You are on page 1of 1

Mustafa Sungur : Nur Cemaati’nin sert ismi

Mustafa Sungur (77), Said Nursi’nin öğrencileri arasında bugün hayatta kalan ve Nur Cemaati
içinde etkin olan dört önemli liderden biri. 1947’de, 18 yaşında bir Köy Enstitüsü mezunu olarak
tanıştığı Said Nursi’nin hizmetine girdi. Nursi’nin hayatının son 6 yılında en yakınındakilerden biri
oldu. Birçok kez yargılandı, hapse girdi. 12 Eylül döneminde, Nur Cemaati’nin içindeki Anayasa’ya
destek tartışmaları sırasında meydana gelen bölünmede "evetçiler" arasında yer aldı. Türkiye ve
yurtdışında sürekli sohbet toplantıları düzenleyen Sungur’un adıyla anılan bir grubu var. Bu garup
Sözler Yayınevi, Nur Dergisi ve İngilizce ile Arapça da yayımlanan Nur The Light dergisini
yayımlıyor.