BORANG PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2012 (UNIT BERUNIFORM/KELAB & PERSATUAN/SUKAN & PERMAINAN

)
BIL NAMA MURID KEHADIRAN 50% JAWATAN 10% PENGLIBAT AN 20% PENCAPAI AN 20% JUMLA H%

BORANG PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2012 (GURU KELAS) BIL NAMA MURID UNIT BERUNIFOR M KELAB & PERSATUA N SUKAN & PERMAINA N A = JUM %2 TERBAIK / 2 B= BONUS JUM KESELURUHAN (A+B) .

JAWATAN UNIT BERUNIFORM .

JAWATAN KELAB & PERSATUAN. SUKAN & PERMAINAN PENGLIBATAN .

PENCAPAIAN GRED .

BONUS ANUGERAH KHAS .

MARKAH KESELURUHAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful