You are on page 1of 3

'Kürt sorunu' için yeni öneri

100'ü akademisyen 320 aydın, yayımladığı ortak bildiride siyasi iradenin sorumluluk üstlenmesi
gerektiğini belirterek, 'Sivil çözümde buluşalım' dedi

BELMA AKÇURA İstanbul

Yazar, sanatçı, akademisyen, işadamı, eski bakan ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu


aydınlar, Kürt sorununun çözümü ve bölgede kanın durması için bir araya geldi.
Farklı siyasi görüş ve çevrelerden 100'ü akademisyen 320 imzacı hazırladıkları ortak bildiride,
"Birimizin kaybı, hepimizi eksiltiyor" diyerek kamuoyunu şiddeti yaratan nedenler üzerinde düşünmeye
ve yüzleşmeye davet etti.
"Yaşamı siyasetin merkezine alan bir açılım talep ediyoruz" diyen aydınlar, çözümün sorumluluğunu
siyasi iradenin üstlenmesini istediler.
Aydınlar, "dağdaki gençleri toplumsal hayata katacak yasal düzenlemeler ile yüzde 10 seçim barajının
da düşürülmesi" gibi somut önerilerde de bulundular.

'Silahlar susmalı'
Geçen yıl "Silahlar sussun, çatışmalar dursun" çağrısında bulunan aydınlar, bu kez daha büyük bir
katılımla "Savaşın değil barışın dilini konuşalım, sivil çözümde buluşalım" başlıklı bir bildiri hazırladı.
Aralarında Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Osman Kavala, Prof. Gençay Gürsoy, Prof. Şebnem Korur
Fincancı, Murathan Mungan, Vedat Türkali, Müjde Ar, Oya Baydar, Prof. Ahmet İnsel, Prof. Mete
Tunçay, Prof. Baskın Oran, Hale Soygazi, Doç. Halil Berktay, Prof. Asaf Savaş Akat, Prof. Zafer Üskül,
Necmiye Alpay, Murat Belge, Pınar Kür, Ahmet Ümit, Uğur Yücel'in de bulunduğu aydınlar, silahlı
eylemlerin durması kararını çatışma ortamının sona ermesi için ciddi bir açılım olarak gördüklerini
bildirdiler.
Şiddetin çözüm getirmediğini kaydeden aydınlar, "Çatışma ortamının tamamen sona ermesi için,
eylemde, fikirde ve yüreklerde silahların bütünüyle susması gerekiyor" dedi. Şiddetin her türünün
reddedilmesi ve savaş dilinin bırakılması gerektiği vurgulanan bildiride şöyle denildi:
'Bir terörist kalmayıncaya kadar' diye başlayan militarist asayiş politikası, kanı durdurmuyor, kinci
söylemi besliyor ve bölge üzerinde hesapları olan güçlere bağımlılığı artırıyor. Oysa sorun bizim
sorunumuz, hepimizin çabalarıyla ancak bu topraklarda çözülebilir.
Öncelikle, devlet kurumlarından, çatışmaları ve ölümü değil, yaşamı siyasetin merkezine alan bir
açılım talep ediyoruz. Çözümün sorumluluğunu, siyasi irade üstlenmelidir."

'Kürt kimliği' talebi


Dağlardaki gençlerin toplumsal-kamusal yaşama katılabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin
yapılması gerektiğinin kaydedildiği bildiride, "Şiddet ortamının tümüyle sona ermesi ve bölgede
askerlik yapan gençlerin hayatlarını kaybetmelerinin önünün alınması için de bu açılım acilen
gereklidir" denildi.
Nüfusun geniş bir kesiminin iradesinin parlamentoya yansımasını engelleyen yüzde 10'luk seçim
barajının indirilmesi gerektiği vurgulanan açıklama şöyle devam etti:
"Tüm kültürlerin olduğu gibi, Kürt kimliği, dili ve kültürünün, kamu yaşamının bütün alanlarına dahil
olmasının önündeki yasal engeller kaldırılmalı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü eksiksiz sağlanmalıdır.
Derin yoksulluk ve yoksunlukla gelen umutsuzluk kıskacının kırılması, bölgeler arası ekonomik ve
sosyal eşitsizliklerin aşılmasına yönelik yeni bir hamlenin başlatılmasıyla mümkündür."

***

Savaşın değil, barışın dilini konuşalım

Şiddet politikaları nedeniyle çok şey kaybettik. Yıllardır binlerce insanımız öldü, sosyal dokumuz tahrip
oldu. Silahlı eylemlerin durması kararını, çatışma ortamının sona ermesi için ciddi bir açılım olarak
görüyoruz. Sivil çözüm dinamiklerinin gelişmesi için, bu durumu hep birlikte değerlendirebiliriz,
değerlendirmeliyiz. Ancak, çatışma ortamının tamamen sona ermesi için, eylemde, fikirde ve
yüreklerde silahların bütünüyle susması gerekiyor.

Yaşadığımız acılar, yeri doldurulamayacak kayıplar göstermiştir ki, şiddet çözüm getirmiyor.
Demokratik siyaset zihniyetinin yerleşebilmesi için, şiddetin her türünün reddedilmesi ve savaş dilinin
bırakılması gerekiyor.

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar" diye başlayan militarist asayiş politikası, kanı durdurmuyor, kinci
söylemi besliyor ve bölge üzerinde hesapları olan güçlere bağımlılığı arttırıyor. Oysa sorun bizim
sorunumuz, hepimizin çabalarıyla ancak bu topraklarda çözülebilir. Öncelikle, devlet kurumlarından,
çatışmaları ve ölümü değil, yaşamı siyasetin merkezine alan bir açılım talep ediyoruz. Çözümün
sorumluluğunu, siyasi irade üstlenmelidir.

İnsan hayatını temel alan bir güven ortamı yaratılması için atılması gereken adım, dağlardaki gençlerin
toplumsal-kamusal hayata katılabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Şiddet
ortamının tümüyle sona ermesi ve bölgede askerlik yapan gençlerin hayatlarını kaybetmelerinin
önünün alınması için de bu açılım acilen gereklidir.

Nüfusun geniş bir kesiminin iradesinin parlamentoya yansımasını engelleyen yüzde on seçim barajının
indirilmesi, temsilde adaleti sağlayacak önemli bir adım olacaktır.

Tüm kültürlerin olduğu gibi, Kürt kimliği, dili ve kültürünün, kamu yaşamının bütün alanlarına dahil
olmasının önündeki yasal engeller kaldırılmalı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü eksiksiz sağlanmalıdır.

Derin yoksulluk ve yoksunlukla gelen umutsuzluk kıskacının kırılması, bölgeler arası ekonomik ve
sosyal eşitsizliklerin aşılmasına yönelik yeni bir hamlenin başlatılmasıyla mümkündür.

Özgürlük ve güven içinde yaşamak isteyen herkesi; şiddeti yaratan nedenler üzerinde düşünmeye,
yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla samimi bir şekilde yüzleşmeye davet ediyoruz.

Ortak bir geleceğe umutla sarılabilmek için, yazgılarımızın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu görmek
zorundayız. Birimizin kaybı, hepimizi eksiltiyor.

Savaşın değil, barışın dilini konuşalım. Sivil çözümde buluşalım.

Akademisyenler
Dr. Selma Acuner, Yrd.Doç.Dr.Hülya Adak,Prof.Dr. Fikret Adaman,Prof.Dr. Asaf Savaş Akat,
Prof.Dr.Gülen Aktaş,Yrd.Doç.Dr. İlker Aktügün,Prof.Dr. Nazan Aksoy,Dr. Cengiz Aktar,Yrd.Doç.Dr. Ayşe
Gül Altınay, Prof.Dr. Kuban Altınel, Dr. Şahin Alpay, Prof.Dr. Hacer Ansal, Prof.Dr. İbrahim Anıl,Prof.Dr.
Yeşim Arat, Prof.Dr. Sadun Aren,Prof.Dr. Selim Badur, Prof.Dr. Yaman Barlas,Prof.Dr. Murat Belge,
Prof.Dr. Halil Berktay,Prof.Dr. İlhan Berktay, Yrd.Doç.Dr. Hale Bolak, Prof.Dr. Ayşe Buğra, Prof.Dr.
Reşit Canbeyli, Prof.Dr. Ahmet Çakmak, Yrd.Doç.Dr. Koray Çalışkan, Yrd.Doç.Dr. Ayşe Betül Çelik,
Doç.Dr. Zeyep Direk, Prof.Dr. Alp Eden, Prof.Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof.Dr. Sema Erder, Prof.Dr.
Nergis Erdoğan, Prof.Dr. Kadir Erdin, Prof.Dr. Mustafa Ertaş, Doç.Dr. Ruhi Köse, Prof.Dr. Kuvvet
Lordoğlu, Yrd.Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu, Yrd.Doç.Dr. Berna Müftüoğlu, Prof.Dr. Ali Nesin, Prof.Dr.
Baskın Oran, Prof.Dr. Ayşe Öncü,Doç.Dr. Ahmet Özer, Prof.Dr. Süleyman Özyalçın, Dr.Murat Paker,
Prof.Dr. Mehmet Elbistan, Prof.Dr. Doğu Ergil, Prof.Dr. Nazım Ergin, Prof.Dr. Büşra Ersanlı, Prof.Dr.
Ayşe Erzan, Prof.Dr. Selçuk Esenbel, Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof.Dr. Fatma Gök,Prof.Dr.
Günay Göksu Özdoğan,Prof.Dr. Melek Göregenli, Prof.Dr. Cengiz Güleç, Prof.Dr. Ayla Gürsoy,
Prof.Dr. Gencay Gürsoy, Prof.Dr. Şükrü Hatun, Prof.Dr. Sibel Irzık, Prof.Dr. Gürol Irzık, Doç.Dr.
Mahmut İlhan, Prof.Dr. Nihal İncioğlu, Prof.Dr. Ahmet İnsel, Prof.Dr. Erol Katırcıoğlu, Doç.Dr. Ferhat
Kentel, Doç.Dr. Ferda Keskin, Prof.Dr. Çağlar Keyder,Prof.Dr. Fuat Keyman, Doç.Dr. Dursun Kırbaş,
Prof.Dr. Oya Köymen, Doç.Dr. Nadir Özbek, Prof.Dr. Şevket Pamuk, Prof.Dr. Jale Parla,Prof.Dr. Nihal
Saban, Prof.Dr. Mithat Sancar, Dr. Esra Mungan, Prof.Dr. Serpil Sancar, Prof.Dr. Piraye Serdaroğlu,
Doç.Dr.Semra Somersan,Yrd. Doç.Dr. Cem Somel, Prof.Dr. Nesrin Sungur, Prof.Dr. Burhan Şenatalar,
Prof.Dr. Betül Tanbay, Prof.Dr. Turgut Tarhanlı, Prof.Dr. Taner Timur, Doç.Dr. Nilgün Toker, Prof.Dr.
Gülay Toksöz, Prof.Dr. Rezzan Tuncay, Prof.Dr. Mete Tunçay, Yrd.Doç.Dr. Ufuk Uras, Doç.Dr. Tanay
Sıtkı Uyar, Prof.Dr. Zafer Üskül, Prof.Dr. Füsün Üstel, Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ, Doç.Dr. Gündüz
Vassaf, Doç.Dr. Mesut Yeğen, Doç.Dr. Zafer Yenal, Prof.Dr. Nurhan Yentürk, Prof.Dr. Tahsin Yeşildere,
Dr. Murat Yılmaz, Prof.Dr. Şahika Yüksel, Yrd.Doç.Dr. Deniz Yükseker, Prof.Dr. Yusuf Zeren,

