You are on page 1of 3

NEGERI PERAK DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI IPOH KES MAL BIL:_____________________ ANTARA FIRDAYANTI A2114108 No.7.

Hala Pulai Timur 1, Taman Chandan Desa, 31300 Kampong Kepayang, Perak Darul Ridzuan. DENGAN OTHMAN BIN SAMAN 611010-10-5459 No.7,Jalan Sentosa 39b, Taman Bunga Melor, 41050 klang, Selangor Darul Ehsan. PENYATA TUNTUTAN 1. Pihak plaintif adalah FIRDAYANTI No.Passport : A2114108 yang beralamat No.7,Hala Pulai Timur 1,Taman Chandan Desa,31300 Kg.Kepayang,Perak Darul Ridzuan. Pihak defenden adalah OTHMAN BIN SAMAN No.K.P : 611010-10-5459 beralamat No.7,Jalan Sentosa 39b,Taman Bunga Melor,41050 Klang,Selangor Darul Ehsan. Plaintif telah bernikah dengan defenden pada 22.06.2012 melalui Nabi kadi Klang Selangor dan sesalinan perakuan nikah dikepilkan seperti dilampiran “A” Selepas bernikah kami tinggal di No.7,Jalan Sentosa 39b,Taman Bunga Melor,41050 Klang,Selangor Darul Ehsan. Keadaan rumahtangga Plaintif dengan Defenden bermasalah kerana Tiada persefahaman dan selalu berselisih pendapat. Defendan tidak ada pendapatan yang tetap. Suka pukul,menghina,seksa dan halau dari rumah. PLAINTIF

DEFENDAN

2.

3.

4.

5. 5.1 5.2 5.3 6.

Di atas perkara di atas Plaintif dan Defendan telah mendapat khidmat nasihat daripada Pegawai Tadbir Agama Daerah Manjong.Tetapi tetap tiada penyelesaian. (Alasan Plaintif untuk penceraian secara Fasakh) 7.1 Tiada persefahaman dan selalu berselisih pendapat. 7.2 Defendan tidak ada pendapatan yang tetap. 7.3 Suka pukul,menghina,seksa dan halau dari rumah. Oleh yang demikian plaintif pohon kepada Mahkamah yang mulia ini:

7.

8.

Jalan Sentosa 39b. OTHMAN BIN SAMAN 611010-10-5459 No. Perak Darul Ridzuan.a.Hala Pulai Timur 1. 41050 klang. 31300 Kampong Kepayang. b. Taman Bunga Melor. ANTARA FIRDAYANTI A2114108 No.. Selangor Darul Ehsan. Lain-lain relif yang difikirkan suai manafaat oleh Mahkamah.7. Mahkamah meluluskan permohonan penceraian Plaintif untuk bercerai secara Fasakh dibawah seksyen 53 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004. pada……………………….20…………….pada hari…………………… Pada………………………haribulan…………………….7. . DENGAN PLAINTIF SAMAN DEFENDAN Anda dengan ini disaman supaya hadir sama ada sendiri atau melalui Peguam Syarie anda di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah Perak di ………………………. Taman Chandan Desa. Bertarikh 15hb Mei 2013 _______________________ Plaintif Pernyataan Tuntutan ini difailkan oleh plaintif yang alamat penyampaian di ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BORANG MS 2 ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (PERAK) 2004 (Perenggan 8 (a)) NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PERAK DI IPOH NO KES :…………………………………….

Dan ambil perhatian bahawa jika anda ingin membela diri terhadap tuntutan tersebut. (Meterai) ……………………………….butir-butir tuntutan itu seperti dinyatakan dalam pernyataan tuntutan yang diendorskan disini.anda hendaklah memfailkan di Mahkamah ini dan menyampaikan kepada plaintif suatu pembelaan didalam boring yang ditetapkan sebelum tarikh yang disebut di atas atau hadir di Mahkamah pada tarikh itu..haribulan…………………20…………….pagi/petang. Ambil perhatian bahawa jika anda ingkar hadir di Mahkamah pada hari dan masa yang ditetapkan. Hakim/Pendaftar . Bertarikh pada……………………….Mahkamah boleh meneruskan untuk mendengar dan memutuskan kes tanpa kehadiran anda.untuk menjawab tuntutan terhadap anda oleh Plaintif yang dinamakan di atas.