longitudinale. 7. 1 8. Planul de situaţie.