Adalet Ağaoğlu Selma Ağabeyoğlu, Ezel Akay, Tuncay Akgün,Orhan Alkaya, Şamil Altan, Üstün
Akmen, Necmiye Alpay, Şahin Alpay, Çağatay Anadol, Müjde Ar, Fahri Aral, Ruşen Arslan, Hüseyin
Atabaş, Sabih Ataç, Akın Atalay, Abdullah Aydın, Zekeriya Aydın, Ayşe Semiha Baban, Ergun
Babahan, Metin Bakkalcı,
Celal Başlangıç, Ali Bayramoğlu, Oya Baydar, Cengiz Bektaş, Mehmet Bekaroğlu (21.dnm.M.vekili),
Bahri Belen, Sevim Belli, Celal Beşiktepe, İbrahim Betil, Şefik Beyaz, Tuncay Birkan, Kemal Birlik
(18.dnm.M.vekili), Akın Birdal, Tanıl Bora, Adnan Bostancıoğlu, Gaye Boralıoğlu, Abdülkadir Budak,
Celalettin Can, Caner Canerik , Arif Ali Cangı, Zeynep Casalini, Gülsüm Cengiz, Fırat Ceweri, Ergin
Cinmen, Ahmet Hakan Coşkun, Bilge Contepe,Musa Çam, Önder Çakar, Oral Çalışlar, İpek
Çalışlar,Murat Çelikkan, Aziz Çelik, Fethiye Çetin, Hikmet Çetinkaya, İhsan Çölemerik, Aydın Çubukçu,
Özlem Dalkıran, Meral Danış, Şeyhmus Diken, Adalet Dinamit, Erdal Doğan, Orhan Doğan
(19.dnm.M.vekili), Necmettin Demiralp, Levent Dönmez, Dr.Tarık Ziya Ekinci, Tahsin Ekinci, Berzan
Ekinci, Adnan Ekmen ( Eski Devlet Bak.), Aydın Engin, Yılmaz Ensaroğlu,Şükrü Erbaş, Yalçın
Ergündoğan, Neşe Erdilek, Aslı Erdoğan, Barışta Erdost, Oktay Etiman, Dr. Tülay Ertan, Tuğrul
Eryılmaz, Seydi Fırat, Yüksel Genç, Gündüz Gençay, Güngör Gençay, Aslı Göksel, Dr. Zeki Gül, Hülya
Gülbahar, Ayşe Günaysu, İhsan Gündoğdu,Berat Günçıkan, Mahir Günşıray, Yaşar Güven, Üstün
Hakman, Ziya Halis (Eski Çalışma Bak.), Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Pınar İlkkaracan,Dr. Necdet
İpekyüz, Şükran İrençin, İbrahim İspir, Hicri İzgören, Mahmut Kaçan, Murat Kalaycıoğlu, Canol
Karagöz, Ercan Karakaş (Eski Kültür Bak.),Osman Kavala,Yıldırım Kaya, Salman Kaya
(19.dnm.M.vekili), Atilla Kaya, Yaşar Kemal, Filiz Kerestecioğlu, Muammer Ketencioğlu, Erol Kızılelma,
Muhsin Kızılkaya, Önder Kızılkaya, Vasıf Kortun, Nedim Köroğlu, Mustafa Köz, Pınar Kür, Hilal Küvey,
Latif Küvey, Beral Madra,Perihan Mağden, Mıgırdıç Margosyan, Çiğdem Mater, Tayfun Mater, Nadire
Mater, Orhan Miroğlu, Murathan Mungan, Gündüz Mutluay, Turgay Oğur, Yılmaz Onay, Mehmet
Özer,Nuray Mert, Noyan Özkan, Fadıl Öztürk ,Hüsnü Öndül, Seyfi Öngider, Adnan Özyalçıner, Mesut
Öztürk, Dr. Ali Kemal Parlak, Özdem Petek, Macit Piruzbeyoğlu (21.dnm.M.vekili), Barış Pirhasan,
Yıldız Ramazanoğlu, Turabi Saltuk, Hasan Saltık,Necmettin Saloz, Suzan Samancı, Gülnur Savran,
Özgen Seçkin, Pınar Selek,Sennur Sezer, Mehmet Emin Sever (19.dnm.M.vekili), Müge Sökmen,Hale
Soygazi, Elif Şafak, Ümit Şahin, Aydın Şimşek, Hakan Tahmaz, Nimet Tanrıkulu, Tevfik Taş, Zerrin
Taşpınar, Melek Taylan, Mebuse Tekay,Latife Tekin, Ahmet Telli, Ece Temelkuran, Sezai Temelli,
Mahmut Temizyürek, Doğan Tılıç, İsmail Hakkı Tombul,Rojbin Tugan, Ali İbrahim Tutu
(19.dnm.M.vekili), Deniz Türkali, Vedat Türkali, Ali Uçansu, Yeşim Ustaoğlu, Mehmed Uzun, Ahmet
Ümit, A.Haluk Ünal, Vedat Ülger, Ferda Ülker,Coşkun Üsterci,İlknur Üstün, Fatma Nevin Vargün,Nihat
Yıldırım, Dt. Celal Yıldırım, Güler Yıldız, Eşber Yağmurdereli, Feridun Yazar,Uğur Yücel, Ragıp
Zarakol,

Müslüm C. Akalın( Ş.urfa Baro Bşk.), Ömer Akat ( Batmanlılar Der.Bşk), Nebahat Akkoç ( KA-MER
Bşk.),
Yusuf Alataş ( İHD Bşk.), Ahmet Alp ( Bingöl Baro Bşk.), Nevzat Anuk ( Hakkari Baro Bşk.),
Dr. Adem Avcıkıran ( Diyarbakır Tabip Odası Bşk.),Saadet Becerikli ( Batman İHD Bşk.),
Şahismail Bedirhanoğlu ( Günsiad Bşk.), Ayhan Bilgen( MAZLUM-DER Bşk.), Aydın Cıngı ( SODEV
Bşk.), Ayhan Çabuk ( Van Baro Bşk.),Dr. Metin Çılgın ( Mardin Tabip Odası Bşk.), Abdulhakim Daş
( DGD Platformu Bşk.), Timur Demir ( Ağrı Baro Bşk.),Alican Ebedinoğlu ( D.Bakır Esnaf ve
sanat.odası Bşk.), Nurşirevan Elçi ( Şırnak Baro Bşk.), Dr. Vedat Ünlü Gedik ( Batman Tabip odası
Bşk.),Mehmet Güleryüz
( Ul.arası Plastik Sanatlar Der.Bşk.), Mahmut Güven ( Mardin Baro Bşk.), Dr. Vedat Kalender
( Şanlıurfa Tabip odası Bşk.), Özgür Ulaş Kaplan ( Tunceli Baro Bşk.), Ahmet Öcal ( Diyarbakır
MÜSİAD Bşk.), Yavuz Önen ( TİHV Bşk.),M.Ali Özel ( Siirt Baro Bşk.), Sedat Özevin ( Batman Baro
Bşk.), Zozan Özgökçe( Van Kadın Der. Bşk.),Vecdi Sayar ( PEN Bşk.), Sait Sever ( Muş Baro Bşk.),
Sezgin Tanrıkulu
( Diyarbakır Baro Bşk.), Mesher Yürek( Bitlis Baro Bşk.), Taner Yüzgeç ( İnş.Müh.Odası.Bşk.)