You are on page 1of 4

Contoh RPH

Bidang

: Sukatan dan Geometri

Tajuk

: Masa dan Waktu

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk:

- Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan

Standard Pembelajaran urutan . Masa: 30 minit (1 waktu)

: Murid berupaya untuk: iii- Menamakan hari dalam seminggu mengikut

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Persed a. Minta murid memerhatikan i. Hari ini hari apa ? iaan abjad yang dipaparkan dan kemudian menyusun semula huruf supaya menjadi nama hari ii. Semalam hari yang betul Pemerhatian apa ? dan Analisis

Esok hari apa ? iv. Apakah hari terakhir kamu kesekolah ? Sintesis Idea iii. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah ? iv. slaesa selasa ubar rabu Imaginasi a. Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar. Apakah hari murid dengan melakukan pertama aktiviti seperti contoh di bawah: kamu kesekolah ? Penjanaan Idea b. Perkukuhkan kemahiran i. ii. Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas. Hari apa ada subjek PJ ? .iii.

Apakah rancangan tv? v. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan setiap murid. Edarkan lembaran kerja 62 i. yang diberi. Amalan berterusan . Pelaksanaan b. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja? Tindakan a. Apakah hari sebelum hari Isnin? Penambahbaikan ii.Perkembangan Murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu i. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi. Ada berapa hari dalam seminggu? Menilai iv. Hari apakah selepas hari Jumaat? iii.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. .Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.