U.N.A.T.C. “I.L.

Caragiale” București FACULTATEA DE FILM DOMENIUL: CINEMATOGRAFIE SI MEDIA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT PROGRAMUL DE STUDII: SCENARISTICA MASTERAT 4 SEMESTRE – 120 credite An univ. 2013 - 2014 ACTE NECESARE INSCRIERII 1. Cerere tip de înscriere 2. Diploma de bacalaureat în original 3. Diploma de licență în original 4. Certificat de naștere în copie legalizată 5. Trei fotografii tip pașaport 6. Chitanța de achitare a taxei de înscriere

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE: - Se primesc în concurs absolvenți ai facultăților cu profil artistic sau umanist - Candidații trebuie să fi absolvit fie o specializare cu 240 credite, fie una cu 180 de credite. - Candidatul va depune la înscriere o mapă conținând proiectele sale artistice (scenarii de film realizate, în curs de elaborare, sau alte proiecte relevante)

US.McKee. PRO. 2007 Decan Facultatea de Film. Paris.Aumont. .Arijon. Pierre: Techniques du Scénario. Cristopher: The Writer's Journey . California. FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son).Pudovkin.dr.: Film Technique and Film Acting. Proba 2 – oral Colocviu pe baza unui proiect de scenariu din mapa candidatului. Editura Filmtett.Field. Silman-James Press. . US 1994 . Prof. Robert: Story: conținut.I. 1990. Marc: Estetica filmului. 2012. Daniel: Grammar of the Film Language. Egri: The Art Of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives.univ. Pascal: Exercice du scenario. Conf. Dumitru: Spre o poetică a scenariului cinematografic.Mythic Structure for Writers. Dell Publishing. . Simon & Schuster. Radu Nicoară . . 1997. Paris. FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son). Bucuresti. Plume – Penguin Books.univ. Colectia: Balcon.dr. Richard: Screenwriting: The Art. Syd: The Screenwriter’s Workbook. 1988 .EXAMEN DE ADMITERE PROBE DE CONCURS Proba 1 – scris Proba de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs. Richard West. Craft and Business of Film and Television Writing . First Edition (September 1991) . . Dell Publishing NY.Walter. 1975.Vogler.Carrière. metode și principii scenaristice. 1984. Michel & Vernet. 3rd Edition.Carabăț. V.Field. traducere în limba română de Ana Răduleț. Revised edition (2004) . structură. Jean-Claude & Bonitzer. 1991 . Michael Wiese Productions. Alain & Marie.Lajos. Sorin Botoșeneanu Director departament. Ed. 2007 . Editura: Idea. Syd: Screenplay – The Foundations of Screenwriting. Jacques & Bergala.Jenn. BIBLIOGRAFIE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful