• Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas. . • Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. • Terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.

Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.Cara Perlaksanaan Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. .

Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan. Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas. . Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya.Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.

c) mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a) pelajar mengenal pasti dan merekod. . b) menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri.

Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan? a. Format / Bentuk . Penilaian d. Hasil Pembelajaran c. Penilaian objektif tugasan b.

Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.Format Kontrak Pembelajaran • Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. . Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.

.

Penggunaan teknik ini dalam P&P. Di samping itu. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. . kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan.Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.

. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Biasanya.Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful