D.

CARATA

Asistenţa sociala persoanelor dependente
Suport de curs
CHIŞINĂU 2008

I.Dependenţă Noţiuni generale Patogenia Cauzele şi factorii consumului de drog II.Alcoolul Noţiuni generale Tipurile de alcool. Efectele alcoolului asupra organismului Alcoolul - riscurile şi consecinţele psihosociale III. Alcoolismul Noţiuni generale Formele clinice şi stadiile alcoolismului cronic_ Cauzalitatea alcoolismului Consumul de băuturi alcoolice de către tineret IV. Profilaxia alcoolismului Măsurile de profilaxie şi combatere alcoolismului Rolul şcolii, al familiei şi societăţii în profilaxia alcoolismului Importanţa asistenţei sociale în lucru cu adolescenţii alcoolizati V. Drogurile Noţiuni generale, clasificarile Prezentarea analitică a celor mai importante droguri Clasificarea drogurilor în dependenţă de efectele medicale şi psihologicе Dimensiuni sociale ale consumului de droguri Etiologia narcomaniei.Teoriile şi părerile psihologilor cu privire la narcomanie VI. Toxicomaniile

Definiţie.Noţiuni generale Sindromul toxicomanic după H. Feldman VII. Formarea personalitatii narcodependente. Diagnostica primară Formarea personalitatii narcodependente după I.H.Babaian şi A.M.Sergeev Semnele şi simptomele consumului de droguri Diagnosticarea primară a dependenţei de drog VIII. Narcomaniile şi societatea Politicile antidgrog Supravegherea pe plan internaţional Supravegherea pe plan naţional Impactul negativ al narcomaniei asupra societăţii IX. Aspectul juridic, social şi pedagogic al narcomaniei Codul Civil Codul penal Partea specială Aspectul social Aspectul pedagogic X. Servicii socio-medicale acordate persoanelor dependente de drog Organizarea sistemului serviciilor socio-medicale în ţările europene Organizarea sistemului serviciilor socio-medicale în Republica Moldova Metode contemporane de tratament Аctivitatea organizaţiilor nonguvernamentale Terapia persoanelor dependente Psihoterapia persoanelor dependente XI. Prevenirea narcomaniei. Metode de educaţie în domeniul drogurilor Definiţie.Noţiuni generale Prevenţie primară, secundară şi terţiară Metode de educaţie în domeniul drogurilor Rolul şcolii, familiei şi societaţii în prevenirea consumului drogurilor Rolul asistentului social în intervenţia şi prevenţia dependenţei XII. Tabacismul. Istoria tutunului. Modul de utilizare a tutunului XIII. Dependenţă de preparate farmacologice XIV. Dependenţele tehnologice XV. Dependenţa alimentară XVI. Dependenţa de muncă Referinţe bibliografice

1

I.Dependenţă.
Noţiuni generale.
Potrivit definitiei Organizaţiei mondiale a Sănataţii, folosirea excesivă continuă sau sporadică a drogurilor, incompatibilă sau fără legătură cu practica medicală, este considerată drept consum ori abuzz. Drogurile pot fi folosite de indivizi în mod: - excepţional, constituind în sine operaţiunea propriu-zisă de a încerca o dată sau de mai multe ori un drog, fără a continua această practică; -ocazional, folosire a drogurilor în formă intermitentă, fără a se ajunge pînă la dependenţă fizică şi psihică; - episodic, folosirea drogurilor într-o anumită împrejurare; - sistematic, folosirea drogurilor caracterizată de apariţia şi instalarea dependenţei. Comitetul, de Experţi al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a stabilit, în anul 1964, elementul comun – starea de dependenţă – care caracterizează abuzul de droguri, recomandînd înlocuirea termenilor de ,,toxicomanie” şi ,,obişnuinţă” cu acela de ,,dependenţă”. Aşadar, dependenţa este o formă de consum voluntar, abuziv, periodic sau cronic de substanţe dependogene, dăunătoare atît individului, cît şi societăţii, fără a avea la bază o motivaţie medicală, spre deosebire de farmaco-dependenţele clasice, legitime, care sunt prin originea lor terapeutice ori paramedicale. Din punct de vedere farmacologic, conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a sănătăţii, prin dependenţă trebuie să înţelegem ,, starea psihică sau fizică ce rezultă din interacţiunea unui organism şi a unui medicament caracterizată prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite totdeauna de nevoia de a lua substanţa în mod continuu sau periodic pentru a-i resimţi efectele sale psihice şi uneori pentru a evita suferinţele”. 1. Dependenţă psihică (sinonim fiind psihodependenţa) – constă dintr-o stare psihică, particulară, manifestată prin dorinţa foarte necesară şi irezistibilă a subiectului de a continua utilizarea drogului şi de a înlătura şi disconfortul psihic. Dependenţa psihică se întîlneşte în toate cazurile de dependenţă, cu anumite particularităţi, pentru fiecare drog în parte, putînd fi însoţită ori nu de dependenţă fizică şi toleranţă. 2. Toleranţa se instalează lent, are un caracter temporar, pentru că poate să dispară dacă obiectul renunţă la drogul care a provocato. Fenomenul de toleranţă se explică prin reacţia organismului faţă de efectele aceleiaşi doze de substanţă administrate în mod repetat. Încetul cu încetul organismul reacţionează mai slab, pe măsură ce are loc o adaptare funcţională. Este momentul în care ficatul neutralizează şi metabolizează drogul. 3. Dependenţă fizică - este rezultatul administrării îndelungate a unui drog. Ea se manifestă evident în cazurile cînd are loc reducerea marcantă a dozelor, întreruperea completă al administrării sau amînarea acesteia peste limitele suportabile ale organismului, situaţii, ce generează o serie de tulburări fizice. În ansamblul lor acestea îmbracă aspectul sindromului specific toxicomanilor, cunoscut sub numele de ,,sindrom de abstinenţă” (sevraj). 4. Abstinenţă nu ţine doar de simpla întrerupere a administrării drogului. Simptomologia abstinenţei apare atunci cînd s-au epuizat rezervele trofice energetice ale organizmului, care se manifestă prin perturbări grave ale echilibrului şi ale capacităţii de reglare neuro-endocrino-umoral-metabolică-moleculară exercitată de sistemele neuromediatolilor. Simptomele de abstinenţă în toate toxicomaniile au caracterul unei hiperfuncţii compensatorii

hipersimpaticotonice (energotrope) care este exprimată clinic prin dilatarea pupilară, greţuri, anorexie, hiperglicemie, intensă stare de nelinişte psihomotorie. Sevrajul, în ceea ce priveşte anumite droguri, este nespus de greu de suportat de organism şi în această situaţie, pentru ai înlătura efectele neplăcute, consumatorul recurge la o nouă administrare. Modul de manifestare a dependenţei fizice, respectiv al sindromului de svraj, diferă în funcţie de drog, atît în ceea ce priveşte natura simptomelor cît şi intensitatea acestora. Astfel, ea este mai accentuată la opiacee şi la barbiturice, dar este moderată sau poate să lipsească la formele de dependenţă create de celelalte droguri. Organizaţia Mondială a Sănătăţii preciază încă din 1973 că riscul instalării farmaco-dependenţei la un individ rezultă totdeauna din acţiunea conjugată a trei factori: a) particularităţile personale ale subiectului; b) natura mediului social-cultural general şi imediat; proprietăţile farmacologiceale substanţei în cauză, în corelaţie cu cantitatea consumată, fregvenţa utilizării şi modul de utilizare (îngerare, inhalare, fumare, injectare subcutanată sau intravenoasă). Dependenţa care nu este dobîndită în mod accidental pe parcursul vietii individului se numeşte dependenţă naturală. Această dependenţă survine odată cu naşterea individului, în cazul în care mama sa este toxicomană. Este un trist adevăr, dar trebuie să ştim că cele mai recente victime ale abuzului de droguri sunt nou-nascuţii. Din această cauză la ora actuală, unul din zece copii aduşi pe lume riscă să decedeze ori prezintă grave malformaţii, întrucît mama sa a consumat droguri în timpul sarcinii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit (la 1964) că există din nefericire, atîtea tipuri de dependenţă cîte droguri sunt, acestea fiind: dependenţa de tip morfinic, dependenţa de tip cannabis, dependenţa de tip cocainic, dependenţa de tip amfetamnic, dependenţa de tip solvent etc.

Patogenia.
Mecanizmul de acţiune, farmacodinamică a drogului. Pentru început trebuie să definim care persoană e numită ,, narcoman dependent”. Astfel este denumită persoana, viaţa şi gîndurile căreia sunt guvernate de droguri. Ea trăieste pentru a se droga şi se droghează pentru a trăi. S-a constatat că organismul unui narcoman cu ,,stagiu” de 56 ani, de utilizare zilnică, cu vîrsta de 22 ani se aseamănă cu organizmul unui bătrîn de 82 ani. Din perspectiva biochimică, administrarea drogului înseamnă transmiterea permanentă a endorfinelor exogene la sistemul nervos, ceea ce uşurează creierului sinteza endogenă. Creierul, ca o sistemă destul de labilă, se adaptează destul de repede afluxului permanent de substanţe reglatoare (endorfinele exogene), mai ales în cazul administrării permanente a drogului. ,,Acomodarea” constă în aceea că celula nervoasă distruge singură în sine structurile fine responsabile de funcţionarea sa, adică celula nervoasă se ,,acomodează” unei existenţe în condiţiile unei,,tensiuni mai înalte”. În cazul sistării bruşte a administrării drogurilor, se declanşează sindromul de abstinenţă (sevraj), care la nivel celular se manifestă prin următoarele: celula nervoasă ,,acomodată” funcţionării în condiţiile ,,tensiunii excesive”şi ,,dezvăţată” să sintetizeze singură cantitatea necesară de endorfine, ,,refuză” să funcţioneze în lipsa drogului. În locul transmiterii semnalelor armonioase, celula nervoasă începe transmiterea unor semnale haotice de alarmă-semnalele impulsurilor

2

algice. Aceste impulsuri algice sunt un fel de ,,halucinaţii dureroase” ale creierului care nu doreşte de sine stătator să producă cantitatea de preparate reglatoare. Din perspeciva neurofiziologică administrarea drogului duce la dereglarea conştiinţei şi controlului emoţiilor. Partea cea mai complicată şi fină a creerului uman, procesorul acestuia, neocortexul (lobii frontali), răspunde de capacitatea omului de a-şi autocontrola comportamentul. În cazul abuzului de drog, anume neocortexul este cel care suferă. La narcoman se dereglează, în primul rind, autocontrolul şi autoaprecierea. El se supraapreciază, pierde distanţa necesară în comunicarea cu cei din jur prin adoptarea unui stil comunicaţional familiar, devine egoist. În al doilea rînd, se dereglează controlul emoţiilor. Fonul emoţional la narcomani oscilează între tristeţe şi bucurie, între dipresie şi euforie.

Cauzele şi factorii consumului de drog.
Cauzele interne ale consumului de droguri. În opinia adolescenţilor români şi modoveni, principalele cauze interne care îi fac pe tineri să încerce sau să consume curent droguri sunt: • curiozitatea, tentaţia, ,,fructul oprit”; • dorinţa de senzaţii tari; • lipsa de maturitate/responsabilitate; • problemele personale,necazurile,disperarea; • singurătatea,lipsa de prieteni; • plictiseala,lipsa unor preocupări interesante; • teribilismul/nevoia de a ieşi în evidenţă;

Cauzele externe ale consumului de droguri. În opinia adolescenţilor investigaţi, principalele cauze externe responsabile de consum de droguri la această vîrstă sunt: •anturajul/grupul de prieteni ,,dubioşi”; •climatul familial defavorabil; •nivelul educaţional şi cultural redus; rmaţiilor sau informaţii false cu privire la droguri; •imitarea modelelor din filme etc.; Situaţii, împrejurări favorabile consumului de droguri. În opinia adolescenţilor, principalele circumstanţe în care tinerii ,,încearcă” un drog sau devin consumatori de droguri sunt: • tovărăşia/prietenia toxicomanilor; • distracţiile(petreceri,discoteci,baruri); • frecventarea anumitor grupuri şi locurile ascunse/secrete; Diferenţele dintre loturile analizate au constat în esenţa şi în evidenţierea importanţei companiei, tovărăşiei, prieteniei cu toxicomanii ca factor situţional important, în general însoţit de acordarea unei importanţe mai reduse distracţiilor (petreceri,discoteci, baruri) de către subloturile de adolescenţi, de sex femenin, preadolescenţi (între 12 şi 16 ani). Diferenţele rural – urban la acest item nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. Factorii inhibitori interni ai consumului de droguri.

În opinia adolescenţilor, principalii factori interni care îi împedică pe tineri să consume droguri sunt: •tăria de caracter,voinţa, maturitatea, conştiinţa; •teama de dependenţă, de a nu se putea lăsa; •nu simt nevoia/nu sunt influenţabil; •conştientizarea pericolului pe care îi presupune consumul; •un ideal de viaţă/alte preocupări; Se pare că principalul factor intern frenator al consumului de droguri, în opinia adolescenţilor care declară că ar fi tentaţi să încerce un drog, este teama de dependenţă / de a nu se putea lăsa/. Adolescenţii din mediul rural acordă o importanţă ceva mai mare factorului nu simt nevoia / nu sunt influenţabili. Pentru adolescenţii de sex masculin, factorul teama de dependenţă / de a nu se putea lăsa are o importanţă mai mare în comparaţie cu valorile acordate de sublotul femenin. Factorii inhibitori externi ai consumului de droguri plasaţi în topul listei de către adolescenţii investigaţi sunt: •gradul de cultură şi educaţie; •teama/respectul faţă de părinţi; •mediul în care trăiesc; În cadrul acestei ierarhii generale, preadolescenţii şi toţi adolescenţii din mediul rural plasează factorul teama/respectul faţă de părinţi pe primul loc, alături de factorul gradul de cultură şi educaţie. Fetele acordă o mai mică importanţă factorului mediu în care trăiesc în comparaţie cu băieţii. Trebuie subliniat că mass-media sunt percepute de către adolescenţi ca avînd o influienţă minimă ca factor inhibitor extern. Pentru adolescenţii din grupul celor care au declarat că vor ,,încerca” unele droguri, principalul factor inhibitor extern este preţul(sunt prea scumpe), urmat de gradul de cultură şi educaţie şi mediul în care trăiesc. În schimb, adolescenţii care declară că nu vor consuma droguri niciodată acordă o mai mare importanţă factorilor gradul de cultură şi educaţie şi teama/respectul faţă de părinţi.

II. Alcoolul.
Noţiuni generale.
Cu mii de ani în urmă, oamenii au început să producă băuturi alcoolice din motive practice. Producţia vinului a început în Egiptul Antic, cind egiptenii şi-au dat seama ca sucul de struguri se strică repede, iar sucul fermentat sau vinul se păstrează bine. Mai tîrziu, vinul a devenit important pentru Biserica Romano-catolică, în toată Europa, întrucît era folosit la oferirea sfintei Liturghii. În perioada Renaşterii băuturile alcoolice au devenit importante în societatea europeană. Au început să fie produse pe scară largă şi promovate de breasla de comercianţi, care aveau controlul producţiei lor. Oamenii au început să încerce diferite tipuri de alcool, iar consumul de băuturi alcoolice a devenit o parte din cultura europeană. Utilizarea lui a dus adesea la abuz şi apariţia unui şir de probleme care s-au răsfrînt negativ asupra individului şi societăţii în general. Alcoolul este un drog, o substanţă chimică, care schimbă modul de funcţionare a organismului. Dacă utilizarea lui este larg răspîndită, nu înseamnă că este sănătos de al folosi. Este un drog care

3

tulbură mintea şi care schimbă reacţiile chimice din creier, afectînd modul de a gîndi, a simţi, a vorbi şi a se mişca al oamenilor. Tipurile de alcool. După procentajul de obţinere a alcoolului în lichidul căpătat, alcoolul se împarte în: alcool etilic, vinuri naturale şi alcool sintetic. Alcoolul etilic se obţine în majoritatea cazurilor din graminee care sunt fermentate în prezenţa acidului lactic şi se obţine o substanţă specificată toxică care ajunge pînă la 96 grade. Vinurile naturale se obţin în rezultatul fermentaţiei pomuşoarelor, o concentraţie mărită de zahăr. Alcoolul sintetic obişnuit din zaharurile sintetice fără procesul fermentativ care foarte bine este asimilat de organismul de provinienţă animală, însă este foarte otrovitor fiindcă conţine un radical al metilului. Efectele alcoolului asupra organismului. O acţiune puternică o exercită alcoolul asupra sistemului nervos central. După ce a consumat băuturi alcoolice omul devine lipsit de griji, nepăsător, bine dispus, vorbăreţ. Însă aceasta stare nu este legată de intensificarea proceselor de excitaţie, ci de slăbirea proceselor de inhibiţie, din care cauză omul nu se poate stăpîni, adică nu se poate reţine de la vre-o acţiune nejustificată. Inhibiţia internă este unul din cele mai importante procese ce au loc in sistemul nervos central. De ea sunt legate astfel de calităţi ale omului bine educat ca: stăpînirea de sine, autocontrolul, critica, precauţia. Excitaţia apărută în starea de ebrietate este închipuită, căci nu este legată de sporirea productivităţii gîndirii, activităţii şi se manifestă numai prin dezinhibiţia simţurilor, atracţiilor, acţiunilor. Capacitatea de muncă intelectuală şi fizică a celor ce consumă alcool cu timpul scade în urma slăbirii atenţiei, dificultăţilor în efectuarea operaţiunilor ce necesită mişcări precise. Alcoolul are patru efecte de bază asupra organismului: 1.îndestulează organismul cu energie (spirtul are o cantitate de energie mare dar nu conţine substanţe nutritive). 2.Acţionează ca anestezic asupra SNC, încetinind lucrul şi micşorîndu-i efectivitatea. 3.Stimulează formarea urinei. În caz de abuz de alcool organismul pierde mai multă apă decît primeşte şi celulele se deshidratează. 4.Scoate vremelnic din funcţie ficatul. După o cantitate mare de alcool pînă la 2/3 din ficat pot ieşi din functie, dar lucrul normal al ficatului se restabileşte peste cîteva zile. Aproximativ 20 % din alcoolul consumat se absoarbe în stomac. Prin sînge spirtul ajunge la toate organele. Ficatul oxidează spirtul cu viteză de 0,5 litri-oră din bere şi 0,3 litri pe oră din whisky. Aproximativ 90 % se transformă în CO2 şi H2O. Restul 10 % se elimină din organism prin transpiraţie şi plămîni. Prin consumul intern alcoolul este absorbit uşor şi pătrunde în sînge. Foarte repede este absorbit alcoolul din băuturile ce conţin bioxid de carbon (bere, şampanie). Resorbţia se face rapid prin mucoasa tubului digestiv, şi prin inhalarea unor vapori. Concentraţia maximală de alcool în sînge se stabileşte de obicei după o jumătate de oră, dacă a fost consumat după o masă săţioasă – după o oră. Din sînge alcoolul pătrunde în ţesuturi, unde se repartizează neuniform, deaorece el se dizolvă în lichide, ce se conţin în cantităţi mari în celulele nervoase. Concentrarea lui în creier este de o

dată şi jumate ori mai mare decît în alte ţesuturi. Destul de mare este concentraţia lui şi în ficat, pentru că acesta absoarbe, şi neutralizează orice substanţă, aflată în sînge în concentraţiile ce întrece norma. Alcoolul trece fără oprire bariera sistemului nervos central (locul de acţiune), bariera placentei copilului (de altfel, ca multe alte droguri), dacă mama poartă o sarcină, apare şi în laptele mamei. Concentraţia în sînge poate stabili cantitatea consumată, scăderea concentraţiei fiind lineară. Ea nu scade mai mult de 0,1 % pe oră şi se poate calcula exact în momentul unui accident. Alcoolul este metabolizat în ficat, în prezenţa unei enzime polimorfe ce conţine şi zinc, explicînd sensibilitatea deosebită la alcool a diferitelor persoane şi popoare. Fiecare gram de alcool metabolizat aduce organismului 7,1 kcal. Dacă alcoolemia e de 2/1000 (concentraţia alcoolului în grame într-un litru de sînge), acţiunea este deja anesteziantă; la alcoolici, această concentraţie poate fi mai ridicată. La concentraţii mai mari apar semne de intoxicaţie marcate de greaţă, vomă, scăderea temperaturii corpului, scăderea puterii musculare, tulburări de coordonare, testul deget la deget devine nesigur. La 0,5/1000: capacitatea de a conduce un automobil este deranjată, reflexele sunt întîrziate, vorbirea tulburată; la 0,7/1000: mişcări rapide ale globilor oculari; la 1/1000: ameţeală; la 1,4/1000: graniţa coordonărilor este depaşită; la 2/1000: pierderea cunoştinţei şi puterii de memorizare; 4/1000: pericol de moarte precedată de comă profundă. Alcoolismul reprezintă, din păcate, în societatea noastră actuală, o mare problemă. Cele mai mari distrugeri le suferă ficatul, sistemul nervos central şi cel cardiovascular. Mai întîi, ficatul devine gras. Această fază rămîne multă vreme reversibilă (6-10 ani). Apoi arhitectura ficatului se distruge şi apare ciroza. Consumul zilnic de 100 g de alcool pur măreşte considerabil riscul, mai ales dacă persoana nu consumă proteine de calitate, cartofi sau pîine. Acţiunile asupra sistemului nervos apar sub formă tremurăturilor matinale, înainte de consum. Sindromul Wemicke-Korsakov este o asociere de două fenomene patologice (sindroame), ce se manifestă prin: mişcări rapide ale globilor oculari, tulburări ale mişcărilor voluntare (ataxie), dezorientare, hipotonie, hipotermie, amnezie (pierderea memoriei), confabulaţie. O serie de neurotransmiţători sunt scoşi din funcţiune, tiamina (vitamina B) nu este resorbită, apoi se produc degenerescente ale multor areale în creier cu apariţia demenţei alcoolice. Adesea sunt prezente fenomenele de polineuropatie (inflamatie generalizată a nervilor periferici). Delirium tremens este o stare ce apare dupa întreruperea bruscă a consumului de alcool şi se caracterizeaza prin tremurături puternice, halucinaţii de tot felul, dezorientare totală, agresivitate, hiperhidroză, midriază (pupile mici), tahipnee (respiraţie rapidă). Bolnavul necesită internare cu tratament intensiv. În cazul asocierilor alcool-nicotină şi avitaminoză, efectele asupra sistemuiui cardiovascular sunt mult mai nefaste. S-a observat creşterea numărului de alcoolici şi fumători cu cancer in cavitatea bucală, esofag, stomac, ficat, laringe, plamăni. Cercetatorii afirm că cine are o anumită predispoziţie - o slăbiciune genetică - îşi programează cancerul. Copiii mamelor alcoolice cresc mult mai încet, creierul şi capul lor sunt mai mici (microcefalie), adesea persistă deschizătura nazolabială, e posibilă hipoplazia maxilarului inferior, o întîrziere în dezvoltarea motorie şi a inteligenţei copilului deci o altă nenorocire. Acestea se explică şi prin lipsa de zinc, acid folie şi alte carenţe de vitamine. Consumul de băuturi alcoolice provoacă probleme permanente în orice domeniu al vieţii unui individ.

4

deces în timpul iernii. dacă continuă să bea. • Scăderea capacităţii de gîndire limpede. unde nu este descoperit şi tratat la timp etc. • Risc crescut de accidente. Laptele femeilor care consumă alcool are aceeaşi concentraţie ca şi sîngele matern şi apar semne de intoxicaţie la sugarii alimentaţi de mame alcoolice. limbii. Se ştie că alcoolul joacă un rol agravant în asociere cu unele intoxicaţii cronice. nu prea tari. • Moartea prin accidente. Femeia însărcinată constituie un grup aparte de risc. Consumarea alcoolului în cantităţi mari măreşte riscul cancerului cavităţii bucale. urmări grave. care consumă mult alcool zilnic şi fără socoteală. legate de consumul de alcool.Efectele de scurtă durată ale alcoolului. fără a face un obicei sau o necesitate nu prezintă. • Cancerul cu localizare la nivelul gurii. prin locul fiziologic pe care îl au în calitate de mame. în care poate fi omorît de alţi vecini. Alcoolul si violenţa Cea mai mare parte a infracţiunilor este comisă sub influenţa alcoolului consumat. Acestea vor lua calea vagabondajului. cancer sau accidente rutiere grave. laringelui şi ficatului. neînţelegeri ba chiar şi batai in faţa copiilor flăminzi şi neimbrăcaţi. Acei. cu atît vei fi mai sănătos”. Băutorul fără nici un fel de oprelişte. • Alcoolismul. • Scurtarea duratei de viata. esofagului.medie. uşurînd contaminarea. • Alterarea memoriei. • Boli de inimă. În privinţa familiei şi copiilor sunt de notat lipsurile de tot felul. • Pierderea memoriei. căzut pe drum sau în locuri necirculate. prin marile pericole pe care le prezintă această intoxicaţie asupra fătului şi mai apoi asupra copilului. pentru urmaşi. tulburări de creştere. percepţia. • Dificultatea de a merge sau de a sta în picioare. femeile ocupă un loc aparte. • Voma. mediul moral şi social nociv din casele alcoolicilor. Alcoolicul are un organism slăbit. • Pierderea cunoştinţei. greutate insuficientă la naştere. Pentru tineri problemele viitoare se pun mai acut decît pentru indivizii ce beau mai tîrziu. • Deteriorarea creierului. În cadrul familiei şi în cadrul intoxicaţiei. Mai sunt afectaţi centrii coordinatori ce duce la dispariţia inhibiţiilor. inevitabilă la un consum mai mare de alcool îi va ataca ovarele şi celulele germinative şi este posibil să nu se mai bucure de acel sigiliu al familiei. de obicei. O femeie în stare de ebrietate. Alcoolul şi organizaţia 5 . uneori fatală. în a cărui orizont apare casa de corecţie a minorilor. „Cu cît vei bea mai puţin. • Tulburări de vedere. Alcoolul . Fie că ambii sau numai unul din părinţi este alcoolic. Alcoolul diminuează rezistenţa organismului la boli şi face foarte dificile tratamentele de lungă durată. sunt duşi la cîrciumi pentru procurarea de băuturi. Un rol agravant îl exercită şi asupra bolilor venerice. moral. căruia să-i dăruiasca cele mai înalte şi mai sensibele sentimente. Mai tîrziu. • Coma. copilul. este într-un permanent pericol. Efectele de lungă durată ale alcoolului.pentru familie şi societatea în care trăieşte şi-şi desfăşoară activitatea profesională. la care un organism sanătos rezistă bine prin mecanismele normale de apărare. Alcoolul îl face pe individ nedisciplinat. Alcoolicul se află în permanenţă în faţa pericolului de ciroză hepatică. care este mai uşor expus să contacteze boli. fară nici un control părintesc. acute sau cronice. dezvoltare intelectuală inferioară. Placenta fiind permeabilă la alcool. • diminuează calitatea şi cantitatea muncii.riscurile şi consecinţele psihosociale Prezenţa intoxicaţiei alcoolice crează o seamă de riscuri pentru băutor. Fiecare ratie de alcool va produce o intoxicaţie. Actualmente numărul femeilor băutoare a crescut. atîta timp cît nu este conştient de faptele săvîrşite: decese prin provocări de incendii de la ţigară. acesta trece nestingherit şi poate produce alterări ale sistemului central nervos. Intoxicaţia alcoolică. provocînd dureri şi chiar moartea. acesta favorizînd agresivitatea. aceşti copii vor suporta. Riscurile pot fi legate diferenţiat în raport de vîrstă: tinerii sunt mai expuşi efectelor acute ale alcoolului. • Malnutriţia. preferă să-şi cheltuiască banii mai mult pe băutură decît sa-şi îmbunătăţească alimentaţia sau condiţiile igienice in care trăieşte. fără nici o vină. băute moderat şi numai ocazional. • Deces. social şi financiar şi trăind cu cel puţin 12 ani mai puţin decît un individ sănătos. Efectele alcoolului asupra lungimii vieţii Băuturile alcoolice. • sporeşte riscul accidentului la locul de muncă. prin întîrzierea şi neregularitatea tratamentului. vor suferi din toate punctele de vedere: fizic. Toate ţesuturile organismului pot fi lezate de excesul de alcool şi riscul de deces primar este mult mai mare la cei ce fac abuz de alcool. El afectează creierul intervenind în activitatea centrilor care coordonează echilibrul. certuri. • Ciroza hepatică. constituie un spectacol detestabil. vorbirea şi gîndirea. toate consecinţele care urmează: rezistenţa scăzută la boală. mizeria. provocări de scandal. ducînd un copil de mînă. Alcoolul si munca • determină scăderea atenţiei şi precizia mişcărilor. • Răspunsuri încetinite fată de mediul ambiant. cei în vîrstă riscă de a prezenta probleme medicale cronice. Tinerii sub 20 de ani sunt cei mai expuşi la accidente de circulaţie. Alcoolul şi drogurile Combinaţia dintre alcool şi alte droguri poate fi periculoasă. leziuni cuprinse în asazisul „sindrom de alcoolism fetal”. Banii cîştigaţi în loc să intre în gospodărie. însă. Alcoolul poate produce sterilitate şi poate să încetinească dezvoltarea fătului la fel cum o face cu funcţiile celulelor şi organelor. malformaţii. atmosfera din casă este aceeaşi: scandaluri permanente. sună un vechi proverb. nu urmează cu regularitate tratamentele. alcoolul încetineşte funcţionarea celulelor şi a organilor.

este faza în care are loc pierderea totala a controlului. budismul). scăderea capacitaţii de muncă. Stadiul alcoolismului narcotizant 3. Există probleme de natură psiho-somatică. impregnat de rea credinţă. ale aparţinatorilor. În cauzalitatea alcoolismului. Aceste efecte le întăresc dorinţa să bea. . Factorii psihologici: presupun existenţa unor predispoziţii faţă de alcoolism cu prag redus de toleranţă la frustrare. Oamenii din toate păturile sociale şi cu diferite meserii sunt dependenţi de alcool.primirea unui oaspete sau celebrarea unui eveniment . mai ales cei din rîndul bărbaţilor). excitaţie psihomotorie. adolescenţii încep să-şi piardă controlul şi beau din cauza situaţiilor . . . care descurajează sau interzic cu desăvîrşire consumul de alcool (islamismul.Depresivă – tristeţe. hinduismul. alcoolul indeplineşte un rol iniţiatic şi normativ (abstinenţii sunt stigmatizaţi. cu predispoziţii narcisiste. deseori concretizat în mitul virilităţii masculine legate de consumul de alcool şi exaltarea virtuţilor reconfortante ale alcoolului. .dependenţa patologică de alcool. tînărul incepe să bea pentru a diminua sau elimina nişte sentimente neplăcute. În geneza alcoolismului sunt prezenţi şi alţi factori de risc: • sexul: rata alcoolismului bărbaţilor faţă de femei este de 3 : 1. În unele culturi.Criza de beţie patologică are urmatoarele forme: . Dar dacă işi va asuma sarcina de a-şi schimba comportamentul şi atitudinea faţă de viaţă.5-1.Delirantă – halucinaţii vizuale de tip agresiv. Caracteristic pentru aceasta fază este că atunci cînd o persoană chimic dependentă începe să consume alcool. se enunţă prezenţa a trei factori probabili: Factorii socio-culturali: se referă la rolul alcoolului in diferite contexte culturale. iluzii auditive. lipsa pereodică de la muncă. în dependenţă sau în fapte culpabile. De multe ori însă trec printr-o experienţă negativă.şi unul simbolic. Aceste experienţe negative îi pot face pe unii tineri să se razgîndească şi chiar să decidă sa nu mai bea.Alcoolismul cronic: diagnosticul poate fi stabilit cînd sunt prezente următoarele criterii: . sociala şi idiologică.Consumul regulat .psihică complexă. 4. Stadiile alcoolismului cronic 1. alteori are un rol social .Mai sus am enumerat efectele nocive ale alcoolului. In această fază. Consumul de alcool devine un obicei.perderea reflexului de vomă. . ca problemă cu multe controverse.pierderea autocontrolului. . Ei îşi dau seama de schimbările de stare care au loc cînd beau alcool. manie. presupune nişte trăiri şi un anume comportament. creştinismul) şi culturile represive. uneori chiar un exces. Dacă va continua să nu aibă răspundere pentru ceea ce a ajuns şi pentru producerea dependenţei sale şi insistă asupra faptului că este victima oamenilor şi a împrejurărilor. Consumul experimental – adesea. însă. nimeni nu poate prevedea durata sau rezultatele acestui episod. În a treia fază. Se deosebesc astfel culturile permisive faţă de alcool (iudaismul.starea de abstenenţă. Ei învaţă cum să se simtă bine cînd beau.Isteroidă – stare crepusculară isterică cu halucinaţii vizuale şi iluzii terifiante. plecînd de la cauzele producerii dependenţei.Beţia alcoolică obişnuită evaluiază în trei stadii. sentimentele de nesiguranţă şi inferioritate. În cazul consumului experimental sau regulat adolescenţii consumă alcool pentru a experimenta efectele plăcute asociate cu alcoolul. excitaţie motorie neadecfată. I stadiu de intoxicaţie alcoolică obişnuită se caracterizează prin euforie şi corespunde unei alcoolemii de 0. III. dar nu în toate cazurile. adică trebuie să existe anumite trăsături psihice şi fizice într-o anumită situaţie dată de anturaj în corelaţie cu o anumită atitudine faţă de viaţă. instabil şi autodistructiv. Consumul de alcool parcurge patru faze: 1. Alcoolicul este un ins dependent. Alcoolismul este o patimă obsedată a omului pentru alcool. Al III-lea stadiu se caracterizează printr-o stare paralitică şi corespunde unei alcoolemii de 5-8gr/ %.problemă cu care se confruntă. ale prietenilor şi ale altor ajutoare specializate pot fi încununate cu succes prin luarea măsurilor necesare. Formele clinice şi stadiile alcoolismului cronic 1.tinerii ce consumă regulat alcool sunt consumatori sociali. Alcoolismul. 3. strădaniile sale. o tulburare a prelucrării trăirilor necorespunzătoare normei. . un dezacord între formele voinţei şi dorinţa arzătoare de rezolvare a unor relaţii tensionate insuportabile şi lipsa de capacitate de adaptare în situaţia respectivă. depresiv.a treia fază este preocuparea faţă de alcool.Dependenta chimică .Consumul devene o preocupare . iar mulţi dintre tineri care continuă ajung curînd în faza consumului regulat. cu incapacitate de asumare a responsabilităţilor implicate în rolul social. Alunecarea unei persoane dintr-o situaţie conflictuală într-o boală. 3.Paranoidă – delir de urmărire şi halucinaţii auditive imperative.Ei ştiu. sunt excepţii. Stadiul iniţial 2.toleranţa. 2.Epileptoidă – disforie.Maniacală – euforie. cauza şi gradul afecţiunii de bază. . Într-o organizaţie pot interveni toate efectele enumerate mai sus. oboseală. apărută în urma consumului acestuia. inhibiţie motorie. Cu toate acestea un numar mare de tineri ajung să experimenteze efectele placute asociate cu alcoolul. în sinucidere. 2. Noţiuni generale. că toxicomania alcoolică să se poată produce. Cercetări recente au evidenţiat faptul că în cazul dependenţei de alcool nu este vorba de o boală uniformă ci de o maladie fizico . tinerii experimentează alcool. În al II-lea stadiu apare o euforie marcată de dereglări neuropsihice majore şi corespunde unei alcoolemii de 2-3gr/%. li se face rău de la alcool sau îi doare capul după ce au băut.cum se vor simti şi optează sa bea cu anumite ocazii.5gr/%. 6 . . rînd apar primele efecte asupra individului cu tot ce derivă din aceasta: rezultate slabe la serviciu. În primul. atunci ajunge într-o situaţie fără scăpare. care duce la piederea de către om a calităţilor social-spirituale şi fizice. Stadiul de demenţă encefalică Cauzalitatea alcoolismului Diagnosticul de alcoolism nu spune nimic despre felul.

considerînd ca la vîrsta de 13-16 ani se poate bea cîte puţin.Exemplul idolilor . Dependenta de alcool se instalează după mai mulţi ani şi majoritatea persoanelor care solicită asistenţa medicală au peste 30 ani. În ţările dezvoltate tinerele consumă alcool la fel de fregvent ca tinerii.Terenul ereditar (transmiterea genetică a unei enzyme implicate în metabolismul alcoolului). . . în timp ce reţine în minte în mod normal ori schimonosit cuvintele sau acţiunile altor oameni. comportamentului social. . Alte diferenţe între bărbaţi şi femei pot fi de ordin socio – cultural. el îşi pierde controlul asupra cuvintelor şi acţiunilor sale. în Republica Moldova au fost înregistrate 265 de cazuri noi de etilism la 100 de mii de locuitori.realizarea unor cantităţi sporite şi variate de băuturi nealcoolice şi difuzarea largă a acestora.restrângerea spaţiilor de expunere a băuturilor alcoolice. la persoanele care au început să consume alcool la vîrsta de 15-17 ani – întro perioadă de 2-3 ani. dar în cantitate mai mică. În primul rînd. Conform datelor narcologilor la adolescentul care a început în mod regulat să consume băuturi la vîrsta de 13-15 ani dependenţa psihică faţă de băuturile spirtoase se dezvoltă în mai puţin de un an. Dacă adolescenţii încep să consume băuturi alcoolice chiar fără voia părinţilor(cu toate că părinţii nu au nimic împotrivă. caracterizînduse ca un fenomen social periculos. Conţinutul mai redus în apă al organismului femeilor face ca acestea să fie mai vulnerabile decît bărbaţii la efectele alcoolului. Din toate reacţiile obiective nefavorabile caracteristice pentru starea de ebrietate. Alcoolul exercită o acţiune nefavorabilă asupra organismului tînăr din punct de vedere somatic. redă încrederea şi permite afişarea unei false bunăstări.Dorinţa de experimentare (pentru mulţi tineri alcoolul este un simbol de maturitate). adolescenţi are un şir de particularităţi. Studiile efectuate arată că obiceiul consumului de alcool începe din adolescenţă şi debutul vîrstei adulte.• vîrsta: alcoolismul apare.pentru de mîncare”. În literatura ştiinţifică sunt descrise cazuri de psihoze alcoolice la copii de vîrsta 13-16 ani. . . Alcoolul distruge sănătatea copiilor şi tinerilor într-o măsură mai mare. persoane cu complexe de inferioritate şi cu instabilitate psihică). .interzicerea reclamei care se face la băuturile alcoolice prin-mijloace mass-media sau prin etichete şi ambalaje atrăgătoare. iar 3. . care ştie deja gustul alcoolului şi care a început să consume sistematic băuturi alcoolice.întărirea organizmului”. În acelaşi timp. Adolescenţii sunt rareori consumatori cronici de alcool..Mediul social. degradării personalitaţii. Consumul băuturilor alcoolice de către adolescenţi este un fenomen grav. capacităţii de muncă. alcoolul facilitează debarasarea de dificultăţi de ordin caracterial. introducerea în programul didactic a unor prelegeri despre alcoolism şi efectele sale (începând din clasele a IV şi a V). În numeroase ştiri consumul de alcool de către tineri este considerat ca o consolidare a imaginii masculine de virilitate şi maturitate. Printre cei ce fac abuz de alcool bărbaţii constituie grupul tipic. Tocmai această stare constituie baza pentru dezvoltarea dorinţei pătimaşe de a consuma alcool. de obicei. cu atît e mai mare posibilitatea ca el să devină alcoolic. Conformi studiilor realizaţi. Consumarea de alcool de către femei este privită diferit: femeia care bea mult este obiectul dezaprobării sociale şi în consecinţă ea încercă să disimileze dificultăţile cu care se confruntă în loc să ceară ajutor calificat. Consumul de băuturi alcoolice de către tineret Consumul de alcool a crescut in ultimul timp ca volum şi frecventă. consum determinat iniţial de condiţiile.Teama de obligaţiile impuse de vîrsta adultă (de exemplu: căutarea unei slujbe). Rezultă că prin consumarea aceleiaşi cantităţi de alcool consecinţele asupra sănătăţii vor fi mai grave la femei. apoi toate cazurile de consum a băuturilor alcoolice de către copii cad pe conştiinţa părinţilor. . panouri şi conferinţe pe aceste teme.interzicerea vânzării de băuturi alcoolice la copii şi adolescenţi. patima faţă de alcool la adolescenţi se dezvoltă foarte repede. iar tulburările funcţiilor diferitor organe şi sisteme sunt foarte stabile şi ireversibile. o treime dintre elevii moldoveni recunosc că uneori consumă alcool. dar consecinţele patologice nu apar decît in decursul mai multor ani. . între 20 şi 40 de ani la bărbaţi.. pentru . pliante.Conflicte cu părinţii.cea mai eficientă cale fiind difuzarea în rândul tinerilor a unor cunoştinţe temeinice asupra efectelor alcoolului asupra sănătăţii. care au consumat alcool regulat.cu măsură”). Cele mai des numite cauze consumului de băuturi alcoolice de către tineret sunt: .Tradiţii proalcoolice. Dar consumul de alcool la copii. implicaţiilor demografice şi economice cu ajutorul unor broşuri. . Cu cît e mai mic de vîrstă adolescentul.. • istoricul familial: riscul copiilor ce provin din familii de alcoolici de a deveni ei înşişi alcoolici este de aproximativ patru ori mai mare decît la copiii din familiile nealcoolicilor. apropiindu-se tot mai mult de stadiul complicaţiilor. în rîndul tinerilor de 15 ani. Se observă diferenţe importante între sexe privitor la consumul de alcool şi la efectele fizice produse de acestea. cea mai periculoasă este starea de euforie alcoolică. Sub influenţa alcoolului au loc tulburări ale procesului de autopercepţie – adolescentul beat nuşi poate controla comportarea. Factorul geografic: este un factor ce delimitează un anumit tip de consum al unui anumit tip de alcool.6 % fac abuz de băuturi spirtoase. iar la vîrsta de peste 65 ani alcoolismul este mai mult o raritate. iar vîrsta la care se incepe băutul a scazut.Măsuri social-economice . cu cît mai devreme părinţii au început să consume alcool. Sunt cunoscute cazuri. în prezenţa sau chiar cu participarea părinţilor. 541 de adolescenţi erau declaraţi alcoolici.restrângerea producţiei de băuturi alcoolice. iar cel ce sa deprins cu alcoolul mai repede parcurge toate stadiile alcoolismului. Potrivit raportului UNICEF. Cam 30-80 % din cazurile de consum al băuturilor alcoolice de către adolescenţi au avut loc sub îndemnul. . Profilaxia alcoolismului.Presiunea grupului. În primul rînd. . . 2. cînd părinţii dau băuturi spirtoase copiilor. IV. numai .limitarea producţiei ilicite. cît şi cazuri de hepatite grave şi ciroze alcoolice. de mediu. etc. 7 .menţinerea unor preţuri ridicate.Măsuri instructiv-educative . mai ales a celor concentrate.Anumite tipuri de personalitate (hiperemotivi. mai degrabă au tendinţa de a ceda ocazional unui consum excesiv de alcool. Măsurile de profilaxie şi combatere alcoolismului pot fi divizate în: 1.

Pentru a creşte implicarea parinţilor în prevenirea consumului de alcool asistentul social trebuie să aibă în vedere urmatoarele: • Să informeze părinţii despre consumul de alcool. Adolescenţii de 13-14 ani sunt adesea nesupravegheaţi de adulţi şi de multe ori se află în contact cu elevi mai mari. 2. Şcoala este o sursă importantă de informaţii despre alcool şi droguri. cât şi faţă de ceilalţi este o componenţă esenţială în dezvoltarea simţului comunităţii. Elevii petrec destul de mult timp în şcoală şi prin educaţia formală. şi pentru că aceasta are o influenţă majoră în transmiterea normelor comportamentale adecvate. în această privinţă. cine răspunde de ei. înainte şi dupa şcoală. Rolul şcolii. Atât şcoala. • sprijinirii altora. atunci cînd părinţii nu sunt acasa. 1996). părinţii. autorităţile legale şi organizaţiile comunitare. despre educaţia de prevenirea consumului de alcool. Întrucât familia este cea care transmite valorile copiilor. Pentru a combate cât mai eficient consumul de alcool şi alte droguri . 5. întreprinderilor etc. că legile cu privire la consumul şi la vânzarea de alcool şi de droguri sunt destinate să-i protejeze pe oameni. Şcoala. întreaga societate trebuie să se implice . pentru că tinerii îşi petrec majoritatea timpului în şcoală. numai la orele de educaţie pentru sănătate. cum ar fi rezistenţa la presiunea anturajului. ci şi prin dezvoltarea şi aplicarea unor strategii ferme şi consistente care să descurajeze folosirea şi vânzarea lor. joacă un rol important în activitatea de prevenire. are mai multe scopuri: în primul rând. • căutării unui sprijin în rezolvarea problemelor. -Părinţii ar trebui să ştie că tinerii care au prieteni consumatori de alcool şi droguri riscă să devină şi ei consumatori foarte curînd. cel puţin temporar. • acceptării responsabilităţii personale şi civice. Integrarea mesajului de prevenire a consumului de alcool şi de droguri în diverse materii. • Să informeze părinţii despre programele locale de tratament pentru cei care abuzează de alcool. decorul familial poate deveni o scenă critică în educaţia cu privire la alcool şi la droguri. mesajul are mai multe şanse de a fi eficace dacă este prezentat sub mai multe forme şi la materii diferite. 3. Educaţia de prevenire a consumului de alcool şi droguri se va centra asupra: • formării unor deprinderi de viaţă. 4. îi poate face să pară şi să se simtă mai mari. Este foarte important ca profesorii să înţeleagă că „problema drogurilor" trebuie să includă atât alcoolul cât şi drogurile ilegale. decât dacă este prezentat. în special. • comunicări cu adulţii (inclusiv cu familia). în al treilea rând. Chisinău. în al doilea rând integrarea consolidează dobândirea de deprinderi şcolare specifice. cum să identifice alcoolul. mai ales imediat după folosire. atrage un număr variat de profesori în programele şcolare de prevenire şi sporeşte importanţa formării de deprinderi de care tinerii au nevoie pentru a rezista tentaţiei alcoolului şi drogurilor. căminelor. Este necesară pentru elevi încurajarea dobândirii unui simţ al comunităţii. cine sunt prietenii lor şi chiar părinţii acestora. ei pot acumula multe informaţii valoroase. Toate aceste grupuri trebuie să conlucreze pentru a transmite un mesaj consistent care să califice consumul de alcool şi de droguri drept greşit şi dăunător. constituie o parte importantă din educaţia elevilor. precum şi eliminarea drogurilor la nivelul comunităţii. care survine atunci cînd copii sunt nesupravegheaţi acasă. Tema 8 . Şcoala poate contribui la eforturile de prevenire nu numai prin prezentarea de informaţii exacte despre alcool şi droguri. informaţii şi sprijin. al familiei şi societăţii în profilaxia alcoolismului. Aceştia au în continuare nevoie să fie sub îngrijire. Alcoolul este un drog foarte accesibil şi substanţa preferată pentru abuz. Elevii au nevoie să cunoască: 1. În manualul de educaţie pentru sănătate (ARC. şcoala şi familia pot fi parteneri în educaţia pentru prevenirea consumului de alcool şi de droguri fiecare consolidînd informaţiile şi deprinderile oferite de celălalt. Educarea elevilor în privinţa pericolelor pe care le prezintă alcoolul şi folosirea altor droguri. -Părinţii vor fi încurajaţi să păstreze liniile de comunicare deschise şi să permită copiilor să pună întrebări. că folosirea alcoolului şi a altor droguri este ilegală la vârsta lor. precum şi formarea de deprinderi care împiedică folosirea alcoolului şi drogurilor. Elevii au nevoie să înţeleagă că sunt parte integrantă a comunităţii şi că un comportament responsabil include refuzul folosirii alcoolului şi drogurilor. • Să invite părinţii să asiste la orele de curs şi să participe la activităţile şcolare pentru a şti ce învată copiii lor. să zicem. ei doresc să acţioneze ca şi cei mai mari. cum împiedică alcoolul performanţele fizice şi intelectuale. dar şi informală pe care o oferă şcoala. -Unii părinţi au nevoie să li se reamintească importanţa sprijinirii eforturilor copiilor cu o judecată corespunzătoare şi corectă. instituţiilor.. -Părinţii au nevoie să fie încurajaţi să acorde copiilor lor o libertate rămînînd totuşi surse importante de valori. cooperarea cu părinţii prevede următoarele: -Părinţii au nevoie de informaţie despre alcool şi folosirea lui. -Părinţii trebuie să fie informaţi despre programele de prevenire a consumului de alcool în care sunt implicaţi copiii lor. cât şi familia sunt surse însemnate de exemple pentru un comportament corespunzător şi sănătos. Pe măsură ce se maturizează fizic. -Li se va aminti părinţilor importanţa de a şti cu cine se află copiii lor în majoritatea timpului. Alcoolul devine un risc din ce în ce mai mare pentru că poate fi acceptat sau încurajat de cei din anturaj şi. -Părinţii au nevoie să li se amintească că tinerii nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi. cum şi de ce efectele alcoolului şi ale drogurilor variază de la om la om. întrucât este singurul loc în care pot fi abordaţi tinerii. precum şi deprinderi. şcoala. Responsabilitatea atât faţă de sine.reducerea numărului de unităţi în care se consumă în exclusivitate băuturi alcoolice şi neautorizarea funcţionării acestora în vecinătatea şcolilor. elevii. • Să încurajeze organizaţiile locale de parinţi şi cadre didactice cu privire la dezvoltarea unui program special pentru părinţi. tutunul şi alte droguri.

dă următoarea clasificare a drogurilor: Euphorice . kawa-kawa.educarea şi integrarea socială. în orice intervenţie asistentul social trebuie să realizeze următoarele obiective: să cunoască şi să preîntîmpine procesele sociale negative. Practica asistenţei sociale oferă diferite măsuri de ocrotire a adolescenţilor. În această relaţie este important să se mizeze pe încredere şi respect reciproc. fiecare din ele prezentând un interes particular. psylogina. Aceste obligaţii şi principii sunt atît de importante. matiyage. responsabili ai bazelor de agrement şi altii.cuprinzând calmante ale activităţii psihice ce diminuează şi suspendă emotivitatea şi percepţiile. Nu este întîmplător faptul. incert şi nociv pentru organismul uman. Să solicite conducătorilor comunitătii. percepţiei. cola. Această definiţie este însă prea vagă şi poate include. dar care au în comun proprietăţi halucinogene (agenţi de iluzii). care îşi menţine pînă în prezent importanţa. informatii pozitive despre elevi. încît au fost incluse într-un cod comportamental specific pentru această profesie. în general. drogurile se clasifica în: Naturale . drogul este acea substanţa care. resurse suplimentare. orice substanţă utilizată în terapeutică.substanţele îmbătătoare cum ar fi: alcoolul. betelul. Să ofere posibilităţi de a lucra cu alte structuri (exemple: voluntariat în spitale. dată de L. Asistentul social trebuie să fie alături de adolescent pentru a-l ajuta să se descopere pe sine. Potrivit definiţiei date de Organizaţia Mondială a Sănătăţi. Asistenţii sociali pot sugera membrilor comunităţii să contribuie la eforturile de prevenire a consumului de alcool în următoarele moduri: Să organizeze un grup operativ care să contribuie la educaţia preventivă. mescalina. în lucrarea sa „Phantastica" publicată în 1924. După originea lor. Asistenţa socială este o profesie universală. Louis Lewin. petidina. veronalul (toate barbituricele). norme.adică obţinute direct din plante ori arbuşti: opiul şi opiaceele extrase din latexul macului opiaceu: cannabisul şi răşina. clasificarea. obligaţii. altele cu caracter permanent. Din această categorie fac parte cafeinicele (cafeaua. tutunul. principii ale asistenţei sociale. obţinerea de materiale didactice. guarana). Noţiuni generale. Să aplice legile şi regulamentele destinate să protejeze copiii. televiziunea şi radioul să difuzeze ştiri.realizate prin procedee chimice pornind de la o substanţă naturală. cum ar fi: ofiţeri de poliţie. V.cuprinde în general substanţe diferite din punct de vedere chimic. precum şi conceptual conform căruia să obţii ceva pe cheltuiala altuia nu este corect. cloroformul. familie şi şcoală. Referindu-se la natura relaţiei dintre asistent client trebuie să menţionăm următoarele: clienţii vor sa fie inţeleşi de asistentul social. indiferenţi de munca şcolară. frunzele de coca şi cocaina. deoarece siguranţa şi stabilitatea personalităţii copilului sunt două condiţii fundamentale ale vieţii normale în societate. în tabere). produse ce se pot realiza din planta Cannabis Sativa. poate modifica una sau mai multe funcţii ale acestuia. Să încurajeze ziarele locale. dintre care unele cu caracter provizoriu. Să dezvolte la copil sentimental că a cere ajutor este un semn de tărie. în această categorie poate fi inclus fără riscul de a greşi şi protoxidul de azot. Drogurile. mai mult ca atît. O altă clasificare asemănătoare cu cea precedentă. bromura de potasiu. Să încurajeze sectorul particular să sprijine programe speciale. inclusiv înainte şi după ce copiii ies de la scoală. care determină. să redea persoanei dependente de alcool sensul identitaţii. încrederea în sine şi în societate.S. camforul. comportamentului. Definind drogul. cannabis. Phantastice . a cărei administrare abuzivă (consum) poate crea o dependenţă fizică şi psihică ori tulburări grave ale activităţii mintale. Deşi Louis Lewin nu-1 menţionează. Ea cere de la asistentul social cunoştinţe în diferite domenii şi aplicarea lor în practică. o excitare a activităţii cerebrale. Semisintetice .stimulentele psihice. ceaiul. eliberându-l de afecte. în sens larg. cum sunt şi guvernarea de către popor şi cooperarea pentru binele societăţii. cocaina 9 . Sintetice . alte plante cu proprietăţi halucinogene.D. dar al cărei efect este. excursii. Actualmente există mai multe clasificări ale drogurilor. drogul este substanţa utilizată de medicină. codeina. eterul. odată absorbită de un organism viu. acordînd consumatorului o stare de bine. Hypnoiice . să-şi creeze o imagine pozitivă despre sine prin valorificarea succeselor sale şi prin descoperirea sentimentului de dragoste faţă de sine şi alţii. sulfonalul. cum ar fi alcoolismul şi de a ajuta persoana dependentă să-şi găsească un rost in societate. să lucreze cu adolescenţii alcoolizaţi pentru a le crea un mediu favorabil pentru creşterea. Importanţa asistenţei sociale în lucru cu adolescenţii alcoolizati. au nevoie de preocupare şi interes pentru problema sa. Din punct de vedere farmacologic. să fie un mediator între copil. frunzele de coca şi derivaţii lor. ei nu vor sa fie consideraţi un conglomerat de probleme sau balast al societaţii. că statutul lui ţine de un şir de funcţii. Acestea sunt: peyotl. Să obţină sprijinul sectorului particular pentru echipele sportive şcolare şi de performanţă.responsabilităţii încurajează învăţarea principiilor de cetăţenie şi a idealurilor care stau la baza democraţiei. în creşe.inclusiv plantele care conţin tropaină. khatul. trebuie să consemnăm şi sensul clasic al termenului.Lewin este următoarea: a) toxicele sedative al spiritului (euphorice): opiul şi alcaloizii săi. Să-i ajute pe tineri să înţeleagă valoarea faptului de a munci pentru ceea ce primeşti. Excitante . Să ofere protecţie în timpul zilei. în grădiniţe. extrasă dintrun produs vegetal: heroina. conservă. să vorbească la orele de curs despre importanţa de a nu consuma alcool şi alte droguri şi de a putea fi exemple pozitive pentru cei mai mici. pompieri. Cercetătorul german include în această categorie opiul şi derivaţii săi opiacei ca: morfina.agenţii inductivi ai somnului: chloratul. cîteodată. toate medicamentele. datorită unor proprietăţi curative. benzina.elaborate în întregime prin sinteze chimice: hidromorfina. cacaua. fără a altera conştiinţa. metadona. Inebrantice . incapabili să se cunoască sau să exploreze lumea. L. Prin drog (cuvânt de origine olandeză „droog") se înţelege. Copiii crescuţi fară dragoste şi fără apropiere sufletească din partea familiei sunt de regulă pasivi. reduce ori suprimă conştiinţa.

3. khatul. Un alcaloid alb şi cristalin care provoacă toxicomania într-o măsură mai mare decât opiul. ceaiul. numite halucinogene. relaxare psihică sau somnolenţă. • droguri ilegale (cocaina. în industria farmaceutică: morfina. Produse stimulente ale sistemului nervos central (cocaina. chifle. batoane cunoscute sub aproape 100 denumiri în lume. este depistat cu câinii. Ea stimulează atât centrii plăcerii. urmărind fazele acţiunii lor. slăbire. considerată arhetipul drogurilor. 3. ca simplă îmbolnăvire datorită injectărilor nesterile. sterilitate. în Europa se foloseşte. uneori. Heroina este un narcotic ce dă o puternică adaptare si nevoia de a mări doza. Acţionează mai violent ca morfina. Efecte: a) elimină durerea si creează sentimentul de „bine": b) afectează sistemul imunitar natural. Dependenţa fizică se manifestă la întreruperea administrării drogului. Când această heroină este foarte diluată. este substanţa de referinţă pentru măsurarea puterii analgezice a celorlalte droguri. edem pulmonar. Dependenţa psihică se instalează ca efect al stării euforice. la care se poate adăuga numele ţării sau al regiunii geografice de provenienţă: heroina mexicană. numite delirogene. Dependenţa instalată de heroină este atât de tiranică. eterul. Se foloseşte latexul din capsulă. dar total interzisă în SUA. negrum şi setigerum.S. insomnie. Dross (cenuşa opiului fumat). 2.heroina este folosită şi în medicină în unele ţări din Europa Occidentală. tremurături musculare. poate da şi ea dependenţă (codeinomanie). încât niciodată toxicomanul respectiv nu se va întoarce la opiu. opiul rafinat). Produse depresive ale sistemului nervos central (opiul cu derivaţii săi: morfina şi heroina). însoţită de toleranţă. 4. 15 alcaloizi care formează familia opiaceelor. Frecvent utilizată este. Folosit mult în medicină. heroina iraniană. mescalina. manifestânduse. morfinomană. dar mai puţin hipnotic. Opiul brut. Tipuri: • 5. vizuale şi olfactive. Consumatorii înrăiţi renunţă la morfină şi trec la heroină. Edith Piaf. pe termen scurt. slăbiciune fizică. heroina de bală (Heroina 2. tebaina. Pot fi enumerate şi alte clasificări ale drogurilor. accelerarea respiraţiei. haşişul etc).efecte euforizante. papaverina. 7. creşterea tensiunii. Este opiul brut. c) toxicele ce iluzionează simţurile (phantastice): haşişul. crampe musculare şi abdominale. pe rînd excitante şi producătoare de ebrietate. heroina. faţă de morfina brută. reacţii violente. Picăturile se solidifică până a doua zi. colaps. iar anumite produse sunt. convulsii. Morfina Lady M. provocând crize de abstinenţă mai grave. Prezentarea analitică a celor mai importante droguri. prin instalarea sindromului de abstinenţă. Codeina. Dacă are forma şi mărime unei ţigări. pentru a fi vândută. dureri. puternic. ciupercile halucinogene). tutunul. Produce dependenţă concomitent fizică şi psihică. 6. dar fenomenul este foarte rar. obligându-şi victima să se injecteze la fiecare 3 ore. Alcaloid opiaceu de 3 ori mai activ şi de 5 ori mai nociv ca morfina.nu mai are semnificaţie pentru drogat). se injecta chiar şi pe scenă. c) insensibilitate la foame. este numită pur şi simplu heroină. Brown Sugar. Intens utilizată pretutindeni. în traficul ilicit există: 1.b) toxicele îmbătătoare (inebrantice): alcoolul. Heroina care nu a cunoscut nici un proces de purificare (heroina bruta). prin deprimare. mai puţin periculos decât morfina. veselie. droguri care provoacă calm psihologic. sentimente de tensiune psihică şi. Intoxicarea cronică se manifestă prin slăbiciune generală.social . confuzie. analiza pe care o facem plecînd de la senzaţiile proprii. 2. dereglări psihice. droguri care modifică percepţia senzaţiile auditive. apatie. amfetaminele). Macul (papaver somniferum) are varietăţile de: album. socotită Heroina 1) • heroina 3 (Brown sugar) heroina 4 („Alba"). de regulă. d) indiferenţă generalizată (nici un eveniment extern . Ciandu (chandoo. alcoolul. dar este suficient de puternic pentru a provoca efectele tipice ale drogului. cât şi centrii care dau obişnuinţă şi dependenţă fizică. apoi anxietate însoţită de suferinţe cumplite. greţuri. Macul se cultivă în zonele cu climă temperată din Europa şi Asia (inclusiv România). se numeşte heroina străzii (concentraţie de 3-6% heroină). Efecte: euforie. ca analgezic puternic. greaţă. Produse perturbatorii ale sistemului nervos central (cannabisul. Din opiu se obţin. Morfina (derivat principal al opiului). are diferite denumiri în funcţie de zona geografică. Vogelfutter („Hrană pentru păsărele"). apoi stupefiante (alcoolul. Folosită în doze mult prea exagerate. Numită şi Hong Kong Rocks. Opiul şi derivatele lui (opiaceele) Opiul se extrage din macul alb. dar destul de nociv. cafeaua). numite stimulente. Moartea survine ca supradoză. se obţine direct din capetele de mac. numite sedative. 10 . L. El apare la câteva ore de la ultima administrare. ca malnutriţie. turte.D. d) toxicele excitante (excitante): cafeaua. In concluzie se menţionează că după efectele scontate drogurile se împart în: droguri care provoacă excitaţie psihică. Calmant al durerilor. Cea mai curent folosită este însă clasificarea drogurilor adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite şi de către Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (Interpol): 1. se culeg. apoi la drogurile sintetice. insomnie. Folosit mai ales de opiomanii săraci. şocuri cardiace şi uneori forme de precolaps. Cel mai valoros este cel colectat de la macul cultivat în Iran şi Taiwan. Morfina. cu anxietate respiratorie şi depresiuni totale. această plantă fiind o sursă de aprox. agitaţie. Descoperită în 1898. Nu are tăria celui rafinat. de asemenea şi clasificarea simplă a drogurilor în: • droguri legale (tutunul. Această diferenţiere după efectele fiziologice pe care le produc toxicele nu este atît de riguroasă pe cît ar părea la prima vedere. în scopuri terapeutice şi chiar ca plantă ornamentală. Varietatea „album" dă flori albe şi sucul numit opiu. droguri care tulbură raţiunea. glabrum. se usucă câteva zile şi apoi se aglomerează în bucăţi. codeina. Operează rapid. Foarte răspândit în Extremul Orient pentru fumatul cu pipa sau consumarea sub formă de comprimate. la doze mai ridicate dă somnolenţă însoţită de vise. crackul. La o doză mică . mesalina. cannabisul).. Datorită mirosului specific. Manifestările neuropsihice duc la psihoze grave. Heroina (diacetilmorfină).

cu o mare putere dependogenă. Există. Indonezia. folosite în vinurile şi picăturile tonice. exprimarea distanţelor („Până la localitatea cutare e un drum de vreo câteva cocade"). Cocaina („praful nebuniei"). Pielea se îngălbeneşte. anemiindu-se. Sri-Lanka. a publicat în 1884 o broşură în care se arăta încântat. Una din cele mai vechi opiacee. iarbă. plăcerea. Este un „drog dur". în Peru. Varietatea 11 .8. Controversat este şi efectul afrodisiac. caracterizată prin pierderea masivă în greutate. atrofie musculară. Multă vreme a fost considerată inofensivă şi personalităţi marcante au utilizat-o. Foarte răspândite sunt hepatitele. Narcotic cu acţiune rapidă. care controlează simţurile. Hawaii. cel mai larg utilizat. Derivat al papaverinei cu efecte similare morfinei. Indienii sud-americani. din categoria stupefiantelor (inhibă centrii nervoşi. apetitul şi somnul. dar mai puţin utilizat astăzi. ca urmare a permanenţei deficiente circulatorii locale. provocând o stare de inerţie psihică şi fizică). în coca-cola. In timpul utilizării se accelerează pulsul. răspunzător de activităţile motorii. consumarea de vin cu adaos de cocaină. în prima fază efectul este reconfortant şi euforizant. înveselire. înlocuitor al morfinei ca analgezic şi calmant. cocaina nu dă toleranţă (nu simţi nevoia să măreşti doza). El devine ori un dezechilibrat psihic. Argentina. în realitate. Jawa. are fotofobie (nu suportă lumina). 11. în unele regiuni din America de Sud 90% din angajaţi sunt mestecători de coca. totuşi. trăznet. sub formă de cristale. bhang. Unii afirmă că există mai multe varietăţi de cânepă (cannabis sativa. a fost încântat un timp de ea. la modă în SUA. Alcaloid natural. de unde utilizarea sa ca vasodilatator şi sedativ al colicilor renale. suferind de persecuţie. (clorhidrat de dihidromorfină). urmată de o lungă perioadă de depresie. intensificarea funcţiilor intelectuale şi creşterea capacităţii funcţionale musculare. Columbia. Croackul a apărut în 1989 în SUA: amestec între crack şi amfetamina. se dilată pupila. deşi se poate obţine şi nitratul de cocaină sau sulfatul de cocaină. La indieni totul se exprimă în funcţie de tradiţia cocadei: mestecatul unui cocoloş durează cam 40 minute. constituentul chimic principal al frunzelor de coca (30-50% din alcaloizii acestei frunze). Brazilia. La câteva minute după ce substanţa activă ajunge în circuitul sanguin. din pădurile tropicale.5-3%. Nu provoacă niciodată somnul sau suprimarea totală a lucidităţii. ori un paranoic agresiv. care se fumează. tulburări trofice. creierul mic. Este o tinctură de opiu conţinând 1% morfină. Incapabil să-şi asume responsabilităţi. Periculos pentru inimă.fusese brevetat în 1891 de Angelo Mariani). Cei bogaţi îşi înlocuiesc cartilagiul distrus cu plăcuţe de argint sau de platină. Coca şi dependenţa de tip cocainic Arbustul de coca. aceasta inundă porţiuni din creier: scoarţa cerebrală. Eukodal. dureri cumplite de cap şi anemie. Arhipelagul Filipine. Papaverina. Efecte imediate: excitaţie euforică. Peru. Este considerată extrem de periculoasă. determinându-1 pe consumator să utilizeze. la un consum de durată creşte libidoul. 12. Dă câteva recolte de frunze pe an. ale căror seminţe cu proprietăţi excitante conţin cofeină în proporţie de 0. dar cu timpul şi-a dat seama de eroare. de 2-3 m creşte pe coastele Arizilor peruvieni. Laudanum. vangony etc). Epuizat şi aşa din cauza insomniei şi a lipsei de apetit. răspunzătoare de memorie şi raţiune. precum şi printr-o diminuare a senzaţiei de oboseală. încredere si un mare nivel al energiei. randamentul muscular este mai redus. masticarea pastei de coca. Crackul („Pocnet. masarea gingiilor cu pudră. Când cocainomanul îşi revine. Dă o stare euforică intensă (flash). provocându-şi o subnutriţie care poate duce la caşexie. în schimb dă dependentă psihică datorită faptului că activează centrii plăcerii. ziua de lucru se împarte în cocade. cocaina provoacă halucinaţii şi la dezechilibre mintale grave. Cocainomanul îşi supraestimează capacităţile. Durata efectelor: 20-60-120 minute. Are efecte miorelaxante pe musculatura netedă a organelor. cocaina-bază bruta. Thebaina. biliare etc. fiind expus accidentelor de muncă. Nu produce obişnuinţă. Rareori sunt folosite ca infuzii (ceai) sau sunt fumate în ţigări. Crankul (numit şi speedball) este un amestec de crack şi heroină. dând frâu liber imaginaţiei. pepsi-cola şi vinul Mariani. creşte presiunea sanguină. plesnitură") este o nouă (câţiva ani) formă de cocaină. de doar câteva minute. Dilaudid.a. aceasta se purifică şi se consumă ca atare sau se tratează cu acid clorhidric şi se obţine clorhidratul de cocaină. Drog ieftin. Prizarea provoacă leziuni ale septului nazal. Destul de rar atac de cord. aplicată direct pe ţesuturile lezate. îşi inhibă senzaţiile de foame şi sete. Se obţine din frunzele de coca. coqueros (supranumiţi „dinţii verzi") mestecă de cîteva ori pe zi cocoloşul verde din frunze de coca (obiceiul numit cocada). se elimină senzaţiile de foame şi oboseală. doze crescute. plămâni şi sistemul nervos central. colax rubra şi cola acuminato). 9. Cocaina se produce în Bolivia. somnolenţa. Pierd rapid în greutate. prizarea pudrei fiind cel mai răspândit procedeu. Unul din primele medicamente pe bază de opiu. datorită suprasolicitării funcţiilor antitoxice ale ficatului. tulburări ale aparatului digestiv şi ale sistemului nervos. Arbustul coca nu trebuie confundat cu unele varietăţi ale lui (cola nitida. şi varietăţi fără proprietăţi toxicomanogene (cânepa de Creta ş. Bolivia. 10. După doze mari sau la consum de durată. dublat de unul anestezic local. în continuare. produce otrăviri grave. Dacă este injectată subcutanat are efectul amfetaminelor. vioiciune. apar tulburări nervoase. incapabil de concentrare şi dexteritate. astenie etc). Drogul dezlănţuie o adevărată furtună nervoasă. (Freud a testat-o pe el însuşi. Cannabisul (haşişul şi/sau marijuana) Cannabisul este cânepa (sinonime: marijuana. Drogatul debutează idei aberante. le scade rezistenţa la îmbolnăviri. logoree. ruderallis etc). Cocaina are cele mai variate forme de utilizare: injectarea subcutanată. Frunzele de coca. un preparat farmaceutic tonic foarte cunoscut (a cărui producere a încetat . foarte periculos. care se comportă ca o centrală telefonică suprasolicitată: omul este supraexcitat şi nu mai poate prelucra normal informaţiile şi impulsurile pe care le primeşte. hipotalamusul. indica. după care urmează apatia. Folosită în SUA şi Canada. Columbia. frunzele de coca sunt folosite la extragerea unor substanţe aromatice sau stimulente ale sistemului nervos central. Sindromul de abstinentă este mai puţin dramatic la cocainoman. Legal. Congresul SUA a conchis că există o singură varietate. Consumatorul de frunze de coca are o capacitate de muncă redusă. Indonezia. Victimele îşi schimbă modul de viaţă pentru a obţine acest drog. halucinaţii. în fazele: pasta de coca (de fapt sub formă solidă sau ca o pudră cu cristale ce se sparg uşor la apăsare). uneori mortale. Efecte terapeutice: anestezic local. până când cartilajul se necrozează.). Pentru aceasta le leagă în legături şi le stropesc cu var ori cu anumite cenuşi vegetale şi după aceea le mestecă. fumare. În ultimul stadiu se produc convulsii şi survine moartea. menţinând în excitaţie continuă largi zone ale creierului.) Cocaina bază se prelucrează şi se fumează. bolnavul acuză suferinţe complexe şi în cele din urmă moare de caşexie (tulburare metabolică profundă. dar concomitent se instalează lent şi sigur impotenţa. India. drept care se recomandă renunţarea la epitetul indică atunci când se vorbeşte de cânepă.

L. băut sau fumat.v.000 de ori decît mescalina. Oficializarea. haşişomanii încearcă groaznice dureri de cap. motiv pentru care toxicomanii îl evită sistematic. Hoffman. Se alterează capacităţile psihice: scade voinţa. Mai există şi uleiul de cănnabis (un extract de răşină. este obţinută din frunzele si partea superioară a plantei cănnabis sativa. modelabilă. Marijuana: asemănătoare cu un tutun verde. în Etiopia se apreciază că stă la baza a 501 „cure". Efectele sunt aproape exclusiv asupra sistemului nervos central. de 25-100 mai puternic decât psylocibina şi de 4. şi ţiuituri în urechi. Comportarea poate deveni impulsivă. infuzie („ceaiul etiopian" sau „ceaiul arab"). spermatozoizilor. numită cănnabis indica. Acidul lisergic se extrage din ergotul de secară. este foarte cunoscut musulmanilor din Africa de Est şi din S-E peninsulei Arabe.S. după 1858 şi în Egipt cu heroina după 1920. Stare de transă. iar spaţiul şi timpul îşi pierd dimensiunile reale. mult mai târziu. aşa cum s-a întâmplat cu opiul în China. ori pe o bucăţică de zahăr. a percepţiilor vizuale şi auditive. permiterea consumului ar duce la un consum cu caracter epidemic. Lichid incolor. Obişnuinţa duce la abrutizare. Se consumă frunzele cele mai fragede şi petalele florilor recoltate în dimineaţa zilei de desfacere. Când se trezesc. Ideaţia devine tot mai confuză. asimilare amfetaminilor. pentru a-l consuma. pe motiv că alcoolul ar avea efecte mai grave după 20 de ani de consum (hepatomegalia şi ciroza). la dezorientare. dar şi o stimulare a creativităţii intelectuale. arbust din familia celastraceelor. Un litru ar fi suficient pentru a produce efecte halucinogene întregului Paris. prin distilare repetată): se pun 1-2 picături pe ţigară şi se fumează. ieşind de sub acţiunea stupefiantului. şi prin aceasta mecanismul diviziunii celulare. Halucinogen. Alcoolul îi anulează efectele aşteptate. pe când o persoană care a consumat zeci de ani cănnabis nu ar avea organismul marcat. halucinaţii.d. Subiectul se crede transportat într-o lume nouă. după structura fizică şi psihică a oamenilor. pentru că subiecţii nu renunţă. Este arhicunoscutul haşiş din 1001 de nopţi. cu proprietăţi psihostimulente. extrem de puternic din p.D. Jiculi. Mestecate. Prin abuz. Efecte imediate: viziuni halucinante şi dezorientarea în timp şi spaţiu. Se spune că unii şeici arabi îşi exaltau supuşii cu ajutorul haşişului. îl denumesc Camabe. întregul fiind presat într-o masă compactă. urmate uneori de stări de lipotimie (leşin) sau de abulie. violentă. Khatul Numită de unii coca africană datorită formei de consum (mestecatul frunzelor). Efectele haşişului sunt diferite. Dozele toxice duc la confuzii mintale. în unele ţări din Asia de S-V se utilizează ca băutură tradiţională bhang-ul. Unii trăiesc o frenezie senzorială. Drog halucinogen descoperit din întâmplare de dr. takruri în Tunisia. Pot surveni halucinaţii. după care urmează anihilarea voinţei şi a autocontrolului. în 1943. Imposibil de dezintoxicat. tremurături. de la societatea elveţiană Sandoz. puterea de concentrare. Baudelaire scria că există temperamente la care acest drog dezlănţuie „o nebunie gălăgioasă. organizată. în timpul cărora "cigarillos"-ul trece din gută în gură. un amestec de cănnabis şi decoct de orz. haşiş în Siria şi Liban. trimiţându-i apoi în incursiuni sângeroase. datura. peste câteva săptămâni. în doze mari duce la delir şi nebunie. Afectează sistemele cardio-vascular şi imunitar. Efectele se instalează rapid. Este micuţ (20 cm înălţime). acuzând un insuportabil rău fizic. neuronilor şi ţesuturilor. fantoşe umane ce se strecoară cu mintea rătăcită printre semenii lor. Dacă unii resimt o efemeră aţâţare a senzaţiilor de voluptate. inodor şi insipid. hipersugestia (vecină cu hipnoza) şi formele imprevizibile. Stare de falsă relaxare. suprimă foamea. ameţeli. Cannabisul poate fi preparat pentru a fi mâncat. Se bănuieşte că ar fi chiar laurul sacru al prezicătoarelor din Delfi. îşi neglijează familia. Hikuri. realizat cu solvent sau alcool. etc. luni sau 12 . Jo. Peyotl Cactus (Lophophora Williamsii) care creşte spontan în America Centrală. ţinând cont de tulburările de echilibru coexistente. depersonalizare. memoria. fumate în amestec cu tutunul. a efectelor şi a caracterului endemic al consumului. pentru un timp ei sunt inapţi să presteze o muncă susţinută. ganjia. probabil.cannabis sativa creşte şi la noi. în SUA marijuana sau Lady Hamp este şi ea prizată sub formă de ţigări. produce o excitaţie foarte puternică şi o plăcere deosebită. imaginile se precipită. îşi abandonează preocupările cotidiene. în comun. pulverizate şi înghiţite. şi asupra cerebelului. percepţia senzorială devine haotică. alţii trec prin nelinişti şi anxietăţi. Bunami. judecata. creind mari perturbări la nivelul ovulelor. funcţiile endocrine şi de reproducere. lipicioasă. adunată şi uscată. bang (India). plină de sensibilitate şi inteligenţă. în Mexic haşişul (numit acolo geifa) este fumat în colectiv la anumite ceremonii rituale. persoana devine apatică. Efectele survin pe neaşteptate. Oricum. este comercializată sub formă de tăbliţe sau beţişoare şi în diferite combinaţii cu opiu. de unde şi numele de asasini (haşişieni). tulburări de coordonare motrice. Principalele elemente active ale acestui arbust sunt cătina şi catinona. Produce un „voiaj" psihedelic (uneori fără întoarcere): alterarea noţiunii de timp. sub această ultimă formă fiind consumat mai ales în cele două Americi. indienii îl usucă şi îl taie apoi în bucăţi. psihonevroze şi frigiditate sau ca analgezic în anumite forme de cancer. psihoactiv. Planta femelă secretă o răşină cu proprietăţi fiziologice active. Folosirea terapeutică: în glaucom şi în tratarea vomitării. Haşişul se găseşte însă în varietatea mai scundă. Ganja este răşina de cănnabis care aglutinează şi fragmente de frunze tinere şi flori. panică. setea şi oboseala. stări de excitaţie şi anxietate. marijuana în America de Nord etc. tutun etc. Iniţialele provin de la denumirea în limba germană a dietilamidei acidului lisergic. multiplicându-şi iluziile vizuale şi auditive. la câteva minute de la începutul fumatului sau la 30-60 minute dacă marijuana este ingerată. kif (Algeria şi Maroc). alţii au halucinaţii. ei ajung nişte decrepiţi. în speţă asupra scoarţei cerebrale şi. Adepţii cannabis-ului luptă pentru legalizarea consumului de cănnabis. capătă denumiri diferite: şaras. ca tentativele de crimă. Ştiinţific Katha edulis. Ei îl divinizează. ciupercă răspunzătoare de numeroase epidemii de-a lungul istoriei. Este al 25-lea dintr-o serie de 27 de compuşi sintetizaţi din această familie. mai ales de hippişti. ce scoate pe oameni din minţi". o ciupercă ce parazitează secara. uneori cu sfârşit letal (în urma consumului cerealelor infestate cu „Claviceps purpurea” Recomandat în tratamentul unor psihoze. care. în realitate produsele cannabisului afectează AND-ul. Are vreo 2 m şi este cultivată pentru fibră şi seminţele oleaginoase.

Scădere a activităţii. când. 2. 1. puternice halucinaţii timp de cîţiva ani. Nu provoacă dependenţă fizică ci. Cele mai cunoscute tipuri: derivaţi de fentanil şi derivaţi de petidină. LSD-ul. hormoni sexuali. La 0. cauzând halucinaţii sau amplificând percepţia senzorială: drogatul percepe false sunete. sub concentraţia de 0. Stimulent puternic. în general se traversează fazele: violenţă. benzine pentru automobile. aceasta da imediat boala Parkinson. de cantitatea absorbită şi de consumator. 3. cofeina. Drog puternic. a tensiunii sau anxietăţii. Efectele asupra comportamentului diferă de la o persoană la alta. Drogurile stimulative (Excitantele) 1. I. Hormonii steroizi. • Cofeina se găseşte în cafea. Totuşi.subiecţii „vad" gândaci sau animale care se înghesuie pe ei. II. Sunt banale produse chimice utilizate în gospodării pentru curăţat sau ca produse cosmetice. alte alimente. lumini etc. Dozele mici produc euforie şi o stare de exaltare agreabilă care se termină cu somn. La unele femei accentuează durerea menstruală. dependenta psihică. copii dar şi adulţi („aurolacii"). Ca atare. nervozitate şi chiar anxietate. omul se simte relaxat sau frivol/ameţit. ceea ce dă impresia falsă de exaltare. agresivitatea (care poate persista câteva săptămâni).chiar ani de la ultimul consum („ecou" sau „flash-back"): în timpul unei activităţi obişnuite persoana este cuprinsă de panică şi face accidente de muncă sau de circulaţie. apar tulburări diferite. în funcţie de montajul mintal expectanţa consumatorului. considerate de asemenea „droguri dure": heroina. Metamfetaminele sunt substanţele chimice de sinteză din clasa amfetaminelor. 4.c. Uzul excesiv sau renunţarea la alcool pot duce la halucinaţii: delirium tremens este fenomenul halucinator . respectiv opiaceele (drogurile derivate din opium). Droguri recente Ditranul. Droguri halucinogene Halucinogenele sunt droguri care produc excitaţia sinapselor asociate cu senzaţiile. Numai LSD este sintetic (dietilamida acidului lizergic).) şi scăderea tensiunii arteriale. scăderea vitezei de reacţie la stimuli (interzis şoferilor ş. prin derivarea de la diferite stupefiante. 3. deci prin autosugestie („In vino veritas"). 3. ceea ce-l face să se simtă mai lipsit de griji şi mai energic. drogurile inhalante se asociază cu tranchilizante. Se adaugă ruperea contactului cu realitatea. morfina şi codeina (enumerate în ordinea descrescătoare a puterii). produce fătului din primele luni de sarcină malformaţii. Efecte plăcute sau neplăcute. Drogurile acceptate social: nicotină. încât şofatul(conducerea automob. care acţionează direct asupra sistemului neros central. Aceştia mai sunt folosiţi de atleţi şi de adolescenţii aflaţi în căutarea euforiei.03% alcool în cantitatea totala de sânge al organismului. Cannabis sau cânepa indiană. neplăcută pentru alţii. Poate determina alteraţii cromozomiale.2% băutorul este incapabil să facă ceva. b) oboseală mai rapidă. b) amnezic: omul băut uită. La doze foarte mari se poate ajunge la pierderea cunoştinţei ori chiar la deces. alte 5 zile de comportament imprevizibil si cu insomnii si o rapida refacere în ultimele 4 zile. în timp sunt afectate s. Produc modificări directe ale stării de conştientă. hipnotice (libriul sau valiul. La femei perturbă ovulaţia. 4. cunoscuta sub numele de "prafulîngerului" („angel dust").4% este adeseori letala. având aceleaşi utilizări şi efecte. III. (în ultimii ani a luat amploare traficul de pemolina.) devine riscant. somnifere şi alcool. Fumată. fac confuzii mari si tremura din tot trupul. violenţă şi halucinaţii.5 zile. iar la o cantitate mai mare.a. La doze mai scăzute acţionează ca depresiv. în funcţie de doză. în ciuda faptului că este sedativ. fie stimulativă. Aceste substanţe volatile sunt o anticameră a drogurilor veritabile. Pudră. Efecte: a) sedativ. te face "să doreşti mai mult. interpretată de unii ca relaxare. Droguri depresive 1. d) alcoolul activează hormonii sexuali. în special MPTP. Aceasta produce somnolentă.1% -după trei beri .n. relaxantă pentru unii. individul se simte uşor stimulat. încetineşte funcţiile sistemului nervos central (inhibă receptorii de noradrenalină din creier). 2. în timp. adăugată în produsele de patiserie. diazepamul) sunt tranchilizante prescrise medical împotriva durerii. prin afectarea sistemului nervos central. ceai şi băuturile de tip cola. Pulbere {sulfat de amfetamine) sau lichid cu miros aromat (amfetamina baza). adezivi. tranchilizante. Utilizarea masivă şi de durată poate duce la: somn agitat sau insomnie. Alcoolul. Clasificarea drogurilor în dependenţă de efectele medicale şi psihologice. PCP (fenciclidină hidroclorică). ceea ce ar putea mări apetitul sexual. inhibat. iar doza de peste 0.simţurile si sistemele motorii pot fi afectate atât de mult. Narcoticele (produc somnul sau inconştienţa). ca şi în cazul drogurilor veritabile. Efectele pudrei de cannabis depind de calitatea sa. mărind nivelul alertei autonome. substanţă psihotropă cu proprietăţi similare amfetaminelor). dar să poţi mai puţin". Sunt folosite ca droguri în colectivităţile umane de tineri. cu efecte mai intense şi mai durabile decît ale crackului. tulburări 13 . e) dezinhibă la modul real sau la modul aşteptat. obţinut din amfetamina. Foarte periculoase. la unele persoane firave. Explicaţia: nicotină nu mai blochează accesul la destinaţie al întregului mesaj venind de la creier. Cocaina. Numai efectul LSDului durează câteva ore. cu efecte aparent exaltante. în băuturi. Străbătând bariera placentară. Acţionează asupra sistemului nervos periferic. Riscurile se multiplică atunci cînd. în plus fie depresivă. comportament psihotic . 2. • Nicotină. astfel încât mesajele de la creier spre muşchi ajunge aici doar parţial. Persoanele care renunţă la fumat se simt adesea nervoase. c) distrugerea capacităţii de judecată critică (şoferul băut crede că conduce mai bine. mai puţin stăpân pe el. Amfetaminele. Sedativele. mestecată. Drogurile designer-ului „Designer drugs" constituie un nou tip de droguri (din anii 70) apărute pe piaţa clandestină. care în doze de 10-15mg produce. Efectul lor major constă în relaxarea muşchilor. ICE. Consumul constant de alcool poate duce la pierderea memoriei (sindromul lui Korsakoff). prin stop cardiac. La 0. sunt comercializate fără restricţie. de fapt. Majoritatea provin din surse naturale şi sunt utilizate ilegal ca deconectante. Efecte: a) senzaţia de letargie. Marijuana: halucinogenă. Drogurile inhalante Substanţe chimice care produc vapori psihoactivi şi care nu au fost niciodată cunoscute sub denumirea de droguri. ca sursă de inspiraţie de către scriitori şi artişti plastici (în trecut). creînd 14 ore de paranoia. La doze mici. provocând un răspuns complet. conduce mai periculos). ducând la falsa impresie a efectului stimulativ. chiar si la tineri. şi organele interne. Efectele durează puţin. diminuarea atenţiei şi memoriei.

instabilitate) şi de dispoziţie (alternarea fazelor de depresie cu momente de exaltare). o Alţii autori le clasifică în: experienţe estretice. Beţia poate dura 2-3 zile. cu(sau fără) conţinut religios. Sancţionat în 1963. dintre interior şi exterior. Cea mai reprezentativă este Psylocibe mexicana. care este o atitudine şi stare spontană contemplativă. Un alt gen de extaz îl reprezintă senzaţiile fizice de plăcere. este folosită de indienii din America în ceremoniile religioase. chiar şi dintre subiect şi obiect. idei mesianice. Cel mai obişnuit efect asupra comportamentului după o doză completă de LSD sau de un halucinogen similar este sentimentul de „detaşare . Există. ca în sindromul catatonic. Presat în plăcuţe. În starea extatică se dizolvă graniţele dintre corpul propriu şi lume.prin visare”. de prost gust. le anulează frica. care poate merge până la depresie sau la o stare paranoidă în care lumea sau ceilalţi sunt percepuţi ca demonici. tornade şi alte catastrofe naturale. poate fi mâncat sau fumat cu o pipă specială („shilom"). tulburări cardiace.. Psihedelic . în care chiar şi conţinutul viziunilor este mai degrabă abstract decât figurativ. o stare indescriptibilă de agonie. slăbire a sistemului imunologic şi tulburări ale gândirii. îndeobşte. Efectele consumuluii de droguri psihedelice ( clasificări ale efectelor): o Unii autori: a) experienţe psihotice: depersonalizarea. sindromul „vulcanic": un tip vulcanic de extaz se manifestă simultan cu o intensificare a suferinţei la niveluri cosmice. cade încetul cu încetul într-o stare de transă. promotor al mişcării de legalizare a LSD-ului. drogaţii folosesc termenele de „cosmic". reamintiri . Cactusul lophophora din nordul Mexicului este alb şi provoacă celor ce consumă o licoare preparată din el viziuni înspăimântătoare sau ilaritate. extaz şi diferite grade de intuiţie spirituală. în starea psihedelică se poate dezvolta absolut orice sentiment. Adesea. experinţe perinatale (numite din domeniul „rankian" . Aceste manifestări fizice sunt însoţite de viziuni tipice ca: lupte titanice.Iluminare" pentru a desemna această experienţă de plenitudine supraabundentă. Foarte caracteristice pentru influenţa halucinogenelor sunt starea extatică (fericire şi plăcere) şi cea contra-extatică. caracterizate printr-o combinaţie de experienţe contemplative. îi excită la luptă. dar poate crea dependenţă psihică. . . Uneori există senzaţia proprioceptivă a curgerii "energiei corporale". după o stare de frenezie individul îşi pierde contactul cu realitatea. hidos etc. Unii trăiesc un adânc sentiment al empatiei. O altă stare extremă din categoria "paradisiacă" (alături de stările de inspiraţie. într-o categorie specială a stărilor paranoide intră stările de posesiune de către entităţile demonice sau malefice. vânători periculoase de 14 . fiecărei stări pozitive îi corespund antipozii negativi: plăcerii . Provoacă o beţie euforică şi expansivă. cu 11 varietăţi. Este un domeniu al experienţei supreme impersonale şi transpersonale. lansări de rachete spaţiale. dar dozele puternice pot determina crize de depersonalizare (cannabism). etc. o Claudio Naranjo vorbeşte de stări paradistice. de care apoi s-a arătat foarte încântat Aldoux Huxley. Funcţiile cerebrale se degradează până la anulare. Localnicii consumă cantităţi considerabile. între Amazon şi Munţii Cordilieri se cunosc multe alte specii de ciuperci şi plante halucinogene. Ciuperca magică a civilizaţiei aztece. Acuitatea şi discriminarea senzorială sunt doar subiective.Psilocibîna a fost obţinută prin anii 50. fapte eroice arhetipale. arhitepale sau simbolice şi mistice. Sindromul poate fi însoţit de senzaţii sexuale. este evitată. în toată lumea a început cultivarea în apartamente sau curţi interioare a ciupercilor psilocibe. 5. ceea ce se simte ca o intensă bună-stare. El inventează termenul de psihedelic. Persoana trăeşte experienţe din domeniul „freudian". capsule sau cuburi. numită „carnea zeilor". Alţii trăiesc emoţii estetice. Haşiş. Ca şi mescalina. malefici. percepţiei frumosului o percepţie puternică a urâtului. 75 -80% din consumatorii francezi). revoluţii sângeroase. respectiv domeniului .psihedelic sau halucinogen). în 1886 a fost descoperită mescalina. Astăzi a pierdut mult teren în favoarea LSD conţine alcaloidul psylocibină. În majoritatea timpului de efect al halucinogenului. în care individul are un sentiment intens de prezenţă în faţa concretului. clopoţei în urechi). similare celor provocate hipnotic. În 1961 Thimoty Leary utilizează psilocibina experimental.disconfortul. Printre stările extreme ale „infernului" putem include atât intensificările psihopatologice. cuvînt asociat cu drogurile halucinogene(LSD . întrucât produce greaţă. Este characteristică pasivitatea. Când narcoticul îşi face efectul. în sensul înţelegerii elementului uman comun la sine şi la celălalt. bufeuri de căldură şi frisoane. dar cu uz local. în scopuri psihoterapeutice în clinica de psihiatrie a Univ. Mescalina.6. unde plăcerea rezidă în ascultarea sunetului în sine (nu ca plăcere estetică a ascultării muzicii) sau în vederea culorii sau texturii . inclusiv cele ale vârstelor anterioare. Pe platourile Americii Centrale cresc ciuperci halucinogene. erori grosolane de interpretare a situaţiilor în care se află. l. intensificarea conştiinţei şi percepţiei senzoriale etc. de infern şi de purgatoriu. Consumul îndelungat duce la apatie şi lenevie. cele două tipuri de trăiri sunt simultane. se dezorientează. respingător. Harvard. sine şi celălalt. plăcerea de a le privi derivă din privitul însuşi. Extrasă dintr-un cactus mexican de deşert. cutremure. acompaniat de un sentiment de recunoştinţă. cum sunt halucinaţiile. asociate cu vederea sau auzul. Simţului valorii îi corespunde o completă desacralizăre a vieţii. Este un alcaloid halucinogen care se prepară sub formă de capsule gelatinate. un fel de „papă hippy". îmbătrânire prematură. sufocare. greaţă şi vomă. sentimentul nerealităţii. jungian"). iar dacă au convingeri religioase de „Absolut". iluziile. Se ingerează în stare proaspătă sau uscată. ele nefiind confirmate experimental. care culminează cu transele de posesiune divină) este aşa-numitul „paradis terestru " (stare similară cu momentul imediat următor naşterii). experienţe transpersonale (unele dintre ele corespund celor arhetipice. care deseori ia forma extazului religios. tensiune musculară. Fiind cel mai ieftin este larg utilizat (ex. în care individul fie că se angajează în conduite distructive. numit lophophora. În transa halucinogenă subiectul simte nevoia să se întindă pe ceva şi să-şi închidă ochii. Extras din cannabis.trăiri asemănănătoare traumei naşterii). Cele mai importante laboratoare sunt în Olanda şi pe coasta de Vest a SUA. Asta le dă putere. îi face rezistenţi la foame şi sete. nu determină dependenţă fizică. probleme ale controlului sfincterelor.ceea ce produce modificări extreme la nivelul minţii conştiente.analitice. Se pot produce regresii de vârstă. erupţii vulcanice. b) experienţe psihedelice.de caracter (iritabilitate. O stare afectivă rară produsă de halucinogene este aceea de indiferenţă.este o plăcere provocată de tonalitatea afectivă a senzaţiilor. sau se injectează. Unii simt o dragoste profundă. profesorul de psihologie devine profetul şi animatorul mişcării hippy. explozii de bombe atomice. nonsubstanţialităţii sau golului referitor la sine şi la lumea înconjurătoare. plini de ură. în care fiecare obiect al lumii exterioare devine ceva grotesc. experienţa morţii şi renaşterii şi de manifestări fizice intense (presiuni şi durere. sentimentul damnaţiei. fie că simte cum procesele sale mintale îl strivesc. Când îşi ţine ochi deschişi obiectele devin mai interesante. o stare nedirecţionată a minţii. iubirii îi corespunde o stare de absenţă a iubirii. alterări ale bronhiilor. de ex. cât şi o intensă deficienţă valorică.

2 850 de funzi de heroină. magice. Un umor irezistibil.DEA a dezmembrat 904 laboratoare clandestine şi a arestat 25975 persoane. Halucinogenele (indienii care consumă „peyotl") pot permite experienţe de percepţie extrasenzorială (clarviziunea. In Marea Britanie au fost confiscate droguri în valoare de 262 milioane de lire sterline. Unii autori susţin că gândirea raţională nu dispare total (de ex. discursivă şi orientată spre scop. Acest fenomen afirmă existenţa consumatorilor de droguri în toată republica. sau a trăit-o puţin mai înainte şi 2. Conform datelor prealabile ale Dispensarului Republican de Narcologie. In Franţa.crearea de halucinaţii. lineară. ceea ce permite declanşarea gândirii neraţionale. de socializare.000 populaţie (14. vama . Conform datelor statistice prezentate de către Dispensarul Narcologic Republican în baza datelor preliminare la data de 02. . Efectele enumerate mai sus sunt greu de disociat în realitate. Rîşcani. sub supravegherea medicală în cadrul secţiilor consultative ale instituţiilor medico-sanitare publice se află aproximativ 9500 persoane afectate de narcomanie. iar circa 200000 de toxicomani sunt irecuperabili. categorii mai mici fac rost de ele de la persoane cunoscute. a apărut in anii 50-60 în cursul dramaticelor mutaţii culturale ale lumii contemporane. Drug Enforcement Administration (DEA) a confiscat droguri în valoare de 850 milioane de dolari. le pregătesc singuri sau recurg la jafuri.B.37 milioane de funzi de marijuana.2007 se află la evidenţă 8972 de bolnavi de narcomanie. lipsa unor preocupări interesante. Alte stări afective: stările hipomaniacale şi maniacale. Edineţ. sau se poate accelera). tovărăşia cu toxicomani. care îi ţin departe de tentaţiile de a consuma droguri. 2. pe nivelul mediu . din care 18 adolescenţi sunt în vîrstă pînă la 12 ani. actualmente. Distorsiuni ale percepţiilor vizuale: nivelul cel mai slab -intensificarea luminii şi perceperea unor calităţi expresive. Toate acestea sunt simultane. În Republica Moldova. de infern. Gândirea poate stagna sau dispărea („gol în gândire". iar 823 de persoane implicate în săvîrşirea acestor infracţiuni sunt arestate. cazuri de narcomanie fiind înregistrate în toate raioanele republicii. alteori de tip tunel.în valoare de 752 milioane de dolari. Tiraspol.1 la 100. Este permis accesul facil la memorie. la finele lunii mai 2007. are loc o stimulare a formelor neobişnuite de cunoaştere (o „expansiune a cunoştinţei". În toate raioanele sunt înregistrate cazuri de narcomanie.I. Bălţi. Din detaşare se dezvoltă experienţe contemplative. Efecte asupra cognitivului.animale sălbatice. O bună parte din consumatorii de droguri pregătesc doza de droguri în condiţii casnice. în care elementele reale sunt incluse în pattern-uri abstracte. în anul 2000. prezentînd un pericol pentru sănătatea publică.I 3913 persoane. Majoritatea consumatorilor de droguri le achiziţionează de la realizator. incidenţa prin narcomanie constituie 15.cu vîrsta pînă la 18 ani. La începutul epidemiei numărul bolnavilor se dubla fiecare 2 ani. Pentru Republica Moldova fenomenul narcomaniei a devenit o problemă odată cu începerea epidemiei de consum de droguri în 1985. În anul 2006 au fost depistaţi şi luaţi la evidenţă 1028 de persoane din care 1010(98. dar mai ales familiale. Pe al doilea loc după consum este situat canabisul (45%)(4066 persoane). Entuziasmul narcisist faţă de minunăţia experienţei pe care o trăieşte. De la începutul anului 2006. analogice. În mod deosebit este răspîndită narcomania în municipiile: Chişinău. dar în unele raioane indicii sunt scăzuţi deoarece nu există serviciul narcologic. incapacitate de integrare în viaţa socială al unui număr de tineri egali cu toţi ostaşii căzuţi pe front în primul război mondial.prin marginalizare.B. 15 . în virtutea căreia este posibil să contactezi „alte realităţi") şi o producere a gândirii iluzorii. nivelul superior . De obicei. dintre care 40 la sută avînd vîrsta între 21 şi 25 de ani. În prezent. Consumul ilicit de droguri. lipsa de maturitate. care constituie din numărul total al drogurilor consumate 46% (4134persoane). Conform datelor statistice acordate de Dispensarul Narcologic din municipiul Chişinău cele mai des consumate droguri sunt opiaceele. Se presupune că în mai puţin de 10 ani drogurile vor lichida statutul social . În ultimii ani acest fenomen s-a schimbat brusc şi numărul de bolnavi se dublează fiecare an. F. Huxley spune că el putea gândi clar şi conceptualiza). Dimensiuni sociale ale consumului de droguri. dintre care 11% . Orhei . grupul narcomanilor reprezintă unul din cele mai marginalizate grupuri sociale ale societăţii moldoveneşti.3%) bolnavi de narcomanie cazuri noi. Ele presupun suspendarea gândirii raţionale.în valoare de 64 milioane de dolari. spiralat etc. Nici o ţară nu a fost cruţată de problemele devastatoare cauzate de consumul de droguri.Foarte frecvente sunt experienţele vizionare abstracte. claraudiţia). Rîbniţa. în Statele Unite au fost confiscaţi 267 700 de funzi (un fond = 453 grame) de cocaină. adulţii avînd responsabilităţi sociale. uneori de tip caleidoscopic. devenind un factor serios ce influenţează negativ dezvoltarea societăţii.01. judeţele: Soroca . consumatorii de droguri din Republica Moldova fac acest lucru fie din cauze interne – curiozitate. ca expresie a reacţiei defensive. disperarea. Cu părere de rău. Principala categorie de populaţie vulnerabilă faţă de consumul de droguri este tineretul. subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne a descoperit 831 de cazuri de consumare şi comercializare a drogurilor. Perturbă gândirea raţională. descoperiri şi cuceriri de noi continente. Din 8972 de persoane aflate la evidenţă. La moment. singurătatea. Uneori apare senzaţia opririi în loc a timpului. şi 1571în Transnistria. şi o dată în doi ani la adolescenţi. aproximativ 90% din ei fiind bărbaţi. Majoritatea au vîrsta de pînă la 30 de ani. la noi conexiuni şi la constelaţii de experienţe existente în inconştientul nostru. din paie. A. intuitive. ca tenomen cu dimensiuni sociale. Stările vulcanice pot fi considerate stări intensificate de gol-plinatate. profesionale.3 în anul 2006). de la începutul anului curent au fost înregistrate aproximativ 536 persoane afectate de narcomanie. mistice. de moarte-renaştere. fie din cauze externe – distracţiile. ceea ce vorbeşte despre depistarea tardivă şi incompletă. iar F. fie aberantă. probleme personale. gândire care se poate manifesta fie într-o manieră productivă. nici Republica Moldova nu a scăpat de acest fenomen devastator. ceea ce este asociat cu experienţa mistică şi cu sentimentul eternităţii.în toate stările induse de drogurile halucinogene există un anumit grad de detaşare. 7401 se află pe malul drept. . Ele implică o prăbuşire a personalităţii normale (însoţită de teamă) dar şi o emergenţă extatică de noi energii şi un nou sentiment de sine.mişcări iluzorii şi distorsiuni perceptuale. în total. există 980000 de toxicomani. Acestea pot fi de două genuri: 1. din moment ce macul este crescut ilegal de către o bună parte din populaţia din regiunile nordice ale republicii. Problema consumului de droguri printre tineri şi narcomania în Republica Moldova ia proporţii din ce în ce mai mari.

majoritatea fiind tineri în vîrsta de 14-25 de ani. • Conflictualitatea între generaţii. regresiune narcisiacă. • Persoane dezadaptate social. Adolescenţii pasionaţi de anumite feluri ale artei motivează consumul de drog prin stimularea capacităţii creative. în Tiraspol . mai dispusă să încerce noi experienţe. copilul înţelege că aceasta a fost doar o iluzie şi senzaţia de sărbătoare şi miracol se diminuează. inadaptările sociale cu refugiu în reverii. In plus. In prezent este foarte greu a stabili o statistică exactă a consumatorilor de drog. schimbarea patologică a caracterului. Principala categorie de populaţie vulnerabilă la consumul de droguri o constituie. mazochiste. imitaţia şi pozelitismul . provocată de consumul repetat al unui drog (natural sau artificial). în Bălţi . Psihologii şi narcologii consideră că anume tendinţa inconştientă de a retrăi senzaţiile din prima copilărie îi face pe mulţi adolescenţi să consume droguri. de a fi liber. Fiece zi este pentru copil plină de farmec. Populaţia tânără este mult mai deschisă la nou. • Persoane cu patologii ale personalităţii. prin deplasarea scopului şi obiectului pulsiunii. Etiologia narcomaniei.1005. în Tighina -980. farmacişti) care deşi cunosc efectele preparatelor ce provoacă dependenţă deseori devin victima propriei profesii. tinerii. 1. în cazul disperării duce la narcomanie. • Personalităţi cu trăsături impulsive disforice. 3. Psihanaliştii consideră că trăsăturile dominante ale personalităţii narcomanilor sunt: oralitate. Astfel. Definiţia oficială a toxicomaniei.1620. Toxicomaniile. stare distimică şi stare anxios . • Personalităţi cu patologii de caracter şi relaţii sociale. fără îndoială. prostituate. în care consumul de droguri este deseori prezentat ca o alternativă de a face faţă vieţii. numărul cărora pe parcursul ultimilor doi ani se menţine constant. Perioada de vârstă cuprinsă între 0-3 ani este numită de psihologi „perioada paradisiacă".tendinţa tinerilor de a încerca senzaţii tari. sub egida ONU. de a imita „moda" timpului. în municipiul Chişinău sunt la evidenţă 1380 de adolescenţi. în locul mass . Aceasta deoarece în perioada dată copilul trăieşte ca în paradisul Biblic: el este protejat. la risc. la adolescenţi se manifestă acut eşecurile pe plan sexual: r e t r ă i r i l e legate de impotenţa sexuală. în plus. în memorie se stochează senzaţiile de noutate şi miracol din prima copilărie şi individul fiind deja matur. cifrîndu-se la 55-65 mii de persoane. inconştient tinde să resimtă. surori medicale. infecţiile cerebrale. în Edineţ . primul eşec în r e l a ţ i i l e sexuale. Factori predispozanţi • Predispunerea genetică prin naşterea unui copil de la părinţi narcomani. separare). iniţierea bolii şi fixarea dependenţei.impulsivă. narcomani. De exemplu: dacă la evidenţa Centrului narcologic republican în 1999 se aflau ~ 4500 de persoane. realizând o personalitate marginală în relaţii sociale. Cetăţenii sunt ţinta unui bombardament informaţional masiv. • Eşecuri şi nerealizări în viaţa personală. apoi în 2007 . precum şi tentaţia „fructului oprit". mazohism cu tentative autodistructive.996. îi sunt satisfăcute necesităţile şi dorinţele. Treptat. cancerul. • Revolta tinerilor împotriva anumitor norme sociale. Factori socio-culturali: • Existenţa la unele culturi a unor ritualuri legate de o b i c e i u r i l e şi t r a d i ţ i i l e colectivităţii date. indivizii originali şi marginali (snobi. unii artişti şi literaţi care încearcă a-şi procura senzaţii noi şi dornici de a urma moda timpului) ajung la acest primum movens al curiozităţii şi al prozelitismului la narcomanie. Ei asimilează narcomania unui mod de perversiune sexuală. să retrăiască senzaţiile din „perioada paradisiacă". Concepţia de mai jos cuprinde o triplă dimensiune fiind elucidaţi factorii: socio-culturali. tinerii din fostele ţări comuniste au venit mai puţin în contact cu mesajele care subliniau pericolul reprezentat de consumul de droguri în societatea capitalistă. după unele estimări. ce apare în urma adoptării unor s t i l u r i educaţionale neadecvate şi duce la reacţii de emancipare a adolescenţilor manifestate prin tendinţa de a se elibera de sub tutela părinţilor şi profesorilor. fiind faptul că la estimarea lor sunt folosite diferite metode. de mister. delincvenţi). numărul de narcomani este însă mult mai mare. patologici şi predispozanţi.peste 9000. • Curiozitatea. însă. îngrijit. dar larg dezbătută şi criticată: Toxicomania este o stare de intoxicare periodică sau cronică. pe măsura creşterii şi maturizării. boli care necesită analgezice puternice. • Anumite profesiuni (medici. prostituate. 2. • Integrarea defectuasă socio-familială: familii socialmente vulnerabile ( a l c o o l i c i . dat. Definiţia dată toxicomaniei de Porot: ( este cea mai acceptată ) 16 . deces. În literatura de specialitate d i n ultimele decenii a apărut o varietate mare de lucrări dedicate etiologiei narcomaniei. • Mentalitatea microgrupului. când copilul se crede guvernator al întregului său mic „univers". • Factori patologici psihici sînt: stările nevrotice sau stările depresiv-anxioase ce necesită tratament cu droguri euforizante (dinamizante). psihopatiile de origine organică. dăunătoare individului şi societăţii. Dar. • I n s t a b i l i t a t e a profesională cu l i p s a de lucru. divorţ. familii incomplete (manoparentale. a apărut o explozie nediscriminativă a informaţiei vehiculate pe piaţa audio-vizualului. duce la narcomania in rîndul tinerilor.Tot mai frecvent sînt implicaţi în consumul de droguri minorii şi adolescenţii. In această perioadă la copil apare senzaţia pe care psihologii o numesc senzaţia de „atotputernic". Factori patologici: • Factori patologici somatici sînt sindroamele dureroase condiţionate de anumite patologii şi boli terminale aşa cum sînt : artrozele. problema eternă a c o p i i l o r şi p ă r i n ţ i l o r . homosexualitatea. neuroinfecţiile care duc la sporirea riscului.media riguros cenzurate. Teoriile şi părerile psihologilor cu privire la narcomanie. Majoritatea psihanaliştilor contemporani lămuresc întrebuinţarea drogurilor prin tendinţa inconştientă a individului spre autolizie. VI. nevralgiile. omologată de OMS în 1952. sexualitate genitală săracă. la unele asociaţii de t i n e r i i consumul de droguri presupune apartenenţa acestora la o „clasă superioară".

Este un fel de anestezie care-i dă toxicomanului senzaţia de plutire într-o lume imponderabilă.M.Epizodici . Drogurile cele mai frecvent utilizate de ei sunt: cînepa. 3. atîta timp cît este administrată cu precauţie. psihică şi fizică. obişnuinţa nu este decît o stare de care te poţi elibera oricînd printr-un efort de voinţă. După H. şi în al doilea rînd de tipul preparatelor administrate. sau ale unui grav rănit.Babaian şi A. îi fac pe unii autori să se refere la puterea lor toxicomanogenă. salivaţie abundentă. ca şi în cazul drogurilor veritabile. încearcă şi drogurile. Solvenţii . pentru potolirea durerii insuportabile un timp mai indelungat. pentru că poate să dispară dacă obiectul renunţă la drogul care a provocat-o. Acestea sunt: 1. 2. amfetaminele. Wolff respinge termenul de obişnuinţă. Anumite toxicomanii pot determina degradări organice. în timp ce în toxicomania adevărată există întotdeauna o dublă dependenţă. în principal controlul asupra mişcărilor. La doze mici. Dependenta de tip solvent este creată de substanţe chimice volatile la temperatura ambiantă şi ai căror vapori produc efecte analoge alcoolului şi anestezicelor. sub forma de vise stranii şi deseori erotice. Experimentatorii asociază drogarea experimentală cu cultura dansului şi încep utilizarea cu scopul de a spori sociabilitatea.Drogurile inhalante. prin tratarea insomniilor. pot să dispară între cîteva minute şi jumătate de oră. Anume aceştia din urmă ajung la celelalte trepte a narcomaniei. petroliere. spasme viscerale şi musculare.anticameră” a drogurilor veritabile. adezivi cu conţinut de toluent şi acetonă )şi care nu au fost niciodată cunoscute sub denumirea de droguri. De exemplu. iar la o cantitate mai mare este inhibat şi mai puţin stăpân pe el. care nu poate fi oricînd învinsă. prin stop cardiac. Asemenea manifestări sînt însoţite de simptome psihice. a controlului sau chiar a cunoştinţei. Episodiciii concep drogarea ca un lucru normal şi lipsit de risc. euforizant sau dynamic. Sunt folosite ca droguri în colectivităţile umane de tineri. stare tranzitorie. În literatura contemporană de specialitate există mai multe teorii şi concepţii cu privire la formarea personalităţii narcodependente.colegilor drept „cioara albă”. care-i provoacă tulburări nervoase. sunt apatici. în cercul de prieteni unde se consumă drog pentru a nu aparea în faţa prietenilor. Toleranţa apare la 6-12 luni de administrare continuă. pe măsură ce are loc o adaptare funcţională. cu decăderea fizică şi mintală a individualul". Formarea personalitatii narcodependente. Inhalările repetate pot duce la pierderea simţului de orientare.somnifere. Vaporii solvenţilor inhalaţi trec prin plămîni şi ajung cu rapiditate în creier. 17 . Ca atare.Încetul cu încetul organismul reacţionează mai slab. Dependenţa psihică. In această stare de supraexcitare. Există însă şi o toxicomanie inconştientă. Acestea. sindromul toxicomanic are etapele următoare: 1. omul îşi pierde controlul şi eşuează. Dependenţa psihică nu constituie însă o problemă notabilă. care se instalează pe nesimţite.cu această treaptă se începe administrarea drogurilor..Euforia iniţială. De cele mai multe ori acestia sunt indivizii cu personalitate infantilă şi cu subapreciere. Formele severe de manifestare diferă de la individ la individ.Aceste substanţe volatile sunt o . VII. nu se pot concentra. nevrozelor. agitaţie psihomotorie. datorită unei mari nocivităţi proprii. Aceasta depinde în primul rînd de caracteristicele individuale. semenilor. Diagnostica primară a dependenţei de drog. cu vagi. încetinind ritmul respirator. sunt persoanele neîncrezute în sine. într-un interval de timp mai mult sau mai puţin lung. obosiţi. greţuri. pe care toxicomanul le suportă foarte greu şi cu riscul unor crize organice sau funcţionale severe. cît şi cei care în urma primei administrari au trait senzaţii de beatitudine. de exzemplu: în ultimele faze ale cancerului. Un consum îndelungat poate leza moderat funcţiile cerebrale. vertijuri renuntă la această idee şi nu mai revin la ea.. aerozoli. Majoritatea cercetătorilor au ajuns la concluzia că este un fenomen fizic şi psihic totodată. sunt comercializate fără restricţie. sau printr-o folosire foarte intensivă şi prelungită provoacă în organism reacţii de adaptare ce se traduc prin toleranţă paradoxală. unele soldîndu-se uneori. de obicei. apetenţa care devine repede o obişnuinţă tiranică.înţărcare". ţine de personalitatea proprie a subiectului. printr-o stare de nevoie imperioasă şi prin accidente mai mult sau mai puţin impresionate în cazul unei întreruperi bruşte a consumului. tusei. Efectele vaporilor de solvenţi se manifestă imediat. Drogarea episodică este folosită de tineri din curiozitate sau pentru a-şi dovedi independent prin încălcarea de liberate a normelor sociale. pe care acestea le-au cunoscut în mod întîmplător sau prin căutarea voluntară a efectului analgezic.Sergeev susţin că în cazul personalităţii narcodependente indivizii parcurg 5 trepte. Dependenţa de preparate farmacologice). dar în urma unor simptoame psiho . anxietate. Există cazuri justificate de toxicomanie. insomnii.Dependenţa.alcool. tahicardie. Feldman.. Este cea mai numeroasă deoarece din ea fac parte atît indivizii care fiind dornici de senzaţii noi şi în goana de a încerca totul pe lume. copii dar şi adulţi („aurolacii").. adezivi. (p. ce se manifestă prin simptomele clasice de abstinenţă sau de .Abstinenţa se produce la 12-48 de ore de la încetarea administrării drogului. vărsături.fericire vegetală". Aceste substanţe toxice. I. Personalitatea dependentă de drog se formează treptat. hipersecreţii glandulare. individul se simte uşor stimulat. Riscurile se multiplică atunci când. are un caracter temporar.Toxicomania este apetenţa anormală şi prelungită manifestată de anumite persoane pentru substanţe toxice sau droguri.Toleranţa care se instalează lent. drogurile inhalate se asociază cu tranchilizante. La doze foarte mari se poate ajunge la pierderea cunoştinţei ori chiar la deces.Experimentatorii . lichide de epurare.momente de . S-a constatat că cei mai predispuşi către narcomanie sunt indivizii cu diferite patologii de caracter şi personalitate. Este momentul în care ficatul neutralizează şi metabolizează drogul. aceste preparate administrîndu-se în stare pură sau în combinaţie cu alcoolul. atrăgînd după sine mărirea progresivă a dozelor.H. Substanţe chimice care produc vapori psihoactivi( petrol. subiecţii însă vor resimţi dureri de cap timp îndelungat. extasy. crize de isterie.somatice manifestate prin: vomă. 2.. simptomele fizice sunt rare. Fenomenul de toleranţă se explică prin reacţia organismului faţă de efectele aceleiaşi doze de substanţă administrate în mod repetat. 4. specifică în multe privinţe toxicomaniei. LSD 25. Toxicomanul nu poate suporta această stare. dacă se renunţă la inhalare. În afara acestor condiţii nu fac uz de droguri. Sunt banale produse chimice utilizate în gospodării pentru curăţat sau ca produse cosmetice.această se referă la indivizii care recurg laconsumul drogurilor în anumite condiţii sau cu anumite ocazii.116. cefalee. aşa cum este dovedit în cazul tutunului. diaree. Ea este caracteristică numai anumitor stupefiante (mai ales opiului şi morfinei).

f. . antidepresive). Indivizii narcodependenţi prezintă pericole pentru sine şi pentru societate. Consumatorii din această treaptă folosesc o varietate mare de droguri. . miros de substanţe la expiratie. . sau la muncă. e. Prezenţa unor simptome din cele enumerate mai jos poate fi determinată şi de starea de stres a adolescenţilor. 10. sau are resentimenle puternice. îşi pierde repede cumpătul. izolarea şi anxietatea resimtită în relatiile cu ceilalţi. timiditate şi hipersensibilitate. 13. pierderea energiei. inhalărilor sau pe cale digestivă. Alte simptome pot fi semne ale unei depresii nediagnosticate sau a altor probleme de sănătate.Vengos distinge următoarele trăsături caracteristice pentru această categorie de indivizi: 1. nu înseamnă obligatoriu că este un consumator de droguri. Permanenţii . 4. mîini tremurătoare.necinste cronică. excesiv de vorbăreţ. necontrolat şi prezintă pericole sporite pentru sănătate.stări de iritabilitate sau mînie. 3. din corp sau de pe haine. în pierderea /creşterea poftei de mîncare. uituc. 12. . satisfacţia imediată a dorinţelor. 11. picioarelor sau capului. . k. 7. o slabă coordonare a mişcărilor. o. secreţii nazale ca la răceală. absenţa atitudinilor provocatoare şi agresive. a stimei de sine. distrat. de personalitate. faţa roşie sau palidă. a.schimbări ale obiceiurilor de toaletă.o nevoie inexplicabilă de bani. 1. 4. lipsa de încredere în sine şi pasivitatea. ochii roşii şi înlăcrimaţi. orice schimbare a obiceiurile alimentare. pe cînd cei de pe ultima treaptă sunt bolnavi şi necesită atît tratament medical. g.schimbare în atitudine. Astfel primele patru trepte în mod convenţional sunt numite „comportamentale” şi necesită luarea unor măsuri pedagogice. . . La această treaptă deja se formează dependenţa psihică fata de droguri.stare de prostraţie sau dezorientare. nu vrea sa vorbeasca despre prietenii cei noi sau aceştia sunt cunoscuţi ca şi consumatori de droguri. tremurături ale mîinilor. absentări nemotivate sau abandon şcolar. 10. Această clasificare reprezintă un filtru la capătul caruia ajung cei mai slabi.aceasta e ultima treaptă cînd deja este formată personalitatea dependentă de drog atît psihic.schimbare în activităţi. 12. cît şi reabilitare socială. întîrzieri la şcoală. O consultaţie la un psiholog. P. . 5. Oricum aceste simptome merită atenţie mai ales dacă persistă sau se repetă periodic. o încetinire sau o înţepenire a mersului. . 11.3. 9. . insomnie. n.lipsă de motivaţie în general. 18 . . c. comportament sau personalitate fără o cauză aparentă b. 6. Această categorie de indivizi se caracterizează prin consumul zilnic. nediscriminatoriu al drogului. încăpăţînare şi iritabilitate. 3. trezirea la ore neobişnuite.la această treapta se referă persoanele care fac abuz de droguri din mai multe motive: fie după o anumită schemă (zile de naştere. extremităţi reci. pupile mai mari sau mai mici decît de obicei. contactele sociale se îngustează şi se conturează în jurul drogului. depresia. a combativităţii şi a competitivităţii. creşterea toleranţei şi în ultima instantă sevrajul. schimbarea ritmului mersului. j. Narcomanii . . Daca la primele trei trepte consumul se făcea prin intermediul prizelor.această treaptă se formează din primele trei categorii. d. 5. biank stare. 4. 6. cît şi fizic. aprobare şi valorizare. 9. 8. h. Semne fizice: urme de înţepături pe antebraţe sau picioare. Sistematicii . succese personale şi profesionale. hoby-uri sau interese. 2.scăderea performantelor şcolare. Studiind personalitatea narcomanilor. o inexplicabilă scăderea sau cresterea greutate. pierderea interesului pentru familie şi activităţile de familie. angoasa de separaţie. Cheia este schimbarea.schimbarea prietenilor sau evitarea celor vechi. neputincioşi şi neinformaţi. fură bani sau obiecte pentru a fi vîndute. lipsa ambiţiilor.dificultăţi de concentrare. l. Semnele şi simptomele consumului de droguri Este important să reţineţi că dacă un copil prezintă simptomele de mai jos. Semne comportamentale.comportament excesiv de secretos. fie la prescripţia medicilor. 5. Se constată schimbarea reactivităţii. o lene neobişnuită. palme umede şi reci. greţuri şi vome frecvente. . intoleranţa la frustrări. i. Consumatorii permanenţi fac abuz de droguri haotic.schimbarea comportamentului acasă. la această etapă indivizii încep administrarea intra-venos sau intra-muscular. m. poate fi de mare folos pentru a-1 ajuta pe tînăr să depăşească o situaţie de criză şi să fie ajutat pentru a-şi dezvolta căi eficiente de rezolvare a problemelor din viata sa. foarte activ. mereu mucos. o dată în lună). o atitudine de nepasare. . este important să urmariţi orice schimbare semnificativă a semnelor fizice. 8. sau transpiraţii excessive.accidente de maşină. dependenţa afectivă. 2. .frecvent hipersensibil. 7. de atitudine sau de comportament. în anumite circumstanţe stresante (calmante. nevoia inepuizabilă de iubire. puls neregulat.

Diagnosticarea primară a dependenţei de drog. păr lung. fuga de acasă. transportului şi răspîndirii fiecărei substanţe. care să intre în vigoare în legislaţia ţării.Un ultim aspect este legat de structura familiei de origine a narcomanilor..cel care furnizează punga cu subsanţe toxice • „bang”.marocheş” .. • „volna” . Un vorbitor de limba română marea majoritate a cuvintelor şi expresiilor folosite sunt de origine engleza şi exprima o relaţie cu timpul. care repetă multe aspecte ale convenţiei din 1961.ucoloti beluiu” . Se notează în acest aspect carenţe emoţional-afective.senzaţii de imbold după administrarea intra-venoasă. răspîndirea . Astfel vorbitorii limbii ruse utilizează cel mai frecvent urmatoarele expresii: • „prihod” . Fiecare ţară-membră trebuie să prezinte un raport anual a situaţiei drogurilor în ţară. în cazul infliltratelor. antisocial. Lexicul cel mai des utilizat este: • „acid” -derivat din LSD 25 • ..senzaţie de plăcere din momentul administrării unei doze • „hook” .consumator de droguri grele VIII. Politica mondială . Narcomanie” au politicile antidrog. După aceasta pe parcursul anilor au mai fost semnate nouă convenţii şi acorduri cu privire la controlul efectuat asupra traficului şi consumului ilicit de substanţe narcotice.angel dust” . de a accelera sau a încetini. Narcomania. 19 . o modalitate de a varia experienţele. legislaţia în vigoare privin problema abuzului de droguri. şi la nivelul societăţii(care unifică puterea statului şi a mişcărilor internaţionale)..injecţie intravenos cu drog • „flash” .senzaţii plăcute de căldură în tot corpul în urma administrarii intravenoase. • . Astfel.sindromul de abstinenţă.udar” .. stiluri de muzica..praf de amfitamine • „crack”. utilizarea . Haosul dominant în această perioadă a pus în alertă întreaga comunitate internaţională în vederea soluţionării acestui fenomen generator de anomie (E. reproducerea.preparate narcotice sub forma de pastile sau capsule.doza de canabis • „big D” . „diamante” . • ..lomca” . ONU a elaborat în anul 1961 „Convenţia despre substanţe psihoactive” . de asemenea pot fi atestate lezări sau sechele în locuri specifice. • .cechi” .bagman” .crack indian • „bastonaş” .comprimat compus din amfitamine şi barbiturice • „Columbiana”.senzaţii de beautitudine ce persistă pînă la căderea în somn sau pînă la începutul stării de abstinenţă. O continuare a procesului controlului substanţelor psihoactive a fost”Convenţia despre substanţele psihoactive din1971”. exteriorul . În cazul narcomanilor ei au unele trasaturi distincte: vestimentaţia . vine sub ochi. comportamentul poate fi dezechilibrat. vulnerabil. frustrări..supranume al fenciclinei. implică un anumit grad de periculozitate în societate. luînduse în consideraţie utilitatea terapeutică şi capacitatea drogului de a crea dependenţa şi o serie de probleme de sănătate.Statele care au semnat convenţiile îşi asumă responsabilitatea să formeze o politică naţională a controlului abuzului de droguri. narcomania devine un fenomen social scăpat de sub control.şirevo” .„praful îngerilor” . politica în privinţa controlului abuzului de droguri se realizează la trei niveluri: mondial. prin efectele sale. Diagnosticarea primară presupune aprecierea unei stări în mod expres. utilizarea şi tranportul drogurilor . Supravegherea pe plan mondial. Limbajul este împresurat de jargonosme care sunt pe înţelesul unui grup foarte restrîns în special.reţete. Stilurile constituie. • .la Şanhai ..cocaină falsificată • „fix” .cînepa indiană • „bassuoko” . Politicile antidrog.narcoman cu stagiu. „crizstal” . naţional(de către stat ). • „coleso” . relaţii materne represive şi un tată absent ca rol. necesitatea anuală a drogurilor.. Un rol aparte în combaterea fenomenului . în lipsa testelor de laborator.caif . probleme sociale cauzate de abuzul de droguri. • . în care a fost întocmită lista substanţelor psihoactive.dubioşi”.a fost convocată „Comisia cu privire la opiu". iar în ianuarie 1912 prin Convenţia de la Haga s-a semnat şi promulgat primul acord internaţional cu privire la instituirea controlului asupra traficului de droguri. inhibitor. lipseste mimica. Narcomaniile şi societatea.administrarea drogului intra-venos. şi mai cu seamă la mijlocul secolului XX. În familie se observă dispariţia banilor.masca”/.voluşca”/.drogat • „Julie” .traficant de droguri. de a schimba mediul ambiant.. stări emoţionale sau de transă. Durcheim).LSD • „blue” . prezenţa prietenilor .stare scurtă de plăcere ce survine nemijlocit după administrarea cantităţii necesare de substantă narcotică. grupul de risc ce fac abuz de drog. în 1909 . expresivitatea ochilor. • . Astfel. transportul drogurilor. în domeniul abuzurilor de droguri.. momentele de acces la spaţiile rare.cocaină • „pill freak” . pentru care se determină controlul producerii. date statistice despre producerea. Astfel. a lucrurilor preţioase. produs anestezic utilizat de veterinari pentru mamiferele de talie mare • . De aceia este bine să se poată face o diagnosticare primară a acestei stări patologice.este lipsită de acurateţe. însă s-au adăugat încă patru liste în plus ale substanţelor psihoactive supuse controlului. La începutul secolului XX. este determinată de Convenţiile mondiale şi de încheierea tratatelor la acest capitol. Un rol important în stabilirea diagnosticului primar îl are adoptarea de narcomani a unui limbaj specific. „Bhang" ..neîngrijit. S-au introdus schimbări în restricţii ce se refereau la vînzarea. • .preparate narcotice introduse în organism intra-venos.

Franţa şi Elveţia. În realitate. în capacitatea de răspîndire epidemică şi de afectarea unor pături considerabile a populţiei. procurării.226 Partea specială. toate drogurile din Convenţia internaţională sunt interzise. amendă şi confiscarea bunurilor materiale ale persoanelor imlicate în cîmpul abuzurilor de droguri. • În consecinţele medicale grave se prevăd leziuni evidente ale organelor interne şi ale sistemului nervos central . aşa cum observă o serie de specialişti consumul de droguri nu este o crimă fără victime . În cazul nerespectării acestor reguli încăperea se închide.Nigeria-pînă la privaţiunea de libertate pe toată durata vieţii. universal care ar rezolva această problemă . Organizaţia internaţională chemată să monitorizeze realizarea convenţiilor sus numite este CCD (Comitetul Controlului asupra Drogurilor). de aceea statul asigură consumatorii de droguri cu seringi sterile şi le eliberează medicamente narcogene. deci transportarea. este prevăzută pedeapsa cu moartea ca în India. nu se vînd droguri grele şi în „coffee shops” se permite păstrarea unei cantităţi limitatae de droguri.36. • În letalitate sporită în rîndurile consumatorilor de droguri . însă trebuie să respecte anumite reguli:persoanelor mai tinere de 18 ani li se vinde o cantitate anumită. Aceeaşi faptă săvîrşită a doua oară se pedepseşte cu 6-15 ani privaţiune de libertate. pusă în relaţie cu supradozarea substanţei narcotice. şi anume dependenţa de droguri. Infracţiuni contra securităţii publice a sănătăţii populaţiei). în America Latină – pînă la 20 de ani. Marea Britanie. ca Austria.eleborîn programe naţionale de combatere a abuzului de droguri. Legile unor ţări pedepsesc însuşi consumul de droguri. se duce o politică de prevenire a efectelor nocive ale abuzului de droguri. în caracterul „contagios”. Consumul de droguri reprezintă una din cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societăţile contemporane. în Suedia-pînă la 10. societatea mondială merge spre micşorarea sistemului de operaţii cu droguri. Olanda are o reputaţie de ţară în care controlul de droguei este foarte slab. în acest domeniu nu s-a creat un program internaţional . La întrebarea: „în ce constă pericolul narcomaniei?” Putem da următoarele răspunsuri: • În „proliferarea ” socială avansată. Ungaria-pînă la 8 ani. sporind costurile asistenţei medicale şi determinînd amplificarea altor probleme sociale. În prezent controlul internaţional asupra producerii şi desfacerii substanţelor narcotice se desfăşoară sub egida ONU. tulburări psihice manifestate prin psihoze acute şi cronice. nu se urmăresc oameni pentru consumul de droguri.Cu toate că sunt interzise. Ecuador-pină la 12 ani. de droguri uşoare.Există un mit că drogurile sunt complet legalizate şi se vînd fără prejudiciu de reţeaua „coffee shops ”. în ţările Asiei şi Africii. Supravegherea pe plan naţional. ci un delict care are un impact deosebit de negativ asupra societăţii în întregime.ea este precedată de privaţiune de libertate în termen de la o lună pînă la opt ani. deoarece ei fac parte din organizaţii criminale. Cu toate acestea. cu afecţiuni diverse cauzate de administrare cronică a drogurilor.Grecia şi Elveţia . 2M. Germania-pînă la 15. Sri Lanka10. sunt prevăzute termeni lungi:în India –pînă la 20 de ani. Egipt. în ansamblul său . Astfel.3 al acestei convenţii presupune reglementarea legilor ce privesc sancţiuni prin privaţiuni de libertate . în Dania. consumul de droguri reprezintă un adevărat flagel care deteriorează sănătatea a milioane de oameni. în acest sens.În urma adaptării acestei convenţii . minimă. Olanda este considerată „groapă de droguri” a Europei. pentru ele se atribuie pedepse grave. Italia-2. în unele . de exemplu. Aceste sunt Franţa. aceeaşi faptă repetată-pînă la 8 ani (art.Cele mai periculoase acţiuni se recunosc a fi acele care se referă la infracţiuni legate de droguri. care nu aduce prejudicii societăţii. Organizarea şi întreţinerea speluncilor sau predispunerea la astfel de încăperi se pedepseşte cu termenul de 5-10 ani. Egipt.Britanie-20. Un alt pas în dezvoltarea controlului substanţelor psihoactive a fost Convenţia internaţională din 1988 ”despre lupta împotriva traficului de droguri”. Deci .Thailanda. vînzarea. care are drept scop descoperirea şi includerea în lista specială a medicamentelor şi preparatelor care produc dependenţă.capitolul 11. Persoanele care au comis furturi de droguri sunt private pînă la 5 ani.Ca şi în Convenţia din 1961. legislaţia prevede ca producerea ilicită. Considerat în majoritatea surselor de specialitate ca o „crimă fără victime”. eliberării spre transport se pedepseşte cu privaţiune de pînă la 3 ani sau cu o amendă de 100 de salarii minime. Plantarea sau cultivarea opiului sau canabisului se pedepseşte pînă la 5 ani de privaţiune de libertate. Iran. Polonia-7. procurarea. 20 . În Norvegia ca şi în Germania. Stăpînii. Încălcarea regulilor producerii. Argentina.cu accidente produse.Olanda este una din puţinele ţări care divizează oficial drogurile în”uşoare ” şi „grele „. ci doar indivizilor imlicaţi . Cote Divore-de la 3 luni pînă la 5 ani. în diferite ţări li se aplică diverse sancţiuni. În republica Moldova. Impactul negativ al narcomaniei asupra societăţii. făcîndu-le din ce în ce mai stricte.cofeinele constituie droguri uşoare şi pot fi vîndute legal. în Venesuela-15 ani. le dă ţărilor membre dreptul să-şi aleagă orientarea profilaxiei şi a tratamentului dependenţei de droguri. pe lîngă OMS funcţionează Comitetul permanent Antidrog. producerea şi răspîndirea drogurilor se sancţionează cu privaţiunea de libertate în termen de pînă la 20 de ani. organele de putere urmăresc aprovizionatorii. păstrarea drogurilor să se pedepsească cu privaţiune de libertate cu termen de pînă la 10 ani cu sau fără confiscarea averii. producerea şi păstrarea drogurilor se pedepseşte conform legii. cele mai grave find creşterea criminalităţii şi răspîndirea virusului HIV. Predispunerea pentru consumul de droguri se pedepseşte pînă la 5 ani.Permiţînd activitatea „Coffee shops”. în art. cu suicide frecvente comise de narcomani în stare de abstinenţă chinuitoare sau în cea de depresie profundă.225. Grecia-pînă la privaţiune de libertate pe toată durata vieţii. în SUA .Aceeaşi faptă comisă a doua oară se pedepseşte pînă la 10 ani. păstrării. cea din 1971. Art. fiecare ţară-membră şi-a determinat poziţia sa faţă de aceasta . De asemenea. dării de seamă. în special a tineretului. • În stare de ebrietate narcotică. Turcia . Producătorilor şi răspînditorilor de droguri . în ţară se interzice de a publicita drogurile.În ţările europene. în Japonia . Utilizarea terapeutică a drogurilor este supusă unui control riguros.5.

de narcomanie şi toxicomanie. Sustragerea substanţelor narcotice se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pînă la 5 ani sau fără confiscarea averii. Narcomaniile duc la o serie de conflicte cu caracter socio-umanitar. Fabricarea. uneori intoxicaţia cu droguri (morfină. Codul penal Măsuri de constrîngere cu caracter medical Art. îndemnul de a consuma substanţe narcotice . iar bolnavii iresponsabili. cît şi familiile lor. fiind condamnate la pedepse neprivative de libertate vor fi supuse unui tratament forţat în instituţii medicale cu regim special de tratament şi de muncă. Dacă cei care suferă de narcomanie încalcă în mod sistematic ordinea publică. păstrarea. 225/1. în care sînt implicaţi atît narcomanii. Comportamentul delincvent la narcoamani şi toxicomani se manifestă de cel mai multe ori prin acţiuni îndreptate în vederea procurării drogurilor pe orice căi. Conform art. condiţionat atît de modificarea personalităţii lor cît şi de scopul de a obţine drogurile. după cura de tratament la care au fost supuşi. este scutită de răspundere penală. la cererea organizaţiei obşteşti. Partea specială Capitolul 11 Infracţiuni contra securităţii publice a sănătăţii populaţiei. expedierea ilegală în scop de desfacere ilegală a substanţelor narcotice se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pînă la 10 ani cu sau fără confiscarea averii. Conform art. haşiş) duce la declanşarea unor tulburări psihice acute ca: . Acei pacienţi care se eschivează de la tratamentul benevol sau continuă administrarea substanţelor narcotice sau toxice.. poate să aplice unei asemenea persoane tratament medical forţat. Art. Atragerea minorilor la consumarea nemedicinală a medicamentelor şi a altor mijloace cu efect narcotizant .224/2. ele se socot nevalabile. mai ales în afacerile de avere pentru persoanele care fac abuz de alcool şi de substanţe narcotice. otrăvire. 225/4. urmează tratamentul obligatoriu pe termen de 4 luni. dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament. ele vor fi tratate în instituţii medicale cu regim special de tratament şi muncă. ca de ex.• În comportamentul delicvent al consumatorilor de droguri. expedierea ilegală în scop de desfacere ilegală a mijloacelor narcotice. Dacă actele civile au fost efectuate cînd bolnavul de narcomanie se află într-o stare psihotică sau de o demenţă organică. îndemnul de a consuma substanţe narcotice. Dacă asemenea persoane au fost condamnate la privaţiune de libertate. precum şi sustragerea de mijloace narcotice în proporţii mari se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pe un termen de la 7-15 ani cu confiscare averii. Codul Civil Conform articolului 57 al prezentului Cod. ei sînt consideraţi responsabili de faptele săvîrşite şi sînt traşi la răspundere penală. cu sau fără confiscarea averii. influienţă. De regulă. Sustragerea de mijloace narcotice.l al acestei legi. Persoanele sus-numite. Aceeaşi faptă săvîrşită repetat sau prin înţelegerea prealabilă de un grup de persoane se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pe termen de la 3-10 ani. Art. legea permite o limitare a capacităţii de acţiune. Aspectul juridic Narcomania are multiple tangenţe cu jurisprudenţa. Art. 21 . săvîrşită de un recidivist deosebit de periculos. Iresponsabile sînt considerate persoanele cu o degradare adîncă după întrebuinţarea sistematică a substanţelor narcotice (în stare de dependenţă asociată cu tulburări psihice. Dacă faptele criminale sînt comise şi acestea stări psihotice. Organizarea sau întrebuinţarea de spelunci pentru consumul de mijloace narcotice. Art. Aceleaşi fapte săvîrşite repetat sau prin înţelegerea prealabilă de un grup de persoane. Art. Fabricarea.15 aceste persoane sînt tutelate în baza hotărîrii judecăţii şi nu au dreptul să încheie nici un contract sau afacere. În caz de săvîrşire a unei infracţiuni de către un alcoolic sau narcoman dacă există avizul medical.delirum tremens" sau un paranoid de persecuţie. patrimonial. familial. în care se tratează persoana respectivă.59 aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor sau punerea sub curatelă. social şi pedagogic al narcomaniei. anonim) ambulator sau staţionar. procurarea. încheieri de contracte.transportarea. drepturile altor cetăţeni ei sînt trimişi prin instanţa de judecată la educaţie muncă şi tratament în instituţiile de reabilitare socială a organelor afacerilor interne. schizofrenia sau epilepsia. iar actele antisociale săvîrşite în timpul unei beţii alcoolice nu exclud responsabilitate. cocaină. iar după eliberare din locul de detenţie. Aspectul juridic.se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pe termen de 5 ani. bolnavii sînt consideraţi iresponsabili.225/2 Sustragerea substanţelor narcotice.se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pînă la 5 ani. deoarece multe fapte licite se comit sub influienţa drogurilor în dependenţă de aceasta ele se pinalizează conform Codului Civil sau Penal. procurarea. a colectivului de muncă. transportarea. Persoana care s-a adresat benevol la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţă medicală şi legătură cu consumarea substanţelor narcotice în scopuri nemedicale. a organului de ocrotire a sănătăţii sau din proprie iniţiativă. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la 10-15 ani cu sau fără confiscarea averii. în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament forţat. în prezent în Republica Moldova există o lege specială cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic. se pedepseşte cu privaţiune de liberate pe un termen de la 6-15 ani cu confiscarea averii. Încercarea tratamentului medical forţat se dispune de instanţa de judecată la propunerea instituţiei medicale. instanţa de judecată.225/3. Atragerea minorilor la consumarea nemedicinală a medicamentelor şi a altor mijloace cu efect narcotizant. IX. Organizarea sau întrebuinţarea de spelunci pentru consumul de mijloace narcotice sau pentru punerea la dispoziţie de locuri pentru aceste scopuri. Dacă drogurile sînt întrebuinţate de persoane ce suferă o boală psihică. atunci capacitatea de muncă şi acţiune depinde de boala principală (defectul primar). paralel cu pedeapsa pentru infracţiunea săvîrşită. tratamentul bolnavilor se efectuează după principiul benevol (la dorinţă. păstrarea.

În combaterea narcomeniei nu trebuie să ne bazăm pe sistarea traficului de droguri şi a căilor de acces. şi anume: 1. fără scop de desfacere. dar şi de un anumit ajutor psiho-pedagogic specializat pentru depăşirea momentelor de criză. Aceleaşi fapte săvîrşite a doua oară se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la 8 ani. chemate să răspundă de aceste fenomene anomice. 2.şi narcomanice prin subsoluri. precum şi distrugerea „miturilor" şi concepţiilor unui viciu temporar. Pedagogia colaborării este principiul educării copilului în familie şi şcoală.prin degradarea în ansamblu a societăţii. Aceasta practic este imposibil din mai multe considerente: comerţul şi traficul internaţional ilegal de droguri este o afacere profitabilă în statele căreia stau guvernele şi şefii de state. dar mult mai toxice. 255/7. procurare. sistarea globală a unor preparate narcotice ar duce la sintetizarea altora. 2. Insă. păstrarea sau expedierea ilegală de mijloace narcotice. Adepţii acestei concepţii tratează narcomania juvenilă ca şi alcoolismul. precum şi a cînepei indiene.225/5 Fabricarea. In ceea ce priveşte măsurile de constrîngere şi represive. 2. Art. . păstrare. Soluţiile ar fi instituirea unui post. intra-familiale. livrare. tabacismul şi chiar delincvenţa juvenilă. 3. fie că programele şi metodica nu au bază teoretică şi ştiinţifică solid argumentată. profesorii şi instituţiile sociale destinate copiilor (şcoli. Tendinţa destinării incorecte a programelor . a căror cultivare este interzisă. universităţi). Instituţiile de învăţămînt. evidenţă. livrare. licee.este privită ca un indiciu antisocial. probleme şi interese ce trebuie respectate. societatea în ansamblu. Semănatul sau creşterea macului pentru opiu. Aceasta deoarece sînt aceşti factori favorabili declanşării ei. narcomania constituie fără îndoială o problemă majoră pentru întreaga societate.programele elaborate de psihologi. adică îi exclud şi îi izolează de societate.prin incidenţa faptelor ilicite săvîrşite în urma consumului de drog. cît şi mai cu seamă modificarea relaţiilor interpesonale. Soluţiile unei preveniri efecitare ar fi atît informarea corectă a părinţilor şi profesorilor. colegii. Protagoniştii acestei drame sînt adolescenţii.Sud şi din ţinutul Crasnodar. Copilul. adolescentului trebuie să i se creeze motivaţia şi interese în familie prin încadrarea în diferite activităţi. Un fenomen social ce există de mai multe secole nu poate fi lichidat atîta timp cît există cauzele şi factorii favorabili consumului de drog. procurarea. Aceleaşi fapte săvîrşite repetate se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la 5 ani. procurarea sau păstrarea ilegală a mijloacelor narcotice în cantităţi mici sau consumarea mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului. se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pe un termen de pînă la 2 ani sau cu o amendă în mărime de pînă la 30 salarii minime. duce la o politică de excludere. a impus abordarea şi aplicarea în viaţă a diferitor strategii de „combatere" a acestui flagel. fără a avea o pregătire specială în domeniu. Ea are repercusiuni negative în: jurisprudenţă . aceiaşi categorie de copii cad sub influienţa ei. acestea mereu au condus la noi fenomene de o amploare şi mai mare astfel agravînd şi nicidecum ameliora situaţia. Narcomania juvenilă . Aceasta înseamnă că la elaborarea programelor fie nu se ţine cont de populaţia căreia este destinată. sudmanciuriene. La ora actuală. psihologo-pedagogic -prin degradarea moral-etică.Aceeaşi faptă săvîrşită faţă de două sau mai multe persoane sau faşă de un minor se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la 10 ani. se mai confruntă cu un pericol.sărăcirea genofondului condiţionat de igiena contingentului consumatorilor de drog. din aceiaşi lipsă de informare şi lipsa legăturilor dintre toate infrastructurile aparatului de stat. -se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la 5 ani. 225/6 încălcarea regulilor de producţie. precum şi conlucrarea tuturor verigilor şi nivelurilor aparatului de stat în Aspectul social Existenţa milenară a problemei narcomaniei precum şi epidemizarea excesivă a întregului glob în ultimele decenii. „copii problemă". îi exmatriculează şi îi duc în internate şi instituţii speciale. din Ciula-de-Sud. Tendinţa comercializării programelor profilactice. Încălcarea regulilor de producţie. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la 3 ani.puberul. schimbarea atitudinii faţă de copii şi perceperea acestora ca pe o persoană integrată cu drepturi. Atitudinea lor de excludere e condiţionată de aceiaşi lipsă de informare. transportare sau expediere a mijloacelor narcotice. Părinţii şi profesorii.este tratată ca o nouă patologie socială cu grave consecinţe pe viitor. transportare sau expediere a mijloacelor narcotice. unei funcţii. biologi sînt implimetate de pedagogi. Directorii de şcoli şi profesorii îi etichetează pe narcomani juvenili ca pe „copii grei". Narcoamania juvenilă . Părtaşii acestui tip de reacţie consideră că întreaga responsabilitate pentru profilaxia narcomaniei juvenile trebuie să şio asume instituţiile de învăţămînt. În combaterea narcomaniei. adolescenţii sînt lipsiţi de o informare corespunzătoare în ceea ce priveşte pericolul consumului de droguri. a căror cultivare este interzisă.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la 3 ani sau cu amendă în mărime de pînă la 50 de salarii minime. Art. păstrare. părinţii. medical .226 Semănatul sau creşterea macului pentru opiu şi a cînepei. Art. 22 . în domeniul elaborării programelor profilactice s-au constatat două tendinţe negative: 1. medici. din Arhonul-de. în ultimii ani. Adepţii acestui tip de reacţie văd profilaxia narcomaniei prin elaborarea şi implimentarea unor programe calitativ noi. fiind costisitoare programele nu pot fi implimentate. procurare. şi atunci este foarte puţin probabil că el se va pasiona de vizionarea „filmelor" toxico . În combaterea narcomaniei nici într-un caz nu trebuie să ne bazăm pe eficacitatea unor raiduri unice. Anume existenţa multiplă şi variată a strategiilor impune precizarea măsurilor contraindicate profilaxiei narcomaniei. socială . Cei dintîi afectaţi. În domeniul profilaxiei ei propun soluţionarea problemei prin ajustarea programelor deja existente. în domeniul profilaxiei alcoolismului şi tabacismului juvenil. evidenţă. nu trebuie să reacţioneze la narcomanie prin panică şi izolare că să adopte un comportament de înţelegere şi compătimire. Art. sau a unui organ responsabil de problemele narcomaniei juvenile. Estimările diferitor cercetări din ultimii ani în domeniul dat au relevat prezenţa în societate a două tipuri de reacţii cu privire la narcomania juvenilă: 1. Aspectul pedagogic Drama consumului de rog se desfăşoară în primul rînd din lipsa informării coerente şi adaptării oricărui nivel comprehensiv. Procurarea sau păstrarea ilegală fără scop de desfacere a mijloacelor narcotice în cantităţi mici sau consumarea mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului. fie cu amendă în mărime de pînă la 100 salarii minime. pe lîngă dificultăţi de adaptare intergeneraţională determinată de criza adolescentină.

Organizarea sistemului serviciilor socio-medicale diferă de la o ţară la alta. numite „în pacient”. În Franţa. Centrele de Sănătate Mintală din Comunitate. eliberate.  Posturile de narcologie din cadrul intreprinderilor. deoarece cunosc această experienţă şi au trecut prin izolare. ajutor persoanelor anonime includ multe grupuri de autosusţinere pentru persoanele dependente de droguri ca: Narcotic Anonims. la sfîrşitul anilor 70 ai secolului trecut a început deschiderea spitalelor staţionare de psihiatrie pentru dependenţii de drog. fiindcă mulţi renunţă la el după o anumită perioadă. O îngrijire adiţională a pacienţilor dureză 2-3 săptămîni. primesc asistenţă în găsirea unui loc de muncă. eventual permiţîndui individului să fie sincer cu sine însuşi. de exemplu. există servicii sociale şi medicale pentru persoanele dependente de drog care sunt prestate pentru Ministerul Sănătăţii. într-un anturaj unde drogurile nu sunt valabile. Un individ poate. putem menţiona realizările pe care le-a obţinut practica ţărilor europene. care a menţionat că reabilitatea dependenţilor în familie nu este numai o formă de susţinere socială. este SUA. de multe ori. Rezidenţii de asemenea. intervenţie. în oraşul Triesta a fost fondată o cooperativă pentru dependenţii de droguri. Programele din Germania accentuează nevoia de domiciliu şi a unui loc de muncă pentru dependenţii de droguri. se organizează activităţi culturale. cu conţinut semantic. pentru a continua viaţa în stradă. Participarea familiei „primitoare” în procesul terapeutic se bazează pe caracterul individual al bolnavului. Tighina. Centre specializate în reabilitarea persoanelor dependente de droguri şi cîteva spitale specializate în sănătatea mintală precum şi de clinici pentru abuzul de substanţe psihoactive. Organizarea sistemului serviciilor socio-medicale în Republica Moldova. Sentimentele care aduc durere. sunt mai buni lucrători. astfel. Bolnavii însă nu erau predispuşi să apeleze la ele din cauza statutului lor de „bolnavi psihic”. temporare. Ea depinde de gradul de adicţie a pacientului. pentru a-i ajuta pe rezidenţi să nu consume droguri şi să se concentreze asupra problemelor personale cu care se confruntă. această imagine trebuie să fie deteriorată. se formează grupuri de interes. se depune un efort considerabil în crearea centrelor de supervizare a bolnavilor dependenţi. Factorul comun al acestor grupe este tendinţa de a stimula interesul spre un mod de viaţă sanatos. turistice. De asemenea se solicită elaborarea şi punerea în practică a programelor educative sub forma editării materialului informativ şi educativ. adaptat fiecărei categorii sociale vizate.domeniul respectiv. Comunităţile terapeutice pun accentul pe schimbarea stilului de viaţă şi pe învăţarea persoanei de a primi recompense în viaţa de zi cu zi . cu durata de 12-18 luni. Aceste materiale conţin măsuri de prevenire. Astfel. Ele au apărut din cauza neeficacităţii programelor naţionale şi se numesc „KON DROPS”. O popularitate mai mare are practica reabilitării dependenţilor de droguri în familie. Aceste programe sunt oferite de Centre de Sănătate Mintală din Comunitate. 2)Tratament ambulatoriu şi de staţionar. depresia. Bălţi. Ei de asemenea constituie un model de înconjurare pentru persoanele dependente. 23 . Un exemplu deosebit în acordarea serviciilor speciale acordate dependenţilor de droguri. ci o alegere făcută conştient de ei. Un rol important în reabilitarea dependenţilor de droguri îl au comunităţile terapeutice. Aceste grupe de ajutor există pe baza finanţării private.  Cabinetele narcologice. să fie redate. Tiraspol. care acoperă întreaga persoană. încît bolnavul face un contract cu „grupul de tratament”. furie şi ostilitate simţite de dependenţe de droguri. Un alt program Halfway Hauses asistă pe cei care au fost spitalizaţi şi dezintoxicaţi ca să se reintegreze în comunitate. însă deseori statul le acordă ajutor. Dezintoxicarea durează de la 24 de ore pînă la trei săptămîni. În Republica Moldova. Serviciile Medicale pentru persoanele dependente/abuzive de droguri sunt reglamentate de:  Dispensarele Municipale din Chişinău. în 1987. În Germania s-au format grupe mici de cooperare a diferiţilor specialişti. Aceste familii primesc un suport financiar din partea statului. Multe case „ Halfway” angajează ca lucrători foşti dependenţi de droguri. să se creeze locuinţe speciale pentru bolnavii fără casă – locuinţe de dormit. Programele „Self-help” de autosusţinere. Ei. Aceste case oferă servicii de consiliere (atît individuală cît şi de grup).  Punctele narcologice din cadrul spitalelor de circumscripţie. familială şi în grup. în acest fel climatul binefăcător. De fapt. acest subiect a fost văzut de către Ministerul Afacerilor Sociale. aceasta avînd două funcţii principale: 1)Terapie individuală. În Italia. încăperi pentru acordarea ajutorului sanitar. frica. În SUA . De aceea a apărut nevoia în oraşele mari. probleme ale pacienţilor. descrieri ale efectelor drogurilor cu implicaţiile lor. Postsmokers Anonyms. precum şi domiciliu. Synon. atmosfera de îngrijire devin factorii de succes în tratarea dependenţelor de droguri. Dacă analizăm structura serviciilor specializate în lucrul cu persoanele dependente de drog. dar sunt dovezi că cei care au trecut acest program obţin succese în găsirea unui loc de muncă şi nu reîncep a se droga. sportive. Asistenţa socială este orientată spre rezolvarea diferitelor nevoi. Este dificil a măsura succesele acestui program. Centrele specializate în reabilitatea persoanelor dependente de droguri şi cîteva spitale specializate în sănătatea mintală acordă programe de tratament pacienţilor numite „uşile închise”. centre consultative pentru ajutorarea dependenţilor de droguri – să obţină o profesie. de exemplu singuratatea. există programe de spitalizare. participă la training-uri vocaţionale. Există programe rezidenţiale de tratare pe termen lung. Organizarea sistemului serviciilor socio-medicale în ţările europene. aşa că să nu aibă nevoie de a mai apela la droguri. Pills Anonims. Aceasta este foarte costisitoare. Acest proces poate fi descris astfel „Anturajul e confruntare constantă care tinde să strice peretele. trebuie să fie expuse. Ministerul Afacerilor Interne şi de către Organizaţiile nonguvernamentale . Servicii socio-medicale acordate persoanelor dependente de drog. Programele naţionale au fost completate de către iniţiativele organizaţiilor sociale. să apară crud. respectiv un loc de muncă. fără a purta vreo mască”. Casele halfway evidenţiază importanţa asumării responsabilităţii rezidenţilor pentru acţiunile şi comportamentul lor. De aceea în 1978. care realizează programe de ajutoare a dependenţilor de drog. X.

pentru o perioadă lungă de timp (1-2 luni). • Neintegrarea în mediul sănătos.Asistenţa narcologică de staţionar care este reglamentată de către: spitalele de narcologie din comuna Dermeji. ca asistentul social să cunoască bolnavul înainte de începerea tratamentului şi să participe la tratament. se scade doza de administrare. desigur. oferă servicii de educaţie pentru sănătatea populaţiei. Există stereotipul că „odată dependent –eşti dependent pe viaţă”. activitatea organizaţiei depinde de proiectele înaintate spre sponsarizare. 3. în acelaşi timp. o Terapia prin înlocuire – se aplică dependenţilor de droguri pe o durată îndelungată de timp. de bună dispoziţie. Această atitudine a stopat mult timp eforturile de a rebilita pe cei dependenţi de droguri. chiar dacă acestea sunt inactive. comuna Briceni. De aceea. majoritatea bolnavilor care s-au tratat la spitale revin înapoi de mai multe ori. Unele programe de profilaxie şi servicii persoanelor dependente de droguri sunt prestate de următoarele organizaţii nonguvernamentale: 1. dar riscul la recidivă este foarte mare. După ea utilizarea drogurilor devine periculoasă. Centrul educaţional „Alcoolismul şi Narcomania” –coordonează cercetările efectuate în Moldova în domeniul abuzului de droguri. Metoda are 10% de eficacitate.  - o Chimioprotecţia. o Codarea – reprezintă hipnotizarea în urma unei psihoanalize. practic foarte puţini rezistă la ispita de a se droga din nou. (Naltrexon – preparat medical foarte scump. astfel creînd o stare de atracţie permanentă de drog. oferă tratament bolnavilor dependenţi de droguri. Bolnavul se simte neglijat de oamenii din mediul sănătos. simţită anterior. Organizaţiile nonguvernamentale pot influenţa şi instituţiile guvernamentale cerîndu-le să abordeze cît mai direct problema narcomaniei. Nisporeni. Se efectuează cu scopul de a înlocui dependenţa de droguri ilegale prin cele legale. ispita de a se droga domină persoana. Este important de menţionat cauzele nereuşitei tratamentului: • Dependenţa psihică a bolnavului faţă de drog – este cauza principală a nereuşitei tratamentului. Această metodă se utilizează. intoducerea căruia în organism lipseşte bolnavul de stare de euforie după drogare şi-l transformă în producător de durere). o Curăţirea sîngelui prin hemosorbţie. • Întîlnirea cu persoanele dependente de droguri. Este important. ca fiind normală. Metodele citate nu au mare efect dacă bolnavului nu i se oferă securitate şi supervizare permanentă. şi. însă nu reduce dependenţa de drog. de obicei. Apoi. asemănător cu naltrexon. întrucît atropina este un medicament de risc şi poate afecta creierul. o Tratamentul medicamentos – este o altă metodă de tratament. Pavlovca. dezicerea de drog se compensează cu nesatisfacţie. Аctivitatea organizaţiilor nonguvernamentale. Asistentul social trebuie să pregătească un alt mediul a bolnavului. 4. Asociaţia „Narcologia” –se ocupă cu profilaxia consumului de drog. 2. se înlocuieşte dependenţa de heroină prin cea de metadon. • Schimbarea dispoziţiei. Rîbniţa. pentru a reduce dependenţa de drog.constă în introducerea unui medicament în organism. Centrul „SIDA” –obiectivele centrului fiind profilaxia SIDA mai ales în rîndurile consumatorilor de droguri. De aceea. în care utilizarea drogurilor ar duce la moarte. Bălţi. pentru o perioadă de timp în ordinea descrescătoare a dozelor. Tiraspol. o Terapia Anterecidiva – constă în crearea sintetică a unei situaţii. În Republica Moldova aceste activităţi sunt la început de cale. de asemenea contribuie la reabilitatea lor. 5. Persoana care a utilizat droguri crede în starea de euforie. hemodeluţie. E ştiut că tragediile create de utilizarea abuzivă a drogurilor constituie uneori un element de noutate pentru aceste instituţii care pot chiar nega existenţa fenomenului. Cei care nu mai utilizează droguri au un statut de bolnav inactiv sau care se află în perioada de abstinenţă. Liga de combatere a narcomaniei din Moldova. 7.eliberează organismul de la dependenţa fizică totalmente. După tratamentul cu atropină se face un curs de psihoterapii. Cu părere de rău. Taraclia. o Reflexoterapia – poate îmbunătăţi starea fizică şi cea psihică. obţinerea de fonduri materiale atît de necesare pentru susţinerea iniţiativelor orientate spre stoparea producerii. însă 90% de bolnavi reîncep drogarea după acest tratament. pentru a reduce dependenţa. aşa cum este atropina. Medicina contemporană propune o serie de metode de tratament: o Dezintoxicarea. prin lipsă de dispoziţie.secţiile de narcologie din cadrul spitalelor de medicină generală din Ungheni. 6. traficării şi 24 . De aceasta trebuie să se ocupe asistentul social. o Metoda Nazaraliev – constă în adminisrarea unui medicament puternic. Practic.Secţiile de narcologie din cadrul spitalelor de psihiatrie din comuna Curchi.Majoritatea medicilor critică această metodă şi nu o acceptă în practica lor profesională. . Organizaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” – oferă consultaţii tinerilor despre daunele consumului de drog. în cadrul spitalelor narcologice din Moldova. . Organizaţia de binefacere „Viaţa Nouă”. căutînd condiţi noi de trai. Cel mai dificil lucru în activitatea ONG-urilor este. în realitate nu toate persoanele foste dependente de droguri se reîntorc la droguri. asistentul social trebuie să facă legătura cu familia bolnavului aplicînd o serie de tehnici de lucru pentru pregătirea terenului de reîntoarcere a bolnavului. Pe plan mondial activităţile ONG-urilor în contracararea răspîndirii drogurilor sunt deosebit de frecvente şi eficiente. care constă în administrarea diferitelor preparate medicinale. o Metadonul – reprezintă folosirea substanţei psihoactive. nu există asistenţi sociali profesionişti. Nici un tip de codare nu poate fi efectiv pentru toate drogurile. Aproximativ 70% de recidive au loc din cauza întîlnirii cu persoanele dependente. Organizaţia obştească „Asociaţia pentru Tineret Orizont” – se ocupă de preîntîmpinarea abuzului de droguri în rîndurile adolescenţilor. Persoanele care fac abuz de drog primesc o recompensă psihologică prin starea de euforie. treptat. favorabile. oraşale Orhei.

adaptate însa fiecărui narcoman în parte. şedinţe de ramă. de formatori sau de centrele de psihoterapie. dacă nu este capabil să înveţe a convieţui activ. Tratarea bolnavilor dependenţi de substanţe narcotice convenţional poate fi divizată în trei etape: I. Ea include vechile metode de condiţionare a abstinenţei fată de drog şi noile metode de menţinere a comportamentului modificat. Menţinerea şi consolidarea comportamentului modificat se bazează pe concepţia că un reflex condiţionat poate fi prelungit mai uşor prin recompensare decît prin pedepsire. Această etapă este îndreptată împotriva recidivei. să obţină capacitatea de a se adapta la viaţa civilizată.a.distribuirii ilegale a drogurilor. sistemului nervos. în special.). Pentru a cîştiga în eficienţă. După aceasta pacientul poate fi îndreptat în centre de „Narcomani anonimi”. cel puţin. În această ordine de idei pentru activitatea organizaţiilor nonguvernamentale sunt importante: a) constituirea unor puncte de contact în toate organismele administraţiei de stat. idee respinsă de adepţii modelului social.se bazează parţial pe conceptul psihanalitic al personalităţii narcomanului.a. Lipsa dorinţei de schimbare în bine. unde se continuă cu terapia de susţinere. Această etapă durează aproximativ două săptămîni în condiţii de staţionar. asociată cu psihoterapie de grup.Etapa terapiei de susţinere. dezintoxicare şi reinserţie socială. şi dificultăţile întîlnite în selectarea celor mai adecvate tehnici. c) organizarea unor sesiuni. prin distribuirea periodică a unor buletine de informare.instaurarea unei relaţii de încredere.Etapa de susţinere a terapiei ambulatorii. Toate acestea se efectuează cu acordul pacientului. aplicate individului sau în grup. Lipsa unei lupte cu dependenţa – din lenevie. Sunt acceptate atît metodele de recompensare pentru abstinentă. fie că e vorba de părinţi sau prieteni. şedinţe de terapie ocupaţională. Paralel cu aceste modele de tratament există şi alte modalităţi de clasificare a formelor de reintegrare şi reinserţie a persoanelor dependente de drog. în al doilea rînd. reinserţa lui socială sau. . cu preocupări în domeniu. . de cadre didactice. menţinerea abstinenţei poate fi prelungită dacă pacientul este lăudat pentru comportamentul său matur şi conştient. Pentru eradicarea flagelului toxicomaniei este necesar să fie întreprinse măsuri de prevenire. spre exemplu. 2. educaţie. La această etapă au loc: • administrarea preparatelor antagoniste drogului consumat pentru ameliorarea sindromului abstinent şi accelerarea procesului de dezintoxicare. • crearea motivaţiei pentru găsirea unei profesii. tehnica de tratament fiind de fapt o terapie de modificare a comportamentului. dat fiind faptul că în dezvoltarea narcomaniei persistă atît factorii psihologici. Greşeli tipice care apar în cursul recuperării: 1. este necesară mobilizarea şi implicarea tuturor actorilor sociali.) şi dezamăgirea dacă aceasta nu se întîmplă. pentru a putea fi bine informaţi de tendinţele şi caracteristicile traficului ilicit şi ale abuzului de droguri. constituie bazele abordării psihologice în modelul social. deasă rămînere în mijlocul lor. Pacientul trebuie zilnic să frecventeze spitalul unde alături de terapia farmacologică se face şi psihoterapie individuală sau de grup. . metoda care îşi găseşte utilitatea atît în cadrul modelului fiziologic. sănătate. Terapia persoanelor dependente. b) stabilirea unei legături între membrii organizaţiei nonguvernamentale. ceea ce implică cunoaşterea şi înlăturarea acelor factori ce au determinat abuzul. biologici.acţionarea în sensul unei ameliorări globale a drepturilor fundamentale: locuinţă. Nădăjduirea în sine: „O să mă descurc singur”. Nerenunţarea la tovărăşia „prietenilor” dependenţi de droguri.m. 4. modelul social – contribuţiile psihiatriei sociale şi. În tratamentul narcomaniei actualmente s-au stabilit mai multe modele: • modelul medical de reabilitare – acest model se bazează pe teza generală că narcomania este o boală şi cel mai normal este ca ea să fie tratată de medic. Efortul care se cuvine făcut trebuie să răspundă unor principii de bază: .crearea unor spaţii de dialog susceptibile de a spori resursele şi potenţialităţile grupurilor de apartenenţă. „N-am nevoie de ajutor” ş. cît şi cei sociali.a. Astfel. unii autori evidenţiază: psihoterapia. în mod sistematic. de echipe spitaliceşti sau servicii de asistenţă socială. • tratarea complicaţiilor apărute în urma abuzului (complicaţii a sistemului cardiovascular. nepăsare ş. Ea are mai multe sarcini: • Învăţarea pacienţilor a unor tehnici psihologice care ar întări convingerea că se pot lipsi de drog.. clinice. cît şi în cadrul celui social.colaborarea cu instituţiile sau organismele preocupate de acest domeniu. aplicarea unei terapii în mod individual se aplică pentru diminuarea necesităţii psihice de a consuma drogul. • 25 . de instanţe poliţieneşti sau judiciare. pentru realizarea obiectivelor propuse. • crearea unor interese pozitive şi stabile cu caracter de hobby. Aceste centre sunt cu un circuit închis şi personal specializat. .eşalonarea în timp a măsurilor luate. • modelul complex – prevede tehnici şi metode proprii fiecăruia din modelele anterioare.d. terapia de familie. de asemenea. • modelul de modificare a comportamentului – acest model este centrat în special asupra dinamicii de condiţionare implicate în dezvoltarea dependenţei. acest model consideră dependenţa psihică ca avînd un mecanism de imitare. ş. 3. Nucleul modelului psihologic îl constituie reabilitarea narcomanului. Specialiştii recomandă ca următoarele două săptămîni indivizii să nu trăiască acasă pentru a nu diminua riscul recidivei. Menţionăm. • modelul psihologic . terapia de grup etc. ergoterapie. II. psihoterapie individuală. Acest model înaintează în prim-plan rolul determinant al factorilor sociali în dezvoltarea susceptibilităţii şi indep endenţei psihice. III. conferinţe anuale de comunicări etc. factorii legislativi şi decizionali.. terapia de grup şi reabilitarea prin reeducare. Etapa dezintoxicării fizice. în dependenţă de dorinţa pacientului. Dorinţa de a obţine rezultate imediate (duhovniceşti. loc de muncă. respirator. cît şi cele de pedepsire în caz de consum de drog. circulare etc.

oare. ai avea bani şi nu te-ar bătea nimeni la cap ai consuma în continuare?”. lipsa banilor. foştii narcomani redevin dependenţi de droguri. poate explora propriile nevoi şi poate deveni receptiv la nevoile altora. în condiţiile în care asistenţa medicală are o mică pondere în ansamblul măsurilor de recuperare şi se limitează doar la îndepărtarea sindromului de abstinenţă. de o motivaţie exterioară. Prochasca şi Di Clemente numesc această fază. comisia medico-legală narcologică. Sub această deviză. se dovedeşte a fi necesară promovarea unei politici care să urmărească evitarea unor astfel de riscuri şi care să facă din reţeaua instituţiilor de tratament şi reabilitare un loc unde toţi. Este ştiut însă că în afara dependenţei fizice există şi o dependenţă psihică faţă de droguri. Fiindcă tînărul dependent este într-o perioadă de căutare. dar în acest stadiu îl poate ajuta pe consumatorul de drog să se decidă să renunţe. drepturile altor cetăţeni.m. funcţionează. La această întrebare mulţi dintre cei care. acel lanţ abstinenţă-recădere. Activităţile iniţiate în faza de acţiune pot fi consolidate în faza de menţinere (Prochasca şi Di Clemente). Bineîţeles. El ajunge şi la dezintoxicare. persoana dependentă poate învăţa cum să facă faţă situaţiilor de risc crescut(situaţii în care ar putea relua consumul de drog). muncă şi tratament în instituţiile de reabilitare socială a organelor afacerilor interne. De multe ori consumatorul de drog nu este convins că are o problemă. care este mult mai complicată. Caracteristic pentru această fază pe care. de o falsă motivaţie. Apare un moment în istoria unui consumator de drog în care conflictele şi inconfortul legate de consum sunt prea mari. Atunci cînd spunem „lucruri simple” ne referim la lucruri pe care părinţii şi alţi membri ai familiei le pot face împreună cu tînărul narcoman şi care ar putea reformula relaţia între el şi ceilalţi membri ai familiei. Dependenţa fizică tratată în spitalele de narcologie rămîne a fi în ultima instanţă neeficientă. În Republica Moldova acţiunile educative. cabinet de consultatie şi tratament anonim. cabinetul de expertiză narcologică. cu iubita sau singur. să lucreze cu plăcere şi să se simtă în siguranţă. În această situaţie e conştient. compus din următoarele subdiviziuni: secţia consultativ-metodică. într-adevăr. Accentul pe mijloacele medicale de tratament. În perioada post dezintoxicare există o centrare pe explorarea comportamentului de consum (importanţa ritualismului în consum. dupa cura de tratament la care au fost supuşi. Tăinuirea consumului de narcotice.). Toate aceste activităţi pe care tînărul dependent le-ar realiza împreună cu familia ar putea cataliza refacerea relaţiilor familiale. părintele că renunţarea la dependenţă nu se poate face peste noapte? Sunt frecvente cazurile în care parintelui îi place să creadă că după o săptămînă de psihoterapie sau după o săptămînă de dezintoxicare dependenţa a dispărut. metodică şi de caracter organizatoric întregului serviciu narcologic din ţară. Dacă cei care suferă de narcomanie încalcă în mod sistematic ordinea publică. 1 al acestei legi. importanţa sistemului de relaţii în consum). de narcomanie şi toxicomanie. Acei pacienţi care se eschivează de la tratamentul benevol sau continuă administrarea substanţelor narcotice sau toxice. de dezintoxicare se desfăşoară cu dificultate. Însărcinarea tînărului cu mici responsabilităţi care ţin de gospodărie ar fi unul dintre aceste lucruri simple. Drept urmare. părinţii care nu mai vor să-i acorde adăpost sau bani. această acceptare a faptului că există o problemă în legătură cu consumul de droguri este numai un rezultat al constrîngerii de către exterior. Cabinetul de consultaţie şi tratament anonim oferă asistenţă la aproximativ 500 de pacienţi: staţionarul narcologic. falsa motivaţie şi recăderea Sunt situaţii în care ceea ce îl determină pe narcoman să decidă renunţarea la consum şi să caute ajutor este un eveniment din viaţa lui: supradoza unui „prieten” de consum. Aşadar. în Republica Moldova există o lege specială cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic. tinerii şi adulţii. În acest caz este vorba. În acest context este importantă prezenţa a trei verigi complementare. „Daca ai sta singur. 2)ajutorul şi alternativele oferite de prieteni. Încercările de părea mai bun decît în realitate. cabinet de organizare a asistenţei medicale pentru narcomani. În prezent. părintele ar trebui să fie conştient de faptul că o motivaţie reală nu se poate obţine de azi pe mîine. în acest caz recăderea bate la usă. cu un prieten. Înainte ca un fenomen grav să impună adoptarea unor măsuri specifice. 3)proiectul comunitar. Acesta este momentul în care el acţionează. „Scopul scuză mijloacele”. Menţionăm că spitalele de narcologie se ocupă doar cu dezintoxicarea fizică a narcomanilor.5. cu alte rude. şi anume: 1)dezvoltarea aptitudinilor individuale.d. comunităţi terapeutice etc. întrucît programul de dezintoxicare nu este complet. iniţial. altfel spus tratament cu orice preţ. faza acţiunii. ameninţarea cu părăsirea din partea iubitei. importanţa stilului de viaţă în consum. veniseră cu ideea că trebuie să renunţe la consum răspund afirmativ. din lipsa resurselor financiare. pe cînd cele terapeutice. Actualmente. De altfel. de asemenea. El ia decizia să-şi schimbe comportamentul. Conform art. 7. ei sunt trimişi prin instanţa de judecată la educaţie.a. Aceasta este o situaţie în care el se poate prezenta la un specialist. El poate ajunge să admită acest lucru dupa o anumită perioadă de consum sau după o anumită experienţă de abstinenţă-recădere. anonim) ambulator sau staţionar. Motivaţia reală nu se poate căpăta decît în momentul în care consumatorul de drog admite că dependenţa de drog a devenit o problemă pentru el. De multe ori însă. în majoritatea ţărilor dezvoltate exista un sistem de măsuri legislative. cabinet de educaţie antialcoolică şi antinarcotică a populaţiei. Secţia acordă anual asistenţă la 8-10 mii de pacienţi. Această secţie dispune de cabinete consultative pentru adolescenţi şi maturi. de explorare a noi interese 26 . În aceste două faze părinţii trebuie să dea dovadă de o mare flexibilitate. Poate veni însoţit de părinţi. Momentul în care toxicomanul a admis că are o problemă este un moment-cheie. subdiviziuni auxiliare de diagnosticare şi tratament. îşi poate descoperi noi interese şi modalităţi de a-şi petrece timpul liber şi îşi poate descoperi o orientare profesională. este întreţinut de o falsă motivaţie. Din acest punct de vedere. Minciuna. constatăm că nu există unităţi specializate pentru scoaterea din dependenţa psihică: centre de zi. În această perioadă. jocurile de noroc ş. sectanţi sau pur şi simplu o patimă cu alta (curvia. Prochasca şi Di Clemente. urmează tratamentul obligatoriu pe termen de 4 luni. Motivaţia exterioară. cei suferinzi de narcomanie devin prada diferiţilor ocultişti. care reprezintă un centru metodico-organizatoric şi consultativ al serviciului narcologic. lăcomia. o numesc de contemplare este acceptarea faptului că dependenţa a devenit o problemă. Psihoterapia persoanelor dependente. sociale şi medicale care asigură reabilitarea narcomanilor şi care se includ într-o puternică campanie antidrog. Unitatea structurală de bază a serviciului narcologic în sistemul de ocrotire a sănătaţii din Republica Moldova o constituie Dispensarul Republican de Narcologie. care acordă asistenţă consultativă. dar fără să fie convins că ar avea o problemă. 6. Acestea ţin. aşadar. Redescoperirea „lucrurilor simple” se poate întîmpla tot în această fază şi familia ar putea sprijini această redescoperire. de prevenire şi informare: realizează la un nivel suficient. tratamentul bolnavilor se efectuează dupa principiul benevol (la dorinţă. Aşadar.

Una dintre metodele utilizate în acest context este aceea a contractului terapeutic. bazat în mare parte pe înţelegerea psihanalitică a structurilor caracteriale ale narcomanului.zisa terapie „de familie”. bazate pe unele teorii. Pe parcursul acestei faze se va încerca înlăturarea stării de resemnare şi izolare de care narcomanul este adesea stăpînit. onest. prin observarea comportamentului celorlalţi membri ai grupului în situaţii similare. • stabilirea unor relaţii corespunzătoare între narcoman şi terapeut. Psihoterapeutul poate fi „activat” şi în acest caz în cadrul triunghiului toxicoman-părintepsihoterapeut. el trebuie să-i fie apropiat acesteia. cu atît mai mult dacă această influenţă nu este sesizată nici de bolnav şi nici de familie sau anturaj. psihoterapia constă în încurajarea bolnavului de a-şi menţine decizia şi de a relua contactul cu realitatea într-o manieră matură. impulsurile de gîndire şi acţiune. curiozitate şi acceptare. să-şi înteleagă temerile. acceptă reluarea tratamentului cînd devine anxios sau depresiv. asistenţi sociali. însă. încercîndu-se crearea unor alte preocupări. ca sa nu se dăuneze rezultatelor obţinute. Un alt avantaj al acestei terapii constă în faptul că narcomanul este în stare să depăşească izolarea. Metodele acestei terapii variază în funcţie de orientarea teoretică a celui ce le aplică. poate fi dovada creşterii receptivităţii în raport cu nevoile propriului copil. Terapia „de familie" a început să fie discutată în anul 1950 şi recunoscută ca mijloc de combatere şi terapie în narcomanie începînd cu anul 1960. Poţi fi. mijloacele lui de apărare) le poate avea asupra sa. Un membru al acestui grup poate descoperi felul în care propria sa imagine se abate de la normal. Un alt scop este acela de a-l obişnui pe pacient cu abstinenţa. 27 . bazate pe încredere şi informare reciprocă. cît şi de sociologi. Psihoterapia de grup reprezintă un procedeu relativ recent. cu obiectivitate. căsătoria cu un narcoman şi rolul soţiei în perpetuarea acestui obicei la soţ. Acesta din urmă trebuie să fie atent o lungă perioadă de timp la orice semn ce indică o recădere. dupa modelul psihoterapiei de grup care a demonstrat avantajele unei terapii în comun a unor persoane avînd probleme similare. să diferenţieze dorinţele de realitate. Metoda poate fi şi este aplicată atît de psihologi. Una dintre cele mai reprezentative lucrări privind psihoterapia de grup (Psihoterapia grupurilor) a fost elaborate de Mullan şi Sangiuliano în 1966. să nu accepte compromisul. de a cultiva responsabilitatea. Psihoterapia în lucrul cu persoanele consumatoare de droguri Psihoterapia ar putea fi definită ca o experienţă emoţională specifică care apare în relaţiile dintre două persoane. iar între ea şi terapeut sunt stabilite relaţii corespunzătoare scopului propus. el este reintegrat în viaţa de familie şi cea socială. Terapia de grup O serie de metode utilizate în terapia individuală au fost aplicate la grupuri de narcomani. dintre care una ajută pe cealaltă să se înţeleagă mai bine pe sine. cu alte cuvinte – cînd scopul principal al tratamentului este atins. atenţia va fi îndreptată mai ales asupra obişnuinţei de a consuma droguri. Cea de-a doua fază. în psihoterapie începe cînd persoana dependentă de drog este abstinentă. capacitatea mintală). În primul caz. Terapia de familie Includerea familiei în reinserţia narcomanului este justificată în primul rînd de faptul că fiecare membru al familiei serveşte ca model pentru ceilalţi. Au fost propuse şi utilizate mai multe tehnici în aşa . mai ales legăturilor ce sau stabilit între bolnav şi terapeut. abuzul de drog fiind pus pe seama altor factori. considerat în general persoană nevrotică. bolnavul recunoaşte că este narcoman. receptiv la nevoile altuia numai dacă ştii să fii receptiv la nevoile tale. psihoterapeutul îl va ajuta să înţeleagă impactele emoţionale şi influenţele lor asupra bolii. • descrierea eforturilor pentru obţinerea coeziunii în cadrul grupului. se încearcă ameliorarea acestor dezordini printr-o terapie de grup. cu mică toleranţă la frustrare. imatură. Se va încerca înlăturarea stărilor de blocaj psihic. dar în acelaşi timp ferm şi abil. cum sunt cea a rolului jucat de mamă sau de tată în viaţa familiei şi educaţia copiilor. de ajutorare. Posedînd aceste calităţi va caştiga încrederea bolnavului. nu trebuie dramatizate. fară idei preconcepute. Din experienţa noastră putem spune că puţini părinţi pot face acest lucru. Tratamentul are ca scop să înlăture acel mod de comportare al membrilor de familie care reprezintă substratul etiologic al consumului de droguri al unuia dintre membri. în care autorii descriu în amănunt principalele etape de lucru: • selecţionarea pacientului. perioada de tratament şi se bazează pe încredere mutuală. de a-i stabili facultatea de a gîndi şi capacitatea de a raţiona. tendinţele de a renunţa la mascarea adevăratelor cauze ale consumului de droguri. oferind suport. reflexe sau obişnuinţe. efort din partea ambelor de a realiza clauzele prevăzute. Principalul scop al psihoterapiei este de a-1 face pe bolnav să înţeleagă necesitatea unei vieţi civilizate. în fond. se acceptă ca psihoterapeutul să-şi asume un rol activ în construirea relaţiilor cu persoana dependentă de drog. • discutarea şi elucidarea unor probleme de viaţa ale toxicomanului. psihoterapia poate fi aplicată pe parcursul a mai multor faze: În prima fază. Flexibilitatea se referă tocmai la această însoţire a tînărului dependent în căutarea lui. În această etapă. această metodă nu poate fi aplicată oricărui narcoman şi e necesar să se ţina seama de stadiul intoxicatiei. aratîndu-i-se influenţele negative pe care aceste stări (care sunt. Ultima fază în psihoterapie presupune consolidarea realizărilor stabilite în fazele anterioare. • reducerea la minimum a stărilor de anxietate şi a tendinţelor egocentriste ale narcomanului. încearcă să-şi rezolve problemele fară ajutorul psihoterapeutului. În al doilea caz. A fi flexibil. Metoda dată are calitatea de a oferi pacientului un scop precis în cadrul efortului terapeutic. Relaţiile trebuie să fie de încredere reciprocă. Psihoterapia individuală este una dintre numeroasele forme de reintegrare a narcomanilor. are potenţialul de a rezolva într-o manieră matura stările conflictuale. inclusiv necesitatea abstinenţei. percepe favorurile cooperării şi ale experienţelor comune de viaţă. părintele ar putea fi o oglindă a acestuia. În dependenţă de stadiul de intoxicaţie al narcomanului. În faza a doua importanţă mare are faptul dacă narcomanul este de tip reactiv sau este un narcoman înflăcărat. Fară îndoială. aplicîndu-se izolat sau în combinaţie cu alte forme de tratament. iar dacă ele apar. Natura contractelor este diferită: ele privesc timpul de abstinenţă.şi nevoi care ar putea sta la baza modificării stilului său de viaţă. acceptă o terapie adecvată. la care se ţine cont de o serie de criterii (vîrsta. La această fază fostul narcoman reacţionează spontan „asupra activităţilor sale. clauze care nu trebuie să fie în contradicţie cu legea sau normele de convieţuire. Părintele poate învăţa împreună cu el cum să fie receptiv la propriile nevoi pentru a putea fi disponibil şi pentru nevoile altuia. Psihoterapia de grup are la bază concepţia ca anomaliile comportamentului social rezultă din dificultăţile reacţiilor interpersonale şi. terapeutul să nu apară într-o postură de „ persecutor” sau „ salvator”. prin prisma experienţelor sale de viaţă. ca o consecinţă. Relaţiile dintre el şi pacient trebuie să fie cît mai fireşti.

voinţa. avînd o serie de avantaje ca: obţinerea unei afecţiuni şi coeziuni între membrii grupului asemănătoare solidarităţii de familie. Exemple de prevenţie prin reducerea ofertei sunt: controlul preţurilor şi impozitarea (alcool. şi ei au o atitudine pozitivă asupra drogurilor. tutun). Prevenirea narcomaniei. putem menţiona ca din punctul de vedere al terapeutului. subiectul fiind mai mult sub controlul colectivului decît sub controlul individual al terapeutului.Una dintre variantele propuse în cadrul psihoterapiei de grup este formarea unor grupuri din 3-6 persoane dependente şi soţii lor. cu atît ar scadea probabilitatea iniţierii consumului de drog. cu personalitatea sa. tutun şi droguri într-o anumită perioadă de timp. reducerea sau întarzierea iniţierii consumului de alcool. se impune diferenţierea în patru categorii: 1) Grupul de tineri care nu au recurs niciodată la droguri şi au o atitudine predominant negativă cu privire la aceste substante. în cadrul grupului. cercetătorii. • Întîrzierea debutului consumului. în al doilea rînd. • Promovarea alternativelor sănătoase -” non-drog”. limitarea accesului (de exemplu. Experţii criminologi. obiectivele activităţii de prevenţie ar trebui să fie întărirea factorilor protectori şi diminuarea factorilor de risc. bea alcool sau consuma droguri. 3) Grupul de tineri aflaţi într-o perioadă de tranziţie: ei au recurs cîndva la droguri şi se gîndesc să repete această experienţa în viitor. interzicerea vînzării de alcool sub varsta de 18 ani). 2) Foştii consumatori. condiţia fiind justificată de rolul pe care el îl joacă în viaţa dependenţei. Scopurile ei generale sunt: • Promovarea non-uzului sau abstinenţei. Definiţie. Acest tip de abordare poate lua diverse forme. Conform teoriei moderne. În cadrul activităţilor de grup. Terapia de grup are astfel misiunea de a face să înţeleagă fiecare membru că în viaţă nu predomină frustrarea. bineînţeles. • Ajutarea tinerilor să refuze consumul de substanţe psihoactive. pîna la prohibiţia totală (SUA). • Informarea tinerilor asupra riscurilor consumului/abuzului de substanţe psihoactive. politicienii şi. indivizii sunt mai receptivi la măsurile educative şi la asimilarea experienţelor. negarea şi reprimările. membrii sunt pregătiţi pentru reinserţie socială. care după o perioadă de experimentări au decis să renunţe pentru totdeauna la consum şi au dezvoltat şi ei o astfel de atitudine negativă. în general. în cadrul grupului. În fine. Pe măsură ce grupul de (pre-)adolescenţi înaintează în vîrstă. această formă de tratament se caracterizează printr-o coordonare colectivă. În rezultatul amplei investigaţii pe problemele narcomaniei juvenile au fos evidenţiaţi factorii ce duc la inhibarea consumului de drog în Republica Moldova (efectuate în intervalul 1998-1999): 1. maturitatea. această abordare se limiteaza doar la activitatea de prevenţie primară. în special în cazul drogurilor licite. Terapia de grup este o formă de tratament care merită a fi luată în consideraţie. sportul. conştiinţa • Teama de dependenţă fizică şi psihică • Nu simt nevoia/nu sunt influienţabili • Constientizarea pericolului pe care il presupune consumul • Dragostea de viaţa/frica de moarte • Un ideal de viaţă/alte preocupări • Respectul de sine 2. este extrem de important a corela activitatea de prevenţie cu mediul cultural în continuă schimbare al tinerilor şi cu modificările partenerilor de consum. Alte opinii pun accent pe creşterea conştientizării pericolului şi pe promovarea stilurilor de viaţă sănătoase în rîndul tinerilor şi al populatiei în general. recîştigarea independenţei faţă de droguri este un obiectiv foarte greu de realizat şi presupune aplicarea unor proceduri de „reabilitare" ce valorifică voinţa şi simţul responsabilităţii. Cu cît substanţele psihoactive sunt mai putin disponibile. creşterea siguranţei publice şi. Profesioniştii din domeniul sanătăţii definesc prevenţia ca fiind orice activitate de reducere a cererii menită să modifice comportamentul şi astfel să reducă dorinţa de a fuma. Factori interni cei împedică pe tineri să consume droguri sunt: • Tăria de caracter. Factorii inhibatori externi ai consumui de droguri sunt: • Gradul de cultură şi educaţie • Teama/respectul faţă de părinţi • Mediul în care trăiesc • Suport moral al familiei/prieteni • Frica de Dumnezeu 3. atitudinea lor în ceea ce priveşte drogurile este una pozitivă.Noţiuni generale. politicienii şi practicienii par a înţelege în mod diferit acest cuvînt. de la amenzi pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului. În multe situaţii. dansul. forme care mai tîrziu pot fi utilizate în afara grupului. Metode de educaţie în domeniul drogurilor. precum şi cu mediul său familial. pescuitul. aplicarea legilor. arta sau alte activităţi distractive sunt privite ca mijloace adecvate de readaptare. pentru experimentarea unor forme variate de readaptare (ca dragostea. Deşi această definiţie pare dictată de bunul simţ. În plus. social şi fizic. 4) Consumatorii curenţi: ei au recurs la droguri şi intenţionează să continue consumul. marele public înţeleg prevenţia ca fiind o activitate de reducere a ofertei. cu alte cuvinte – de a sublinia bucuria unei vieţi normale adaptate la nevoile societăţii. Ambele grupe de factori ar trebui corelate cu fondul genetic al unui individ. Termenul de prevenţie include orice activitate care vizează modificarea. Factori interni şi externi inhibatori în ultim moment: • Stima de sine • Instinctul de conversare • Teama de dependenţă • Senzaţia de vină • Teama de a comite acte antisociale 28 . cooperarea). ca alcoolul şi tutunul. XI.

scopul este reducerea consecinţelor negative pe care le implicî continuarea consumului de drog. • Deşi nu s-a ajuns la un consens general în privinţa combinaţiei optime a strategiilor preventive care s-ar solda cu cel mai bun rezultat. prevenirea experimentării cu droguri. aptitudini sociale etc. • Strategii preventive care dezvoltă şi stimulează aptitudinile sociale şi de rezistentă. fapt realizabil prin oferirea de informaţie onestă şi completă tinerilor cu privire atît la efectele negative. 29 . Prin creşterea nivelului de cunoaştere. etc. scopul nu este prevenirea iniţierii consumului de drog. abilitatea de a lua decizii. secundară şi terţiară. Prevenţia primară se concentrează în special asupra influenţării comportamentului şi atitudinilor grupului vizat. efectul preventiv va fi mult diminuat. Aceste investigaţii şi activităţi includ campanii de informare publică. Acest tip de prevenţie are de cele mai multe ori ca rezultat creşterea numărului de intervenţii realizate de medicii generalişti şi de alţi profesionişti care activează în domeniul asistenţei medicale (pentru tineri). ci abordarea consumului problematic de drog sau prevenirea recăderii la un individ care a urmat cu succes un tratament pentru abuzul de drog. ceea ce înseamnă penetrarea reţelei de factori care contribuie la dezvoltarea unei probleme de sănatate şi încercarea de destrămare a ei prin înlăturarea uneia sau a mai multor verigi. Activitatea de prevenţie primară (sau generală) implică: intervenţia înainte de apariţia unei probleme de sănătate. Ar trebui să înceteze căutările unei abordări unice de eficacitate maximă.reducere sau abandonare. Adesea. Rezultatele specifice în activitatea de prevenţie. informarea s-a dovedit a fi eficace în schimbarea atitudinilor. inclusiv cel de alcool şi tutun. În prezent. Aşa cum s-a întamplat în majoritatea ţărilor vest-europene în urmă cu 10-15 ani. creşterea gradului de conştientizare a aspectelor caracteristice şi a riscurilor implicate de consumul de drog. aceste experimentări sunt abandonate dupa o perioadă de timp variabilă. ceea ce poate duce la atingerea scopului preventiv propus: schimbarea comportamentului de consum de substanţe psihoactive . ci consecinţele unui mod periculos de abuz de drog. • Strategii preventive care vizează toate formele de abuz de drog. metodele de intimidare (de exemplu. de fapt. fără consum de droguri. se poate concluziona că scopul activităţii de prevenţie nu poate fi schimbarea comportamentului. ceea ce implică motivarea indivizilor sau „influenţarea” lor în sensul menţinerii sau schimbării stilului lor de viaţă în direcţia dorită (de exemplu. Creşterea gradului de conştientizare stă la baza formării trasăturilor de caracter (stimă şi încredere de sine. o posibilă variantă a prevenţiei secundare. • Implică în mod activ familiile şi persoanele cu influenţă la nivelul comunităţii. imaginile unor seringi uriaşe pentru droguri sau a unor dependenti vizibil deterioraţi) erau aplicate în detrimentul activităţii de informare sau chiar diminuau încrederea tinerilor în informaţiile corecte. Prevenţie primară. Consumul de alcool şi în special de droguri trebuie să fie eliberat de condiţia sa de subiect tabu şi de emotiile şi senzaţionalul care îl înconjoară şi care. Doar conştientizarea poate schimba în mod pozitiv comportamentul. Aşadar. ei cunosc mai mult despre droguri decît parinţii şi profesorii lor. Trebuie evitate efectele nocive permanente ale consumului perimental de drog survenit adesea ca urmare a presiunilor grupului de prieteni. Această formă de prevenţie este de obicei strîns legată de intervenţiile terapeutice. La multitudinea de concepte se adaugă cele privind prevenţia secundară şi terţiară. Prin prevenţie secundară (sau selectivă) se înţelege: detectarea precoce a unei boli sau probleme de sănătate deja existente. ar trebui să ne abţinem de la gîndirea simplistă. • Strategii preventive care încearcă să schimbe normele şi valorile comunitare privitoare la consumul de substanţe. Ambele concepte includ abordări moderne de tratament. precum şi formarea unei atitudini generale asupra drogurilor prin informare şi educare constituie scopuri mult mai realiste. În fine. îi creste atractivitatea în rîndul tinerilor. pentru a putea cuprinde şi termenul de reducere a riscului. în virtutea căreia (continuăm să) credem că „informaţiile despre droguri vor determina schimbări pozitive în atitudinea şi comportamentul tinerilor”. astfel încît atunci cînd argumentele aduse în sprijinul prevenirii uzului sau abuzului de droguri nu sunt realiste. Factorii preventivi consumului de drog sunt: • Existenţa în şcoală a unor psihologi cu care adolescentul ar putea discuta • Pedepsirea aspră a devierilor • Pedepsirea aspră a consumatorilor • Implicarea familiei în inţelegerea şi controlul tinerilor. suport financiar pentru activităţile de prevenţie şi formare a profesioniştilor în educaţie şi care activează în organizaţii sociale şi de sănătate. Pe ansamblu. menţinerea unui stil de viaţă sănătos. Educarea şi informarea joacă un rol esenţial în acest proces. conceptul de prevenţie a fost şi mai mult extins. astfel încat o intervenţie precoce să rezolve problema. Mai mult. În cazul acestora.• Conştientizarea risclui • Gîndul la Dumnezeu • Respectul pentru părinţi 4. activitatea de prevenţie tertiară (sau cu indicaţie) implică: prevenirea recăderilor în cadrul unei boli sau limitarea efectelor nocive ale consumului de drog într-o fază precoce a acestuia. metodele de prevenţie aplicate în ţările din Europa de Est constînd în furnizarea de informaţii factuale cu o doză apreciabilă de intimidare au fost considerate ca fiind suficiente în reducerea consumului de drog. Această informaţie ar trebui să fie veridică.). cum ar fi intervenţia precoce şi prevenţia recăderii. Deseori. • Strategii preventive adaptate aspectelor specifice ale abuzului de drog în comunităţile locale. din punct de vedere strategic. În acest caz. numeroase dovezi susţin includerea următoarelor elemente: • Strategii preventive care vizează schimbarea normelor şi asteptărilor pe care adolescenţii le au cu privire la consumul de droguri. Un principiu foarte important al metodelor de prevenţie recunoscut astăzi afirmă că este mult mai util şi eficace a ghida acest comportament inevitabil de experimentare în direcţia corectă.). Acesta este un deziderat mult mai realist al activităţii de prevenţie decît prevenirea comportamentului experimental în întregime. În ultimii ani. dar fără a avea şi o influenţă semnificativă asupra comportamentului. Experţii în prevenţie sunt în general de acord ca abordarea de tip preventiv cea mai eficace este una multiplă. cît şi cele pozitive ale consumului de substanţe psihoactive. de tipul campaniilor massmedia sau programelor educaţional-şcolare. realistă şi fără exagerări. O astfel de abordare nu ţine cont nici de tendinţa naturală a tinerilor de a încerca noi experienţe. Reducerea riscului nu vizează în principal abuzul de drog. dar încă nemanifestată „clinic”.

să facă apel la unii factori specifici culturali şi socio-psihologici presupuşi a avea un mare impact asupra atitudinilor şi normelor sociale care privesc abuzul de droguri. stimulăm sau să confirmăm? Educaţia care utilizează metodele de grup are un impact mai mare asupra atitudinilor. se face o distincţie între educaţia care recurge la metodele de grup şi educaţia care implică tehnici mass-media. „Ce atitudine să avem faţă de un membru al familiei consumator de droguri?”. O altă diferenţă o constituie modul de abordare a diferitelor grupuri vizate de activitatea de educaţie preventivă. acest tip de abordare este mare consumator de timp şi fonduri. interviuri cu utilizatori. subiectul consumator de substanţe • 30 . tratament. dar relaţia dintre sursa (educator sau organizaţie cu scop educativ) şi publicul vizat este una slabă de cele mai multe ori. educaţie. Furnizează elevilor alternative la consumul de drog. de asemenea. poate fi foarte eficientă şi profitabilă. în care existau mai multe voci ce susţineau că dependenţa narcomană ar fi o problemă minoră. • Materiale audio sau audio-vizuale (casete audio. • Jocuri de rol. etc. cum ar fi medicii de familie. • Grupuri mici de discuţii. ar fi mult mai eficient să formăm persoanecheie care să aibă relaţii apropiate şi contacte personale. persoane care au experienţă cu drogurile. pot juca un rol important în activitatea de educare şi prevenţie. În general. materiale educaţionale şi cu rol preventiv. Postere. familiei şi societaţii în prevenirea consumului drogurilor Se poate spune despre problema drogurilor în Republica Moldova că a trecut perioada. cu obiective. autocolante. romantică de altfel. Totuşi. foşti consumatori sau alte persoane capabile să comunice. regional. însuşirii informaţiilor despre presiunea grupului de egali şi aptitudinilor de rezistenţă. această situaţie dezirabilă oarecum a fost trangresată şi acum ne aflăm într-un impas care încă nu se manifestă în „deplinătatea” sa.persoane cheie în cadrul comunităţii sau canalele comunitare de comunicare (radio sau TV locale) au un contact frecvent cu anumite grupuri ţintă şi pot juca un rol foarte important în educaţia preventivă. narcologii. Educaţia care se bazează pe mass-media are avantajul unui public ţintă mai numeros. În ultimul timp. de exemplu. • Formarea medicilor generalişti în detectarea precoce a problemelor generate de consumul de droguri. se face apel la o varietate de metode şi tehnici. o astfel de alegere ar trebui să implice şi serviciile educaţionale şi sociale/de sănătate. de grupul ţintă precum şi de fondurile disponibile. Unele grupuri de intermediere . deoarece unele dintre acestea nu necesită a fi contactate direct de educatori. Un formator care aplică metodele de grup poate. de exemplu. • Expoziţii. cum ar fi: • Predarea la orele de curs. în acest sens. avînd contactului zilnic cu familiile şi grupurile din cadrul comunităţii locale. care. video). Trebuie să distingem între diversele comunităţi şi grupuri ţintă. fluturaşi publicitări. să informeze şi să persuadeze grupurile cu risc asupra efectelor nocive ale abuzului de droguri. Rolul şcolii. de exemplu. prima alegere care se impune este între metodele de grup şi cele care implică tehnici mass-media şi. Informarea.. educarea şi antrenarea acestor intermediari în susţinerea activităţilor educaţionale. materiale educaţionale: postere. Mai mult. cu foşti dependenţi. cu experţi în domeniul drogurilor. materiale video. De exemplu. Aceasta pare a fi o abordare mult mai eficientă decît simplă concentrare asupra factorilor de risc. „Consumul de droguri în rîndul adolescenţilor”. interviuri.• • • • Îi ajută pe elevi să recunoască presiunea grupului de egali şi trucurile industriei de publicitate. broşuri. O altă abordare presupune formarea şi educarea profesioniştilor implicaţi în asistenţa medicală primară. • Servicii internet şi saituri specializate pe domeniul drogurilor. Oferă profesorilor. • Reviste pentru tineri care să conţină informaţii generale. conţinut şi tehnici de comunicare diferite. Nu exista un model general standard de educaţie în domeniul drogurilor sau vre-un program de prevenţie cu aplicabilitate generală. o întrebare foarte importantă este ce influenţă dorim să exercităm asupra grupului. despre efectele drogurilor asupra creierului în cadrul orelor de biologie. De exemplu: • Campanii mass-media la nivel naţional. Ca model general. • Reclame în ziare (sau în reviste săptămînale sau lunare). au început să fie implementate şi utilizate strategii preventive care susţin şi cresc gradul de rezistenţă şi influenţa factorilor protectori (în special în grupurile de tineri cu risc înalt). • Simpozioane şi conferinţe vizînd o gamă largă de teme specifice domeniului prevenţiei. de exemplu. strategie denumită model de comunicare în doi timpi. consilierii predau felul în care ar trebui să se comunice cu elevii. deoarece fiecare grup populaţional dintr-o ţară sau comunitate locală necesită programe de prevenţie specifice. • Servicii informative prin reţeaua de telefonie publică. local. fluturaşi publicitari distribuite publicului pe străzi. în staţii de autobuz şi magazine etc. Materiale educaţionale care să conţină informaţii privind drogurile • distribuite de la uşă la uşă. • Programe TV şi Radio: seriale informative. asistenţii sociali şi psihologii (şcolari). • Discuţii-forum. între liderii comunităţii şi cetăţeni pe teme privind planuri şi politici de prevenţie. Decizia asupra desemnării unei anumite metode sau tehnici educaţionale ca fiind cea mai adecvată depinde de scopurile pe care şi le-a propus un program de prevenţie sau o acţiune educativă. Educaţia prin intermediul mass-media implică o serie de metode şi tehnici de comunicare în masă. este posibil să oferim informaţii privind drogurile prin intermediul mass-media anumitor categorii. de exemplu. normelor sociale şi comportamentelor de tipul „fii liber de drog”. părintilor şi oficialităţilor locale materiale de formare şi suport particularizate pe nivele de vîrstă. Metode de educaţie în domeniul drogurilor Pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor pe care şi le propune educaţia în domeniul drogurilor pot fi aplicate unele metode şi tehnici de comunicare. Ce anume dorim să schimbăm. de exemplu. cum ar fi cele cu absenteism şi abandon şcolar sau tinerilor şomeri. În primul caz. • Cursuri destinate părinţilor. Din păcate. transmiterea unor spoturi anti-drog la televizor şi/sau radio.

există grupuri şi situaţii în care sunt prezenţi şi foşti narcomani. . Asistentul social este acela care va promova la nivel social atitudinea de nedescriminare. -să dobîndească o orientare pentru viitor care să includă continuarea educaţiei şi responsabilitatea faţă de ei înşişi şi faţă de semenii săi. ceea ce presupune parcurgerea mai multor etape. Atît şcoala. cît şi în evoluţia formelor de reabilitare şi recuperare/reinserţie socială. individul să devină abstinent. cît şi familia sînt surse însemnate de exemple pentru un comportament corespunzător şi sănătos. în „cariera” lor. apoi reechilibrarea psihologică şi reabilitarea socială. literatura de specialitate este deficitară şi preponderent teoretică. iar la nivel individual – va apăra drepturile şi interesele persoanelor dependente de drog. în orice abordare practică asupra clienţilor narcomani se aplică şi sunt obligatorii două tipuri de obiective: 1) Finalităţi specifice tratamentului clientului dependent în vederea clarificării raporturilor sale cu drogul şi care vor fi urmărite prin activităţile particulare ce se referă la dezintoxicare. Fundamentul lor se regăseşte în modelele explicative privind dependenţa. dar să nu prezinte nici un risc pentru individ şi/sau societate. Este necesară pentru elevi încurajarea dobîndirii unui simţ al comunitaţii. cum sînt şi guvernarea de către popor şi cooperearea pentru binele societăţii. Studiile efectuate pornind de la această constatare au permis formularea unui nou obiectiv: prevenirea recidivei/recăderilor (relapse prevention) şi activarea. are ca momente principale: . a devenit problematic. implementarea şi eficienţa programelor informative. Ideal ar fi ca. rezolvarea problemei ar consta. şi nu doar aplicarea unor metode şi tehnici de lucru direct cu clienţii. pentru tot restul vieţii. Şcoala este o sursă importantă de informaţii despre alcool şi droguri . precum şi eliminarea drogurilor la nivelul comunitaţii. cercetările şi studiile ştiinţifice asupra domeniului abia dacă se proiectează pentru realitatea noastră. este esenţială. problema nu este privită în acest mod. dezvoltarea unor mecanisme care să-1 ajute pe client să reziste impulsului de a relua consumul. -să-i înveţe despre alcool şi droguri individual şi să ajute tinerii să-şi construiască motive concrete de a zice „NU” fiecăruia dintre ele. Practica a dovedit însă ca o astfel de conduită rămîne în majoritatea situaţiilor un simplu deziderat. iar drogul ca un adaptogen. deocamdată.precizarea scopului şi stabilirea obiectivelor intervenţiei. diminuat pentru că o eradicare totală nu este posibilă. cu tot ceea ce presupun ele (de la obtinerea pe cale naturală sau sintetică şi pînă la reţelele de distribuţie clandestine). Dacă am concepe intoxicarea nemedicală cu droguri ca o formă de adaptare. Un astfel de proces implică şi componenţa de recuperare psihosocială a celor dependenţi. constituie un fenomen cu risc social ridicat şi. să înceteze orice formă de utilizare a drogului încriminat.Elevii petrec destul de mult timp în şcoala şi prin educaţia formală. îmbolnăvire. . precum şi deprinderi.selectarea şi aplicarea etapizată a metodelor şi tehnicilor de intervenţie propriu-zisă. iar soluţia la problema dependenţei nu este nici simplă şi nici rapidă. terapeutice şi de combatere a narcomaniei. în producerea unor substanţe care să satisfacă trebuinţele subiecţilor umani. în urma tratamentului. Acest proces complex de provocare a schimbărilor pozitive. -să dezvolte strategii pentru a şti să trateze respingerea. Complementar acestui obiectiv. definit şi analizat în metodologia asistenţei sociale. Elevii au nevoie să înţeleagă că sînt parte integrantă a comunitaţii şi că un comportament responsabil include refuzul folosirii alcoolului şi drogurilor. ei pot acumula multe informaţii valoroase. în consecinţă trebuie controlat. Reţeaua de intervenţie este insuficientă şi constă în doar cîteva centre/servicii de spitalizare înfiinţate pe lîngă spitalele de psihiatrie. se 31 . Statutul său în echipa de profesionişti este unul special. dezamăgirea şi eşecul. prevenirea recidivei. prin dorinţa şi voinţa proprie şi/sau prin presiuni exterioare (detenţie. Cu privire la finalităţile şi proiectarea intervenţiei. Asistentul social se numară printre profesioniştii implicaţi atît în sprijinirea acelor indivizi pentru care consumul şi abuzul de droguri. Principiul de bază atît la nivelul investigaţiei. De multe ori. a consumatorilor şi dependenţilor de droguri ilicite. abstinenţă. În aceasta privinţă. principala rămînînd etapa tratamentului medical. utilizatorii de droguri ilicite nu au perioade în care orice formă de consum este suprimată.evaluarea intervenţiei şi construirea contextului pentru continuarea relaţiei profesionale. direct sau indirect. Instituţiile abilitate de control social sunt depăşite. Conceptele principale sunt „tratament” şi „reabilitare”. cît şi în întervenţia asistenţială constă în faptul că drogurile ilicite. consumul supravegheat. activitatea cu clientul şi împreună cu el.stupefiante este din ce în ce mai prezent în spaţiul social. De asemenea asistentul social va participa la crearea reţelelor interdepartamentale care vor fi responsabile de elaborarea. prin ea fiind distrus cercul vicios al consumatorului dependent. În spatele acestor termeni se ascunde însă realitatea complexă a unor soluţii complexe şi costisitoare. sunt foarte importante prezenţa şi acţiunea unor factori sociali nespecifici sau neprofesionişti. Tema responsabilităţii încurajează învăţarea principiilor de cetăţenie şi a idealurilor care stau la baza democraţiei. pentru asistentul social. Specialiştii intervenţiei sunt încă în formare în privinţa experienţei profesionale. situaţia statistică ce arată o creştere fabuloasă de 1200% în perioada 2000-2004. Întrucît familia este cea care transmite valorile copiilor. cît şi faţă de ceilalţi este o componentă esenţială în dezvoltarea simţului comunitaţii. neacceptare şi compasiune. întrucît este singurul loc în care pot fi abonaţi tinerii . şcoala şi familia pot fi parteneri în educaţia pentru prevenirea consumului de alcool şi de droguri. Dar. probabil. . Responsabilitatea atît faţă de sine. dar înţelegerea modului în care acest fenomen are loc nu a suscitat un interes deosebit din partea specialiştilor. Este important că şcoală: -să înveţe cum să procedeze cu anturajul şi cu presiunea pe care acesta o exercită asupra lor. tratament). Intervenţia externă presupune realizarea concomitentă a mai multor condiţii şi factori. comlexe. Intervenţia externă rămîne calea cea mai utilizată. -să dezvolte relaţii de prietenie profitabile şi să încurajeze dezvoltarea individuală. şi ele delimitează tocmai traseul devenit obligatoriu în acest tip de intervenţie. Dacă restul profesioniştilor se centrează pe cunoaşterea detaliată şi tehnica procesului de ajutor acordat narcomanului.cunoaşterea detaliată a subiectului şi a problemelor sale. dar şi informală pe care o oferă şcoala. decorul familial poate deveni o scenă critică în educaţia cu privire la alcool şi droguri. dar şi a oricărei alte substanţe ilicite. Aceasta nu înseamnă că. cu activităţi şi faze aproape standardizate în încercarea de a rezolva problemele narcomanilor. Rolul asistentului social în intervenţia şi prevenţia dependenţei. fiecare consolidînd informaţiile şi deprinderile oferite de celălalt. profilactice. Este important ca adulţii să-i ajute pe tineri: -să-şi formeze deprinderi de a duce o viaţă sănătoasă şi productivă. Cazurile de remisie spontană constituie o rezolvare tradiţională şi astăzi au o anumită pondere.

b) categoria narcomanilor ce sunt asistaţi şi trataţi. Trebuie subliniat faptul că majoritatea tehnicilor de lucru provin din diverse domenii de activitate.revenirea la o stare de sănătate fizică şi mentală (relativă). reinserţia profesională. dotat. . O ultimă aserţiune se referă la faptul că trebuie să ne obişnuim şi să acceptăm că nimeni nu poate ocupa o poziţie hegemonică în reţeaua resurselor. se centrează pe modalităţile de ieşire şi oportunitatea relaţiei de ajutor. care face parte din societate şi contribuie la socializarea semenilor. pentru a coordona şi gestiona mai bine procesul de schimbare. Aceasta nu înseamnă neapărat că vor ajunge în sfera abstinenţei totale . nu este doar într-un impas de relaţionare socială. Modul de utilizare a tutunului De mii de ani oamenii fumează sau mestecă frunze de tutun(nicotina tabacum). Istoria tutunului. ce se poate încheia fie prin moarte. Am putea spune ca este o adaptare la una dintre diversele tenţatii cu care noi. chiar dacă un anumit tip de asistenţă şi intervenţie externă se manifestă. fie ele medicale sau de altă natură. În cadrul proiectelor şi programelor de intervenţie. Iată. dar el este singurul actor social ce apelează la acest gen de răspuns. după ce au parcurs un anumit traseu în dependenţa narcomană. medicul va insista pe importanţa spitalizării. fie ele instituţionale sau nu. din cauza unui imperialism profesional. . conform unor reglementări şi proceduri legale. Mai întîi. În al doilea rînd. îşi reorganizează viaţa. El nu este un monstru şi nici un bolnav sau un criminal. Este o adaptare contradictorie. ci este o persoană. cum ar fi cancerul. fie prin dezorganizare şi eşec total. fiecare specialist tinde săşi supradimensioneze competenţa şi eficienţa: sociologul va exagera rolul mediului social. că în domeniul tratamenului medical se utilizează tehnici specifice pentru realizarea unor obiective de recuperare somato-motorii a pacientului prin diminuarea pînă la dispariţie în organism a cantităţii de droguri. statisticile şi observaţiile făcute asupra domeniului. aşa cum nu există nici o teorie absolută cu privire la vindecarea clientului/pacientului. psihologice sau medicale şi a devenit o direcţie tot mai vizibilă în tratamentul dependenţilor. A patra aserţiune. chiar dacă regulile la care se raportează nu sunt neapărat identice cu cele ale majorităţii. Pe de altă parte . se fac anunţuri publice prin intermediul mass-media care atrag atenţia asupra riscului crescut pe care îl are tutunul asupra sănătăţii şi despre dependenţa pe care o poate crea. Tabacismul.unii se vor reorienta probabil spre consumul unor substanţe mai puţin periculoase sau se vor cantona în zona consumului controlat. Încă din secolul XVII. tutunul a fost exportat în Europa continentală şi în restul lumii. chiar dacă această „experienţă totală” le va marca apoi întreaga existenţă.diminuarea şi chiar dispariţia conduitelor delictuale corelate. . oamenii au speculat că poate exista o legătură între boli. dar. Încă de la început. vizează faptul că. Trebuie facută precizarea că foarte rar se ajunge la „vindecări” definitive şi totale. chiar acrobatică. Dar narcomanul nu este doar un bolnav de tip medical. este necesar să se ţină seama de unele particularităţi metodologice. respectîndu-se principiile şi regulile metodei generale a asistenţei sociale. care şi-a construit şi asumat un mod de viaţă. paradoxală. Important este faptul că ei nu vor mai trăi sub presiunea tot mai mare a drogului ce trebuie procurat. trebuie acceptat că obiectivele stabilite pot fi parţial şi foarte rar în totalitate îndeplinite. iar fiecare fază are autonomia sa şi trebuie continuată cu alte tipuri de activităţi astfel încît succesul intervenţiei să nu fie unul temporar. Tutunul a fost descoperit şi cultivat pentru prima dată pe continentul america.impune tot mai mult obiectivul minimalizarii şi reducerii riscurilor cu scopul de a reduce costurile sociale şi. După descoperirea şi colonizarea Americii de Nord şi de Sud. în timp ce în a doua situaţie efectul benefic al intervenţiei subzistă şi rezistă pe perioade mari de timp. asociate consumului de stupefiante. Iar unul dintre cei mai eficienţi specialişti ai intervenţiei de criză este asistentul social. nu are doar probleme de natură psihologică. tratarea problemelor secundare. Stabilirea unor obiective clare şi accesibile este un factor esenţial al intervenţiei. implicit. ci este o persoană aflată în criză tocmai prin joncţiunea (legătura) acestor tipuri de probleme. iar ajutorul la fel de divers. problema „recidivei” şi reluării consumului este foarte frecventă şi face parte din specificul narcomaniei. Este un deviant. Mai întîi. în primul caz. indiferent de mijloace. diversele metode şi tehnici de intervenţie sunt întrebuinţate secvenţial sau simultan. A treia aserţiune. Spre exemplu se presupunea că tutunul protejează de efectele devastatoare ale ciumei. totuşi majoritatea narcomanilor reuşesc să iasă din această zonă de risc major. psihologul va propune programe dure de psihoterapie etc. cu o anumită raţionalitate şi capacitate de autoguvernare/autonomie. derivate. spre exemplu. care trebuie să se transforme în centrul de mediere a intervenţiilor specializate. Vom vorbi în continuare despre cîteva dintre acestea. ne confruntăm. împotriva voinţei lor şi fără să li se ceară acordul în această direcţie. fără a subestima dimensiunea tragică şi periculoasă a experienţei narcomane. un traseu social ce nu se raportează la criteriile cotidiene. ca fiinţe umane. Această soluţie reprezintă o „ieşire” şi acest punct de vedere este susţinut de toate cercetările.n. intervenţia trebuie etapizată.e. Prin aceasta se înţelege că. chiar din anul 600 î. nu există o instituţie totală. Dar se poate spune că este un ex-narcoman despre cel ce încearcă o reconciliere cu grupurile convenţionale şi probează un mod de viaţă alternativ. narcomanul trebuie considerat în calitatea sa de fiinţă socială. şi utilizarea tutunului. 32 .. Se ştie că. în această categorie intră două tipuri de narcomani: cei care apelează la profesioniştii intervenţiei sociale şi psihologice pentru a-şi rezolva dificultăţile şi cei care ies din criză fără un sprijin specific din partea unor instituţii specializate. bărbat sau femeie. XII. Unele persoane îi apreciau calităţile medicinale. dar s-a demonstrat deja de mult timp că devianţa este un comportament social. folosirea tutunului a fost extrem de controversală. numărul acestora neputînd fi niciodată cunoscut cu exactitate tocmai pentru că mulţi consumatori rămîn voit în afara sistemului oficial de evidenţă şi sprijin. Metodele de cercetare moderne pun la dispoziţie dovezi ale influienţei nefaste a tutunului asupra sănătăţii.reinstalarea/recuperarea unor comportamente acceptate social: instalarea şi păstrarea prin mijloace legitime a unui stil de viaţă convenţional. Scopul general al reabilitării şi reinserţiei consumatorului de droguri ilicite se poate cuantifica prin indicatori precum: . etc.reducerea şi controlul dozelor. 2) Finalităţi referitoare la reabilitare şi reinserţie. Plecînd de la constatarea cotidiană că soluţiile sunt diferite. se pot desemna două mari clase : a) persoanele care „se salvează” prin propriile forţe. Există un set de aserţiuni cu referire la realitatea narcomană care sunt integrate sau ar trebui să fie implicite în orice model explicativ sau de rezolvare. Ambele obiective se dovedesc a fi mai accesibile şi mai uşor de atinse de către narcomani. narcomanul duce un mod de viaţă deloc banal. restabilirea relaţiilor cu grupurile de apartenenţă şi de referinţă anterioare dependenţei.

Nicotina în organism La fel ca şi-n cazul celor mai multe substanţe care crează dependenţă. În mod normal . Totuşi. Deşi modul în care acţionează nicotina şi etanolul în organism este diferit . Cotitina şi alţi metaboliţi sînt excretaţi prin urină. Unii oameni au chiar un defect genetic al enzimelor din ficat. plămîni. nicotina ajunge aproape imediat la creier. nivelul nicotinei din sînge şi creier rămîne înalt pentru mai multă vreme după fimatul unei ţigări.. la nivelul cărora are loc schimbul de gaze. aflaţi pe celula postsinaptică. oamenii continuă să fumeze ţigări de-a lungul zilei pentru a-şi menţine un nivel constant al nicotinei din organism. fie să scăpaţi din situaţii periculoase-atît fuga cît şi lupta necesită suficientă energie pentru a vă pune în mişcare muşchii. nicotina activează neuronii colinergici ( care folosasc în principal acetilcolina pentru a comunica cu alţi neuroni) în mai multe regiuni diferite în creier. În timp ce neuronii în mod normal eliberează mici cantităţi de acetilcolină. Insulina ordonă celulelor să elimine excesul de glucoză din sînge. controleză funcţiile de bază cum ar fi nivelul de energie. creierul procesează. bătaia inimii şi respiraţia. Oxidul de carbon.prin fumat. Odată creată această legătură. De asemenea . Nicotina cauzează iniţial o eliberare rapidă de adrenalină. care descompun nicotina. Necotina însăşi poate deasemenea bloca eliberarea hormonului numit insulina. adrenalina dă comandă organismului să descarce în sînge o parte din depozitele sale de glucoză. comunicarea dintre neuroni esta realizată prin intermediul unor mesageri chimici. neuronii sunt celulele care transferă şi integreză informaţiile. nicotina trece prin fluxul sanguin în creier. Această stimulare conduce la: 33 . De asemenea . Aceştia traversează spaţiul fizic dintre doi neuroni şi se leagă de anumiţi receptori de proteini.după cum este denumit în literatura de specialitate. cît şi pentru iritabilitatea resimţită în momentul în care încercaţi să vă lăsaţi de fumat. Explicaţia acestui fapt o constituie chiar această hiperglicemie:organismul şi creierul conştientizează excesul de glucide şi reglează nivelul hormonilor şi a altor semnale care sunt percepute drept foame . Cotitina are o existenţă de 24 ore . numiţi neurotransmiţatori. o altă componentă a fumului de ţigară se combină cu hemoglobina din sînge şi formează carboxihemoglobina. membranele mucoase(cum ar fi mucoasa nazală sau cea a gingiilor ). Nicotina se înserează direct în micile vase sanguine care înconjoară ţesuturile enunţate mai sus. pierderea în greutate obţinută prin fumat nu poate oferi nici unul dintre beneficiile pentru sănătate pe care le-ar putea oferi slăbirea în urma efectuării unor exerciţii fizice – practic. Alte toxine şi substanţe iritante care se găsesc în fum pot produce iritaţi ale ochilor. nicotina nu este reglată de organism. Acetilcolina este neurotransmiţătorul care ( depinzînd în ce regiune a creierului este situat neuronul) trimite semnale de la creier către muşchi. Totuşi . Are o”durată de viaţă ”de aproximativ 60 de min. se găseşte cotitină. nicotina poate spori nivelul colesterolului dăunător. Acest fapt ridică riscul producerii unui infarct miocardic sau a unui ictus cerebral. După ce a pătruns în fluxul sanguin. Plămînii sunt înconjuraţi de milioane de alveole . modul în care stimulează creierul este cel responsabil atît pentru senzaţiile plăcute simţite în timpul fumatului. consumatorul devine deobice apatic. în funcţie de cît de mult şi de des fumează. stochează şi foloseşte informaţii. Cum este eliminată nicotina din organism? Acest proces constă în următoarele: aproximativ 80% din nicotină este discompusă în cotitină de către enzimele din ficat. din cauza căruia enzima mutantă este mult mai puţin eficace decît cea normală în procesul metabolizării nicotinei. spre deosebire de acetilcolină. se întîmplă exact invers. doar aproximativ 0. care îi determină pe oameni să mai ia o ţigară sau încă o priză de tutun. Aceasta înseamnă că puteţi arde mai multe calorii decît aţi arde atunci cînd nu faceţi nimic. majoritate a fumătorilor sînt prinşi în mrejele efectelor nicotinei. Aceste alveole pun la dispoziţie o suprafaţă imensă-de 90 de ori mai mare de cît cea a pielii-permitînd astfel accesul nestăvilit al nicotinei şi a altor compuşi. Creierul reprezintă principalul element din cadrul acţiunii pe care o are nicotina asupra organismului. Acest fapt capătă sens în momentul în care vă amintiţi că reacţia „lupţi sau fugi” este menită să vă ajute fie să vă apăraţi de un animal de pradă înfometat . dintre care cîteva sunt cunoscute ca fiind cancerogene. substanţă care se opune abilităţii organismului de a obţine şi utiliza oxigenul. dacă în urma analizei urinei.una dintre aceste substanţe şi anume nicotina produce o stare de bine . Nicotina modifică modul în care funcţionează creierul şi organismul. Fumul de ţigară conţine aproximativ 4000 de substanţe chimice. Deşi există mii de substanţe chimice în tutun (făcînd abstracţie de cele adăugate de producătorii de ţigări). În creier. se comporta ca un „agent de circulaţie”. Nicotina poate de asemenea accelera uşor ritmul metabolismului. urmînd să mănînce mai puţin. calculatorul aflîndu-se fie in stare de funcţionare. Fiecare neurotransmiţător are o familie de receptori proprii. care se leagă de neurotransmiţătorul numit acetilcolina. Nicotina este metabolizată într-un ritm diferit. în funcţie de persoană. fie stins. din miligramul de nicotina inhalată rămîne în organism. prevenind bombarderea cu prea multe informaţii a creierului. într-un mod controlat. simultan. joacă un rol important în învăţare şi memorare. Metoda cea mai comună (şi rapidă) de a introduce nicotina şi alte droguri în fluxul sanguin este inhalarea. hormonul „lupţi sau fugi”.Ce calităţi are tutunul pentru ai determina pe oameni să-l folosească în ciuda tuturor avertismentelor? Fumatul sau mestecatul de tututn îi face pe oameni să se simtă. În timp ce semnalele sunt conduse de-a lungul fiecărui neuron sub formă de curent electric. Asemenea acetilcolinei. nicotina este metabolizată de plămîni în cotitină şi oxid de nicotină. Pe termen lung. Fiecare neuron primeşte mii de impulsuri de la alţi neuroni din creier. Nicotina nu rămîne prea multă vreme în organism.031mg. schimbări care îi permit acestuia să trimită semnale de-a lungul reţelei neuronele. astfel că testele pot releva dacă o persoană a fumat în ziua sau în cele 2 zile anterioare. Nicotina îşi face efectul intrînd în legătura cu o subcategorie de receptori. aceasta însemnînd că la 6 ore după o ţigară. În cazul în care o persoană are aceast defect. Primul pahar poate avea un efect dezinhibator şi revigorant însă după cîteva pahare. După zece pînă la cincisprezece secunde de la inhalare . ba chiar să simtă o uşoară euforie. se poate întîlni acelaşi efect de dependenţă atunci cînd se consumă băuturi alcoolice. mici „saci” în care se găseşte aer. De acolo. Nicotina se răspîndeşte rapid prin:piele. Rezultatele sunt oarecum paradoxale: poate să facă un fumător să se simte revigorat şi de asemenea să-l relaxeze . iar ulterior este răspîndită în restul corpului. Creierul calculează dacă aceste semnale urmează sau nu să fie transmise către alţi neuroni din cadrul reţelei. nasului şi a laringelui. nicotina conduce la o accentuare a activităţii receptorilor. Asemenea unui computer. receptorii pun în mişcare schimbări fiziologice în interiorul neuronului. oamenii au găsit numeroase metode de a-şi introduce această substanţă în organism. existînd în organism un nivel al glicemiei mai ridicat decît cel normal. deoarece nu au nevoie în mod constant de mai multă nicotină. este un proces binar. Aceasta înseamnă că nicotina determină apariţia unei hiperglicemii. Unii oameni consideră că nicotina le poate modifica apetitul. Fumătorii care prezintă aceast defect genetic fumează mult mai puţine ţigări. În ciuda faptului că nicotina produce numeroase efecte diferite în corp. care vă deteriorează arterele. Acest efect în 2 faze este deseori întîlnit.

Structura chimică a endorfinelor este foarte asemănătoare cu cea a puternicelor calmante sintetice. fumătorul fiind tentat în mod inconştient a începe o nouă ţigară pentru a regăsi amintirea acelor senzaţii. Ca şi în cazul morfinei şi heroinei aparenţa toleranţei d către organism duce la folosirea ei crescîndă. satisfacţie. Nicotina este un drog care cauzează dependenţă fizică şi simptoame neplăcute de sevraj atunci cînd este abandonată brusc. decît atunci cînd este administrată intravenos. Acest circuit neuronal are manirea de a asigura comportamente esenţiale supravieţuirii. un neurotransmiţător cu funcţii în învăţare şi memorare – glutamatul îmbunătăţeşte conexiunile între grupurile de neuroni. pentru o persoană obişnuită. faptul că nicotina creează dependenţă. Multe dintre acestea sunt de fapt cauzate de către alte substanţe chimice din fumul din ţigară sau chiar produse pe bază de tutun care nu se fumează. . Pentru a explica dependenţa de nicotină trebuie avut în vedere foarte mulţi factori: genetici.O descărcare mărită de aceticolină din neuroni.Stimularea neuronilor colinergici stimulează eliberarea neurotransmiţătorului numit dopamină în partea posterioară a creierului. fumează mai mult de 20 de ţigări pe zi (consum constant) Dependenţa de nicotină trebuie tratată ca o boală cronică.care fumează pentru a regăsi efectele psihoactive ale nicotinei. Stimularea neuronilor în aceste regiuni ale creierului determină apariţia unor simţăminte plăcute. „doza” rămînînd apoi stabilă pe o perioadă lungă de timp. Fumătorul cu dependenţă comportamentală şi psihică. exerciţii de relaxare. de aceea la fel de eficientă cînd este folosită sub forma de tutun mestecabil sau priză. Endorfinele sunt mici proteine. stoparea fumatului şi reluarea este fără efort. cum ar fi mîncatul cînd este foame. Fumătorul cu dependenţă pur comportamentală. Sir Francis Bacon este primul care evidenţiază. descărcare. Studiile atît pe subiecţi umani cît şi pe animale au arătat că efectul pe care îl are nicotina asupra organismului este sufucient pentru a determina un consum susţinut. Oricum. iar nicotina nu face excepţie. ţigarete. Atunci cînd se foloseşte nicotina. ca de exemplu morfina. care duce la o activitate ridicată in cadrul reţelei colinergice. Servajul este fenomenul care apare la întreruperea bruscă a prizei de drog cu toate consecinţele care decurg de aici.Plasturii cu nicotină care distribuie încet prin piele pot reduce simptomele persoanelor care suferă de acest sindrom. al XVI-lea. boli ale inimii. Nicotina este singurul drog care stimulează funcţiile cognitive pe scurt timp. Tot în urma studiilor s-a constatat că fumatul este o acţiune în urma căreia fumătorul devine dependent de drogul numit nicotină. Nicotina ridică de asemenea nivelul altor neurotransmiţători şi substanţe chimice care influienţează modul în care funcţionează creierul. Aceste conexiuni mai puternice pot constitui baza fizică a ceea ce cunoaştem drept memorie. de fericire care încurajează să repeţi respectiva activitate. sunt: -Boala lui Alzheimer . farmocologici. psihologici. aceasta fiind chemarea care îi împinge pe fumători să se energizeze de-a lungul zilei. Această activitate colinergică împinge organismul să acţioneze. mîinilor şi altor părţi ale corpului) şi impulsuri violente. nicotina îmbunătăţeşte timpul de reactie şi abilitatea de a fi atent. glutamatul poate crea o buclă a memoriei cu privire la senzaţiile plăcute pe care le simţi şi poate să te determine şi mai mult să foloseşti nicotina. astfel apar: • nevoia presantă de a fuma • anxietate 34 . Însă. se formează dorinţa de a le folosi din nou deoarece se simte atît de împăcată şi fericită după utilizarea respectivelor droguri. Mult timp s-a bănuit că tutunul este un drog a cărui folosire poate duce cu uşurinţă la apariţia exceselor şi că nicotina era substanţa care le provoacă. Consumă în general 20 sau mai multe ţigări pe zi. Aceasta nu înseamnă că trebuie ignorată importanţa factorilor de ordin cultural şi social. Ceea ce conteaza cu adevărat este faptul că efectele pe care le produce. . cerebrale.acest tip de fumător consumă sub 5 ţigări pe zi. Dintre acestea amintim: cancer. multe droguri provoacă neplăcere şi discomfort în perioade de abstinenţă. Atunci cînd drogurile asemenea cocainei sau nicotinei activează partea posterioară a creierului. sub formă de ţigări de foi. emfizem. problemele de sănătate asociate cu utilizarea produselor care conţin nicotină sunt mult mai grave decît posibilele beneficii. Cea mai mare problemă a nicotinei este rapiditatea cu care produce dependenţa de a fuma sau mesteca tutun.primii neuroni pierduţi in cadrul acestei boli sunt neuroni colinergici dintr-o anumită zonă a creirului. Pentru a învinge această dependenţă sunt necesare activităţi compensatorii: mişcarea în aer liber. De exemplu. mai ales dacă avem în vedere faptul că este atît de uşor de procurat. . creierul produce mai multe endorfine ca răspuns la nicotină. fac din nicotină o substanţă ideală pentru a produce dependenţă şi a conduce la excese. tutun - de mestecat sau de prizat. stimulare generală. Dependenţa şi renunţarea la fumat După ce se supune unui proces de recoltare şi prelucrare. în sec. Este foarte uşor absorbită prin membranele subţiri ale cavitaţii bucale şi ale nasului. Oprirea consumului drogului pe o scurtă perioadă de timp conduce la crearea unei stări de discomfort şi la accentuarea dorinţei de a-l consuma.Descărcarea de glutamat.Sindromul Tourette – produce celor care suferă de această boală ticuri ( mişcîri necontrolate ala capului. Nicotina poate îmbunătăţi funcţiile neuronilor rămaşi şi înceteni simptoamele care au început să se manifeste. Fumătorul cu dependenţă fizică. Foarte mulţi pacienţi eşuează de la prima tentativă de dezobişnuinţă. trecînd prin perioade de recădere şi de remisie. Pe această cale. de mediu. suptul anumitor produse. Nicotina ajunge la creier mult mai rapid atunci cînd este inhalată. şi este. denumite calmantul natural al organismului. Controversa a ramas puternică pînă foarte de curînd. Utilizarea nicotinei în scop medical S-au realizat studii cu privire la efectele terapeutice pe care le poate avea nicotina în cazul anumitor boli. Printre bolile asupra cărora nicotina poate avea efect benefic. Mecanismele dependenţei Se disting trei tipuri de dependenţă de nicotină: Dependenţa comportamentală si socială care se asociază cu anumite momente ale zilei de lucru: aşa numită „ţigară la cafea” Dependenţă psihică corespunde nevoii menţinerii beneficiilor pe care le aduce nicotina fumătorului: senzaţia de plăcere. Se abuzează adesea de droguri atunci cînd nu este sesizată o dependenţă fizică evidentă.asociată unei dependenţe comportamentale. stimulare intelectuală. nicotina este un produs disponibil într-un sistem foarte avantajos de distribuire.

drogul naţiunii nr. Din păcate. hipotensiune. diazepamul a fost înlocuit de alte benzodiazepine care i-au luat locul de frunte. calmantele sedativele şi somnifere. sunt "diluate" contradicţiile. Deoarece nicotina esta atît de asemănătoare acetilcolinei. Toxicitatea nicotinei. astenie. majoritatea tranchilizantelor are şi o acţiune de relaxare a musculaturii voluntare. În plus.dar aceste maladii apar ca rezultat a altor substanţe chimice conţinute de ţigări şi nu a nicotinei. pentru că ameliorează senzaţiile de frică. Mediul înconjurător este văzut ca prin nişte "ochelari roz". palpaţii. cu atît mai multă acetilcolină este eliberată. antiagresivă. în principal. Tratamentul împotriva intoxicării cu nicotină are două scopuri: 1. Persoanele intoxicate de insecticide pe baza de organofosfaţi resimt exact aceleaşi simptome. Cu cît se leagă mai multă nicotină de receptorii colinerici. În plus. Acţiune: Tranchilizantele din categoria benzodiazepinelor nu se deosebesc între ele în mod esenţial. Starea euforică se caracterizează prin senzaţia subiectivă a plăcerii fizice şi psihice. În cazul organofosfaţilor. şi la tratamentul imediat al crizelor epileptice. următoarele tranchilizante: Denumire comercială Lexotanil Librium Valium Tranxilium Dalmadorm Tavor Nobrium Mogadan Adumbran Praxiten Demetrin Rohypnol Tranchilizantele cel mai frecvent utilizate fac parte din categoria benzodiazepinelor. aşa cum o fac barbituricele. Faza de intoxicaţie cronică progresivă. Nu există un medicament care sigur să poată suprima pofta de a fuma. se adună acetilcolina în jurul sinapselor şi suprastimulează neuronii. Tranchilizantele au în primul rând o acţiune calmantă. colaps cardiovascular). pentru că "ajută" la depăşirea situaţiilor de stres neplăcute de la locul de muncă sau din mediul familial. faptul că nicotina luată singură este o otravă extrem de toxică trece deseori neobservat. activînd la rîndul ei alte subcategorii de receptori colinerici. Industria farmaceutică oferă mereu produse noi. Faza sevrajului sau privaţiuni de drog din diverse motive (terapeutic. urmat de Adumbran şi Praxiten (oxazepam). cu căutare pe orice cale a narcoticului.• iritabilitate. Fiecare dintre aceste simptome sunt cauzate de stimularea excesivă a neuronilor colinergici. ca de exemplu cancerul şi emfizemul. excesul de nicotină produce aceeaşi suprastimulare şi toxicitate. vomă.tr. Dependenţa de preparate farmacologice Aspectul medical Stupefiantele prescrise. În Republica Moldova. lipsă de bani) generează un sindrom neuro-vegetativ de necesitate celulară organică (cefalee. conflictele chinuitoare din trecut îşi pierd semnificaţia. în afară de aceste indicaţii.n. Ce se întîmplă persoanelor care înghit nicotină? Intoxicarea cu nicotină provoacă stări de vomă şi greaţă. cum ar fi în cazul unei depresii sau anxietăţi puternice. Fazele narcomaniei medicale se succed stereotip: Faza euforică. în ceea ce priveşte acţiunea lor. Cei care pledează împotriva fumatului. dar nu o pot face uşor.enervare • deprimare sau depresie • creşterea apetitului Un procent de 20% dintre fumători doresc să renunţe la fumat. respiraţie greoaie. locul întâi a fost ţinut mult timp de Valium (diazepam). detenţie. 2. În anumite situaţii aceste droguri au o utilizare justifică şi eficientă. dar există substituienţi nicotinici care ajută elimenarea fumatului în timpul fazei iniţiale de sevraj. Între timp.tulburări somato-psihice ireversibile. în fiecare an foarte mulţi copii ajung la spital după ce mănîncă ţigări sau mucuri de ţigări. subliniază efectele dăunătore. cum ar fi agenţii-anxietate. care se produc pe termen lung. XIII. anumite tratamente antitabagice pot da rezultate la unele persoane.după alcool . dureri stomacale şi atacuri de apoplexie. pe piaţa mdicamentului se găsesc. 35 . Faza de dependenţă psihosomatică. dacă toată nicotina ar fi absorbită) pot ucide un adult. anxiolitică şi un oarecare efect tonic-antidepresiv. pentru a-şi controla comportamentul sau pentru a evita inrevenţiile medicale şi psihiatrice mai costisitoare şi atunci cînd sînt folosite de femei pentru a se trata independent. în timp ce la altele nu. efectele care intervin în urma unei vieţi de fumat sau mestecat de tutun.Tranchilizante Printre medicamentele psihotrope cel mai frecvent comerializate pe piaţa mondială.). Şaizeci de miligrame de nicotină ( aproximativ cantitatea care se conţine în 3 sau 4 ţigări. Apoi.întreruperea bruscă a drogării duce la o stare penibilă. Diazepamul poate fi utilizat. Să menţină respiraţia victimei şi bătăile inimii constante pînă cînd nicotina este descompusă de organism. Să prevină o altă cantitate de nicotină să ajungă în fluxul sanguin. neliniştea şi frustrarea şi permit relaxarea fizică şi psihică. Efectele specifice ale unor preparate farmologice Sedative şi somnifere 1. greţuri. Nu foarte multă lume ştie că nicotina este vîndută în comerţ şi sub forma unui pesticid. fără a suprima însă fazele de vis (somnul paradoxal . probabil. transpiraţie. Este esenţial să avem informaţie despre efectele oricărui medicament pe care îl folosim. iar viaţa este mai uşor de trăit. Clinica euforiei depinde de substanţa narcotică Faza de obişnuinţă. Efectele scad şi necisită sporirea progresivă a dozelor cu scop de a simţi efectul euforic. 2. nelinişte. legîndu-se de receptorii colinerici. despre interacţiunea cu alcoolul şi alte droguri şi capacitatea lui de a forma dependenţa. au fost mult timp considerate medicamente în primul rînd destinate şi folosite de către femei. diaree. totul devine mult mai plăcut şi prietenos. Tranchilizantele au devenit . tranchilizantele au un efect de distanţare faţă de durere şi de inducere a somnului. însă consumarea cantităţii de nicotină care se găseşte într-o singură ţigară poate îmbolnăvi grav un copil preşcolar. a satisfacţiei generale. insomnie. similară foamei şi setei. dureri de cap.

consumul cronic de benzodiazepine în doze mari poate duce.mai rar: manii. crize convulsive. în general. alături de altele.în urma consumului cronic .n. manifestat prin insomnie în primele ore ale dimineţii. iar frica .cu rol de semnal de alarmă . accese de furie. În baza caracterului aproape identic al dependenţei de alcool şi al celei de barbiturice. Rosimon şi Mandrax (metaqualona). iritabilitate şi insomnie . dezinteres şi mahmureală. dureri musculare şi articulare. deoarece doza trebuie mărită deja la câteva zile. O problemă specială este politoxicomania: Mulţi dependenţi de medicamente consumă concomitent mai mult preparate. tulburări de echilibru. creşterea în greutate. Riscul de dependenţă: Consumul de barbiturice poartă cu sine un mare risc de dependenţă. Rezultă. Nu se mai găseşte forma pentru administrare i. tr. psihoze . stare generală de slăbiciune.). hipotermie. cât şi pe cale intravenoasă.slăbirea creativităţii . de ex. Internetul a devenit o dependenţă. de ex. fapt recunoscut şi exploatat de mulţi oameni. Dependenţii de opiacee abuzează şi ei de tranchilizante. primele fenomene de sevraj .tr. Abstinenţa şi fenomene de sevraj: Abstinenţa de la benzodiazepine este extrem de dificilă şi se realizează printr-o reducere lentă a medicamentului până la eliminare totală. Se ajunge la aşa-numitul efect rebound (de recădere . pierderea memoriei. potenţialul de dependenţă priveşte în special domeniul psihic. Barbiturice: Barbituricele induc un somn asemănător narcozei (suprimă fazele de vis/somn paradoxal). Alteori. în final. Riscurile abuzului: Psihice : . "stare de beţie". cu stări de confuzie. de ex. a fost retras de pe piaţa franceză.incapacitatea rezolvării conflictelor . stare de excitaţie nervoasă. Când scade efectul unui drog "speed" sau atunci când acesta devine insuportabil . un barbituric puternic contra tulburărilor de somn. iar între acestea un tranchilizant. atât pe cale orală. 2. tulburări circulatorii şi tulburări gastro-intestinale. halucinaţii. Pentru unii.n. Consumul pe o perioadă îndelungată induce modificări insidioase de personalitate. mersul ebrios şi tulburarea capacităţii de discernământ. mai ales în combinaţie cu alcoolul. delirii etc. Pot însă să apară: somnolenţă în timpul zilei. atenţia. O intoxicaţie acută cu barbiturice va provoca paralizarea progresivă a centrului respirator şi prăbuşirea funcţiilor circulatorii. instalarea toleranţei şi. insomnie. Bunăoară. amplificarea stărilor depresive Consecinţe pe termen lung : Deoarece benzodiazepinele acţionează doar simptomatic şi nu rezolvă cauza problemelor. utilizat în terapia de dezalcoolizare (produsul i. Fenomene de sevraj: Anxietate. apatie. Paraldehida şi cloralhidratul: Din cauza gustului lor execrabil. Chloraldurat d) Alte categorii de substanţe. Barbituricele induc o tulburare severă a caracterului somnului normal. dezorientare (frecvent la persoane mai în vârstă). 36 . deoarece bromul se elimină doar lent din organism.pierderea simţului răspunderii . de ex. Acestea. Efecte secundare: Efectele nedorite sunt rare. acestea nu se rezolvă.nelinişte. sunt adesea combinate cu droguri cu efect stimulator. Mandrax (metaqualona) XIV. În momentul întrării în circuitul metabolic al organismului. Legăturile brom-uree prezintă şi ele un risc mare de toleranţă şi dependenţă. în ansamblu.cimentarea unor relaţii sociale nesatisfăcătoare . De asemenea.v. precum Luminalul (fenobarbital). Tipul de dependenţă corespunde celui faţă de alcool şi barbiturice. Dependenţă de internet. au un efect mai slab decât barbituricele. Ei iau.Abuz şi dependenţă: Fără îndoială. Au existat şi există mereu preparate populare în rândul consumatorilor.apar deja după primele două săptămâni de consum. Nembutal (pentobarbital). pierderea libidoului. Multe medicamente prezintă interacţiuni nefaste. la euforie. pentru a atinge efectul iniţial. Intoxicaţia severă rămâne şi azi o metodă răspândită de suicid. marja de siguranţă dintre doza terapeutică şi cea toxică este foarte redusă. aceste substanţe nu sunt folosite mai niciodată ca stupefiante. Adalin (bromuree) b) Barbiturice. conflictele nu se pot soluţiona. ambele sunt incluse de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în aceeaşi categorie de dependenţă. Scena consumatorilor de droguri: Compuşi cu brom ai ureei: Aceste substanţe sunt legături chimice între uree şi brom care. ele se depozitează la diferite nivele.somniferele ajută la surmontarea insomniei de origine chimică. Rareori. Distraneurin (clometiazol). de exemplu atunci când îşi injectează "Rohypnol ". de ex. la doze normale. la dependenţă.plafonare în plan afectiv. în cazuri individuale. prin faptul că suprimă fazele de vis (somnul paradoxal) necesare păstrării echilibrului psihic. . afectândule in mod advers viaţa si viaţa familiilor lor. pot prelungi sau întreţine timp îndelungat starea de ebrietate indusă de alcool. În cazul supradozării tranchilizantelor până la 1 g este posibilă instalarea unui somn de 48 de ore. dimineaţa un produs stimulant. producătorul Astra Zeneca a retras întreaga producţie din cauza gravelor efecte adverse. tulburări de dinamică sexuală. Dependenţă de internet şi de jocuri de noroc.comportament social neavenit . şi de regulă nu sunt sesizate din cauza acţiunii principale a medicamentului.: Luminal (Fenobarbital) c) Cloralhidrat/Paraldehyd. Barbituricele interferează cu capacitatea de a conduce un autovehicol şi reduc. pot ameliora fenomenele de sevraj. apar: depresia respiratorie.nu mai este percepută ca atare. Spre deosebire de tranchilizante. Consumul concomitent de alcool este cel care evidenţiază sau potenţează în mod periculos aceste efecte adverse.v.posibil. Somnifere Sumar al principalelor clase de somnifere: a) Bromuri. Dependenţele tehnologice. o intoxicaţie cronică insidioasă cu brom. ele apărând în somn. de exemplu. deorece ambele substanţe trebuie prelucrate (metabolizate) de ficat. Deoarece benzodiazepinele nu se metabolizează prin ficat.) e) Perparate combinate periculoase. buimăceală. lipsa trăirilor emoţionale . în final.

2. 5. Refuzul în a petrece o perioada mai mare de timp . si pot fi împărţite in doua categorii: dependenţe pasive (de exemplu cea de televizor) si dependenţe active (internet. cand s-a construit o retea care unea centrele de cercetare din Statele Unite ale Americii. in modul de raportare la realitatea inconjurătoare. pentru a vorbi. în comportamentul oamenilor. Internetul este o reţea de calculatoare. Spaţiul cibernetic a devenit o noua frontieră in cadrul relaţiilor sociale.. Neglijarea familiei. Bazele ei au fost puse in 1968. scăderea activităţii fizice si a interacţiunii sociale cu alte persoane. Unele planuri de viitor ale diverselor firme din domeniul comunicaţiilor vizează crearea unei super reţele care să inglobeze nu doar calculatoare. Schimbări drastice in stilul de viaţă pentru a putea petrece mai mult timp pe net. accesarea şi folosirea informaţiilor se face in funcţie de acest context. si le impart in urmatoarele categorii: 1. Dependenta de relationare virtuala: o supraimplicare online. având altă infaţişare. 9. cu caracter obsesiv. sindromul tunelului carpian si mişcări repetitive ale mâinilor si degetelor sunt de asemenea comune. mai timide în viaţa reala. de rolurile sociale pe care le îndeplineşte. Semnele si simptomele dependenţei de Internet includ o desconsiderare generală pentru sănătate si aspect. abuz de alcool sau droguri si anxietate. ce nu căutăm sau nici nu stiiam că există! În plan psihologic aceste succese tehnologice au "răsturnat" comunicarea clasică. 2. 3. Nevoia de suport social – internetul oferă (uneori) iluzia unei relaţii de prietenie. cu scopul de a petrece mai mult timp pe net. . să îşi exprime mult mai liber părerile. Nevoia de a exprima trăsături de personalitate reprimate.Dependenţele tehnologice sunt dependenţe nonchimice.. Ochii uscaţi. Comportamente compulsive manifestate pe net: de exemplu jocuri de noroc online. presiune sangvina crescută.online". Unii autori considera ca termenul de dependenţă de internet este unul care acoperă o varietate de comportamente si probleme legate de controlul impulsului. obsesia si setea de calculator pot rezulta în neglijarea relaţiilor personale reale până la punctul de divorţ. Apariţia internetului a produs schimbări importante in viaţa contemporană. 4. 3. să mergem la cinema pentru a vedea un film. care insă duce la o relaţionare mult redusa .online”. Există şi posibile corelaţii fiziologice cu utilizarea excesiva a internetului: 1.offline”. Fiind un mediu interactiv. Nevoia de comunicare – este mai accentuată la persoanele mai reţinute. ci si televizoare. ale lui Young si Goldberg (1998). Dependenta de sex virtual: folosirea compulsiva a site-urilor web pentru adulti. aparatura electrocasnică. 3. s-au identificat anumite simptome ce însoţesc utilizarea excesivă a internetului. privarea de somn datorită petrecerii unui timp îndelungat .. Prevalenţa dependenţei de Internet este greu de măsurat in acest moment. Nepăsare faţă de propria sănătate. Pentru multe persoane. “ Vise” ce pot apărea în timpul citirii unui text de pe ecranul calculatorului. alte trăsături de personalitate.Motoarele” de cautare . telefoane celulare. Nevoia de împlinire sexuala – anonimitatea şi deindividualizarea constituie mari avantaje pentru oamenii cu o stimă de sine scăzută.E drept că înca nu au dispărut cînd mergem la petrecere. jocuri pe computer. Este adevărat că adolescenţii care se 37 . distribuitoare automate de bilete. Dependenţa de computer: jocurile pe computer cu caracter obsesiv (de exemplu: Doom. era nevoie să cumpărăm din librărie cartea de care aveam nevoie. acest extraordinar mijloc de comunicare induce schimbări in modul de gîndire şi de percepere a lumii.. Adolescenţii şi tinerii sunt cei mai afectaţi de "viaţa virtuală" care ajunge să o elimine total pe cea reală. O iritabilitate extrema atunci când suntem deranjaţi de oameni/ lucruri din viaţa reala în timp ce noi suntem cufundaţi în spaţiul virtual.online”. jocuri de noroc). dar dincolo de aceste avantaje care ne permit să avem mai mult timp. 3. Myst. Internetul comercial a luat nastere la mijlocul anilor ’90. Internetul tinde să devină infrastructura de bază a societăţii moderne.. era nevoie să mergem la magazin pentru a cumpăra produsul de care aveam nevoie. alte ocupatii. o reţea de reţele. de contextul social in care trăieşte.. Mai precis. Asemenea contacte in spaţiul virtual ar putea avea ca rezultat tulburări. 4. Internetul poate promova comportamente de dependenţă si relaţii interpersonale pseudo-intime. Adolescenţii se prezintă drept adulţi. să aflăm tot felul de informaţii în doar cîteva minute. datorita caracteristicilor acestui mediu. Actualmente peste 300 de milioane de oameni folosesc Internetul. incercânduse crearea unei reţele omniprezente. Dorinţa de a petrece tot mai mult timp . camere de luat vederi. ce includ sex/pornografie. iar persoanele cu care sunt dezvoltate legături şi discuţii pe termen lung satisfac această nevoie de suport social. Neglijarea locului de muncă si a obligaţiilor personale.. Oare de ce e mai "simplă" sau mai "tentantă" aceasta viată ? Tentaţia de a avea orice identitate. Un răspuns condiţionat: puls crescut. Nevoia de recunoaştere şi putere. formata din mii si mii de reţele de calculatoare interconectate astfel incat se pot “vedea si gasi” unele pe altele.. faţă de conexiunea modemului. de date. Mulţi dependenţi de Internet au un istoric de depresie. mai multe informaţii. 7. Acestea sunt: 1. 6. 5. O scădere in socializare.. 4. 8. în care era nevoie să ne întâlnim pentru a ne vedea. Conform cercetărilor anterioare.Reuşim să comunicăm cu persoane aflate peste mări şi tări. 10. şi o imagine de sine preponderent negativă. o data cu dezvoltarea programelor de navigare Web si cu evoluţia intervenţiei acestora.. precum relaţii virtuale care pot evolua in infidelitate maritale online (cybersex) sau comportamente de sexualitate compulsivă . mai multă plăcere. există si o parte întunecată.offline”. iubiţi şi duşmani prin intermediul internetului. Oamenii işi fac prieteni. 2. Comportamentul internauţilor depinde de predispoziţiile sale psihologice. mai multă comunicare. 5. automate bancare. chiar. O stare modificată a conştiinţei pe perioade lungi de interacţiune in diade/ grupuri mici. Supraîncarcare informaţională: navigare compulsivă pe net sau cautări compulsive de baze. de a fi cine ai vrea în loc de cine esti. având ocazia. Evitarea unor importante activităţi din viaţă cu scopul de a petrece mai mult timp pe net. Solitaire). Nevoile pe care tinde să le satisfacă utilizarea excesivă a internetului sunt următoarele: 1. 2. având ca rezultat pierderea/ înstrăinarea prietenilor. Fără îndoială. Scăderea activităţii fizice generale. colegi. 4.muncesc” pentru noi dându-ne în câteva secunde pagini întregi cu adrese unde putem găsi ceea ce căutam şi. Deprivare de somn sau o schimbare in paternul/ ritmul somnului. Încep să se contureze din ce în ce mai bine diferite manifestări psihologice şi chiar probleme al căror caracter trece de limita normalităţii. de relaţiile interpersonale în care intră.

online”.online” • preocupările sexuale pe internet • trimiterea exagerată de e-mail-uri sau mesaje text. De asemenea sunt utile consilierea maritala. Iată si criteriile diagnostice ce ar necesita ajutor specializat: • Inabilitatea progresivă de a controla acest comportament în detrimentul pierderilor financiare si relaţionale. precum si suportul de grup atunci când este implicată infidelitatea maritală . având drept caracteristică esenţială înclinaţia persistentă şi repetitivă a persoanei de a participa la jocuri de noroc. Acum se pare ca autorităţile chineze vor sa aplice această experienţă in tratarea noii presupuse dependenţe... Dependenţa de internet se dovedeşte a fi o tulburare psihică destul de des întâlnită. fară a alege cum să te distrezi sau unde să mergi. fie pentru găsirea unor modalităţi de a face rost de bani pentru a juca. că nu vei fi "la înalţime".. fără teamă că nu vei reuşi să scoţi câteva vorbe. • Nevoia de a juca sume din ce in ce mai mari pentru a atinge aceeaşi stare de excitabilitate. nu are plăceri. nu se vede daca te inrosesti. deseori combinate cu psihoterapie si medicaţie precum antidepresive. dificultăţi de concentrare sau dispoziţie depresiva. social. si vulnerabilitatea biologica. Au fost create si 8 centre de tratament in toată ţara in care sunt aduşi cei consideraţi dependenţi. hipnoză sau disciplină militară până la medicamente si şocuri electrice moderate. In China. nici interese. Asemanator cu ce se intampla in cazul dependentelor de droguri. dacă îţi este jenă sau te bâlbâi. Jocurile de noroc sunt populare din cele mai vechi timpuri. Iar când încearcă să se oprească. ocazional. Când nu are acces la net apar manifestări similare sevrajului de alcool sau droguri: orice îl enerveaza. de a-şi stopa comportamentul. care sunt timizi sau neîncrezători. consilierea familiei. Mizele sau pariurile pe care le fac devin cu timpul tot mai mari. devin neliniştiţi şi iritabili. nu-şi mai vede rostul. ajungand si in Lumea Noua. pe seama căreia au fost puse o serie de evenimente recente precum o crimă legată de proprietăţi virtuale câştigate in jocuri . nu poate face nimic altceva. jocul de noroc dezvolta fenomenul de toleranţă. iar imposibilitatea de a juca determina fenomene de "sevraj". piaţa bursieră etc). Psihiatrii vorbesc despre jocul de noroc patologic in situatia in care acest comportament persista dincolo de efectele devastatoare in plan material. o serie de sinucideri sau probleme ale tinerilor legate de şcoală. China a fost lăudata in trecut pentru eficienta sa in tratarea dependenţelor de droguri sau alcool dar si criticată pentru metodele dure folosite in acest scop.. studii ale ultimilor ani disputând încă jocul de noroc intre comportamentele din spectrul obsesiv-compulsiv sau cele (dependenţa de substanţe).. economice au dus la variaţii extreme. nu stie ce să facă cu el însuşi şi cu timpul lui. Mulţi dintre cei diagnosticaţi cu această tulburare admit că nu au drept motivaţie principală dorinţa de a câştiga bani. Adesea intalnim atitudini ce variază de la admiraţie la dispreţ. profesional.. Alarmaţi de un sondaj care a arătat că 14% dintre adolescenţi sunt vulnerabili de a deveni dependenţi de internet.. având nevoie de acestea pentru a continua să îşi producă nivelul dorit de „senzaţii tari”. fără a cheltui. Izolarea socială şi oboseala cronică sunt printre cele mai frecvente exemple de „repercusiuni negative” ale dependenţei de mediul . care au o imagine negativă despre ei însusi cad prada primii acestei tentaţii. care necesita tratament in clinici specializate. nu-şi găseşte locul. ceea ce îi determină să îşi dorească tot ceea ce ţine de soft-urile şi hard-urile pe care le utilizează. modalităţi de a găsi bani etc. dependenţă cu efecte dezastruase atât asupra vieţii personale şi profesionale a celui care joacă. Persoana poate fi preocupată de jocurile de noroc fie prin planificarea unor jocuri în viitorul apropiat. Dependenţa de jocurile de noroc este astăzi considerată o tulburare gravă de comportament. 38 . când joacă.Dacă se va ajunge la o încadrare exactă a dependenţei de internet ca tulburare psihică. neliniste. cum arăţi. Aceste pesoane adesea continuă să joace în ciuda repetatelor eforturi de a se controla.online”. Le găsim la vechi societăti precum cele egiptene. alături de trăsăturile psihologice menţionate mai sus. Au fost adoptate legi care interzic prezenţa acestor în internet cafe-uri si au fost create programe de control care exclud adolescenţii din jocuri de reţea când depăşesc 5 ore de participare. Jerald Block consideră că dependenţa de internet poate fi împărţită în trei subcategorii: • excesul de pariuri . nu va fi la fel de simplu să fie găsite metodele prin care pacienţii să fie vindecaţi de această boală. participă la jocuri de noroc sociale. Etiologia acestui comportament ia in considerare. in diferite perioade istorice. Metodele de tratament variază de la discuţii. presupune riscuri ridicate şi are rate mari de recădere. Timpul pe care adolescentul îl alocă netului devine tot mai mare până ajunge să fie exclusiv.online”. Toate tipurile de dependenţă de internet au patru componente principale: • utilizarea în exces • retragerea • creşterea toleranţei la anumite tipuri de tehnologie • repercusiunile negative Dependenţii de internet dezvoltă un tip ciudat de toleranţă cu privire la noile tehnologii. japoneze. la fel şi riscurile pe care şi le asumă. În majoritatea cazurilor în tratamentul dependentei de Internet sunt utilizate terapiile de comportament cognitiv. ci că sunt în căutarea „acţiunii”.online”. familial. in sensul că apare nevoia de a creste "doza" pentru a obţine aceeaşi stare de bine. constatându-se că se poate ajunge la o dependenţă patologică pentru jocurile de noroc (pariuri la curse de cai. cât şi asupra familiei acestuia.boala sociala grava”. poţi flirta fără sa te gândeşti cum te îmbraci. cu curaj. morale. Vietnamului si Thailandei in luarea de masuri pentru a limita timpul petrecut de câtre adolescenţi .Din nefericire. hindi sau persiane. “dependenta de internet” este văzuta ca o . • Existenţa unor preocupări persistente in ceea ce priveşte jocul: planificări. O menţiune se impune însă a fi făcută: nu pot fi etichetaţi cu această tulburare cei care prin natura profesiei sunt implicaţi în aceste activităţi (ex brokeri de pe piaţa bursieră) şi nici cei care. deprimat. • Jocul aduce cu sine o stare euforică. Prin internet.exprimă mai greu. Consideratii religioase.Tendinţa excesivă a anumitor categorii de oameni pentru jocurile de noroc a intrat în centrul atenţiei psihologilor şi psihiatrilor. a unei stări de euforie pe care o obţin atunci. autorităţile chineze au lansat o campanie naţională pentru tratarea acestui sindrom. este trist. iar incercarea de a stopa jocul se insoţeste de efecte fizice si psihice asemanatoare sevrajului la o substanţă psihoactivă: iritabilitate. chineze. Dependenţa de internet întruneşte toate criteriile pentru a fi catalogată drept boală psihică şi se cere să fie întrodusă în mod oficial pe lista unor astfel de tulburări. China s-a alăturat Coreei de Sud. dependenţa de internet este rezistentă la tratament. intre acceptarea si interzicerea jocurilor de noroc. Ii poţi spune orice. Dependenţă de jocuri de noroc.

Dacă după un dejun bogat veţi bea o ceaşcă de cafea. care după conţinut amintesc morfina şi cazomorfina. Colaboratorii institutului de neurologie din San-Diego (California). depinde de metoda de pregătire. să îşi piardă locul de muncă. care înlătură oboseala şi ajută la lichidarea stresului şi a depresiei. neliniştiţi. de unde primeşte hrana necesară. spre exemplu. Conform statisticilor. apatia. Însă elemente separate de reducere a „stării de nelinişte a gurii” există. • Adesea apar comportamente ilegale. omul capătă posibilitatea de a mesteca bucatele. Cafeaua intensifică secreţia sucului gastric. Se pare că cei mai afectaţi de această tulburare sunt bărbaţii. cu declaraţiile sale. privit ca modalitate de a scapa de probleme sau de a diminua sentimente precum vinovaţia. cu credinţa că "sigur de data asta voi recupera". auzul. adică a stresului sau a plictiselii. Abuzul de alimente poate fi constantă sau repetată. familia. Acest act mecanic aduce o satisfacţie. dacă ştii măsura şi nu neglijezi recomandaţiile medicului. Mai uşor este procesul de memorizare. Doctorul Robert. prima necesitate este de ase lipi de pieptul mamei. eventual pierderea de oportunităţi profesionale sau a jobului. unde una din cele mai principale este magneziul. după o ceaşcă de cafea tare. mirosul. Anume ele sunt capabile să influenţeze procesele chimice din creier (şi nu numai la femei) şi să producă senzaţia de euforie şi relaxare. despre folosul sau dauna de a întrebuinţa cafea. având o vârstă peste 30 ani. acest delicates nu provoacă alergie. in acest subgrup conflictele interpersonale şi şomajul fiind mai frecvente. Ea nu mai evaluează consecinţele actelor sale. la falsuri. în cartea sa „Seducţia alimentară: cauzele ascunse ale dependenţei alimentare şi şapte paşi pentru învingerea lor pe cale naturală” el explică cauza dezvoltării dependenţei de unele produse la oameni. în aceiaşi măsură ca şi bulionul de carne. sau din contra cînd ele lipsesc. aşa zisa voracitate sau lăcomie. care împiedică ca oamenii să savureze pe deplin ciocolata delicioasă. Este clar deja. Anume care din aceste substanţe vor nimeri în organism.Eşecurile repetate în a controla jocul pe parcursul acestuia sau de a stopa acest comportament. au ajuns la concluzia. S-a constatat că cei care ajung dependenţi de jocurile de noroc au anumite caracteristici de personalitate comune: sunt foarte competitivi. Autorul acestei cărţi convinge cititorii că. se memorizează. fraude şi furt pentru a obţine bani. ciocolată. creşterea masei corpului şi mărirea colesterinei în sînge. Să ne amintim. dureri de cap. in legătura cu încercarea de a face rost de bani pentru a juca sau de a acoperi pierderile. de a-şi înfige dinţii în hrană. îmbolnăvirea danturii. dar şi o comoară de săruri minerale. iar prelucrarea şi asimilarea hranei va fi cu mult mai rapidă şi mai efectivă. reflexul de a suge dispare (dar nu la toţi). de ce mulţi dintre noi au senzaţia că nu pot exista fără doza zilnică a unui oarecare produs. Aceste acte sunt consecinţa distorsiunilor care apar în gândirea persoanei afectate: negare a anumitor aspecte ale realităţii. în atmosfera de plictiseală. Se pare că motivaţia principală de a juca jocuri de noroc este aceea de a evada de problemele pe care le au sau de a înlocui uşura de anumite stări disforice. dar cea psihologică. prăjire. dar şi multe alte elemente – acizi. energici. care explică. cauza fiind cofeina. fără să ne dăm seama. Omul care este deprins să-şi înceapă ziua de lucru cu o ceşcuţă de cafea aromată. • XV. Una din ele este „starea de nelinişte a gurii”. acestia consuma frecvent alcool si droguri. Cu apariţia dinţilor. • Cei din jurul jucatorului sunt minţiti in legatură cu amploarea pierderilor sau lipsei controlului asupra comportamentului. acest act se intensifică. persoane care se plictisesc uşor. descurajarea. anxietate. compuşi aromatici. care regulează schimbul de celule în organismul uman. substanţe colorante şi gustative. după descompunerea căruia în procesul digerării se elimină elemente de opiu. vină. Analogi compleţi nu există. este activat şi unul de adîncime. în rezultatul cercetărilor desfăşurate. urmaţi de un „atac” brusc care poate fi precipitat de o expunere mai mare la jocurile de noroc sau de către o situaţie de viaţă stresantă. • Pierderea unei sume de bani este urmată de un nou joc. Este o dependenţă care se instalează insidios. care sunt prezente şi în marijuana. cu greu se dezice de acest obicei.afirmă doctorul Gherv Robert în cartea sa „Proprietăţile vindecătoare ale ciocolatei”. devenind mai acută în unele situaţii nefavorabile din viaţă. Ea poate fi însoţită de obezitate. carne. depresie. cînd omul se naşte. asemănătoare cu extazul”. În afară de aceasta. zahăr. Ea este destul de inofensivă. deşi izbăvirea de ea este un proces destul de lung şi complicat. Preşedintele Comitetului medicilor terapeuţi(SUA). dar nu e obligatoriu. Se intensifică funcţionarea organelor de simţ – Puţin mai bună devine vederea. Fiind că. conţine multă cazeină. Cu timpul. să îşi pună în pericol cariera. că cofeina are o acţiune exitantă şi stimulatoare nu numai asupra creierului. Nevoia de a participa la jocurile de noroc creşte progresiv şi se accentuează în timpul perioadelor de stres sau depresie. aparţinând cel puţin clasei sociale de mijloc. Probabil. apare nu dependenţa chimică la servirea cafelei. dureri de ficat. ne putem imagina jucatorul că fiind bărbat. Medicul Nil Barnard. Dependenţa alimentară se explică prin întrebuinţarea excesivă şi în cantităţi mari a productelor.. neagă complet multe dintre afirmaţiile altor specialişti. O importanţă mare are şi afrodiziacul – o substanţă care excită dorinţa sexuală. proteină. că în compoziţia ciocolatei amare întră excitatorul feniletilamina şi 3 tipuri de substanţe. persoana dependentă de jocurile de noroc poate recurge la comportamente antisociale: de la minciună şi înşelătorie. femeile reprezentând doar 2-3% din totalul celor dependenţi de jocurile de noroc. Caşcavalul.instinctul nutritiv. care nu suportă rutina şi monotonia. prelucrarea informaţiei. de caşcaval. cum ar fi sentimentele de neajutorare. De multe ori abuzul alimentar se intensifică în situaţiile de stres. Pe lîngă aceste păreri valabile există şi altele. dispare somnolenţa. Dar cafeaua conţine nu numai cafeină. fiind în acelaşi timp preocupaţi să primească aprobarea celorlalţi şi să fie generoşi până la extravaganţă. elaborarea noilor idei. sentimente accentuate de putere şi control asupra a ceea ce face. Pot trece ani de participare la jocurile de noroc. care trece într-o stare de euforie. anxietatea. Dependenţă alimentară. prin 39 . riscând astfel să intre în conflict cu legea. în ciocolată se conţin stimulanţi. dar şi asupra sistemului nervos în întregime. ciocolata – este nu numai ceva delicios. Americanii au dus cercetări şi au stabilit că. În situaţia surplusului sau neajunsului stimulentului extern. Nil Barnard spune că exista o cauză biochimică. moleşeala. pe lîngă reflexul de sugere-mestecare. de concentraţia şi sortul de cafea. Savurarea lentă a bucăţelelor de ciocolată provoacă un adevărat entuziasm. Acestea complică eventualele consecinţe. de exemplu. El afirmă că. Dependenţa alimentară este forma cea mai civilă şi social primită dependenţă. de multe ori automatizîndu-se. Oamenii demult au apreciat gustul minunat şi exitant al acestei băuturi. depresia. peste 20-30 minute aciditatea în stomac va atinge linia maximă. relaţiile cu cei apropiaţi. Adesea. anume datorită acestor elemente însoţitoare se efectuează influenţa pozitivă a cafelei asupra stomacului şi a intestinelor. în rezultat oamenii permanent ceva rugumă. Această dependenţă începe în mod obişnuit în adolescenţă timpurie în cazul bărbaţilor şi doar mai târziu la femei. dat fiind faptul că aici. activi. • In timp apar dificultăţi interpersonale. • Jocul. încredere exagerată în sine. Astăzi este evident: dependenţa de cafea nu are nici o legătură cu dependenţa chimică. În literatura medicinală se duc dezbateri timp de cîteva decenii. Când devine lipsită de resurse financiare.

legănarea picoarelor.dependenţă de muncă’’ a fost pentru prima oară folosit la sfîrşitul anilor 60. de care de altfel mereu uită. Timpul liber va fi petrecut cu familia ori prietenii. care sunt propuse într-un mare asortiment. 40 . inhalarea produselor de multe ori este un proces de exteriorizare a depresiei. pierderea excesivă în greutate etc. Reflexele care au luat viteză sunt foarte greu de oprit. astfel reuşesc să cîştige foarte bine în cele mai multe cazuri obţinînd pe lîngă şi aprecierea şi respectul superiorilor.hormonii fericirii. roaderea vîrfului creionului. fiind detaşaţi de partea sentimentală din ei. Dependenţă de muncă. francezii slabi mănîncă des şi beau destul de mult. stări depresive. tulburări intestinale. gumelor de mestecat sau a părţii interioare a buzelor. Apropo. instinctului nutritiv. (1997) “The results of an on-line survey for the first thirty days” lucrare prezentata la a 105-a intrunire anuala a Asociatiei Psihologice Americane. are loc toleranţa alimentară. La origine. Prin metoda codificării se pune un bloc pe centrul nutritiv prin metoda interdicţiei psihoterapeutice. Chicago. contractarea muşchilor feţei şi a centurii scapulare. “Conduites de dependance et recherches de sensations”. revista “Professional Psychology: Research and Practice”. Pe de-o parte poate fi vorba despre o stimă de sine scăzută. iar oamenii dependenţi de muncă ajută foarte mult în acest sens. Astfel aleg să se refugieze în muncă. atacuri de panică. De altfel. se formează cercul vicios. adăugîndu-şi în permanenţă noi sarcini de făcut pentru fiecare zi. coacăză. Da. prin clarificarea cauzelor apariţiei abuzului alimentar. în timpul depresiei lejere. se manifestă ca o luptă a organismului cu nivelul emoţional scăzut. 2. fileu de peşte cu legume). Se simt vinovaţi cînd nu pot realiza un obiectiv propus sau cînd nu pot lucra ceva şi devin nervoşi cînd lucrurile nu ies cum anticipaseră. Referinţe bibliografice: 1. Se înţelege că. Dacă dependentul se află într-o stare gravă şi nu poate renunţa cel mai indicat este să apeleze la un psiholog. scopul este de relaxare. pofta de mîncare dispare. Paris.. Însă în timpul unei depresii alarmante de apatie apare şi scăderea poftei de mîncare. Dacă munca le oferă satisfacţii de altă natură decît financiară cu atît mai repede ajung oamenii dependenţi de muncă. Munca este privită drept un mijloc de imlicare personală şi dezvoltare psihologică. sau pentru că vorbesc doar despre munca lor. Termenul de . fruct. Orice companie are ca scop principal creşterea productivităţii. Masson. deoarece aici se observă trecerea neliniştii pasive în mişcare activă. mişcarea involuntară a degetelor.netaddiction. Bucuresti. dependenţa de muncă poate fi o modalitate prin care fugim de noi înşine sau de viaţa personală care nu ne oferă nici un fel de satisfacţie. ridică dispoziţia pe o durată oarecare de timp. iar în cazul supraalimentării apare excitarea centrului nutritiv. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dependenţa de muncă. În timp dependenţa de muncă duce la absenţa vieţii sociale şi la pierderea prietenilor. Sunt genul de oameni care nu pot merge în concediu pentru că nu ştiu să se relaxeze. dacă cerinţa în a ruguma. iar vinul de tărie joasă. ridică dispoziţia. Andries Lucian (2002). Cooper Alvin (1998) “Study: Internet Sex Can be Harmful”. Conştiinţa dă de ştire. August 18. Ades J. fără să-şi dea seama. iar stupoarea depresivă gravă este însoţită de refuzul total la hrană. destindere şi încărcare a bateriilor. atunci este mai raţional de a mînca produse cu calorii reduse. îndrăgostiţii nu au poftă de mîncare. clătinarea corpului ş. Astfel. Este bine cunoscut că. Dependenţii de muncă sunt mereu grăbiţi şi par a fi contracronometru din dorinţa de a îndeplini toate sarcinile propuse pentru o zi. aşa ca şi oamenii de creaţie în timpul activităţilor lor – atracţia către hrană este neutralizată cu cea a dragostei şi a creaţiei. Se va reduce treptat volumul de muncă. dificultăţi de comunicare. dependenţii de muncă pot fi copii care au fost excesiv răsfăţaţi şi se trezesc într-o lume ostilă la care nu ştiu să se raporteze.metoda de a-i da o ocupaţie. adică. (1994). Simptomele de nelinişte a picoarelor sau a gurii sunt asemănătoare. O alarmă mai evidentă poate fi exteriorizată prin nevoia de a se mişca sau de a înghiţi diferite produse alimentare. ca şi în orice dependenţă. IL http://www. sau avînd un hobby. “Internetul – aspecte psihologice”. necesitatea înaltă în alimentaţie. Dar este bine de ştiut că reuşita depinde foarte mult şi de voinţă. Este similară. cel în cauză nu consideră că este ceva în neregulă cu el. Tratamentul des constă din metodele de stresopsihoterapie – codificarea şi terapia raţională. XVI. de nevoia permanentă de a face cît mai mult şi cît mai bine pentru a-şi demonstra că este o persoană de valoare. organismul nu este satisfăcut cu cantitatea precedentă a celor consumate şi cere mai mult. France. Aceasta este roaderea unghiilor. dependenţii de muncă ajung să transforme munca întru-un comportament compulsiv. Le lipseşte entuziasmul. Nu este exclus că în acest timp se elimină endorfinele. La aceasta contribuie şi factorul fiziologiccreşterea volumului stomacului. nu au luat în consideraţie o condiţie însemnată – pacienţilor le este important nu atît să-şi satisfacă senzaţia de foame. religie sau educaţie. Revista “Psihologia”. de a mînca este puternică şi aceasta aduce la un confort psihologic. Brenner V. Diane Fassel numea dependenţa de muncă. Cu atît mai mult cu cît este mai uşor să-ţi gestionezi munca decît viaţa privată. nu le plac sărbătorile religioase de peste an şi nici datele importante din viaţa lor sau a prietenilor. dar nu se ia în consideraţie implicarea într-un proces cu mult mai primitiv – cel de a ruguma.cea mai curată dintre toate dependenţele’’. teama că oricînd cineva mai bun îi poate lua locul aşa că trebuie să fie mereu în top.htm 4. deloc nu se ia în consideraţie starea pacientului. seminţelor de floarea soarelui. 6/2001. gîndindu-se oare ce se mai întîmplă la birou în lipsa lor. Psihoterapia raţională propune căi de izbăvire de sine stătător. Persoanele dependente de muncă pun accent pe logică şi intelect mai degrabă decît pe sentimente. De asemenea. dereglările emoţionale evidente sau ascunse. Neliniştea are multe manifestări externe. Dependenţii de muncă îşi iau mereu de lucru acasă şi ajung astfel. dar pe de altă parte este singura dependenţă acceptată de societate. să-şi neglijeze familia şi prietenii. Acestea sunt: poziţia încordată a corpului. mai degrabă. Şi într-adevăr. Dar există părerea că. Deasemenea. îi consideră pe cei care nu stau peste program şi care nu se implică atît că ar fi neserioşi. Sau sunt foşti copii crescuţi fără iubire şi drept urmare nu cunosc şi partea emoţională a vieţii. Cu timpul se petrece dependenţa de hrană. În general este privită ca un lucru negativ. Primul pas în tratare. a cuticulei din jurul unghiilor. probleme cardiace. Într-un cuvînt. 1997. Dependenţa de muncă nu seamănă cu cea de droguri sau alcool deoarece presupune o serie de acţiuni şi interacţiuni. . 3. accidente vasculare cerebrale.com/articles/cyberdisorders. cît aceia de a pune permanent ceva în gură. renunţînd la statutul peste program şi la munca din weekend.a. şi prin urmare şi a suprafeţei de absorbţie. dependenţei de sex sau celei de jocuri de noroc. dar porţiile sunt mici. O altă cauză ar fi teama de eşec. productele cu calorii reduse.. Este necesar de a forma o atracţie de concurenţă. tulburări de somn. la fel ca şi la întrebuinţarea alcoolului şi a drogurilor. Ca în orice dependenţă. dar dorinţa de a mesteca ceva este! În afară de aceasta. Indiferent de modalitatea de a petrece timpul liber. este recunoaşterea. De asemenea dacă munca în care sunt implicaţi se împleteşte cu pasiunile şi hobby-urile lor este de aşteptat ca timpul liber sau pentru relaxare să fie ocupat de muncă. dispersate în porţiuni mici ( ex. de această dependenţă. Cauzele dependenţei de muncă ar fi multiple. ba mai mult. Acele preparate de slăbire. întorsături bruşte ale capului. inhalarea unei mari cantităţi de producte.

Verza E. Lundmark.com/netaddiction/ 9. IL.5.P. Kaplan H. http://psychentral.prodigy. Baltimore. “Sexual Addiction and Compulsion : The Journal of Treatment and Prevention” http://www. 23.1. Suler John (2002). August 1997.edu/suler/psycyber/psycyber.html 19. numarul 9. Saratosa. revista “CyberPsychology and Behavior”. “Internet Addiction: Symptoms. “Elemente statistice in analiza fenomenelor psihice”. “Personalitate – atitudini si valori”. Ionescu George (1997).org/monitor/apr00/addiction. “Manual de psihologie generala”. 16. 21.de/ew-fak/psycho/ Petzold/referate/jansen. “Tulburarile personalitatii”.2 www. 10.apa. vol. Mary Ann Liebert. (2001). “Psihologie generala”. numarul 3. Suler John (1999).edu/~suler/psycyber/cybdream. 12.rider.J.html 6. Inc. (2003).net/unohu/internetaddiction. Impression S. Valigra Lori (1999). Young Kimberly (1999). lucrare prezentata la a 105-a intrunire anuala a Asociatiei Psihologice Americane. www. FL: Professional Resource Press. “Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder”. Editura De Vest. Goldberg Ivan (1998). vol. “Synopsis of Psychiatry – Personality Disorders”. Memmi Albert (1993).A. Grohol John M. Vicki (1998) “Internet Paradox – A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?” revista “American Psychologist”. Evaluation And Treatment” in “Innovations in Clinical Practice: A Source Book”.html 18. “Internet Addiction Guide”. Lieury Alain (1998). August 15. 1997 Chicago. vol. 20. Editura “Viata aradeana”.pdf 22. Arad. Editura Asklepios. Editura Antet. 8. “What Makes the Internet Addictive: Potential Explanations for Pathological Use”.uni-koeln. Bucuresti. Cooper Alvin & co. Bucuresti. Verza E.C. Young Kimberly.(2000). Tipografia Universitatii de Vest din Timisoara. Young Kimberly (1997). 17.htm 24. “Study: Internet sex can be harmful”.53. Williams Wilkins. Scherer Kathleen (1997) “College life online: Healthy and unhealthy Internet use” lucrare prezentata la Conventia anuala APA.I. Young Kimberly (1996). Cosmovici Andrei (1996). “To Get What You Need – Healty and Pathological Internet Use”. “Psihologia diferentiala a personalitatii”.2 http://www. Iasi. Dumitru Ion Al.. revista “CyberPsychology and Behavior”. Kraut Robert. “Psihologia Varstelor”. 15. Grebb J. “The Online Disinhibition Effect”. publicat in “CyberPsychology and Behavior”. Saint-Amand. F. 41 .rider.. 13. 7. vol. Macsinga Irina (2000). Timisoara. (1994). Sadock B. Oradea. United Press International. France. 11. “Pathological Computer Use” http://pages. Editura Pro Humanitate. 14. Editura Polirom. (2000). “La dependance – Esquisse pour un portrait du dependant”.E. Hohn Mihai (2000).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful