You are on page 1of 2

Hükümeti eleştiren öğretmene aylıktan

20 Ocak 2007
kesme cezası
A.A.

Konya'da bir öğretmenin 2006 yılı 23 Nisan'da yaptığı bir konuşma nedeniyle Milli
Eğitim Disiplin Kurulunda suçsuz bulunmasına rağmen, Konya Valisi Atilla
Osmançelebioğlu tarafından 1/8 oranında aylıktan kesilme cezasına çarptırıldığı
bildirildi.

Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Altan Güzel, söz konusu uygulamayı
protesto etmek için, sendika üyeleriyle birlikte Kayalıpark, Valilik Konağı civarında bir açıklama
yaptı.

Güzel, “Atatürk'ü ve tam bağımsız cumhuriyeti savunan, 40 yıllık öğretmen Ömer Lütfi
Akça'nın, Vali tarafından sekizde bir maaş kesimi gibi ağır bir ceza ile cezalandırılmasını belirtti.

Okulun İnceleme Komisyonu tarafından incelenen, okul müdürü tarafından onaylanan konuşma
metninde, İl Disiplin Kurulu tarafından da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığın belirten
Altangüzel, “Öğretmenimiz, Konya Valiliği tarafından nedeni tarafımızca anlaşılmayan bir
şekilde, sekizde bir maaş kesim cezası ile cezalandırılmıştır. Atatürk'ü ve tam bağımsız
Cumhuriyeti savunmaktan dolayı aldığımız cezalar bizler için onurdur” diye konuştu.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Veli Demir
ise şunları kaydetti:
“İl Disiplin Kurulu ise Akça'nın konuşmasında hiçbir suç unsuru görmeyerek, ceza verilmesi
önerisini 6-0 oy birliğiyle reddetmiştir. Önerilen kıdem indirimi, 1/4 aylıktan kesme cezasının
reddedilmesine rağmen öğretmenimiz, Vali Atilla Osmançelebioğlu tarafından 1/8 oranında
aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. Valilik tarafından, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü
savunan ve hiçbir cezası olmayan, Cumhuriyete bağlı olduğu bilinen 40 yıllık bir öğretmene
ağır bir ceza verilmiştir. Öğretmenin konuşma metninde Atatürk'ün konuşmalarından alıntılar
da vardı. Mahkemeye başvurup orada hesaplaşacağız.”

Demir, ceza tutarı olan 132 YTL'nin ödendiğini, ancak kararın iptali için de Bölge İdare
Mahkemesine başvurduklarını sözlerine ekledi. Demir, “23 Nisan gibi ulusal duyguların en
yoğun olduğu günde, yurtseverliği, ulusal değerleri, ülkeye sahip çıkma bilincini çocuklara
anlatmanın ne zararı var” dedi.

Konya Valisi Atilla Osmançelebioğlu ise protesto ile ilgili bilgisi olmadığını belirterek, “Yargı yolu
açık. Bugün de Valilik civarında sendika üyelerinin basın açıklaması yaptığını sizden
öğreniyorum. Eylem yapacaklarına yargıya gitsinler” diye konuştu.

VERİLEN CEZA KARARININ METNİ

Konya Valisi Atilla Osmançelebioğlu imzasıyla bildirilen kararda şu ifadeler yer alıyor:
Hakkınızda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerince yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen
soruşturma raporu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı'nda
günün anlam ve önemi konuşmasında; “Topraklarımız üs olarak kullanıldı. AB'ye girmek
pahasına akıl almaz bir siyaset izlenmektedir... Çünkü ülkemiz emperyalist ABD'nin ve
emperyalist AB ülkelerinin güdümüne girmiştir. Ülkemizin çıkarları ve ulusal dış siyaset
konularında sürekli ödünler verilmektedir. Komşumuz Irak'ın işgalinde Türkiye olarak onurlu bir
tutum sergileyemedik. Topraklarımız üs olarak kullanıldı...”

...şeklinde ifadeler kullandığınız anlaşıldığından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun


125/D-1 maddesi gereğince (Bir) 1 yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye
edilmeniz, ancak öğrenim durumunuz nedeniyle yükselebileceğiniz kadronun son kademesinde
bulunduğunuzdan brüt aylığınızın 1/4'ünün kesilmesi teklif edilmiş ve söz konusu dosya İl Milli
Eğitim Disiplin Kurulu'na gönderilmiştir. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca dosya görüşülmüş,
2006/45 sayılı karar ile muhakkiklerin teklifi reddedilmiştir. Bahse konu konuşmayı yaparak
Hükümet'in icraatlarını eleştirmek suretiyle siyaset yaptığınız sübuta erdiğinden 1/8 oranında
Aylıktan Kesme Cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür.