You are on page 1of 326

ULIBTK 13

BLDR ZETLER KTABIEditrler
Prof. Dr. Hamet TRKOLU
Prof. Dr. Aydn DURMU
Yrd. Do. Dr. Ltf NAMLI
Ar. Gr. Cengiz Grkem DENGZ
Ar. Gr. Muhammet ZDOAN
Ar. Gr. Kadir KAYA
Ar. Gr. Onur YONTAR


SAMSUN
2013
19. ULUSAL ISI BLM ve TEKN
KONGRES
09 - 12 Eyll 2013


ULIBTK 13
BLDR ZETLER KTABI

Ondokuz Mays niversitesi
Mhendislik Fakltesi
Makine Mhendislii BlmEditrler
Prof. Dr. Hamet TRKOLU
Prof. Dr. Aydn DURMU
Yrd. Do. Dr. Ltf NAMLI
Ar. Gr. Cengiz Grkem DENGZ
Ar. Gr. Muhammet ZDOAN
Ar. Gr. Kadir KAYA
Ar. Gr. Onur YONTARSAMSUN
2013

19. ULUSAL ISI BLM ve TEKN
KONGRES
09 - 12 Eyll 2013
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
iiNSZ

Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongreleri (ULIBTK), 1977 ylndan bu yana Trk Is Bilimi ve Teknii
Dernei (TIBTD) nclnde iki ylda bir farkl bir niversitede dzenlenmektedir. Bu kapsamda 19. Ulusal Is
Bilimi ve Teknii Kongresi (ULIBTK13), 09-12 Eyll 2013 tarihleri arasnda Ondokuz Mays niversitesi
Mhendislik Fakltesinde Makina Mhendislii Blm organizasyonuyla dzenlenmektedir. Kongre ulusal
dzeyde dzenlenmesine ramen, kurumsallam ciddi bir kongre olmasndan dolay uluslararas katlmlar da
gereklemektedir. Kongre dili Trkedir. Ancak uluslararas katlmclar bildirilerini ngilizce sunabilmekte ve
bu bildiriler Kongre Bildiriler Kitabna ngilizce baslabilmektedir.

Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongreleri, niversitelerimizin, Yksek Teknoloji Enstitlerimizin, Kamu ve zel
kurumlarmzdaki aratrma-gelitirme blmlerinin s bilimi ve teknii uygulamalar konusunda yaplan son
almalarn ilgili kamuoyuna duyurarak bilimin yaylmasna katkda bulunmay amalamaktadr. Bunun
yannda niversitelerimizde, enstitlerimizde ve aratrma-gelitirme kurumlarmzda oluan bilgi birikimini
uygulayclar ve bilimsel evreler ile paylamay amalayan ve alannda en eski ve geleneksel, ayn zamanda en
geni kapsaml ve katlml kongredir. Ayrca 19. kongrenin niversitemizde dzenlenmesi, niversitemizin
ismiyle btnlemesi asndan da ayr bir neme sahiptir.

lkelerin gelimiliinin bir gstergesi olan enerji retim ve tketimi, gnmzde nemini daha da artrarak
adeta lkelerin ekonomik ve hatta siyasi zgrlnn belirleyicisi konumuna gelmitir. Bunun dnda kt olan
enerji kaynaklarn ve artan enerji talebi, enerji fiyatlarnn gn getike artmasna neden olmaktadr. Mevcut
enerji kaynaklarnn ar kullanmnn dier bir neticesi olan kresel snma ise bir baka tehdidi
oluturmaktadr. Btn bu nedenler son yarm yzylda bilim adamlarnn ve lke yneticilerinin zerinde en ok
durduklar konular oluturmaktadr. Bu balamda lkeler kresel snmann geleceimizi tehdit eden etkisinden
kurtulmak iin, bir taraftan daha az enerji kullanarak ayn ii yapan makinalar retmeye alrken, dier taraftan
da da baml olmayan ve kresel snmaya etkisi olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmn tevik
etmektedirler.

Enerjinin en yaygn kullanm ekli ise; s enerjisi eklinde olandr. Dolaysyla s tekniindeki btn gelimeler
enerji retim ve tketimini hatta genel tketimi dorudan etkilemektedir. Nihai rnlerdeki enerji girdisinin ucuz
olmas, o rnn sat fiyatnn belirlenmesinde rol oynamakta ve lkelerin uluslararas rekabet gcn
artrmaktadr. Btn bu etkileri gz nne aldmzda enerjinin neden ok nemli olduu kendiliinden ortaya
kmaktadr. Bu amala, i yapabilme kabiliyeti olarak da tanmlanan enerjiyi kullanrken minimum enerji ile
maksimum iin yapld sistemlerin kurulmasnn bilim adamlarnn en nemli grevidir.

Bu grev ve sorumluluun bilincinde gerekletirilecek 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresine
(ULIBTK13) yaklak 400 bilim insannn katlmas beklenmektedir. Drt ayr salonda e zamanl olarak 48
paralel oturumda 200 szl ve 68i poster sunum olmak zere toplam 268 bildiri sunulacaktr. Bu manada
kongrenin gereklemesinde emei geen tm kurum, kurulu ve kiilere buradan teekkrlerimizi sunmay bir
bor biliriz. Kongre katlmclarna da iyi ve yararl bir kongre geirmelerini dileriz.

Prof.Dr. Aydn DURMU
Yrd. Do. Dr. Ltf NAMLI
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
iii

KURULLAR

ONUR KURULU
Prof. Dr. Hseyin AKAN (OM Rektr)
Prof. Dr. Fehmi YAZICI (OM Mh. Fak. Dek.)
Prof. Dr. Erdem KO (OM Mak. Mh. Bl.)

DZENLEME KURULU
Prof. Dr. Hamet TRKOLU
Prof. Dr. Bekir Zht UYSAL
Prof. Dr. Nuri YCEL
Prof. Dr. Mehmet KOPA
Prof. Dr. Aydn DURMU (Bakan)
Yrd. Do. Dr. Ltf NAMLI (Bakan Yrd.)

YRTME KURULU
Prof. Dr. Aydn DURMU (Bakan)
Yrd. Do. Dr. Ltf NAMLI (Bakan Yrd.)
Do. Dr. Bahattin TOPALOLU
Do. Dr. Bahtiyar ZTRK
Do. Dr. Hakan ZCAN
Yrd. Do. Dr. brahim KELE
Yrd. Do. Dr. Kemal YILDIZLI
Yrd. Do. Dr. Mustafa ZBEY

SEKRETERYA
Ar. Gr. Mevlt GRBZ
Ar. Gr. Mahmut Can ENEL
Ar. Gr. Murat KAPUSUZ
Ar. Gr. Bilal SUNGUR
Ar. Gr. Muhammet ZDOAN
Ar. Gr. Erkan ZTRK
Ar. Gr. Onur YONTAR
Ar. Gr. Cengiz Grkem DENGZ
Ar. Gr. Kadir KAYA
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
iv

BLM KURULU

A. Cihat BAYTA, T
A. Filiz BAYTA, T
A. Muttalip AHNARSLAN, nn n.
Abdullah AKBULUT, Dumlupnar n.
Abdulvahap YT, Uluda n.
Abdurrahman KILI, T
Adnan MDLL, Recep Tayyip Erdoan n.
Adnan SZEN, Gazi n.
Ahmet ARISOY, T
Ahmet CAN, Trakya n.
Ahmet CHAN, Trakya n.
Ahmet DURMAYAZ, T
Ahmet ERDL, Kocaeli n.
Ahmet KAYA, Kahramanmara St mam n.
Ahmet Korhan BNARK, Marmara n.
Ahmet PINARBAI, Adyaman n.
Ahmet TANDIROLU, Erzincan n.
Ahmet NAL, KT
Akn B. ETEMOLU, Uluda n.
Ali DURMAZ, Gazi n.
Ali ECDER, Boazii n.
Ali EREN, Krkkale n.
Ali GNGR, Ege n.
Ali Kemal YAKUT, Sleyman Demirel n.
Ali KO, Mustafa Kemal n.
Ali PINARBAI, Yldz Teknik n.
Alican DALOLU, KT
Arif HEPBALI, Yaar n.
Asaf VAROL, Frat n.
Atakan AVCI, Uluda n .
Atilla BIYIKOLU, Gazi n.
Atilla BLGN, KT
Atilla KOCA, Gazi n.
Aydn DKC, Frat n.
Aydn DURMU, OM
Ayla DURMU, OM
Ayegl ZTRK, Trakya n.
Aytun EREK, Dokuz Eyll n.
Bahattin TOPALOLU, OM
Bahri AHN, Yldz Teknik n.
Bahtiyar ZTRK, OM
Barbaros ETN, Bilkent n.
Bayram AHN, Erzurum Teknik n.
Bedri YKSEL, Balkesir n.
Bekir Zht UYSAL, Gazi n.
Beir AHN, ukurova n.,
Betl AYHAN SARA, KT
Burhan UHADAROLU, KT
Blent YELATA, Harran n.

Cahit KURBANOLU, stanbul Medeniyet n.
Cemil YAMALI, ODT
Cengiz YILDIZ, Frat n.
Cevdet Emin EKNC, Frat n.
Cihat ARSLANTRK, Atatrk n.
Dilek KUMLUTA, Dokuz Eyll n.
Durmu KAYA, Karabk n.
Ebru KAVAK AKPINAR, Frat n.
Ebru MANUHAN, Marmara n.
Ediz PAYKO, Orta Dou Teknik n.
Emine ZTRK, Cumhuriyet n.
Emre TURGUT, Frat n.
Erdal KILI, OM
Erdem KO, OM
Erol ARCAKLIOLU, Karabk n.
Ertan BAYDAR, KT
Ertan BUYRUK, Cumhuriyet n.
Feridun ZG, T
Fevzi GLMEN, Tunceli n.
Fikret YKSEL, Yalova n.
Filiz ER, Ege n.
Gamze GEN, Erciyes n.
Gl YAVUZCAN, Gazi n.
Glden GKEN AKKURT, zmir Yksek
Teknoloji Ens.
Glah ZIIK, Erciyes n.
H. Hseyin DURMAZUAR, Cumhuriyet n.
H. brahim ACAR, Cumhuriyet n.
H. brahim SARA, Kocaeli n.
H. Serdar YCESU, Gazi n.
H. Rza GVEN, stanbul n.
Habib UMUR, Uluda n.
Habip ASAN, Trk Patent Enstits
Hac Mehmet AHN, Gazi n.
Hafit YNC, ODT
Hakan BAYRAKTAR, KT
Hakan Fehmi ZTOP, Frat n.
Hakan KARAKAYA, Batman n.
Hakan ZCAN, OM
Halit KARABULUT, Gazi n.
Hasan BAYINDIR, Dicle n.
Hasan Rza GVEN, stanbul n.
Hamet TRKOLU, Gazi n.
Haydar EREN, Frat n.
Haydar KK, Recep Tayyip Erdoan n.
Hsamettin BULUT, Harran n.
Hseyin AKILLI, ukurova n.
Hseyin AYDIN, Batman n.
Hseyin BULGURCU, Balkesir n.
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
v

BLM KURULU

Hseyin GNERHAN, Ege n.
Hseyin YAPICI, Erciyes n.
. Cem PARMAKSIZOLU, T
. Gkhan AKSOY, nn n.
. Hakk TAVMAN, Dokuz Eyll n.
. Tekin ZTRK, Kocaeli n.
brahim DNER, UOIT
brahim UZUN, Krkkale n.
hsan DATEKN, Frat n.
lhami HORUZ, Gazi n.
rfan KARAGZ, Uluda n.
sak KOTCOLU, Atatrk n.
smail ALLI, Sakarya n.
smail TEKE, Yldz Teknik n.
smet SEZER, Gmhane n.
Javid SAFAROV, Rostock n.
Kadir AYDIN, ukurova n.
Kadir BAKIRCI, Atatrk n.
Kadir BLEN, Atatrk n.
Kadir KIRKKPR, T
Kazm PIHTILI, Frat n.
Kemal KUVVET, Gmhane n.
Kemal TANER, Osman Gazi n.
Kenan YAKUT, Atatrk n.
L. Berrin ERBAY, Osman Gazi n.
Levent BALLCE, Ege n.
Levent OLAK, Bakent n.
Ltfullah KUDDUS, T
Ltf NAMLI, OM
M. Akif CEVZ, Atatrk n.
M. Bar ZERDEM, YTE
M. Haluk AKSEL, ODT
M. Pnar MENG, zyein n.
M. Serdar GEN, Erciyes n.
Mahmut Dursun MAT, Nide n.
Mecit SVROLU, Gazi n.
Mehmet Emin ARICI, KT
Mehmet KANOLU, Gaziantep n.
Mehmet KOPA, Blent Ecevit n.
Mehmet ORHAN, Pamukkale n.
Mehmet YILMAZ, nn n.
Melda ARPINLIOLU, Gaziantep n.
Mesut GR, T
Mithat AKGN, Ordu n.
Muammer ZGREN, Seluk n.
Muammer KALYON, GYTE
Muhiddin CAN, Uluda n.
Murat Kadri AKTA, TOBB ET
Mustafa ACAR, Sleyman Demirel n.

Mustafa EYRBOYUN, Blent Ecevit n.
Mustafa LBA, Gazi n.
Mustafa Kemal MAN, Bursa Teknik n.
Mustafa ZBEY, OM
Mustafa SARIOLU, KT
Nadir LTEN, Balkesir n.
Nafiz KAHRAMAN, Erciyes n.
Necdet ALTUNTOP, Erciyes n.
Necdet ZBALTA, Ege n.
Nesrin KAYATA, Erciyes n.
Nevin SELUK, ODT
Nevzat ONUR, ankaya n.
Nihal UURLUBLEK, Osmangazi n.
Nihat YILDIZ, Cumhuriyet n.
Nilfer ERCAN, Yeditepe n.
Numan YKSEL, Bursa Teknik n.
Nurdil ESKN, T
Nureddin DNLER, Gazi n.
Nuri KAYANSAYAN, Dokuz Eyll n.
Nuri YCEL, Gazi n.
Ouz TURGUT, Gazi n.
Okan ZGNENEL, OM
Oktay ZCAN, Baheehir n.
Olcay KINCAY, Yldz Teknik n.
Orhan AYDIN, KT
Orhan BYKALACA, Korkutata n.
Orhan DURGUN, KT
mer OMAKLI, Atatrk n.
mer KAYNAKLI, Uluda n.
nder KIZILKAN, Sleyman Demirel n.
Ramazan KSE, Dumlupnar n.
Recep YAMANKARADENZ, Uluda n.
Rknettin OSKAY, ODT
Sadk KAKA, TOBB ET
Selin ARADA ELEBOLU, TOBB ET
Serhan KKA, Dokuz Eyll n.
Seyhan UYGUR ONBAIOLU, T
Suat CANBAZOLU, nn n.
enol BAKAYA, Gazi n.
T. Hikmet KARAKO, Anadolu n.
Tahir KARASU, Osman Gazi n.
Tahir YAVUZ, Bakent n.
Tahsin ENGN, Sakarya n.
Taner DERBENTL, T
Teoman AYHAN, Bahrain n.
Tuncay YILMAZ, Korkutata n.
Tlin BAL, KT
nal AKDA, Aksaray n.
nal AMDALI, Yldrm Beyazt n.
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
vi

BLM KURULU

Vedat TANYILDIZI, Frat n.
Veli ELK, Krkkale n.
Veysel ZCEYHAN, Erciyes n.
Yakup NGR, Gazi n.
Yakup SEKMEN, Karabk n.
Yaln G, ODT
Yaar BER, Frat n.
Yaar SLAMOLU, Sakarya n.


Ylmaz YILDIRIM, Blent Ecevit n.
Yunus A. ENGEL, Adnan Menderes n.
Yunus ER, Adnan Menderes n.
Ycel ZMEN, Karadeniz Teknik n.
Zafer DURSUNKAYA, ODT
Zafer LKEN, YT
Zehra AHN, KT
Zekeriya ALTA, Osman Gazi n.
Zuhal OKTAY, Recep Tayyip Erdoan n.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
vii


Bu Kitabn Hazrlanmasnda Emei Geenler:
Ar. Gr. Cengiz Grkem DENGZ
Ar. Gr. Muhammet ZDOAN
Ar. Gr. Kadir KAYA
Ar. Gr. Onur YONTAR

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
viii19. ULUSAL ISI BLM VE TEKN KONGRES
(ULIBTK'13)
09 - 12 EYLL 2013 SAMSUN
ONDOKUZ MAYIS NVERSTES
TRK ISI BLM VE TEKN DERNE
KONGRE PROGRAMI
09 EYLL 2013 - PAZARTES
1. GN (LEDEN NCE)
09:00 - 12:00 AILI PROGRAMI AKM
09:00 - 10:00 KAYIT AKM
10:00 - 11:00 AILI KONUMALARI AKM
11:00 - 12:00
ARILI KONUMACI
Prof.Dr. Sadk KAKA
AKM
12:00 - 14:30
&
KONGRE BOYUNCA (12 EYLL 2013 PEREMBE GN HAR), STEYEN KATILIMCILAR N SAMSUN
BYKEHR BELEDYES' NN TAHSS ETT GEZ OTOBS iLE EHR TURU YAPILACAKTIR. GEZ
OTOBS, MHENDSLK FAKLTES NNDEN SAAT 15:30'DA HAREKET EDECEKTR. TALEPLER
DORULTUSUNDA SAAT DEKL OLABLR.
KONGRE AILI PROGRAMI OM ATATRK KLTR MERKEZ (AKM)' DE YAPILACAKTIR.
OTURUMLAR SE OM MHENDSLK FAKLTES' NDE YAPILACAKTIR.
LE YEME (LKADIM BELEDYES SOSYAL TESSLER)
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
ix09 EYLL 2013 - PAZARTES
1. GN (LEDEN SONRA)
1. OTURUMLAR
14:30 - 15:50 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Nuri YCEL
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
14:50 - 15:10
15:30 - 15:50
14:30 - 15:50 YAKITLAR VE YANMA SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Atilla BLGN
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
14:50 - 15:10
15:30 - 15:50
14:30 - 15:50 ISITMA - SOUTMA - HAVALANDIRMA - KLMLENDRME SALON C
Oturum Bk: Prof.Dr. Ali Kemal YAKUT
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
14:50 - 15:10
15:30 - 15:50
Alternatif gaz yakitlarin buji atelemeli motorlarda kullaniminin ekseji analizi
. Sezer, A. Bilgin
Nano parack katkl yeni nesil faz deitiren maddelerin erime/katlama evrimi zerine deneysel bir
alma
A. Takran, H. F. ztop, A. Koca, Y. Varol, M. ekerci
Dikdrtgen kesitli 90'lik dirsekte laminar ak ve s transferinin incelenmesi
O. Turgut, N. Parmaksz
Dey duvarna plaka yerletirilmi kare bir oyuk ierisindeki doal tanmn saysal ve deneysel olarak
incelenmesi
F. zgen, Y. Varol, A. Koca , H. F. ztop
Kanatk etkisinin akkan jetler zerindeki etkisinin deneysel olarak incelenmesi
S. alkan, . Bakaya
Buji atelemeli bir motorda ift buji kullanlmasnn motor performans karakteristikleri ve egzoz
emisyonlar zerindeki etkilerinin teorik olarak incelenmesi
. Altn, A. Bilgin
ten yanmal motorlarn emme zaman boyunca silindir ii ak hzlarnn incelenmesi
M. Frat, Y. Varol, H. F. ztop
Dizel ara egzoz sisteminin avl fre cfd program ile modellenmesi
E. C. zkat, A. Srmen
Samsun ilinde rnek bir konut iin gne enerjisi ile soutma-stma uygulamasnn saysal analizi
B. Pastakkaya, M. K. man, . Koruku, R. Yamankaradeniz
Seralardaki doal havalandirma etkinliinin sayisal yntemler kullanilarak modellenmesi
Y. Topaolu,Y. E. Bke, Z. Gemici, A. Koca
Is geri kazanml, s pompal bir kurutucuda, elma kurutma deneyleri ile verim hesaplanmas
A. Gngr, S. Tosun
Ev tipi bir buzdolabndaki hava aknn nmerik olarak zamana bal incelenmesi
. Cokun, G. Durmaz, . zkol
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
x14:30 - 15:50 AKIKANLAR MEKAN SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. Tahir YAVUZ
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
14:50 - 15:10
15:30 - 15:50
15:50 - 16:10 AY ARASI ve POSTER SUNUMLAR
Dz atl silindirik bir bina zerinden trblansl ak
Y. zmen, E. Aksu
ift Yanl Dzlemsel Anigenilemeli Kanallarda evrintili Trblansl Akn Saysal Aratrlmas
T. Karasu
Gelien trblansl akta boru boyunca eper kayma gerilmesi deiiminin deneysel olarak incelenmesi
A. B. Demirpolat, . Datekin, H. Eren, H. Dz
arpan akkan jetleri kullanarak gen kanatkl yzeyler zerindeki ak ve s transferinin saysal olarak
incelenmesi
T. alr, S. alkan, . Bakaya
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xi09 EYLL 2013 - PAZARTES
1. GN (LEDEN SONRA)
2. OTURUMLAR
16:10 - 17:50 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Atilla BIYIKOLU
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
16:10 - 17:50 TERMODNAMK SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Ahmet CAN
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
Yass ve oklu kanall alminyum tplerden oluan ara klimas buharlatrcsnn hidrolik ve sl
performansnn belirlenmesi
M. Vonal, T. Engin, Z. Tosun, A. Perut
Dz levha zerinden zorlanm s tanmna sentetik jet etkisinin deneysel incelenmesi
. Akda, . etin, D. Demiral
Turbojet motorunun sonlu zaman termodinamii ile ekolojik optimizasyonu
T. Tanbay, A. Durmayaz, O. S. St
Dk hava giri hzyla baln kurutma davrannn deneysel olarak incelenmesi
M. Erdem, Y. Varol, F. Kaml, H. F. ztop, B. Kok
Dik kenarnda ayrk stclar bulunan dikdrtgen kutularda laminer doal tanmn saysal analizi
Z. Sert, . Timuralp, Z. Alta
Soutucu akkanlarn termofiziksel zelliklerinin karlatrlmal analizi
. amdali, E. Tunel
Ara aydnlatma sistemlerindeki youma problemi analizi ve tasarm asndan incelenmesi
B. A. Grr , R. Yamankaradeniz, E. Pulat
Faz deitiren maddelerin katlama srecinin saysal olarak incelenmesi
Y. Varol, M. Okcu, M. Frat
Kondanser kanal boyutlarnn havada bulunan su buharnn youmasna etkilerinin deneysel aratrlmas
B. Gl, H. Ahn, Y. ahin, O. Hartoka
Genletirilmi kil katkl betonlarn sl iletkenliinin belirlenmesi iin deneysel ve teorik bir alma
A. G. Deveciolu, Y. Bier
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xii
16:10 - 17:50 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE SALON C
Oturum Bk: Prof.Dr. Ali GNGR
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
16:10 - 17:50 AKIKANLAR MEKAN SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. Mehmet Emin ARICI
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
19:00
Istlm ve adyabatik dey borularda su-buhar ak iin iki-fazl ak srtnme arpan korelasyonlarnn,
homojen ak modelinin ve basn dm bileenlerinin analizi
. A. Odaba, N. E. Genge, B. ztzn, A. Durmayaz
Jeotermal enerjiden pem elektroliz metoduyla hidrojen retiminin termodinamik ve termoekonomik analizi
C. Ylmaz, M. Konolu
Silindirik kanallarda nanoakkanlarla laminer zorlanm tanmla s transferinin saysal analizi
. O. Sert, N. Sezer-Uzol, A. G. Yazicioglu, S. Kaka
ki-fazl ak parametreleri iin tarama tablosu gelitirme metodolojisi
B. ztzn, . A. Odaba, A. Durmayaz
AILI KOKTEYL (OM KONUKEV)
Derin suda delikli silindirler ile yaln silindirin ak yapsnn kyaslanmas
M. M. Aksoy, E. Pnar, G. M. zkan, T. Durhasan, H. Akll, B. ahin
Bir doalgaz kombine evrim santralinde nox emisyonlarnn azaltlmas iin uygulanabilecek kontrol
teknikleri
A. Cihan, Y. Kahraman, O. Hachafzolu, . Susantez
Yatay eksenli rzgr trbinlerinin aerodinamik performansnn deerlendirilmesi
M. C. enel, E. Ko
Kmr yaktl, buhar evrimli bir bileik s-g sisteminin termoekonomik incelemesi
S. Mete, T. Derbentli
Bir sl enerji depolama sistemine faz deiim malzemesinin etkisi
N. Yksel, A. Avc, M. K. man
Bir toz tutucu siklon ayricinin tasarm ve saysal metodlar kullanlarak iyiletirilmesi
M. Erba, A. Sofuolu, A. Bykolu, . Uslan
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xiii10 EYLL 2013 - SALI
2. GN (LEDEN NCE)
1. OTURUMLAR
09:00 - 10:20 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Cengiz YILDIZ
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
09:00 - 10:20 TERMODNAMK SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Beir AHN
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
09:00 - 10:20 ISITMA - SOUTMA - HAVALANDIRMA - KLMLENDRME SALON C
Oturum Bk: Prof.Dr. Hamet TRKOLU
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
Ortam scakl ve yaltmn ranque-hlsch vorteks tp performans zerindeki etkisinin deneysel olarak
incelenmesi
B. Markal, O. Aydn, M. Avc
Sabit hacme paralel yerletirilen ve zorlanm trblansl tanmda hava ile soutulan elektronik kartlarn
optimum aral
. Bayer, H. Ync
arpan akkan jet ile sabit s aksna sahip dz bir plakadan olan s transferinin saysal olarak incelenmesi
M. Kl, T. alr, . Bakaya
Adyabatik ve soutulmu sv kurutuculu sistemlerin performans analizi
O. E. Turgut, M. T. oban
Akkan yatakta kmr kurutulmasnn deneysel analizi
H. Kzl, E. Tekin, B. Erdoan, H. . Topal, A. Topuz
Kombi tipi iki farkl stma cihaznn konfor seviyeleri asndan karlatrlmas
A. U. Atmaca, A. Erek , H. M. Altay
Meta - sezgisel algoritmalarla gibbs serbest enerji minimizasyonu
O. E. Turgut, M. T. oban
atalaz termik elektrik santralinin birleik s g sistemine dntrlmesi - termodinamik analiz
H. . Topal, M. Kopa, M. Eyriboyun, E. Tekin
Polyester iplik kurutma ileminin enerji ve ekserji analizi
A. E. Akan, U. Akyol
Parabolik yanstcl gne kolektrlerinde bir ve iki boyutlu enerji analizi
H. Tuzcu, H. Gnerhan
Absorpsiyonlu soutma sistemlerinde performans artirmak iin farkli eriyik araylar
N. Kurtulmu, . Horuz
Yeralt suyu ile doal soutmada hacim scakl otomasyonu
A. Can, E. Buyruk, A. Retzep
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xiv


09:00 - 10:20 AKIKANLAR MEKAN SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. Tahsin ENGN
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40 AY ARASI VE POSTER SUNUMLAR
Art arda yerletirilmi iki kre ve serbest su yzeyinin etkileimi sonucu oluan ak yapsnn deneysel
incelenmesi
S. Doan, M. zgren, M. H. Aksoy, E. Canl, H. Akll
Parack grntlemeli hz lm yntemine etki eden perspektif hatalar ve zm yntemleri
. zer, D. Kumluta, Z. H. Karadeniz
NACA 2415 kanat profili zerinde oluan akia dik ses dalgalarinin etkisinin deneysel olarak incelenmesi
H. H. Akel, M. S. Gen, O. Koar, G. zkan
lm ekranlarnn aka etkilerinin parack grntlemeli hz lm ile incelenmesi
Z. H. Karadeniz, D. Kumluta, . zer, . Kl, . D. nsalan
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xv10 EYLL 2013 - SALI
2. GN (LEDEN NCE)
2. OTURUMLAR
10:40 - 12:00 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Sadk KAKA
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
10:40 - 12:00 YAKITLAR VE YANMA SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Teoman AYHAN
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
10:40 - 12:00 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE SALON C
Oturum Bk: Prof.Dr. L. Berin ERBAY
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
Kare kesitli, bir kenar ak oyukta doal tanmla ile s geiinin deneysel olarak incelenmesi
O. Kaplan, . Fenerciolu, N. L. O. etiner, A. C. Bayta
Laboratuvar lekli bir kurutucuda ya tula kuruma davrannn deneysel olarak incelenmesi
E. Manuhan, S. Titiz Sargut, S. zen, P. Sayan
Turboarjl bir dizel motorunda n-btanol-dizel yakt karmlarnn kullanlmasnn motor karakteristikleri
ve eksoz emisyonlar zerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi
Z. ahin, O. N. Aksu, O. Durgun
Bir boyutlu gaz deiim analizi yardimiyla air vasita bir diesel motorun performans karakteristiklerinin
elde edilmesi
S. . Arca, S. Uslu
n stmal atk kzartma ya biyodizel yakt kullanmnn motor performans ve egzoz emisyonlar
zerindeki etkisi
C. Erman, S. Karaaslan, E. Hepkaya, N. Ycel
Reduced order models in thermo-acoustic simulation
F. Selimefendigil, H. F. ztop
Scaklk alan teorisi ile ok katmanl optik ince film kaplamalar zerindeki scaklk dalmnn elde
edilmesi ve iyiletirilmesi
M. Ocak, C. Sert, T. O. zyurt
ten yanmal motorlardaki gaz geri akyla ya kaybnn incelenmesi
E. Bilge, Z. Dursunkaya
Soma linyitinin su buhar gazlatrmasyla sentez gaz retimi
D. Uysal, . M. Doan, B. Z. Uysal
Piezoelektrik ve piroelektrik zellikli malzemelerle melez enerji harmanlayc tasarm
A. Koyuncuolu, . Zorlu, T. Okutucu-zyurt, H. Klah
Uaklarda buzlanmanin sonlu hacimler yntemi ile incelenmesi
R. Dkme, A. C. Bayta
Jeotermal enerjili ve gne enerjili sera isitma sistemlerinin karilatirilmasi: ege blgesi iin kritik bir
gzden geirme
. Bayer, . Ekta
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xvi10:40 - 12:00 AKIKANLAR MEKAN SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. Zekeriya ALTA
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 14:30
Nanoakkan viskozitesi ve bal viskozite denklemlerinin parametrik analizi ve deerlendirmesi: yeni
literatr de kapsayan bir alma
E. B. Eliolu, A. G. Yazcolu, S. Kaka
Trblansl snr tabakaya yerletirilen dairesel bir silindirin levhadan farkl yksekliklerde evresinde
oluan ak yapsnn deneysel incelemesi
E. Canl, S. Doan, M. H. Aksoy, M. zgren
Ak osilasyonunun, s yayan elemanlara sahip bir kanal iersindeki ak ve s transferine etkisinin saysal
analizi
T. Demircan, H. Trkolu
rnek bir arpan hava jeti problemi iin trblans modellerinin zm sreleri bakmndan
deerlendirilmesi
M. K. man, M. . Koruku, B. Pastakkaya, N. Yksel, M. Can
LE YEME (ATAKUM BELEDYES AKIRLAR KORUSU TESSLER)
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xvii


10 EYLL 2013 - SALI
2. GN (LEDEN SONRA)
3. OTURUMLAR
14:30 - 15:50 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Sebahattin NALAN
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
14:30 - 15:50 ISI DETRCLER SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Taner DERBENTL
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
14:30 - 15:50 ISI TEKN SALON C
Oturum Bk: Do.Dr. Aytun EREK
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
Scak hava ile kurutulan yn iplik bobinlerinin kuruma davrannn simlasyonu
. Susantez, A. Cihan, K. Kahveci
Deneysel, saysal yntemler ve yapay sinir alar ile plakal s deitirgeci tasarm ve testleri
. Glenolu, E. zkaya, C. Trk, S. Arada, N. S. Uzol, S. Kaka
oklu s kaynakl mikrokanall s alclarnn boyutsal optimizasyonu
G. Trkakar, T. O. zyurt
Farkl kanatk ekillerine sahip plakal kanatkl s deitiricileri iin s transferinin boyutlu saysal
olarak incelenmesi
K. Karabulut, E. Buyruk, . O. Karabulut
Kare kanatkl apraz akl (HRV) s deitiricisinde s ve akn ANSYS-FLUENTde incelenmesi
. Kotciolu, M. N. Khalaj, A. Uurlu, N. Doan
Sinsoidal duvarl kapal kare geometride yzey nm ile doal tanmn saysal incelenmesi
M. Tekkalmaz, M. Akta
AL
2
O
3
Su nanoakkann sl performansnn doal tanml tek fazl mini dngde incelenmesi
S. Doanay, A. Turgut
Tam gelimi kark tanml dik bir kanalda sabit duvar scakl altnda s ve akkan ak
H. Celik, M. Mobedi
letken katkl polimer kompozitlerin sl iletim katsaylarnn modeller ile belirlenmesi
. H. Tavman, T. Evgin
bkey bir yzeyin arpan jet ile soutulmasnda ak ve s geii
E. ztekin, O. Aydn, M. Avc
Gzenek ile boaz arasndaki byklk orannn geirgenlik ve arayzey s transfer katsaysna etkilerinin
tanmlanmas iin saysal bir alma
T. zgm, M. Mobedi, . zkol
ki evaporatrl buhar sktrmal soutma evriminin aratrlmas
A. Yataanbaba, A. Klarslan
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xviii14:30 - 15:50 ISITMA - SOUTMA - HAVALANDIRMA - KLMLENDRME SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. hsan DATEKN
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
15:50 - 16:30
Frigorifik konteyner ii ak ve scaklk dalmnn modellenmesi
E. Alptekin, M. A. Ezan, N. Kayansayan
AY ARASI ve OG MHENDSLK SUNUMU (SALON A)
Otobsler iin ejektrl klima sistemi
. nal, T. Ylmaz, E. Cihan, O. Bykalaca
Sv halkal kompresrde su buhar sktrlmasnn deneysel incelenmesi
U. Akgl, S. Kka
Yeni bir soutma teknolojisi: Manyetik soutma
Y. E. etin, O. Aydn
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xix10 EYLL 2013 - SALI
2. GN (LEDEN SONRA)
4. OTURUMLAR
16:30 - 17:50 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Hseyin YAPICI
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
16:30 - 17:50 ISI DETRCLER SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Zuhal OKTAY
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
16:30 - 17:50 TERMODNAMK SALON C
Oturum Bk: Prof.Dr. Ahmet CHAN
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
Bayburt ili iin optimum yaltm kalnl ve enerji maliyetinin deerlendirilmesi
K. Bilen
Buzdolabi tasariminda vakum yalitim paneli uygulamasinin yapay sinir alari yntemiyle incelenmesi
D. Kumluta, H. Avc, . zer
Dalgal yzeyli kanallarda tanmla s geiinin deneysel incelenmesi
H. Pehlivan, M. nverdi, Y. slamolu
Perde desenli optimal s deitirici tasarm ak analizi ve yazlm gelitirilmesi
A. Aydn, T. Engin, E. Karako, H. Mumcu
Kresel baloncukta depolanm faz deiim malzeminin kapal entalpi yntemi ile analizi ve modellenmesi
M. Asker, M. T. oban
Souk hava depolarnda optimum yaltm kalnlklarnn hesab ve enerji tasarrufundaki rol
A. Bolattrk, M. Y. Gkaslan, C. Dadr
Seramik yapmnda kullanlan kil malzemesinin scak hava ile kuruma prosesinin simlasyonu
M. K. Bykakn, S. ztuna, K. Kahveci
Mems tabanl mikrokanall s kuyularnda su ve nanoakkanlar ile s transferi iyiletirme deneyleri
A. Koyuncuolu, R. Jafar, M. Redmond, T. Okutucu-zyurt, H. Klah
Mikrodalga ile slak viyoln kurutulabilirliinin deneysel olarak belirlenmesi
M. Glc, F. en
Solvent vakumlu buharl kurutma frn tasarm ve ak analizi
A. Aydn, T. Engin, H. Mumcu
Enerji santrallarnda organik Rankine evrimi kullanarak atk snn geri kazanm
S. Pulyaev, O. Akgz, B. etin
ayrhan termik santralinin ekserji ve ekonomik analizi
A. Cokun, . Geredeliolu, A. Bolattrk, M. Y. Gkaslan
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xx16:30 - 17:50 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. smail Hakk TAVMAN
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
19:00
E eksenli yatay silindirik bir halka aralk ierisinde parafinle gizli s depolama
M. Y. Yazc, M. Avc, O. Aydn
Yataan termik santral uucu klleri ve polipropilen atklarnn kompozit malzeme retiminde
deerlendirilmesi
T. Yldz, E. El, G. akmak, C. Yldz
Anaerobik ortamda yumurta tavuu dksnn biyogaz retim verimine etkisinin incelenmesi ve biyogaz
tesisine uygulan
M. . Bayrakl, . Atilgan
AKAM YEME (CANK BELEDYES MEE TESSLER)
n ilem uygulanan ve uygulanmayan iki tip kaysnn kurutma erilerine gne nmnn etkisinin
matematiksel modellenmesi
G. Grlek, N. zbalta, A. E. Gnel
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxi11 EYLL 2013 - ARAMBA
3. GN (LEDEN NCE)
1. OTURUMLAR
09:00 - 10:20 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Nafiz KAHRAMAN
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
09:00 - 10:20 ISI DETRCLER SALON B
Oturum Bk: Yrd.Do.Dr. Hakan KARAKAYA
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
09:00 - 10:20 YAKITLAR VE YANMA SALON C
Oturum Bk: Do.Dr. Zehra AHN
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
Karadeniz Blgesi kaynakl yalarn dizel motor yakt olarak deerlendirilmesi
R. Behet, A. akmak, F. Oral
Kmr gazlatrma iin bir yntemin aratrlmas: Temiz kmr teknolojileri balamnda
A. Can, C. Keltolu
Swirl number investigation of helical shape intake manifold diesel engine under steady-state conditions
H. Gney, S. Uslu
Yer altna gml plastik ve elik borular iin optimum yaltm kalnlnn belirlenmesi
E. all, A. Keeba, M. A. Alkan
Ak oyuk ieren alttan stlan yatay kanalda laminer ak ve doal tanmn saysal analizi
. Timuralp, Z. Alta
Bims ve kitre katkl hafif betonlarn sl iletkenliinin belirlenmesi iin deneysel ve kuramsal bir alma
F. Koyiit, E. Kavak Akpnar, Y. Bier
Bir boyutlu faz deiimi probleminin saysal incelenmesi
M. Uzun, M. A. Ezan, A. Erek
Bir s deitiricide d ak s transferi karakteristiinin saysal incelenmesi
N. Uurlubilek, L. B. Erbay, B.Doan
Bir s deitiricide d ak basn dm karakteristiinin saysal incelenmesi
N. Uurlubilek, L. B. Erbay, B.Doan
Geleneksel Wilson izim teknii ve apraz akl tek geili kompakt bir s deitiricinin s tanm
katsaylarnn deneysel tespiti
E. Canl, S. Darc, S. Doan, M. zgren
Kanatl borulu s deitiricilerinde kanat aralnn s geii ve basn dmne etkisinin saysal olarak
incelenmesi
A. Arbak, Y. Kaptan, T. Derbentli
Biyodizel kullanan bir dizel motorda pskrtme avansnn performans ve emisyonlara etkisinin teorik
olarak incelenmesi
A. Kahraman, H. Akaln
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxii09:00 - 10:20 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. Mehmet KOPA
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40
H
3
PO
4
katkl polybenzimdazol (PBI) esasl PEM yakt hcresinin performansnn saysal modellenmesi
G. zk, M. elik, G. Gen, H. Yapc
Yapay sinir alar ile Afyon jeotermal blgesel stma sisteminin termodinamik ynden optimizasyonu
M. A. Alkan, A. Keeba
Polimer elektrolit membranli yakit hcresinde elektrolit faz potansiyelinin incelenmesi
G. zk, E. . Kumbur, H. Yapc
AY ARASI VE POSTER SUNUMLAR
Dk nm iddetinde gne enerjisi destekli su kaynakl bir s pompas sisteminin deneysel performans
analizi
. Atmaca, . arkac, S. Koak Soylu
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxiii11 EYLL 2013 - ARAMBA
3. GN (LEDEN NCE)
2. OTURUMLAR
10:40 - 12:00 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Do.Dr. Hseyin BULGURCU
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
10:40 - 12:00 ISITMA - SOUTMA - HAVALANDIRMA - KLMLENDRME SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. lhami HORUZ
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
10:40 - 12:00 AKIKANLAR MEKAN SALON C
Oturum Bk: Do.Dr. Ahmet TANDIROLU
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
Hesaplamal akkanlar dinamii (HAD) ile led junction scakl tayini ve kanatk hesab
K. F. Skmen, E. Pulat, N. Yamankaradeniz, S. Cokun
Optimize edilmi altgen kanatkl s alclarn arpan jetle s transferinde s ve akm karakteristiklerinin
belirlenmesi
K. Yakut, N. Yldz, A. Kabaku, F. Yeildal
Kare kesitli dik al dirsek havalandrma kanal ierisine yerletirilen ynlendiricilerin aka etkisinin saysal
incelenmesi
N. Dinler, C. Erman, U. Sava
Hava destekli nozulda sprey karakteristiklerinin belirlenmesi
F. Yeildal, K. Yakut, A. Karabey, A. Kabaku
arpan jetle isi transferinde altigen kanatikli isi alici dizayn parametrelerinin Taguchi yntemiyle
optimizasyonu
K. Yakut, Y. . zpolat, C. elik, A. Karabey
Dikdrtgen kanatkl s alcnn arpan jet s geii karakteristikleri analizi
A. Karabey, K. Yakut, F. Yeildal, A. Kabaku
Sphere accelerating in a viscous fluid and finding the added mass and drag coefficients in steady and
unsteady flow
. omakl, A. Blkba, F. Afshari, H. Athari
Derin suda dairesel silindir arkasndaki akn gzenekli silindirler yardmyla kontrol
B. Gzmen, H. Akll, B. ahin
Karbondioksit soutuculu br kaskat soutma sisteminin saysal analizi
B. Ylmaz, N. Erdnmez, A. zyurt, E. Manuhan, M. K. Sevindir
S suda i silindir ve d silindir arasnda kalan blgede ak yapsnn aratrmas
E. Pnar, T. Durhasan, G. M. zkan, M. M. Aksoy, H. Akll, B. ahin
Is pompas destekli-s geri kazanml toprak kurutucu tasarm
H. Bulgurcu, N. lten, O. Kon
Split klima ile desteklenmi bir termosifonun incelenmesi
A. S. Cmert, V. Kaya, H. Dincer, M. Sivriolu, A. Bykolu, N. Dinler
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxiv10:40 - 12:00 TERMODNAMK SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. Mahmut Dursun MAT
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 14:30
CO
2
solubility in ionic liquid [HMIM][NTf2] at high pressures and various temperatures
R. Hamidovaa, M. Stephanb, N. Schmotz, I . Kul, J . Safarov, A. Shahverdiyev, E. Hassel
Thermodynamic properties of 1-hexyl-3-methylimidazolium BIS(triflluoromethylsulfonyl)imide at high
state parameters
R. Hamidova, S. Zepik, H. Schmidt, I . Kul, J . Safarov, A. Shahverdiyev, E. Hassel
Hava akkanl gne kollektrlerinde performansa etki eden parametrelerin deneysel incelenmesi
. Ata, A. Acr
Akkan yatakl bir kurutucuda enerji ve ekserji asndan bir termodinamik analiz
E. zahi, H. Demir
LE YEME
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxv11 EYLL 2013 - ARAMBA
3. GN (LEDEN SONRA)
3. OTURUMLAR
14:30 - 15:50 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Yaar BER
14:30 - 15:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
14:30 - 15:50 ISI DETRCLER SALON B
Oturum Bk: Do.Dr. Tlin BAL
14:30 - 15:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
14:30 - 15:50 YAKITLAR VE YANMA SALON C
Oturum Bk: Do.Dr. Hakan ZCAN
14:30 - 15:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
Otto evriminin termodinamik analizi
A. Brek, A. Kahraman, . Solmaz, . rs
Ar vasta dizel motorlarda nanopartikl katklarnn egzoz emisyonlarna etkilerinin incelenmesi
H. ahin, C. zgr, M. zcanl, K. Aydn, T. Kamal
Oto cam temperleme ileminde farkl soutma sonu scaklklarna gre ani soutma sresinin deiimi
M. Glc, M.Akay, H. Yazici, M. F.Kseolu
Farkl nozul dizilileri kullanlarak gerekletirilen soutma ileminin deneysel olarak incelenmesi
M. Glc, H. Yazici, M.Akay, M. F.Kseolu
Rayleigh-Benard tanm ile titreimli akn etkileiminin saysal olarak incelenmesi
S. etinda, M. K. Akta
evresel olarak yars sabit yzey scakl ile stlm ince cidarl bir boruda geici rejim s transferi
U. Atmaca, A. Ate, . Bilir
Ak hcreli alminyum kpklerin s deitiricisi olarak tasarm ve sl etkenlii
A. A. Sertkaya, K. Altnk
Spiral boru sarmalnda s transfer ve laminer ak karakteristiinin saysal olarak incelenmesi
. Altun, Z. Alta
Is deitiricilerinde devre says deiiminin g kontrolne etkisinin aratrlmas
Y. Kocaman, U. Karada, K. Eren, A. F. zg
Bir kanal ierisinde bulunan gzenekli bloklardan s transferinin deneysel olarak incelenmesi
A. Doan, B. ney, T. Prasac
750 kWth pilot lekli dolaml akkan yatakta Orhaneli linyitinin yaklmas
A. nl, U. Kayahan, B. Engin, H. Olgun, A. Atmtay, M. Varol, H. Atakl
Bir SI motorda CAI uygulamasnn saysal analizi
M. Yldz, B. Albayrak eper, S. O. Akansu, S. nalan
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxvi14:30 - 15:50 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNKLER - EVRE SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. Erdem KO
14:30 - 15:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:50
15:50 - 16:10
Mevcut gne nm modellerinin Samsun ili iin kullanlabilirliinin aratrlmas
K. Bakrc, M. Kaya
Bayburt ilinde kurulmas dnlen yay atl sera iin gne enerjisi hesaplamalar
U. akr, E. ahin, K. omakl
Nanomalzeme kaplamal camn fotovoltaik panellerin performansndaki etkisinin aratrlmas
. Beder, L. Naml
AY ARASI VE POSTER SUNUMLAR
Fotovoltaiklerin tatlara entegrasyonunda gelimeler, sorunlar, zm nerileri
K. Odaba, R. Jalili, M. Gne
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxvii11 EYLL 2013 - ARAMBA
3. GN (LEDEN SONRA)
4. OTURUMLAR
16:10 - 17:50 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Ebru KAVAK AKPINAR
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
16:10 - 17:50 TERMODNAMK SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Orhan AYDIN
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
Silindirik kap ierisindeki nano parack katkl faz deitiren maddelerin saysal analizi
M. Frat, H. F. ztop, A. Takran, A. Koca, Y. Varol, M. ekerci
Silindirik bir souk depolama tanknda buz oluumunun saysal olarak incelenmesi
G. Gnhan, A. Fertelli, E. Buyruk
Faz deitiren madde ieren bina gney duvarnn deneysel olarak incelenmesi
A. Kurnu, Y. A. Kara
Kabaran alev geciktirici ilaveli rijit poliretan kpk malzemelerde konik kalorimetre ile yanma
davrannn incelenmesi
N. Usta, H. Tuzcu
Elektronik cihazlarn soutulmasnda kullanlan s borularnn saysal ve deneysel olarak incelenmesi
A. K. zsunar, M. Erba
Bir kombi s hcresinin s transferi ve ak karakteristiinin saysal olarak incelenmesi
S. Karaaslan, T. alr, M. Z. Ylmazolu, T. O. Ylmaz, . Bakaya
Farkl kurutma metotlaryla kurutulan elma dilimlerinin kurutma parametreleri ile enerji verimlilii ve enerji
maliyetlerinin deneysel incelenmesi
G. Grlek, B. apar, S. Gkbulut, N. zbalta
Hermetik bir kompresrdeki ya debisinin saysal incelenmesi
M. zsipahi, S. adrc, H. Gne, K. Sarolu, H. Kerpii
Demir elik sektrnde atk snn organik Rankine evrimi ile kullanlabilirlii ve ekserjisi
A. Kurbanolu, H. Yal, C. Karaku, A. Ko, E. Baltaclu
CH
4
/H
2
/N
2
kompozit gaz yaktnn trblansl difzyon alevinin modellenmesi
B. Sungur, B. Topalolu
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxviii


16:10 - 17:50 AKIKANLAR MEKAN SALON C
Oturum Bk: Prof.Dr. Kadir BLEN
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 17:50
16:10 - 17:50 ISITMA - SOUTMA - HAVALANDIRMA - KLMLENDRME SALON D
Oturum Bk: Do.Dr. Bayram AHN
16:10 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
19:00
Farkl soutucu akkanlar iin iki kademeli soutma evriminin termodinamik analizi
S. S. Seyitolu, A. Klarslan
Ara genleme uygulamasnn iki kademeli transkritik CO
2
soutma evriminin performansna etkisinin
incelenmesi
A. E. zgr, C. Tosun, F. Ylmaz, H. C. Bayrak
At nal kesitli bir karayolu tneli iin yangn ve eksenel havalandrmann saysal simlasyonu
G. Canal, S. Karaaslan, E. Hepkaya, N. Ycel
Kart akl konik vorteks tplerde tapa konumunun performansa etkisi
K. Kuvvet, Y. S. ahin
Gei manevralar srasnda model tatlar etrafndaki ak yapsnn deneysel olarak incelenmesi
. N. Temel, A. Ar, C. Grlek
Hava-hava s pompasnn deneysel olarak incelenmesi
. Tamdemir, A. Klarslan
AKAM YEME (SAMSUN BYKEHR BELEDYES SEVG KAFE TESSLER)
Hermetik bir kompresrdeki ya debisinin deneysel incelenmesi
S. Ta, S. adrc, H. Gne, K. Sarolu, H. Kerpii
Kanatlara salnm verilerek elde edilen girdap oluumunun delta kanat aerodinamiine etkisi
S. Yayla, . Canpolat, B. ahin, H. Akll
Rzgar trbin kanatlarnn aeroelastik etkileri de kapsayan aerodinamik en iyiletirmesi
Y. Kapsal, E. Alpman
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxix12 EYLL 2013 - PEREMBE
4. GN (LEDEN NCE)
1. OTURUMLAR
09:00 - 10:20 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Prof.Dr. Kenan YAKUT
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
09:00 - 10:20 YAKITLAR VE YANMA SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Zafer DURSUNKAYA
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
09:00 - 10:20 AKIKANLAR MEKAN SALON C
Oturum Bk: Prof.Dr. mer OMAKLI
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
Yatay borularda trblatrlerin s transferine olan etkisinin deneysel aratrlmas
. Karagz, H. Abdi, . omakl, M. Ylmaz, S. Salaml
Atk kzartma yalarndan TS EN 14214 standardna uygun biyodizel yakt retimi
N. Usta, B. Aydoan, . Can, E. ztrk
Akm ortamna kanatklar yerletirilen haval kollektrlerde verim ve ekserji analizi
F. Glimen, A. Durmu, H. Karakaya, A. S. Avc
Eimli bir plaka zerinden su bazl CuO nanoakkan ieren bir ortamda doal tanmla s transferi
D. zgr, A. ztrk, K. Kahveci
Ke noktalarna engel yerletirilen kare kapal ortamda doal tanmla s transferi
B.Sarper, K. Kuvvet, B. ahin
Mikrodalga-fan destekli kurutma sisteminin tasarlanmas ve kurutma deneyleri
M. Glc, S. Ekin
Hidrojenin termokimyasal metotlarla retiminin incelenmesi
B. iek, G. Bakr
Basn kaynakl atml akn hidrodinamik incelenmesi
C. Aygn, O. Aydn
Yksek basnl pem (proton geirgen membran) elektrolizr hcresi gelitirilmesi
F. Becerikli, M. D. Mat, A. Durmu
Yerli kmr ve atklardan yeni nesil alternatif enerji geri kazanm ve kullanm olanaklar
U. Ercan, A. S. Avc, H. Karakaya, A. Durmu
Bir kanal ii radyal fanin performansinin deneysel olarak belirlenmesi
H. Ta, O. Grses, U. entrk
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxx09:00 - 10:20 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE SALON D
Oturum Bk: Prof.Dr. S. Orhan AKANSU
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 12:20
10:20 - 10:40
Anot destekli tek hcreli kat oksit yakt hcresinin saysal modellenmesi
M. F. Kaya, N. Demir, G. Gen, H. Yapc
Samsun ili iin stma uygulamalarnda optimum yaltm kalnlnn evresel ve ekonomik analizi
A. Dademir, M. Ertrk
zmir kent merkezinde rzgr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi
O. amdan, F. Aslan, A. Turgut
AY ARASI
Advisor programyla yakt pilli ara analizi
A. C. Trkmen, S. Solmaz, C. elik, H. . Sara
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxi12 EYLL 2013 - PEREMBE
4. GN (LEDEN NCE)
2. OTURUMLAR
10:40 - 12:00 ISI VE KTLE GE SALON A
Oturum Bk: Do.Dr. Bahattin TOPALOLU
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
10:40 - 12:00 AKIKANLAR MEKAN SALON B
Oturum Bk: Prof.Dr. Hasan GNE
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
10:40 - 12:00 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE SALON C
Oturum Bk: Do.Dr. nal AKDA
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
ki e merkezli dnen silindirler arasnda oluan Taylor vortekslerinin HAD ile karekterizasyonu
F. B. Doan, S. Uslu
Jeotermal enerji destekli alan s pompas ile biyogaz retiminin performans aratrmas:
Konya rnei
S. Yamur, S. Doan, M. H. Aksoy, M. zgren
Bakent niversitesi Balca Kampsnn rzgr potansiyeli
T. Yavuz, E. Ko, O. Gnel, A. Gmrk, B. Gatgar
Trkiyede konut enerjisinin karlanmas iin doalgaz yaktl yakt hcresi sisteminin kullanlmas
U. akr, . E. eker, E. ahin
Ar vasta bir diesel motorun boyutlu hesaplamal akkanlar dinamii analizi
S. . Arca, S. Uslu
Santrifj pompa arknn hidrolik verimine kanat giri as etkisinin saysal yntemle incelenmesi
O. Babayiit,O. Kocaaslan, M. H. Aksoy, M. zgren
Ekenar gen blokajlarn s transferi iyiletirmesi
E. Manay, V. zceyhan, B. ahin
Erzincan ilindeki binalarda s yaltmnn enerji tasarrufuna etkisinin ekonomik analizi
M.Kaya, . Frat, . omakl, K. omakl
Yay elemanlar yerletirilmi boruda nanoakkanlarn s transferi performanslarnn incelenmesi
E. Manay, B. ahin
S tipi kanatlarn s transferi perfomanslarnn yant yzey yntemi ile tahmin edilmesi
B. ahin, M. Bazarbash, E. Manay, A. Suba
Silikon ya bazl Al
2
O
3
nanoakkan ieren bir ortamda dikey bir plaka zerinden sabit s aksnda doal
tanmla s transferi
U. Kemerli, A. ztrk, K. Kahveci
Ondokuz Mays niversitesi Kurupelit Kamps Dedebuza Tepesine kurulacak rzgar trbin santral
iin ekonomik analiz
K. Kaya, B. Elevli, E. Ko
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxii10:40 - 12:00 YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE SALON D
Oturum Bk: Do.Dr. Hasan KARABAY
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00
LE YEME (TEKKEKY BELEDYES TESSLER)
BAFRA KIZILIRMAK DELTASI (KU CENNET) GEZS
Gne enerjisi test merkezlerinin kurulumu ve iletilmesi zerine bir n fizibilite almas
E. Gngr, M. ubuku, M. Gne
Metan gaznn su buharl plazmatronda dnm (Reforming)
B. brahimolu, A. Dindar, . Kanbe Dindar
Tat klimas performansnn dinamik evre artlarnda deneysel incelenmesi
. Solmaz, M. zgren, E. Canl
Rzgr enerjisinin Dnyadaki ve Trkiyedeki genel durumu - Elektrik enerjisi retim maliyeti
M. C. enel, E. Ko
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxiii9 EYLL 2013 - PAZARTES
1. GN (LEDEN SONRA)
Dizel motorlarnda soukta ilk hareket esnasndaki egzoz emisyon karakteristiklerinin belirlenmesi
A. elik, M. A. Ceviz, M. Ylmaz, . Karagz
Havaclk sektrndeki evreci gelimeler
K. etin, A. S. Altnok, O. Demir, K. M. Gleren
Kalsiyum oksitin hidrasyonunun bir kimyasal s deposu olarak kullanlabilirliinin incelenmesi
P. Waldherr, K. Kkada
Is transferi probleminin Markov zincirleri yntemi ile zlmesi
N. engil, G. Zengin, M. C. Yabasan, M. N. Mesut, M. Bekta
S suda, dairesel silindir arkasndaki daimi olmayan girdaplarn delikli yarm silindir ile kontrol edilmesi
T. Durhasan, M. M. Aksoy, E. Pnar, G. M. zkan, H. Akll, B. ahin
Bir mikrokanalda iki farkl akkann pulsatif ak kullanarak karmnn iyiletirilmesi
. Akda, A. Karaolu
Dey bir plaka zerinden olan akia birleik isi transferi (conjugate) ve viskoz yayilimin etkisi
A. Kaya, O. Aydn, M. E. Kuyumcu, M. mal
Scakln ok delikli termoplastik kompozit diskin ekil deitirme davranna etkisinin boyutlu sonlu elemanlar metodu
ile incelenmesi
F. en, T. Koruvatan, K. Alda
Dz bir plaka giriinin kare kesitli silindir etrafndaki aka etkisi
N. Mahir, . Yetik
Farkl amalarla kullanlan binalar iin ift caml pencerelerin optimum hava tabakas kalnl ve yakt tketimi
O. Kon, H. Bulgurcu, B. Yksel
Akkan yatakl bir yakma sisteminin dinamik ve ileri ekserji analizi
M. allak, F. Balkan
Mula ilinde rzgr enerjisi potansiyeli ve uygulanabilirliinin aratrlmas
F. en, A.Gkdemir
FUAYE POSTER SUNUMLAR 15:50 - 16:10
Paralel iki levha arasnda gelien trblansl akn bilgisayarl simlasyonu
T. Karasu
Dk hcum alarnda kanat kenar krma asnn kanat yan girdap oluumuna etkisinin incelenmesi
M. M. Yavuz
Artma amuru miktarnn azaltlmasnda gerek lekli termal artma prosesleri
. Atay, F. Akbal
Egzoz gazlari ve hava kirlilii
B. Y. elik, A. elik
Su trbini tasarm ve testleri merkezi
E. Ayl, B. Kavurmac, H. Akn, Z. Ayta, F. Ayanck, U. Arada, B. Mert, K. elebiolu, . nver,Y. Taolu,
S. Arada
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxiv10 EYLL 2013 - SALI
2. GN (LEDEN NCE)
HFO-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoropropane) soutucu akkannn termodinamik zelliklerinin modellenmesi
H. Atalay, M. T. oban
Krkkale ilinde bulunan bir binann stma tesisatnda toprak kaynakl s pompas kullanlarak enerji tasarrufu salanmas
B. Doan, B. N. Yldran, S. Ouzorhan
Kk lekli iftlikler iin biyogaz tesis tasarm, kullanm ve ktlarn llmesi
M. Uysal, N. Kahraman, S. O. Akansu, B. Albayrak eper, . Aydemir
Kmrn gazlatrlmasnda oksijen su buhar orannn parametrik incelenmesi
C. Dolu, L. Kuddusi
Mikrodalga gcnn kurutma zaman ve kurutma kalitesi zerine etkisi
M. Glc, V. Kalender
Yakma artlarna bal hava kirleticisi oluumu
H. Ayka, S. Kaya, B. ztrk
HZSM-5 katkili polivinil alkol bazli (PVA) kompozit membran sentezi, karakterizasyonu ve yakit hcresi performans testleri
A. ahin, . Ar
WindPRO yazlm ile rzgar enerjisi potansiyel analizi ve rnek uygulama
F. Oral, R. Behet
Termik sistemlerde termal kamera kullanm
G. Erturul, C. Karaku, O. zutku, E. Baltacolu
Kentsel alanda malzeme seiminin isi adasi oluumu zerindeki etkisi
A. Glten, U. T. Aksoy, H. F. ztop
Bilgisayar destekli ortamda Fin s ve ak karakteristiinin belirlenmesi, gzenekli ortam parametrelerinin karm, gzenekli
ortamda modellenmesi ve sonularn karlatrlmas
K. G. Gler,B. etin, H. Aksel
Density of Ilsu geothermal water resources of Gakh Region of Azerbaijan
A. Ahmadova, J . Safarova, M. Bashirova, E. Hassel
Thermodynamic properties of Kura River in Azerbaijan side
S. Babayeva, G. Aliyevab, J . Safarov, A. Shahverdiyev, E. Hassel
Density of Butanol-1 at the high state parameters
B. Ahmadov, J . Safarov, A. Shahverdiyev, E. Hassel
POSTER SUNUMLAR FUAYE
Ev tipi frnn i hacminin ak ve scaklk dalmnn saysal yntemle zamana bal incelenmesi
D. Kumluta, . D. nsalan, . Kl, . zer
Benzinli motorlarda hidrojenin ek yakt olarak kullanmnn motor performansna ve eksoz emisyonlarna etkisinin
incelenmesi
S. Trk, H. E. Baydan, H. zcan
Parack grntlemeli hz lm yntemi ile elde edilen anlk verilerin dngsel sralanmas
. zer, D. Kumluta, Z. H. Karadeniz
Srekli kanatl, zorlanm tanml hava su s deitiricinin modellenmesi
M. T. oban
10:20 - 10:40
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxv11 EYLL 2013 - ARAMBA
3. GN (LEDEN NCE)
Radyant stma panellerinde aa kan s aklarnn saysal olarak incelenmesi
B. B. Kanbur, . . Atayilmaz, A. Koca, Z. Gemici, . Teke
Enerjiye farkl bir bak as olarak biyomimikri kavram
M. A. Kalliolu, H. Karakaya, A. Durmu
10:20 - 10:40 POSTER SUNUMLAR FUAYE
Spreyle soutma ileminin saysal analizi
A. Farnoud, C. Duru, F. Kasap, Y. ahin, M. K. Akta
Literatr incelemesi: Nanoakkanlarda tanm srelerinin molekler dinamik simlasyonlaryla analizi
S. Gmrk, M. K. Akta
Enerji depolama sistemleri ve pompaj depolamal hidroelektrik santraller
A. A. Sertkaya, M. Sara
Radyant stma panelleri uygulamas iin binalardaki optimum yaltm kalnlklarnn incelenmesi
B. B. Kanbur, . . Ataylmaz, A. Koca, Z. Gemici, . Teke
Gaz g evrimi ve brayton soutma evrimlerinin MATLAB ile analizi
E. aatay, M. F. Altnok, B. etin
Edirne de konut stmasnda merkezi ve bireysel stma sistemlerinin karlatrmal maliyet analizi
S. ztuna, O. Erko
Snr tabaka etkisinde art arda yerletirilmi iki kre evresindeki ak yapsnn PIV yntemiyle incelenmesi
M. H. Aksoy, M. zgren, S. Doan, E. Canl, A. Okbaz, H. Akll
Kapnn ak kaldg srece buzdolabna olan s ve ktle transferi ve akn modellenmesi
M. Odaba, A. Erek
Bir endstriyel soutma eitim setinde enerji analizleri iin yazlm-donanm destei oluturulmas
H. Bulgurcu, M. T. oban, V. Eryksel
Farkl cadde ve sokak kanyonlarnda egsoz partikl emisyon dalmnn saysal analizi
L. Naml, M. zbey
Bir iklimlendirme eitim setinde veri toplama sistemine bal gerek zamanl proseslerin psikrometrik diyagram zerinde
gsterilmesi
H. Bulgurcu, M. T. oban, V. Eryksel
klim deiiminin gne ve rzgr enerjisi potansiyeline etkisi
K. Bakrc, Y. Krtlolu
Ev tipi No-Frost buzdolab performansn inceleyen bir test sistemi tasarm
V. E. Aakay, N. Bilgin, . zkol
Kanal aknda optimize edilmi s alclarn arpan jetle s transferi analizi
A. Kabaku, K. Yakut, F. Yeildal, A. Karabey
Tek kanall polimer elektrolit membranl yakt pillerinin saysal analizi
l. Naml, H. B. Yaln
Aralar iin yerleik hidrojen reteci tasarm
S. Trk, H. zcan
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxvi11 EYLL 2013 - ARAMBA
3. GN (LEDEN SONRA)
ehir suyu ebeke basncnn su tketimine etkisi
A. tlak, T. Koca
Yakt pillerinin tatlarda kullanm ve hidromobil projesi
S. Solmaz, A. C. Trkmen, H. . Sara, C. elik
D cephe tasarmnn ve konumlandrmann binalarn s kayplarna etkisinin saysal incelenmesi
M. nek, L. Naml
Serbest yzeye yakn bir silindir evresinde oluan ak yapsnn PIV yntemiyle incelenmesi
S. Doan, E. Canl, M. H. Aksoy, M. zgren
Yenilenebilir alternatif enerjilerin maliyet emisyon ve performans karlatrmalar
M. etin, A. Tandrolu
Erzurum kamps hastanesine uygulanacak trijenerasyon sisteminin fizibilitesi
. zyurt, D. A. Ekinci
Alev geri dnl duman borulu kazanda gaz yakit yanmasinin modellenmesi
B. Sungur, B. Topalolu
Alev geri dnl duman borulu kazanda sivi yakit yanmasinin modellenmesi
B. Sungur, B. Topalolu
15:50 - 16:10 POSTER SUNUMLAR FUAYE
Serin at sistemleri ile enerji tasarrufunun salanmas ve kresel snmann azaltlmas
M. Bulut, G. E. Bulut, N. Szbir
klimlendirme sistemlerindeki bina otomasyonunun enerji verimliliine etkisi
A. Dede, C. Karaku, E. Baltacolu
CFX ile ara aydnlatma sistemlerinde LED analizi
M. E. Bayraktar,. Karagz, B. A.Grr, M. Efendi, T. enyldz, E. Dzyer
Delik delme ilemlerinde kesme parametrelerine bal olarak oluan takm tala ara yzey scaklklarnn Taguchi metodu ile
optimizasyonu
R. akrolu, S. Yamur, A. Acir, U. eker
Bulgur piirme potasnn termal analizi
. H. Ylmaz, H. Hayta, M. S. Sylemez, R.Yumruta
Yzey przllnn sanrtifj pompa ark verimine etkisinin saysal analiz yntemi ile incelenmesi
O. Kocaaslan, O. Babayiit, M. H. Aksoy, M. zgren
Dalga enerjisi ile elektrik retimi
A. tlak, T. Koca
Binalarda s yaltm malzemesinin kullanmnn ekonomiye katks
T. Koca, S. Aksungur, A. T. zgler, . E. ahin
Nanodizel yaktlarn motorlarda kullanm olanaklarnn incelenmesi
A. S. Gm, H. zcan
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxvii

NDEKLER
AKIKANLAR MEKAN .................................................................................................................... 1
ift Yanl Dzlemsel Anigenilemeli Kanallarda evrintili Trblansl Akn Saysal Aratrlmas . 2
Gelien Trblansl Akta Boru Boyunca eper Kayma Gerilmesi Deiiminin Deneysel Olarak
ncelenmesi .............................................................................................................................................. 3
arpan Akkan Jetleri Kullanarak gen Kanatkl Yzeyler zerindeki Ak Ve Is Transferinin
Saysal Olarak ncelenmesi ..................................................................................................................... 4
Ar Vasta Bir Diesel Motorun Boyutlu Hesaplamal Akkanlar Dinamii Analizi ...................... 5
Bir Toz Tutucu Siklon Ayrcnn Tasarm Ve Saysal Metodlar Kullanlarak yiletirilmesi ................ 6
Istlm Ve Adyabatik Dey Borularda Su-Buhar Ak in ki-Fazl Ak Srtnme arpan
Korelasyonlarnn, Homojen Ak Modelinin Ve Basn Dm Bileenlerinin Analizi ..................... 7
ki-Fazl Ak Parametreleri in Tarama Tablosu Gelitirme Metodolojisi ........................................... 8
Silindirik Kanallarda Nanoakkanlarla Laminer Zorlanm Tanmla Is Transferinin Saysal Analizi9
Derin Suda Delikli Silindirler le Yaln Silindirin Ak Yapsnn Kyaslanmas ................................. 10
rnek Bir arpan Hava Jeti Problemi in Trblans Modellerinin zm Sreleri Bakmndan
Deerlendirilmesi .................................................................................................................................. 11
Nanoakkan Viskozitesi Ve Bal Viskozite Denklemlerinin Parametrik Analizi Ve Deerlendirmesi:
Yeni Literatr De Kapsayan Bir alma ............................................................................................ 12
Dz atl Silindirik Bir Bina zerinden Trblansl Ak .................................................................. 13
Naca 2415 Kanat Profili zerinde Oluan Aka Dik Ses Dalgalarnn Etkisinin Deneysel Olarak
ncelenmesi ............................................................................................................................................ 14
ki E Merkezli Dnen Silindirler Arasnda Oluan Taylor Vortekslerinin Had le Karekterizasyonu 15
Parack Grntlemeli Hz lm Yntemine Etki Eden Perspektif Hatalar Ve zm Yntemleri
............................................................................................................................................................... 16
lm Ekranlarnn Aka Etkilerinin Parack Grntlemeli Hz lm le ncelenmesi .............. 17
Basn Kaynakl Atml Akn Hidrodinamik ncelenmesi .................................................................. 18
Silikon Ya Bazl Al
2
O
3
Nanoakkan eren Bir Ortamda Dikey Bir Plaka zerinden Sabit Is
Aksnda Doal Tanmla Is Transferi ................................................................................................ 19
Bir Kanal i Radyal Fann Performansnn Deneysel Olarak Belirlenmesi ......................................... 20
Art Arda Yerletirilmi ki Kre Ve Serbest Su Yzeyinin Etkileimi Sonucu Oluan Ak Yapsnn
Deneysel ncelenmesi ............................................................................................................................ 21
Trblansl Snr Tabakaya Yerletirilen Dairesel Bir Silindirin Levhadan Farkl Yksekliklerde
evresinde Oluan Ak Yapsnn Deneysel ncelemesi ...................................................................... 22
Ak Osilasyonunun, Is Yayan Elemanlara Sahip Bir Kanal ersindeki Ak Ve Is Transferine
Etkisinin Saysal Analizi ....................................................................................................................... 23
Derin Suda Dairesel Silindir Arkasndaki Akn Gzenekli Silindirler Yardmyla Kontrol ............ 24
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxviii

S Suda Silindir Ve D Silindir Arasnda Kalan Blgede Ak Yapsnn Aratrmas ............... 25
Hesaplamal Akkanlar Dinamii (Had) le Led Juncton Scakl Tayini Ve Kanatk Hesab ....... 26
Sphere Acceleratng In A Vscous Flud And Fndng The Added Mass And Drag Coeffcents In
Steady And Unsteady Flow .............................................................................................................. 27
Kanatlara Salnm Verilerek Elde Edilen Girdap Oluumunun Delta Kanat Aerodinamiine Etkisi ... 28
Santrifj Pompa arknn Hidrolik Verimine Kanat Giri As Etkisinin Saysal Yntemle
ncelenmesi ............................................................................................................................................ 29
Rzgar Trbin Kanatlarnn Aeroelastik Etkileri De Kapsayan Aerodinamik En yiletirmesi ............ 30
At Nal Kesitli Bir Karayolu Tneli in Yangn Ve Eksenel Havalandrmann Saysal Simlasyonu 31
Gei Manevralar Srasnda Model Tatlar Etrafndaki Ak Yapsnn Deneysel Olarak ncelenmesi
............................................................................................................................................................... 32
Kart Akl Konik Vorteks Tplerde Tapa Konumunun Performansa Etkisi ..................................... 33
ISI DETRCLER ............................................................................................................................ 34
Deneysel, Saysal Yntemler Ve Yapay Sinir Alar le Plakal Is Deitirgeci Tasarm Ve Testleri 35
oklu Is Kaynakl Mikrokanall Is Alclarnn Boyutsal Optimizasyonu .......................................... 36
Farkl Kanatk ekillerine Sahip Plakal Kanatkl Is Deitiricileri in Is Transferinin
Boyutlu Saysal Olarak ncelenmesi ..................................................................................................... 37
Kare Kanatkl apraz Akl (Hrv) Is Deitiricisinde Is Ve Akn Ansys-Fluentde ncelenmesi 38
Bir Is Deitiricide D Ak Is Transferi Karakteristiinin Saysal ncelenmesi ............................... 39
Bir Is Deitiricide D Ak Basn Dm Karakteristiinin Saysal ncelenmesi ......................... 40
Dalgal Yzeyli Kanallarda Tanmla Is Geiinin Deneysel ncelenmesi ......................................... 41
Perde Desenli Optimal Is Deitirici Tasarm Ak Analizi Ve Yazlm Gelitirilmesi ..................... 42
Kresel Baloncukta Depolanm Faz Deiim Malzeminin Kapal Entalpi Yntemi le Analizi Ve
Modellenmesi ........................................................................................................................................ 43
Mems Tabanl Mikrokanall Is Kuyularnda Su Ve Nanoakkanlar le Is Transferi yiletirme
Deneyleri ............................................................................................................................................... 44
Geleneksel Wlson izim Teknii Ve apraz Akl Tek Geili Kompakt Bir Is Deitiricinin Is
Tanm Katsaylarnn Deneysel Tespiti .............................................................................................. 45
Kanatl Borulu Is Deitiricilerinde Kanat Aralnn Is Geii Ve Basn Dmne Etkisinin
Saysal Olarak ncelenmesi ................................................................................................................... 46
Ak Hcreli Alminyum Kpklerin Is Deitiricisi Olarak Tasarm Ve Isl Etkenlii ................... 47
Spiral Boru Sarmallarnda Laminer Ak Ve Is Gei Karakteristiinin Saysal Olarak ncelenmesi . 48
Is Deitiricilerinde Devre Says Deiiminin G Kontrolne Etkisinin Aratrlmas .................... 49
Bir Kanal erisinde Bulunan Gzenekli Bloklardan Is Transferinin Deneysel Olarak ncelenmesi .. 50
Akm Ortamna Kanatklar Yerletirilen Haval Kollektrlerde Verim Ve Ekserji Analizi................ 51
ISI TEKN ............................................................................................................................................ 52
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xxxix

Sinsoidal Duvarl Kapal Kare Geometride Yzey Inm le Doal Tanmn Saysal ncelenmesi 53
Scak Hava le Kurutulan Yn plik Bobinlerinin Kuruma Davrannn Simlasyonu ....................... 54
Al
2
O
3
Su Nanoakkann Isl Performansnn Doal Tanml Tek Fazl Mini Dngde ncelenmesi
............................................................................................................................................................... 55
ki Evaporatrl Buhar Sktrmal Soutma evriminin Aratrlmas .............................................. 56
ISI VE KTLE GE .......................................................................................................................... 57
Dikdrtgen Kesitli 90
o
'lik Dirsekte Laminar Ak Ve Is Transferinin ncelenmesi ............................. 58
Dey Duvarna Plaka Yerletirilmi Kare Bir Oyuk erisindeki Doal Tanmn Saysal Ve
Deneysel Olarak ncelenmesi ................................................................................................................ 59
Kanatk Etkisinin Akkan Jetler zerindeki Etkisinin Deneysel Olarak ncelenmesi ....................... 60
Genletirilmi Kil Katkl Betonlarn Isl letkenliinin Belirlenmesi in Deneysel Ve Teorik Bir
alma .................................................................................................................................................. 61
Reduced Order Models In Thermo-Acoustic Simulation ...................................................................... 62
Dik Kenarnda Ayrk Istclar Bulunan Dikdrtgen Kutularda Laminer Doal Tanmn Saysal
Analizi ................................................................................................................................................... 63
Yass Ve oklu Kanall Alminyum Tplerden Oluan Ara Klimas Buharlatrcsnn Hidrolik Ve
Isl Performansnn Belirlenmesi ........................................................................................................... 64
Faz Deitiren Maddelerin Katlama Srecinin Saysal Olarak ncelenmesi ...................................... 65
Dz Levha zerinden Zorlanm Is Tanmna Sentetik Jet Etkisinin Deneysel ncelenmesi ........... 66
Sabit Hacme Paralel Yerletirilen Ve Zorlanm Trblansl Tanmda Hava le Soutulan Elektronik
Kartlarn Optimum Aral .................................................................................................................... 67
Scaklk Alan Teorisi le ok Katmanl Optik nce Film Kaplamalar zerindeki Scaklk Dalmnn
Elde Edilmesi Ve yiletirilmesi ............................................................................................................ 68
Kare Kesitli, Bir Kenar Ak Oyukta Doal Tanmla le Is Geiinin Deneysel Olarak ncelenmesi
............................................................................................................................................................... 69
Laboratuvar lekli Bir Kurutucuda Ya Tula Kuruma Davrannn Deneysel Olarak ncelenmesi 70
arpan Akkan Jet le Sabit Is Aksna Sahip Dz Bir Plakadan Olan Is Transferinin Saysal Olarak
ncelenmesi ............................................................................................................................................ 71
Adyabatik Ve Soutulmu Sv Kurutuculu Sistemlerin Performans Analizi ....................................... 72
Akkan Yatakta Kmr Kurutulmasnn Deneysel Analizi ................................................................. 73
letken Katkl Polimer Kompozitlerin Isl letim Katsaylarnn Modeller le Belirlenmesi................ 74
bkey Bir Yzeyin arpan Jet le Soutulmasnda ............................................................................ 75
Ak Ve Is Geii.................................................................................................................................. 75
A Numerical Study On The Determination Of The Effects Of Pore To To Throat Size Ratio On
Permeability And Interfacial Heat Transfer Coefficient ....................................................................... 76
Heat And Flud Flow In Vertcal Channels Wth Fully Developed Mxed Convecton Under Constant
Wall Temperature Condton ................................................................................................................. 77
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xl

Eimli Bir Plaka zerinden Su Bazl Cuo Nanoakkan eren Bir Ortamda Doal Tanmla Is
Transferi ................................................................................................................................................ 78
Seramik Yapmnda Kullanlan Kil Malzemesinin Scak Hava le Kuruma Prosesinin Simlasyonu . 79
Bayburt li in Optimum Yaltm Kalnl Ve Enerji Maliyetinin Deerlendirilmesi ........................ 80
Buzdolabi Tasariminda Vakum Yalitim Paneli Uygulamasinin Yapay Sinir Alari Yntemiyle
ncelenmesi ............................................................................................................................................ 81
Bir Boyutlu Faz Deiimi Probleminin Saysal ncelenmesi ................................................................ 82
Yer Altina Gml Plastik Ve elik Borular in Optimum Yalitim Kalinliinin Belirlenmesi ......... 83
Ak Oyuk eren Alttan Istlan Yatay Kanalda Laminer Ak Ve Doal Tanmn Saysal Analizi . 84
Bims Ve Kitre Katkili Hafif Betonlarin Isil letkenliinin Belirlenmesi in Deneysel Ve Kuramsal Bir
alima .................................................................................................................................................. 85
Dikdrtgen Kanatikli Isi Alicinin arpan Jet Isi Geii Karakteristikleri Analizi ............................. 86
arpan Jetle Isi Transferinde Altigen Kanatikli Isi Alici Dizayn Parametrelerinin Taguchi
Yntemiyle Optimizasyonu ................................................................................................................... 87
Optimize Edilmi Altigen Kanatikli Isi Alicilarin arpan Jetle Isi Transferinde Isi Ve Akim
Karakteristiklerinin Belirlenmesi .......................................................................................................... 88
.......................................................... 89 Hava Destekli Nozulda Sprey Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Oto Cam Temperleme leminde Farkli Soutma Sonu Sicakliklarina Gre Ani Soutma Sresinin
Deiimi ................................................................................................................................................ 90
Farkl Nozul Dizilileri Kullanlarak Gerekletirilen Soutma leminin Deneysel Olarak ncelenmesi
............................................................................................................................................................... 91
Rayleigh-Benard Tainim le Titreimli Akiin Etkileiminin Sayisal Olarak ncelenmesi ................. 92
evresel Olarak Yars Sabit Yzey Scakl le Istlm nce Cidarl Bir Boruda Geici Rejim Is
Transferi ................................................................................................................................................ 93
Bir Kombi Is Hcresinin Is Transferi Ve Ak Karakteristiinin Saysal Olarak ncelenmesi ........... 94
Farkl Kurutma Metotlaryla Kurutulan Elma Dilimlerinin Kurutma Parametreleri le Enerji
Verimlilii Ve Enerji Maliyetlerinin Deneysel ncelenmesi ................................................................. 95
Mikrodalga-Fan Destekli Kurutma Sisteminin Tasarlanmas Ve Kurutma Deneyleri .......................... 96
Kabaran Alev Geciktirici laveli Rijit Poliretan Kpk Malzemelerde Konik Kalorimetre le Yanma
Davrannn ncelenmesi ...................................................................................................................... 97
Elektronik Cihazlarin Soutulmasinda Kullanilan Isi Borularinin Sayisal Ve Deneysel Olarak
ncelenmesi ............................................................................................................................................ 98
Faz Deitiren Madde eren Bina Gney Duvarnn Deneysel Olarak ncelenmesi ........................... 99
Yatay Borularda Trblatrlerin Is Transferine Olan Etkisinin Deneysel Aratrlmas ................... 100
Souk Hava Depolarinda Optimum Yalitim Kalinliklarinin Hesabi Ve Enerji Tasarrufundaki Rol 101
Erzincan lindeki Binalarda Is Yaltmnn Enerji Tasarrufuna Etkisinin Ekonomik Analizi ............ 102
Ekenar gen Blokajlarin Isi Transferi yiletirmesi ........................................................................ 103
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xli

Yay Elemanlar Yerletirilmi Boruda Nanoakikanlarin Isi Transferi Performanslarinin ncelenmesi
............................................................................................................................................................. 104
S Tipi Kanatlarin Isi Transferi Perfomanslarinin Yanit Yzey Yntemi le Tahmin Edilmesi .......... 105
Silindirik Kap erisindeki Nano Parack Katkl Faz Deitiren Maddelerin Saysal Analizi ......... 106
Ke Noktalarina Engel Yerletirilen Kare Kapali Ortamda Doal Tainimla Isi Transferi .............. 107
ISITMA SOUTMA VE HAVALANDIRMA .................................................................................... 108
Seralardaki Doal Havalandirma Etkinliinin Sayisal Yntemler Kullanilarak Modellenmesi ......... 109
Is Geri Kazanml, Is Pompal Bir Kurutucuda, Elma Kurutma Deneyleri le Verim Hesaplanmas 110
Otobsler in Ejektrl Klima Sistemi .............................................................................................. 111
Absorpsiyonlu Soutma Sistemlerinde Performans Arttrmak in Farkl Eriyik Araylar .............. 112
Yeralti Suyu le Doal Soutmada Hacim Sicaklii Otomasyonu ...................................................... 113
Ortam Scakl Ve Yaltmn Ranque-Hlsch Vorteks Tp Performans zerindeki Etkisinin
Deneysel Olarak ncelenmesi .............................................................................................................. 114
Sv Halkal Kompresrde Su Buhar Sktrlmasnn Deneysel ncelenmesi ................................... 115
Kombi Tipi ki Farkl Istma Cihaznn Konfor Seviyeleri Asndan Karlatrlmas ..................... 116
Samsun linde rnek Bir Konut in Gne Enerjisi le Soutma-Istma Uygulamasnn Saysal
Analizi ................................................................................................................................................. 117
Yeni Bir Soutma Teknolojisi: Manyetik Soutma ............................................................................ 118
Frigorifik Konteyner i Ak Ve Scaklk Dalmnn Modellenmesi .............................................. 119
Ev Tipi Bir Buzdolabindaki Hava Akiinin Nmerik Olarak Zamana Bali ncelenmesi .................. 120
Karbondioksit Soutuculu Bir Kaskat Soutma Sisteminin Sayisal Analizi ...................................... 121
Kare Kesitli Dik Aili Dirsek Havalandirma Kanali erisine Yerletirilen Ynlendiricilerin Akia
Etkisinin Sayisal ncelenmesi .............................................................................................................. 122
Is Pompas Destekli-Is Geri Kazanml Toprak Kurutucu Tasarm ................................................. 123
Split Klima le Desteklenmi Bir Termosifonun ncelenmesi ............................................................. 124
Hermetik Bir Kompresrdeki Ya Debisinin Deneysel ncelenmesi .................................................. 125
Hava-Hava Isi Pompasinin Deneysel Olarak ncelenmesi .................................................................. 126
Farkl Soutucu Akkanlar in ki Kademeli Soutma evriminin Termodinamik Analizi ............ 127
Ara Genleme Uygulamasinin ki Kademeli Transkritik Co
2
Soutma evriminin Performansina
Etkisinin ncelenmesi .......................................................................................................................... 128
TERMODNAMK ................................................................................................................................ 129
Thermodynamc Propertes Of 1-Hexyl-3-Methylimidazolium Bis(Triflluoromethylsulfonyl)mide At
High State Parameters ......................................................................................................................... 130
CO
2
Solubility In Ionic Liquid [HMIM][NTF
2
] At High Pressures And Various Temperatures........ 131
Soutucu Akkanlarn Termofiziksel zelliklerinin Karlatrlmal Analizi .................................. 132
Dk Hava Giri Hzyla Baln Kurutma Davrannn Deneysel Olarak ncelenmesi .................. 133
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xlii

Kondanser Kanal Boyutlarnn Havada Bulunan Su Buharnn Youmasna Etkilerinin Deneysel
Aratrlmas ........................................................................................................................................ 134
Turbojet Motorunun Sonlu Zaman Termodinamii le Ekolojik Optimizasyonu ............................... 135
Ara Aydinlatma Sistemlerindeki Youma Problemi Analizi Ve Tasarim Aisindan ncelenmesi .. 136
Meta - Sezgisel Algoritmalarla Gibbs Serbest Enerji Minimizasyonu ................................................ 137
atalaz Termik Elektrik Santralinin Birleik Is G Sistemine Dntrlmesi - Termodinamik
Analiz .................................................................................................................................................. 138
Parabolik Yanstcl Gne Kolektrlerinde Bir Ve ki Boyutlu Enerji Analizi ................................ 139
Mikrodalga le Islak Viyoln Kurutulabilirliinin Deneysel Olarak Belirlenmesi ............................. 140
Polyester plik Kurutma leminin Enerji Ve Ekserji Analizi ............................................................. 141
Enerji Santrallarnda Organik Rankine evrimi Kullanarak Atk Isnn Geri Kazanm .................... 143
ayirhan Termik Santralinin Ekserji Ve Ekonomik Analizi ............................................................... 144
Hava Akkanl Gne Kollektrlerinde Performansa Etki Eden Parametrelerin Deneysel ncelenmesi
............................................................................................................................................................. 145
Akkan Yatakl Bir Kurutucuda Enerji Ve Ekserji Asndan Bir Termodinamik Analiz ................. 146
Demir elik Sektrnde Atk Isnn Organik Rankine evrimi le Kullanlabilirlii Ve Ekserjisi .... 147
Hermetik Bir Kompresrdeki Ya Debisinin Saysal ncelenmesi ..................................................... 148
Silindirik Bir Sou Depolama Tanknda Buz Oluumunun Saysal Olarak ncelenmesi.................... 149
Nano Katkl Yeni Nesil Faz Deitiren Maddelerin Erime/Katlama evrimi zerine Deneysel Bir
alma ................................................................................................................................................ 150
CH
4
/H
2
/N
2
Kompozit Gaz Yaktnn Trblansl Difzyon Alevinin Modellenmesi ......................... 151
YAKITLAR VE YANMA ...................................................................................................................... 152
Alternatif Gaz Yakitlarin Buji Atelemeli Motorlarda Kullaniminin Ekseji Analizi .......................... 153
Buji Atelemeli Bir Motorda ift Buji Kullanlmasnn Motor Performans Karakteristikleri Ve Egzoz
Emisyonlar zerindeki Etkilerinin Teorik Olarak ncelenmesi ......................................................... 154
ten Yanmal Motorlarn Emme Zaman Boyunca Silindir i Ak Hzlarnn ncelenmesi ............ 155
Bir Boyutlu Gaz Deiim Analizi Yardmyla Ar Vasta Bir Desel Motorun Performans
Karakteristiklerinin Elde Edilmesi ...................................................................................................... 156
n Istmal Atk Kzartma Ya Biyodizel Yakt Kullanmnn Motor Performans Ve Egzoz
Emisyonlar zerindeki Etkisi ............................................................................................................ 157
Dizel Ara Egzoz Sisteminin Avl Fre Cfd Program le Modellenmesi ............................................ 158
ten Yanmal Motorlardaki Gaz Geri Akyla Ya Kaybnn ncelenmesi ...................................... 159
Ca Yanmal Bir Motorda Egr Orann Etkisinin Saysal Olarak ncelenmesi ..................................... 160
Bioyodizel Kullanan Bir Dizel Motorda Pskrtme Avansnn Performans Ve Emisyonlara Etkisinin
Teorik Olarak ncelenmesi .................................................................................................................. 161
Karadeniz Blgesi Kaynakli Yalarin Dizel Motor Yakiti Olarak Deerlendirilmesi ........................ 162
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xliii

Kmr Gazlatrma in Bir Yntemin Aratrlmas Temiz Kmr Teknolojileri Balamnda ........ 163
Swrl Number Investgaton Of Helical Shape Intake Manfold Diesel Engine Under Steady-State
Conditions ........................................................................................................................................... 164
750 Kwth Pilot lekli Dolaml Akkan Yatakta Orhaneli Linyitinin Yaklmas .......................... 165
Turboarjl Bir Dizel Motorunda N-Btanol-Dizel Yakt Karmlarnn Kullanlmasnn Motor
Karakteristikleri Ve Eksoz Emisyonlar zerindeki Etkilerinin Deneysel ncelenmesi ..................... 166
Otto evriminin Termodinamik Analizi ............................................................................................. 167
Atk Kzartma Yalarndan TS EN 14214 Standardna Uygun Biyodizel Yakt retimi ................... 168
Ar Vasta Dizel Motorlarda, Nanopartikl Katklarnn Egzoz Emisyonlarna Etkilerinin ncelenmesi
............................................................................................................................................................. 169
Hidrojenin Termokimyasal Metotlarla retiminin ncelenmesi ......................................................... 170
Yksek Basnl Pem (Proton Geirgen Membran) Elektrolizr Hcresi Gelitirilmesi ................... 171
Yerli Kmr Ve Atklardan Yeni Nesil Alternatif Enerji Geri Kazanm Ve Kullanm Olanaklar ... 172
YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE ................................................................ 173
Samsun li in Istma Uygulamalarnda Optimum Yaltm Kalnlnn evresel Ve Ekonomik
Analizi ................................................................................................................................................. 174
Bir Doalgaz Kombine evrim Santralinde No
x
Emisyonlarnn Azaltlmas in Uygulanabilecek
Kontrol Teknikleri ............................................................................................................................... 175
Yatay Eksenli Rzgr Trbinlerinin Aerodinamik Performansnn Deerlendirilmesi ...................... 176
Rzgr Enerjisinin Dnyadaki Ve Trkiyedeki Genel Durumu-Elektrik Enerjisi retim Maliyeti 177
Jeotermal Enerjiden Pem Elektroliz Metoduyla Hidrojen retiminin Termodinamik Ve
Termoekonomik Analizi ...................................................................................................................... 178
Kmr Yaktl, Buhar evrimli Bir Bileik Is-G Sisteminin Termoekonomik ncelemesi ........... 179
Bir Isl Enerji Depolama Sistemine Faz Deiim Malzemesinin Etkisi .............................................. 180
Soma Linyitinin Su Buhari Gazlatirmasiyla Sentez Gazi retimi .................................................... 181
Piezoelektrik Ve Piroelektrik zellikli Malzemelerle Melez Enerji Harmanlayc Tasarm ............. 182
Uaklarda Buzlanmann Sonlu Hacimler Yntemi le ncelenmesi .................................................... 183
Jeotermal Enerjili Ve Gne Enerjili Sera Istma Sistemlerinin Karlatrlmas: Ege Blgesi in
Kritik Bir Gzden Geirme ................................................................................................................. 184
n lem Uygulanan Ve Uygulanmayan ki Tip Kaysnn Kurutma Erilerine Gne Inmnn
Etkisinin Matematiksel Modellenmesi ................................................................................................ 185
E Eksenli Yatay Silindirik Bir Halka Aralk erisinde Parafinle Gizli Is Depolama ...................... 186
Yataan Termik Santral Uucu Klleri Ve Polipropilen Atklarnn Kompozit Malzeme retiminde
Deerlendirilmesi ................................................................................................................................ 187
Anaerobik Ortamda Yumurta Tavuu Dksnn Biyogaz retim Verimine Etkisinin ncelenmesi Ve
Biyogaz Tesisine Uygulan ............................................................................................................... 188
Polimer Elektrolit Membranl Yakt Hcresinde Elektrolit Faz Potansiyelinin ncelenmesi .............. 189
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xliv

H
3
PO
4
Katkl Polybenzimdazol (PBI) Esasl Pem Yakt Hcresinin Performansnn Saysal
Modellenmesi ...................................................................................................................................... 190
Yapay Sinir Alar le Afyon Jeotermal Blgesel Istma Sisteminin Termodinamik Ynden
Optimizasyonu..................................................................................................................................... 191
Dk Inm iddetinde Gne Enerjisi Destekli Su Kaynakl Bir Is Pompas Sisteminin Deneysel
Performans Analizi .............................................................................................................................. 192
Tat Klimas Performansnn Dinamik evre artlarnda Deneysel ncelenmesi .............................. 193
Nanomalzeme Kaplamal Camn Fotovoltaik Panellerin Performansndaki Etkisinin Aratrlmas .. 194
Mevcut Gne Inm Modellerinin Samsun li in Kullanlabilirliinin Aratrlmas ................... 195
Bayburt linde Kurulmas Dnlen Yay atl Sera in Gne Enerjisi Hesaplamalar ................ 196
Trkiyede Konut Enerjisinin Karlanmas in Doalgaz Yaktl Yakt Hcresi Sisteminin
Kullanlmas ........................................................................................................................................ 197
Kk lekli iftlikler in Biyogaz Tesis Tasarm, Kullanm Ve ktlarn llmesi .............. 198
Jeotermal Enerji Destekli alan Is Pompas le Biyogaz retiminin Performans Aratrmas: Konya
rnei .................................................................................................................................................. 199
Anot Destekli Tek Hcreli Kat Oksit Yakt Hcresinin Saysal Modellenmesi ................................ 200
zmir Kent Merkezinde Rzgr Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi ................................................ 201
Advsor Programyla Yakt Pilli Ara Analizi .................................................................................... 202
Metan Gaznn Su Buharl Plazmatronda Dnm (Reformu) ........................................................ 203
Gne Enerjisi Test Merkezlerinin Kurulumu Ve letilmesi zerine Bir n Fizibilite almas .... 204
Fotovoltaiklerin Tatlara Entegrasyonunda Gelimeler, Sorunlar, zm nerileri ........................ 205
Bakent niversitesi Balca Kampsnn Rzgr Potansiyeli ......................................................... 206
Ondokuz Mays niversitesi Kurupelit Kamps Dedebuza Tepesine Kurulacak Rzgar Trbin
Santral in Ekonomik Analiz ............................................................................................................ 207
POSTERLER .......................................................................................................................................... 208
Paralel ki Levha Arasnda Gelien Trblansl Akn Bilgisayarl Simlasyonu ............................ 209
Density Of Ilisu Geothermal Water Resources Of Gakh Region Of Azerbaijan ................................ 210
Thermodynamic Properties Of Kura River In Azerbaijan Side .......................................................... 211
Density Of Butanol-1 At The High State Parameters.......................................................................... 212
Dk Hcum Alarnda Kanat Kenar Krma Asnn Kanat Yan Girdap Oluumuna Etkisinin
ncelenmesi .......................................................................................................................................... 213
Artma amuru Miktarnn Azaltlmasnda Gerek lekli Termal Artma
Prosesleri ............................................................................................................................................. 214
Egzoz Gazlar Ve Hava Kirlilii ......................................................................................................... 215
Su Trbini Tasarm Ve Testleri Merkezi ............................................................................................. 216
Is Transferi Probleminin Markov Zincirleri Yntemi le zlmesi ................................................. 217
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xlv

S Suda, Dairesel Silindir Arkasndaki Daimi Olmayan Girdaplarn Delikli Yarm Silindir le Kontrol
Edilmesi ............................................................................................................................................... 218
Bir Mikrokanalda ki Farkl Akkann Pulsatif Ak Kullanarak Karmnn yiletirilmesi............ 219
Dey Bir Plaka zerinden Olan Aka Birleik Is Transferi (Conjugate) Ve Viskoz Yaylmn Etkisi
............................................................................................................................................................. 220
Mula linde Rzgr Enerjisi Potansiyeli Ve Uygulanabilirliinin Aratrlmas............................... 221
Havaclk Sektrndeki evreci Gelimeler ....................................................................................... 222
Scakln ok Delikli Termoplastik Kompozit Diskin ekil Deitirme Davranna Etkisinin
Boyutlu Sonlu Elemanlar Metodu le ncelenmesi ............................................................................. 223
Dz Bir Plaka Giriinin Kare Kesitli Silindir Etrafndaki Aka Etkisi .............................................. 224
Farkl Amalarla Kullanlan Binalar in ift Caml Pencerelerin Optimum Hava Tabakas Kalnl
Ve Yakt Tketimi ............................................................................................................................... 225
Akkan Yatakl Bir Yakma Sisteminin Dinamik Ve leri Ekserji Analizi ......................................... 226
Termik Sistemlerde Termal Kamera Kullanm .................................................................................. 227
Ev Tipi Frnn Hacminin Ak Ve Scaklk Dalmnn Saysal Yntemle Zamana Bal
ncelenmesi .......................................................................................................................................... 228
Kmrn Gazlatrlmasnda Oksijen Su Buhar Orannn Parametrik ncelenmesi .......................... 229
Dizel Motorlarnda Soukta lk Hareket Esnasndaki Egzoz Emisyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi
............................................................................................................................................................. 230
Hzsm-5 Katkl Polivinil Alkol Bazl (Pva) Kompozit Membran Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yakt
Hcresi Performans Testleri ................................................................................................................ 231
Mikrodalga Gcnn Kurutma Zaman Ve Kurutma Kalitesi zerine Etkisi .................................... 232
Windpro Yazlm le Rzgar Enerjisi Potansiyel Analizi Ve rnek Uygulama ................................ 233
Hfo-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoropropane) Soutucu Akkannn Termodinamik zelliklerinin
Modellenmesi ...................................................................................................................................... 234
Krkkale linde Bulunan Bir Binann Istma Tesisatnda Toprak Kaynakl Is PompasKullanlarak
Enerji Tasarrufu Salanmas ............................................................................................................... 235
Parack Grntlemeli Hz lm Yntemi le Elde Edilen Anlk Verilerin Dngsel Sralanmas
............................................................................................................................................................. 236
Gaz G evrimi Ve Brayton Soutma evrimlerinin Matlab le Analizi......................................... 237
Edirnede Konut Istmasnda Merkezi Ve Bireysel Istma Sistemlerinin Karlatrmal Maliyet Analizi
............................................................................................................................................................. 238
Snr Tabaka Etkisinde Art Arda Yerletirilmi ki Kre evresindeki Ak Yapsnn Pv Yntemiyle
ncelenmesi .......................................................................................................................................... 239
Kapnn Ak Kaldg Srece Buzdolabna Olan Is Ve Ktle Transferi Ve Akn Modellenmesi ... 240
Bir Endstriyel Soutma Eitim Setinde Enerji Analizleri in Yazlm-Donanm Destei
Oluturulmas ...................................................................................................................................... 241
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xlvi

Bir klimlendirme Eitim Setinde Veri Toplama Sistemine Bal Gerek Zamanl Proseslerin
Psikrometrik Diyagram zerinde Gsterilmesi .................................................................................. 242
klim Deiiminin Gne Ve Rzgr Enerjisi Potansiyeline Etkisi .................................................... 243
Ev Tipi No-Frost Buzdolab Performansn nceleyen Bir Test Sistemi Tasarm .............................. 244
Kanal Aknda Optimize Edilmi Is Alclarn arpan Jetle Is Transferi Analizi ........................... 245
Spreyle Soutma leminin Saysal Analizi ........................................................................................ 246
Literatr ncelemesi: Nanoakkanlarda Tanm Srelerinin Molekler Dinamik Simlasyonlaryla
Analizi ................................................................................................................................................. 247
Enerji Depolama Sistemleri Ve Pompaj Depolamal Hidroelektrik Santraller ................................... 248
Radyant Istma Panelleri Uygulamas in Binalardaki Optimum Yaltm Kalnlklarnn ncelenmesi
............................................................................................................................................................. 249
Radyant Istma Panellerinde Aa kan Is Aklarnn Saysal Olarak ncelenmesi ........................ 250
Serin at Sistemleri le Enerji Tasarrufunun Salanmas Ve Kresel Isnmann Azaltlmas ........... 251
klimlendirme Sistemlerindeki Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliine Etkisi ............................. 252
Cfx le Ara Aydnlatma Sistemlerinde Led Analizi .......................................................................... 253
Delik Delme lemlerinde Kesme Parametrelerine Bal Olarak Oluan Takm Tala Ara Yzey
Scaklklarnn Taguch Metodu le Optimizasyonu ........................................................................... 254
Bulgur Piirme Potasnn Termal Analizi ............................................................................................ 255
Yzey Przllnn Sanrtifj Pompa ark Verimine Etkisinin Saysal Analiz Yntemi le
ncelenmesi .......................................................................................................................................... 256
Serbest Yzeye Yakn Bir Silindir evresinde Oluan Ak Yapsnn Pv Yntemiyle ncelenmesi 257
Yenilenebilir Alternatif Enerjilerin Maliyet Emisyon Ve Performans Karlatrmalar .................... 258
Kentsel Alanda Malzeme Seiminin Is Adas Oluumu zerindeki Etkisi ....................................... 259
Binalarda Is Yaltm Malzemesinin Kullanmnn Ekonomiye Katks ............................................ 260
ehir Suyu ebeke Basncnn Su Tketimine Etkisi .......................................................................... 261
Dalga Enerjisi le Elektrik retimi...................................................................................................... 262
Yakt Pillerinin Tatlarda Kullanm Ve Hidromobil Projesi ............................................................. 263
Erzurum Kamps Hastanesine Uygulanacak Trijenerasyon Sisteminin Fizibilitesi ........................... 264
D Cephe Tasarmnn Ve Konumlandrmann Binalarn Is Kayplarna Etkisinin Saysal ncelenmesi
............................................................................................................................................................. 265
Farkl Cadde Ve Sokak Kanyonlarnda Egsoz Partikl Emisyon Dalmnn Saysal Analizi .......... 266
Tek Kanall Polimer Elektrolit Membranl Yakt Pillerinin Saysal Analizi ....................................... 267
Kalsiyum Oksitin Hidrasyonunun Bir Kimyasal Is Deposu Olarak Kullanlabilirliinin ncelenmesi
............................................................................................................................................................. 268
Yakma artlarna Bal Hava Kirleticisi Oluumu ............................................................................. 269
Alev Geri Dnl Duman Borulu Kazanda Gaz Yakt Yanmasnn Modellenmesi.......................... 270
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
xlvii

Bilgisayar Desekli Ortamda Fin Is Ve Ak Karakteristiinin Belirlenmesi, Gzenekli Ortam
Parametrelerinin karm, Gzenekli Ortamda Modellenmesi Ve Sonularn Karlatrlmas ....... 271
Enerjiye Farkl Bir Bak As Olarak Biyomimikri Kavram ........................................................... 272
YAZAR NDEKS 273


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
1

AKIKANLAR MEKAN

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
2

ULIBTK 13 005
FT YANLI DZLEMSEL ANGENLEMEL KANALLARDA EVRNTL
TRBLANSLI AKIIN SAYISAL ARATIRILMASI

Tahir KARASU

Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, Meelik
26480, Eskiehir, e-posta: tkarasu@ogu.edu.trZET

Bu aratrma, ift yanl dzlemsel ani genilemeli iki-boyutlu, dzlemsel simetrik kanallarda, srekli,
sktrlamayan, ayrml ve yeniden birlemeli, karmak evrintili trblansl akn, iki farkl Reynolds saylar
iin kapsaml bir almasnn saysal aratrma sonularn takdim etmektedir. Hibrit yntemiyle geleneksel
sonlu hacim metodunu kullanarak, SIMPLE algoritmasna dayanan bir bilgisayar program gelitirilmitir.
Standart yksek Reynolds sayl k-c trblans modeliyle beraber, sreklilik ve momentum korunum
denklemlerinin saysal zmleri, iteratif bir saysal zm tekniini kullanarak salanmtr. Kat cidarlar
yaknnda cidar fonksiyonlar kullanlmtr. ift yanl dzlemsel ani genilemeli trblansl kanal aklar iin
eitli ak yn kesitlerinde, yerel ak yn hz, trblans kinetik enerji, trblans kinetik enerji kaybolma
miktar, efektif viskozite profilleri, geri akn geometrik yeri, kanal simetri ekseni boyunca simetri ekseni
zerindeki yatay hzn deiimi, st cidar kayma gerilmesi, st cidar srtnme katsays dalmlar ile st cidar
statik-basn katsaysnn deiimi iin saysal hesaplamalar sunulmu ve deneysel bulgularla karlatrlmtr.
Saysal hesaplamalarn sonular deneysel lmlerle genel olarak iyi uyum gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: ift yanl dzlemsel ani genilemeli kanallarda ak k-c trblans modeli Hesaplamalar. , ,

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
3

ULIBTK 13 020
GELEN TRBLANSLI AKITA BORU BOYUNCA EPER KAYMA
GERLMES DEMNN DENEYSEL OLARAK NCELENMES

A. Beyzade DEMRPOLAT*, hsan DATEKN*, Haydar EREN* ve Hasan DZ**

*Frat niversitesi Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 23119, ELAZI,
ahmetbdemirpolat@mynet.com, haydar@firat.edu.tr, idagtekin@gmail.com
**Dicle niversitesi, Bismil MYO, Bismil/DYARBAKIR
hasandz2000@hotmail.comZET

Bu almada, gelien trblansl boru aknda eper kayma gerilmesinin boru boyunca deiimi deneysel
olarak elde edilmitir. Bu amala deiik przllkte 5 adet boru (alminyum, bakr, siyah, galvanizli ve
PPRC) seilmitir. Bu borulara hidrodinamik gei blgesinde sk aralklarla tam gelimi ak blgesinde ise
sadece giri ve kta olmak zere ok sayda basn prizleri yerletirilmitir. Deneyler yaplrken debi hidrolik
tank yardmyla llm ve bu debiye karlk gelen statik basn deerleri, sisteme kurulan sabit bir dijital
kamera yardmyla belirli bir zaman aralklarnda kaydedilmitir. Kaydedilen bu grntlerden yararlanarak bir
grnt ileme program yardm ile anlk basn alkantlar elde edilmitir. Anlk basn alkantlarnn
ortalamas alnarak her bir basn prizindeki zaman ortalamal basn deerleri hesaplanmtr. Birbirine yakn
basn prizleri arasndaki basn farkndan yararlanarak eper kayma gerilmeleri tespit edilmitir. Her bir boru
iin ve deiik Reynolds saylarnda kayma gerilmesinin boru boyunca deiimi grafik olarak sunulmutur.

Anahtar kelimeler: Boru aklar, gelien ak, kayma gerilmesi, grnt ileme

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
4

ULIBTK 13 025
ARPAN AKIKAN JETLER KULLANARAK GEN KANATIKLI YZEYLER
ZERNDEK AKI VE ISI TRANSFERNN SAYISAL OLARAK NCELENMES

Tamer ALIIR*, Sinan ALIKAN** ve enol BAKAYA*

*Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, tamercalisir@gazi.edu.tr baskaya@gazi.edu.tr
**Hitit niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
19030 evre Yolu, orum, sinancaliskan2000@yahoo.comZET

arpan jetler yksek s ve ktle transferi salamalarndan dolay geni bir alanda kullanlmtr. Bu almada
gen kanatkl yzeyler stndeki arpmal jet dizileri kullanarak ak ve s transferi PHOENICS paket
program yardmyla saysal olarak aratrlmtr. 7x3 olarak dikdrtgen dizilime sahip dairesel nozullar
kullanlarak Re=3000-10000 ve H/d=2-8 deerlerinde almalar gerekletirilmitir. Saysal zmleme
boyunca dk Re sayl k- trblans modeli kullanlmtr. Reynolds saysnn ve H/d deerlerinin yerel Nu
saysna etkileri incelenmitir. Genel olarak Re saysnn artmas ile s transferinin artt gzlemlenmitir.
Ayrca Re saysnn artmas ile maksimum ile minimum s transferi arasndaki farkn artt tespit edilmitir. En
dk yerel s transferinin H/d=8 durumunda ve en yksek yerel s transferinin H/d=4 olduunda olutuu
grlmtr.

Anahtar Kelimeler: arpan Akkan Jet, Is Transferi, Kanatk, Saysal Akkanlar Dinamii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
5

ULIBTK 13 032
AIR VASITA BR DESEL MOTORUN BOYUTLU HESAPLAMALI
AKIKANLAR DNAM ANALZ

Sena zlem ARICA ve Stk USLU

Tobb Ekonomi ve Teknoloji niversitesi Makina Mhendislii Blm
06560 Stz, Ankara, soarica@etu.edu.tr, suslu@etu.edu.trZET

Bu almada, 12 silindirli 1500 HP g snfnda bir Diesel motorun Boyutlu (3B) Hesaplamal Akkanlar
Dinamii (HAD) yardmyla ak, yanma ve emisyon analizleri yaplmtr. Silindir iindeki maksimum basn,
scaklk, NOx (azot oksitler) ve is (soot) sonular elde edilmitir. alma iin 3B AVL FIRE EseD yazlm
kullanlmtr. Simlasyon, giri ve k valfleri kapalyken, sktrma, yanma ve genileme stroklar iin
yaplmtr. Bunun iin Bir Boyutlu (1B) AVL BOOST programndan sktrmann balangcnda bulunan
basn ve scaklk deerleri simlasyonun balang koullar olarak alnmtr.
Motorun deneysel sonular bulunmadndan HAD analizleri iin deiik saysal a yaplar ve trblans
modelleri kullanlarak sonularn saysal testleri yaplmtr. Problemde, 8 delikli yakt pskrtcl silindirde
bir yakt deliine den 45 derecelik bir dilim periyodik snr koullar kullanlarak zm alan olarak
alnmtr. zm alan iin nce kaba bir saysal a ve ikinci olarak da ilkinin 4 kat ince bir saysal a
kullanlarak saysal ayrtrma hatalar incelenmitir. Yeterli incelikte olduuna karar verildikten sonra da birinci
saysal a zerinde trblans model almalar yaplmtr. Bunun iin eddy-viskoz tabanl standart k- ve lineer
olmayan k--f trblans modellerinin NOx ve is emisyonlar asndan etkileri aratrlmtr. Son olarak da k--f
trblans modeli kullanlarak farkl yanma modelleri kullanld.

Anahtar Kelimeler: Hesaplamal Akkanlar Dinamii, Diesel Motorlar, Yanma, Emisyon

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
6

ULIBTK 13 045
BR TOZ TUTUCU SKLON AYRICININ TASARIMI VE SAYISAL METODLAR
KULLANILARAK YLETRLMES

Murat ERBA
1
, Alper SOFUOLU
2
Atilla BIYIKOLU
3
ve brahim USLAN
4

Gazi niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm 06570 Maltepe, Ankara
1
merbas@gazi.edu.tr;
2
masofuoglu@gazi.edu.tr;
3
abiyik@gazi.edu.tr;
4
iuslan@gazi.edu.trZET

Bu almada, tozlarn ayrlmasnda kullanlacak bir siklon ayrcnn n tasarm, Muschelknautz yntemiyle
gerekletirilmitir. n tasarm kullanlarak, siklon parametrelerinin - siklon boyu, ap, gaz giri kesiti, iletim
parametrelerinintoz tutuculuu, toz parack boyutu, basn dne olan etkileri saysal yntemlerle
aratrlmtr. Belirli iletim artlar altnda, siklon parametreleri optimize edilmi ve siklon tasarm
iyiletirilmitir. yiletirilen tasarm, literatrdeki mevcut deneysel veriler kullanlarak test edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Siklon Ayrc Tasarm; Saysal Metod; Optimizasyon; Tasarm yiletir

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
7

ULIBTK 13 048
ISITILMI VE ADYABATK DEY BORULARDA SU-BUHAR AKII N K-
FAZLI AKI SRTNME ARPANI KORELASYONLARININ, HOMOJEN AKI
MODELNN VE BASIN DM BLEENLERNN ANALZ

smail Ahmet ODABA*, Nuh Emre GENGE*, Bekir ZTZN* ve Ahmet DURMAYAZ*

*stanbul Teknik niversitesi Enerji Enstits 34469 Maslak, stanbul
iodabas@itu.edu.tr; nuhemre@gmail.com; boztuzun@itu.edu.tr; durmayaz@itu.edu.tr;ZET

Bu almada, dey borularda aadan yukar su-buhar ak iin dalm dzgn (sabit) s aksyla stlm ve
adyabatik artlarda elde edilmi 10.000 adet civarnda deneysel iki-fazl ( | 2 ) ak basn dm ( P A ) verisi
literatrden toplanm ve ayn artlar iin literatrden seilen iki-fazl ak srtnme arpan (
2
so
| ) korelasyonlar
ve Homojen Ak Modeli (McAdams vd, Transactions of the ASME 64, 193-200, 1942) ile elde edilen
2
so
|
sonularnn kyaslanmas amacyla kullanlmtr. Ayrca,
2
so
| korelasyonlarndan elde edilen sonular
Homojen Ak Modeli (1942) sonular ile karlatrlmtr. Deerlendirmeler ortalama ve RMS hatalarn
mukayese edilmesi yntemiyle yaplmtr. lave olarak, stlm ve adyabatik dey borularda farkl ak
koullar iin | 2 -akta yer ekimi, ivmelenme ve srtnmeden kaynaklanan P A bileenleri irdelenmitir.
Literatrden toplanan verilerin derlenmesiyle oluturulan veri taban ve Homojen Ak Modeli (1942) ile elde
edilen sonular kullanlarak yaplan deerlendirmeler soncunda bu almann bulgular olarak stlm
borulardaki akta Muller-Steinhagen ve Heck, Chem. Eng. Progress 20(6), 297-308, 1986 ve adyabatik
borulardaki akta ise Chisholm, Int. J. Heat Mass Transfer 16, 347-358, 1973 korelasyonlarnn en kk RMS
hataya sahip olduu belirlenmitir. Deerlendirmeler ve literatr aratrmasndan, halihazrda kullanlan
yntemlerden hibirinin tam olarak yeterli olmad sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: ki-fazl ak srtnme arpan, Basn dm, Dey borular

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
8

ULIBTK 13 049
K-FAZLI AKI PARAMETRELER N TARAMA TABLOSU
GELTRME METODOLOJS

Bekir ZTZN*, smail Ahmet ODABA* ve Ahmet DURMAYAZ*

*stanbul Teknik niversitesi Enerji Enstits 34469 Maslak, stanbul
boztuzun@itu.edu.tr; iodabas@itu.edu.tr; durmayaz@itu.edu.tr;ZET

Bir mhendislik parametresinin ngrlmesi amacyla kullanlan farkl yntemler arasnda uygun seenek, (i)
doru sonu verme, (ii) geerlilik aral, (iii) bilgisayar yazlmlarnda kolayca kullanlabilme ve (iv) ok ynl
uygulanabilirlik gibi farkl kstaslara gre belirlenir. Mhendislik parametrelerinin ngrs iin popler
yntemlerden birisi eitli mhendislik uygulamalarnda kullanlabilen tarama tablosu (TT)dur. Bir TT
gerekte, ilgili parametrenin ngrlmesi iin gelitirmi ve geerli olan normalize edilmi bir veri tabandr.
Tarama tablolar ilgili parametrelerin ngrs iin kullanlan ampirik metodlardan birisi olarak
snflandrlabilir ve yukarda bahsedilen kstaslarn tmn salarlar. Tarama tablolarnn, (i) iterasyonsuz
dorudan sonu verme, yani kullanm kolayl, (ii) hesaplamalar iin verimli olma, (iii) gncellenebilme
kolayl (iv) geni geerlilik ve uygulama alanna sahip olma, (v) geni bir veri tabanna ve eitli
korelasyonlara dayal olarak gelitirilme gibi ok eitli avantajlar vardr. Bu nedenle, bilgisayar kodlar,
tasarm, iletme ve gvenlik snrlarnn belirlenmesi gibi birok pratik mhendislik uygulamasnda
korelasyonlar veya grafiksel yntemler yerine kullanlmalar gnden gne yaygnlamaktadr. Bu almada,
zellikle nkleer reaktrlerin tasarmnda, kaza ve gvenlik analizlerinde karlalan nemli bir iki-fazl ak
parametresi olan kritik s aksnn (KIA) ngrlmesi iin 2006 KIA Tarama Tablosunun (Groeneveld vd.,
Nucl. Eng. Des., 237(1517), 1909-1922, 2007) gelitirilmesi, bir TT gelitirilmesi rnei olarak ayrntl bir
ekilde anlatlmtr.

Anahtar Kelimeler: ki-fazl ak, Tarama tablosu, Kritik s aks, KIAULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
9

ULIBTK 13 062
SLNDRK KANALLARDA NANOAKIKANLARLA LAMNER ZORLANMI
TAINIMLA ISI TRANSFERNN SAYISAL ANALZ

smail Ozan SERT, Yrd.Do. Dr. Nilay SEZER-UZOL, Do. Dr. Almla G. YAZICIOGLU
*
ve
Prof. Dr. Sadk KAKA

TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
*
Orta Dou Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
Tel: 0312 292 4082; 0312 292 4271, 0312 210 5263, 0312 292 4087.
isert@etu.edu.tr; nsezeruzol@etu.edu.tr; agyazi@gmail.com; sadikkakac@yahoo.comZET

Bu almada, nanoakkanlarn zorlanm tanmla s transferi zellikleri silindirik kanal ierisinde hidro
dinamik olarak tam gelimi laminer ak iin sabit duvar scakl (CWT) ve s aks (CHF) snr koullar
altnda saysal analizler yaplarak incelenmitir. Saysal analizlerde Al
2
O
3
/su nanoakkan iin tek-fazl ak
modeli kullanlarak sonular elde edilmitir. Analizlerde, nanoakkann etkin sl iletim katsays iin scaklk ve
nanoparacn apnn etkisini hesaba katan Brownian hareketini de gz nnde bulunduran Koo-Kleinstreuer
(2004) modeli kullanlmtr. Isl iletim katsaysndaki deiimler sonucu meydana gelen s transferindeki art;
belirtilen Peclet says ve nanoparack ap iin nanoparack hacimsel orannn bir fonksiyonu olarak
bulunmutur. Sonular daha nce literatrde yer alan bir deneysel almayla ayn snr koullar ve geometri iin
kyaslanmtr.

Anahtar Kelimeler: Nanoakkanlar, Isl iletim katsays modelleri, s transferindeki art, Brownian hareketi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
10

ULIBTK 13 075
DERN SUDA DELKL SLNDRLER LE YALIN SLNDRN AKI YAPISININ
KIYASLANMASI

Muhammed M. AKSOY*, Engin PINAR**, Gktrk M. ZKAN**, Tahir DURHASAN**,
Hseyin AKILLI** ve Beir AHN**

*Osmaniye Korkut Ata niversitesi Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm 80000
Merkez, Osmaniye, mmaksoy@osmaniye.edu.tr
**ukurova niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makine Mhendislii Blm 01330 Saram, Adana,
en_pinar@hotmail.com, gmozkan@cu.edu.tr, tdurhasan@cu.edu.tr, hakilli@cu.edu.tr, bsahin@cu.edu.trZET

Kat bir cismin etrafnda oluan ak yaps cismin art izi boyunca girdaplarn olumasna neden olur. Oluan bu
daimi olmayan girdapl ak yaps titreimlere, bu titreimler de cismin zerinde dinamik ykler olumasna
neden olurlar. Bu olumsuz etkileri minimize etmek uzun sredir akkanlar mekaniinin zerinde durduu temel
konulardan biridir. Bu almada 1mm kalnlktaki plakalar zerine ap d=10mm olan dairesel delikler alarak,
D=100mm apa sahip dairesel kesitli delikli silindirler farkl geirgenlik oranlarnda (=0.25, 0.3, 0.35, 0.4,
0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75 ve 0.8) oluturulmutur. Dairesel kesitli delikli silindirler ile ayn apa
(D=100mm) sahip yaln silindir (=0) arkasndaki ak yaps nicel olarak parack grntlemeli hz lme
teknii (PIV) kullanlarak incelenmitir. Deneyler derin suda ve serbest akm hznn U

=100 mm/sn (silindir


apna bal Re
D
=10000) olduu durumlarda gerekletirilmitir. Yaln silindir ile delikli silindirler arkasnda
oluan ak yapsnn ve alkantlarn birbirinden farkl olduu gzlemlenmitir. Maksimum Reynolds kayma
gerilmesinin deeri karlatrldnda yaln silindir durumuna gre delikli silindirlerdeki en dk azalma oran
yaklak %65 iken en ok azalma oran %95 olmutur. Maksimum boyutsuz TKE kyaslanmas sonucunda ise en
dk azalma %55 iken en ok azalma %90 olmutur. Hem Reynolds kayma gerilmesi, <uv/U

2
> hem de
TKEden aka grlyor ki yaln silindirin trblansl ak yaps delikli silindirin tm geirgenlik oranlarna
gre daha iddetlidir.

Anahtar Kelimeler: Derin su, delikli silindir, art izi, PIV

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
11

ULIBTK 13 076
RNEK BR ARPAN HAVA JET PROBLEM N TRBLANS
MODELLERNN ZM SRELER BAKIMINDAN DEERLENDRLMES

Mustafa Kemal MAN*, Mehmet zgn KORUKU**, Bilsay PASTAKKAYA***,
Numan YKSEL****, Muhiddin CAN**

*Bursa Teknik niversitesi, Doa Bilimleri, Mimarlk ve Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm,
16190 Osmangazi/BURSA, mkemal.isman@btu.edu.tr
** Uluda niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 16059
Grkle/BURSA, ozkorukcu@uludag.edu.tr; can@uludag.edu.tr
*** Uluda niversitesi, Orhangazi MYO, 16800 Orhangazi/BURSA, bilsay@uludag.edu.tr
**** Bursa Teknik niversitesi, Doa Bilimleri, Mimarlk ve Mhendislik Fakltesi, Mekatronik Mhendislii
Blm, 16190 Osmangazi/BURSA, numan.yuksel@btu.edu.tr;ZET

arpan hava jetleri, saladklar yksek s ve ktle transferi ile olduka geni bir uygulama alanna sahiptirler.
nemlerinden dolay, bu konuda literatrde deneysel ve nmerik olarak yaplm olduka fazla sayda alma
mevcuttur. Bu almada ise, arpan hava jeti ile bir yzeyin soutulmas durumu iin farkl trblans modelleri
denenmi ve modeller hem doruluklar hem de zm sreleri alarndan deerlendirilmitir. almada,
farkl Re (Re=10000, 30000 ve 50000) says ve tek bir boyutsuz jet-yzey mesafesi (z/D
h
=8) iin hesaplamalar,
12 farkl trblans modeli kullanlarak gerekletirilmitir. almann sonunda, Reynolds Stress Modellerinin,
daha fazla sayda denklem zmelerine ramen zm srelerinin ok fazla uzun olmad, hatta baz durumlar
iin Eddy Viskozite Modellerinin srelerinin de altnda olduu tespit edilmitir. Ayrca deneysel sonularla
karlatrldnda, Reynolds Stress Modellerinin daha iyi performans sergiledii grlmtr.

Anahtar Kelimeler: arpan Hava Jetleri, Trblans Modelleri, zm Sresi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
12

ULIBTK 13 085
NANOAKIKAN VSKOZTES VE BAIL VSKOZTE DENKLEMLERNN
PARAMETRK ANALZ VE DEERLENDRMES: YEN LTERATR DE
KAPSAYAN BR ALIMA

Elif Begm ELOLU*, Almla GVEN YAZICIOLU** ve Sadk KAKA***

* Orta Dou Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06800 ankaya, Ankara, elcioglu.begum@metu.edu.tr
** Orta Dou Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06800 ankaya, Ankara, yalmila@metu.edu.tr
*** TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
06560 Stz, Ankara, sadikkakac@yahoo.comZET

Bu almada, literatrde nanoakkan viskozitesinin tanmlanmasnda ve tahmininde kullanlan denklemler,
denklemlerde kullanlan parametreler, ve nemli bir mekanizma olan nanoparack kmelemesi baznda
deerlendirilmitir. Bu amala, literatrde sunulan denklemlerin nanoparack konsantrasyonu () ve scaklk
(T) baznda karlatrmas yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Nanoakkanlar, viskozite, viskozite denklemleri

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
13

ULIBTK 13 101
DZ ATILI SLNDRK BR BNA ZERNDEN TRBLANSLI AKI

Ycel ZMEN
*
ve Erhan AKSU
**


*
Karadeniz Teknik niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm,
61080 Trabzon, yozmen@ktu.edu.tr
**
Karadeniz Teknik niversitesi Srmene Deniz Bilimleri Fakltesi
Gemi naat ve Gemi Makinalar Mhendislii Blm,
61530 amburnu, Trabzon, eaksu@ktu.edu.trZET

Bu almada, dz atl silindirik bir binann zerindeki ve etrafndaki trblansl ak deneysel ve saysal olarak
incelenmitir. Ak grntleme, ortalama hz ve trblans lm, ortalama ve alkant basnc lm ve ak
alannn boyutlu saysal zm ile oluturulan almada silindirik bir binann aerodinamik
karakteristiklerinin incelenmesi amalanmtr.

Anahtar Kelimeler: Silindirik bina, Dz at, Ortalama hz, Trblans kinetik enerji, Basn katsays

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
14

ULIBTK 13 123
NACA 2415 KANAT PROFL ZERNDE OLUAN AKIA DK SES
DALGALARININ ETKSNN DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Halil Hakan AIKEL, Mustafa Serdar GEN, Onur KOAR, Gkhan ZKAN

Erciyes niversitesi Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm Rzgar Mhendislii ve
Aerodinamik Laboratuar 38039 Melikgazi, KayseriZET

Bu almada, aka dik ses dalgalar ile NACA2415 kanat profili etrafndaki akn kontrol deneysel olarak
eitli Reynolds (Re) saylarnda ve hcum alarnda allmtr. NACA 2415 zerinde oluan basn dalm
pitot tp ve basn sensrleriyle, kaldrma ve srkleme katsaylar ise 3 bileenli kuvvet lm sistemi ile,
kanat profili zerinde oluan hz profili sabit scaklk anemometresiyle llmtr. Kanat zerinde oluan
akn grntlenmesi iin ise duman teli ile ak grntleme deneyi yaplmtr. Deneyler ilk nce ses dalgas
uygulanmadan yaplm ve daha sonra aka dik ses dalgalar ile ak kontrol edilmeye allmtr. Ses
dalgalarn retmek iin fonksiyon jeneratr, hoparlr ve amplifikatr kullanlm ve ses dalgas hoparlr ile
rzgar tnelinin test odasnn st ksmndan aka dik olarak uygulanmtr. Yaplan deneyler sonucunda, aka
dik ses dalgalar ile ak kontrolnde 50,000 ve 75,000 Re saylarnda tutunma kayb alar srasyla 12 ve
13'den 18 ve 18'ye geciktirilmi ve tutunma kayb sonras alarda L/D orannda 1.5 ve 2.5 kat art elde
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel aerodinamik, laminer ayrlma kabarc, tutunma kayb .

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
15

ULIBTK 13 126
K E MERKEZL DNEN SLNDRLER ARASINDA OLUAN TAYLOR
VORTEKSLERNN HAD LE KAREKTERZASYONU

F.Burcu DOAN ve Stk USLU

TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi, Makine Mhendislii Blm 06560 Stz/ ANKARA
bdogan@etu.edu.tr; suslu@etu.edu.trZET

Bu almada, iki e merkezli silindirin Taylor vortekslerinin HAD - Hesaplamal Akkanlar Dinamii -
analizleri yaplmtr. HAD iin STAR-CCM+ yazlm kullanlmtr. HAD ile elde edilen sonular analitik
sonularla karlatrlmtr. Taylor-Couette ak, farkl hzlarda dnen iki e merkezli silindir arasndaki
kararszlkla ilgilidir. Bu nedenle sabit bir d silindirle, konsantrik dnen bir i silindir arasndaki ak
incelenmitir. Dn hz bir kritik deeri aarsa, Taylor vorteksleri meydana gelir. Yaplan bu almada bu
kritik deer HAD analizleriyle belirlenerek analitik ve HAD sonular karlatrlmtr. Periyodik snr koullar
kullanlarak, tm silindir yerine 2 derecelik segman alnarak analizler yaplmtr. Sonularn etkilenmedii
uygun saysal a belirlenerek farkl Taylor saylar (Ta) iin ak hesaplamalar gerekletirildi. Silindirler
arasndaki hem hz hem basn deerleri alnarak yarapa gre deiimleri analitik deerleriyle
karlatrlmtr. Tork katsaysnn (C
m
) Taylor saysyla deiim grafii oluturularak analitik ve HAD
sonular karlatrlmtr. Literatr aratrmasnda bulunan yeni geometri iin ayn ilemler tekrarlanarak C
m
-
Ta grafii oluturulmutur. Yaplan almada e merkezli alnan iki silindir amar makinesinin haznesi olarak
dnldnde ilerleyen almalarda grlt problemlerini azaltmak iin analizler ve hesaplamalar yaplabilir.

Anahtar Kelimeler: Taylor Vorteksleri, Hesaplamal Akkanlar Dinamii, E merkezli Dnen Silindirler.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
16

ULIBTK 13 150
PARACIK GRNTLEMEL HIZ LM YNTEMNE ETK EDEN
PERSPEKTF HATALAR VE ZM YNTEMLER

zgn ZER*, Dilek KUMLUTA* ve Z. Haktan KARADENZ*

*Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Buca, zmir, ozgunozer@gmail.com, dilek.kumlutas@deu.edu.tr, haktan.karadeniz@deu.edu.trZET

Parack Grntlemeli Hz lm (PGH) metodu optik bileenlere dayanmaktadr. Hem lazerin nnde k
dzleminin oluturulmas amac ile hem de kameralarn nnde grntleme amac ile kullanlmakta olan bu
bileenler bir PGH deneyinin baarya ulamas iin byk neme sahiptir. Deney dzeneinin kurulmasnda
son teknoloji rn bileenler seilse de yanl kullanm lm hatalarna neden olabilir. Bu almada perspektif
hatalarnn kaynaklar ve zmlerinin stnde durularak ve rnek bir deney zerinde bu durumlar incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Parack Grntlemeli Hz lm, Perspektif Hata.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
17

ULIBTK 13 151
LM EKRANLARININ AKIA ETKLERNN
PARACIK GRNTLEMEL HIZ LM LE NCELENMES

Ziya Haktan KARADENZ*, Dilek KUMLUTA*, zgn ZER*, lyas KILI* ve . Doruk
NSALAN*

*Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Buca, zmir, haktan.karadeniz@deu.edu.tr, dilek.kumlutas@deu.edu.tr, ozgunozer@gmail.com,
ilyaskilic@hotmail.com, dorukunsalan@gmail.comZET

Kzltesi scaklk lm yntemi ile hava ierisindeki scaklk dalmnn belirlenmesi iin lm ekranlar
kullanlmaktadr. ncelenmek istenilen ak alanna konulan lm ekran kzltesi kamera ile grntlenerek
dolayl olarak scaklk dalm elde edilebilmektedir. Ancak, lm ekranlarnn ak zerinde bozucu etkisi
bulunmaktadr. Bu almada aka paralel yerletirilmi farkl lm ekran tiplerinin, ak yaplarna etkileri
parack grntlemeli hz lm yntemi kullanlarak incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: lm Ekran, Kzltesi Scaklk lm, Parack Grntlemeli Hz lm

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
18

ULIBTK 13 160
BASIN KAYNAKLI ATIMLI AKIIN HDRODNAMK NCELENMES

Ar. Gr. Cemalettin AYGN ve Prof. Dr. Orhan AYDIN

Karadeniz Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 61080 TRABZON
caygun@ktu.edu.tr; oaydin@ktu.edu.trZET

Atml ak, ana bileen ve zamanla periyodik olarak deien bileenden oluan zel bir zaman baml ak
trdr. Mhendisliin bir ok alannda, uzay ve havaclkta, modern g retim sistemlerinde, metalrjide,
kimyasal ve gda teknolojisinde atml aklar nem kazanmtr. Biyolojik aklar, iten yanmal motorlar,
pistonlu motorlar, elektronik soutucular, baz zel s deitiricileri ve atk su borular gibi uygulama
alanlarnda da atml akla sklkla karlalmaktadr.

Bir deney dzenei tasarlanarak alma koullar iin hidrodinamik lmler alnmtr. Atml giri ak
reteci, zel olarak tasarlanm olup bir elektronik devre ile kontrol edilmektedir. Gelitirilen bu sistem ok
geni frekans ve genlik aralnda alabilmektedir. Farkl frekanslardaki giri ak iin, tam gelimi blgede
kzgn tel anemometresi kullanlarak radyal ynde anlk hz lm yaplmtr. Basn fark lmleri tam
gelimi blgede alm olan basn prizleri yardm ile gerekletirilmitir.

Analitik alma kapsamnda, bir silindirik boru ierisinde iki boyutlu, laminer, sktrlamaz akkan ak ilgili
korunum denklemleri tanmlanan snr koullar altnda zlerek hz ve basn dalmlar elde edilmitir. Bu
dalmlar kullanlarak atml giri aknn srtnme katsays zerindeki etkisi belirlenmitir.

Saysal alma kapsamnda, sonlu kontrol hacmi yntemini esas alan ticari bir yazlm olan FLUENT paket
program kullanlmtr. Ayn problem iin kapsaml parametrik almalar yaplm; farkl alma koullarnda
hem gelime blgesindeki hz ve basn dalmlar hem de tam gelimi blgede radyal hz dalmlar elde
edilmitir. Bu dalmlar kullanlarak srtnme katsaysnn anlk ve evrim ortalamal deiimleri elde
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Atml Ak; Basn Kaynakl Ak;

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
19

ULIBTK 13 167
SLKON YAI BAZLI

NANOAKIKAN EREN BR ORTAMDA DKEY


BR PLAKA ZERNDEN SABT ISI AKISINDA DOAL TAINIMLA ISI
TRANSFER

Ubade KEMERL*, Ayegl ZTRK**, Kamil KAHVEC***

* Trakya niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
Edirne, ubadekemerli@trakya.edu.tr
** Trakya niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
Edirne, aozturk@trakya.edu.tr
***Trakya niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
Edirne, kamilk@trakya.edu.trZET

Bu almann amac silikon ya ierisine

nanoparacklar katlarak oluturulan karmn s transferi


zelliklerini incelemektir. Bu dorultuda silikon ya ierisine

katlarak oluturulan karm ierisinde


bulunan dikey bir plakadan sabit s aks durumu incelenmitir. Bu durumu incelemek iin Comsol Multiphysics
4.0 modelleme ve simlasyon program kullanlmtr. Temel denklemler Boussinesq yaklam ile boyutsuz hale
getirilerek saysal olarak zlmtr. Tm bu modellemeler esnasnda karm tek bir akkan olarak kabul
edilmitir ve s iletim katsays iin Yu ve Choi(2003) modeli, viskozite iin ise Brinkman modeli(1952)
kullanlmtr. Temel denklemler ele alnrken ak iki boyutlu, newtonyen, sktrlamaz, daimi, laminer kabul
edilmi ve viskoz yaylm ihmal edilmitir. Akkana etkiyen tek cisim kuvveti ise arlk kuvveti kabul
edilmitir. Bu kabuller dorultusunda parack hacim orannn %0-%10, Rayleigh saysnn ise

olduu
aralklarda analizler yaplmtr. Bu aralklarda alnan sonular nanoparack kullanmnn s transferi zerinde
olumlu etkiler yaptn gstermektedir. Nanoparack ilavesi ile maksimum levha scaklnda %20
dolaylarnda dler gzlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Nanoakkan, Dikey Plaka, Doal Tanm, Is Transferi, Sabit Is Aks, Silikon Ya-ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
20

ULIBTK 13 180
BR KANAL RADYAL FANIN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK
BELRLENMES

Hamza TA*, Ouz GRSES* ve Utku ENTRK*

*Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35100 Bornova, zmir, utku.senturk@ege.edu.trZET

Kanal ii radyal fan (in-line fan), eksenel fan tipinde ak salayan, ancak ark radyal olan bir fan trdr. Akm
izgileri, nce radyal ark iinde daha sonra muhafazada olmak zere dnme eksenine gre iki kez 90 dn
gerekletirir. Nispeten basit olarak nitelendirilebilecek bir muhafaza geometrisine sahiptir. Debi ve basn
karakteristikleri de, eksenel ve radyal fanlarn arasna der. Az yer kaplama, kolaylkla sklp taklabilir olma
ve dk grlt zelliklerine sahip olmas dolaysyla tercih edilirler. Kanal ii radyal fanlarn performans
hakkndaki almalara literatrde nadiren rastlanmakta, performans verileri retici firmalar tarafndan verilen
bilgilerle snrl kalmaktadr. Bu almada Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii
Blmnde kurulan fan test dzenei ile belirlenen bir kanal ii radyal fann performansna yer verilecek ve
bulgular deerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Turbomakinalar, Fanlar, Kanal i Radyal Fan, Deneysel Performans lm.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
21

ULIBTK 13 184
ART ARDA YERLETRLM K KRE VE SERBEST SU YZEYNN
ETKLEM SONUCU OLUAN AKI YAPISININ DENEYSEL NCELENMES

Sercan DOAN*, Muammer ZGREN*, Muharrem Hilmi AKSOY*, Eyb CANLI*, ve Hseyin AKILLI**

*Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
42079 Seluklu, Konya, sercandogan@selcuk.edu.tr,
mozgoren@selcuk.edu.tr, muharremaksoy@selcuk.edu.tr, ecanli@selcuk.edu.tr,
** ukurova niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
01330 Balcal, Adana, hakilli@cu.edu.trZET

Akkan cisim etkileimi sonucu oluan ak yapsn incelemek ve etkili aklk orann belirlemek amacyla bu
almada, art arda yerletirilmi iki kre ile serbest su yzeyinin etkileimi, parack grntlemeli hz lme
yntemi (PIV) ile krelerin deiik daldrma oranlarnda ve farkl aklk oranlarnda aratrlmtr. Deneyler,
krelerin serbest yzeyden itibaren daldrma orannn 0.25h/D2.0 aralnda ve iki krenin birbirine temas
ettii durumdan aralarndaki akln 1.0G/D2.5 aralnda deitii ve kre apna gre tarif edilen
Reynolds saysnn 5000 deeri iin yaplmtr. Elde edilen sonular anlk girdap e dzey erileri, akm
izgileri, akm ynndeki hz deerleri ve alkant hzlarnn deiimleri olarak sunulmutur. Serbest yzeyin
ak yapsna etkisinin daldrma orannn h/D=1.0 olduu duruma kadar devam ettii grlmtr. Daldrma
oran arttka, krelerin aklk orannn G/D=2.50 olduu durumda n ksmda bulunan krenin art izindeki ak
yaps simetrik bir hal almaktadr. Aklk oran G/D=1.0 olduu durum haricinde, n tarafta bulunan krelerin
tm aklk oranlarnda art izi blgesinde iki adet odak noktasnn olutuu sadece h/D=2.0 daldrma orannda
elde edilmitir. Farkl daldrma oranlarnda kreler etrafndan ayrlan ak, serbest yzeyle birlemeden serbest
akm hzyla snmlenerek yoluna devam etmektedir. Krenin alt ve st ksmndan kopan negatif ve pozitif
girdaplar ile kre etrafndaki ak yapsnn trblansl ve ok karmak olduu anlk girdap e dzey
erilerinden tespit edilmitir. ki kre arasndaki mesafe ve krelerin daldrma oranlar arttka, kreler
evresindeki ak yapsnn birbirinden bamsz yerletirilmi iki krede oluan art izine benzemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kre, Serbest yzey, Art izi, Trblans, Art arda, PIV

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
22

ULIBTK 13 196
TRBLANSLI SINIR TABAKAYA YERLETRLEN DARESEL BR
SLNDRN LEVHADAN FARKLI YKSEKLKLERDE EVRESNDE OLUAN
AKI YAPISININ DENEYSEL NCELEMES

Eyb CANLI, Sercan DOAN, Muharrem Hilmi AKSOY, Muammer ZGREN

Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 42079 Seluklu, Konya,
*ecanli@selcuk.edu.tr, **sercandogan@selcuk.edu.tr, ***muharremaksoy@selcuk.edu.tr,
****mozgoren@selcuk.edu.trZET

Silindir birok endstriyel ve ticari uygulamada eitli formlarda kendine yer bulan temel bir geometridir.
Dolaysyla silindir geometrilerine aklarn hidrodinamik etkileri uygulamaya bal farkllklar gstermektedir
ve bu etkilerin aratrlmas birok uygulamada tasarm, iyiletirme ve gelitirme faaliyetlerine katkda
bulunacaktr. Yaplan almada trblansl bir snr tabaka ierisine dz przsz levha yzeyinden farkl
yksekliklerde aka dik dorultuda yatay olarak yerletirilen silindir geometrisi etrafnda oluan ak yaps ve
buna bal hidrodinamik etkiler Parack Grntlemeli Hz lme Yntemi (PIV) ile incelenmitir. Deneyler
Seluk niversitesi leri Ar-Ge Merkezinde bulunan PIV lme sistemi ve ak su kanalnda yaplmtr.
Deneylerde kullanlan akrilik silindirin ap 50 mm seilmitir ve silindir apna bal Reynolds says
10,000dir. Levha yzeyi ile silindirin alt noktas arasndaki boluk, silindir apnn 0, 0.25, 0.50, ve 1 kat
olacak ekilde deneyler tekrarlanmtr. Silindirin zerine yerletirildii dz plaka zerinde trblans snr tabaka
elde edebilmek iin plakann hcum kenarna yakn blgede trblans oluturucu bir ubuk (trip wire)
kullanlmtr. Snr tabaka etkisi nedeniyle silindirin dz levhaya temas ettii durumda silindir yzeyinde ak
ayrlma noktasnn arka noktalara doru kayd ve art izinin literatrde iyi bilinen laminer snr tabaka etkisine
gre daha dar olduu gzlemlenmitir. Silindir levha yzeyinden uzaklatka silindirin alt ksmnda ortaya
kan jet ak art izi blgesini yukar ynlendirerek uzatmaktadr. Levha yzeyinde oluan snr tabaka ile
silindir yzeyindeki ak ayrlmas ve silindir ile levha arasndaki jet ak birbirini etkilemekte ve karmak
boyutlu dzensiz dnml bir art izine neden olmaktadr. Levha yzeyinde bu ekilde oluan iddetli ak,
uygulamada anmalara, istenmeyen ses ve grltlere neden olabilmektedir. Bu nedenle bu etkileimleri
azaltmak amacyla silindir evresinde oluan ak yapsn kontrol edici yntemler gelitirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Girdap, PIV, Silindir, Snr tabaka, Trblans.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
23

ULIBTK 13 201
AKI OSLASYONUNUN, ISI YAYAN ELEMANLARA SAHP BR KANAL
ERSNDEK AKI VE ISI TRANSFERNE ETKSNN SAYISAL ANALZ

Tolga DEMRCAN ve Hamet TRKOLU

Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi
Makine Mhendislii Blm, 06570 Maltepe/ANKARA
E-mail: tolgad@gazi.edu.tr, hasmet@gazi.edu.trZET

Bu almada, alt yzeyinde stc bloklar bulunan bir kanal iindeki osilasyonlu akn, ak ve s transferi
karakteristikleri saysal olarak incelenmitir. Hava, kanal ierisine osilasyonlu olarak girmektedir. Kanal
giriinde hava hz, zamana bal sins erisi eklinde periyodik olarak deitirilmitir ve kanal giri kesitinde
niform olduu kabul edilmitir. Kontrol hacmi metodu ve SIMPLE algoritmas kullanlarak bir bilgisayar
program gelitirilmi ve bu program kullanlarak problemin, ak ve s transferi karakteristikleri incelenmitir.
Akn Reynolds Saysnn, akkan giri hznn salnm genliinin ve frekansnn, ak ve s transferine etkileri
olarak incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Osilasyonlu ak, Is yayan blok, Elektronik soutma sistemleri.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
24

ULIBTK 13 228
DERN SUDA DARESEL SLNDR ARKASINDAK AKIIN GZENEKL
SLNDRLER YARDIMIYLA KONTROL

Bengi GZMEN
1
, Hseyin AKILLI
2
, Beir AHN
3


1
Uak niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
64200 Uak, bengi.gozmen@usak.edu.tr
2,3
ukurova niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makine Mhendislii Blm
01330 Balcal, Adana, hakkilli@cu.edu.tr , bsahin@cu.edu.trZET

Ak ierisinde bulunan kt cisim etrafndaki ak yaps zerine kapsaml birok alma uzun yllardr
srdrlmektedir. Ak kontrolnde ama; periyodik kuvvetler yaratarak cisim zerinde titreim, yorulma ve
yapsal hasarlara neden olan girdap kopmalarn nlemektir. Akkanlar mekanii almalarnda, kt cisimler
etrafndaki ak yapsnn incelenmesinde, iki boyutlu cisimlerin iyi bir rnei olan dairesel silindirler yaygn
olarak kullanlmaktadr. Bu almada, derin su ierisine yerletirilmi dairesel bir silindir dna e merkezli
olarak deiik geirgenlik oranlarna sahip gzenekli silindirler yerletirilerek, silindir arkasnda oluan daimi
olmayan ak yaps parack grntlemeli hz lm teknii kullanlarak deneysel olarak incelenmitir.
Deneyler, ukurova niversitesi Makine Mhendislii Blm, Akkanlar Mekanii Laboratuarnda kurulu
olan kapal devre ak su kanalnda yaplmtr. Bu almada, d silindir apnn, i silindir apna oran
D/d=2.25 (D= 67.5 mm apa sahip d silindir, d= 30 mm apa sahip i silindir) iin farkl geirgenlik oranlarna
(silindir yzeyindeki toplam boluk alannn silindirin toplam yzey alanna oran) = 0.4, 0.5, 0.6, 0.65, 0.7,
0.75, 0.8 ve 0.85 sahip silindirler yerletirilmitir. Deneyler esnasnda, i silindir apna bal Reynolds says
5000 olarak alnmtr ve toplam su ykseklii 560 mm olarak ayarlanmtr. Ak karakteristikleri; Reynolds
gerilmeleri, trblans istatistikleri ve ak dorultusunda hz konturlar olarak sunulmutur. D/d=2.25 ap oran
iin, tm geirgenlik oranlarnda ak kontrol salanmtr. Geirgenlik oran arttka, gzenekli silindirin
girdap kopmalarn nlemedeki etkinliinin artt grlmektedir. rnein maksimum Reynolds gerilmesinin
deeri sade i silindir iin 0.0405 iken, = 0.7 geirgenlik orannda 0.0152 deerine kadar drlmtr. Bu
d ise, sekiz geirgenlik oran iinde en iyi kontroln geirgenlik oran = 0.7 durumunda elde edildiinin bir
kantdr.

Anahtar Kelimeler: Silindir; Ak kontrol; PIV; Art izi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
25

ULIBTK 13 235
SI SUDA SLNDR VE DI SLNDR ARASINDA KALAN BLGEDE AKI
YAPISININ ARATIRIMASI

Engin PINAR
1
, Tahir DURHASAN
1
, Gktrk M. ZKAN
1
, Muhammed M. AKSOY
2
, Hseyin
AKILLI
1
ve Beir AHN
1


1
ukurova niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makine Mhendislii Blm 01330 Saram/ Adana
en_pinar@hotmail.com; tdurhasan@cu.edu.tr; gmozkan@cu.edu.tr;hakilli@cu.tr; bsahin@cu.tr
2
Osmaniye Korkut Ata niversitesi, Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm/Osmaniye
aksoy.cu@gmail.comZET

Bu almada, s su ierisine yerletirilmi farkl geirgenlik oranlarnda (=0.25, 0.4, 0.55, 0.65 ve 0.8) ve ap
oranlarnda (Di/Do=0.25, 0.3, 0.4, 0.5 ve 0.6) i silindir ile d silindir arasndaki blgedeki ak karakteristikleri
s suda PIV teknii ile incelenmitir. Deneyler esnasnda suyun derinlii d silindir apnn yars olacak
ekilde h=50 mm ykseklikte sabit tutulmutur. Deneyler, su hznn U

=100 mm/s (D silindir apna bal


Re
Dd
=10000) deeri iin yaplmtr. Bu lm teknii ile silindirler arkasndaki iki boyutlu anlk hz profilleri
llm, ak zellikleri; zaman ortalama girdap konturlar, akm izgileri ve aka ait trblans istatistikleri
eklinde nicel grntlerle tanmlanmtr. Delikli d silindir tm ap, D
i
/D
d
oranlarnda maksimum Reynolds
kayma, <uv/U2> gerilmesi deerini ve maksimum girdap, > <e iddetini azaltmada etkili olmutur. Silindir
iftinin arasnda kalan blgede oluan Reynolds kayma, <uv/U2> gerilmesi ve maksimum girdap, > <e
iddetinin deeri ak ierisinde yalnzca i silindirin bulunduu duruma elde edilen deerlerle kyasland
zaman srasyla %74 ile %98 ve %80 ile %50 azalmtr. Silindirlerin arasnda oluan Reynolds kayma,
<uv/U2> gerilmelerinin maksimum deerleri silindirler iftinin arkasnda oluan Reynolds kayma, <uv/U2>
gerilmelerden daha dk deerler almaktadr. Bu durum, i silindire etki eden dinamik yklerin azaldna
iaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Girdap kontrol; Delikli silindir; S su; PIV; Art izi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
26

ULIBTK 13 243
HESAPLAMALI AKIKANLAR DNAM (HAD) LE LED JUNCTION
SICAKLII TAYN VE KANATIK HESABI

K. Furkan SKMEN
*,**
, Erhan PULAT
***
, Nurettin YAMANKARADENZ
****
,
Salih COKUN
****

* **Uluda niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Mak. Mh. Ana Bilim Dal.,16059, Grkle, BURSA
***Uluda niversitesi, Mh.-Mim. Fak., Makina Mh. Bl., 16059, Grkle, BURSA
****Uluda niversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bl.,
klimlendirme ve Soutma Teknolojisi Prog., 16059, Grkle, BURSAZET

LED, yaps itibar ile N ve P tipi yar iletken katmanlar arasna sandvi edilmi aktif katman tabakasndan ve
bunlarn elektriksel balantlarndan oluan opto elektronik bir elemandr. 1995 ylndan itibaren otomotiv
sektrnde kullanlmaya balanmtr. lk gze arpan uygulama 2003 ylnda grlmtr. LEDlerin mr ve
performans, zerlerinde oluan scakla bal deiir. Bu almada, tipik bir otomobil n far iinde k
tpn besleyen 0,5-0,75-1-1,25 W gcnde bir LED in 25, 50 ve 80C evre scaklklarnda Hesaplamal
Akkanlar Dinamii (HAD) zmleri yaplarak LED junction scaklk deerleri ve s tanm katsaylar hesap
edilmitir. Elde edilen sonulara gre kanatk says, tipi ve optimum kanatk aralklar, gelitirilen bir makro
yardmyla bulunmutur. Geometrik modeli, CATIA V5 R19 yazlm kullanlarak oluturulan LED, ICEM CFD
kullanlarak elemanlara (mesh) blnm ve sl analizi ANSYS CFX 14 ile yaplmtr. Ortam hava ak srekli
rejimde, sktrlamaz, laminar ve boyutlu kabul edilmitir. Havann termofiziksel zelliklerinin scaklkla
deiimi, kaldrma kuvveti ve radyasyon etkileri dikkate alnm ve elde edilen sonular literatrde mevcut
sonularla karlatrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Ara aydnlatma sistemleri, far, laminar doal tanm, radyasyon, elenik analiz,
hesaplamal akkanlar dinamii (HAD).

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
27

ULIBTK 13 251
SPHERE ACCELERATING IN A VISCOUS FLUID AND FINDING THE ADDED
MASS AND DRAG COEFFICIENTS IN STEADY AND UNSTEADY FLOW.

*Prof. Dr.mer OMAKLI* Do. Dr.Abdurrehim BLKBAI*Faraz AFSHAR*Hasan ATHAR

*Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
ocomakli@atauni.edu.tr
*Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
aboluk@atauni.edu.tr
*Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
Faraz.afshari@yahoo.com
*Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
hasantre@yahoo.com


ABSTRACT

In this study, has been investigated accelerating motion of a sphere in an incompressible fluid.

The numerical study has done by the FLUENT software in the range of laminar flow. In the research, problems
are investigated ax symmetric geometry. Equation related to movement and continuity and momentum are for
incompressible movement. Added mass coefficient and drag coefficient have been investigated by means of drag
force. Experimental Results approve solving problem of sphere motion in flow and approve geometry in this
study.

First, Reynolds number change from 50 to 62.5 and solved in unsteady state. After conforming experimental and
numerical results, numerical method used for investigation of constant acceleration. Results show added mass
coefficient for changing Reynolds number in every condition dos not changing and oscillating near the 0.5.

Keywords: Instantaneous acceleration, Adaptive grid, Navier-Stokes Equations, Laminar flow, Added mass,
Drag coefficient, Ax symmetric flow

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
28

ULIBTK 13 260
KANATLARA SALINIM VERLEREK ELDE EDLEN GRDAP OLUUMUNUN
DELTA KANAT AERODNAMNE ETKS

Sedat YAYLA
1
, etin CANPOLAT
2
, Beir AHN
2
, Hseyin AKILLI
2


1
Yznc Yl niversitesi Mh. Mim. Fakltesi Makina Mhendislii Blm
2
ukurova niversitesi Mh. Mim. Fakltesi Makina Mhendislii Blm
Telefon: (322) 338 6084/2722, Fax: (322) 338 61 26, e-mail: syayla@yyu.edu.trZET

Delta kanat zerinde oluan ak yapsna, bir ift u spiral girdabnn kanat zerinden oluma ve kme ayrlma
mekanizmas yn vermektedir. Bu girdaplar, kanat ucundan belirli bir mesafede spiral yaplarn yitirmekte ve
girdap kmesi olumaktadr. Ayrca, girdap kmesinin kanat zerindeki yeri, zaman ierisinde zamana bal
olarak ak ynnde ileri geri hareket ederek deiiklik gstermektedir. Bu nedenle, girdap kmesinin yeri delta
kanatlarn ak yapsn nemli lde etkilemektedir. yle ki, girdap kmesi olutuunda srklenme kuvveti
artarken kaldrma kuvveti azalmaktadr. Bu almada, gen, delta, elmas ve lamda olarak isimlendirilen
farkl delta kanata salnm hareketi vererek oluan ak yaplar ksaca zetlenmektedir. zetlenecektir. Boya ve
parack grntlemeli hz lme (PIV) teknii ile elde edilen deneyleri sonular ile delta kanat salnmnn ak
yapsna olan etkileri stten grn dzleminde karlatrlacaktr.

Anahtar Kelimeler: Akkanlar Mekanii, Girdap, Delta Kanat, girdap kmesi, PIV

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
29

ULIBTK 13 311
SANTRFJ POMPA ARKININ HDROLK VERMNE KANAT GR AISI
ETKSNN SAYISAL YNTEMLE NCELENMES

r. Gr. Osman BABAYT*

r. Gr. Osman KOCAASLAN** Ar. Gr. Muharrem Hilmi
AKSOY*** ve Prof. Dr. Muammer ZGREN***

*Seluk niversitesi Hadim Meslek Yksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Blm
42830 Hadim, KONYA, obabayigit@selcuk.edu.tr
**Seluk niversitesi Hulu Meslek Yksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Blm
42710 Hulu, Konya, osmankocaaslan@gmail.com
***Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 42075 Seluklu, Konya,
muharremaksoy@selcuk.edu.tr, mozgoren@selcuk.edu.trZET

Bu almada, santrifj bir pompa arknda ark giri (b
1
) ve k genilii (b
2
), kanat says (z) ve kanat
kalnl (e) sabit olmak zere kanat giri as deiiminin arkn hidrolik verimine etkisi saysal analiz yntemi
ile incelenmitir. Saysal analiz Ansys-Fluent programnda hesaplamal akkanlar dinamii sonlu hacimler
yntemi ile gerekletirilmitir. Bilgisayar ortamnda modellenen santrifj pompa arknn ak hacmi
oluturulmutur. Ak hacmi zerinde uygun a yaps oluturularak, sonlu hacimler teknii ile uygun trblans
modeli ve uygun snr artlarnda saysal analiz gerekletirilmitir. Trblans modeli olarak realizable k-
modeli seilmitir. Snr artlar olarak girite akkan debisi 20 kg/s, kta ise statik basn deeri 600 kPa,
pompa ark devir says 2950 d/d olarak alnm ve kat yzeylerde hz sfr olarak tanmlanmtr. Yaplan
analizlerde kanat giri as (
1
) 17
o
ile 30
o
arasnda deitirilerek sonular karlatrmal olarak verilmitir.
ark tasarm iin yaplan analizlerde en uygun kanat giri as
1
= 27
o
olarak bulunmutur. Yaplan analizler
neticesinde pompa ark hidrolik verim deerinin %89.60 ile %91.65 arasnda deitii belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Hesaplamal akkanlar dinamii, hidrolik verim, kanat giri as, santrifj pompa;

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
30

ULIBTK 13 317
RZGAR TRBN KANATLARININ AEROELASTK ETKLER DE KAPSAYAN
AERODNAMK EN YLETRMES

Yakup KAPSAL* ve Emre ALPMAN**

*Yeditepe niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
34755, Ataehir, stanbul, ykapsal@gmail.com
** Marmara niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
34722 Kadky, stanbul, emre.alpman@marmara.edu.trZET

Nominal gc 175 kW olan yatay eksenli bir rzgar trbininin aeroleastik etkiler de gz nnde bulundurularak
blgeye zg aerodinamik en iyiletirmesi genetik algoritma kullanarak yaplmtr. Hesaplamalarda, kanat
eleman momentum teorisi kullanlarak hesaplanan yllk enerji retimi maksimize edilmitir. yiletirmeler
Gkeada blgesi iin, be bireyden oluan bir nfus kullanlarak 10000 jenerasyon iin gerekletirilmitir. En
iyiletirmeler srasnda kanatlar rijit olarak kabul edilmitir. Daha sonra elde edilen kanatlar zerinde oluan
zamana bal bkme yklemelerini ve kanat ucu salnmlarn grebilmek iin, kanatlarn aeroelastik analizi
yaplmtr. Elde edile sonulara gre kullanlan genetik algoritma ilk bata enerji retimi ile birlikte ykleme ve
salnmlar da arttrrken daha sonraki jenerasyonlarda enerji retimini arttrmaya devem ederken bkme
momenti ve kanat ucu salnmlarn baarl bir ekilde drebilmitir.

Anahtar Kelimeler: Rzgar trbini kanat en iyiletirmesi, genetik algoritmalar, kanat eleman momentum
teorisi, aeroelastik analiz

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
31

ULIBTK 13 319
AT NALI KESTL BR KARAYOLU TNEL N YANGIN VE EKSENEL
HAVALANDIRMANIN SAYISAL SMLASYONU

Gkay CANAL, Salih KARAASLAN, Ender HEPKAYA ve Nuri YCEL

Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
06570 Maltepe/ ANKARA
karaaslansalih@gazi.edu.tr
Tusa Motor Sanayii A.. Esentepe Mahallesi Tepeba/Eskiehir Trkiye
ender.hepkaya@tei.com.tr
Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
06570 Maltepe/ ANKARA
nuyucel@gazi.edu.trZET

Toplu tama sistemlerinde yolcu hayatn tehdit eden en nemli unsur yangndan kaynaklanan dumann
solunmasdr. Toplu tama sistemlerinde oluacak bir yangnda acil durum havalandrmas yangndan
kaynaklanan zehirli gazlar, duman ve sy yolcularn tahliye yolundan uzaklatrabilecek kapasitede olmaldr.
Bu almada uzunluu 237,5 m olan at nal kesitli bir karayolu tnelinin CAD modeli oluturulmutur.
Oluturulan model zerinde yangn ve yangn kaynakl duman hareketi ile eksenel havalandrma etkisi ANSYS
Fluent 14.0 paket program kullanlarak saysal olarak modellenmitir. Tnel ierisinde oluturulan yakt
havuzunda 20 MW gcnde bir yangn senaryosu, n karmsz yanma modeli ve metan yakt kullanlarak
modellenmitir. Analizlerde havalandrma amac ile yakt havuzunun her iki yanna ikierli gruplar halinde
toplam 4 adet jet fan yerletirilmitir. alma sonunda zellikle yangn ve yangn sonras muhtemel insan
hareketliliinin olabilecei tnel yksekliklerinde tehlike yaratabilecek scaklk, gaz deerleri ve dumann geriye
ak zamana bal olarak incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Tnel Yangnlar, Eksenel Havalandrma, HAD Analizleri

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
32

ULIBTK 13 333
GE MANEVRALARI SIRASINDA MODEL TAITLAR ETRAFINDAK AKI
YAPISININ DENEYSEL OLARAK NCELENMES

mit Nazl TEMEL*, Ata AIR** ve Cahit GRLEK***

*Cumhuriyet niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
580040 Sivas, untemel@cumhuriyet.edu.tr
*Nideniversitesi Teknik Bilimler MYO, Elektrik ve Enerji Blm, Doalgaz ve Tesisat Teknolojisi
Program, Derbent Yerlekesi Nide,ata.agir@nigde.edu.tr
*** Cumhuriyet niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
580040 Sivas, cgurlek@cumhuriyet.edu.trZET

Bu almann amac gei manevralar srasnda tatlarn karlkl olarak birbirlerinin ak yaplarn etkilemesi
sonucunda meydana gelen deiikliklerin belirlenmesidir. Ak yaplarndaki bu deiiklikler, tatlar zerine
etkiyen aerodinamik kuvvetler zerinde nemli deiimlere neden olmaktadr. Bu amala, almada gei
manevralar srasndaki ak yaplarndaki deiimler deneysel olarak incelenmitir. Deneysel yntem olarak
Parack izlemeli hz lm yntemi (PIV) kullanlmtr. Ak yaps olarak; ortalama hzlar, akm izgileri,
alkant hzlar ve Reynolds gerilmeleri farkl lm yzeyleri iin elde edilerek yorumlanmtr. Gei
manevralar srasnda zellikle P
2
, P
3
ve P
5
pozisyonlarnda meydana gelen yapsal deiikliklerin aerodinamik
kuvvetler zerinde nemli deiimlere neden olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Tat aerodinamii, Ak yaps, PIV.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
33

ULIBTK 13 346
KARIT AKILI KONK VORTEKS TPLERDE TAPA KONUMUNUN
PERFORMANSA ETKS

Kemal KUVVET* ve Yiit Serkan AHN*

*Gmhane niversitesi Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesi Makine Mhendislii Blm
29100, Balarba, GMHANEZET

Bu almada, tapa konumunun kart akl konik vorteks tp performansna etkisi deneysel olarak
incelenmitir. Deneyler, 0, 2, 4, 6 konikliklerde, giri i ap 10 mm, boyu 60 ve 120 mm eklinde imal
edilen vorteks tplerde gerekletirilmitir. Farkl giri basnlarnda (P
i
=3,4,5 bar), vorteks tp giri scakl ile
scak ve souk k scaklklar arasndaki farklarn souk ktle oranyla deiimleri belirlenmitir. alma
neticesinde, tapann souk ka en yakn konumunda scaklk farklarnn en byk olduu ve dier
parametrelere gre tapa konumunun etkisinin snrl dzeyde olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Vorteks tp, Konik vorteks tp, Tapa konumu, Enerji ayrmas.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
34


ISI DETRCLER

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
35

ULIBTK 13 068

DENEYSEL, SAYISAL YNTEMLER VE YAPAY SNR ALARI LE PLAKALI
ISI DETRGEC TASARIMI VE TESTLER

an Glenolu*, Ece zkaya**, Caner Trk***, Selin Arada
+
, Nilay Sezer Uzol
&
Sadk Kaka
%


*TOBB ET Stz Caddesi No:43, Stz, Ankara, 06560 Trkiye, cgulenoglu@etu.edu.tr
**TOBB ET Stz Caddesi No:43, Stz, Ankara, 06560 Trkiye, eozkaya@etu.edu.tr
***TOBB ET Stz Caddesi No:43, Stz, Ankara, 06560 Trkiye, cturk@etu.edu.tr
+
TOBB ET Stz Caddesi No:43, Stz, Ankara, 06560 Trkiye, saradag@etu.edu.tr
&
TOBB ET Stz Caddesi No:43, Stz, Ankara, 06560 Trkiye, nsezeruzol@etu.edu.tr
%
TOBB ET Stz Caddesi No:43, Stz, Ankara, 06560 Trkiye, sadikkakac@yahoo.comZET

Is deitirgeleri, teknoloji tarihinin bandan bu yana, enerji dnm sistemlerinde kullanlan en nemli
elemanlardan biridir. Farkl scakla sahip iki ya da daha fazla akkan arasnda s formunda enerji deiimini
salarlar. Soutma ve stma sistemleri dahilinde geni bir kullanm yelpazesine sahiptirler; iklimlendirme
sistemleri, atk s geri kazanm, nkleer reaktrler, g santralleri, kimya, ziraat, besin, tekstil endstrileri gibi
byk lekli sistemlerden elektronik sistemlerde soutma ilevi gibi mikro lekli sistemlere kadar pek ok
alanda kullanlrlar. Bu dorultuda TOBB ET bnyesinde kurulan deney dzenei kullanlarak plakal s
deitirgeci test almalar yrtlmektedir. farkl geometriye sahip chevron tipi contal-plakal s
deitireci ile farkl scaklk, debi, plaka says kullanlarak deneyler yrtlmtr. Deneyler, 2.3 ile 6.4
arasnda deien Prandtl saylarnda ve 300 ile 5000 arasnda deien Reynolds says aralnda
gerekletirilmitir. 3 farkl geometride chevron tipi contal-plakal s deitirgeci iin de sl ve hidrolik
karakteristikleri veren korelasyonlar bulunmu, karlatrmalar yaplmtr. Bunun yannda, korelasyonlar
alternatif olarak yapay sinir alar ile deney sonularn veren alternatif bir yntem gelitirilmitir. Deneyleri
yaplan plakalarn HAD simlasyonlar da yaplarak, bilgisayar ortamnda tasarm da TOBB ETde kurulan s
deitirgeci laboratuvarnn ilevleri arasndadr. Bu almada laboratuvarda yaplan almalar rneklerle
zetlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Contal-plakal s deitirgeci, chevron-tipi plaka, hesaplamal akkanlar dinamii, yapay
sinir alar.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
36

ULIBTK 13 073
OKLU ISI KAYNAKLI MKROKANALLI ISI ALICILARININ BOYUTSAL
OPTMZASYONU

Gker TRKAKAR*,** ve Tuba OKUTUCU ZYURT*

*Orta Dou Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 06800
ankaya/ANKARA
**Blent Ecevit niversitesi, Makine Mhendislii Blm, ncivez Mah., 67100, ZONGULDAK
turkakar@metu.edu.tr; okutucu@metu.edu.trZET

Silikon mikrokanall s kuyularnn boyutsal optimizasyonu toplam sl direncin en aza indirilmesi yoluyla
gerekletirilmitir. 130 W s att bilinen ve boyutlar 1.891 cm 1.44 cm olan Intel Core i7-900 masast
ilemci, referans ilemci olarak ele alnmtr. Termofiziksel zellikler, akkan giri ve iteratif yolla elde edilen
k scaklnn alan arlkl ortalamasnda hesaplanmtr. Isl ve hidrodinamik giri blgelerinin s transferi
ve aka olan etkisi incelenmitir. alma, niform sl yk koullarna ek olarak oklu ve noktasal s
kaynaklarnn da optimizasyonunu incelemesinden dolay zgndr. Optimizasyon sonular literatrdekiler ile
iyi bir ekilde uyumaktadr.

Anahtar Kelimeler: mikrokanall s kuyular, Analitik optimizasyon, Scak blge soutmas, Isl diren
minimizasyonu, Giri blgesi etkileri, Scakla bal termofiziksel zellikler

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
37

ULIBTK 13 074
FARKLI KANATIK EKLLERNE SAHP PLAKALI KANATIKLI ISI
DETRCLER N ISI TRANSFERNN BOYUTLU
SAYISAL OLARAK NCELENMES

Koray KARABULUT*, Ertan BUYRUK** ve mer Onur KARABULUT**

*Cumhuriyet niversitesi Teknik Eitim Fakltesi Makina Eitimi Blm
58140, Sivas, koray.karabulut@hotmail.com
** Cumhuriyet niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
58140, Sivas, buyruke@gmail.com, omeronurkarabulut@hotmail.comZET

Bu almada, plakal kanatkl s deitiricilerinde s transferini artrmak iin iki farkl kanatk tipinin (i
zikzak-dz-i zikzak (B tipi) ve i zikzak-dz-d zikzak (C tipi)) s transferine olan etkileri birleik (tanm ve
iletim) s transferi yaklamyla saysal olarak incelenmitir. Dikdrtgensel yapdaki kanatklar dz kanal (A
tipi) zerine yerletirilmitir. Saysal hesaplamalar, boyutlu Navier-Stokes ve enerji denkleminin FLUENT
program kullanlarak zlmesiyle zamandan bamsz olarak elde edilmitir. alma akkan olarak hava
kullanlmtr. alma, Re=400 iin souk ve scak hava kanala giri hzlarnn srasyla 1.338 m/s ve 0.69 m/s,
giri scaklklarnn ise 300 K ve 600 K olarak alnmasyla yaplmtr. Sonular s transferinin ters ak
durumunda i zikzak-dz-i zikzak kanatkl kanalda dz kanala gre kanal knda yaklak % 9 arttn
gstermektedir. almada, paralel ve ters ak artlarnda Reynolds saysnn 300 ve 800 olduu farkl
deerlerinin ve kanatk yksekliinin s transferi artrm zerindeki etkisi ve ayrca kanaln alt ve st
yzeylerindeki souk ve scak akkanlarn scaklk dalmlar da incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Plakal s deitiricisi, Saysal s transferi, Kanat.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
38

ULIBTK 13 080
KARE KANATIKLI APRAZ AKILI (HRV) ISI DETRCSNDE ISI VE
AKIIN ANSYS-FLUENTDE NCELENMES

sak KOTCOLU, Mansour NASIRI KHALAJI, Ahmet UURLU, Nihat DOAN

Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 25240 Yakutiye, ERZURUM
(ikotcioglu@atauni.edu.tr), (mansour@atauni.edu.tr)ZET

Yaplan bu almada, dikdrtgen kesitli dzgn sral ve kaydrlm levha dzeninde kanal ierisine
yerletirilmi ii borulu kare kanatkl ve kanatksz geometriye sahip ynlendiriciler ieren HRV zelliklerinde
tasarlanm apraz akl s deitiricisinde ak ve s transferi analizi deneysel ve saysal olarak incelenmitir. .
Bu ynlendiriciler s deitiricisi ierisinde alt ve st plakalarna periyodik ve aka dik olarak dzgn sral ve
kaydrlm levha dzeninde yerletirilmitir. almada Taguchi metodu kullanlarak HRV sistemindeki tasarm
parametrelerinin optimum deerleri belirlenmeye allm ve buna gre [L
25
(5
3
)] ortogonal deneysel plan
seilmitir. Is deitiricilerinde ak alan zerinde trblans dalgalanmalarn modellemek, scaklk ve hz alan
ile trblans s transfer karakteristiklerini simule etmek iin ANYSYS-FLUENT version 14.0 hazr paket
programnda standart k c trblans modeli enerji ve Navier-Stokes denklemleri zlmek sureti ile analiz
edildi. Mevcut kare kanat geometrisinin her bir durumu iin s transfer ve basn dnn etkileri Reynolds
saysnn fonksiyonu olarak Nusselt says, srtnme faktrn (f), Colburn faktr (j) ve s transfer art
faktrn (Nu/Nu
o
) veren korelasyonlar elde edilmitir. Yine her bir s deitiricisinin sl performans faktr (q
) ve etkenlik ( c ) ve tersinmezlik dalm oran
0
| nin eitli deerleri iin entropi analizi yaplarak belirlenmitir.
Bu almann sonucu olarak, deneysel ve nmerik sonular arasnda en uygun geometrik modelin kaydrlm
levha dzeninde kare kanatklarn normal kare kanatklara gre daha verimli olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: CFD, ANSYS-FLUENT, apraz akl s deitiricisi, Kanatklar, Etkenlik, Tanmla Is
transferi, Trblans ak, k c trblans model.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
39

ULIBTK 13 091
BR ISI DETRCDE DI AKI ISI TRANSFER KARAKTERSTNN
SAYISAL NCELENMES

Nihal UURLUBLEK
1
, L. Berrin ERBAY
2
, Bahadr DOAN
3


Eskiehir Osmangazi niversitesi,
Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm 26480 Odunpazar/ESKEHR
nihalu@ogu.edu.tr
1

lberbay@ogu.edu.tr
2

bdogan@ogu.edu.tr
3
ZET

Bu almada panjur eklinde alm kanatlara sahip yass borulu s deitiricilerinde d ak taraf s transfer
karakteristikleri saysal olarak incelenmitir. D ak tarafnda alan akkan olarak hava kullanlmtr. Panjur
alar (L

) 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 34 olmak zere 8 farkl s deitirici zerinde saysal alma
gerekletirilmitir. Kanat adm (F
p
) 2.0 mm, panjur adm (L
p
) 1.7 mm, ak derinlii (F
d
) 20 mm ve hava giri
hz (u
in
) 3.75 m/s olarak sabit alnmtr. Hava ak iki boyutlu, srekli, sktrlamaz, laminer ve tek fazl kabul
edilmitir. Is transferi en byk deerini 26 panjur asna sahip s deitirici geometrisinde almtr. Ayrca
elde edilen sonulara gre panjur as ve s transferi arasndaki ilikinin lineer olmad grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Panjurlu kanatl s deitirici, s transferi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
40

ULIBTK 13 092
BR ISI DETRCDE DI AKI BASIN DM KARAKTERSTNN
SAYISAL NCELENMES

Nihal UURLUBLEK
1
, L. Berrin ERBAY
2
, Bahadr DOAN
3


Eskiehir Osmangazi niversitesi,
Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm 26480 Odunpazar/ESKEHR
nihalu@ogu.edu.tr
1

lberbay@ogu.edu.tr
2

bdogan@ogu.edu.tr
3
ZET

Bu almada panjur eklinde alm kanatlara sahip yass borulu s deitiricilerinde laminer akta d ak
taraf basn dm karakteristikleri saysal olarak incelenmitir. D ak tarafnda alan akkan olarak hava
kullanlmtr. Panjur alar (L

) 20, 22, 24,26, 28, 30, 32, 34 olmak zere 8 farkl s deitirici zerinde
saysal alma gerekletirilmitir. Kanat adm (F
p
) 2.00 mm, panjur adm (L
p
) 1.7 mm, ak derinlii (F
d
) 20
mm ve hava giri hz (u
in
) 3.75 m/s olarak sabit alnmtr. Ak iki boyutlu, srekli, sktrlamaz, laminer ve
tek fazl kabul edilmitir. Elde edilen sonulara gre; artan panjur as aka kar daha ok diren
oluturduundan basn dm artmaktadr. Basn dm en kk deerini 20
o
panjur asna sahip s
deitirici geometrisinde almaktadr.

Anahtar Kelimeler: Panjurlu kanatl s deitirici, basn dm

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
41

ULIBTK 13 112
DALGALI YZEYL KANALLARDA TAINIMLA ISI GENN DENEYSEL
NCELENMES

Hseyin PEHLVAN
*
, Murat NVERD
*
ve Yaar SLAMOLU
*


* Sakarya niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
54187 Serdivan, SAKARYA, hpehlivan@sakarya.edu.tr; muratunverdi@sakarya.edu.tr ; yasari@sakarya.edu.trZET

Is geiini iyiletirmek iin aktif, pasif ya da bileik yntemler kullanlmaktadr. D etki gerektirmeyen pasif
yntemlerde, yzey zerinde yaplan deiiklikler ile akkann yn ve hz srekli olarak deimekte, sl snr
tabakada paralanmalar meydana gelmektedir. Bylece s geiinde nemli artlar salanmaktadr. Bu
almann amac, dalgal yzeyli kanallarda tanmla s geiinin deneysel olarak incelenmesidir. almada 5
farkl dalgal yzeyli kanal iin deneyler yaplmtr. Reynolds saysna (1000<Re<9000) bal olarak s tanm
katsaysn (h), s geiini iyiletirme orann (E), colburn saysnn (j) ve srtnme katsaysnn (f) deiimleri
elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Is Eanjrleri; Is Teknii; Is ve Ktle Geii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
42

ULIBTK 13 154
PERDE DESENL OPTMAL ISI DETRC TASARIMI AKI ANALZ VE
YAZILIM GELTRLMES

Ahmet AYDIN, Tahsin ENGN*, Emre KARAKO, Halil MUMCU

Sakarya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
Telefon: (264) 295 5859 Faks: (264) 295 5859, e-mail: engint@sakarya.edu.trZET

Gvde borulu s deitiricileri sanayinin birok alannda kullanlmaktadr. Bu tip s deitiricilerin tasarm,
imalat ve bakm kolaydr; ancak daha geni alanlarda kullanlmas gerekmektedir. Bu nedenle s
deitiricilerin termal ve ekonomik alardan optimizasyonu nemlidir. Bu almada, en az maliyet esasna
gre(ilk yatrm +iletme maliyetleri) bir optimizasyon ilemi incelenmitir. Daha sonra optimize edilmi s
deitirici uygulamal akkanlar mekanii(CFD) kullanlarak ekipman iinde scaklk dalm ve ak alan
ortaya karlmtr. Analiz sonucunda gvde taraf ak alannda saptrclarn nemli bir rol oynad sonucuna
varlmtr. Saptrc geometrisinin, gvde tarafnda sl performansta bir azalmaya neden olmad
grlmektedir. Bu yzden yeni saptrc modeli nerilmektedir. Sonunda hesaplamalarn tm Java kodlar
kullanlarak bilgisayar kodu haline getirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Is Deitirici, Optimizasyon, Perde Desenli Saptrc, Gvde Borulu Tip

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
43

ULIBTK 13 157
KRESEL BALONCUKTA DEPOLANMI FAZ DEM MALZEMNN KAPALI
ENTALP YNTEM LE ANALZ VE MODELLENMES

Mustafa Asker
1
ve M.Turhan oban
2


1
Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, Bornova/ZMR
2
Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, Bornova/ZMR

mustafa.fikret@gmail.com; turhan_coban@ege.edu.trZET

Bu almada kresel baloncuk iindeki faz deiim malzemesinin s tanm etkisiyle dtan ie doru faz
deitirme (katlama veya ergime) problemine uygulanmas saysal olarak modellenmitir. Boyutsuz enerji
denklemi kapal entalpi ve sonlu hacimler yntemleri kullanarak zlmtr. Sistemin zlmesi iin Tomas
algoritmas uygulanmtr. Elde edilen sonular daha nceden yaplan deneysel ve saysal almalar ile
karlatrlmtr. Boru ap ve soutucu akkan scaklnn toplam katlaama sresine etkisi incelememitir.

Anahtar Kelimeler: Faz deiim malzemesi, Sonlu hacimler yntemi, Entalpi yntemi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
44

ULIBTK 13 174
MEMS TABANLI MKROKANALLI ISI KUYULARINDA SU VE
NANOAKIKANLAR LE ISI TRANSFER YLETRME DENEYLER

Aziz KOYUNCUOLU
1,2
, Rahim JAFARI
3
, Matthew REDMOND
3,4

Tuba OKUTUCU-ZYURT
1,3
, Haluk KLAH
1,2,5


1 Orta Dou Teknik niversitesi, Mikro-Nano Teknoloji Program, 06800 ankaya, Ankara
2 ODT-MEMS Aratrma ve Uygulama Merkezi, 06800 ankaya, Ankara
3 Orta Dou Teknik niversitesi, Makina Mhendislii Blm, 06800 ankaya, Ankara
4 Georgia Institute of Technology, Mechanical Engineering Department, Atlanta, Georgia, USA
5 Orta Dou Teknik niversitesi, Elektrik-Elektronik Mhendislii Blm, 06800 ankaya, Ankara
akoyuncuoglu@mems.metu.edu.tr, r_jafari64@yahoo.com, mredmond3@gatech.edu,
okutucu@metu.edu.tr, kulah@metu.edu.trZET

Bu almada, yksek alan/hacim oranlar sayesinde geleneksel hava soutma yntemlerine gre ok daha etkin
soutma salayan mikrokanall s kuyularnn mikroip soutulmasndaki performanslar incelenmitir. Suyla ve
nanoakkanlarla yaplan deneylerde, noktasal veya yzeyi homojen olarak kaplayan s kaynaklarndan 100
W/cm
2
nin zerinde s aklar sistemlerden uzaklatrlabilmitir. Soutma deneyleri, 70, 100 ve 200 m eninde,
50 m yksekliinde tek ve ok kanall iplerde, deiyonize su, ve su iinde gm nanoparack sspansiyonlar
ile deiik debilerde tekrarlanm, nanoakkanlarn suya gre daha stn s uzaklatrma performans
gsterdii teyit edilmitir. Son olarak, hzl kamera ile nanoakkanlarn mikrokanallar iinde ak ve stma
srasndaki hareketleri gzlenmitir.

Anahtlar Kelimeler: Mikrokanal, Nanoakkan, Is transferi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
45


ULIBTK 13 195
GELENEKSEL WILSON ZM TEKN VE APRAZ AKILI TEK GEL
KOMPAKT BR ISI DETRCNN ISI TAINIM KATSAYILARININ
DENEYSEL TESPT

Eyb CANLI*, Seluk DARICI**, Sercan DOAN*** ve Muammer ZGREN****

* Seluk niversitesi, Teknoloji Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42003, Seluklu/KONYA ecanli@selcuk.edu.tr
** Seluk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42003, Seluklu/KONYA sdarici@selcuk.edu.tr
*** Seluk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42003, Seluklu/KONYA sercandogan@selcuk.edu.tr
**** Seluk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42003, Seluklu/KONYA mozgoren@selcuk.edu.trZET

Transfer edilen s miktarn arttrmak ve oluan basn dn kabul edilebilir snrlar ierisinde tutmak iin,
birok s deitiricide kullanm artlarna bal olarak farkl geometrilere sahip kanatk olarak adlandrlan
geniletilmi s transfer yzeyleri kullanlmaktadr. Is deitirici kapasitesinin hesaplanabilmesi iin s tanm
katsaysnn bilinmesi gerekir. Bununla beraber ayn ak artlarnda ve scaklk farknda farkl kanatlar ve
geometriler ile s tanm katsays farkllk gstermektedir. Kanat geometrisine ve ak zelliklerine bal bu
katsaysnn belirlenmesi iin literatrde eitli deneysel ve saysal yntemler kullanlmaktadr. Deneysel
yntemlerden biri olan Wilson izim teknii, uygun deneysel sonular kullanlarak belirli bir s deitirici
geometrisi iin s tanm katsaylarnn hesaplanmasna ynelik deneysel eitlik retmeye yarayan bir metottur.
Wilson Teknii znde transfer edilen s ile scaklk fark arasnda, ak ve akkan zelliklerini de dikkate
alarak bir bant elde etmeye yarayan ve deneysel lme dayanan bir dorusal eri bulma yntemidir. Bylece
s tanm katsaylar elde edilebilmekte ve boyutsuz saylar ile s transferine etki eden birok parametre tek bir
grafikle ifade edilebilmektedir.

Bu almada, ticari olarak retilen ara soutucu amal kullanlan apraz akl, tek geili kompakt bir s
deitiricinin sl performansn belirlemek iin farkl artlarda deneyler yaplmtr. almada ayrca,
bahsedilen s deitirici iin -NTU yntemiyle bulunan toplam s transfer katsays ve Wilson izim Teknii
kullanlarak s tanm katsaylarnn bulunmas incelenmitir. Ara soutucudan geen scak akkann s
deitiriciye giri scakl 60, 80, 100 ve 120
o
C olarak ayarlanmtr. Seilen ara soutucu iin dolgu havas
tarafnda Colburn j katsays 0,002866-0,003592 arasnda deimitir. Elde edilen deerler farkl literatr
verisi ile karlatrldnda bir tanesi ile %10 mertebesinde uyumlu olduu bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Is tanm katsays, j faktr, Kompakt s deitirici, NTU, Wilson plot.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
46

ULIBTK 13 205
KANATLI BORULU ISI DETRCLERNDE KANAT ARALIININ ISI GE
VE BASIN DMNE ETKSNN SAYISAL OLARAK NCELENMES

Altay ARBAK
a
, Yaln KAPTAN
b
ve Taner DERBENTL
aa
stanbul Teknik niversitesi, Makina Fakltesi 34437 Gmsuyu / STANBUL, arbak@itu.edu.tr
b
Figes A.. Denizciler Ticaret Merkezi 34947 Tuzla meler Mevkii / STANBUL, yalin.kaptan@figes.com.tr
a
stanbul Teknik niversitesi, Makina Fakltesi 34437 Gmsuyu / STANBUL, derbentlit@itu.edu.trZET

Bu almada, farkl kanat aralklarna sahip kanatl borulu s deitiricilerinde s geii ve basn d, kuru
artlar iin incelenmitir. artmal dizilimdeki dairesel kesitli borular zerine yerletirilmi dz kanatlardan
oluan s deitiricileri bilgisayar ortamnda modellenerek, sreklilik, momentum ve enerji denklemleri ticari bir
hesaplamal akkanlar dinamii yazlm olan Fluent araclyla saysal olarak zlmtr. Kanat aralnn, s
geii ve basn dne etkisinin incelenmesi amacyla 4 farkl kanat aralna (t=2, 4, 6, 8 mm) sahip s
deitiricileri kullanlmtr. Hesaplamalar SST (Shear Stress Transport) trblans modeli kullanlarak, 0,3 ila 5
m/s arasndaki hava hzlar ile yaplmtr. Farkl geometriler iin s geii ve basn d karakteristikleri, n
yz hzna (V
yz
) karlk hava taraf s tanm katsays (h
o
) ve n yz hzna (V
yz
) karlk toplam basn
d (AP) grafikleri eklinde verilmitir. En yksek hava taraf s tanm katsaylar ve basn dleri 2 mm
kanat boluu iin elde edilmitir. 4, 6 ve 8 mm kanat boluklar iin artan yz hzyla birlikte kanat boluunun
s tanm katsays ve basn dne olan etkisi azalmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Kanatl borulu tip s deitirici, hesaplamal akkanlar dinamii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
47

ULIBTK 13 242
AIK HCREL ALMNYUM KPKLERN ISI DETRCS OLARAK
TASARIMI VE ISIL ETKENL

Ahmet Ali SERTKAYA* ve Kemal ALTINIIK**

*Necmettin Erbakan niversitesi Seydiehir Meslek Yksekokulu, Makine Program 42360 Seydiehir, Konya,
asertkaya@selcuk.edu.tr
**Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii, 42250 Kamps/Seluklu, Konya,
kaltinisik@selcuk.edu.trZET

Bu alma ak hcreli alminyum kpklerin s deitiricisi olarak tasarm ve sl performansnn deneysel
olarak incelenmitir. 10, 20 ve 30 PPI (pores per linear inch) zelliklerine sahip alminyum kpklerin ilerine
boru yerletirilerek s deitiricisi formuna getirilmitir. Alminyum kpkler s deitiricinin kanatlarn
oluturmaktadr. Is deitiriciler dikdrtgen bir kanala yerletirilerek borularn iinden scak su geirilip, zerine
bir fan yardm ile deien debilerde souk hava flenmitir. Scak ve souk akkann giri-k, alminyum
kpk yzeyindeki scaklk deiimleri, s deitiricinin sebep olduu basn kayb llmtr. Deneyler farkl
hava hzlarnda tekrarlanmtr. Deneysel veriler kullanlarak her bir s deitirici iin; Reynolds - Nusselt,
etkenlik hz, basn dm hz ve srtnme - Reynolds says deiimleri incelenmitir. Bu almadaki
deneysel sonular gzenek younluunun art ile s transferinin arttn gstermitir. Ayrca srtnme kayb
ve basn kaybnn dk gzenek younluklarnda az, gzenek younluu arttka fazlalat tespit edilmitir.
Souk akkan hznn artmas ile birlikte basn kayb ve transfer edilen snn daha da artt grlmtr. Ak
hcreli alminyum kpkler iin etkenlik dk Reynolds saylarnda yksek deer ald, yksek Reynolds
saylarnda ise dk deerde olduu deneysel olarak tespit edilmitir. Reynolds saysnn 510
3
-910
4

aralnda allmtr.

Anahtar Kelimeler: Is deitiriciler, alminyumkpk, gzenekli ortam, s transferi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
48

ULIBTK 13 246
SPRAL BORU SARMALLARINDA LAMNER AKI VE ISI GE
KARAKTERSTNN SAYISAL OLARAK NCELENMES

zge ALTUN ve Zekeriya ALTA

Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
26480 Bat-Meelik/ ESKEHR
okutlu@ogu.edu.tr, zaltac@ogu.edu.trZET

Bu almada spiral boru sarmallarda, srekli rejim,laminer ak koullar altnda ak karakteristii ve s
geiisaysal olarak incelenmitir. almada spiral sarmal en d apnn, en i apa oran 2.5, 5, 7 ve 17 olan
drt sarmaldan oluan spiral geometrisine karlk gelen borularda, ortalama olarak hava ve suya karlk gelen,
Pr=0.7 ve 7, akkanlar iin ak ve s geii saysal olarak incelenmitir. Fluent 6.1.22 yazlmnn kullanld
saysal simlasyonlarda, akn laminer olduu ve boru giriinde boyutlu paraboloid hz profilinin
kullanld, spiral boru cidarnn da geirgen olmayan kat ve izotermal olduu kabul edilmitir. Reynolds says
200 ile 2000 arasnda deitirilerek elde edilen saysal zmlemeler sonunda eksenel uzunluk boyunca ortalama
yerel srtnme katsays ve ortalama yerel Nusselt says elde edilmitir. Spiral boru sistemlerinde, laminer ak
koullarnda bile, gelimekte olan ak ve s gei davran sergiledii gzlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: s transferi; boyutlu saysal zm; spiral boru

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
49

ULIBTK 13 275
ISI DETRCLERNDE DEVRE SAYISI DEMNN G KONTROLNE
ETKSNN ARATIRILMASI

Yasin KOCAMAN*, Ufuk KARADA**, Kenan EREN*** ve A. Feridun ZG****

* Friterm Termik Cihazlar San. Ve Tic. A..
stanbul Organize Deri Sanayi Blgesi, Dilek Sok. No:10, Tuzla, stanbul yasinkocaman@friterm.com
** stanbul Teknik niversitesi Makina Fakltesi Makina Mhendislii Blm
34437 Gmsuyu, stanbul, ufuk.krdg@gmail.com
*** stanbul Teknik niversitesi Makina Fakltesi Makina Mhendislii Blm
34437 Gmsuyu, stanbul, kenaneren9@gmail.com
**** stanbul Teknik niversitesi Makina Fakltesi Makina Mhendislii Blm
34437 Gmsuyu, stanbul, ozgucf@itu.edu.trZET

Bu almada kanatl borulu bir s deitiricisinde devre saysnn kapasite zerine etkisi performans analizi
yaplarak incelenmitir. Performans analizi yaplrken -NTU yntemi kullanlmtr. Is deitiricisi zerinde
devre saylar deitirilerek, aktif hava debisinin de etkisi dikkate alnarak sl ve hidrolik performans analizi
yaplmtr. alma sonucunda bir s deitiricisinin kapasite kontrolnn lineer karakteriste deitirilebilecei
grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Is deitiricisi, g kontrol, kapasite kontrol, -NTU

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
50

ULIBTK 13 316
BR KANAL ERSNDE BULUNAN GZENEKL BLOKLARDAN ISI
TRANSFERNN DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Ayla DOAN*, Bahadr ONEY*, Tolga PIRASACI**

*Akdeniz niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
07058, Antalya, ayladogan@akdeniz.edu.tr, bahadir_oney@hotmail.com
**Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
06570, Ankara, pirasaci@gazi.edu.trZET

Elektronik sistemlerin soutulmasna ynelik bu almada, dikdrtgen kesitli bir kanal ierisinde farkl
geometrik orana sahip (GO=0.25, 0.50 ve 0.75) alminyum kpk bloklardan s transferi deneysel olarak
incelenmitir. Bloklar kanaln alt duvarna 2x8 diziliminde ayrk olarak yerletirilmitir. Deneyler, Gr*=4.3E+07
ve Re=1118-4241 deerleri iin yaplm, farkl yksekliklerde ve farkl Darcy saylarnda alminyum kpk
bloklarn s transferine etkisi deiik parametrelere gre incelenmi ve sonular grafikler halinde sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Alminyum kpk bloklar, Tanmla s transferi, Elektronik soutma.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
51

ULIBTK 13 365
AKIM ORTAMINA KANATIKLAR YERLETRLEN HAVALI
KOLLEKTRLERDE VERM VE EKSERJ ANALZ

Fevzi GLMEN*, Ayla DURMU**, Hakan KARAKAYA***, Ali Serkan AVCI****

* Tunceli niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
62000 Merkez, Tunceli, fgulcimen@tunceli.edu.tr
** Batman niversitesi Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm
72100 Merkez, Batman, ayla.durmus@batman.edu.tr
*** Batman niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Metalurji ve Malzeme Mhendislii Blm
72100 Merkez, Batman, hakan.karakaya@batman.edu.tr
**** Batman niversitesi Teknoloji Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
72100 Merkez, Batman, aliserkan.avci@batman.edu.trZET

Bu almada akm ortamna ak kanal yksekliine sahip farkl a ile kanatklar yerletirilen zgn bir
haval gne kollektr modeli tasarlanmtr. 30

, 45 ve 60 ayla yerletirilmi kanatklarn kollektr


etkinlii zerindeki etkisi aratrlmtr. Kollektrler ak kanal modifiye edilmi 0.93x1.93 m
2
ebatlarnda
standart kollektr kasalarndan imal edilmitir. Deneylerden elde edilen sonularla verim, basn kayb, srtnme
kayp katsays, Nusselt says, Reynold says ve ekserji kayb deerleri hesaplanarak kollektrler kendi
aralarnda ve literatrle karlatrld. Tasarlanan kollektrlerde kanatklara bal olarak basn kayplar ve s
transferinde artlar olduu gzlendi.

Anahtar Kelimeler: Gne hava toplaycs, Ekserji kayb, Kollektr verimlilii, Is transferi.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
52


ISI TEKN

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
53

ULIBTK 13 113
SNSODAL DUVARLI KAPALI KARE GEOMETRDE YZEY IINIMI LE
DOAL TAINIMIN SAYISAL NCELENMES

Mesut TEKKALMAZ*, Mehmet AKTA**

*Eskiehir Osmangazi ni. Mh. Mim. Fak. Metalurji ve Malzeme Mhendislii Blm,
Telefon: (222) 2393750/3689, Fax: (222) 2393613, e-mail: tmesut@ogu.edu.tr
** Eskiehir Osmangazi ni. Fen Bilimleri Ens., e-mail: mehmetonline@hotmail.comZET

Bir duvar sinsoidal olan gri yzeylerin termal nm ile doal tanmn etkileimi ii hava dolu kare
geometride saysal olarak incelenmitir. Kapal geometride, s alt duvar sinsoidal olan duvardan salamakta,
st duvardan soutulmakta ve dier duvarlar ise yaltlmaktadr. Scak ve souk duvarlar ayn scaklkta
tutulmaktadr. Alt duvar sinsoidal olarak bir, iki ve dalgal olarak deitirilmitir. Scak dalgal yzeyden
dier yzeylere nmla s transferi olduu gz nne alnm ve ortamn katlmc olmad kabul edilmitir.
Duvarlarn nm yayma oranlarnn ayn olduu dnlmtr. Boussinesq yaklam ile beraber tanm
denklemleri ve enerji denklemi SIMPLE algoritmas ile kuple edilen sonlu hacimler metodu (FVM) kullanlarak
Fluent paket programnda zlmtr. Srekli rejimde, souk plaka yzey alan zerinden hesaplanan Nusselt
says; Rayleigh says, deien dalga adeti ve deien yzey nm yayma orannn bir fonksiyonu olarak
hesaplanmtr. Rayleigh says 10
4
ile 10
6
arasnda, yzey nm yayma oranlar =0 ile 1 arasnda
deitirilmektedir. Dalga says, Rayleigh says ve yzey nm yayma oran deiiminin s transfer
karakteristikleri ve akkan akna etkileri incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Doal tanm, Yzey Inm, Laminer ak, Sinsoidal duvarl kare geometri, Is geii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
54

ULIBTK 13 172
SICAK HAVA LE KURUTULAN YN PLK BOBNLERNN KURUMA
DAVRANIININ SMLASYONU

Ar. Gr. idem SUSANTEZ*, Prof. Dr. Ahmet CHAN* ve Do. Dr. Kamil KAHVEC*

* Trakya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
22180 Edirne, cigdemsusantez@trakya.edu.tr
acihan@trakya.edu.tr
kamilk@trakya.edu.trzet: Bu almada bir rzgar tneli ierisine dikey olarak yerletirilen yn iplik bobininin kuruma davran
nmerik olarak incelenmitir. zmler kurutma havas scaklnn

ve

olmas durumlar iin,


e zamanl s ve ktle transferini baz alan bir model araclyla Comsol Multiphysics sonlu elemanlar modelleme
ve simlasyon programnda elde edilmitir. Kurutma havasnn basnc ve scakl srasyla 1 atm ve 2 m/s olup
sabittir. Sz konusu modele ait denklemlerin nmerik olarak zlmesi sonucunda iplik bobininin ierisindeki
scaklk dalmnn ve nem ieriinin zamana bal deiimi iki boyutlu olarak elde edilmiir. Kurutma
havasnn farkl scaklk deerleri iin bobinin kuruma srelerinin, literatrdeki deneysel verilerle uyum
ierisinde olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Is ve ktle transferi, kuruma, iplik bobini

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
55

ULIBTK 13 304
AL
2
O
3
SU NANOAKIKANIN ISIL PERFORMANSININ DOAL TAINIMLI TEK
FAZLI MN DNGDE NCELENMES

Serkan DOANAY
*
ve Alpaslan TURGUT
**

*
Dokuz Eyll niversitesi, Fen Bilimleri Enstits Makina Mhendislii A.B.D. Enerji Program
35397 Tnaztepe-Buca, zmir, serkan.doganay@outlook.com
**
Dokuz Eyll niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Tnaztepe-Buca, zmir, alpaslan.turgut@deu.edu.trZET

Bu almada, 4.75 mm i apa sahip bakr borular ve cam dirsekler ile birletirilmi dikdrtgen eklinde kapal
tek fazl mini bir dng imal edilmitir. Sistem su ve Al
2
O
3
-su nanoakkanlar ile altrlmtr. Boyutsuz bir
ifade olan etkinlik katsays tanmlanarak yaplan karlatrma sonucunda, nano tanecik katkl su ile alan
sistemin su ile alan sisteme gre iyiletirilmi sl performansa sahip olduu ve bu performansn tanecik katk
oran arttka ykseldii gzlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Doal tanm, nanoakkan, etkinlik katsays.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
56

ULIBTK 13 341
K EVAPORATRL BUHAR SIKITIRMALI SOUTMA EVRMNN
ARATIRILMASI

Alptu YATAANBABA ve Ali KILIARSLAN*

*Hitit niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
19030, orum, alptugyataganbaba@gmail.com; alikilicarslan@gmail.comZET

Toplam enerji tketiminde soutma ve stma sistemlerinin yeri % 20 civarndadr. Bu azmsanmayacak bir
orandr. Buhar sktrmal soutma sistemleri en yaygn kullanlan soutma sistemleridir. Buhar sktrmal
soutma sistemleri, ev tipi uygulamalarda % 100e yakn ve sanayi de ise en fazla kullanlan soutma
sistemleridir. Bu almada, iki buharlatrcl buhar sktrmal soutma evriminin enerji analizi, soutma
sistemlerinin analizinde en ok kullanlan Engineering Equation Solver (EES-V9.172-3D) kullanlarak
yaplmtr. Yaplan termodinamik analizde, ar stma ve soutma, youturucu scakl, buharlatrc
scakl ve kompresrn izantropik verimi gibi sistem parametrelerinin etkisi dikkate alnmtr. Seilen sistem
parametrelerine gre iki buharlatrcl sistemin soutma tesir katsaysndaki, kompresrn ektii g ve
buharlatrclarn kapasitesindeki deiim R141b, R152a, R404A, R407C, R507A, R502 ve R114 gibi soutucu
akkanlara gre aratrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Soutma, buharlatrc, soutma evrimi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
57


ISI VE KTLE GE

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
58

ULIBTK 13 014
DKDRTGEN KESTL 90
O
'LK DRSEKTE LAMNAR AKI VE ISI
TRANSFERNN NCELENMES

Ouz TURGUT ve Namk PARMAKSIZ

Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara
oturgut@gazi.edu.tr, namikparmaksiz@gmail.comZET

Bu almada, hidrolik ap 0,0667 m olan bir dikdrtgen kesitli 90
o
'lik dirsek ierisindeki laminer ak ve s
transferi sabit yzey s aks snr art iin kararl rejim artnda saysal olarak incelenmitir. Dirsek merkezine
farkl engeller yerletirilmitir. Engeller, kegen uzunluklar 10 ve 25 mm olan kplerdir. Ayn zamanda,
engelsiz dz dikdrtgen kesitli kanal ierisindeki ak ve s transferi incelenmitir. Saysal alma Reynolds
saysnn 500, 1000 ve 1500 deerleri iin gerekletirilmitir. Akkan olarak hava (Pr~0,72) kullanlmtr.
Saysal Akkanlar Dinamii (SAD) program olan ANSYS Fluent 13.0 paket program kullanlmtr. Sonular,
Nusselt says ve Darcy srtnme faktrnn Reynolds says ile deiimi eklinde grafiksel olarak ifade
edilmitir. Dz dikdrtgen kanal ve erisel kanal (engelli ve engelsiz) sonular kyaslanmtr. Buna ilaveten,
dirsek ierisindeki scaklk ve hz konturlar farkl Reynolds saylar ve farkl geometriler iin verilmitir.
Dikdrtgen kesitli 90
o
'lik dirsein dz kanaldan daha yksek s transferi ve daha fazla srtnme faktr verdii
grlmtr. Ayrca, engelli dikdrtgen kesitli 90
o
'lik dirsein engelsiz dikdrtgen kesitli 90
o
'lik dirsekten daha
fazla s transferi ve daha fazla srtnme faktr verdii grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Dikdrtgen kesitli 90
o
'lik dirsek, Laminer ak, Saysal alma, Fluent.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
59

ULIBTK 13 018
DEY DUVARINA PLAKA YERLETRLM KARE BR OYUK ERSNDEK
DOAL TAINIMIN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Filiz zgen
*
, Yasin Varol
**
, Ahmet Koca
***
, Hakan Fehmi ztop
****


*, ****
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 23119, Elaz
filizozgen@gmail.com, hfoztop1@gmail.com
**
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Otomotiv Mhendislii Blm, 23119, Elaz
yvarol@gmail.com
***
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Mekatronik Mhendislii Blm, 23119, Elaz
dr.koca.ahmet@gmail.comZET

Kapal hacim ierisindeki doal tanm s transferine, stma ve havalandrma, yaplardaki yangndan
kaynaklanan problemlerin giderilmesi, gne kollektr sistemleri, radyoaktif atklarn depolanmas gibi eitli
mhendislik uygulamalarnda karlalmaktadr. Bu almada, dey duvarna plaka yerletirilmi kare bir oyuk
ierisindeki doal tanm s transferi, saysal ve deneysel olarak incelenmitir. Kapal oyuun dey duvarlar
yaltml, yatay duvarlar ise sabit scaklktadr. ki boyutlu, laminar sreklilik, momentum ve enerji denklemleri
sonlu farklar metodu ile zlmtr. Elde edilen sonular, akm izgileri, scaklk profilleri, yerel ve ortalama
Nusselt saylar eklinde sunulmutur. Rayleigh saysnn ve duvar zerine plaka yerletirilmesinin doal tanm
s transferini ve ak alann etkiledii grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Doal tanm, kare oyuk, plaka

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
60

ULIBTK 13 022
KANATIK ETKSNN AKIKAN JETLER ZERNDEK ETKSNN
DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Sinan ALIKAN
1
, enol BAKAYA
2

1
Hitit niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, orum,
sinancaliskan2000@yahoo.com
2
Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm Maltepe- Ankara,
baskaya@gazi.edu.trZET

arpmal jetler stlmak veya soutulmak istenen yzeylerde arpan akkan jetleridir. arpmal jetler yksek s
ve ktle transferinin istenildii birok uygulamalarda kullanld. Bu almada, dairesel arpmal jet dizilimleri
tarafndan daralan-genileyen biimli kanatklar (DG-BK) ve V biimli kanatklar (V-BK) zerindeki s
transfer lmleri termal kamera kullanlarak incelendi. Hem V-BK hemde DG-BK biimleri 45
o
olarak
dnld. Duvar boyunca s transferinde farkl kanat yksekliklerinin etkileri alld. Deneyler esnasnda,
Reynolds says 2000-10000, jet apnn kanatk yksekliine oran 0,6-1,2 ve jet-plaka arasndaki mesafe 2-12
arasnda deitirildi. Kanatkl yzeylerin s transfer sonular dz plaka ile karlatrld. En iyi s transfer
performans V-BKl yzeylerde elde edildi. V-BK plakada ortalama Nusselt says dz plakalara gre %4-
%26,6 orannda art grld.

Anahtar Kelimeler: arpmal jetler; Przl yzey; Termal kamera

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
61

ULIBTK 13 023
GENLETRLM KL KATKILI BETONLARIN ISIL LETKENLNN
BELRLENMES N DENEYSEL VE TEORK BR ALIMA

Atilla G. DEVECOLU
1
, Yaar BER
2
,

1
Dicle niversitesi Makine Mhendislii Blm,21280, Diyarbakr
2
Frat niversitesi, Makine Mhendislii Blm,23279, ElazZET

Yaplan bu almada heterojen ve gzenekli yap malzemelerinin s iletim katsays iin, porozite, s iletim
katsays ve kil oranna bal yeni bir cebirsel denklem gelitirilmitir. Bu denklemin uygulanmas amacyla,
farkl apa sahip genletirilmi kil, imento ve farkl oranda kitre reinesi kartrlarak 36 adet farkl numune
retilmitir. retilen numunelerin s iletim katsaylar DIN 51046 normuna gre scak tel metodunu kullanan
cihazla tespit edilmitir. llen ve teorik olarak gelitirilen denklemle hesaplanan sl iletkenlik sonular
mukayese edilmi, sonularn uyum ierisinde olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Efektif s iletim katsays, genletirilmi kil agregas

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
62

ULIBTK 13 033
REDUCED ORDER MODELS IN THERMO-ACOUSTIC SIMULATION

Fatih Selimefendigil
1
ve Hakan F. ztop
2

1
Celal Bayar niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 45140 Muradiye/ MANSA
2
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi Makine Mhendislii Blm 23119 ELAZI
fatih.selimefendigil@cbu.edu.tr; hfoztop1@gmail.comABSTRACT

Thermo-acoustic phenomenon is a process related to thermal to acoustic energy conversion and their
applications in various fields such as propulsion and power generation. To understand the transforming
mechanism between thermal energy and acoustic energy, numerical and analytical models have been developed
for thermoacoustic systems. Low order modeling of thermo-acoustic systems has become important since a
reduction in the computational demand (time and resources) is achieved. The aim of the present investigation is
to employ the soft computing tools for thermoacoustic instability prediction.

In the first step, dynamic fuzzy identification method will be applied to obtain an efficient and cheap model of
the heat source which is a ducted Burke-Schumann diffusion flame (in Fig. 1 a schematic representation of the
heat source model is shown) using input-output modeling approach. Validation results of the fluctuating heat
release from the flame for different amplitudes and frequencies of the velocity forcing at flame root is shown in
Fig. 2. Then, acoustic velocity oscillation in the coupled simulation at the heater location will be identified
using dynamic neural network for a range of operating conditions. Identified model using neural network and
simulated results in time domain using Galerkin method is shown in Fig. 3 for a set of operating parameters. This
model based approach of the coupled thermoacoustic system may be used to design controllers in order to
suppress the thermoacoustic oscillations for a range of operating parameters.

Keywords: Termo-acoustic, reduced order models, soft computing methods

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
63

ULIBTK 13 038
DK KENARINDA AYRIK ISITICILAR BULUNAN DKDRTGEN KUTULARDA
LAMNER DOAL TAINIMIN SAYISAL ANALZ

Zerrin SERT
1
, isil TMURALP
2
, Zekeriya ALTA
3

Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 26480, Bat
Meelik/ESKEHR
E-posta:
1
: zbocu@ogu.edu.tr,
2
: cisil@ogu.edu.tr,
3
: zaltac@ogu.edu.trZET

Bu almada, dik kenarlardan biri soutulurken dier dik kenarna stc(lar) yerletirilmi, alt ve st kenarlar
yaltlm, ykseklii H ve eni L olan bir dikdrtgen kutu ele alnmtr. Dikdrtgen kutunun konumu, ebad ve
stc adedi ile boyutlar deitirilerek srekli rejimde laminer doal tanm ile meydana gelen s geii saysal
olarak incelenmitir.i hava (Pr=0.71) dolu olan kutunun sol dik kenarda farkl paral stc kullanmyla s
geiine ve hava sirklasyonuna etkisi aratrlmtr. Bu esnada sistemdeki s kayna olan stclardan sisteme
giren s kayna sabit tutulmutur. Istc ve souk duvar izotermaldir. Kutunun incelik oran H/L=1, 2, 4ve
kutunun eim as=0

, 45

ve 90

olan durumlar incelenmitir.Ynetici denklemler, sreklilik, Navier-Stokes


denklemleri ve younluk fark iin Boussinesq yaklamnn kullanld enerji denklemi Fluent yazlm
araclyla zlmtr. zmde SIMPLE algoritmas ve tanm terimlerinin ayrklatrlmasnda ikinci
mertebeden ayrklatrma seenei kullanlmtr.Saysal simlasyonda Rayleigh says 10
4
ve 10
7
arasnda
deitirilmi, srekli rejimde s yayan stc(lar)dan ortama geen snn hesabnn bir ls olarak souk duvar
yzeyi zerinden ortalama Nusselt says hesaplanmtr. Bu parametrik alma sonucunda Rayleigh says,
stclarn says ve konumu, incelik oran ve kutu eim as deitirilerek ak ve s geii incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Laminer Doal Tanm, Dikdrtgen Kutu, Ortalama Nusselt Says

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
64

ULIBTK 13 039
YASSI VE OKLU KANALLI ALMNYUM TPLERDEN OLUAN ARA
KLMASI BUHARLATIRICISININ HDROLK VE ISIL PERFORMANSININ
BELRLENMES

Murat VONAL
*
, Tahsin ENGN
*
, Zeki TOSUN
**
ve Ahmet PERUT
**

* Sakarya niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
54187 Serdivan, SAKARYA, mvonal@sakarya.edu.tr ; engint@sakarya.edu.tr
** Kale Oto Radyatr A..
34416 Gebze,KOCAEL, zekitosun@kaleoto.com.tr ; ahmetperut@kaleoto.com.trZET

Bu almada, yass alminyum tpl ve menfez kanatl buharlatrclar iin termo-hidrodinamik tasarm
hesaplamalar yaplmtr. Tp, oklu kanallara sahiptir. Tp boyunca kk aralklar alnarak hesaplamalar
yaplm ve her kk aralk iin elde edilen sonular toplanarak toplam basn dm ve s geii
hesaplanmtr. Toplam s gei miktarnn hesaplanmasnda etkinlik - NTU yntemi kullanlmtr. Kanallar
ierisinden geen evrim akkan farkl rejim blgesine ayrlm ve bu blgeler iin farkl basn dm ve
s tanm katsays bantlar kullanlmtr. Boru boyunca her kk aralk iin ilemleri tekrar etmek uzun ve
zaman alc olacandan bir algoritma zerinden kod haline getirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Buharlatrc tasarm, Is transferi, Basn dm, ift faz ak, Nem alma, Menfez
kanat

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
65

ULIBTK 13 050
FAZ DETREN MADDELERN KATILAMA SRECNN SAYISAL OLARAK
NCELENMES

Yasin VAROL
*
, Mutlu OKCU
**
ve Mjdat FIRAT
***

* Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm 23119 Merkez, Elaz,
yvarol@gmail.com
** Ardahan niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 75000 Merkez, Ardahan,
mutluokcu@gmail.com
*** Frat niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm 23119 Merkez, Elaz,
mujdatfirat@gmail.comZET

Bu almada, dikey bir geometride iinde Faz Deitiren Maddenin (FDM) katlama sreci saysal olarak
incelenmitir. Geici saysal simulasyonlar bir Hesaplamal Akkanlar Dinamii olan ANSYS-Fluent 12.0 ticari
paket program kullanlarak yaplmtr. Saysal simulasyonda FDM olarak kullanlan madde gizli s depolama
sistemlerinde sklkla kullanlan parafin mumudur. alma dikey bir geometride sabit duvar scaklnda,
kanatksz ve 5 kanatkl olarak yaplmtr. Sistemin balang scakl sabittir ve maddenin katlama
noktasnn birka derece zerindedir. Katlama sreci sabit duvar scaklnn yeni bir sabit deerde
deitirilmesi ile balar. Kullanlan yeni deer katlama scaklnn altnda bir deerdir. Sonular, geici faz
deiim srecinin sistemin geometrik yapsna, ortamn termal artlarna ve kullanlan malzemenin zelliklerine
bal olduunu gstermitir. Ayrca geometri zerine yerletirilen kanatlarn katlama srecini olduka
hzlandrd da grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Faz deitiren madde (FDM), Hesaplamal akkanlar dinamii (HAD), ANSYS-Fluent

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
66

ULIBTK 13 059
DZ LEVHA ZERNDEN ZORLANMI ISI TAINIMINA SENTETK JET
ETKSNN DENEYSEL NCELENMES

nal AKDA, zden ETN, Doan DEMRAL

Aksaray niversitesi Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
68100 Merkez Kampus, Aksaray, uakdag@gmail.comZET

Bu almada, dz levha zerinden zorlanm akta s transferine sentetik jet etkisi deneysel olarak
incelenmitir. Deneysel alma, rzgr tneli ierisine yerletirilen sabit s aksna sahip bakrdan yaplm dz
levha stc ve levha giriinden aka enjekte edilen bir uyarc jet iermektedir. Uyarc jet bir piston-silindir
dzenei vastasyla oluturulmutur. ncelemelerde, serbest aktaki Reynolds says, uyarcnn frekans ve
genlii deitirilirken, geometrik parametreler ve Prandtl says sabit tutulmu ve bu parametrelerin s
transferine etkileri analiz edilmitir. Deneyler alt farkl frekans ve drt farkl genlik iin yaplmtr. Is transferi
mekanizmasn aklamak iin duman-tel yntemiyle ak grntleme yaplm ve levha zerinde anlk ak
grntleri elde edilmitir. Deneysel sonular, sentetik jet uyarcnn hidrodinamik snr tabaka zerinde ykc
bir etkisinin olduunu gstermitir. Bu sayede s geiinde nemli iyiletirmeler salanmtr. Elde edilen
sonular boyutsuz saylar cinsinden verilmitir. evrim ortalama Nusselt saysnn boyutsuz genlik (A
o
) ve
Womersley saysyla (frekansla) (Wo) artt gzlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Sentetik jet, Yzey soutma, Dz levha

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
67

ULIBTK 13 060
SABT HACME PARALEL YERLETRLEN VE ZORLANMI TRBLANSLI
TAINIMDA HAVA LE SOUTULAN ELEKTRONK KARTLARIN OPTMUM
ARALII

zgr BAYER* ve Hafit YNC**

*Orta Dou Teknik niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06800 ankaya, Ankara, bayer@metu.edu.tr
** Orta Dou Teknik niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06800 ankaya, Ankara, hafit@metu.edu.trZET

Bu almann amac, bilgisayar anakart zerindeki paralarn scaklklarn izin verilen scaklk limitlerinin
altnda tutmak ve zorlanm tanmda hava ile soutulan paralel elektronik kartlardan s akmnn en fazla
olmas iin, kartlar arasndaki ideal aral belirlemektir. almada, kartlarn eit aralkl yerletirildii, kartlarn
oluturduu kanallardaki basn dmlerinin eit ve sabit olduu ve kartlarn yzeylerinin de przsz olduu
varsaylmtr. Kartlar arasndaki ideal aralk belirlemede,literatrde gelitirilen byklk (mertebe) analizi
yntemi, kartlarn sabit yzey scakl ve sabit s aks, sl koullar iin uygulanmtr (Bejan, 1984).
Optimizasyon sonular, trblansl ak iin kartlar aras ideal kart aralnn literatrdeki laminar zorlanm
akla soutulan kartlarn aralndan farkl olarak, kartlarn sl snr artlarna bal olduunu gstermektedir
(Bejan ve Sciubba, 1992, Mereu vd., 1993). Sonular, sabit s aks snr artlarnda kartlarn ideal aralnn;
sabit yzey scakl artlarndaki kartlarn ideal aralndan yaklak % 25 kk olduunu ve ideal karet
aralnn da boyutsuz
2
2
PL
v
A
parametresi ile orantl olduunu gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Zorlanm trblansl tanm, byklk analizi, sl snr art.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
68

ULIBTK 13 070
SICAKLIK ALAN TEORS LE OK KATMANLI OPTK NCE FLM
KAPLAMALARI ZERNDEK SICAKLIK DAILIMININ ELDE EDLMES VE
YLETRLMES

Mustafa OCAK
**
, Cneyt SERT
*
ve Tuba OKUTUCU ZYURT
*

*
Orta Dou Teknik niversitesi, Makina Mhendislii Blm, niversiteler Mah. Dumlupnar Blv. No:1,
06800 ankaya, Ankara, csert@metu.edu.tr; okutucu@metu.edu.tr
**
ASELSAN Mikroelektronik Gdm ve Elektro Optik Gurubu, 06011 Etlik, Ankara, mocak@aselsan.com.trZET

Bu almada optik sistemlerde yaygn olarak kullanlan ince film kaplamalar, s transferi ynnden
incelenmitir. Lazer nm sebebiyle, ok katmanl ince film optik kaplamalar zerinde oluan scaklk dalm
iin matematiksel bir model klasik sl yaylm denklemi ve sonlu hacim yntemi temel alnarak oluturulmutur.
Bu kaplamalar zerindeki enerji aknn ve elektrik alan younluunun (EAY) konuma bal bir fonksiyon
olarak elde edilmesi iin Maxwell denklemleri ticari bir yazlm olan MacLeod ile zdrlmtr.
Sonrasnda, lazer enerjisinin ok katmanl optik kaplama zerinde sourulan ksm, EAYnun konuma bal
denklemi, optik kaplama malzeme zellikleri ve kullanlan Gauss profilli lazer n zelliklerine gre konuma ve
zamana bal deien sl yk olarak hesaplanmtr. Hesaplatlan s yk C++ yazlmnda kodlanan kullanc
tanml denklem yardmyla sonlu hacim zcsne (ANSYS FLUENT ) aktarlmtr. zlenen bu saysal
yntem ile 1064 nm dalga boyundaki lazer nmna maruz kalan, dalga eyrei ve deitirilmi dalga
eyrei yntemleri ile tasarlanm ok katmanl kaplamalar zerindeki scaklk dalm elde edilmitir.
Sonular en yksek scaklk deerinin birinci yksek krclk indisine sahip filmde olduunu gstermitir.
Scaklklarn arayzlerde de yksek olmasnn sebebi EAYna ve katmanlarn malzeme zelliklerindeki
farkllklara balanmtr. Dier yandan deitirilmi dalga eyrei ynteminin, yksek krclk indisine sahip
filmlerde ve arayzlerdeki yksek scaklk deerlerini drmekte etkili olduu grlmtr. Ancak, bu yntem
kullanldnda, deien EAY sebebiyle dk krlma indisine sahip deiiklik yaplmam katmanlarda (dalga
eyrei yntemine kyasla) daha yksek scaklklar ortaya kmtr.

Anahtar Kelimeler: Dalga eyrei yntemi, Deitirilmi dalga eyrei yntemi, nce film kaplamalar, Is
transferi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
69

ULIBTK 13 071
KARE KESTL, BR KENARI AIK OYUKTA DOAL TAINIMLA LE ISI
GENN DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Ouzhan KAPLAN, dil FENERCOLU, N.L. Okan ETNER, A. Cihat BAYTA

stanbul Teknik niversitesi, Uak ve Uzay Bilimleri Fakltesi Maslak/ STANBUL
kaplanog@itu.edu.tr ; fenercio@itu.edu.tr ; cetiner@itu.edu.tr ; baytas@itu.edu.trZET

Yaplan bu almada durgun bir akkan ortam ierisinde iki boyutlu bir oyukta doal tanmla s geii
problemi deneysel olarak incelenmitir. almada incelenen oyuun bir dikey yzeyi durgun ortama
almaktadr ve ykseklik (H) derinlik(L) oran birdir. Oyuun kapal dikey kenarndan oyuk iine s
beslenmektedir. Rayleigh saysnn 10
7
ile 10
8
ye kadar olan deerlerinde s geiine ait boyutsuz saylar elde
edilmi ve doal tanmn tetikledii hz alan parack grntleme hz leri veya dier adyla PIV lm
sistemiyle incelenmitir. Levhadan oyua aktarlan s aksnn artmasna kout olarak Rayleigh saysnn artt
ve tanmla s geiinin artt gzlenmitir. Scak levha zerinde elde edilen scaklk verilerinden yararlanarak
levha zerinde ortalama Nusselt saylar elde edilmi ve oyuun doal tanm ile souma ls anlalmaya
allmtr. Nusselt ve Rayleigh saylar arasnda bant elde edilmi ve serbest dikey levha zerinde elde
edilmi sonularla benzerlik ortaya konmutur. Tm elde edilen deneysel veriler ve deney seti, PIV lm
sistemi, hz ve scaklk dalmlar grafikler halinde almada sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Doal tanm, Ak kenarl oyuk, PIV

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
70

ULIBTK 13 090
LABORATUVAR LEKL BR KURUTUCUDA YA TULA KURUMA
DAVRANIININ DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Ebru MANUHAN*, Sibel TTZ SARGUT**, Selin ZEN**, Perviz SAYAN**

*
Marmara niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
34722 Kadky / STANBUL, emancuhan@marmara.edu.tr;
**Marmara niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
34722Kadky/STANBUL,sibel.sargut@marmara.edu.tr,
perviz.sayan@marmara.edu.tr; selin-ozen@hotmail.comZET

Bu almada bir tula fabrikasndan temin edilen, kil ierii %60, %50 ve %40 olan 3 farkl numunenin farkl
scaklk (50, 60, 70
o
C) ve hzlarda (fan1, fan2, fan3) kurutma havas kullanlarak laboratuvar lekli bir tnel
kurutucuda kuruma davranlar incelenmitir. Kurutma prosesi periyotlarnn zellikleri (n stma, sabit debi,
buharlama) farkl scak hava deerlerinde grlmtr. Kurutma havas scaklndan ya tula kuruma sresi ve
numune kuruma klmesinin etkilendii belirlenmi ve uzun srede kurutulan numunelerin yzey kalitesinin
dierlerine gre daha iyi olduu gzlenmitir. Ya tula kuruma sresinin seilen hz aralnda, hava
hzlarndan (fan1, fan2 ve fan3) etkilenmedii llmtr. Numune ierisindeki kil ierii arttka kuruma
sresi ve kuruma klmesinin artt grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar lekli kurutucu, Ya tula, Kurutma.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
71

ULIBTK 13 093
ARPAN AKIKAN JET LE SABT ISI AKISINA SAHP DZ BR PLAKADAN
OLAN ISI TRANSFERNN SAYISAL OLARAK NCELENMES

Mustafa KILI, Tamer ALIIR, enol BAKAYA*

Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 06570 Maltepe / ANKARA
mustafaatakilic@gmail.com; tamercalisir@gazi.edu.tr; baskaya@gazi.edu.tr;ZET

arpan jetler, yksek s transfer performans ile mhendislik, bilim ve sanayinin birok dalnda yaygn olarak
kullanlmaktadr. Bu almada; taraf kapal bir taraf ak bir kanal ierisinde sabit s aksna sahip dz bir
plakann bir adet jet kullanlarak soutulmas PHOENICS paket program yardmyla saysal olarak
incelenmitir. Saysal zmleme boyunca dk Re sayl k- trblans modeli kullanlmtr. Re=4000-10000,
q"=4000-10000 W/m
2
ve H/D
h
=4-10 deerleri iin yerel ve ortalama Nu saylar allarak, bu parametrelerin s
transferine etkileri incelenmitir. Genel olarak Re saysnn artmas ile s transferinin artt, q" s aks artrlsa
dahi Nu Saysnda bir deiiklik olmad, H/D
h
=4 deerinde en yksek deere ulald ancak H/D
h
=6-10
aralnda nemli bir deiim gzlenmedii tespit edilmitir

Anahtar Kelimeler: arpan Akkan Jet, Is Transferi, Saysal Akkanlar Dinamii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
72

ULIBTK 13 095
ADYABATK VE SOUTULMU SIVI KURUTUCULU SSTEMLERN
PERFORMANS ANALZ

Ouz Emrah Turgut* ve Mustafa Turhan oban**

*Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35040 Bornova,zmir, oeturgut@hotmail.com
**Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35040 Bornova,zmir, turhan_coban@yahoo.comZET

Sv desikant ile alan kurutucular genellikle dolgulu yataklar kullanarak s ve ktle transferini meydana
getirirler.Bu tip kurutucularda s ve ktle transferi prosesi adyabatik olarak gerekletirildiinden bu tip
kurutucular adyabatik kurutucular ad verilir . Bu sistemlere alternatif olarak iten soutmal kurutucular
nerilmitir. Kurutma esnasnda meydana gelen s ve ktle transferi srecinde sv kurutucunun scakl
artmaktadr. Scaklk artm s ve ktle transferini gletirmektedir. Sv kurutucu ve nemli hava arasnda
dolaan soutucu sv bu scaklk artn drerek verimliliin artmasn salar. Bu alma adyabatik
kurutucular ile iten soutmal kurutucularn performans deerlendirmesi yaplmtr.Islaklk faktr olarak
isimlendirilen ve sv kurutucu ile nemli hava arasndaki ktle transferi zerinde nemli derecede etksisi bulunan
bir parametrenin deiik deerleri iin kurutma performans deerlendirilmitir. Yaplan karlatrmalar
sonucunda, iten soutmal kurutma sistemlerinin , adyabatik sistemelere gre daha etkin olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: ten soutmal kurutucular, Lityum Klorr, Adyabatik kurutucular

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
73

ULIBTK 13 098
AKIKAN YATAKTA KMR KURUTULMASININ DENEYSEL ANALZ

1
Hakan KIZIL,
2
Erdal TEKN
*
,
3
Beytullah ERDOAN,
4
H. brahim TOPAL,
5
Adnan TOPUZ

1
EA atalaz Termik Santrali ZONGULDAK
2,3,4,5
Blent Ecevit niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 67100
ncivez/ZONGULDAK
1
kizilhakan@hotmail.com;
2
erdaltekin_86@yahoo.com;
3
beytullah.erdogan@karaelmas.edu.tr;
4
h.ibrahimtopal@gmail.com;
5
topuz@karaelmas.edu.trZET

alma kapsamnda, kk lekli akkan yatakl bir kurutucu deney seti kurulmutur. atalaz Termik
Santralnda kullanlan kmre ait numuneler alnarak, elek analizi yaplm ve dizayn deerlerine uygun 0-10
mm aras boyutlara sahip kmr elde edilmitir. Elek analizinden gemi kmr, kurutma ilemine tabi tutulmu
ve kuruma karakteristikleri incelenmitir. Akkan yatakta kurutma ilemine gemeden nce, kmr iin
minimum akkanlama hz yaklak 3.6 m/s olarak tespit edilmitir. Deneyler, ortam scaklnda akkan yatak
havasn stmadan ve akkan yatak havasnn scakln artrarak yaplmtr. Deney balangcnda ve 50, 100,
150, 200, 250 ve 300 snde bir numune alnarak laboratuvarda nem tayini yaplmtr. Yukarda belirtilen
periyotlarda, akkan yataktaki kmre ait nem deerlerinin tespitinin yan sra, yatak scakl ve yatak
ierisindeki nem deiimi de incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Akkan yatak, Kmr, Kurutma, Termik santral

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
74

ULIBTK 13 119
LETKEN KATKILI POLMER KOMPOZTLERN ISIL LETM
KATSAYILARININ MODELLER LE BELRLENMES

smail Hakk TAVMAN* ve Tuba EVGN**

*Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Buca, zmir, ismail.tavman@deu.edu.tr
**Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Buca, zmir, tuba.evgin@deu.edu.trZET

Bu almada iletken tanecik ve fiber katkl polimer kompozitlerin s iletkenlikleri mevcut teorik modeller
kullanlarak hesaplanm. Modeller kendi aralarnda karlatrlm ve literatrde bulunan deerlerle
karlatrlp, modellerin uygulanma alanlar tartlmtr. Deiik katk malzemelerinin, farkl hacimsel katk
orandaki sl iletkenlik deerleri hesaplanmtr. Teorik sl iletim model olarak: seri model, paralel model,
geometrik ortalama model, Cheng & Vachon teorik model, Maxwell teorik model, Agari & Uno teorik model,
Lewis & Nielsen yar teorik model, Hamilton & Crosser model, Springer & Tsai model, Meredith & Tabias
model, Russell model, Agari & Uno model, Rayleighs Lord teorik model, Woodsite & Messmer teorik model,
Bashirrow & Selenew teorik model, Zehner & Schlnder teorik model kullanlmtr. Bu almada sonu olarak,
dk hacimsel oranl katk maddeli polimer kompozitler de teorik modellerle literatrdeki deerlerin birbirine
uyumlu olduu tespit edilmitir.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
75

ULIBTK 13 122
BKEY BR YZEYN ARPAN JET LE SOUTULMASINDA
AKI VE ISI GE

Ebru ZTEKN
*
, Orhan AYDIN
**
, Mete AVCI
**

*Karadeniz Teknik niversitesi Trabzon Meslek Yksekokulu
61300,Trabzon, oztekin@ktu.edu.tr
** Karadeniz Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
61080, Trabzon, oaydin@ktu.edu.tr, mavci@ktu.edu.trZET

Bu almada, trblansl yark jet ile soutulan bir ibkey arpma yzeyi zerindeki s transferi ve ak
karakteristikleri deneysel ve saysal olarak incelenmitir. Deneylerde, Reynolds says=12500 ve lle-yzey
uzakl H/W=1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 iin yerel Nusselt deerleri llmtr. Boyutsuz yay uzunluu boyunca
yerel Nusselt says, durma noktas Nusselt says ve ortalama Nusselt says deerleri sunulmutur. Ayrca, hem
ibkey hem de dz yzeyler iin arttrlm duvar fonksiyonlu k-c trblans modeli kullanlarak saysal
hesaplamalar yaplmtr. Numerik sonular, deneysel sonularla uyumlu bir eim gstermitir.

Anahtar Kelimeler: Jet, Fluent, bkey, Nusselt says


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
76

ULIBTK 13 137
A NUMERICAL STUDY ON THE DETERMINATION OF THE EFFECTS OF PORE
TO TO THROAT SIZE RATIO ON PERMEABILITY AND INTERFACIAL HEAT
TRANSFER COEFFICIENT

Trkler ZGM, Moghtada Mobedi, nver zkol

Izmir Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering
35430 Gulbahce, Urla, Izmir
turkulerozgumus@iyte.edu.tr, moghtadamobedi@iyte.edu.tr, unverozkol@iyte.edu.trABSTRACT

A pore level fluid flow and heat transfer analysis of a periodic porous medium with rectangular rods in
staggered arrangement is performed. The porosity of 0.91 is examined for the determination of macroscopic
transport parameters. A representative elementary volume in the porous medium is considered and the governing
equations (continuity, momentum and energy equations) are solved for the considered unit. The study is
performed for Reynolds numbers between 10
-2
and 10
2
, and the Prandtl numbers of 1 and 5. Two porous media
with the same porosity, equivalent particle and pore hydraulic diameters but different pore to throat size ratio,
=1.11 and 10, are studied. The aim of the study is to determine the effects of pore to throat size ratio () on the
permeability, Forchheimer coefficient and the interfacial heat transfer coefficient. It is shown that is a very
important parameter which should be taken into account for the determination of the macroscopic transport
parameters.

Keywords: Porous media, permeability, interfacial heat transfer coefficient

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
77

ULIBTK 13 148
HEAT AND FLUID FLOW IN VERTICAL CHANNELS WITH FULLY
DEVELOPED MIXED CONVECTION UNDER CONSTANT WALL
TEMPERATURE CONDITION

Hasan CELIK* and Moghtada MOBEDI**

*zmir Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering Urla 35430 zmir Turkey,
hasancelik@iyte.edu.tr
** zmir Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering Urla 35430 zmir Turkey,
moghtadamobedi@iyte.edu.trABSTRACT

The heat and fluid flow in a vertical channel with laminar fully developed mixed convection heat transfer is
investigated. Two channels are considered in this study. The first channel is filled with only pure fluid; the
second one is completely filled with fluid saturated porous medium. The continuity, momentum and energy
equations are non-dimensionlized and solved for different values of Gr/Re and Pe numbers. The heatfunction
equation is also non-dimensionlized and solved to obtain heatfunction value in the domain and to draw heatline
patterns. It is found that the path of heat flow in the channel strongly depends on Peclet number. For the
channels with high Gr/Re and Pe number (i.e., Pe=5), a downward heat flow is observed. Furthermore, by filling
of a porous medium into a fully clear fluid channel, the enhancements of dimensionless heat transfer rate and
pressure drop are also analyzed.

Keywords: Mixed convection, Porous media, Heatline, Heatfunction.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
78

ULIBTK 13 169
EML BR PLAKA ZERNDEN SU BAZLI CUO NANOAKIKAN EREN BR
ORTAMDA DOAL TAINIMLA ISI TRANSFER

Damla ZGR
*
, Ayegl ZTRK
**
, Kamil KAHVEC
***

*
Trakya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm/ EDRNE,Telefon:(284)
2261217/2209, Faks: (284) 2261225, damlaadli@trakya.edu.tr
**
Trakya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm/ EDRNE,Telefon:(284)
2261217/2209, Faks: (284) 2261225, aozturk@trakya.edu.tr
***
Trakya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm/ EDRNE,Telefon:(284)
2261217/2209, Faks: (284) 2261225, kamilk@trakya.edu.trZET

Bu almada, su bazl CuO nanoakkan ierisinde yer alan sabit scaklktaki eimli bir plaka zerinden doal
tanmla s transferi incelenmitir. Akn daimi, iki boyutlu, Newtonyen, sktrlamaz ve laminer olduu
kabul edilmitir. Viskoz yaylm ihmal edilmitir. Akkana etkiyen tek cisim kuvvetinin arlk kuvveti olduu
kabul edilmitir. Ak ve s transferine ait ynetici denklemler Boussinesq yaklam kullanlarak Comsol
Multiphysics modelleme ve simlasyon program aracl ile saysal olarak zlmtr. Sonular hacimsel
nanopartikl oran %0, %5 deerleri, Rayleigh saysnn 10
5
, 10
6
ve 10
7
deerleri, plaka eim asnn 30, 45,
60 deerleri iin elde edilmitir. Sonular plaka eim asnn ve nanoakkan kullanmnn ak ve s transferi
zerinde nemli etkilere sahip olduunu gstermektedir.

Anahtar kelimeler: Nanoakkan; Su-CuO; Eimli plaka; Doal tanm; Is transferi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
79

ULIBTK 13 170
SERAMK YAPIMINDA KULLANILAN KL MALZEMESNN SICAK HAVA LE
KURUMA PROSESNN SMLASYONU

Mustafa Kemalettin BYKAKIN* Semiha ZTUNA* Kamil KAHVEC*

* Trakya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
22180 Edirne, mkbuyukakin@trakya.edu.tr, semihae@trakya.edu.tr, kamilk@trakya.edu.trZET

Kil malzemesi endstride seramik, kiremit, fayans, yer karosu, porselen, shhi tesisat gibi birok rnn elde
edilmesinde kullanlan bir malzemedir. Kil malzemeleri ham durumdayken su ekme zelliine sahip olup nemli
(%20 kb) bir durumda bulunurlar. Bu sayede uygun ilenebilme ve kolay ekil deitirebilme zelliine
sahiplerdir. Bu rnlerin retiminde piirme prosesi ncesi suyun bnyeden uzaklatrlmas iin yksek enerji
tketimine sebep olan scak hava ile kurutma prosesi uygulanmaktadr. Nem orannn %5 (kb) seviyesine
indirilmesiyle piirme prosesi daha az kayplarla yaplabilmektedir. Bu almada literatrden elde edilen
difzyon katsays denklemleriyle, sabit 2m/sn hznda ki kurutma havasnn farkl scaklklar (40, 50, 60) ve
bal nemi (30, 40, 60%) iin 20x20x2 cm boyutlarndaki kil malzemesinin kuruma davran sonlu elemanlar
yntemi program olan Comsol ile elde edilmitir. Sonular kuruma havas scaklnn ve bal neminin kuruma
sresini nemli lde etkilediini gstermitir. Uygun kurutma srelerinin ve periyotlarnn ayarlanmas ile
enerji tasarrufu salanabilecei sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Sv ve buhar difzyonu, Nem oran, Sonlu elemanlar yntemi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
80

ULIBTK 13 182
BAYBURT L N OPTMUM YALITIM KALINLII VE ENERJ MALYETNN
DEERLENDRLMES

Kadir BLEN

Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, 25240 ERZURUM
Tel: 0442 231 4864
Email: kbilen@atauni.edu.trZET

Dnya zerindeki birincil enerji kaynaklarnn hzla tkenmesi zerine gelimi lkeler bata olmak zere tm
lkeler enerji ihtiyalarn kontrol altna alma ve enerjiyi etkin kullanma yntemleri gelitirmektedirler.
lkemizin enerji kaynaklarnn snrl ve da baml olmas nedeniyle zellikle enerjinin youn olarak
tketildii ve s kayplarn ok olduu konut sektrnde enerjinin korunumu ve verimli kullanm gn getike
daha fazla nem kazanmaktadr. lkemizde de bata sanayi ve konut sektrlerinde olmak zere, enerji
tketimleri her geen yl artmaktadr. Konutlarda kullanlan enerjinin te biri binalarn stlmas ve soutulmas
amacyla kullanlmaktadr. Sz konusu bu enerjinin etkin kullanlmas s yaltm ile salanabilir. Bu almada
Bayburt ili iin enerji maliyetleri dikkate alnarak optimum yaltm kalnl hesaplanmtr. Enerji tasarrufu ve
geri deme sreleri hesaplanarak fakl tip yaktlar iin karlatrmalar yaplmtr. Optimum yaltm kalnlklar
LPG iin 0,140m, elektrik iin 0,117m, fuel oil iin 0,0097m, kmr iin 0,077m ve Doalgaz iin 0,057 m
olmutur. Benzer ekilde yllk tasarruflar LPG iin 163,35 TL/m
2
, elektrik iin 111,79 TL/m
2
, fuel oil iin 74,52
TL/m
2
, kmr iin 43,06 TL/m
2
ve doalgaz iin 19,98TL/m
2
olmutur.

Anahtar Kelimeler: Optimum yaltm kalnl, Yllk stma, Enerji analizi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
81

ULIBTK 13 183
BUZDOLABI TASARIMINDA VAKUM YALITIM PANEL UYGULAMASININ
YAPAY SNR ALARI YNTEMYLE NCELENMES

Dilek KUMLUTA*, Hasan AVCI** ve zgn ZER*

*Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Buca, zmir, dilek.kumlutas@deu.edu.tr, ozgunozer@gmail.com
**Vestel Beyaz Eya A.., TGET Departman, Manisa, hasan.avci@vestel.com.trZET

Artan enerji ihtiyalar nedeniyle enerji rezervleri gelecekte yetersiz kalabilir. Enerji retim kapasitesinin
arttrlmasnn yan sra enerjinin verimli kullanlmas da gerekmektedir. Buzdolaplarndaki enerji tketiminin
drlmesi bu konuda nemli katk salar. lkemizde, 1 Temmuz 2012den itibaren A + snfnn altndaki
buzdolaplarnn sat ve ithalat yasaklanmtr. Mevcut buzdolaplarnn enerji tketiminin drlmesi iin
vakum yaltm panellerinin (VIP), yaltm malzemesi olarak poliretanla birlikte uygulanmas ihtiyac
domutur. Ancak, VIPler poliretana gre maliyetli bir yaltm uygulamasdr. Bu yzden, VIPlerin boyutlar
ve hangi blgelere uygulanaca buzdolab tasarmnda nemli rol oynamaktadr.

Bu almada; ev tipi bir buzdolabnn dondurucu ksmnn saysal modeli oluturularak VIPlerin tasarma olan
etkisi yapay sinir alar yntemi kullanlarak aratrlmtr. VIPlere ait tasarm parametreleri belirlendikten
sonra saysal analizlerle yapay sinir alar iin veri setleri oluturulmutur. Bu veri setleri kullanlarak VIPlerin
buzdolab soutma performansna olan etkileri yapay sinir alar yntemi ile incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Hesaplamal Akkanlar Dinamii, Side by Side Tip Buzdolab, Vakum Yaltm Paneli,
Parametrik alma, Yapay Sinir Alar

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
82

ULIBTK 13 191
BR BOYUTLU FAZ DEM PROBLEMNN SAYISAL NCELENMES

Mehmet UZUN, Mehmet Akif EZAN, Aytun EREK

Dokuz Eyll niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 35397 Buca/ ZMR
mehmed.uz@outlook.com, mehmet.ezan@deu.edu.tr, aytunc.erek@deu.edu.trZET

Yaplan almada kartezyen koordinatlardaki bir boyutlu faz deiim problemi iin iki farkl saysal zm
yntemi kullanlarak uygulanan yntemlerin doruluu belirlenmitir. Entalpi metodu ve scaklk dnm
metodu kullanlarak katlama srasndaki faz deiim sreci analitik yntem ile karlatrlmtr. Belirlenen
snr koullara gre, scakln dm saysna ve kat-sv ara yzey konumunun zamana gre deiimi
gsterilmitir. Elde edilen sonulara gre dm saysndaki art saysal yntemlerin doruluunu arttrmtr.
Karlatrmal sonulara gre yzdesel hatann en fazla olduu konum faz deiiminin gerekletii alandr.
Saysal yntemlerin karlatrlmas ile doruluk ve zm zaman asndan scaklk dnm metodu dier
ynteme gre daha doru sonu vermitir.

Anahtar Kelimeler: Faz Deiimi, entalpi metodu, scaklk dnm metodu

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
83

ULIBTK 13 197
YER ALTINA GML PLASTK VE ELK BORULAR N OPTMUM
YALITIM KALINLIININ BELRLENMES

Ercan ALLI *, Ali KEEBA ** ve Mehmet Ali ALKAN ***

* Afyon Kocatepe niversitesi Fen Bilimleri Enstits Makine Mhendislii Blm
03200 Merkez, Afyonkarahisar, ercnsdu03@hotmail.com
** Mula Stk Koman niversitesi Teknoloji Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
48000 Ktekli, Mula, alikecebas@mu.edu.tr
*** Mula Stk Koman niversitesi Ula Ali Koman MYO Elektrik ve Enerji Blm
48640 Ula, Mula, maalkan@mu.edu.trZET

Bu alma yer altna gml plastik ve elik borularda enerji tasarrufu iin yaltmnn ekonomik faydalar ile
ilgilidir. Boru yaltm optimizasyonu iin yaam dngs maliyet analizi kullanld. Analizde kmr ve doal
gaz gibi yaktlar, ekstrde polistiren ve cam yn gibi yaltm malzemeleri ve eitli aplarda borular gz nnde
bulundurulmutur. Bylece eitli durumlar iin optimum yaltm kalnl, enerji tasarrufu ve geri dn sreleri
belirlenmitir. Ayrca bu deerler yer altna gml plastik ve elik borular iin karlatrlmtr. Sonu olarak
ayn kalnlkta yaltm ve enerji tasarrufu byk apl borularda bulunmutur. Yer altna gml borulama
sistemlerinde yaltlm elik borular yerine yaltlm plastik borular kullanmak daha avantajldr.

Anahtar Kelimeler: Termal yaltm, Boru, Yer altna gml boru, Enerji tasarrufu, Optimum yaltm kalnl.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
84

ULIBTK 13 204
AIK OYUK EREN ALTTAN ISITILAN YATAY KANALDA LAMNER AKI VE
DOAL TAINIMIN SAYISAL ANALZ

isil TMURALP
*
, Zekeriya ALTA
**

*Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
26480 Bat Meelik,Eskiehir, cisil@ogu.edu.tr
**Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
26480 Bat Meelik,Eskiehir, zaltac@ogu.edu.tr;ZET

Bu almada, ykseklii H olan yatay bir kanal tabanna giriten itibaren 3L mesafede yerletirilen, ykseklii
D ve uzunluu W olan bir dikdrtgen oyuktan laminer ak koullarnda hava (Pr=0.71) ak ile s geii
incelenmitir. Oyuun alt taban izotermal olup, kanal ve oyuk dikey duvarlar yaltlmtr. Hava, kanala sabit
hzla ve sabit scaklkta girmektedir. Problem, kartezyen koordinat sisteminde iki boyutlu olarak ele alnm,
sreklilik, momentum ve enerji denklemleri FLUENT yazlm yardmyla zlm ve younluk fark iin
Boussinesq yaklam kullanlmtr. Tanm terimlerinin ayrklatrlmasnda ikinci dereceden ayrklatrma ve
saysal zmde SIMPLE algoritmas kullanlmtr. Oyuk incelik oran, W/D=0.5-2 ile kanal yksekliinin
oyuk yksekliine oran H/D=0.25-2 aralnda tutulmutur. Doal tanmla s geiinin, zorlanm tanmla
s geiine orannn bir ls olan Richardson says 1-100 arasnda deitirilmitir. Saysal simlasyonlarda
Reynolds says 10, 100, 200, Grashof says ise 1 ile 4x10
5
arasnda deitirilmitir. Nusselt says oyuk taban
duvar boyunca ortalama deeri hesaplanarak Richardson says, Reynolds says, incelik oran ve kanal boyutlar
deiiminin kanaldaki akkan aknn s geiine etkisi incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Doal tanm, Laminer ak, Ri says,

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
85

ULIBTK 13 209
BMS VE KTRE KATKILI HAFF BETONLARIN ISIL LETKENLNN
BELRLENMES N DENEYSEL VE KURAMSAL BR ALIMA

Fatih KOYT*, Ebru KAVAK AKPINAR**, Yaar BER**

*ller Bankas A.. Diyarbakr Blge Mdrl, DYARBAKIR
**Frat niversitesi Mhendislik Fak. Makine Mh. Bl. ELAZI
fatihkocyigit21@hotmail.comZET

Bu almada volkanik faaliyetler esnasnda ani souma ve gazlarn bnyeyi aniden terk etmesi sonucu olumu
sngerimsi yapda, fiziksel ve kimyasal etkenlere kar dayankl, zararsz, uzun mrl, yksek scaklklara
dayankl, cams bir yapya sahip makro lekten mikro lee kadar saysz gzenek ieren, hafif bir yap
malzemesi olan bims agregas ile balayc olarak kitre reinesi kullanlarak oluturulan karm numunelerinin
s iletim katsays iin, porozite, s iletim katsays ve bims oranna bal yeni bir cebirsel denklem
gelitirilmitir. Bu denklemin uygulanmas amacyla, farkl apa sahip bims, imento ve %1 orannda kitre
reinesi kartrlarak 12 adet farkl numune retilmitir. retilen bu numunelerin s iletim katsaylar
DIN51046ya gre gelitirilmi geici rejimde ve Hot-Wire (scak tel) yntemi ile alan Shotherm QTM-D2
aleti kullanlmtr. llen ve teorik olarak gelitirilen denklemle hesaplanan sl iletkenlik sonular mukayese
edilmi, sonularn uyum ierisinde olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Bims, Kitre, Isl letkenlik.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
86

ULIBTK 13 213
DKDRTGEN KANATIKLI ISI ALICININ ARPAN JET ISI GE
KARAKTERSTKLER ANALZ

Altu KARABEY*, Kenan YAKUT**, Faruk YELDAL***, Abdssamed KABAKU****

*Yznc Yl niversitesi, Erci MYO Makine ve Metal Teknolojileri Blm, Erci/Van
Tlf: (432) 3882167-5005 akarabey@yyu.edu.tr
**Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm, Erzurum
Tlf: (442) 2314844, kyakut@atauni.edu.tr
***Ar brahim een ni. Ar MYO Makine ve Metal Tek. Bl. Ar
Tlf:(472) 2161095-3549, fayesildal@agri.edu.tr
****Artvin oruh ni. Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm, Artvin
Tlf: (466) 2151000-1056, akabakus@artvin.edu.trZET

Bu almada dikdrtgen kanatkl s alc iin arpan jetle soutma uygulamalarnda en etkili lle apnn, h/d
mesafesinin ve hz deerlerinin belirlenmesi amalanmtr. almada, daha nce kanal ii akta optimize
edilen ve genel olarak adlandrlan dikdrtgen kanatkl s alc kullanlmtr. Deneylerde be farkl lle ap
(32-40-50-63-75 mm), farkl jet yksekliinin lle apna oran (h/d=1,2,3) ve 4-9m/sn aralnda alt jet hz
(U
0
) deeri kullanlmtr. Jet boyu- lle ap orannn (h/d) ve ak hznn s transferine etkileri incelendi.
Ayrca s alc zerinde basn dalm aratrld. Sonular Nu-Re ve Cp
x,y
(l/l
0
) grafikleri halinde sunuldu.
Dikdrtgen kanatkl s alcda h/d mesafesi arttka Nusselt says azald grlmtr. Ayrca Nusselt
saysnn artan jet hz ve lle ap ile dorusal artt gzlemlenmitir. Deneysel verilerle dikdrtgen s iin;
Nu=0,000843*Re
1,0145
*Pr
0,4
*(h/d)
0,0681
korelasyonu elde edilmitir. Basndeerleri s alc zerinde x ve y
ynlerinde y=0.5d mesafesinde llm ve basn katsaylarnn kk mertebelerde olduu gzlemlenmitir.

Anahtar Kelimeler: arpan jet, s alc.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
87

ULIBTK 13 214
ARPAN JETLE ISI TRANSFERNDE ALTIGEN KANATIKLI ISI ALICI
DZAYN PARAMETRELERNN TAGUCH YNTEMYLE OPTMZASYONU

Kenan YAKUT*, Yunus Emre ZPOLAT**, Cafer ELK***, Altu KARABEY****

*Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm, Erzurum
Tlf: (442) 2314844, kyakut@atauni.edu.tr
**Bursa evre ve ehircilik l Mdrl, Bursa
Tlf:(224) 2715110-1424, yunusemreozpolat@yahoo.com
***Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Endstri Mhendislii Blm, Erzurum
Tlf: (442) 2314796, ccelik@atauni.edu.tr
****Yznc Yl niversitesi, Erci MYO Makine ve Metal Teknolojileri Blm, Erci/Van
Tlf: (432) 3882167-5005 akarabey@yyu.edu.trZET

Bu almada, altgen kanatklardan oluan lle difzr iftlerinin kanat genilii, kanat ykseklikleri, kanatlar
aras yatay ve dey mesafeleri ve akkan hznn s transferi ve akm karakteristiklerine etkileri Taguchi deney
tasarm yntemi kullanlarak incelenmitir. ncelikle d
b
/d
n
boru-nozul ap oran, h/d
n
nozul ykseklii-nozul ap
oran ve hz deerleri belirlenmitir. Nusselt says, x ynndeki basn katsays (c
px
) ve y ynndeki basn
katsays (c
py
) performans karakteristii olarak dikkate alnm ve belirlenen yedi parametre iin L
18
(2
1
*3
6
)
ortoganal dizisi deney plan olarak seilmitir. ama birlikte dikkate alnarak lle apna gre Nusselt says
hesaplanp optimum sonular belirlenmi, basn katsaylar ile ilgili c
px
ve c
py
deerleri hesaplanm, grafikleri
izilip yorumlanmtr. Tm deneyler ve grafiklerin istatistiksel sonular deerlendirilerek iki adet optimum s
alc geometrisi bulunmutur. performans karakteristii dikkate alnarak optimum artlar arandnda
optimum sonucun iki farkl s alcda saland belirlenmitir. Optimum sonular Genel-1 iin; nozul
ykseklii-nozul ap oran (h/d
n
=4), kanat genilii (s=26 mm) , kanat ykseklii (h
k
=100 mm), kanatlar aras
yatay mesafe (a=10 mm), kanatlar aras dey mesafe (b=10 mm), boru-nozul ap oran (d
b
/d
n
=1,1905) ve
akkan hz (V=9 m/s) olduunda, Genel-2 iinse; nozul ykseklii-nozul ap oran (h/d
n
=4), kanat genilii
(s=36 mm), kanat ykseklii (h
k
=100 mm), kanatlar aras yatay mesafe (a=10 mm), kanatlar aras dey mesafe
(b=20 mm), boru-nozul ap oran (d
b
/d
n
=1,1905) ve akkan hz (V=9 m/s) olduunda elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: arpan jet, s alc, s transferinin iyiletirilmesi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
88

ULIBTK 13 215
OPTMZE EDLM ALTIGEN KANATIKLI ISI ALICILARIN ARPAN JETLE
ISI TRANSFERNDE ISI VE AKIM KARAKTERSTKLERNN BELRLENMES

Kenan YAKUT
1
, Nurullah YILDIZ
2
, Abdssamed KABAKU
3
, Faruk YELDAL
4

1
Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm, Erzurum
Tlf: (442) 2314844, kyakut@atauni.edu.tr
2
Kars evre ve ehircilik l Mdrl, Kars
Tlf: (474) 2127032, nurullahyldz@yahoo.com
3
Ar brahim een ni. Ar MYO Makine ve Metal Tek. Bl. Ar
Tlf:(472) 2161095-3549, fayesildal@agri.edu.tr
4
Artvin oruh ni. Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm, Artvin
Tlf: (466) 2151000-1056, akabakus@artvin.edu.trZET

Bu almada, arpan hava jeti ile soutma uygulamasnda Taguchi L
18
(2
1
*3
6
) deney optimizasyonu yntemine
gre optimize edilmi ve Genel-1 ve Genel-2 olarak adlandrlm altgen kanatkl s alclarn s transferi ve
basn karakteristikleri incelendi. Deneylerde sabit nozul ap (d
n
=42 mm) ve nozul yksekliinin-nozul apna
oran h/d
n
=4 mesafesi, 6 farkl ak hz (4-9 m/sn) ve farkl kanat boyu (100-150-200mm) deerleri
kullanld. Sonu olarak; elde edilen veriler Nu-Re ve Cp
x
-l/(l
0
/2)

, Cp
y
-l/(l
0
/2)

grafikleri eklinde sunuldu.
Deneyler sonucunda Genel-1 iin; Nu=0,655617*Re
0,516589
*Pr
-1,62405
*(h
k
/d)
0,578501
*(h/d)
-0,953870
ve Genel-2 iin;
Nu=0,869499
*
Re
0,491825
*
Pr
,33,94463
*
(h
k
/d)
-0,598987
*
(h/d)
7,6139
korelasyonlar elde edildi. Is alclar iin Nusselt says
artan Re says ile artmakta ve h/d
n
mesafesi arttka azalmaktadr. Ayrca, basn katsaylarnn Re says ve
kanat boyu arttka azald gzlemlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Is transferinin iyilemesi, arpan jet, s alc.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
89

ULIBTK 13 217
HAVA DESTEKL NOZULDA SPREY KARAKTERSTKLERNN
BELRLENMES


Faruk YELDAL*, Kenan YAKUT**, Altu KARABEY***, Abdssamed KABAKU****

* Ar brahim een niversitesi Ar MYO Makine ve Metal Tekolojileri Blm
04100 Ar, fayesildal@agri.edu.tr
**Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
25240 Erzurum, kyakut@atauni.edu.tr
***Yznc Yl niversitesi Erci MYO Makine ve Metal Teknolojileri Blm
65400 Erci/Van, akarabey@yyu.edu.tr
****Artvin oruh niversitesi Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
08000 Artvin, akabakus@artvin.edu.trZET

Svlarn atomizasyonunun sprey soutma, spray tutuma, sprey kurutma ve zirai sprey gibi birok uygulamada
kullanm yaygndr. Bu uygulamalarda partikl boyut kontrol kritik neme sahiptir. Deneyler daha iyi
atomizasyon salamak iin hava destekli nozul ile yrtld. CCD kamera ile alnan grntler ilenerek jet
ap, sprey as ve jet bozulma mesafesi belirlendi. Sprey as, jet hz, partikl ap gibi parametreler ve
etkileimleri detayl bir ekilde incelendi. Sonular P
a
/P
l
-Q
a
/Q
l
, We-SMD, ALR-SMD, t
jet
-SMD, L/d
0
-We^0.5,
t
jet
-U
jet
, Re-t
jet
, We-Lve ER-MR grafikleri halinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Sv atomizasyonu, Grnt leme, Hava destekli nozul

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
90

ULIBTK 13 218
OTO CAM TEMPERLEME LEMNDE FARKLI SOUTMA SONU
SICAKLIKLARINA GRE AN SOUTMA SRESNN DEM

Mustafa GLC
1
, Mehmet AKAY
2
*, Hilmi YAZICI
3
, Mehmet Fevzi KSEOLU
4


1
Pamukkale niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Otomotiv Mhendislii Blm
20020 Knkl, Denizli, mgolcu@pau.edu.tr
2
*Pamukkale niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm
20020 Knkl, Denizli,makcay@pau.edu.tr
3
Pamukkale niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm
20020 Knkl, Denizli, hyazici@pau.edu.tr
4
Pamukkale niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
20020 Knkl, Denizli, mfkoseoglu@pau.edu.trZET

Temperli camlar, otomotiv sektrnde zellikle aralarn yan ve arka camlarnda gvenlik amal olarak
kullanlmaktadr. Bu almada, oto cam temperleme srecindeki stma ve ani soutma ilemleri ele alnm,
soutma sonu ortalama yzey scaklna (T
c
) gre ani soutma sresindeki deiim deneysel olarak
incelenmitir. Deneylerde 6 mm kalnlnda cam numuneleri kullanlmtr. Cam, frn ierisinde ortalama
yzey scakl T
h
=680C oluncaya kadar stlm, daha sonra 4 farkl soutma sonu ortalama yzey scaklna
kadar (T
c
=70, 250, 300 ve 400C) ani olarak soutulmutur. Camn stlmas ve ani olarak soutulmas iin
geen sreler kaydedilmitir. Ani soutma ilemi Re=10000, 15000 ve 20000 deerlerinde ve H/D=2,4,6,8
oranlarnda gerekletirilmitir. Maksimum soutma sresi Re=10000de, soutma sonu ortalama yzey
scakl T
c
=70Cde ve H/D=8 orannda 171,0 s olarak llrken, minimum soutma sresi ise Re=25000de
soutma sonu ortalama yzey scakl T
c
=400Cde ve H/D=2 orannda 12,5 s olarak llmtr.

Anahtar Kelimeler: Temperli cam, ani soutma sresi, Reynolds says


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
91

ULIBTK 13 219
FARKLI NOZUL DZLLER KULLANILARAK GEREKLETRLEN
SOUTMA LEMNN DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Mustafa GLC
1
, Hilmi YAZICI
2,-
, Mehmet AKAY
3
, Mehmet Fevzi KSEOLU
4

1
Pamukkale niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Otomotiv Mhendislii Blm, Denizli, mgolcu@pau.edu.tr
2
Pamukkale niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm, Denizli, hyazici@pau.edu.tr
3
Pamukkale niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm, Denizli, makcay@pau.edu.tr
3
Pamukkale niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, Denizli, mfkoseoglu@pau.edu.trZET

Camn s ve darbeye kar dayankl hale gelmesi iin temperleme ileminden geirilmesi gerekmektedir. Cam
temperleme srecinde stma ve ani soutma ilemi, temper kalitesini dorudan etkileyen parametrelerdendir.
Soutma sresi; camn frn ierisindeki stma sresine, nozul diziliine, nozullar aras mesafenin nozul apna
oranna (S/D), plaka-nozul aras mesafenin nozul apna oranna (H/D) baldr. Yaplan almada; 4 mm
kalnlnda ve S/D=6 oranndaki bir camn farkl Reynolds saylarnda ve H/D oranlarndaki soutma sreleri,
yerel ve ortalama Nusselt saylar belirlenmitir. En ksa soutma sresi gen dizilii nozullar ile Re=35000 ve
H/D=2de 47 s, en uzun soutma sresi ise kare dizilili nozullar ile Re=25000 ve H/D=10da 90,5 s olarak elde
edilmitir. Soutma srelerine benzer ekilde en yksek ortalama Nusselt says gen dizilite Re=35000 ve
H/D=2de 105,3 en dk ortalama Nusselt says ise kare dizilite Re=25000 ve H/D=10da 47,6 olarak elde
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Oto cam temperleme, arpan hava jetleri, soutma sresi, Nusselt says

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
92

ULIBTK 13 222
RAYLEIGH-BENARD TAINIM LE TTREML AKIIN ETKLEMNN
SAYISAL OLARAK NCELENMES

Semih ETNDA ve Murat K. AKTA

TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi, Makine Mhendislii Blm
Stz Cad. No: 43 06560 Ankara
scetindag@etu.edu.tr , maktas@etu.edu.trZET

Bu almada, iki boyutlu, bask dikdrtgen eklinde, alt duvar sabit scaklk snr art ile stlan, st duvar
yine bu snr art ile soutulan, yan yzeyleri ise termal olarak yaltlm kapal bir ortamda titreimli akn
etkileri saysal olarak incelenmitir. Kapal geometrinin en/boy oran 4 olarak seilmitir. Kapal ortam hava ile
doludur, Pr=0.71. Farkl Rayleigh saylar iin simlasyonlar yaplm, Navier-Stokes denklemlerinin
sktrlabilir formu ve ideal gaz denklemi dikkate alnarak zmlenmitir. Korunum denklemleri, sonlu
hacimler metodu ve ak formlasyona dayal ak-dzeltmeli tanm algoritmas kullanlarak zmlenmektedir.
Kapal ortam ierisindeki titreimin etkisi ise, sol duvara belirli frekanslarda titreim verilerek analiz edilmitir.
Duvar titreiminin frekans, kapal ortam boyunca en dk akustik modda duran dalga yayacak ekilde
seilmektedir. zm a yaps olarak titreimin etkisini daha detayl incelemek asndan niform olmayan
zm a yaps kullanlmtr. Analizin sonucunda elde edilen hz vektrleri, scaklk ve basn dalmlar
literatr ile uyum ierisindedir. Elde edilen veriler nda titreimli akn Rayleigh-Benard tanmn nemli
lde etkiledii tespit edilmitir. Bu almann sonular, Rayleigh-Benard tanma gre s transferini
arttrmas sebebiyle yeni soutma sistemleri tasarmlarnda kullanlabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Rayleigh-Benard tanm, titreimli ak, sktrlabilir ak.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
93

ULIBTK 13 230
EVRESEL OLARAK YARISI SABT YZEY SICAKLII LE ISITILMI NCE
CDARLI BR BORUDA GEC REJM ISI TRANSFER

Ula ATMACA
1
, Ali ATE
2
, efik BLR
1

1
Seluk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 42079 Kampus/ Konya
2
Seluk niversitesi, Teknoloji Fakltesi Makine Mhendislii Blm 42079 Kampus/ Konya
uatmaca@selcuk.edu.tr; aates@selcuk.edu.tr; sbilir@selcuk.edu.trZET

evresel olarak yars stlan ince cidarl bir boruda, laminer ak sl gelime blgesi geici rejim s transferi
problemi, akkan eksenel iletiminin etkisi gz nne alnarak incelenmitir. Problem, balangta e scaklkl,
sonsuz uzunlukta, iki blgeli, st ak blgesi tamamen yaltlm, alt ak blgesinin ise evresel olarak yars
yaltlm bir boruda, alt ak blgesinin dier yarsnda cidar scaklnda meydana gelen ani scaklk art snr
art ile ele alnmtr.

zm bir sonlu farklar yntemi ile saysal olarak yaplm, enerji denklemindeki tanm terimi bir kesin zm
profili ile ayrklatrlmtr. Peclet saysnn s transferi karakteristikleri zerine etkisi incelenmitir. Sonular,
aka ters ynde eksenel iletimin yan sra asal iletim ile borunun stlan evresel blmnden stlmayan
blme nemli miktarda s transfer edildiini gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: evresel olarak yars stlan boru, geici rejimde s transferi, borularda laminer ak
saysal zm, minikanal, mikrokanal

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
94

ULIBTK 13 247
BR KOMB ISI HCRESNN ISI TRANSFER VE AKI KARAKTERSTNN
SAYISAL OLARAK NCELENMES

Salih KARAASLAN*, Tamer ALIIR*, M. Zeki YILMAZOLU*, Turgut O. YILMAZ**
ve enol BAKAYA*

*Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, karaaslansalih@gazi.edu.tr, tamercalisir@gazi.edu.tr, zekiyilmazoglu@gazi.edu.tr,
baskaya@gazi.edu.tr
**Bosch Termoteknik
45030, Manisa, turgut.yilmaz@tr.bosch.comZET

Bu almada Bosch firmasnn gelitirmi olduu bir youmal kombi s hcresi saysal olarak Fluent paket
program kullanlarak incelenmitir. Burada iki yaklam gelitirilmitir. lkinde kombi s hcresindeki kanatk
yaplar temizlenmi ve simlasyonlar gerekletirilmitir. Sonrasnda ise mevcut s hcresi kanatkl olarak
incelenmitir. Her iki durumda da ak ve s transferi incelenmi ve yanma gazlarndan suya olan bileik s
transfer yaplar irdelenmitir. Kanatk yapsnn ak byk oranda deitirdii ve buna bal olarak s transfer
yapsnn da olduka deitii gzlemlenmitir. Kanatklarn yanma gazlar akn neredeyse durgun hale
getirerek scak gazlarn kanal iinde daha uzun sre kalmasn salamaktadr. Bylece suya olan s transferi
artmakta ve yanma gazlar slarnn byk bir ksmn aktararak soumu bir ekilde kanaldan kmaktadrlar.
Bu durum kanatksz s hcresinde grlmemekte ve yanma gazlar olduka yksek scaklklarda kanal terk
etmektedir. Kanatkl ve kanatksz s hcrelerinde suyun k scaklklarnn da nemli derecede deitii
gzlemlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Is Hcresi, Is Transferi, Kanatk, Saysal Akkanlar Dinamii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
95

ULIBTK 13 253
FARKLI KURUTMA METOTLARIYLA KURUTULAN ELMA DLMLERNN
KURUTMA PARAMETRELER LE ENERJ VERMLL VE ENERJ
MALYETLERNN DENEYSEL NCELENMES

Sevgi GKBULUT* Belim APAR** Gkhan GRLEK** Necdet ZBALTA**

*
Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Gda Mhendislii Blm
**
Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
35100 Bornova / ZMR
sevgi_gkblt_90@hotmail.com; belcim.capar@gmail.com;
gokhan.gurlek@ege.edu.tr ; necdet.ozbalta@ege.edu.trZET

Bu almada; tepsili kurutucu, s pompal kurutucu, dondurarak kurutma ve mikrodalga kurutma metotlar ile
kurutulan elma dilimlerinin nem ierii %101 olana kadar kurutulmutur. Kuruma sreleri tepsili kurutucu, s
pompal kurutucu, dondurarak kurutucu ve mikrodalga kurutucuda srasyla 50, 90, 270, 20 dakika olarak
belirlenmitir. Bu kurutuculardaki en uygun kurutma koullar n denemelerin sonucunda tepsili kurutucuda 1
m/s hava hznda, 70
o
C; s pompal kurutucuda 2 m/s hava hznda, 70
o
C; dondurarak kurutucuda 100 Pa
basnta -56
o
C ve mikrodalga kurutucuda ise 360 watt olarak bulunmutur. Bu deerler dikkate alnarak enerji
maliyetleri hesaplanmtr. Her bir metot iin kurutma ilemi boyunca nem, hava hz, scaklk, enerji tketimi,
kurutulan rnn ktle kayb gibi parametreler dzenli olarak llm ve kaydedilmitir. Her bir kurutucu
tipinden elde edilen deneysel sonulara gre; ktle kayb-zaman, kuruma hz-zaman, kuruma sresi-kurutma
metodu grafikleri izilmi ve kurutucu tiplerinin farkl parametrelere etkileri incelenmitir. Bu kapsamda tepsili
kurutucuda kurutma, s pompal kurutucuda kurutma, dondurarak kurutma ve mikrodalga kurutma iin zgl
nem alma hz (SMER) srasyla 0,045; 2,261; 0,014 ve 0,580 kg/kWh , nem alma hz (MER) srasyla 0,164;
0,541; 0,015; 0,209 kg/h, zgl enerji tketimi (SEC) deerleri 79,9; 1,6; 259,2 ve 6,2 MJ/kg olarak hesaplanm
ve karlatrlmtr. Kuruma parametreleri incelenerek ve enerji tketimleri fiyatlandrlarak maliyet analizi
yaplmtr. 1 kg uzaklaan su bana enerji maliyeti en yksek 16 TL ile dondurarak kurutmada grlrken, 10
kuruluk bir maliyet ile en dk s pompal kurutucuda grlmektedir. Tepsili kurutucuda enerji maliyeti 5 TL
iken mikrodalga kurutucuda 40 kurutur. Kurutma parametrelerinin ve enerji maliyetlerinin hesapland bu
alma ile hem sanayinin faydalanabilecei veriler elde edilmesi, hem de bu konuda ileride yaplacak
almalara alt yap oluturulmas hedeflenmitir.

Anahtar Kelimeler: Tepsili kurutucu, Is pompal kurutucu, Dondurarak kurutma, Mikrodalga kurutucu, zgl
nem alma hz, Enerji maliyeti

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
96

ULIBTK 13 265
MKRODALGA-FAN DESTEKL KURUTMA SSTEMNN TASARLANMASI VE
KURUTMA DENEYLER

Mustafa GLC
1*
, Sadettin EKN
2

1*
Pamukkale n., Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm,
20020 Knkl, Denizli, mgolcu@pau.edu.tr
2
Pamukkale n., Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm,
20020 Knkl, Denizli, sadettin.ekinn@gmail.com.trZET

Gelimi baz lkelerde malzemelerin kurutulma ilemi mikrodalga (MW) ile yaplmasna ramen, lkemizde ise
MW sadece gda endstrisinde uygulanmaktadr. Yaplan almalarda MW ile yaplan kurutmalarn, geleneksel
olarak yaplan kurutma yntemlerine gre avantajl olduu grlmtr. MW sistemlerinde s, malzemelerin
zerine etki etmekte ve ortamn snmasna gerek duymadan ilem grlmektedir. MW ile yaplan kurutmada
sistemin az yer kaplamas ve daha ksa sre iinde kurutma yapmas enerji tasarrufu salamaktadr. Yaplan
deneysel almada, MW ile birlikte fan destekli resistansl stcyla yumurta viyolnn kurutulmas ilemi
gerekletirilmitir. Rezistansl frn iinde konveksiyon ile kurutma yapabilmek iin rn zerine 3 farkl hzda
(V
h
=1,08, 4,7, 16,07 m/s) scak hava flenmektedir. Tm deneylerde; frn i scakl T
f
=140C ve konveyr
bant hz V
b
=0,21, 0,33, 0,49 m/s olarak alnmtr. Islak viyoller, rezistansl frna girmeden nce 5 dakika
sreyle MW ye maruz braklmtr. Viyol zerinden kaldrlan nem oran; mikrodalgada bekleme sresi ve
flenen scak hava hzlarna gre ~%35-77 arasnda deitii grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga, kurutma, viyol,

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
97

ULIBTK 13 280
KABARAN ALEV GECKTRC LAVEL RJT POLRETAN KPK
MALZEMELERDE KONK KALORMETRE LE YANMA DAVRANIININ
NCELENMES

Nazm USTA, Halil TUZCU

Pamukkale niversitesi, Mhendislik Fak., Makine Mh. Bl., 20070, Denizli,
n_usta@pau.edu.tr, htuzcu@pau.edu.tr

ZET

Is yaltm ve otomotiv sektrnde kullanlan rijit poliretan kpk malzemelerin yanma direncini artrmak iin
farkl alev geciktiriciler kullanlmaktadr. Bu alev geciktiriciler arasnda kabaran alev geciktiriciler zerine
almalar younlamtr. Farkl alev geciktiricilerin etkilerini ortaya koyabilmek iin farkl yanma testleri
yaplmaktadr. Bu testler iinde, konik kalorimetre testi orta boyutlu malzemelerin yanmaya kar direnlerini
lebilen en iyi testlerden birisidir. Konik kalorimetre yanma testi ile malzemelerin tutuma zaman, s yaylm
hz, toplam s yaylm miktar, is, egzoz gaz konsantrasyonlar, kalan ktle ve ktle kayp hz gibi yanma
parametreleri tespit edilebilmekte ve alev geciktiricilerin etkileri daha ak bir ekilde ortaya konulabilmektedir.
Bu almada, 40 kg/m
3
younlua sahip rijit poliretan kpk malzemelere % 2.5, 5.0 ve 7.5 oranlarnda
amonyum polifosfat ve pentaeritritolden oluan kabaran alev geciktirici ilave edilerek retimler yaplmtr.
Daha sonra, retilen malzemelerin konik kalorimetre test nitesinde yanma testleri yaplarak, kabaran alev
geciktirici ilavesinin s yaylm hzna, toplam s yaylm miktarna, kalan ktle miktarna, is, CO, CO
2
ve NO
emisyonlarna etkileri ortaya konulmutur.

Anahtar Kelimeler: Rijit poliretan kpk, yanma, konik kalorimetre, alev geciktirici

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
98

ULIBTK 13 292
ELEKTRONK CHAZLARIN SOUTULMASINDA KULLANILAN ISI
BORULARININ SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Abuzer K. ZSUNAR* ve Murat ERBA**

*Gazi niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, ozsunar@gazi.edu.tr
** Gazi niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, merbas@gazi.edu.trZET

Bu almada, elektronik cihazlarn soutulmasnda kullanlan s borular incelenmitir. Birinci aamada, farkl
s borusu tasarmlarnn saysal akkanlar mekanii modeli oluturulmutur. Farkl s borusu aplar, s borusu
says ve s borusu kanatk saylar ile yaplan analizlerle soutma performans incelenmitir. kinci aamada
saysal akkanlar mekanii modeli deneysel olarak dorulanmtr. Sonu olarak, yksek performasnl s
borularnn parametreleri belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Cihazlarn Soutulmas, Is Borusu, Saysal Akkanlar Dinamii.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
99

ULIBTK 13 296
FAZ DETREN MADDE EREN BNA GNEY DUVARININ DENEYSEL
OLARAK NCELENMES

Aslhan KURNU* ve Yusuf Ali KARA**

* Erzincan niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm 24100 Erzincan,
akurnuc@erzincan.edu.tr
** Bursa Teknik niversitesi, Doa Bilimleri Mimarlk ve Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
16200 Osmangazi, Bursa, yusufali.kara@btu.edu.trZET

Bu almada, gne enerjisini gizli s eklinde depolayan yeni nesil bir Trombe duvar tasarlanarak, duvarn
yllk performans deneysel olarak incelenmitir. Bu amala bir deney odas yaplarak, odann gney duvar Faz
Deitiren Madde (FDM) ieren Trombe duvar (veya ksaca FDM duvar) eklinde tasarlanmtr. Duvarn sl
ve optik performansn deneysel olarak incelemek iin bir yl boyunca nm iddeti, scaklk, dolam hava
debisi, elektrik tketimi gibi parametreler llerek bir veri toplama sistemi vastasyla kaydedilmitir. Deneysel
verilerin analizi sonucunda, faz deiim maddesi iin uygun ergime scakl belirlenmi, duvardan salanan
faydal sl enerjinin odann stma ykn karlama oran, duvarn genel verimi, effaf yaltm malzemesinin
optik verimi gibi performans parametrelerinin gnlk ve aylk deiimi analiz edilmitir. FDM duvarn salad
faydal enerjinin, duvarn arkasnda yer alan test odasnn stma ihtiyacn karlama oran 2008 ylnn Ekim,
Kasm, Aralk aylarnda srasyla %70,4, %40,8 ve %14,2, 2009 ylnn Ocak, ubat ve Mart aylarnda srasyla
%9,4, %11,3, %4,3 olarak belirlenmitir. GR35 FDM ieren duvarn genel verimi, GR41 FDM ieren duvarn
genel veriminden daha byk olmutur. Buradan, faz deiim scakl arttka genel verimin dt sonucuna
varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Pasif Gne Istma, effaf Yaltm Malzemesi (YM), FDM Trombe Duvar, Yap
Kabuu.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
100

ULIBTK 13 299
YATAY BORULARDA TRBLATRLERN ISI TRANSFERNE OLAN
ETKSNN DENEYSEL ARATIRILMASI

endoan KARAGZ
1
, Hossein ABD
2
, mer OMAKLI
3
, Mehmet YILMAZ
4
, Serkan SALAMLI

1
Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
E-mail:skaragoz@atauni.edu.tr
2
Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm Y.L..
E-mail: hosein_abdi_saranoosh@yahoo.com
3
Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
E-mail:ocomakli@atauni.edu.tr
3
nn niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
E-mail:myilmaz@inonu.edu.trZET

Is transferini artrmaya ilgi, endstriyel gelime ile orantl olarak artmaktadr. Soutma ve stmayla ilgili
olarak, zellikle endstriyel tip kazanlarda, kalorifer kazanlarnda ve s deitiricilerinde s transferinin
artrlmas iin trblatr kullanm olduka yaygndr. Is deitiricisinin tasarm srasnda s geii artrlrken
srtnme dolaysyla basn kayb da artacaktr. Haliyle borulardaki akkann pompalanmas iin artan enerji
sarfiyatnn cihazn maliyetindeki azalma ile karlanmasnn salanmas gerekir.

Bu deneysel almada, boru ierisine trblans oluturacak kanatklar yerletirilerek bo boru ile
kyaslanmtr. iki farkl yay admnda, bir adet bklm erit ve be farkl Reynolds saylarnda deneyler
yaplmtr. Nu saysna ve srtnme faktrne olan etkileri incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Trblatr, Kanatk, Is transferi, Basn dm

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
101

ULIBTK 13 312
SOUK HAVA DEPOLARINDA OPTMUM YALITIM KALINLIKLARININ
HESABI VE ENERJ TASARRUFUNDAK ROL

Ali BOLATTRK*, Mustafa Yasin GKASLAN*, Cneyt DAIDIR*

*Sleyman Demirel niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
32260 Isparta, alibolatturk@sdu.edu.tr, m.y.gokaslan@gmail.com, cuneytdagidir@stud.sdu.edu.trZET

Enerji, lkelerin kalknma politikalar iinde hayati nem arz eden stratejik bir alan niteliindedir. Enerji
maliyetlerinin artmas, enerjinin daha verimli kullanlmas gerektiini gstermektedir. Dnya nfusunun art,
yiyeceklerin depolanmas problemini de beraberinde getirmektedir. Souk hava depolarndaki enerji tasarrufuna
katkda bulunmann yolu ise daha az enerji ile daha ok soutmadan ve dolaysyla da optimum s yaltml
inaatlardan gemektedir. lkemizde yaltm almalarnn artmas ile enerji tasarrufunun salanaca bir
gerektir. Tasarruf edilen enerji en ucuz ve en temiz enerjidir.

Isparta blgesinde elma ve kiraz gibi meyveciliin artmasyla ok sayda souk hava depolarna ihtiya
duyulmaktadr. Bu almada, Isparta blgesindeki souk hava depolarnda d duvarnda uygulanmas gereken
optimum yaltm kalnlklar ve elde edilecek enerji tasarruflar aratrlmtr. Hesaplar mr maliyet analizi (life
cycle cost analysis) dikkate alnarak yaplmtr. Elde edilen sonulara gre d duvardaki optimum yaltm
kalnlklar ve enerji tasarruflar ortaya konmutur. Ayrca yaplan almada yaltmn geri deme sreleri de
hesaplanmtr.

Anahtar Kelimeler: Souk Hava Depolar, Yaltm kalnl, Soutma yk, Enerji tasarrufu

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
102

ULIBTK 13 314
ERZNCAN LNDEK BNALARDA ISI YALITIMININ ENERJ TASARRUFUNA
ETKSNN EKONOMK ANALZ

Mehmet KAYA
a
, lker FIRAT
b
, mer OMAKLI
c
, Kemal OMAKLI
d

a
Erzincan niversitesi Mh. Fak. Makine Mh. Blm

b
Erzincan niversitesi li Dursun Yldrm M.Y.O. Elektrik ve Enerji Blm
c,d
Atatrk niversitesi Mh. Fak. Makine Mh. Blm
e-posta: mkaya@erzincan.edu.tr; ifirat@erzincan.edu.tr; ocomakli@atauni.edu.tr; kcomakli@atauni.edu.trZET

lkemizdeki enerjinin %35inin binalarda tketildii ve binalarda tketilen enerjinin de %80i stma amal
kullanld gz nne alnrsa, binalara kurulacak daha verimli stma sistemlerinin yan sra binalara
uygulanacak uygun s yaltmlar ile byk enerji tasarrufu salanaca ok nem arz etmektedir.

Bu almada Erzincan ilinde rnek olarak seilen s yaltml ve yaltmsz her bir bina trnden gerekleen s
kayplar belirlenerek il genelinde s yaltm yaplmam binalarn toplamndan fazladan gerekleen s
kayplarnn ekonomik analizi yaplmtr. 2011 ylnda s yaltm, binalarda zorunlu hale geldiinden bu
tarihten sonra yaplan binalarn yaltm durumlarnn tespiti resmi kaynaklardan yararlanlarak kesin bir ekilde
belirlenmitir. Fakat 2011 ylndan nce yaplan binalarda yaltm zorunluluu olmadndan binalarn yaltm
durumlarnn tespiti ile ilgili salkl veriler bulunmamaktadr. Bu nedenle konu ile ilgili literatrdeki
almalardan faydalanlarak gelitirilen istatistiksel metotlar ile 2011 ylndan nce yaplan binalarn yaltml
ve yaltmsz saylarnn tespiti, ilin genelini temsil edecek blgeler ve toplam bina saylarnn belirlenmesi
almalar yaplmtr.

Yaplan almalarn sonucunda, Erzincan li genelinde bulunan binalarn 2411189,77 m
2
toplam s transfer
yzey alanna sahip olduu belirlenmitir. Bu alann %31,36s yaltml, %68,64 ise yaltmszdr.

lde mevcut
bulunan %31,36 oranndaki yaltml binalarn yaltm kalnlklar deikenlik arz etmesi nedeni ile daha nce
yaplan projelerde Erzincan ili iin kullanlan 4, 5 ve 8 cm yaltm kalnlklarnda hesaplamalar yaplmtr. lde
ki mevcut olan duruma gre %31,36 oranndaki yaltml binalarn tmnn 4 cm XPS ile yaltld kabul
edilerek yaltml ve yaltmsz tm binalar iin yllk toplam stma maliyeti 194914060,8 TL/yl olarak
hesaplanmtr. Yaltmsz binalarn yaltmlarnn 4 cm XPS ile salanmas durumunda toplam yllk stma
maliyetinin 85380229,75 TL/yl deerine decei ve buradan %43,80luk bir tasarruf elde edilecei
belirlenmitir. Yaltm kalnlnn 5 cm ve 8 cm olmas durumunda ise toplam yllk stma maliyetindeki
tasarrufun sras ile %41,49 ve %38,81 deerinde gerekleecei hesaplanmtr.

Anahtar Kelimeler: Is kayplar, Yaltm, Ekonomik Analiz, Enerji Tasarrufu


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
103

ULIBTK 13 321
EKENAR GEN BLOKAJLARIN ISI TRANSFER YLETRMES

Eyphan MANAY*, Veysel ZCEYHAN** ve Bayram AHN***

*Erzurum Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
25040 Erzurum, emanay@erzurum.edu.tr
** Erciyes niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
38039 Talas, Kayseri, ozceyhan@erciyes.edu.tr
***Erzurum Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
25040 Erzurum, bayram.sahin@erzurum.edu.trZET

Bu almada dikdrtgen kanal ierisine yerletirilen ekenar genlerin s transferi ve basn dm
karakteristikleri zerine etkileri saysal olarak incelendi. RNG k- metodu ile saysal olarak yrtlen
aratrmada Reynolds says 5.000 ile 10.000 arasnda deiti. yapan akkan olarak su kullanld ve kanal alt
cidarna sabit yzey scakl (360 K) snr art uyguland. Ekenar gen elemanlarn kenar uzunluklarnn,
blokaj oranlarnn ve Reynolds saynn etkileri aratrld. Analizler sonucunda ortalama Nusselt says ve
srtnme katsays deiimleri ve toplam s transferi iyiletirme oranlar sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kt cisim, sabit yzey scakl, s transferi iyiletirmesi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
104

ULIBTK 13 322
YAY ELEMANLAR YERLETRLM BORUDA NANOAKIKANLARIN ISI
TRANSFER PERFORMANSLARININ NCELENMES

Eyphan MANAY* ve Bayram AHN**

*Erzurum Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
25040 Erzurum, emanay@erzurum.edu.tr
**Erzurum Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
25040 Erzurum, bayram.sahin@erzurum.edu.trZET

Bu almada, ierisine yay yerletirilmi dairesel boruda nanoakkanlarn trblans ak koullarnda tanm
s transferi ve basn dm karakteristikleri saysal olarak incelenmitir. Saysal analizler hem saf su iin hem
de su bazl Al
2
O
3
ve CuO nanoakkanlar iin yaplmtr. Temel akkan ierisinde partikl hacimsel
konsantrasyonu %0.5-1 arasnda deimitir. Saysal analizler iin, kararl hal artlarnda karm model teorisi
kullanlmtr. Problem iki boyutlu ve eksenel simetrik olarak ele alnmtr. Borunun d yzeyine sabit s aks
uygulanm ve nanopartikllerin temel akkan ierisindeki dalmlarnn homojen olduu kabul edilmitir.
Kullanlan saysal modelin dorulanmas iin, saysal analizlerden elde edilen sonular literatrdeki saf su ve
nanoakkanlara ait sonularla karlatrlmtr. Sonular temel akkan ierisinde nanopartikller kullanmnn
s transferini arttrdn gstermitir. Is transferi artan partikl hacimsel konsantrasyonu ve azalan yay adm ile
artmtr. Ayn zamanda, nano boyutlu partikllerin varl basn dmnn saf suyunkine gre daha fazla
artmasna neden olmutur.

Anahtar Kelimeler: Is transferi iyiletirmesi, nanoakkan, Al
2
O
3
, CuO.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
105

ULIBTK 13 323
S TP KANATLARIN ISI TRANSFER PERFOMANSLARININ YANIT YZEY
YNTEM LE TAHMN EDLMES

Bayram AHN*, Milad BAZARBASHI**, Eyphan MANAY*** ve Abdussamet SUBAI****

*Erzurum Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
25040 Erzurum, bayram.sahin@erzurum.edu.tr
** Atatrk niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Makine Mhendislii, 25040 Erzurum,
miladmb.86@hotmail.com
***Erzurum Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
25040 Erzurum, emanay@erzurum.edu.tr
****Yalova niversitesi, Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
77100 Yalova, asubasi@yalova.edu.trZET

Bu almada, S tipi kanatlarn tanmla s transferi ve basn dm karakteristikleri Yant Yzey Metoduyla
(YYM) incelenmi ve Nusselt says, termal diren ve srtnme faktr iin matematiksel modeller kurulmutur.
artmal ve dz sra dizililer iin ayr ayr modeller oluturulmutur. Modellerin kurulmasnda Merkezi
Kompozit Tasarm (MKT) kullanlmtr. Tasarm parametreleri ve deerleri, kanat ykseklii (H) iin 20mm,
35mm ve 50mm, aka paralel ynde kanatlar aras mesafe (Sy) iin 5mm, 10mm ve 20mm, kanat erilik
yarap (R) iin 17mm, 29.5mm ve 42mm ve Reynolds says (Re) iin 10.000, 20.000 ve 30.000 olarak uygun
grlmtr. Analizler sonucunda elde edilen modellerin Nusselt says, termal diren ve srtnme faktr
tahminlerinin literatr ile uyumlu sonular verdii grlmtr. Sonular gstermitir ki, Yant Yzey Metodu
Nusselt says, termal diren ve srtnme faktrnn tahmininde kullanlabilecek alternatif bir istatistiksel
yntemdir.

Anahtar Kelimeler: Yant Yzey Metodu, kanat, s transferi, termal diren.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
106

ULIBTK 13 334
SLNDRK KAP ERSNDEK NANO PARACIK KATKILI FAZ DETREN
MADDELERN SAYISAL ANALZ

Mjdat Frat
*
, Hakan F. ztop
**
, Ali Takran
*
, Ahmet Koca
***
, Yasin Varol
****
, Memet ekerci
*****

*
Frat niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi, Makine Eitimi Blm, Elaz
**
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, Elaz
***
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Mekatronik Mhendislii Blm, Elaz
****
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Otomotiv Mhendislii Blm,
*****
Elaz Frat niversitesi, Fen Fakltesi, Kimya Blm, Elaz
mujdatfirat@gmail.com, hfoztop1@gmail.comZET

Bu almada, dey silindirik bir depo ierisine doldurulan saf ve nano parack katkl faz deitiren
maddelerde erime sreleri saysal olarak incelenmitir. almada, ak ve s transferini yneten denklemlerin
zm iin sonlu hacimler yntemi kullanlmtr. Faz Deitiren Madde (FDM) olarak parafin, nano parack
olarak ise bakr (Cu) nano paracklar kullanlmtr. ncelikle zamana bal olarak saf (nano parack
eklenmemi) FDM iin erime analizleri gerekletirilmitir. Daha sonra %1 orannda bakr nano parack
eklenerek zamana bal analizler tekrarlanmtr. Erime srecinin saf ve nanoparack katkl FDM iin sonular
gsterilmitir. Sonu olarak, sv oran, scaklk e erileri, eriyen FDM iin hz vektrleri ve tm hacim zamana
bal svlama oran gsterilmitir. Her iki durum karlatrldnda nano parack katkl FDM nin saf FDM
ye gre daha hzl erime gsterdii belirlenmitir. Anahtar kelimeler: Faz Deitiren maddeler, Nano parack,
Erime

Anahtar Kelimeler: arpan jet, s alc, s transferinin iyiletirilmesi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
107

ULIBTK 13 347
KE NOKTALARINA ENGEL YERLETRLEN KARE KAPALI ORTAMDA
DOAL TAINIMLA ISI TRANSFER

Bura SARPER, Kemal KUVVET ve Birol AHN

Gmhane niversitesi Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesi Makina Mhendislii Blm
29100 Merkez, Gmhane
e-mail: bugrasarper@gumushane.edu.tr, kuvvet@gumushane.edu.tr, bsahin@gumushane.edu.trZET

Bu almada, ke noktalarna engel yerletirilen kare eklindeki kapal ortamda doal tanmla s transferi
saysal olarak incelenmitir. Kare eklindeki kapal ortamn dey yzeyleri farkl scaklklarda tutulurken yatay
yzeyleri ve engel yzeyi yaltlmtr.. Kapal ortamn ke noktalarnda yerletirilen engeller yaltlmtr.
Engel ile yatay yzey arasndaki eim as =45 ve boyutsuz engel uzunluu l
*
=0.25 ve 0.5tir. Engel
parametrelerinin doal tanmla s transferi zerine etkileri 10
3
ile10
6
Rayleigh says aralnda allm,
sonular e scaklk erileri, akm izgileri ve ortalama Nusselt saysnn Rayleigh says ile deiim grafikleri
eklinde sunulmutur. Sonu olarak, kare eklindeki kapal ortamn ke noktalarna yerletirilen engellerin
doal tanmla s transferi zerinde nemli etkisinin olduu ve s transferini azaltmada etkin bir parametre
olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Doal tanmla s transferi, kare kapal ortam, engel kullanm

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
108


ISITMA SOUTMA VE HAVALANDIRMA

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
109

ULIBTK 13 004
SERALARDAK DOAL HAVALANDIRMA ETKNLNN SAYISAL
YNTEMLER KULLANILARAK MODELLENMES

Yaln TOPAOLU*,Y. Erhan BKE**, Zafer GEMC*, Aliihsan KOCA*

*Mir Aratrma ve Gelitirme A.. YT Teknopark, A1 Blok, 34522,Esenler stanbul, Trkiye
yalcintopacoglu@mirholding.com.tr
** stanbul Teknik niversitesi, Makine Fakltesi, Makine Mhendislii Blm Gmsuyu Cad.
Beyolu, stanbul, Trkiye, boke@itu.edu.trZET

Bu almada 6 adet blmeden oluan 6000 m
2
bykle sahip topraksz ortamda domates yetitiricilii yaplan
serann hesaplamal akkanlar dinamii yntemi ile doal havalandrma etkinliinin incelemesi yaplmtr.
Modellenen sera Mir Aratrma ve Gelitirme A.. firmasnn Ar-Ge faaliyetlerini gerekletirdii seradr.
Serada doal havalandrma yaplmas amacyla atda 12 adet kelebek tarz havalandrma pencereleri ve yan
duvarlarn drt tarafnda da havalandrma pencereleri mevcuttur. Sz konusu pencereler rzgrn geli yn ve
hz, d hava scakl gibi parametrelere bal olarak kontrol sistemi ile dinamik olarak kontrol edilmektedir.
alma kapsamnda 5 farkl sera modeli oluturulmutur. Her model iin 3 farkl rzgar ynnde 0.5-1.5-2.5
m/s hzlarnda saysal analizi gerekletirilmitir. Toplamda 45 adet saysal alma elde edilmitir. Saysal
alma sonular ile havalandrma pencerelerindeki ktlesel debi deerleri hesaplanmtr. Elde edilen veriler
kullanlarak her bir modelin farkl snr koullar etkisi altnda hava deiim oran tayin edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Hesaplamal Akkanlar Dinamii, Seralarda Doal Havalandrma

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
110

ULIBTK 13 041
ISI GER KAZANIMLI, ISI POMPALI BR KURUTUCUDA, ELMA KURUTMA
DENEYLER LE VERM HESAPLANMASI

Ali GNGR ve Sema TOSUN

Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 35100 Bornova/ ZMR
ali.gungor@ege.edu.tr;sema.tosun@ege.edu.trZET

Bu almada s pompas destekli, s geri kazanml, rafl bir kurutucu baz yksek nemlilikteki tarm
rnlerinin kurutulmas deneylerinde kullanlmak zere tasarlanm ve imalat gerekletirilmitir. 1.3 kW
gcnde bir kompresr ile R-404a soutkan kullanlan sistemin soutma kapasitesi 3500 Wtr. Sistemde iki
kademeli youturucu kullanlmtr. n soutucu olarak bir s deitirici ilave edilmi ve bylece s geri
kazanm salanmtr. almada sar elma (golden) kurutulmutur. Deneyler drt farkl alma
scaklnda(40
o
C, 44
o
C, 48
o
C ve 50
o
C ) ve tekrarlamal olarak yaplmtr. Deney sisteminin sekiz farkl
yerinden scaklk, iki farkl yerinden de bal nem lm alnm ve deerler bir veri toplaycya kaydedilmitir.
Kurutma sresince enerji tketimi ve rndeki ktle kayb da llmtr.

Elma kurutma deneyindeki kuruma sreleri 40
o
C, 44
o
C, 48
o
C ve 50
o
C scaklklar iin srasyla 435, 300, 300,
ve 285 dakika srmtr. SMER deerleri 40
o
C, 44
o
C, 48
o
C ve 50
o
C scaklklar iin srasyla 0.46, 0.68, 0.61 ve
0.81 olarak hesaplanmtr. MER deerleri 40
o
C, 44
o
C, 48
o
C ve 50
o
C scaklklar iin srasyla 0.65, 0.99, 0.94
ve 1.2 olarak bulunmutur. COP deerleri de 40
o
C, 44
o
C, 48
o
C ve 50
o
C scaklklar iin srasyla 2.72, 2.62, 2.59
ve 2.81 olarak tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Is Pompal Kurutucu, Verim, Elma Kurutma

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
111

ULIBTK 13 52
OTOBSLER N EJEKTRL KLMA SSTEM

aban NAL
(1)
, Tuncay YILMAZ
(2)
,
Erturul CHAN
(3)
, Orhan BYKALACA
(4)


(1)
Osmaniye Korkut Ata niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
80000, Osmaniye, saban.unal@osmaniye.edu.tr
(2)
Osmaniye Korkut Ata niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
80000, Osmaniye, tyilmaz@osmaniye.edu.tr
(3)
Osmaniye Korkut Ata niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
80000, Osmaniye, ertugrul.cihan@osmaniye.edu.tr
(4)
Osmaniye Korkut Ata niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
80000, Osmaniye, obuyukalaca@osmaniye.edu.trZET

Ejektrl soutma sistemleri zerine gemiten gnmze birok alma yaplmtr. Yaplan literatr
aratrmasnda otobslerde kullanlan klima sistemlerinin ejektrl hale getirilmesi ile ilgili herhangi bir
almaya rastlanmamtr. Bu almada otobslerde kullanlan buhar sktrmal soutma sisteminin ejektrl
hale getirilmesi aklanm ve otobs klimasnn ejektrl olmas durumunda elde edilebilecek etkinlik deerleri
eitli durumlar iin grafikler halinde sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Ejektr, klima, otobs

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
112

ULIBTK 13 55
ABSORPSYONLU SOUTMA SSTEMLERNDE PERFORMANS ARTTIRMAK
N FARKLI ERYK ARAYILARI

Nazm KURTULMU* ve lhami HORUZ**

*Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi, Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesi Makina Mhendislii Blm
01180 Seyhan, Adana, nkurtulmus@adanabtu.edu.tr
** Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, ilhamihoruz@gazi.edu.trZET

Fosil yaktlarn tkenecei korkular ve enerjinin gn getike artan maliyet artlar insanlar yeni enerji
kaynaklarna yneltmenin yannda, hem mevcut sistemlerin daha verimli hale getirilmesi hem de atk
slareerlendirilmesi zerine odaklanma gerekliliini beraberinde getirmektedir. Atk slarn
deerlendirilmesinde Absorpsiyonlu Soutma (ABS) Sistemleri n plana kmaktadr. Buhar Sktrmal
Mekanik Soutma Sistemine olduka benzeyen ABS sistemleri, alabilmesi iin dardan fazla miktarda
mekanik enerji gerektiren kompresr yerine, s enerjisi ile alan bir grup s deitiricisinden oluan termik
kompresr iermektedirler. Buhar sktrmann yksek enerji maliyeti ve kompresrn sebep olduu maliyetler
ve bakm masraflar ABS sistemlerinde yoktur. Kk bir enerji gerektiren sv pompas dnda ABS
sistemlerinin alabilmesi iin s enerjisi yeterlidir. Bu sebeple ABS sistemleri atk snn deerlendirilmesi,
gne ve jeotermal enerjilerin kullanlmasna imkan salayabilmektedir. Buhar Sktrmal Mekanik Soutma
Sisteminde tek bir soutucu akkan kullanlrken, ABS sistemlerinde bir soutucu akkan ve bir de yutucu
akkann oluturduu eriyik kullanlr. Bu eriyii oluturan soutucu ve yutucu akkann birbirleriyle ok kolay
bir ekilde birleip ayrlmalar gerekmektedir. Bu alma, ABS sistemlerinde performans arttrmak iin farkl
eriyikleri aratrmay ve karlatrmay amalamaktadr. Birok farkl eriyiin sistem performans zerindeki
etkileri grafikler halinde sunulmu ve hangi eriyiklerin hangi artlarda daha iyi sistem performansna yol aaca
tartlmtr.

Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu soutma sistemleri, Soutma, Absorpsiyonlu sistemlerde eriyiklerin
karlatrmas, Amonyak-su, Amonyak-lityumnitrat, Amonyak-sodyumthiokyanat, Lityumbromur-su

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
113

ULIBTK 13 103
YERALTI SUYU LE DOAL SOUTMADA HACM SICAKLII OTOMASYONU

Ahmet CAN*, Ertan BUYRUK** ve Ahmet RETZEP***

*Trk Alman niversitesi Mhendislik Fakltesi Mekatronik Sistemler Mhendislii Blm
34820 Beykoz, stanbul, can@tau.edu.tr
** Cumhuriyet niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
58000 Sivas, buyruk@cumhuriyet.edu.tr
***Trakya niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Makine Mhendislii Anabilim Dal
22000 Edirne, ahmet_1905_86@hotmail.comZET

Yaz koullarnda kullanlan yaam ve alma hacimlerinde belirli bir i konforun salanmas iin soutulmas
gereklidir. Enerji verimlilii ve lke ekonomisine katk balamnda doru teknikler ile soutma giderlerinin
azaltlarak ok daha konforlu bir soutma salanmas mmkndr. Enerji verimliliini salamak, yenilenebilir
enerji kullanmak, i ve d ortam scaklklarnn deiimlerini srekli lmek ve srdrlebilirlik prensibini
gerekletirmek iin akll sistem uygulamlar sklkla tercih edilen uygulamalardr. Bu amala, soutma
hacmine uygun yerletirilmi soutma modllerinden doal yeralt suyu sirklasyonu ile hacim soutmas
gerekletirilmektedir, (Can vd, 2005). Hacmin s kazanlar, yap elemanlar deikenlerine gre belirlenmitir,
(Can, 2011). TS825 Standardnda tanmlanan A Tr, B Tr ve C Tr Enerji Kimlik Belgesine uygunluk
gznne alnmtr. Akll hacim soutmas olarak tanmlanan birleik sistemin yaps ve alma prensibi
aklanmtr. Soutma hacminin ve d ortamn scaklklar arasndaki fark, kontrol bykln oluturmutur.
Doal yeralt suyunun soutma modlnde sirklasyonunu salayan pompann debisi, otomatik kontrol
evriminin kumanda byk olarak kullanlmtr, (Can, 2010). Soutma hacmi, yeraltnda depolanm su,
soutma modlleri ve zgn tasarm yaplm otomatik kontrol mekanizmas nitelerinden oluan mekatronik
sistemin uygulanabilirlii ve ekonomiklii iin gerekli esaslar detayl olarak aklanmtr.

Anahtar Kelimeler: Enerji verimlilii, Soutma Modl, Akll Soutma, Mekatronik, Scaklk Otomatik
Kontrolu.
.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
114

ULIBTK 13 111
ORTAM SICAKLII VE YALITIMIN RANQUE-HILSCH VORTEKS TP
PERFORMANSI ZERNDEK ETKSNN DENEYSEL OLARAK NCELENMES

Burak MARKAL*, Orhan AYDIN** ve Mete AVCI***

Karadeniz Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 61080,
Deirmendere/Trabzon
*burakmarkal61@gmail.com; 0 462 377 2974
**oaydin@ktu.edu.tr; 0 462 377 2974
***mavci@ktu.edu.tr; 0 462 377 2960ZET

Bu almada, ortam scakl ve yaltmn vorteks tp performans zerindeki etkisi deneysel olarak
incelenmitir. Ayrca termal kamera kullanlarak durma noktas konumunun souk ktle oran ile deiimi elde
edilmitir. Helisel vorteks reteci uzunluunun (h) 10mm, tp uzunluk/i ap orannn (L/D) 30 ve konik u
asnn () 45 olduu durumda, ortam scakl etkisi incelenmitir. L/D=40 olduu durum iin yaltm etkisi
ve souk ktle oran ile durma noktas arasndaki iliki analiz edilmitir. Ortam scaklndaki azalmann sistem
performansn arttrd, yaltmn toplam scaklk farkn arttrd ve souk ktle oranndaki artn durma
noktasn souk u tarafna yaklatrd grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Nem, ortam scakl, vorteks tp, enerji ayrmas.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
115

ULIBTK 13 118
SIVI HALKALI KOMPRESRDE SU BUHARI SIKITIRILMASININ DENEYSEL
NCELENMES

Ufuk AKGL* ve Serhan KKA*

* Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Tnaztepe Yerlekesi, Buca, zmir, serhan.kucuka@deu.edu.trZET

Sv halkal kompresrlerin kullanlmas ile su buharnn atmosfer st basnlara sktrlma olana
aratrlmtr. Bu amala buhar retim tank, sv halkal kompresr, youturucu ve lm cihazlarndan oluan
bir deney dzenei hazrlanmtr. Tankta farkl vakum basnlarnda doymu buhar retilerek kompresr emme
hattna gnderilmitir. Kompresrn k basnc atmosfer basnc ve hemen zerindeki dk basn
deerlerinde tutulmutur. Deneyler srasnda emi yaplan doymu buhar ve soutma suyunun kompresre giri
scaklklar, kompresrden kan youmu suyun scaklk, basn ve ktlesel debisi ve kompresr motor gc
okunmutur. Bu deerler kullanlarak kompresrn buhar emi kapasitesi ve izentropik veriminin basn oranna
gre deiimi hesaplanm ve grafikler halinde sunulmutur. Sktrlan buharn bir yandan soutulmasnn
etkisi ile, yksek saylabilecek izentropik verim deerleri elde edildii (%50 ~ %80) grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Su buhar, Buhar sktrma, Sv halkal kompresr, zentropik verim.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
116

ULIBTK 13 128
KOMB TP K FARKLI ISITMA CHAZININ KONFOR SEVYELER
AISINDAN KARILATIRILMASI

Aye Uurcan ATMACA (*/**), Aytun EREK (*) ve H. Murat ALTAY (**)

(*)Dokuz Eyll niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 35397 Buca ZMR,
aytunc.erek@deu.edu.tr
(**)Bosch Termoteknik San. Ve Tic. A.. 45030 Manisa, ayseugurcan.atmaca@tr.bosch.com,
murat.altay@tr.bosch.comZET

Doal gazn yaygnlamas ile birlikte doal gaz ile alan, hem scak kullanm suyu hem de snma ihtiyacn
karlayan ift fonksiyonlu cihazlarn kullanmnda art meydana gelmitir. Yaygn ismiyle kombi olarak bilinen
ift fonksiyonlu stma cihazlarnn s deitiricilerinin alma ekillerine, saylarna, depolama tank
bulundurup bulundurmamalarna gre farkl ekilleri bulunmaktadr. Bu almada kombi tipi stma cihazlar
genel olarak snflandrlm, daha sonra alt gruplardan iki cihaz konsepti kullanm suyu konfor seviyelerini
karlatrmak zere seilmitir. Bu snflandrmann bir alt grubu olan, gnlk hayatta ska rastlayacamz iki
s deitiricili standart kombiler ile s deitiricileri standart kombilere zt ekilde alacak ekilde nerilmi
bir konsept olan kullanm suyu ncelikli sistemler kullanm suyu konforu asndan incelenmitir. Bu inceleme
yaplrken, ncelikle sistemlerin termodinamik yasalar kullanlarak bir boyutlu enerji denklemleri ayr ayr elde
edilmitir. Elde edilen matematiksel modellerin ierdii denklemler e zamanl olarak Matlab ortamnda
zlerek kullanm suyu scaklnn kararsz blgeden kararl blgeye geiteki davran analiz edilmitir.
Ayrca denklemlerin ierdii akkanlarn (yanma sonucu oluan atk gazlar ve su) fiziksel zellikleri iin Matlab
ierisinde Cantera (Goodwin, 2002) kullanlmtr. Kurulan matematik model standart kombiler iin farkl
alma ekillerinde deneysel olarak dorulanmtr. Cihaz davranlarn simle edebildii deneysel verilerle
kantlanan teorik model kullanlarak iki farkl cihaz konsepti birbirleriyle konfor seviyeleri asnda
kyaslanmtr.

Anahtar Kelimeler: Su stma cihazlar, kombiler, scak kullanm suyu (SKS) ncelikli sistemler, scak
kullanm suyu (SKS) konforu, matematik modelleme.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
117

ULIBTK 13 133
SAMSUN LNDE RNEK BR KONUT N GNE ENERJS LE SOUTMA-
ISITMA UYGULAMASININ SAYISAL ANALZ

Bilsay PASTAKKAYA
*
, Mustafa Kemal MAN
**
, zgn KORUKU
***
, Recep
YAMANKARADENZ
****


*
Uluda niversitesi Orhangazi MYO Makine Program, Orhangazi-BURSA, bilsay@uludag.edu.tr
**
Bursa Teknik niversitesi Makine Mh. Blm, Osmangazi-BURSA, mkemal.isman@btu.edu.tr
***
Uluda niversitesi Mh. Mim. Fak. Makine Mh. Blm, Grkle-BURSA, ozkorukcu@uludag.edu.tr
****
Uluda niversitesi Mh. Mim. Fak. Makine Mh. Blm, Grkle-BURSA, recep@uludag.edu.trZET

Konutlarn stlmas ve soutulmasnda tamamen temiz ve yenilenebilir bir enerji kayna olan gne enerjisinin
kullanmnn nemi, enerji kullanm ile balantl sorunlar nedeni ile her geen gn artmaktadr. Bu almada,
Samsun ilinde yer alan 150 m
2
kullanm alanna sahip rnek bir konut iin, soutma, stma ve scak kullanm
suyu ihtiyacnn gne enerjisi ile karlanmas saysal olarak incelenmitir. Saysal analiz ilemlerinde TRNSYS
programnda oluturulan ClimateWell-Solar Cooling v1.1 yazlm kullanlmtr. alma sonucunda gne
enerjisi sisteminin, konutun yllk soutma, stma ve scak kullanm suyu ihtiyacnn gne enerjisi ile
karlanma oran srasyla %83, %61 ve %87 olduu grlmtr. Gne enerjisi kaynakl absorbsiyonlu
soutma sisteminin, soutma periyodu boyunca soutma tesir katsaysnn yllk ortalama deerinin 0,36 olarak
tespit edilmitir. Gne enerjisinin kullanmna bal olarak, soutma, stma ve scak su kullanmnda yllk
toplam 1244 TL ekonomik tasarruf elde edilmi, CO
2
salnmnda ise 12993 kglk azalma salanmtr ve bu
azalma miktarnn petrol edeeri 5592 l. olarak hesaplanmtr. almada, lkemizde gne enerjisinin konutsal
enerji ihtiyacnn karlanmas iin kullanmnn, evresel ve ekonomik adan nemli kazanlar salayaca
sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Gne enerjisi, Istma-soutma, Konutsal uygulama

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
118

ULIBTK 13 138
YEN BR SOUTMA TEKNOLOJS: MANYETK SOUTMA

Y.Emre ETN*, Orhan AYDIN**

Karadeniz Teknik niversitesi Makina Mhendislii Blm 61080, Trabzon,
* yecetin@ktu.edu.tr
** oaydin@ktu.edu.trZET

Manyetik soutma buhar sktrmal soutma sistemlerine gre daha verimli ve evreci yeni bir soutma
teknolojisidir. Henz tamamen gelimemi olsa da birka yl ierisinde klasik soutma teknolojisinin yerini
alabilecek bir potansiyel barndrmaktadr. Bu almada, manyetokalorik etki, manyetokalorik malzemeler ve
manyetik soutma sistemlerinin temel zellikleri hakknda genel bilgiler sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Manyetik soutma, Manyetokalorik etki, Manyetokalorik malzeme, Gadolinyum
.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
119

ULIBTK 13 166
FRGORFK KONTEYNER AKI VE SICAKLIK DAILIMININ
MODELLENMES

Ersin ALPTEKN, Mehmet Akif EZAN* ve Nuri KAYANSAYAN

Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Buca, zmir, mehmet.ezan@deu.edu.trZET

Bu almada bo ve ykl durumlardaki frigorifik konteynerlerin ak ve s transferi davranlar saysal olarak
incelenmitir. Hesaplamalar ANSYS-FLUENT paket programyla gerekletirilmitir. ncelikle, hesaplama
ynteminin doruluu iin literatrden seilen benzer bir deneysel sistem yeniden modellenerek karlatrmal
sonular elde edilmitir. Konteyner d yzeyinde nm, tanm ve gne radyasyonu etkileri gz nne
alnarak birleik snr koulu tanmlanmtr. D yzeylerdeki s tanm katsaylarnn belirlenmesi iin
konteyner zeri d ak problemi de zlmtr. Sonu olarak bo ve ykl durumlara ait ak ve scaklk
dalmlar eitli kesitler iin elde edilmi ve ykleme durumlarnn s transferi zerine etkileri tartlmtr.

Anahtar Kelimeler: Frigorifik konteyner, ykl durum, saysal analiz, trblans modelleme.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
120

ULIBTK 13 168
EV TP BR BUZDOLABINDAK HAVA AKIININ NMERK OLARAK
ZAMANA BALI NCELENMES

alar COKUN*, Grcan DURMAZ** ve nver ZKOL***

*zmir Yksek Teknoloji Enstits Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35340 Urla, ZMR, caglarcoskun@iyte.edu.tr
** Indesit Company Beyaz Eya San. ve Tic. A,
OSB II. Ksm No:4-6 MANSA, GURCAN.DURMAZ@indesit.com
*** zmir Yksek Teknoloji Enstits Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35340 Urla, ZMR, unverozkol@iyte.edu.trZET

Bir buzdolabnn evrim verimini artrabilmenin yolu, birim soutma bana den kompresr iini azaltmaktr.
Bunu yapmann yollarndan biri buzdolab ierisindeki souk enerjiyi daha uzun sre muhafaza ederek
kompresrn alma/durma skln azaltmaktr. Kompresr durduunda, klcal boru kullanlan sistemlerde
kondanser ve evaporator arasndaki soutucu akkan dalm homojen hale gelir. Kompresr tekrar altnda
ise, istenen soutucu akkan dalm tekrar salanana kadar, verim olmas beklenenden daha dk olur. Bu
souk enerjiyi daha uzun sre muhafaza edebilmek iin duvar kalnlklarn arttrmak etkin bir yntem olsa da,
buzdolabnn i hacminin azalmas son kullanclar asndan bir dezavantajdr.

Bu projede, faz deiken malzemeler (FDM) kullanarak, ev tipi bir buzdolab ierisindeki sl ktlenin
arttrlmas ve dolaysyla souk enerjiyi uzun sre muhafaza ederek kompresrn alma/durma sklnn
azaltlmas amalanmtr. Buzdolab i hacminde FDM uygunabilecek ideal blgelerin belirlenebilmesi iin
ncelikle buzdolab i yzey scaklk dalmlarnn bilinmesine ihtiya duyulmaktadr. Statik tipteki ev tipi bir
buzdolabndaki i duvarlarn yzey scaklk dalmlar, ANSYS - FLUENT hesaplamal akkanlar dinamii
(HAD) paket program ile kararl durum iin elde edilmitir. Projenin bir ileri aamas olan bu mevcut almada,
ayn buzdolabnn zamana bal scaklk dalmlarnn kartlmas ve elde edilen dalmlarn deneysel verilerle
dorulanmas amalanmtr. Kullanlan HAD paket program ayndr. Zamana bal durum, buzdolabndaki
kompresrn, buzdolabnn i hacminde bulunan termostattaki scaklk ile kontrol edilen alma/durma
dnglerini iermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ev Tipi Buzdolab, Nmerik Analiz, Hesaplamal Akkanlar Dinamii, Faz Deiken
Malzemeler.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
121

ULIBTK 13 175
KARBONDOKST SOUTUCULU BIR KASKAT SOUTMA SSTEMNN
SAYISAL ANALZ

Bar YILMAZ
*
, Nasuh ERDNMEZ
*
, Ali ZYURT
*
, Ebru MANUHAN
*
, M. Kemal SEVNDR
**

*
Marmara niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
34722 Kadky / STANBUL, byilmaz@marmara.edu.tr;
**
Yldz Teknik niversitesi, Makine Fakltesi, Makine Mhendislii BlmZET

Bu almada Karbondioksitin(CO
2
) soutucu olarak kullanld iki evrimli bir kaskat soutma sisteminin
farkl alma parametrelerine gre termodinamik analizi yaplmtr. Seilen sistemin dk scaklk evriminde
karbondioksit (R744), yksek scaklk evriminde ise ska kullanlan R404A/R717/R410/R22 soutucular
kullanlmaktadr. Her iki evrimde de uygulama parametreleri standartlarda belirtilen alma koullar temel
alnarak buharlama ve youma scaklklar, kaskat sl eanjrndeki scaklk fark, sper stma ve ar
soutma parametrelerinin sistemin performansna etkisi incelenmitir. Belirtilen sistem parametrelerine gre tm
sistemin performans katsay (COP) deerleri hesaplanm ve bahsedilen farkl soutucu akkanlar iin
karlatrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Karbondioksitli Soutma, Kaskat Soutma Sistemi, Termodinamik Analiz

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
122

ULIBTK 13 190
KARE KESTL DK AILI DRSEK HAVALANDIRMA KANALI ERSNE
YERLETRLEN YNLENDRCLERN AKIA ETKSNN SAYISAL
NCELENMES

Nureddin DNLER*, Caner ERMAN* ve Utku SAVA*

*Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, ndinler@gazi.edu.tr, ermancaner@gazi.edu.trZET

klimlendirme ve havalandrma tesisatlar olmadan binalar tasarlamak artk mmkn deildir. Artan refah
seviyesi ile insanlar konfor artlarn da arzu etmektedirler. klimlendirme uygulamalarnda dikkat edilmesi
gereken bir nokta da enerji verimliliidir. Olabildiince dk enerji ile alacak sistemleri tasarlamak
nemlidir. Bu almada, havalandrma sistemlerinde karlalan dik al kelerdeki basn kaybn azaltmak
iin klavuz kanatklar yerletirilmektedir. Bu almada ama, bir veya iki tane ynlendirici ile akn en az
ekilde bozulmasn salayarak en az basn kayb ile havalandrma salanmasdr. Dik al kanal iin basn
kaybnn azaltlmas planlanmaktadr. Ticari bir hesaplamal akkanlar dinamii (HAD) program kullanlarak
sonular elde edilmitir. Akkan olarak hava kullanlmtr. Trblansl ak artlarnda zm elde etmek iin
k-c trblans modeli kullanlmtr. Sonular hz ve basn dalmlar ve hz vektrleri olarak grafikler halinde
sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Havalandrma, klimlendirme, Dirsek, Basn kayb, Akkanlar mekanii.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
123

ULIBTK 13 226
ISI POMPASI DESTEKL-ISI GER KAZANIMLI TOPRAK KURUTUCU
TASARIMI

Hseyin BULGURCU*, Nadir LTEN*, Okan KON*

*Balkesir niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
a Yerlekesi Balkesir, bhuseyin@balikesir.edu.tr, nilten@balikesir.edu.tr, okan@balikesir.edu.trZET

Bu almada toprak analizinde kullanlmak amacyla tasarlam olduumuz toprak kurutucunun alma
performans incelenmitir. Toprak kurutucuda plakal s geri kazanm cihaz, s pompas ve elektrikli stc
kullanlmtr. Kurutma kabini 200x160x86 cm llerinde olup net i hacmi 2,475 m
3
tr. Kurutulacak toprak
tepsilerinin yerleimi iin 6 adet raf bulunmaktadr. Kurutucuda 3 kWlk hermetik pistonlu kompresr, 4 kWlk
kondenser seilmi olup 8 ayr noktadan scaklk ve nem, 2 noktadan hava hz lm yaplmtr. Yaplan
deneylerde k mevsiminde tarlalardan amur halindeki toprak tepsilerinin 15 ila 25 dakika arasnda
kurutulabildii grlmtr. Deneysel lmler anlk olarak veri toplaycya kaydedilmitir. Alnan verilere
bal olarak enerji eitlikleri yazlm olup performans deiimleri grafikler halinde gsterilmitir.

Anahtar Kelimeler: Is Pompas, Is Geri Kazanm, Toprak Kurutucu

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
124

ULIBTK 13 263
SPLT KLMA LE DESTEKLENM BR TERMOSFONUN NCELENMES

Arif Sefa CMERT
1
, Volkan KAYA
2
, Halim DNCER
3
, Mecit SVROLU
4
, Atilla BIYIKOLU
5
ve
Nureddin DNLER
6

Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 06570 Maltepe, Ankara
1
arif.cmrt@gmail.com
2
kaya.volkan@windowslive.com
3
halimdincer@gmail.com
4
mecits@gazi.edu.tr
5
abiyik@gazi.edu.tr
6
ndinler@gazi.edu.trZET

Enerji verimlilii yksek cihazlara olan talep her geen gn artmaktadr. Bu nedenle, az enerji tketen cihazlar
zerine almalar yaplmaktadr. Bu almada yaz koullarnda daha az enerjiyle scak su elde edebilecek
termosifon sistemi incelenmitir. Kullanlan termosifon sistemi, klima ile s pompal termosifonun bir araya
getirilmesiyle oluturulmutur. Yazn kullanlan klimann d nitesinde normal koullarda havaya atlan scak
hava ile termosifondaki suyun stlmas ve bu suyun mahal iinde kullanlmasn salamay hedeflenmitir. Bu
entegre sistemi uygun hale getirebilmek iin ncelikle her bir sistem kendi iinde ele alnmtr. Daha sonra
entegre sistemin tasarm yaplmtr. Sisteme ait hesaplamalar aklanrken uygulanlan yntem anlatlm ve bu
yntem dorultusunda sonulara ulalmtr. Yaplan hesaplamalarn sonularn karlatrabilmek iin prototip
almas yaplm olup sonular deneysel olarak da elde edilmitir. Sonu blmnde, elde edilen teorik ve
deneysel sonular zetlenmi, almann nemli getirileri ortaya konmutur.

Anahtar Kelimeler: Split klima, Termosifon, Is pompas.
.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
125

ULIBTK 13 284
HERMETK BR KOMPRESRDEK YA DEBSNN DENEYSEL
NCELENMES

Sibel TA* Serta ADIRCI* Hasan GNE*
Kemal SARIOLU** ve Hsn KERP**

*stanbul Teknik niversitesi Makina Fakltesi
34437 Gmsuyu, stanbul, sitas@itu.edu.tr, cadircis@itu.edu.tr, guneshasa@itu.edu.tr
** Arelik A.. Ar-Ge Merkezi, Akkanlar Mekanii Grubu, E-5 Yanyol
34950 Tuzla, stanbul, kemal.sarioglu@arcelik.com, husnu.kerpicci@arcelik.comZET

Bu almann amac buzdolaplarnda kullanlan hermetik tip kompresrlerin yalama sisteminin farkl
devirlerde salad ktlesel ya debisinin deneysel olarak bulunmasdr. Piston ve biyel gibi hareketli
kompresr paralarnn yalanmasn salayan krank mili ucundan kan debi deerini belirleyici en temel
parametre krank mili devir saysdr. Bu almada ktlesel debi deeri, karter ierisindeki ya scaklna ve
kompresrn alma sresine bal olarak farkl devir saylarnda llmtr. Bu inceleme iin belirlenen tipte
kompresre uygun bir deney dzenei tasarlanmtr. Deneylerde krank mili st ucundan kan yan tekrar
kartere dnmesi engellenerek ya kapal bir hazne ierisinde toplanm ve srekli rejim elde edildikten sonra
belirli bir srede biriken yan arlnn hassas terazi ile llmesi yoluyla yan ktlesel debisi hesaplanmtr.
Krank milini tahrik eden motorun dnme hz deitirilerek farkl devir saylarnda ya debisi lmleri
yaplmtr. Ayrca, hzl kamera ve stroboskop ile ak grntleme deneyleri yaplarak farkl devir saylarnda
yan krank mili ucundan k yolu ve ngrlen kompresr paralarn yalama etkinlii izlenmitir. alma
sonucunda uygun bir yalama iin gereken ya debisinin; devir says ve scaklk ile ilikisi bulunmu ve
kompresrn uygun alma koullar belirlenmeye allmtr.

Anahtar Kelimeler: Hermetik kompresr, Ktlesel ya debisi lm, Ak grntleme.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
126

ULIBTK 13 289
HAVA-HAVA ISI POMPASININ DENEYSEL OLARAK NCELENMES

aban TAMDEMR* ve Ali KILIARSLAN**

*T.C. evre ve ehircilik Bakanl orum Valilii evre ve ehircilik l Mdrl, orum
s-tamdemir@hotmail.com
** Hitit niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
evreyolu Bulvar No: 8, 19030 orum, alikilicarslan@hitit.edu.trZET

Bu almada, uygun boyutta bir odaya kurulumu yaplan, soutucu akkan olarak R134ann kullanld hava-
hava s pompas -5C ile 5C arasndaki d hava scaklklarda test edilerek, kompresrn ektii elektrik
enerjisi, buharlatrc ve youturucu fanlarnn ektii elektrik enerjisi, s pompasnn elemanlarnn nemli
noktalardaki scaklk ve basnlar llmtr. Deneyler, kontroll ortam artlarnda er kez tekrarlanmtr.
Deneylerden elde edilen sonularn analizi, enerji sistemlerinin analizinde en yaygn yntem olan Engineering
Equation Solver (EES-V9.172-3D) kullanlarak gelitirilen bir bilgisayar program ile yaplmtr. Kompresr
ektii enerji miktar, i nitenin stma kapasitesi, d nitenin evre havasndan s ekme kapasitesi, s
pompas sisteminin stma tesir katsays, kompresr giri ve k basnlarnn d hava scaklna gre
deiimi incelenmitir. D hava scakl artt zaman, kompresrn ektii gn artt, fakat i nitenin
kapasitesinin ve Istma Tesir Katsaysnn azald tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Is pompas, Istma, Istma tesir katsays, R134A

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
127

ULIBTK 13 332
FARKLI SOUTUCU AKIKANLAR N K KADEMEL SOUTMA
EVRMNN TERMODNAMK ANALZ

Serta Samed SEYTOLU ve Ali KILIARSLAN*

*Hitit niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
19030, orum, sertacseyitoglu@gmail.com; alikilicarslan@hitit.edu.tr
ZET

Buhar sktrmal soutma sistemleri, kk kapasiteli (ev ve ofis klimalar) ve byk kapasiteli (hastane, otel
iklimlendirme sistemleri veya byk souk hava depolar) olmak zere birok yerde kullanlmaktadr. Buhar
sktrmal soutma sistemlerinin verimlerini arttrmak ve iletme maliyetlerini azaltabilmek iin farkl soutucu
akkanlar ve farkl sistemler denenmektedir. Baz uygulamalarda ok dk scaklklara soutmak gerekebilir
ve uygulamann yapld yerdeki scaklk aral byk olabilir. Bu byk scaklk fark kompresrn veriminin
dk olmasna neden olur. Bu problemleri ortadan kaldrabilmek iin iki kademeli soutma evrimleri
kullanlr. Bu almada, iki kademeli buhar sktrmal bir soutma sistemi, Termodinamiin I. ve II. kanununa
gre analizi yaplmtr. Youturucu scakl, buharlatrc scakl, kompresrlerin izentropik verimleri gibi
parametreler dikkate alnarak iki kademeli soutma sisteminin soutma tesir katsays, sistem elemanlarnda
meydana gelen tersinmezlik miktarlar ve sistemin ekserji verimi belirlenmitir. Bu ama iin gelitirilen
bilgisayar program, enerji sistemlerinin analizinde yaygn olarak kullanlan Engineering Equation Solver (EES-
V9.172-3D) yardmyla yaplmtr. Ayrca gelitirilen programda ar stma ve ar soutma etkileri de
dikkate alnm ve R600, R290, R152a, R141b gibi soutucu akkanlar, iki kademeli soutma sisteminde
termodinamiin I. ve II. kanunu asndan birbirleri ile kyaslanmtr.

Anahtar Kelimeler: Soutma, ki kademeli soutma, Performans, Ekserji verimi, Tersinmezlik
.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
128

ULIBTK 13 355
ARA GENLEME UYGULAMASININ K KADEMEL TRANSKRTK CO
2

SOUTMA EVRMNN PERFORMANSINA ETKSNN NCELENMES

Arif Emre ZGR*, Cemal TOSUN*, Fatih YILMAZ* ve Hilmi Cenk BAYRAKI**

*Sleyman Demirel niversitesi Teknoloji Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
32260 nr, Isparta, emreozgur@sdu.edu.tr
** Sleyman Demirel niversitesi Senirkent Meslek Yksek Okulu klimlendirme-Soutma Bl.
32600 Senirkent, Isparta, cenkbayrakci@sdu.edu.trZET

Bu almada, iki kademeli transkritik CO
2
soutma evriminin performansna, ara genleme uygulamasnn
(fla gaz by-pass uygulmasnn) etkisi, teorik olarak, incelenmitir. evrimin ara kademe basnc, gaz soutucu
basnc ve buharlatrc scakl deiken parametreler olarak alnmtr. Allagelmi iki kademeli evrim ve
ara genleme uygulamasnn dahil edildii evrimlerin termodinamiksel analizi yaplmtr. Sonular grafiksel
olarak sunulmutur. Ara genleme uygulamasnn evrim performansna nemli oranda etki ettii grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Transkritik, CO
2
, iki kademe, soutma, evrim performans, fla-gaz
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
129


TERMODNAMK

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
130

ULIBTK 13 008
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF 1-HEXYL-3-METHYLMDAZOLUM
BS(TRFLLUOROMETHYLSULFONYL)MDE AT HGH STATE PARAMETERS

Rena Hamidova
a
, Stefanie Zepik
b
, Hannes Schmidt
b
, Ismail Kul
c
,
Javid Safarov
a,b,d
, Astan Shahverdiyev
a
, Egon Hassel
b

a
Department of Heat and Refrigeration Techniques, Azerbaijan Technical University, H. Javid Avn. 25,
AZ1073 Baku, Azerbaijan.
b
Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Albert-Einstein-Str. 2, D-18059 Rostock,
Germany.
c
Department of Chemistry and Biochemistry, Widener University, One University Place, Chester, PA 19013,
USA.
d
FVTR GmbH, Joachim-Jungius-Str. 9, D-18059 Rostock, Germany.
stefanie.zepik@uni-rostock.de; ikul@mail.widener.edu;
javid.safarov@uni-rostock.de; egon.hassel@uni-rostock.deABSTRACT

An ionic liquid (ILs) is a salt in the liquid state in the room temperature. ILs are claimed to be useful as heat
transfer fluids in solar heating and absorption refrigerating systems. (p,,T) data of ionic liquid 1-hexyl-3-
methylimidazolium bis(triflluoromethylsulonyl)imide [HMIM][NTf
2
] at T=(273.15 to 413.15) K and pressures
up to p=140 MPa are reported with an estimated experimental relative combined standard uncertainty of /=
(0.01 to 0.08) % in density. The measurements were carried out with a newly constructed Anton-Paar DMA
HPM vibration-tube densimeter. An empiric equation of state for fitting of the (p,,T) data of [HMIM][NTf
2
] has
been developed as a function of pressure and temperature. This equation was used for the calculation of the
thermophysical properties of IL, such as isothermal compressibility, isobaric thermal expansibility, differences in
isobaric and isochoric heat capacities, thermal pressure coefficient, internal pressure, isobaric and isochoric heat
capacities, speed of sound and isentropic expansibility.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
131

ULIBTK 13 012
CO
2
SOLUBILITY IN IONIC LIQUID [HMIM][NTF
2
] AT HIGH PRESSURES
AND VARIOUS TEMPERATURES

Rena Hamidova
a
, Martin Stephan
b
, Norbert Schmotz
b
,
Ismail Kul
d
, Javid Safarov
a,b,c
,

Astan Shahverdiyev
a
, Egon Hassel
b


a
Department of Heat and Refrigeration Techniques, Azerbaijan Technical University, H. Javid Avn. 25, AZ1073
Baku, Azerbaijan.
b
Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Albert-Einstein-Str. 2, D-18059 Rostock,
Germany.
c
FVTR GmbH, Joachim-Jungius-Str. 9, D-18059 Rostock, Germany.
d
Department of Chemistry and Biochemistry, Widener University, One University Place, Chester, PA 19013,
USA.
mstep@gmx.de; norbert.schmotz@uni-rostock.de; ikul@mail.widener.edu;
javid.safarov@uni-rostock.de;egon.hassel@uni-rostock.deABSTRACT

Ionic liquids (ILs) are regarded as environmentally-benign solvents due to their immeasurably low vapor
pressure. They are claimed to be useful as heat transfer fluids in solar heating and absorption refrigerating
systems. Recently, significant progress has been made in the application of ILs as alternative solvents for CO
2

capture due to their unique properties, a broad range of liquid temperatures, excellent thermal and chemical
stabilities and selective dissolution of certain organic and inorganic materials. The prediction of gas solubility in
ILs is a fundamental step toward the development of simulation tools to aid in the process calculations prior to
industrial applications.

In this work, we present the high pressure solubility of CO
2
in 1-Hexyl-3-methylimidazolium
bis((trifluoromethyl)sulfonyl)imide [HMIM][NTf
2
] at various temperatures, which were performed in a stainless
steel measuring cell using the isochoric method. Using the experimental solubility values the Henrys constant,
the free energy of solvation
sol
G, enthalpy of solvation
sol
H, entropy of solvation
sol
S and heat capacity of
solvation
sol
c
p
were calculated at various temperatures T.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
132

ULIBTK 13 015
SOUTUCU AKIKANLARIN TERMOFZKSEL ZELLKLERNN
KARILATIRILMALI ANALZ

nal AMDALI ve Erhan TUNEL

Yldrm Beyazt niversitesi, Mhendislik ve Doa Bilimleri Fak. Makina Mh. Blm, Ulus 06030 Ankara,
ucamdali@ybu.edu.trZET

Bu almada R12, R22, R134a, R404a ve R502 akkanlarn baz termofiziksel zelliklerinin hesaplanmas iin
gelitirilen denklemlerin katsaylar elde edilmitir. Bu katsaylarn elde edilmesiyle sz konusu akkanlarn
zelliklerinin literatrde verilen scaklk aralklarndan daha geni bir aralk iin hesap edilmesi mmkn hale
gelmitir. Bu balamda akkanlarn doyma basnlar, doymu sv zgl hacimleri, doymu sv, doymu buhar
ve kzgn buhar zgl entalpileri, doymu sv ve doymu buhar zgl entropileri Abou-Ziyan tarafndan elde
edilen denklemler kullanlarak; kzgn buhar zgl entropi deerleri ise Ayyldz tarafndan verilen denklem
kullanlarak elde edilmitir.

Bu almann dier almalardan fark akkanlarn sz konusu termofiziksel zelliklerinin daha geni bir
scaklk aralnda hesaplanmasna imkan veren denklem katsaylarnn elde edilmesi ile yukardaki almalarda
bulunmayan R410a soutucu akkann termofiziksel zelliklerinin hesaplanmasna olanak salayan katsaylarn
eri uydurma yntemi kullanlarak elde edilmesidir.

Katsaylarn elde edilmesi iin nce ASHRAE soutucu akkan tablolar Excel tablolarna dntrlmtr. Bu
ilem iin Solvay Fluor firmasnn gelitirdii RefCalc Excel eklentisinden faydalanlmtr. Bu tablolardaki
deerler ve elde edilen hal denklemleri MATLAB programnn Eri Uydurma Aracna (Curve Fitting Toolbox)
parametre olarak girilmitir. Eri uydurma ilemi tamamlandktan sonra denklemlerdeki katsaylar R12, R22,
R134a, R404a, R410a ve R502 iin elde edilmitir.

Katsaylar elde edildikten sonra denklemler yardmyla sz konusu akkanlarn sz konusu zellikleri
hesaplanmtr. Elde edilen deerler incelendiinde de hesaplanan deerler ile ASHRAE tablolarndaki deerler
karlatrlm ve bu noktada yeterli bir uyum olduu gzlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Soutucu Akkanlar, Termofiziksel zellikler, Termodinamik


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
133

ULIBTK 13 028
DK HAVA GR HIZIYLA BALIIN KURUTMA DAVRANIININ
DENEYSEL OLARAK NCELENMES

1*
Uzm. Murat ERDEM,
2
Prof. Dr. Yasin VAROL,
3
Prof. Dr. Fethi KAMILI,
4
Do. Dr. Hakan F. ZTOP,
5
r. Gr. Beir KOK

1
Frat niversitesi Teknik Bilimler Meslek Yksek Okulu Elektrik ve Enerji Blm
23119 Merkez, Elaz, m.erdem82@gmail.com
2
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm
23119 Elaz, yvarol@gmail.com
3
Frat niversitesi, Mhendislik Fakltesi Kimya Mhendislii Blm
23119 Elaz, fkamisli@firat.edu.tr
4
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi Makina Mhendislii Blm
23119 Elaz, hfoztop4@gmail.com
5
Frat niversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yksek Okulu Elektrik ve Enerji Blm
23119 Elaz, besirkok@hotmail.comZET

Bu alma, kare kart-kesitli kurutma kanal dtan yaltlm bir kurutucuda sabit hava giri hznda (dk
hzda) ve farkl hava giri scaklklarnda baln kuruma davran deneysel olarak incelenmesini kapsamaktadr.
Deneylerde nem kayb, baln i scaklk deiimi ve kuruma hznn zamana gre deiim grafikleri elde
edilmitir. Kullanlan hava hz 0.5 m/s iken, giri scaklk deerleri 38, 46 ve 53
o
C olarak seildi. Baln
balang nem ierii %75 olarak belirlendi ve %20ye drlmesi hedeflendi. Deneylerde ortalama 200g
arlndaki balklar kullanld.

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Balk kurutma, Tepsili kurutucu


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
134

ULIBTK 13 037
KONDANSER KANAL BOYUTLARININ HAVADA BULUNAN SU BUHARININ
YOUMASINA ETKLERNN DENEYSEL ARATIRILMASI

Burhan GL , Hojin AHN
*
, Yavuz AHN
**
, Onur HARTOKA

*Yeditepe niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm,
Telefon: (216) 578 0000/3773, Faks: (216) 578 0400, e-mail: erdeman@yeditepe.edu.tr
**Arelik A.. Aratrma ve Gelitirme Merkezi Tuzla 34950 stanbul
Telefon: (216) 585 84 57, Faks: (216) 423 30 45
ZET

Nemli havann apraz akl hava soutmal plaka tipli kondanser kanalnda youmas deneysel olarak
aratrlmtr. Su buhar ile eitli dier gazlarn karm olarak deerlendirilebilecek nemli havann youmas
srasnda ortaya kan gizli s, scaklk, bal nem ve soutucu havann debisinin bir fonksiyonu olarak
incelenmi, ilk sonular, 70 C scaklkta %80, 85 ve 90 bal nem deerlerlerinde elde edilmitir. En nemli
sonu olarak, soutucu havasnn debisinin artmasyla youma veriminin azalmas tespit edilmitir. Sabit
soutma debi deerleri iin hava-buhar karmnda giri nem deeri arttka youma veriminin de artt
belirlenmitir. Hava-su buhar karmnda debi artnn youma verimi zerinde snrl etkiye sahip olduu
grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Youma, Kondanser Kanal, Hava-Buhar Karm.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
135

ULIBTK 13 047
TURBOJET MOTORUNUN SONLU ZAMAN TERMODNAM LE
EKOLOJK OPTMZASYONU

Tayfun TANBAY*, Ahmet DURMAYAZ* ve Ouz Salim ST**

* stanbul Teknik niversitesi, Enerji Enstits, 34469 Maslak, stanbul,
ttanbay@itu.edu.tr, durmayaz@itu.edu.tr
** stanbul Teknik niversitesi, Gemi naat ve Deniz Bilimleri Fakltesi,
34469 Maslak, stanbul, sogut@itu.edu.trZET

Bu almada bir turbojet motorunun ekolojik optimizasyonu sonlu zaman termodinamiinden faydalanlarak
gerekletirilmitir. Bu amala teorik model olarak tersinmez bir jet evrimi dikkate alnmtr. Turbofan ve
turbojet gibi uak motorlarnn ekolojik optimizasyonunu gerekletirebilmek zere tanmlanm bir ama
fonksiyonu olan jet motorlar iin ekolojik performans katsaysnn, bir turbojet motorunun ana dizayn
parametreleri olan kompresr basn oran ve trbin giri scakl ile ve ayrca alma koulu olan uu hz ile
deiimleri irdelenmitir. Bu dizayn parametrelerinin ve alma koulunun optimum deerleri ve ekolojik
performans katsaysnn bu optimum deerlere karlk gelen maksimum deerleri saysal olarak belirlenmitir.
Bu almada, mukayese amacyla ayrca turbojet motoru iin toplam verim ve zgl tepki kuvveti de ilave
ama fonksiyonlar olarak kullanlarak ayn parametrelerle optimizasyon hesaplamalar yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik optimizasyon, Ekolojik performans katsays, Turbojet motoru, Sonlu zaman
termodinamii.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
136

ULIBTK 13 051
ARA AYDINLATMA SSTEMLERNDEK YOUMA PROBLEM ANALZ VE
TASARIM AISINDAN NCELENMES

Bayram Ali GRR*,** , Recep YAMANKARADENZ*** , Erhan PULAT***

*Magnetti Marelli MAKO Elektrik San. ve Tic. A.., Organize San.Bl. Yeil Cad. No: 28, 16159, Nilfer,
BURSA, bayramaligorur@gmail.com
**Uluda niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Makine Mhendislii Ana Bilim Dal 16059, Grkle, BURSA,
***Uluda niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makina Mhendislii Blm,
16059, Grkle, BURSA, recep@uludag.edu.tr, pulat@uludag.edu.trZET

Doal bir olay olan youma ara d aydnlatma rnleri gibi yksek scakln ve dk hava sirklasyonunun
olduu kapal hacimlerde byk risk oluturmaktadr. Yal ve nemli havalarda lens yzey scaklnn far
iindeki havann doyma scaklnn altna dmesi ile birlikte i ortamdaki su buhar lens zerinde youmaya
balamaktadr. Hava sirklasyonunun az olduu blgelerde youan su buhar tekrar buharlatrlamad
takdirde oluan youma far iinde kalc olmakta ve kalite problemi olarak deerlendirilmektedir. Bu nedenle
tasarm aamasnda youma olay iin yaplacak CFD analizleri byk nem arz etmektedir. Bu hedefler
dorultusunda ANSYS CFX 12.1 kullanlarak youma problemi iin uygun analiz modeli gelitirilmitir.
Gelitirilen metot Automotive Lighting Rearlamp Italy (ALRI) fabrikasnda prototip zerinde yaplan testlerin
sonular ile karlatrlm ve uyumluluk gzlenmitir. almann son basama olarak da stop lambas
zerinde youma simlasyonu gerekletirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv aydnlatma, Youma, Bilgisayar destekli analiz, Tasarm


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
137

ULIBTK 13 094
META - SEZGSEL ALGORTMALARLA GBBS SERBEST ENERJ
MNMZASYONU

Ouz Emrah Turgut* ve Mustafa Turhan oban**

*Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35040 Bornova, zmir, oeturgut@hotmail.com
**Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35040 Bornova, zmir, turhan_coban@yahoo.comZET

Gibbs serbest enerjisi minimizasyonu gazlatrma, yakt pili teknolojisi ve roket teknolojilerinin
modellenmesinde rol oynayan nemli bir prosestir. Bu minimizasyon probleminde hesaplamalar,
termodinamik model fonksiyonunun dorusal olmama durumundan dolay fazlaysyla yorucu ve
karmaktr. Bugne kadar bu problemin zm iin birok algoritma nerilmitir. Fakat zm iin az
sayda stokastik ynteme bavurulmutur. Stokastik optimizasyon hedef fonksiyonun zm iin raslantsal
saylara ihtiya duyar ve yntemin gradyan temelli olmamasndan dolay zm genellikle hedeflenen deere
ular. Bu almada stokastik algoritmalar (Armoni arama, Yapay ar kolonisi algoritmas, Simpleks
algoritmas) hibritletirilerek yeni bir algoritma elde edilmitir. Ardndan elde edilen algoritma Gibbs serbest
enerjisinin minimizasyonunda kullanlmtr. Elde edilen veriler, NASA optimizasyonu ad verilen ve Gibbs
serbest enerjisini minimize etmek iin kullanlan bir fonksiyon ile karlatrlmtr. Karlatrmalar
sonucunda iki optimizasyon algoritmasnn benzer sonular verdii ve stokastik yntemlerin bu eit
fonksiyonlarn minimizasyon prosesinde kullanlabilecei grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Gibbs serbest enerjisi minimizasyonu, Armoni arama, Meta-sezgisel algoritmalar


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
138

ULIBTK 13 097
ATALAZI TERMK ELEKTRK SANTRALNN BRLEK ISI G
SSTEMNE DNTRLMES - TERMODNAMK ANALZ

1
Halil brahim TOPAL
*
,
2
Mehmet KOPA,
3
Mustafa EYRBOYUN,
4
Erdal TEKN

Blent Ecevit niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 67100 ZONGULDAK
1
h.ibrahimtopal@gmail.com;
2
kopacm@karaelmas.edu.tr;
3
eyriboyun@gmail.com ;
4
erdaltekin_86@gmail.comZET

Elektrik retimi iin tasarlanm geleneksel kmr yanmal g retim santrallerinde yakt enerjisinin yaklak
1/3 faydal enerjiye dntrlebilirken dier ksm baca gaz ve youturucuda evreye atlmaktadr.
Termodinamik evrim gerei atlmak zorunda olunan bu enerjiyi, santrali birleik s g retim sistemine
dntrerek azaltmak mmkndr.

Bu almada atalaz Termik Elektrik Santralinde youturucudan evreye atlan s miktarn azaltmak iin
santral birleik s g santraline dntrlmtr. Buhar trbinin drt farkl ara buhar alma yerinden buhar
ekilerek drt farkl model gelitirilmi, en verimli buhar alma yeri tespit edilmi ve elde edilen s ile blgesel
stmann yaplabilirlii tartlmtr. Ara buhar oran 0 ile 0.5 arasnda 0.05 miktarnda artrlarak her durum
iin termodinamik analiz yaplmtr. Elde edilen sonular dorultusunda trbin kna yaklaldka elektrik
retiminde daha az kaybn meydana geldii, youturucudan evreye daha az miktarda enerji atld tespit
edilmitir. Blgesel stma yapmak iin en uygun yerin santralin enerjiden yararlanma orannn en yksek yapan
ara buhar alma yeri olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Kojenerasyon, Blgesel stma, Enerji verimlilii


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
139

ULIBTK 13 117
PARABOLK YANSITICILI GNE KOLEKTRLERNDE
BR VE K BOYUTLU ENERJ ANALZ

Halil TUZCU* ve Hseyin GNERHAN**

*Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35100 Bornova, zmir, halil.tuzcu@gmail.com
*Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35100 Bornova, zmir, huseyingunerhan@gmail.comZET

Parabolik yanstc yzeye sahip ve gne nlarn belirli bir dorultuda younlatran gne kolektrleri ile
stma ileminde kullanlan akkanlarn yksek scaklk deerlerine ulamas salanabilmektedir. Bu almada,
parabolik yanstcl gne kolektrleri ile ilgili genel bilgilere ve parabolik gne kolektrlerinde enerjinin
belirli bir dorultuda younlatrlmas sayesinde akkana geen s transferine ait enerji analizi bilgilerine yer
verilmitir. Enerji analizi iki boyutlu olarak ele alnmtr ve bir boyutlu enerji analizi ile kyaslamalara da yer
verilmitir. Enerji analizinin oluturulmasnda sistemin sl diren modeli kullanlmtr. Gne nm, s
transferi eitlikleri ve s kayplar zerine de bilgiler verilmitir. Is toplaycs olarak da bilinen parabolik
yanstcl kolektrlere ait termodinamik denklemleri de bu alma kapsamnda ele alnmtr.

Anahtar Kelimeler: Parabolik yanstc, gne kolektr, bir ve iki boyutlu enerji analizi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
140

ULIBTK 13 127
MKRODALGA LE ISLAK VYOLN KURUTULABLRLNN DENEYSEL
OLARAK BELRLENMES

Mustafa GLC
1*
, Fatih EN
2

1*
Pamukkale n., Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm
20020 Knkl, Denizli, mgolcu@pau.edu.tr
2
Pamukkale n., Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm
20020 Knkl, Denizli, fsen05@pau.edu.trZET

Yumurta kolisi (viyol) imalatnn en nemli srelerinden biri kurutma ilemidir. Viyol hamuru kalplara
dkldkten sonra yapsnda bulunan su molekllerini yok etmek iin kurutma ilemi gerekletirilmektedir.
Endstride viyol kurutma ilemi geleneksel kurutma sistemleri ile yaplmaktadr. Yaplan bu almada ise zel
olarak tasarlanp imal edilmi, prototip konveyrl Mikrodalga kurutma frn sistemi kullanlarak slak viyoln
kurutma deneyleri yaplmtr. Deneyler sonucunda, magnetron gcnn artmasyla nem orannn dt,
dolaysyla viyoln kurutma sresinin azald grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga, Viyol, Kurutma


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
141

ULIBTK 13 146
POLYESTER PLK KURUTMA LEMNN ENERJ VE EKSERJ ANALZ

Ahmet Erhan AKAN* ve Uur AKYOL**

* Namk Kemal niversitesi orlu Meslek Yksekokulu Makine Program
59860 orlu, Tekirda, aeakan@nku.edu.tr
** Namk Kemal niversitesi orlu Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
59860 orlu, Tekirda, uakyol@nku.edu.trZET

Gnmzde srekli artan enerji ihtiyalar nedeniyle mevcut enerji kaynaklarnn daha verimli bir ekilde
kullanlmas kanlmaz bir hal almtr. Bu nedenle mhendislik sistemlerinin verimlilikleri konusunda yaplan
aratrmalar olduka nem tamaktadr. Bu almada basnl scak hava ile farkl kurutma artlar altnda
kurutma ilemine tabi tutulan polyester iplik bobinleri iin enerji ve ekserji analizleri yaplarak enerji ve ekserji
verimlilii bakmndan en uygun kurutma koulu belirlenmitir. Kurutma ilemi 80
o
C, 90
o
C ve 100
o
C olmak
zere farkl scaklk ile 1bar, 2bar ve 3bar olmak zere farkl basn artlar altnda sabit 500m
3
/h hava
debisinde gerekletirilmitir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Ekserji, Kurutma, Polyester, Verimlilik.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
142

ULIBTK 13 153
SOLVENT VAKUMLU BUHARLI KURUTMA FIRINI TASARIM VE AKI
ANALZ

Ahmet AYDIN, Tahsin ENGN*, Halil MUMCU

Sakarya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
Telefon: (264) 295 5859 Faks: (264) 295 5859, e-mail: engint@sakarya.edu.trZET

Transformatrler, birincil enerjiden ikincil enerjiye transferi boyunca yksek gerilime dayanabilmeleri gerekir.
Bu ama iin yaltm malzemesi gerekmektedir. Transformatr yaltm malzemesinin kalitesi, transformatr
verimi, elektrik direnci, z diren, yaltm malzemesinin dayankll iin nemlidir. Yaltm malzemesi oda
scaklnda arlnn %8-10`u kadar nem ieren selloz, higroskopik bir malzeme olduu iin ya tipi
transformatrlerde kullanlr. Bu nedenle yaltm malzemesinin zelliklerini korumas asndan nemin
giderilmesi gerekir. Geleneksel kurutma prosesleri enerji ve verim asndan kullanl olmad grlmtr.
Bundan dolay buhar kurutma prosesi gelitirilmitir. Bu almada solvent kullanlan verimli buharl kurutma
frn iin termal analitik hesaplama ve CFD (uygulamal akkanlar mekanii) analizi zerine allmtr. Ayn
zamanda buharl kurutma frn iin fan tasarm ve CFD analizi yaplmtr. Son olarak bu analitik hesaplamalar
CFD ile karlatrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Solvent, Solvent Buharl Kurutma, Vakumlu Kurutma


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
143

ULIBTK 13 162
ENERJ SANTRALLARINDA ORGANK RANKNE EVRM KULLANARAK
ATIK ISININ GER KAZANIMI

Sergej PULYAEV
*
, Ozan AKGZ
*
ve Barbaros ETN
**

*
Steag Ensida Energy Services Ltd. Ahmet Mithat Efendi Sok. 334 06880 ankaya, Ankara,
sergej.pulyaev@steag.com, ozan.akgoz@steag.com.tr
2
hsan Doramac Bilkent niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
06800 Bilkent, Ankara, barbaros.cetin@bilkent.edu.trZET

Organik Rankine evrimi, dk scaklk aralklarnda, akkan olarak su yerine organik akkanlarn kullanld
g retim sistemidir. Scakln dk olduu s geri kazanm uygulamalar iin uygun olan Organik Rankine
evrimleri, enerji santrallerinde atk slardan ilave elektrik retimi iin kullanlabilir. Santralde kayp olan
eanjr vastas ile organik akkana aktarlarak evrimin g retmesi salanabilir. Bu alma kapsamnda
Bilkent niversitesi kampsnde bulunan BilEnerji kombine evrim santralnda doalgazn basnlandrlp
trbine gnderilmesi srecinde ortaya kan atk sdan organik Rankine evrimi kullanlarak elektrik
retilmesinin termodinamik analizi yaplmtr. Organik Rankine evriminin termodinamik incelemesi Steag
GmBH firmas tarafndan gelitirilen EBSILON Professional yazlm kullanlarak gerekletirilmitir. Bu
almada R245FA akkan kullanlarak sub-kritik evrim ve R236FA akkan kullanlarak sper-kritik evrim
simlasyonlar yaplmtr. Akkanlarn termodinamik zellikleri EBSILON yazlmna btnleik olan Refprop
(NIST) denklemleri kullanlarak hesaplanmtr. ki farkl akkan iin evrimin g kts farkl trbin giri
basnlar ve farkl kondenser scaklklar iin hesaplanmtr. Sper-kritik evrim ile sub-kritik evrime kyasla
%39 daha fazla g retilebilecei belirlenmitir. Ayrca bu alma ile EBSILON gibi modern termodinamik
yazlmlarnn evrim tasarmnda nasl etkin bir ekilde kullanlabilecei gsterilmitir.

Anahtar Kelimeler: Organik Rankine evrimi, EBSILON Professional yazlm


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
144

ULIBTK 13 185
AYIRHAN TERMK SANTRALNN EKSERJ VE EKONOMK ANALZ

Ahmet COKUN*, alar GEREDELOLU*, Ali BOLATTRK* ve Mustafa Yasin GKASLAN*

*Sleyman Demirel niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
32260 Isparta, ahmetcoskun@sdu.edu.tr, geredeli_06@hotmail.com, alibolatturk@sdu.edu.tr,
m.y.gokaslan@gmail.comZET

Birincil enerji kaynaklar bakmndan fazla zengin olmayan lkemizde, arz gvenliinin salanm olduu
linyitlerin kullanmyla enerji retimi salanmaktadr. retilen enerjinin dalmnda byk pay sahibi olan
termik santrallerin belirli iyiletirmeler yaplarak verimlerinin arttrlmas ve kayplarnn en aza indirilmesinin
tasarruf salayaca bir gerektir. Bunun sonucu olarak, bu almalarla enerji sorununun zmnde nemli
admlar atlm olacaktr.

Bu almada, Trkiyede faaliyet gsteren ayrhan termik santralinin ekserji ve termoekonomik analizleri
yaplmtr. Termik santralin her bir nitesinin giri ve k noktalarnn termodinamik zellikleri EES paket
program yardmyla belirlenmitir. Elde edilen termodinamik zellikler yardmyla termik santralin sl ve ikinci
yasa verimleri srasyla %38 ve %53 olarak bulunmutur. Termik santralde en fazla ekserji kayplar srasyla;
kazan, trbin gruplar, kondenser, stc grup ve pompa gruplarnda meydana gelmektedir. En fazla ekserji kayb
maliyetleri srasyla kazan, trbin grubu ve kondenserde grlmektedir. Ekserjoekonomik faktrler
incelendiinde en yksek faktr trbin grubu iin hesaplanmtr. Trbin grubunu srasyla kazan ve kondenser
tahliye pompas izlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekserji, Termik santral, Ekserjoekonomik, Verim.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
145

ULIBTK 13 232
HAVA AKIKANLI GNE KOLLEKTRLERNDE PERFORMANSA ETK EDEN
PARAMETRELERN DENEYSEL NCELENMES

smail ATA* ve Adem ACIR**

*Gazi niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, 06500 Teknikokullar, Ankara, ismailata@gmail.com
** Gazi niversitesi Teknoloji Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm,
06500 Teknikokullar, Ankara, adema@gazi.edu.trZET

Bu almada, hava akkanl bir gne kolektrnde verime etki eden parametrelerin incelenmesi amacyla
deiik geometrilere sahip trblatrler yerletirilmi bir kolektr tasarlanmtr. Yeni tasarlanan hava akkanl
gne kolektr, hem iersinde trblatrler bulunan (Model I) hem de ii bo dz bir boru (Model II) eklinde
tasarlanarak her iki durum iin lmler alnmtr. Deneyler Kayseri ili artlarnda Eyll aynda saat 10.00 ile
16.00 zaman dilimleri arasnda yaplmtr. Deney lm deerlerine gre kolektrlerin enerji ve ekserji
verimleri hesaplanmtr. Yaplan hesaplamalar sonucunda Model I kolektrnn enerji ve ekserji verimleri
Model I kolektrne gre daha byk olduu grlmtr. Gne nm deerinin maksimum olduu saat 12:00
de, Model I kolektrnn enerji ve ekserji verimleri % 27,25 ve % 13,87 olurken Model IIin verimleri ise %
16,70 ve % 5,51 olmutur.

Anahtar Kelimeler: Haval Gne Kollektrleri, Gne Enerjisi, Trblatr.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
146

ULIBTK 13 234
AKIKAN YATAKLI BR KURUTUCUDA ENERJ VE EKSERJ AISINDAN BR
TERMODNAMK ANALZ

Emrah ZAH
*
ve Hacmurat DEMR
**

*
Gaziantep niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
27310 Gaziantep, ozahi@gantep.edu.tr
**
Aksaray niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
68100 Aksaray, hmdemir@aksaray.edu.trZET

Bu almada, yn tip bir akkan yatakl kurutucu sisteminin enerji ve ekserji analizi sunulmutur. Yn tip
akkan yatakl bir kurutucuda, kurutucu hava ve kurutulacak malzemenin termodinamik analizi iin orijinal bir
model nerilmitir. Oluturulan model, kurutucu kolonun termodinamik analizi iin iki farkl sistemi; kurutucu
hava iin ak sistemi, kurutulacak malzeme iinse kapal sistemi nermektedir. Bu yzden nerilen model
mevcut literatre orijinal bir yaklam salamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Akkan yatakl kurutucu, Termodinamik analiz, Enerji verimi, Ekserji verimi, Kurutucu
hava, Kurutma sresi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
147

ULIBTK 13 285
DEMR ELK SEKTRNDE ATIK ISININ ORGANK RANKNE EVRM LE
KULLANILABLRL VE EKSERJS

Abdulkadir KURBANOLU*, ** Hseyin YALI, Cuma KARAKU ***, Ali KO****, Erturul
BALTACILU
*****

MKU, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, Eski Havaalan/skenderun, HATAY

*
YL rencisi,
**
Ar.Gr.,
***
Yrd.Do.Dr.,
**** ve *****
Prof.Dr.
akkurban@gmail.com, ckarakus@mku.edu.tr, hyagli@mku.edu.tr, akoc@mku.edu.trZET

Bu almada, bir demir-elik retim tesisinde tav frnnda aa kan yksek scaklktaki (700
o
C - 750
o
C)
egzoz gazlarnn rekperatr kndan sonraki atk s geri dntrlebilirlii incelenmitir. Atk gaz
scaklnn dzgn rejimli olup olmad irdelenmi, elde edilen veriler ve analizlerin nda hesaplamalar
yaplarak yeni bir organik Rankine evrimi ile sistemde bulunan atk sdan elektrik retimi aratrlm ve
ekserji analizleri yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Demir ve elik, Atk s, Tav frn, Organik Rankine evrimi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
148

ULIBTK 13 295
HERMETK BR KOMPRESRDEK YA DEBSNN SAYISAL NCELENMES

Mustafa ZSPAH* Serta ADIRCI* ve Hasan GNE*
Kemal SARIOLU** ve Hsn KERP**

*stanbul Teknik niversitesi Makina Fakltesi
34437 Gmsuyu, stanbul, ozsipahimu@itu.edu.tr, cadircis@itu.edu.tr, guneshasa@itu.edu.tr
** Arelik A.. Ar-Ge Merkezi, Akkanlar Mekanii Grubu, E-5 Yanyol
34950 Tuzla, stanbul, kemal.sarioglu@arcelik.com, husnu.kerpicci@arcelik.comZET

Bu almann amac buzdolaplarnda kullanlan hermetik kompresrlerin yalama sistemindeki yalayc (ya)
soutkan iki fazl akna etki eden parametrelerin saysal modelleme ile incelenmesidir. Kompresr muhafazas
iinde biriken ya, krank milinin ya emme blgesine alm asimetrik bir delikten dnme hareketi ile
merkezka kuvvet etkisi altnda yukarya doru tanr ve krank milinin d-yzeyinde alm olan helisel bir
kanal zerinden ya filmi halinde trmanr. Bu ya filmi, krank mili kna doru ynlendirilerek soutucu
akkan ierisinde savrularak piston bata olmak zere yataklarn yalanmasnda kullanlr. Ya hava ile
znmeyen bir karm oluturmaktadr bu nedenle almada ayr fazlarn bir arada bulunmasna izin veren
akkan hacmi Volume of Fluid (VoF) yaklam iki fazl ak modeli olarak kullanlmtr. Bu almada
krank mili devir says, ya viskozitesi ve ya-soutkan arasndaki yzey gerilmesinin etkileri saysal olarak
incelenmitir. Artan devir says ile krank mili ucundan savrulan ktlesel ya debisi artmaktadr. Ya viskozitesi
arttka, krank mili ucundan kan ktlesel debi azalmaktadr. Ayrca, ya karteri iindeki basn alkantlarn
spektrumu belirlenmi olup, ileriki aamalarda kompresr ses seviyesine etkisi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Hermetik kompresr, Hesaplamal Akkanlar Dinamii (HAD), Volume of Fluid (VoF),
ki fazl ak.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
149

ULIBTK 13 298
SLNDRK BR SOU DEPOLAMA TANKINDA BUZ OLUUMUNUN
SAYISAL OLARAK NCELENMES

Gkhan GNHAN, Ahmet FERTELLI, Ertan BUYRUK

Cumhuriyet niversitesi, Makine Mhendislii Blm, Sivas
e-posta: gunhangokhan@gmail.com, fertelli@cumhuriyet.edu.tr, buyruk@cumhuriyet.edu.trZET

Bu almada, ierisinde su bulunan silindirik bir sou depolama tankna yerletirilen farkl aplardaki
silindirlerin buz oluumuna etkilerinin karlatrlmas amalanmtr. Bu amala FLUENT paket program
yardmyla ak alannn saysal zm zamana bal olarak elde edilerek, scaklk deiimi, hz vektr ve buz
oluumu grselletirilmitir. Tank ierisindeki su scakl 0C ve 8C ve silindir yzey scakl -10C kabul
edilerek, farkl modeller iin, A
b
/A
s
oran (Buz alan / kesit alan) , scaklk dalm ve sv oranlar elde
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Doal tanm, Enerji Depolama, Faz Deiimi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
150

ULIBTK 13 328
NANO KATKILI YEN NESL FAZ DETREN MADDELERN
ERME/KATILAMA EVRM ZERNE DENEYSEL BR ALIMA

Ali Takran
a
, Hakan F. ztop
b
, Ahmet Koca
c
, Yasin Varol
d
, Memet ekerci
e


a
Frat niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi, Makine Eitimi Blm, 23119, Elaz, taskiranalii@gmail.com
b
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 23119, Elaz, hfoztop4@gmail.com
c
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Mekatronik Mhendislii Blm, 23119, Elaz,
dr.koca.ahmet@gmail.com
d
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Otomotiv Mhendislii Blm, 23119, Elaz, yvarol@gmail.com
e
Frat niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, 23119, Elaz, msekercim@hotmail.comZET

Bu almada, ucuz fakat sl iletkenlikleri iyi olmayan FDMlerin ierisine belirli oranlarda nanoparack
katlarak termofiziksel zelliklerinin iyiletirilmesi hedeflenmektedir. FDM olarak miristik asit ve tiyosinamin
kullanarak %90 - %10 ktlesel oranlarnda tektik bir karm elde edilmitir. Isl iletkenlii artrmak iin ise
nanoparack olarak %1 orannda bakroksit ktlesel olarak ilave edilerek yeni bir nano katkl tektik karm
hazrlanmtr. Hazrlanan bu numuneler, tasarlanan bir s deitirgecinde test edilerek erime/katlama evrimi
yaplmtr. Deneysel sonular, erime ve katlama zamannn NPKFDMnin tektik FDMye gre, srasyla %56
ve %27 orannda azaldn gstermitir.

Anahtar Kelimeler: Nanoparack, FDM, Termal Enerji Depolama


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
151

ULIBTK 13 352
CH
4
/H
2
/N
2
KOMPOZT GAZ YAKITININ TRBLANSLI DFZYON ALEVNN
MODELLENMES

Bilal SUNGUR ve Bahattin TOPALOLU

Ondokuz Mays niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
bilal.sungur@omu.edu.tr, btopal@omu.edu.trZET

Bu almada CH
4
/H
2
/N
2
kompozit gaz yaktnn n karmsz trblansl difzyon alevinin iki boyutlu eksenel
simetrik artlarda yakt konsantrasyonlar deitirilerek nmerik modelleme yaplmtr ve yakt
konsantrasyonlardaki bu deiimlerin alev boyu, alev scakl gibi parametrelere olan etkisi aratrlmtr.
Hesaplamal akkanlar dinamii program olarak Fluent kullanlmtr. Trblansn modellenmesinde standart
k- model, yanmann modellenmesinde n karmsz (non-premixed) model kullanlmtr. Hesaplamalar
radyasyonlu ve radyasyonsuz olarak iki ayr durumda yaplmtr. Kimya ve trblansn etkileimi olaslk
younluk fonksiyonu (PDF) ile program tarafndan hesaba katlmtr.

Anahtar Kelimeler: Yanmann Modellenmesi; Kompozit Yaktlar; Difzyon Alevi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
152

YAKITLAR VE YANMA

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
153

ULIBTK 13 001
ALTERNATF GAZ YAKITLARIN BUJ ATELEMEL MOTORLARDA
KULLANIMININ EKSEJ ANALZ

smet SEZER
*
ve Atilla BLGN
**

*
Gmhane niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
29100 Balarba, Gmhane, isezer@gumushane.edu.tr
**
Karadeniz Teknik niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
61080 Merkez, Trabzon, bilgin@ktu.edu.trZET

Sunulan almada alternatif gaz yaktlarn buji atelemeli motorlarda kullanm ekserji analiziyle incelenmitir.
Bu amala sanki boyutlu iki blgeli bir evrim modeli kullanlmtr. evrim modelinde yanma ilemi
trblansl alev yaylmas yaklamna gre modellenmitir. Ekserji analizini gerekletirmek iin evrim
modeline termodinamiin ikinci kanunuyla ilgili yaklamlar uygulanmtr. Ekseji analizinde s, i ve egzozla
transfer edilen ekserjiler, tersinmezlikler, yakt kimyasal ekserjisi, termo-mekanik ekserji ve toplam ekserji gibi
byklkler belirlenmitir. Ayrca, yakt ekserjisinin dalm ile 1. ve 2. Kanun verimleri hesaplanmtr.
Bylece, doalgaz (NG) ve svlatrlm petrol gaz (LPG) kullanmnn ekserji parametreleri ve verimler
zerine etkileri belirlenmitir. alma sonular, alternatif gaz yaktlarn benzine gre daha dk tersinmezlik
deerlerine sahip olmas nedeniyle ekserji analizi asndan uygun olmasna ramen motor performansnda bir
miktar de neden olduunu gstermitir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif gaz yaktlar, Buji atelemeli motorlar, Sanki boyutlu evrim modeli, Ekserji
analizi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
154

ULIBTK 13 021
BUJ ATELEMEL BR MOTORDA FT BUJ KULLANILMASININ MOTOR
PERFORMANS KARAKTERSTKLER VE EGZOZ EMSYONLARI
ZERNDEK ETKLERNN TEORK OLARAK NCELENMES

smail ALTIN* ve Atilla BLGN**

*Karadeniz Teknik niversitesi Srmene Deniz Bilimleri Fakltesi
Gemi naat ve Gemi Makineleri Mhendislii Blm 61530 Trabzon, isaltin@ktu.edu.tr
** Karadeniz Teknik niversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi
Makina Mhendislii Blm 61080 Trabzon, bilgin@ktu.edu.trZET

Bu almada, buji atelemeli motorlarda ift buji kullanlmasnn ve buji konumunun deitirilmesinin motor
performans karakteristikleri ve egzoz emisyonlar zerindeki etkilerinin sanki-boyutlu termodinamik evrim
modeli kullanlarak teorik olarak incelenmesi amalanmtr. Alev yaylmas sreci ile ilgili geometrik veriler
kat model program kullanlarak elde edilmitir. almada, tasarm parametresi olarak; merkezde tek buji,
yarap orta noktalarnda simetrik olarak konumlandrlm ift buji ve yarap orta noktasnda tek buji
konumlar; alma parametresi olarak ise; ekivalans oran, ateleme avans ve devir says seilmitir. Bu
parametreler kullanlarak motor performans ile egzoz emisyonlar (CO ve NO
x
) teorik olarak incelenmitir. Elde
edilen sonulardan, merkezde tek bujiye sahip geometrinin genellikle en iyi motor performans karakteristiklerine
sahip olduu, simetrik ift buji kullanlmasnn yanmay hzlandrmas sonucu merkezde tek bujili geometrinin
karakteristiklerine yakn deerler verdii belirlenmitir. Kenarda tek buji olarak adlandrlan geometri ise buji
konumundan dolay alev yolunun uzamas sonucu en kt yanma ve motor performans karakteristikleri
vermitir.

Anahtar Kelimeler: ift Bujili Buji Atelemeli Motor, Sanki-Boyutlu Termodinamik evrim Modeli, Alev
Cephesi Geometrisi, Kat Model, Motor Performans, Egzoz Emisyonlar


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
155

ULIBTK 13 024
TEN YANMALI MOTORLARIN EMME ZAMANI BOYUNCA SLNDR
AKI HIZLARININ NCELENMES

Mjdat FIRAT
*
, Yasin VAROL
**
, Hakan F. ZTOP
***

*
Frat niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi, Makine Eitimi Blm, Elaz
**
Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm 23119 Merkez/ ELAZI
** Frat niversitesi, Teknoloji Fakltesi Makine Mhendislii Blm 23119 Merkez/ ELAZI
mujdatfirat@gmail.comZET

Bu alma, at tip ve geleneksel tip yanma odasna iki iten yanmal motor iin emme zaman boyunca silindir
ii ak hzlar incelenmitir. Bu ekilde zellikle tabi emili motorlarda ciddi bir sorun olan volmetrik verim
zerine saysal bir alma gerekletirilmitir. alma ANSYS-FLUENT ticari yazlmda iki boyutlu olarak
gerekletirilmitir. Elde edilen sonular hz vektrleri, e eriler ve grafikler yardmyla karlatrmal olarak
sunulmutur. Her iki yanma odas iin gerekletirilen almada yanma odas eklinin ak hzlarna etkisi
gsterilmitir. zellikle buji blgesindeki ak yaplarnn hava/yakt karmn etkileyecei dnldnde
elde edilen sonularn yanma olay iin de fikir verdii grlmektedir. Volmtrik verim adna at tip yanma
odasnn daha kullanl olduu alma sonucunda belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: ten yanmal motorlar, Hesaplamal akkanlar dinamii(HAD), Volmetrik verim


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
156

ULIBTK 13 031
BR BOYUTLU GAZ DEM ANALZ YARDIMIYLA AIR VASITA BR
DIESEL MOTORUN PERFORMANS KARAKTERSTKLERNN ELDE
EDLMES

Sena zlem ARICA ve Stk USLU

Tobb Ekonomi ve Teknoloji niversitesi Makina Mhendislii Blm
06560 Stz, Ankara, soarica@etu.edu.tr, suslu@etu.edu.trZET

Bu almann amac, 12 silindirli ar vasta bir Diesel motorun Bir Boyutlu (1B) gaz deiim analiz program
yardmyla performans karakteristikleri ile silindir iindeki basn ve ortalama scaklk erilerinin elde
edilmesidir. Bu almada, emme ve egzoz valfleri kapalyken piston iindeki maksimum basn ve scaklklar
elde edilmis ve emisyon analizi yaplmtr. Bu almada yntem olarak 1B analiz yapan Avl Boost program
kullanlmtr. Tasarm yaplan motorun, 2500 dev/dak tam ykleme ve 1250 dev/dak ksmi ykleme altnda g
ve tork deerleri hesaplanmtr. Motor emisyon deerlerinin ise Euro III emisyon standartlarn salamas
istenmektedir. almann neticesinde, tam ykleme hali iin beklenen g ve tork elde edilmitir. NOx
salnmlarnn Euro III emisyon standart seviyesini salamas iin Egzoz Gaz Gerievrimi, EGR (Exhaust Gas
Recycle) uygulanm ve NOx emisyonu 550 ppm mertebesine drlmtr.

Anahtar Kelimeler: Hesaplamal Akkanlar Dinamii, Diesel Motorlar, Yanma, Emisyon


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
157

ULIBTK 13 121
N ISITMALI ATIK KIZARTMA YAI BYODZEL YAKITI KULLANIMININ
MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMSYONLARI ZERNDEK ETKS

Caner ERMAN, Salih KARAASLAN, Ender HEPKAYA ve Nuri YCEL

ermancaner@gazi.edu.tr, karaaslansalih@gazi.edu.tr, enderhepkaya@gmail.com, nuyucel@gazi.edu.tr
Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 06570 Maltepe, ANKARAZET

Geleneksel petrol bazl yaktlarn tkenmekte olmas, iten yanmal motorlarda alternatif yakt arayn
artrmaktadr. Alternatif yaktlar konusunda, bitkisel veya hayvansal kkenli yalar nemli bir yere sahiptir.
Yaplan almalar incelendiinde ya kullanmnn egzoz emisyonlarnda azaltc nitelikte etkiler sergiledii ve
baz alternatif yakt katklarnn, motor performans deerleri zerinde de olumlu etkilerinin olduu gze
arpmaktadr. Bu almada tek silindirli bir dizel motorda, dizel yakt ve atk kzartma ya biyodizelinin
(AKYB) performans ve emisyon karakteristikleri karlatrlmtr. Motor egzoz hattnn atk ssndan
faydalanan bir s deitiricisi kurulumu yaplm ve silindir ierisine beslenen yaktn giri scakl
arttrlmtr. Bylece AKYdan elde edilen biyodizel yakta egzoz hatt s deitiricisi ile n stma
uygulanmtr. n stma ileminin motor performans ve egzoz emisyonlar zerindeki etkileri deneysel olarak
incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, n stma, motor performans ve egzoz emisyonlar


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
158

ULIBTK 13 136
DZEL ARA EGZOZ SSTEMNN AVL FIRE CFD PROGRAMI LE
MODELLENMES

Erkan Caner ZKAT* ve Ali SRMEN*

*Bursa Teknik niversitesi Doa Bilimleri Mimarlk Mhendislik Fakltesi
Makina Mhendislii Blm 16340 Merinos Osmangazi, BursaZET

Son zamanlarda, evre kirliliindeki art ile beraber kresel snmann etkisini gstermesi, lkelerin emisyon
standartlarnda zorunlu hale gelen dzenlemeler, motor reticileri motorlu tatlardan kaynaklanan egzoz
emisyonlarn azaltma abalarnn younlamasna neden olmutur. Gnmzde motor reticileri, yollu
katalitik konvertr, dizel partikl filtresi (DPF), NOx tutucu, seici katalitik dntrc (SCR) vb. egzoz gaz
geri dnm sistemlerden yararlanarak iten yanmal motorlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarn kabul
edilebilir snrlar ierisine ekmeye almaktadr. Bu almada, bu yntemlerden yollu katalitik konvertr ve
dizel partikl filtresinden oluan egzoz aftertreatment sistemi ele alnmtr. AVL FIRE CFD program ile
tasarlanan modelinin gei rejimi davranlar ve dnm verimi incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Dizel Egzoz Aftertreatment Sistemi, Katalitik Konvertr, Dizel Partikl Filtresi,


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
159

ULIBTK 13 142
TEN YANMALI MOTORLARDAK GAZ GER AKIIYLA YA KAYBININ
NCELENMES

Egemen BLGE* ve Zafer DURSUNKAYA**

*Kordsa Global Endstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A..
41310 Alikahya, Kocaeli, egemen.bilge@kordsaglobal.com
** Orta Dou Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06800 ankaya, Ankara, refaz@metu.edu.trZET

evreci uygulamalarn rn tasarmlarn ekillendirdii gnmzde iten yanmal motorlarn egzoz emisyonlar
gittike azaltlmakta ancak hala nemli bir kirlilik kayna olarak grlmektedir. ten yanmal motorlarda
yanm ve yanmam hidrokarbon emisyonlarnn kayna yakt ve motor yadr. Motor ya kayb
mekanizmalar, yasal yaptrmlar ve performans gereklilikleri nedeniyle, iten yanmal motor teknolojilerinde
nemli bir aratrma alandr. Ya kayb iki farkl yolla olumaktadr: sbop gurubu ve silindir ii paralar.
Silindir ii paralarda ya kayb alt mekanizmayla gerekleir: buharlama, sekmann ya syrmas ve yan
gaz ile geri ak. Bu almada, bu mekanizmalardan ya geri ak incelenmektedir. Piston-silindir aras
boluklarn iki boyutlu bir modeli hazrlanm ve Fluent yazlm kullanlarak farkl motor ykleri, hzlar ve
sekman u aralklar iin gaz ak analizleri yaplmtr. Sekmanlar arasnda bulunan ikinci ve nc
blgelerdeki basn deiimleri ve en yksek basn deerleri incelenmitir. Ya geri aknn hesaplanabilmesi
iin gaz ak analizinden sekman u aral hava hz deerleri alnm, deneysel olarak gelitirilmi damlack
oluma denklemleri kullanlm ve yeni bir bilgisayar yazlm gelitirilmitir. Hesaplanan ya kayb deerleri
literatrde verilen deneysel deerler ile uyum iindedir.

Anahtar Kelimeler: Ya kayb, iten yanmal motorlar, ya koparma, ya geri ak.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
160

ULIBTK 13 144
CAI YANMALI BR MOTORDA EGR ORANIN ETKSNN
SAYISAL OLARAK NCELENMES

Melih Yldz, Bilge Albayrak eper, S. Orhan Akansu, Sebahattin nalan

Erciyes niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm KAYSER
melihyildiz@erciyes.edu.tr ; balbayrak@erciyes.edu.tr ; akansu@erciyes.edu.tr ; s-unalan@erciyes.edu.trZET

Bu almada, drt zamanl, iten yanmal bir motorda, farkl EGR oranlarnn stokiyometrik karmda CAI
uygulamasna etkisi saysal olarak incelenmitir. Saysal almalar, iki boyutlu olarak Hesaplamal Akkanlar
Dinamii (CFD) Fluent program kullanlarak yaplmtr. Trblans modeli iin k-c RNG trblans modeli,
reaksiyonlar iin EDC finite rate ile hacimsel reaksiyon modeli kullanlmtr.

Yakt olarak metann kullanld bu almada, sktrma oran 10:1 ve 2000 d /d motor hznda, T
IVC
= 605 K
alma koulunda EGR oran, % 40, % 45, % 50 ve % 55de = 1deeri iin, silindir ii scaklk ve basn, sl
yaylm, verim, zgl yakt tketimi, yanma sresi ve emisyon karakteristikleri incelenmitir.

Saysal almadan elde edilen sonular, EGR orann artrlmas, silindir ii ortalama scakl ve basnc, sl
verimi, zgl NOx emisyonunu azaltrken, zgl yakt tketimini, yanma sresini ve zgl CO emisyonunu
arttrdn gstermitir.

Anahtar Kelimeler: CAI, HCCI, iten yanmal motor, yanma, metan


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
161

ULIBTK 13 171
BOYODZEL KULLANAN BR DZEL MOTORDA PSKRTME AVANSININ
PERFORMANS VE EMSYONLARA ETKSNN TEORK OLARAK
NCELENMES

Ali KAHARAMAN* ve Hamza AIKALIN**

*Seluk niversitesi Teknoloji Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42003 Seluklu, Konya, alikahraman@selcuk.edu.tr
**Seluk niversitesi Teknoloji Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42003 Seluklu, Konya, hacikalin@hotmail.comZET

Bu almada dizel ve biyodizel yaktlarn kullanan drt zamanl, tek silindirli dorudan enjeksiyonlu bir dizel
motorda pskrtme avansnn performans ve emisyonlara olan etkisi Diesel-RK simlasyon program
kullanlarak teorik olarak incelenmitir. almada dizel ve soya ya metil esteri (SME) karmlarndan oluan
SME20, SME40 ve SME100 yaktlar ile 5 farkl pskrtme avans (st l noktadan nce 8
o
, 10
o
, 12
o
, 16
o
ve
20
o
krank mili as) deerleri kullanlmtr. Standart pskrtme avans olan 12
o
iin dizel yakta kyasla
SME20, SME40 ve SME100 yaktlarnda sras ile gte %0.4, %1.3 ve %1.7, momentte %0.4, %1.2 ve %1.6,
duman koyuluunda %9.8, %17.6 ve %32.7 ve partikl madde emisyonunda (PM) %14.4, %24.7 ve %42.6
oranlarnda azalma, zgl yakt tketiminde %0.4, %1.2 ve %1.6 ve NO
x
emisyonunda %33.2, %70.9 ve %157.9
oranlarnda artma gzlemlenmitir. Pskrtme avans asndan incelendiinde; pskrtme rtara alndnda
g, moment ve NO
x
emisyonunda azalma, zgl yakt tketimi ile duman koyuluu ve PM emisyonlarnda
artma meydana gelmektedir. Pskrtme avansa alnd zaman ise g, moment ve NO
x
emisyonunda artma,
zgl yakt tketimi ile duman koyuluu ve PM emisyonlarnda azalma olduu belirlenmitir. Elde edilen
sonular literatrde teorik ve deneysel olarak yaplan benzer almalardaki elde edilen sonular ile uyumluluk
gstermektedir. Diesel-RK bir tam evrim termodinamik motor simlasyon yazlm olup, bu yazlm ile tm
farkl ateleme tipine sahip iki ve drt zamanl iten yanmal motorlarn alma proseslerinin optimizasyonu ve
simlasyonunun dizayn edilmesi mmkndr.

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Pskrtme avans, Diesel-RK, Soya ya metil esteri.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
162

ULIBTK 13 203
KARADENZ BLGES KAYNAKLI YALARIN DZEL MOTOR YAKITI
OLARAK DEERLENDRLMES

*Rasim BEHET **Abdlvahap AKMAK ***Faruk ORAL

*nn niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, MALATYA
rbehcet23@gmail.com
**Karadeniz Teknik niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mh. Bl. TRABZON
**Bitlis Eren niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm BTLSZET

Bu almada, ham madde olarak Karadeniz Blgesi kkenli balk ya ve fndk ya kullanlarak
transesterifikasyon yntemiyle balk ya metil esteri(BYME) ve fndk ya metil esteri(FYME) retildi. Daha
sonra metil esterler ayr ayr mineral dizel yaktyla hacimsel olarak %50 (B50) orannda kartrlarak BY50 ve
FY50 olarak isimlendirilen karm yaktlar oluturuldu. Karm yaktlarn her biri, tek silindirli, drt zamanl,
direkt pskrtmeli ve hava soutmal bir dizel motorda yakt olarak kullanlarak yaktlarn motor performans ve
egzoz emisyonlar zerindeki etkileri incelendi. Test sonularndan elde edilen veriler kullanlarak karm
yaktlarn motor performans ve egzoz emisyon deerlerinin motor devrine gre deiimi grafiklere aktarld. Test
yaktlarn birbirleri ile karlatrlmalar neticesinde elde edilen sonular da dikkate alndnda, dizel yakta
gre karm yaktlarn(BY50 ve FY50) motor torku, motor gc, CO, HC ve SO2 deerleri azalma gsterirken,
zgl yakt sarfiyat ve NOx emisyonlarnda artma gzlendi. Karm yaktlarn iyi yanma zellikleri ve evre
zerindeki olumlu etkilerinden dolay bu yaktlar dizel motorlarda hibir deiiklik yaplmadan dizel yakta
alternatif olarak kullanlabilir.

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Fndk ya metil esteri, Balk ya metil esteri, Egzoz emisyonlar


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
163

ULIBTK 13 208
KMR GAZLATIRMA N BR YNTEMN ARATIRILMASI
TEMZ KMR TEKNOLOJLER BALAMINDA

Ahmet CAN* ve Cem KELTOLU**

*Trk Alman niversitesi Mhendislik Fakltesi Mektronik Mhendislii Blm
34820 Beykoz, stanbul, can@tau.edu.tr
** Trakya niversitesi Fen Bilimleri Enstits Makine Mhendislii Blm
22030 Edirne, cemkeltuoglu@hotmail.comZET

Dnyada ve lkemizde enerji talebi arlkl olarak petrol, kmr ve doal gaz eklindeki fosil yaktlarla
karlanmaktadr. Bir ynden enerji verimlilii prensiplerinin uygulanmas, dier ynden yenilenebilir enerjilerin
genel enerji kullanmnda paynn arttrlmas ncelikli konulardr. Petrol ve doal gaz eklindeki fosil yaktlar
ynnden Trkiye'nin darya bamllnn azaltlmas byk neme sahiptir.
Kmrn yanmasyla oluan kkrt dioksit, azot oksitler, uucu kl ve dier kirleticilerin nlenmesi ve gerekse
sera gaz etkisiyle iklim deiikliine neden olan karbondioksit emisyonlarnn azaltlmas iin teorik ve pratik
ura verilmektedir. Bu balamda, kmrden temiz ve verimi yksek teknolojilerle yararlanlmas gerekli
olmaktadr ve kmrn svlatrlmas/gazlatrlmas proseslerinin nemi artmtr.
Bu almada, yksek neme ve dk sl deere sahip Trakya Blgesi kmrleri iin optimum bir gazlatrma
yntemi aratrlmtr ve uygulanabilirlii tartlmtr.

Anahtar Kelimeler: Fosil Yakt, Kmr Temiz Teknolojileri, Kmr Gazlatrma;.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
164

ULIBTK 13 240
SWIRL NUMBER INVESTIGATION OF HELICAL SHAPE INTAKE MANIFOLD
DIESEL ENGINE UNDER STEADY-STATE CONDITIONS

Hakan GUNEY and Stk USLU

TOBB University of Economics and Technology Department of Mechanical Engineering
06560 Stz, Ankara, hguney@etu.edu.tr, suslu@etu.edu.trABSTRACT

In the present work, swirl number of TIER 3 emission standard diesel engine, which has a helical shape intake
manifold is analyzed and calculated with the help of CFD Computational Fluid Dynamics under steady state
conditions. Commercially available CFD code Star-CCM+ is used for these analyses. CFD results are compared
with experimental results that obtained from paddle wheel mechanism test bench. Swirl number is directly
associated with geometric shape of intake manifold and the value of it depends on tangential and axial velocity
components of in-cylinder flow. This study is conducted under steady-state, turbulent and isothermal conditions.
CFD predictions for different valve lifts are compared with available experimental measurements for different
swirl numbers.

Keywords: Internal Combustion Engines, Computational Fluid Dynamics, Swirl Number


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
165

ULIBTK 13 256
750 KWTH PLOT LEKL DOLAIMLI AKIKAN YATAKTA
ORHANEL LNYTNN YAKILMASI

Alper nl* Ufuk Kayahan* Berrin Engin* Hayati Olgun** Aysel Atmtay*** Murat Varol***
Hsn Atakl****

*TBTAK MAM Enerji Enstits Gebze/Kocaeli,
Alper.unlu@tubitak.gov.tr, Ufuk.kayahan@tubitak.gov.tr, Berrin.engin@tubitak.gov.tr
**Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstits Bornova/zmir,
Hayati.olgun@ege.edu.tr
***Ortadou Teknik niversitesi evre Mhendislii Blm Ankara,
aatimtay@metu.edu.tr , mvarol@metu.edu.tr
****T Kimya-Metalurji Fakltesi Kimya Mhendislii Blm Ayazaa/stanbul
atakul@itu.edu.trZET

Bu alma, Orhaneli linyitinin TBTAK Marmara Aratrma Merkezi'nde kurulmu olan 750 kWth kapasiteli
Pilot Dolaml Akkan Yatak (DAY) sisteminde yaklmas, kazan performans ve baca gaz emisyonlar
asndan sonularn deerlendirilmesini almalarn iermektedir. DAY yakma sistemi Trkiyede bu
kapasitede kurulmu ve harici bir kazan ile entegre edilmi ilk pilot lekli yakma sistemidir. 400mmx400mm
kesit alanna ve 13 metre ykseklie sahiptir. Sistemde DAY reaktrn takiben bir siklon, kabarckl akkan
yatak (KAY), harici konveksiyon kazan, hava n stcs, torbal filtre ve baca bulunmaktadr. Sistem boyunca
birok noktadan scaklk, basn ve debi lmleri yaplmaktadr. Seilen kmr, 1-2 mm parack boyutunda
yakcya srekli beslenerek 800-900
o
C aras scaklklarda ve farkl hava fazlalk katsaylarnda yaklmtr.
Kkrt ierii arlka ~% 2.7 olan kmrn yanma sonucu oluan SO2 emisyonlarn gidermek iin yataa
farkl Ca/S oranlarnda kireta beslenmitir. SO2' konsantrasyonu istenilen seviyelere drlmtr. Ayrca
Akkan yatak sisteminde NOx emisyonlarnn deiimi de incelenmitir. Deneyler esnasnda yanma prosesinin
yannda, kazan performans da incelenmi, 24 bar basnta 650 kg/saat buhar retimi srdrlebilir olarak
salanmtr. Elde edilen sonulara gre ~% 70 kazan verimi ile ~%98 yanma verimine ulalmtr.

Anahtar Kelimeler: dolaml akkan yatak, yanma, linyit, emisyonlar, kazan verimi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
166

ULIBTK 13 262
TURBOARJLI BR DZEL MOTORUNDA N-BTANOL-DZEL YAKITI
KARIIMLARININ KULLANILMASININ MOTOR KARAKTERSTKLER VE
EKSOZ EMSYONLARI ZERNDEK ETKLERNN DENEYSEL NCELENMES

Zehra ahin
*
, Orhan Nazim Aksu
**
ve Orhan Durgun
*

*
Karadeniz Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm 61080 TRABZON
**
Karadeniz Teknik niversitesi, Srmene Abdullah Kanca Meslek Yksek Okulu,
amburnu/Srmene/TRABZON
*
zsahin@ktu.edu.tr;
**
onaksu@ktu.edu.tr;
*
odurgun@ktu.edu.trZET

Sunulan almada, Renault K9K 700 tipi turboarjl common-rail pskrtme sistemine sahip bir tat dizel
motorunda n-btanol-dizel yakt karmlarnn (nBDYK) kullanlmasnn motor performans, NO
x
emissionu ve
K is faktr zerindeki etkileri deneysel olarak incelenmi ve geleneksel dizel yaktna gre karlatrmalar
yaplmtr. Deneyler; farkl motor devirlerinde, farkl yklemelerde ve % (2, 4 ve 6) gibi farkl n-btanol
oranlarnda gerekletirilmitir. Ayrca 2000 d/dda farkl iki ykleme altnda n-btanoln % (2, 4 ve 6) hacimsel
oranlarnda emme kanalndan emme havasnn ierisine pskrtlmesinin (n-btanol fumigasyonunun) motor
karakteristikleri, NO
x
emisyonunun ve K is faktr zerindeki etkileri deneysel olarak incelenmi ve sonular
nBDYK sonular ile karlatrlmtr.

Bu alma sonunda; motor performans karakteristiklerinin ve NO
x
emisyonunun seilen tm devirlerde ve
yklerde % (2 ve 4) nBDYK'lar iin azald ancak % 6 nBDYK iin artt belirlenmitir. Motor
karakteristikleri ve NO
x
emisyonu iin % 2 n-btanol oran en uygun karm olarak belirlenmitir ve ilgili
karmda rnein 2500 d/d'da seilen tm yklerde zgl yakt tketimi (YT) % 0.58, NO
x
emisyonu % 0.31
oranlarnda azalm, efektif verim ise % 1.01 orannda artmtr. K is faktr; % (2, 4 ve 6) nBDYK'lar iin
seilen tm devirlerde azalmtr. En yksek azalmalar 2500 d/d'da , % 2 nBDYK'nda % 17.38, % 4 nBDYK'nda
% 25.16 ve % 6 nBDYK'nda ise % 20.97 eklinde olmutur. 2000 d/d'da % (2 ve 4) n-btanol fumigasyonunda
ise motor karakteristiklerinde nemli bir deiiklik olmadan NO
x
emisyonu % 7.13 ve K is faktr ise % 11.33
oranlarnda azalmtr.

Anahtar Kelimeler: Turboarjl dizel motoru, n-Btanol-dizel yakt karmlar, n-Btanol fumigasyonu,
Motor karakteristikleri, NO
x
emisyonu, K is faktr


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
167

ULIBTK 13 273
OTTO EVRMNN TERMODNAMK ANALZ

Ahmet BREK*, Ali KAHRAMAN**, zgr SOLMAZ***, lker RS****

*Ondokuz Mays niversitesi. Yeilyurt Demir elik MYO, Samsun
**Seluk niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 42003, Seluklu/ KONYA
***Seluk niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi, Makine Eitimi Blm, 42003, Seluklu/KONYA
****Aksaray niversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yksekokulu, AKSARAY


ZET

Bu almada, hava ile alan ideal Otto evrimin termodinamik analizi farkl durum iin teorik olarak
yaplmtr. Buna gre, (i) i akkan olarak zgl slar oda scaklnda sabit hava, (ii) zgl slar scakla
gre deien hava ve (iii) hava-yakt karmnn stokiyometrik oran durumlar iin termodinamiin birinci
kanunu uygulanarak teorik olarak zlmtr. Motor devrine bal olarak silindir iindeki basn ve scaklk ile
oluan maksimum basn ve scaklk deiimleri krank asna gre hesaplanmtr. Buna bal olarak evrimin
indike gc ve sl verimi geni parametre aralnda hesaplanarak grafikler halinde sunulmutur. almada,
motor devri 1000 n 5000, ateleme avans -25 s 0, sktrma oran 7,3 r 10,3 ve denklik oran
=1 alnarak motor performansnn deiimi aratrlmtr.

Yaplan teorik hesaplamalar sonucunda, silindir iinde meydana gelen maksimum scaklk, basn, evrimin
indike gc ve sl verimi srasyla 3010 K, 83,32 bar, 17,86 kW ve %30 olarak motor devri 5000 min
-1
,
sktrma oran 10,3, ateleme avans -25 ve zgl slarn oda scaklnda sabit olarak kabul edildii durum
iin bulunmutur. Silindir iinde meydana gelen maksimum basn, scaklk, evrimin indike gc ve sl verimi
motor devri, sktrma oran azaldka ve ateleme avans st l noktaya yaklatka azalmaktadr. Sonu
olarak, zellikle yksek motor hzlarnda i akkan olarak hava yerine hava-yakt karm alnarak yaplan
evrim analizinin daha gereki olduu ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Isl verim, ideal Otto evrimi, zgl slar, termodinamik analiz,


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
168

ULIBTK 13 279
ATIK KIZARTMA YALARINDAN TS EN 14214 STANDARDINA UYGUN
BYODZEL YAKIT RETM

Nazm USTA*, Bilal AYDOAN**, zer CAN***, Erkan ZTRK***

*Pamukkale ni., Mhendislik Fak., Makine Mh. Bl., 20070, Denizli, n_usta@pau.edu.tr
** M. Akif Ersoy ni., Tek. Bil. M.Y.O, Elektrik ve Enerji Bl., 15100, Burdur, baydogan@mehmetakif.edu.tr
***Pamukkale ni., Tek. Fak., Otomotiv Mh. Bl., 20070, Denizli, ozercan@pau.edu.tr,
erkanozturk@pau.edu.trZET

Atk kzartma yalarnn dorudan doaya atlmasnn ok ciddi evre kirliliine sebep olmasndan dolay bu
yalar ounlukla ortaya kt hazr yemek servisi yapan firmalardan ve yemek fabrikalardan toplanarak farkl
uygulamalarla geri dnmleri yaplarak deerlendirilmektedir. Bu uygulamalardan birisi de atk kzartma
yalarnn biyodizel yakta dntrlerek dizel motorlarda dizel yakt No.2 ile karm olarak kullanlmasdr.
Dizel motorlar iin alternatif yaktlar olarak incelemeye alnan biyodizel yaktlarn dizel motorlarda verimli ve
motora zarar vermeden kullanlabilmesi iin yksek kalitede olmas gerekmektedir. Biyodizel yaktlarnn
kalitesi farkl standartlara uygunluunun incelenmesi ile kontrol edilmektedir. Bu erevede, biyodizel yakt
kalitesi kontrol iin Trkiyede de Avrupa Birlii Standardna edeer olan TS EN 14214 standard
uygulanmaktadr. Atk kzartma yalarnn zellikleri, ham yan yapsna ve kzartma ileminin zelliine bal
olarak deitii iin atk kzartma yalarndan TS EN 14214 standardna uygun kaliteli biyodizel retimi iin ok
dikkatli n incelemeler yaplmas gerekmektedir. Bu almada, Denizlide bulunan farkl yemek fabrikalarndan
ve hazr yemek servisi yapan firmalardan temin edilen farkl kzartma yalar zerine yaplan n incelemelerin
ve bu yalardan yksek kalitede biyodizel retimi iin gerekli ilemlerin detaylar sunulmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Atk Kzartma Ya, Biyodizel Standard


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
169

ULIBTK 13 291
AIR VASITA DZEL MOTORLARDA, NANOPARTKL KATKILARININ
EGZOZ EMSYONLARINA ETKLERNN NCELENMES

Hande AHN*, Ceyla ZGR**, Mustafa ZCANLI**, Kadir AYDIN**
ve Trker KAMALI*

*Temsa Global San. ve Tic A.., 01323 Adana, hande.sahin@temsaglobal.com,
trker.kamali@temsaglobal.com
** ukurovaniversitesi Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm
01330 Saram, Adana, cgungor@cu.edu.tr, ozcanli@cu.edu.tr, kdraydin@cu.edu.trZET

Dizel motorlarn evre kirliliindeki rol ok byktr. Ne yazk ki, fosil yaktlarn yaklmas hem iklim
deiikliine yol aan global emisyonlar (CO
2
, N
2
O, CH
4
), hem de salk asndan olumsuz etkilere sahip
olan ve doal evreye zarar veren blgesel emisyonlar (PM, NO
x
, HC, CO, O
3
) beraberinde getirmektedir.
Bu almann amac emisyon seviyelerini drmek iin alternatif bir yol olarak yaktlara metal oksit esasl
nano partikl katk maddesi ilave etmektir. Elde edilen neticeler sonrasnda egzoz emisyonlarn azaltmak
iin uygun katk dozaj miktar tespit edilmi olup kullanlan nanopartikl katklarnn NO
x
ve CO gibi egzoz
emisyon deerlerini azaltt belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Ar vasta motorlar, nanopartikl, emisyon


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
170

ULIBTK 13 345
HDROJENN TERMOKMYASAL METOTLARLA RETMNN NCELENMES

*Burcu EK ve **Gizem BAKIR

* Aksaray niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 68000, Aksaray, Trkiye
** Cumhuriyet niversitesi, Teknoloji Fakltesi, malat Mhendislii Blm, 58140 Sivas, TrkiyeZET

Gnmzde dnya enerji ihtiyacnn nemli bir blm fosil yaktlardan karlanmaktadr. Fosil yaktlarn
yakn zamanda rezervlerinin tkenecek olmas ve dier enerji kaynaklarna gre daha fazla CO
2
ve sera gaz
emisyonlar yaymas bilim adamlarn alternatif enerji kayna bulmaya sevk etmitir. Yaplan aratrmalar
sonucu fosil yaktlar yerine yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanlabilecei ngrlmtr. Bunlardan
biri de hidrojen enerjisidir. Hidrojen ikincil bir enerji kayna olup enerji taycsdr. Doada dorudan
bulunmaz. Hidrojen, birincil enerji kaynaklar kullanlarak fosil yakt, bioktle ve su gibi deiik
hammaddelerden retilebilir. Bunlarn en yaygn olan doada bol miktarda bulunan sudur. Hidrojen suyun
ayrtrlmasyla retilebilir. Su, elektroliz, fotoliz, termoliz ve termokimyasal evrimle ayrtrlabilir. Bu
yntemlerden termokimyasal evrim son yllarda bilim adamlar tarafndan stnde durulan bir metottur.
Termokimyasal evrim 2, 3, 4, 5 ve 6 adml reaksiyon tipleri ile meydana gelir. Gnmzde hidrojen
retiminde kullanlan yaklak 20-30 kadar termokimyasal evrim mevcuttur.

Bu almann amac, hidrojen retim metotlarn ksaca incelemek ve Bakr-Slfat (Cu-

, Kalsiyum-
Bromr (Ca-Br) ve Magnezyum- yot (Mg-I) termokimyasal evrimlerini maliyet, evresel etkiler ve
verimlilik asndan kyaslamasn yapmak ve yorumlamaktr. Buna gre girilen sabit birincil enerji
kaynann bu evrimlerde hidrojen retmek iin kullanldnda uygulanabilirlik ve verimlilik asndan en
uygun evrimin seilmesi hedeflenmektedir.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
171

ULIBTK 13 367
YKSEK BASINLI PEM (PROTON GERGEN MEMBRAN)
ELEKTROLZR HCRES GELTRLMES

Fatih BECERKL, Mahmut D. MAT, Aydn DURMU

Batman niversitesi Teknoloji Fakltesi, Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
72060 Batman, fatih.becerikli@batman.edu.tr
Nide niversitesi Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
51240 Nide, mdmat@nigde.edu.tr
Batman niversitesi Teknoloji Fakltesi, Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
72060 Batman, aydin.durmus@batman.edu.trZET

alma kapsamnda evreci, yksek verimli, yenilenebilir enerji sistemleriyle kolay entegre edilebilen, yksek
saflk ve dk basnta hidrojen retebilen PEM elektrolizr gelitirilmitir. Yksek basnl elektrolizr
hcresinin dizayn ve imalat yaplm ve nce atmosferik koullarda test edilmitir. Hcre yksek basnta test
edilerek szdrmazlk ve membrann basn farkndan dolay deforme problemleri zlmtr. alma
parametrelerinin (su debisi, scaklk, basn) performansa etkisi deneysel olarak incelenmitir. Scaklk artnn
performans artrd, artan basncn ise performans drd deneysel olarak ortaya konmutur. 90
o
C scaklk
ve 600 ml/dk su debisinde %85,9 verime ulalmtr.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
172

ULIBTK 13 368
YERL KMR VE ATIKLARDAN YEN NESL ALTERNATF ENERJ GER
KAZANIMI VE KULLANIM OLANAKLARI

Umut ERCAN, Ali Serkan AVCI, Hakan KARAKAYA, Aydn DURMU

Batman niversitesi Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm
072100 Merkez, Batman, umut.ercan@batman.edu.trZET

Bu almada, lkemiz, maden kaynaklar olarak byk miktarda aa kan yerli linyit ve asfaltitleri, maden
posalarnn byk miktarlarda ve uzun sreli kullanmlarn olanakl hale getirecek ileme teknolojileri
gelitirilerek lkemiz enerji sektrne kaliteli kaynak olarak kazandrlmas, evre kirliliinin nlenmesi, enerji
deiim srecinde gerekleen atk sdan yararlanlarak ekonomik teknolojilerle gelitirilmesi ve bu teknolojiler
yardmyla elde edilecek yaktlarn tek bana verimli kullanlabilmesi ve deerlerinin saptanmas amacyla
hazrlanmtr.

Anahtar Kelimeler: Dk kalorili yerli linyit, asfaltit, kmr, ileme teknikleri, enerji deeri, ithal ikamesi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
173


YEN VE TEMZ ENERJ TEKNOLOJLER - EVRE


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
174

ULIBTK 13 013
SAMSUN L N ISITMA UYGULAMALARINDA OPTMUM YALITIM
KALINLIININ EVRESEL VE EKONOMK ANALZ

Ali DADEMR* ve Mustafa ERTRK**

*Kyceiz Mesleki ve Teknik Eitim Merkezi
48800 Kyceiz, Mula dasdemirali@gmail.com
**Balkesir niversitesi Balkesir Meslek Yksekokulu klimlendirme ve Soutma Program
10100 Balkesir, merturk@balikesir.edu.trZET

Gelien hzl sanayi ve bu geliime paralel olarak ilerleyen teknoloji ile birlikte enerjiye duyulan ihtiya hzla
artmaktadr. Trkiyede tketilen enerjinin byk bir ksmnn stmada kullanld bilinmektedir. Bununla
birlikte bina d duvarlarnda yaplacak s yaltm uygulamalar, yakt tketimini drp ekonomik kazan
salamann yannda, fosil kaynakl yakt kullanmndan kaynaklanan ve hava kirliliine neden olan emisyonlarn
drlmesinde de son derece etkilidir. Istma iin kullanlan enerjiden en fazla tasarrufu salamak iin
uygulanacak olan en iyi yntem s yaltmdr. Bu almada, P1-P2 yntemi kullanlarak, Samsunda 2 farkl
yakt (Doalgaz ve thal kmr) iin; bina d duvarlarnda 3 farkl yaltm malzemesi (EPS,XPS ve Ta Yn)
kullanlmas halinde, bina d duvarlarndaki farkl optimum yaltm kalnl, toplam maliyet, enerji tasarrufu,
geri deme sresi ve evresel analizi zerindeki etkileri incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Optimum yaltm kalnl, enerji tasarrufu, baca gaz emisyonlar

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
175

ULIBTK 13 030
BR DOALGAZ KOMBNE EVRM SANTRALNDE NO
X
EMSYONLARININ
AZALTILMASI N UYGULANABLECEK KONTROL TEKNKLER

Ahmet CHAN
*
, Yakup KAHRAMAN
**
,Oktay HACIHAFIZOLU
***
, idem SUSANTEZ
****


*Takya niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 22030 EDRNE,
acihan@trakya.edu.tr
**Hamitabat Elektrik retim ve Ticaret A.. 39750 KIRKLAREL, yakup.kahraman@heas.gov.tr
**Bota Petrol letmeleri Blge Mdrl P.K. 73 Ceyhan, ADANA, yakupkahraman@gmail.com
***Takya niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 22030 EDRNE,
oktayh@trakya.edu.tr
****Takya niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 22030 EDRNE,
cigdemsusantez@trakya.edu.trZET

Son yllarda, doalgaz yakan gaz trbinlerinin boyut ve etkinliklerinde artma emisyonlar zerinde sk evre
mevzuat zemini oluturdu. Gaz trbin tasarmclar emisyonlar korurken veya azaltrken evrim verimini
iyiletiren srekli olarak aratrma yapmaktadrlar. Bunlar sk sk atan hedefler olduu gereinden dolay
aratrmalar daha zor yaplr. Dk kirletici madde emisyon oranlar elde etmek iin, eitli yanma ncesi ve
yanma sonras kontrol teknolojilerinden ya tek bana ya da kombinasyon halinde faydalanlmaktadr. Bu
almada, Hamitabat Doalgaz Kombine evrim Santralinde kullanlabilecek emisyon kontrol teknolojileri ve
gaz trbinleri zerindeki etkileri incelenmektedir. Avantajlar ve dezavantajlar emisyon kontrol teknolojilerinin
problemleri ile birlikte detayl olarak incelenmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Gaz Trbin, Emisyon, NO
x
, Kombine evrim, Yanma


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
176

ULIBTK 13 042
YATAY EKSENL RZGR TRBNLERNN
AERODNAMK PERFORMANSININ DEERLENDRLMES

Mahmut Can ENEL* ve Erdem KO**

*Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
55210, Atakum, Samsun, mahmutcan.senel@omu.edu.tr
**Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
55210, Atakum, Samsun, erdemkoc@omu.edu.trZET

Artan dnya nfusu ve teknolojideki geliimle birlikte lkeler enerji ihtiyalarn karlamak amacyla
yenilenemez enerji kaynaklarna alternatif olarak; temiz, gvenilir ve srdrlebilir olan yenilenebilir enerji
kaynaklarna ynelmektedir. Rzgar enerjisi temiz, gvenilir, srdrlebilir zellikleri sebebiyle en nemli
yenilebilir enerji kaynaklarndan biri konumundadr. Bu almada, aerodinamik tasarm parametrelerinin (u-hz
oran, kanat as, g katsays, kanat says, kaldrma/srkleme katsays oran) aerodinamik performans
zerine olan etkileri incelenmitir. Kanat asndaki artn aerodinamik performans drd belirlenmitir.
Ayrca tek ve iki kanatl rzgr trbinlerinde, g katsaysnn kanatl rzgr trbinlerine gre daha dk
olduu tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Rzgar enerjisi, rzgar trbini, aerodinamik performans


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
177

ULIBTK 13 043
RZGR ENERJSNN DNYADAK VE TRKYEDEK GENEL
DURUMU-ELEKTRK ENERJS RETM MALYET

Mahmut Can ENEL* ve Erdem KO**

*Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
55200, Atakum, Samsun, mahmutcan.senel@omu.edu.tr
**Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
55200, Atakum, Samsun, erdemkoc@omu.edu.trZET

Ekonomik, sosyal ve kltrel gelimeyle birlikte dnyada enerjiye olan talep gn getike artmaktadr. Enerji;
konut, sanayi, ulam ve tarm gibi birok alanda yaygn olarak kullanlan vazgeilmez bir kaynaktr. Fosil
yaktlarn yakn gelecekte tkenme tehlikesiyle kar karya kalmas nedeniyle birok lke yenilenebilir enerji
kaynaklarna ynelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklar arasnda en yaygn olan ve teknolojisi en hzl
gelien enerji kayna rzgar enerjisidir. Bu almada, rzgar enerjisinden elektrik enerjisi retim maliyeti
incelenmi, rzgar enerjisinin dnyadaki ve lkemizdeki durumu aratrlmtr. Yaplan incelemelerde, Aralk
2012 itibariyle lkemizin rzgar trbin kurulu gcnn 2312 MW olduu belirlenmitir. Trkiyenin rzgar
trbin kurulu gc, toplam rzgr enerji potansiyeli (48000 MW) ile karlatrldnda potansiyelin %4.8inin
kullanld tespit edilmitir. Bu yzden, rzgar enerjisine olan talebin arttrlarak 2023 yl hedefi olan 20000
MW kurulu gce ulalmas lkemiz menfaatleri asndan son derece nem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rzgar enerjisi, trbinin kurulu gc, rzgar enerji potansiyeli


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
178

ULIBTK 13 054
JEOTERMAL ENERJDEN PEM ELEKTROLZ METODUYLA HDROJEN
RETMNN TERMODNAMK VE TERMOEKONOMK ANALZ

Ceyhun YILMAZ* ve Mehmet KONOLU*

*Gaziantep niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
27310 ehitkamil, Gaziantep, ceyhunyilmaz@gantep.edu.tr
27310 ehitkamil, Gaziantep, kanoglu@gantep.edu.trZET

Bu almada bir jeotermal kaynaktan elde edilen elektrik ve s enerjisini PEM elektroliz nitesinde kullanarak
hidrojen retimi incelenmitir. Bu sistemde retilebilecek birim hidrojen miktar ve ekserjetik maliyetinin
jeotermal kaynan scaklna gre deiimi aratrlmtr. Bu amala tasarlanan sistemin termodinamik analizi
yaplm ve buna bal termoekonomik analiz yaplmtr.

Bu metotla elde edilen sonular deerlendirilerek, sistemden elde edilmek istenen hidrojenin birim ekserjetik
maliyetini termoekonomik analiz yntemi olan SPECO metot kullanlarak bulunmutur. Bu balamda gerekli
termodinamik ve termoekonomik analizler yapldnda, jeotermal kaynak scakl 160C ve ktlesel debisi 100
kg/s olarak kabullenilen sistemden retilen net i 3810 kW olarak hesaplanmtr. Bu retilen elektrik ii PEM
elektroliz nitesinde kullanlmaktadr. Sistemden ayrlan jeotermal atk suyun ss da elektroliz suyunun n
stmasnda kullanlmtr.

Elektroliz suyunun scakl 25Cden 80Cye kadar karlmtr. Sistemden retilebilen birim hidrojen miktar
0.0340 kg/s olarak hesaplanmtr. Toplam kombine jeotermal hidrojen sisteminin enerji ve ekserji verimlilii
%6.7 ve %23.8 olarak hesaplanmtr. Bir kilogram jeotermal akkan bana retilebilecek hidrojen miktar da
0.6014 gram olarak hesaplanmtr. Toplam sistem dikkate alnarak altrldnda, jeotermal santralden
retilen elektriin birim ekserjetik maliyeti 0.0347$/kWh (9.662$/GJ) olarak ve PEM elektroliz nitesinden
retilen hidrojenin ekserjetik maliyeti ise 5.507$/kgH2 (45.81$/GJ) olarak, SPECO metot kullanlarak
hesaplanmtr.

Anahtar Kelimeler: hidrojen, jeotermal, enerji, ekserji, elektroliz, termoekonomi.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
179

ULIBTK 13 056
KMR YAKITLI, BUHAR EVRML BR BLEK ISI-G SSTEMNN
TERMOEKONOMK NCELEMES

Seher METE* ve Taner DERBENTL**

* stanbul Teknik niversitesi, Enerji Enstits
34469 Maslak/stanbul, smete@itu.edu.tr
** stanbul Teknik niversitesi, Makina Fakltesi
34437 Gmsuyu/ stanbul, derbentlit@itu.edu.tr


ZET

Trkiye gibi gelimekte olan lkelerin hzl bir ekilde artan enerji talebinin karlanmas ancak mevcut enerji
kaynaklarnn en verimli ekilde deerlendirilmesi ile gerekleebilir. Bileik s-g retim (kojenerasyon)
sistemleri, konutlarda ve sanayide gerek duyulan s ve elektrii; tek kaynaktan, e zamanl olarak, yksek
enerjiden yararlanma oranlaryla retmektedir. Trkiyenin en byk rezerve sahip yerli birincil enerji kayna
linyit kmrdr. Kmrle alan bileik s-g retim sistemlerinin tasarm ve uygulanmas bu bakmdan
nemlidir.

Bu almada kmr kullanan orta lekli bir bileik s-g retim sisteminin termoekonomik zmlemesi
yaplmtr. Bu amala 2 MW elektrik, yaklak 6 MW sl gc olan buhar trbinli bir bileik s-g santralnn
termodinamik modeli kurulmu ve zmlenmitir. Bileik s-g sisteminin rnleri olan elektrik ve snn
maliyetleri, sistem bileenleri iin oluturulan maliyet denge denklemleri ve snr koullar yardmyla
hesaplanmtr. Kazan, trbin ve dier sistem bileenlerinin yatrm maliyetleri, verimleri ile kullanlan yaktn
fiyat; sistemin rettii elektriin maliyetini etkilemektedir. Yaplan hesaplar elektrik maliyetinin ortalama 0,104
TL/kWh, snn maliyetinin 0,43 TL/ton (0,059 TL/kWh) olduunu gstermitir. almada ayrca sistem
bileenleri ile ilgili termoekonomik parametreler hesaplanm ve maliyet oluumu irdelenmitir.

Enerji retim sistemlerinin evresel etkileri, gnmz toplumunda kayg yaratan ve ska gndeme gelen
konularn banda gelmektedir. Yksek karbon ieriine sahip fosil yaktlarn yanmas sonucu ortaya kan
karbondioksit kresel snmaya sebep olmaktadr. Bu almada, ele alnan bileik s-g sisteminin CO
2
salm
ile s ve elektriin ayr ayr retilmesi durumunda aa kacak CO
2
salm karlatrlm ve %45lk bir
azalma belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Bileik s-g retimi, kojenerasyon, termoekonomi, kmr, enerji maliyeti


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
180

ULIBTK 13 063
BR ISIL ENERJ DEPOLAMA SSTEMNE FAZ DEM MALZEMESNN
ETKS

Numan YKSEL*, Atakan AVCI**, Mustafa Kemal MAN ***

*Bursa Teknik niversitesi, Doa Bilimleri, Mimarlk ve Mhendislik Fakltesi, Mekatronik Mhendislii
Blm, 16190 Osmangazi/BURSA, numan.yuksel@btu.edu.tr
** Uluda niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm,
16059 Grkle/BURSA, atakan@uludag.edu.tr
*** Bursa Teknik niversitesi, Doa Bilimleri, Mimarlk ve Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii
Blm, 16190 Osmangazi/BURSA, mkemal.isman@btu.edu.trZET

Bu almada, bir sl depolama sisteminde depolama sresine tektik faz deiim malzemelerinin ve
zelliklerinin etkisi ele alnmtr. Enerji, akkan vastasyla sl depolama tanknda kresel kapsller iinde
bulunan faz deiim malzemesine (FDM) aktarlarak depolanmaktadr. Burada sou depolama amacyla farkl
tektik bileik (NaF/H
2
O, KNO
3
/H
2
O, NH
4
HCO
3
/H
2
O, MgSO
4
/H
2
O, NH
4
H
24
PO/H
2
O) kullanmnn ykleme
sresine etkisi teorik olarak tespit edilmitir. Bunun yansra, akkan debisi ve scaklnn etkisi incelenmitir.
Bunun iin FDM yaklamn ele alan matematik model kullanlarak hesaplamalar gerekletirilmi ve deneysel
sonularla karlatrlmtr. Bu FDMli sistemin performans, ykleme sresi, ykleme oran, depolama
etkinlii gibi parametreler, farkl alma artlarnda analiz edilmitir. Bu sistemde depolama sresi, -10 C sabit
scaklkta ve 0,5 m
3
/s debide tektik bileiklerin deiimiyle (KNO
3
/H
2
O hari) % 48,7e kadar azalmtr veya
% 36,4e kadar artmtr. Ayn scaklkta debinin 1,5 m
3
/se artmasyla % 48 azalmtr. 1 m
3
/s sabit debide
scakln -15
o
Cye dmesiyle % 41,4 oranna kadar azalmtr. Sonu olarak deiimde, faz deiim malzeme
zelliklerinden ergime gizli snn ve faz dnm scaklnn nemli etkisi vardr. Ayn zamanda faz deiim
malzemesi, depolama etkinliini ve ykleme orann etkilemitir. Bir enerji depolama sistemini tasarlarken
tektik faz deiim malzemesi kullanmn ve alma artlarnn nemli parametreler olduu anlalmtr.

Anahtar Kelimeler: enerji depolama, faz deiim malzemesi, depolama sresi, matematik model,


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
181

ULIBTK 13 064
SOMA LNYTNN SU BUHARI GAZLATIRMASIYLA SENTEZ GAZI RETM

Duygu UYSAL*, zkan Murat DOAN**, Bekir Zht UYSAL***

* Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Kimya Mhendislii Blm ve
Temiz Enerji Aratrma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR) Maltepe 06570 ANKARA, duysal@gazi.edu.tr
** Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Kimya Mhendislii Blm ve
Temiz Enerji Aratrma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR) Maltepe 06570 ANKARA, mdogan@gazi.edu.tr
*** Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Kimya Mhendislii Blm ve
Temiz Enerji Aratrma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR) Maltepe 06570 ANKARA, bzuysal@gazi.edu.trZET

Bu almada, dolayl olarak stlan ve su buhar kullanlan bir gazlatrc yardmyla linyitten sentez gaz
retilmitir. Deneysel alma, laboratuar lekli linyite gre yar kesikli sabit yatakl bir gazlatrcda
gerekletirilmitir. almada Soma yresine ait linyit kullanlmtr. Gazlatrma ilemine tabi tutulan bu
linyit, ncelikle bir tcde tlm ve daha sonra kaba analizleri yaplmtr. Laboratuar lekli 40 mm
apnda sabit yatakl gazlatrma reaktrnde 2-3 mm partikl boyu aralndaki linyit, 600
o
C - 800
o
C scaklk
aralnda su buhar atmosferinde gazlatrma ilemine tabi tutulmulardr. Su buhar ak hz 5-15 g/dak
aralnda deitirilmitir. Gazlatrma scaklnn ve su buhar ak hznn gazlatrma sonucunda elde edilen
sentez gaz bileimi (hidrojen, metan, karbon monoksit ve karbon dioksit) zerine etkileri aratrlmtr. Gaz
rnlerin analizi gaz kromatografi cihaz kullanlarak yaplmtr. Yaplan alma sonucunda, gaz rn
ierisinde bulunan hidrojenin yzdesi % 8 - 76 arasnda, karbon monoksitin yzdesi ise % 15 - 83 arasnda
deitii gzlenmitir. Optimum gazlatrma scakl 700
o
C ve optimum su buhar ak hz 10 g/dak olarak
belirlenmitir. Ayrca, linyite gre yar kesikli sistemde yaplan bu deneysel alma sonular, srekli
gazlatrma sistemine adapte edilerek CHEMCAD program ile simle edilmitir. Yaplan parametrik alma
sonularnn deneysel sonularla uyum iinde olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen; Su buhar ile gazlatrma; Dolayl stmal gazlatrma.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
182

ULIBTK 13 072
PEZOELEKTRK VE PROELEKTRK ZELLKL MALZEMELERLE
MELEZ ENERJ HARMANLAYICI TASARIMI

Aziz KOYUNCUOLU
1,2
, zge ZORLU
2

Tuba OKUTUCU-ZYURT
1,3
ve Haluk KLAH
1,2,4

1 Orta Dou Teknik niversitesi, Mikro-Nano Teknoloji Program, 06800 ankaya/ ANKARA
2 ODT-MEMS Aratrma ve Uygulama Merkezi ,ANKARA
3 Orta Dou Teknik niversitesi, Makine Mhendislii Blm ANKARA
4 Orta Dou Teknik niversitesi, Elektrik-Elektronik Mhendislii Blm ANKARA
akoyuncuoglu@mems.metu.edu.tr, zorlu@metu.edu.tr, okutucu@metu.edu.tr, kulah@metu.edu.trZET

Bu almada, piezoelektrik ve piroelektrik zelliklerini kullanan yeni bir melez enerji reteci tasarm
sunulmutur. Enerji reteci metal bir kol ucuna tutturulan PZT para eklindedir. Metal kol, d kaynakl bir
titreim altnda farkl scaklklardaki iki yzey arasnda hareket etmektedir. Piezoelektrik malzeme olarak
kullanlan PZT, ayn zamanda piroelektrik zelliklere de sahiptir. Bu iki etkinin ayn anda kullanlmas sayesinde
k RMS voltaj 50C scaklk fark altnda sadece piezoelektrik etkiye gre %10 arttrlabilmitir.

Anahtar Kelimeler: Enerji harmanlayc, piezoelektrik, piroelektrik, melez enerji harmanlayc.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
183

ULIBTK 13 082
UAKLARDA BUZLANMANIN SONLU HACMLER YNTEM LE
NCELENMES

Ramazan DKME* ve Prof. Dr. A. Cihat BAYTA**

*stanbul Teknik niversitesi Uak ve Uzay Bilimleri Fakltesi Uak Mhendislii Blm
34467 Maslak, stanbul, dokmer@gmail.com
** stanbul Teknik niversitesi Uak ve Uzay Bilimleri Fakltesi Uak Mhendislii Blm
34467 Maslak, stanbul, baytas@itu.edu.trZET

Buzlanma, hava tatlarnn performansna ve yapsna en fazla zarar veren oluumlardan biridir. Aerodinamik
yapy ve kararll bozucu etkisi tutunma kaybna, hatta dmesine yol aabilmektedir. Buzlanmann nlenmesi
buzlanmann zlmesinden daha nemli bir yere sahiptir. Buzlanmann oluma mekanizmasnn nasl
olduunun ve nasl ilerlediinin bilinmesi nlem alnma yollar hakknda bir fikir verebilmektedir. Bu almayla
buzlanmann ilk oluum karakteristiini belirlenmesi ve ilerleyiinin aklanmas amalanmtr. Buzlanma
olarak kra (rime), effaf (glaze) en ok karlalan eitlerdir. ncelikle buzlanmay etkileyen parametreler
nda buzlanma eitlerine karlk gelen model oluturulurken enerji ve ktle korunum kuralna dayanan,
havaclk alannda birok buzlanma tahmini programna temel olan Messinger modelinden yararlanlmtr.
effaf buz oluumu srasnda ise Messinger modelinin geniletilmi hali olan Stefan modeli esas alnmtr.
Kra ve cams buz iindeki sl denklemler tanmlandktan sonra, snr artlar ve denklemdeki deikenler
boyutsuzlatrlmtr. Snr koullarnda ise zamana bal deiimler olduu iin buralarda deikenleri sanki
daimi olarak dnlmektedir. Bu durum, fiziksel olarak buz oluum orannn aka s iletim oranndan daha
yava olduunu gstermektedir. Sonlu hacimler ynteminde hcre merkezli model hareketli zm ana
uyarlanarak snr koullarnn ilerleyii ifade edildikten sonra, sonulara elde edilen bant genilikli matris
denklem takmnn zmnde Thomas algoritmasyla ulalmtr. Saysal zm sonucu elde edilen deerler
benzer konuda yaynlanm almalar ile dorulama amal karlatrlmtr. Sadece kra olutuunda
boyutsuz buz kalnl yaklak olarak 1,5 olmaktadr. Bunun yannda ise yzey scaklnda konuma bal ok
byk deiimler olmamakla beraber boyutsuz scaklk 0,2nin stnde olmaktadr. Su olumaya baladktan
sonra suyun bir ksm donmaya devam etmekte, bir ksm ise su olarak kalmaktadr. Elde edilen tm saysal
sonular grafik olarak sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Buzlanma, Kra ve effaf Buz, Messinger Modeli, Stefan Modeli, Sonlu Hacimler
Yntemi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
184

ULIBTK 13 087
JEOTERMAL ENERJL VE GNE ENERJL SERA ISITMA SSTEMLERNN
KARILATIRILMASI: EGE BLGES N KRTK BR GZDEN GERME

r. Gr. Dr. zgr BAYER* ve ehnaz EKTA**

*Orta Dou Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 06800
ankaya/ANKARA,bayer@metu.edu.tr
**Orta Dou Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 06800
ankaya/ANKARA,e167652@metu.edu.trZET

Bu almann amac, literatrdeki benzer almalarn gzden geirilmesi ile Ege Blgesi'nde seraclkta
kullanlan jeotermal ve gne enerjili stma sistemlerinin verimliliklerinin karlatrlmas, her iki stma
sisteminin olumlu ve olumsuz yanlarnn ortaya konulmasdr. almada, seralarn stlmasnda fosil yaktlar
yerine yenilenebilir enerji trlerinin kullanmnn dnya apnda yaygnlatrld dikkate alnarak, Ege Blgesi
iin yenilenebilir enerji trlerinin hangi alardan birbirlerine stnlk saladklar karlatrmal olarak
sunulmutur. Bu kapsamda; ayrntl literatr taramas ile blgenin jeotermal enerji ve gne enerjisi potansiyeli
aratrlm ve jeotermal enerji ile gne enerjisi kullanlarak sera stmasnn yapld eitli rnekler
incelenmitir. alma, Ege Blgesi'nin her iki enerji kayna asndan da zengin olduunu, eitli lkelerde
kullanlmakta olan jeotermal ve gne enerjili sera modellerinin ve aratrma yntemlerinin pek ounun Ege
Blgesi iin de uygulanabileceini ortaya koymaktadr. ncelenen baz s depolama yntemi rneklerinin
kullanmnn sz konusu seralarda verimi artraca belirlenmitir. Gne enerjili sistemlerde kullanlan
malzemelerin maliyeti; jeotermal enerjili sistemlerde ise jeotermal akkann tanmasnda korozyon nedeniyle
oluan ek maliyet sorun oluturabilmektedir. Sonuta, gne enerjili seralarn ky eridi iin; jeotermal enerjili
seralarn jeotermal kaynaklarn bulunduu Dikili, Germencik gibi ky eridi ileleri ile Bat Anadolu Blm
iin daha verimli olaca belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Is ve ktle geii, Termodinamik, Yenilenebilir enerji kullanm, Sera stlmas, Jeotermal
enerji, Gne enerjisi, Ege Blgesi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
185

ULIBTK 13 099
N LEM UYGULANAN VE UYGULANMAYAN K TP KAYISININ KURUTMA
ERLERNE GNE IINIMININ ETKSNN MATEMATKSEL
MODELLENMES

Gkhan GRLEK
*
, Necdet zbalta
*
, A. Emre GNEL
**

*
Ege niversitesi,Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
35310 Bornova / ZMR, gokhan.gurlek@ege.edu.tr ; necdet@ozbalta.com

**
Ege niversitesi Fen Bilimleri Enstits
35310 Bornova / ZMRZET

Bu almada, n ilem uygulanan ve uygulanmayan iki tip kaysnn gneli kurutma almalar yaplm ve
gne nmnn kurutma erilerine olan etkileri matematiksel modeller ile incelenmitir. Bu amala rnlerin
kurutulmas iin gne enerjili hava stcs ile birleik doal tanml bir kurutucu kullanlmtr. Deneysel
almalar zmirde gerekletirilmi olup iki grup halinde kays kurutulmutur. Birinci grup deneyde kayslara
herhangi bir n ilem uygulanmadan kurutma yaplmtr. kinci grup deneyde ise kayslar kkrtleme
ileminden geirilerek kurutulmutur. Kurutma periyodlar boyunca nem, hava hz, scaklk, gne nm,
kurutulan rnn ktle kayb gibi deerler dzenli olarak llm ve kaydedilmitir. Deneyler sonucu her bir
kays tipi iin gne nmna bal ktle orann veren polinom ve stel denklemler tretilmitir. Literatrde
bulunan ondrt farkl matematiksel model belirleme katsays (R
2
), ortalama karesel hata (RMSE), ortalama
sapma hata (MBE), azaltlm Ki-kare (_2) ve modelleme verimliliinin (EF) deerleri dikkate alnarak
incelenmi ve en uygun kurutma modelini veren denklem seilmitir. Bulunan en uygun kurutma modeline gre
mevsimsel gne nm deerleri dikkate alnarak yln her ay iin her iki tip kaysnn tahmini kuruma sreleri
bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, Gneli Kurutucu, Gne enerjisi


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
186

ULIBTK 13 110
E EKSENL YATAY SLNDRK BR HALKA ARALIK ERSNDE
PARAFNLE GZL ISI DEPOLAMA

M.Yusuf YAZICI* Mete AVCI** ve Orhan AYDIN***

Karadeniz Teknik niversitesi Makina Mhendislii Blm 61080, Trabzon,
* yazicimy@ktu.edu.tr
** mavci@ktu.edu.tr
*** oaydin@ktu.edu.trZET

Bu almada, yatay olarak konumlandrlan silindirik halka aralk bir geometriye sahip bir gizli s depolama
sisteminde bir faz deitiren maddenin (FDM) erime (arj) ve katlama (dearj) karakteristikleri deneysel olarak
incelenmitir. Faz Deitiren Madde olarak parafin (Merck/hexacosane) ve s transfer akkan olarak ise saf su
kullanlmtr. Deneyler, sabit bir hacimsel debide ve tek bir erime ve katlama akkan giri scaklnda
gerekletirilmitir. Erime/katlama srasnda meydana gelen fiziksel mekanizmann anlalabilemesi iin FDM
ierisindeki scaklk dalm elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Termal enerji depolama, Faz deitiren maddeler, Parafin, Erime, Katlama


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
187

ULIBTK 13 124
YATAAN TERMK SANTRAL UUCU KLLER VE POLPROPLEN
ATIKLARININ KOMPOZT MALZEME RETMNDE DEERLENDRLMES

Tlay YILDIZ, Emin EL, Glah AKMAK ve Cengiz YILDIZ

Frat niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 23279 ELAZI
tyildiz@edu.edu.tr; eminel85@hotmail.com, gulcakmak@firat.edu.tr, cyildiz@firat.edu.trZET

Bu almada, farkl trde iki atk malzeme kullanlarak retilen yeni bir yap malzemesinin s iletkenlik ile
mekanik zellikleri deneysel olarak incelenmitir. Atk malzemeler olarak termik santrallerde elde edilen uucu
kl ile polipropilen kullanlmtr. Bu iki atk malzeme nemli derecede ekonomik kayplara ve evre kirliliine
yol amaktadr. Deneylerde kullanlan uucu kller Yataan Termik Santralinden temin edilmitir. Uucu kl
ve atk polipropilenden kompozit malzeme rnekleri retilmitir. Uucu kl ve polipropilen arlka oranlar 10,
20, 30, 40, 50, 60 ve 70 olarak alnmtr. retilen kompozit malzemelerin mekaniksel ve fiziksel zelliklerinin
belirlemek iin sl iletim katsays, basn dayanm, su emme kapasitesi ve anma kayb incelenmitir. Isl
iletkenlik deerinin uucu kl miktarnn artmas ile azald grlmtr. Ayrca, basn dayanm ve anma
kayb polipropilen miktarnn artmasyla artmtr. Su emme oran TSE snrlar ierisinde kalmtr.
Bu balamda, retilen kompozit malzemeler dk younluk ve dk s iletkenlik katsayna sahip olduundan
alternatif bir hafif yap malzemesi olarak kullanlma potansiyeli bulunmaktadr. Elde edilen sonulardan, bu atk
malzemenin kullanlmasyla hem evre probleminin azaltlabilecei hem de enerji tasarrufu yoluyla ekonomiye
kazan salanabilecei grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Uucu kl, polipropilen, kompozit, sl iletkenlik katsays.ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
188

ULIBTK 13 158
ANAEROBK ORTAMDA YUMURTA TAVUU DIKISININ BYOGAZ RETM
VERMNE ETKSNN NCELENMES VE BYOGAZ TESSNE UYGULANII

Mehmet smet BAYRAKLI* ve brahim ATILGAN**

*Gazi niversitesi Mhendislik-Mmarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, mibayrakli@enerbay.com.tr
**Gazi niversitesi Mhendislik-Mmarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, atilgan@gazi.edu.trZET

Yaplan bu alma kapsamnda, ncelikli olarak yumurta tavuu dksnn karakteristik zellikleri tespit
edilmitir. Daha sonra bu dk zerinde yaplan asidik ve bazik n ilemli ve n ilemsiz uygulamalarn, biyogaz
retim miktarlar zerinde oluturaca etkileri ve biyogaz ierisindeki metan oranlar incelenmitir. Bu inceleme
neticesinde, anaerobik ortamda rtlmek zere fermantre beslenecek olan %22,66 kat madde ve %74,92
uucu kat madde ieren yumurta tavuu dksnn; n ilemsiz olmas ve %7,42 toplam kat madde oranna
seyreltilmesi gereklilii ortaya konmutur. Fermantasyon sonucu aa kan gazn %78,35 CH
4
deerine sahip
olduu gzlemlenmitir. Bylece yumurta tavuu dksndan maksimum dzeyde biyogaz retiminin
salanabilmesi iin, ideal ortam koullar tespit edilmitir. Elde edilen bu verilere gre iki adet yukar akl
amur yatakl reaktr uygulamal biyogaz tesisi tasarm yaplm ve Sanayi Bakanlndan alnan destek
kapsamnda bir adet biyogaz tesisinin kurulumu gerekletirilmitir. Bu tesise %7,42 toplam kat maddeli tavuk
dks beslemesi yaplmtr. Deneysel almalara gre tek reaktrl sistemde %5-10 arasnda daha dk gaz
k salanmtr. ift reaktrl uygulamada, tek reaktrl sisteme gre %10-12 arasnda fazla gaz k
salanmtr. Ayrca sisteme adapte edilen geri dnm sistemi ile, ilk reaktre gre %3-5 arasnda gaz art
salanmtr.

Anahtar Kelimeler: Biyogaz tesisi, Anaerobik ortam, Yumurta tavuu dks, Biyogaz retimiULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
189

ULIBTK 13 187
POLMER ELEKTROLT MEMBRANLI YAKIT HCRESNDE
ELEKTROLT FAZ POTANSYELNN NCELENMES

Glah zk*, Emin alan Kumbur** ve Hseyin YAPICI*

*Erciyes niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Enerji Sistemleri Mhendislii Blm 38039 Melikgazi/
KAYSER, gulsah@erciyes.edu.tr, yapici@erciyes.edu.tr
** Drexel University, Department of Mechanical Engineering and Mechanics, Philadelphia, USA
eck321@drexel.eduZET

G salamay devam ettirmek iin yenilenebilir olmayan zamanla tkenecek olan kaynaklarn kullanm
lkemiz ve dnya apnda eitli evresel sorunlara neden olmaktadr. Bu evresel skntlardan dolay
aratrmaclar mevcut kaynaklarn yerine geebilecek temiz, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklar
aratrmaktadrlar. Bu aratrmalar sonucunda, temiz enerji reten teknolojilerden biri olan yksek g
younluu ve verimlilie sahip yakt hcreleri kefedilmitir. Bu almann amac; farkl alma koullar
altnda bir PEM yakt hcresinin performansn byk lde etkileyen Nafion membran ve katalizr
tabakalardaki elektrolit faz potansiyel deiiminin saysal olarak incelenmesidir. Bu ama dorultusunda iki
boyutlu matematiksel bir model oluturulup parametreler ve alma koullar belirlenmitir. Saysal zmler
COMSOL Multiphysics 4.1 yazlm ile gerekletirilmitir. ki boyutlu saysal model literatrdeki deneysel
verilerle karlatrlm ve doruluu kantlanmtr. Hcrenin alma scaklnn, basncnn ve bal neminin
deimesi ile elektrolit faz potansiyelinin nemli lde deitii grlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temiz enerji teknolojileri, Hidrojen Enerjisi, Polimer elektrolit membranl yakt hcresi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
190


ULIBTK 13 188
H
3
PO
4
KATKILI POLYBENZMIDAZOL (PBI) ESASLI PEM YAKIT HCRESNN
PERFORMANSININ SAYISAL MODELLENMES

*Glah zk,

**Muhammet elik, *Gamze Gen, *Hseyin Yapc

*Erciyes niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Enerji Sistemleri Mhendislii Blm 38039 Melikgazi/
KAYSER
gulsah@erciyes.edu.tr; gamzegenc@erciyes.edu.tr; yapici@erciyes.edu.tr
**Aksaray niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm 68100 AKSARAY
celik@aksaray.edu.trZET

PBI esasl yakt hcreleri 120 ila 200C arasndaki scaklklarda etkili olarak altrlabilir. Yksek alma
scakl nedeniyle, gelimi s geri kazanm, dk maliyet ve minimum su/s ynetimi gibi benzersiz
avantajlara sahiptir. Dezavantaj ise katksz halde PBI membranlarn iyonik iletkenlii ok dktr. Bu tip
membranlarn iyonik iletkenliini artrmak iin PBI membrana fosforik asit katks yaplmaktadr. Bu almann
amac; fosforik asit katksnn ve hcre alma scaklnn H
3
PO
4
katkl PBI membranl PEM yakt hcresi
performans zerine nasl bir etki yapt zerine bir almadr.Bu ama dorultusunda inerdigiated kanal tipine
sahip hcre iin iki boyutlu matematiksel bir model oluturuldu. alma parametreleri ve koullar belirlenerek
modele entegre edildi. Saysal modelin oluturulmas ve zmlemelerin yaplmas iin sonlu elemanlar tabanl
COMSOL Multiphysics 4.2a kullanlmtr. ki boyutlu saysal model literatrdeki deneysel bir alma ile
karlatrlarak modelin doruluu ispatlanmtr. Yakt hcresi performansnn fosforik asit katksyla ve
alma scaklnn artyla nemli lde artt ve ohmik kayplarn azald grlmektedir.

Anahtar Kelimeler:Hidrojen Enerjisi, H3PO4 katkl PBI esasl PEM yakt hcresi, Hcre performans.ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
191

ULIBTK 13 198
YAPAY SNR ALARI LE AFYON JEOTERMAL BLGESEL ISITMA
SSTEMNN TERMODNAMK YNDEN OPTMZASYONU

Mehmet Ali ALKAN * ve Ali KEEBA **

* Mula Stk Koman niversitesi Ula Ali Koman MYO Elektrik ve Enerji Blm
48640 Ula, Mula, maalkan@mu.edu.tr
** Mula Stk Koman niversitesi Teknoloji Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
48000 Ktekli, Mula, alikecebas@mu.edu.trZET

Bu alma gerek alma koullar altnda jeotermal blge stma sistemin (JBIS) ekserjetik performans
parametrelerini tahmin etmek iin yapay sinir a (YSA) modellemesi ile ilgilidir. Bunun iin Afyonkarahisar
ehrindeki Afyon JBIS dnld. 2009-2010 stma sezonunda Afyon JBIStan elde edilen ortalama gnlk
termal veriler toplanm ve ekserji analizi gerekletirilmitir. Sistemden toplanan ve ekserji analizinden hesap
edilen veriler kullanlarak geri yaylm renme algoritmasna dayanan YSA modeli gelitirilmitir. A
minimum karekk ve ortalama mutlak bal hatalar iin maksimum korelasyon katsays retmitir. alma
sonular, termal sistemlerde zellikle JBISlerde YSA model baarl bir ekilde uygulanabileceini ve
sistemlerin ekserjetik performans parametrelerini tahmin etmek iin yksek doruluk ve gvenilirlik saladn
gstermitir.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal Enerji, Blgesel Istma, Ekserji analizi, Performans tahmini, YSA.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
192

ULIBTK 13 227
DK IINIM DDETNDE GNE ENERJS DESTEKL SU KAYNAKLI BR
ISI POMPASI SSTEMNN DENEYSEL PERFORMANS ANALZ

brahim ATMACA, ada ARKACI ve Sezgi KOAK SOYLU

Akdeniz niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, 07058, Antalya
atmaca@akdeniz.edu.tr, cagdascarkac@gmail.com, sezgikocak@akdeniz.edu.trZET

Bu almada Antalya da kurulu olan gne enerjisi destekli, su kaynakl bir s pompas sisteminin deneysel
performans analizi incelenmitir. Bilinen gne enerjisi destekli s pompas sistemlerinden farkl olarak kurulan
sistemde 2 ton kapasiteli su deposunda enerji depolamas yaplmtr. Antalya gibi lman ve k aylarnda nm
iddetinin yksek olduu blgelerde snma ihtiyac daha ok akam saatlerinde ortaya kmaktadr. Bu nedenle
kurulan sistemde bir enerji depolamasna gidilmitir. Sistem nmn dk olduu gnlerde de alacak ekilde
dizayn edilmitir. Bu gibi gnlerde, depo suyu scakl limit deerlerin altna dtnde taze ebeke suyu ile
beslenmitir. Bu alma kapsamnda nm iddetinin ortalama 164.8 W/m
2
gibi dk olduu bir gnde sistem
performansnn analizi yaplmtr. almada depo suyu scakl, s pompas bileenlerinin her biri iin gerek
arac akkan gerekse giri k su scaklklar, s pompas alt ve st basn deerlerinin deiim aralklar
sunulmu, s pompas ortalama COP deeri 2.93 olarak tespit edilmitir. Sistemin ekserji analizi yaplm, her
bir bileenin ekserji yok oluu deerleri de verilmi, en yksek ekserji yok oluunun s pompas iin
buharlatrcda olduu tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Gne enerjisi, s pompas, enerji ve ekserji analizi
.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
193

ULIBTK 13 231
TAIT KLMASI PERFORMANSININ DNAMK EVRE ARTLARINDA
DENEYSEL NCELENMES

zgr SOLMAZ*, Muammer ZGREN** ve Eyb CANLI*

*Seluk niversitesi Teknik Eitim Fakltesi Makine Eitimi Blm
42003 Seluklu/KONYA, osolmaz@selcuk.edu.tr; ecanli@selcuk.edu.tr
** Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42003 Seluklu/KONYA, mozgoren@selcuk.edu.trZET

Aktif gvenlik sistemleri arasnda yerini alan klima sistemi, gnmz tatlarnda standart bir donanm olarak
bulunmaktadr. Klima sistemi, konvensiyonel ve hibrit tatlarn yakt ekonomisini ve emisyonlarn etkileyen en
nemli yklerdendir. Bu alma da, tat klima sistemi bir minibs zerine kurulmu, klima performansn
belirlemek amacyla scaklk, basn ve nem sensrleri, debi ler ve g ler cihazlar ile donatlan sistem yaz
aylarnda dinamik evre artlarnda test edilmitir. almada, evaporatr zerinden geen hava debisinin sabit
olmas durumunda (kanal ierisindeki ortalama hznn 8 m/s deeri iin), kompresr hznn (devrinin)
deiiminin klima performansna etkisi aratrlmtr. Elde edilen deneysel sonulardan sistemin Konya ilinde
altrlmas ile STKnn artan kompresr devri (1000 d/dk dan 3000d/dk) ile STKnn 3.85den 2.12e kadar
derek azald ve minimum STKnn yaklak 2 olduu grlmtr. Performans deneylerinden elde edilen
sonularn zamana bal deiimleri detayl analiz edilerek, yorumlanmtr.

Anahtar Kelimeler: Tat Klima Sistemi; R134a; STK, Enerji, Konfor, Klima.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
194

ULIBTK 13 239
NANOMALZEME KAPLAMALI CAMIN FOTOVOLTAK PANELLERN
PERFORMANSINDAK ETKSNN ARATIRILMASI

zgr BEDER ve Ltf NAMLI

Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
55139 Kurupelit/ SAMSUN
ozgur_beder@hotmail.com, lnamli@omu.edu.trZET

Gne enerjisi gnmzde birok alanda kontroll olarak kullanlmaktadr. Gne pilleri de lkemizde elektrik
ebekelerinin olmad blgelerde ve yerleim yerlerine uzak gzetim istasyonlar, deniz fenerleri, otoyol
aydnlatmas vb. gibi alanlarda kullanlmaktadr. Kullanm alanlarndaki bu kstlln temel sebebi fotovoltaik
panellerdeki temel yapsal baz problemlerdir.
almann amac, problemin tantmnda da belirttiimiz gibi fotovoltaik panellerde bulunan gne pillerinin
yksek scaklklarda verimlerinin dmesini engellemek amacyla scaklk artna sebep olan kzl tesi
blgedeki dalga boyuna sahip geri yanstan nano malzeme kapl camlarn etkisini incelemektir.
Polikristal silikon malzemeden retilen fotovoltaik hcrelerin her 1C lik art iin elektriksel gte ortalama %
0.4 lk kayp olduu dnldnde gne panellerinin kzl tesi filtre kapl camlarla kaplanmas gneten
elektrik retimini srecinde verim arttrlmasna katk salayacaktr.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
195

ULIBTK 13 249
MEVCUT GNE IINIMI MODELLERNN SAMSUN L N
KULLANILABLRLNN ARATIRILMASI

.Kadir BAKIRCI
*
ve Mehmet KAYA
**

*
Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm, 25240 Erzurum,
abakirci@atauni.edu.tr
**
Erzincan niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm, 24100 Erzincan,
mkaya@erzincan.edu.trZET

Gne enerjisi tabiattaki en temel yenilenebilir enerji kaynaklarndan biridir ve dier alternatif enerji kaynaklar
arasnda nemli bir yere sahiptir. Gne enerjisiyle alan sistemlerin projelendirilmesinde, ilgili blgeye ait
gne nm verilerinin bilinmesi ok nemli bir parametredir. Gne nm verilerinin mevcut olmad
yerlerde uygun modeller kullanlarak bu parametre belirlenebilmektedir. Gne nm miktarn belirlemek iin
dnyada ve lkemizde birok model gelitirilmitir. Bu almada, literatrde gelitirilen eitli gne nm
tahmin modellerinin Samsun ili iin kullanlabilirlii, istatistiksel karlatrma metodu ile incelenmitir.

Anahtar kelimeler: Gne enerjisi, Gne nm modelleri, Karlatrma, Samsun


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
196

ULIBTK 13 257
BAYBURT LNDE KURULMASI DNLEN YAY ATILI SERA N GNE
ENERJS HESAPLAMALARI

Uur AKIR* Erol AHN** ve Kemal OMAKLI***

*Bayburt niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
69000 Merkez/ BAYBURT ucakir@bayburt.edu.tr
**Ordu niversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Blm
52000 Merkez/ ORDU esahin1972@gmail.com
***Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
25000 Merkez/ ERZURUM kcomakli@atauni.edu.trZET

Gne enerjisi dier enerji kaynaklarnn da ana kayna olarak kabul edilmekte olup gerek enerji, elektrik s ve
g retimi alanlarnda ve gerekse tarm gibi hayatn dier alanlarnda dolayl ya da direkt olarak kullanlabilen
bir enerji trdr. Gne enerjisinden en ok yararlanlan ziraat faaliyetlerinin banda seraclk gelmektedir.
Seralar, bitki yetimesine uygun artlarn salanmas amac ile evre artlar kontrol edilebilen veya dzenlenen
cam, plastik, fiberglas gibi geiren materyallerle rtl yap veya yap elemanlar olarak bilinmektedir. Bu
alma Bayburt li iklimsel ve meteorolojik koullar altnda bulunan yay atl bir serann farkl konum ve
oryantasyonlar iin gne enerjisinden faydalanma oranlar zerine yaplm bir aratrmadr. alma
kapsamnda Bayburt snrlar iinde tesis edilecek yay atl bir serann gne enerjisinden en iyi ekilde
faydalanmas iin MATLAB program kullanlarak en uygun yn ve llerin belirlenebilecei saysal bir
modelleme almas yaplmtr. Oluturulan modelleme belirli boyutlardaki rnek seralar iin altrlp baz
sonular elde edilmi olsa da istenildiinde farkl ekil ve boyutlardaki yaplar iinde kullanlabilmekte ve en
uygun yn ve konum tayini yaplabilmektedir. alma kapsamndaki temel parametreler ise sera azimut as,
sera boyunun sera enine oran ve serann ald toplam dnemlik nm olarak belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Seraclk, Gne Enerjisi, Direk Inm, Yenilenebilir Enerji


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
197

ULIBTK 13 258
TRKYEDE KONUT ENERJSNN KARILANMASI N DOALGAZ
YAKITLI YAKIT HCRES SSTEMNN KULLANILMASI

Uur AKIR*, brahim Erdem EKER** Erol AHN***

*Bayburt niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
69000 Merkez/ BAYBURT, ucakir@bayburt.edu.tr
**Makine Mhendisi
58000 Sivas; ierdemseker@gmail.com
***Ordu niversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Blm
52000 Merkez/ ORDU esahin1972@gmail.comZET

Yakt pilleri zellikle son yllarda bilim adamlarnn ok fazla stnde durduu temiz, evreye dost ve yksek
verime sahip enerji dnm sistemleridir. Bu sistemlerde temel yakt hidrojendir. Hidrojen ve oksijen
arasndaki elektrokimyasal reaksiyondan faydalanlarak dorudan elektrik reten yakt pili sistemleri enerji
dnmn yanma evresi olmadan tamamlamaktadrlar. Yakt pilleri, iklim artlarndan bamsz olarak, enerji
ihtiyacnn olduu her yerde kesintisiz biimde enerji retimine imkn salayabildikleri iin yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklar iinde zel bir yere sahiptirler. Son zamanlarda deien yaam tarz ve enerji kullanm
yntemlerine bal olarak ebekeye bal durumlarda yedek sistem olarak alacak, ebekeden bamsz
durumlarda ise gereken enerjiyi salayacak sistemlere ihtiya duyulmaktadr. Hidrojen ile alan ve elektrik
enerjisinin yan sra bir miktar s enerjisi de aa karan yakt hcreli bir sistem bu ihtiyac karlamak
amacyla kullanlabilir. Ancak yakt pili sistemleri henz yaygnlamad ve geliim evresini tamamlam
olmadndan evsel kullanmlar bata olmak zere birok uygulama alan iin ok pahal sistemlerdir. Bu
almada, Bayburt artlarnda 120m
2
bir konutun snma, scak su ve elektrik enerjisi ihtiyalarn karlad,
doalgaz-kombi sistemi ile beraber alan, doalgaz hattndan beslenen, ebekeden bamsz kendi elektriini,
snma ve scak su ihtiyacn karlayabilen Hidrojen-Yakt Pili sisteminin kullanlabilirlii analiz edilmi ve
konvansiyonel sistemlerle karlatrlarak ve maliyet analizleri yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Yakt Hcresi, Hidrojen Enerjisi, Yenilenebilir Enerji, Bayburt


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
198

ULIBTK 13 259
KK LEKL FTLKLER N BYOGAZ TESS TASARIMI, KULLANIMI
VE IKTILARIN LLMES

Mustafa UYSAL , Nafiz KAHRAMAN, Selahaddin Orhan AKANSU, Bilge ALBAYRAK EPER ve
ahittin AYDEMR

Erciyes niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 38039 Talas/ KAYSERZET

Gnmzde fosil kaynaklardan elde edilen enerjinin tkenme noktasna gelmesi ve ar derecede fosil yakt
kullanlmasnn meydana getirdii hava ve evre kirlilii dnyamzn ve lkemizin enerji politikasnda nemli
bir yer tutan alternatif temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarndan faydalanma zorunluluunu beraberinde
getirmektedir.

Fosil enerji kaynaklar bakmndan yeterli kaynaa sahip olmayan lkemiz yenilenebilir enerji kaynaklar
bakmndan olduka iyi durumda saylabilir.

lkemizde enerji retimi, tketime oranla daha yava olarak artmaktadr. Bunun nedenlerinin biri nfusun
artnn yan sra kii bana tketilen enerji miktarnn da kalknmaya paralel olarak artmasdr. Enerji
kaynaklarndan ithal edilen petroln nemi byktr. nk toplam enerji tketiminde byk bir paya sahip
olan petroln, yine byk bir ksm dardan ithal edilmektedir. Enerjide bu kadar byk da bamllk hem
stratejik ynden son derece nemlidir, hem de ekonomik dengeye olumsuz etkileri byk olmaktadr.
Yenilenebilir enerji kaynaklarnn neminin anlald bu sorunlar yznden bata biyogaz olmak zere,
yenilenebilir enerji kaynaklar potansiyelinin deerlendirilmesi byk nem tamaktadr.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
199

ULIBTK 13 266
JEOTERMAL ENERJ DESTEKL ALIAN ISI POMPASI LE
BYOGAZ RETMNN PERFORMANS ARATIRMASI: KONYA RNE

*Sercan YAMUR, **Sercan DOAN, **Muharrem Hilmi AKSOY ve **Muammer
ZGREN

*Karadeniz Teknik niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
61080 Merkez/TRABZON syagmur@ktu.edu.tr;
**Seluk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
42075 Seluklu/KONYA sercandogan@selcuk.edu.tr; muharremaksoy@selcuk.edu.tr;
muammerozgoren@selcuk.edu.trZET

Enerji, insanlarn konforlu yaam srdrebilmesi iin nemli bir faktrdr. Bununla birlikte enerji retimi
lkelerin gelimilik dzeyinin bir gstergesidir. Fosil yakt kaynaklarnn zamanla tkenecek olmas ve kresel
snma zerindeki olumsuz etkiye sahip olmas, insanlar rzgar, gne, hidroelektrik, bioktle ve jeotermal gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarna ynlendirmektedir. Ayn zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarnn yetersiz
olduu blgelerde hibrit sistemler oluturularak enerji ihtiyac karlanabilmektedir.

Bu almada, Konya blgesinde bulunan dk scaklkl jeotermal kaynaklar ile biyogaz retiminde kullanlan
tankn uygun scaklkta tutulabilmesi aylk olarak yl boyunca deerlendirilmitir. Konyada, sadece hayvansal
ve tarmsal olarak yllk yaklak 3,1 milyon ton oluan atn yannda belediye tarafndan yllk 146.000 tondan
daha fazla atk toplanmaktadr. Bu kaynaklar biyogaz retmek iin kullanld zaman, rnein yenilenebilir
enerji ve elektrik retimi, koku kontrol, gbre geri kazanm, toplam oksijen talebinin ve sera gaz etkisinin
azaltlmas gibi durumlarda evresel ve potansiyel adan olduka nemli katk salamaktadr. Dier bir
yenilebilir enerji kayna ise yerkabuu iindeki yksek scaklklar sonucu elde edilen, elektrik retimi ve snma
iin kullanlan jeotermal enerjidir. almada Konya ilinde bulunan dokuz farkl jeotermal enerji kayna ele
alnmtr. Bu kaynaklarn scaklk aral 25C-40C arasnda ve hacimsel debileri 1-8 L/s arasnda
deimektedir. Bu dk su scaklndaki jeotermal kaynaklardan dorudan elektrik retilememektedir. Bu
yzden dk scaklk ve yksek hacimsel debiye sahip jeotermal enerji kaynaklar, biyogaz retimin de gerekli
olan fermantasyon scakln salamak iin kullanlabilir. Bu almada, Konya jeotermal blgesindeki herhangi
bir yere yerletirilen kk lekli bir biyogaz retim tesisi iin eitli kabullere gre hesaplamalar yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Enerji verimlilii, Jeotermal enerji, Is pompas, Is tesir katsays, Yenilenebilir
enerji


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
200

ULIBTK 13 293
ANOT DESTEKL TEK HCREL KATI OKST YAKIT HCRESNN SAYISAL
MODELLENMES

M. Fatih KAYA* , Nesrin DEMIR**, Gamze GEN**, Hseyin YAPICI**

*Erciyes niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm 38039 Melikgazi/ KAYSER,
kayamehmetfatih@erciyes.edu.tr
**Erciyes niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Enerji Sistemleri Mhendislii Blm 38039 Melikgazi/
KAYSER,
nkayatas@erciyes.edu.tr, gamzegenc@erciyes.edu.tr, yapici@erciyes.edu.trZET

Bu almann amac anot destekli tek hcreli kat oksit yakt hcresinin performansnn saysal olarak
incelenmesidir. KOYH'nin performansna hcre alma scakl ve reaktant hidrojen gaz basn deerleri,
elektrot porozitesinin etkileri incelenerek optimum hcre gereksinimleri belirlenmitir. KOYH'nin seilen
geometrisine ve tabakalarda kullanlan malzemelere bal olarak matematiksel bir model oluturulmutur.
Oluturulan model iin saysal hesaplamalar MATLAB bilgisayar yazlm ile yaplmtr. Saysal analizlerde
kanal ierisindeki gaz aknn laminer ve reaktant gaz karmlarnn ise ideal ve sktrlamaz olduu kabul
edilmitir. Hcre alma scakl etkisini belirlemek iin scaklk srasyla 800C'den 1000C'ye ve giri basnc
1 atm'den 5 atm'e kadar arttrlmtr. Anot ve katot tabakalar iin porozite deerleri eittir ve 0.2-0.6 aralnda
deitirilmitir. Hcre alma scakl ve reaktant gazlarn basncnn artyla KOYH'nin performans artarken
porozite arttka hcre performansnn dt grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Yeni ve temiz enerji teknolojileri, KOYH Modelleme


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
201

ULIBTK 13 305
ZMR KENT MERKEZNDE
RZGR ENERJS POTANSYELNN BELRLENMES

Onur AMDAN, Fatih ASLAN, Alpaslan TURGUT
*

Dokuz Eyll niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 35397 Tnaztepe/ zmir
*alpaslan.turgut@deu.edu.tr, Tel: 0 232 301 92 37ZET

Bu almada, zmirde bulunan iki farkl meteoroloji gzlem istasyonundan alnan veriler kullanlarak, kent
merkezinde seilen bir sahann rzgr enerjisi potansiyeli WAsP ve WindPro yazlmlar ile belirlenmitir.
Seilen istasyona bal olarak, kullanlan hz ve yn verilerinin, enerji potansiyelinin belirlenmesinde gsterdii
etkiler tartlm ve 8 adet trbinden oluan 16 MW gcnde bir rzgr iftlii tasarlanmtr.

Anahtar Kelimeler: Rzgr enerjisi potansiyeli, WAsP, WindPro, Yenilenebilir enerji,


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
202

ULIBTK 13 309
ADVISOR PROGRAMIYLA YAKIT PLL ARA ANALZ

Anl Can TRKMEN
1
, Salim SOLMAZ
2
, Yrd. Do. Dr. Cenk ELK
3
, Prof. Dr. Halil brahim SARA
4

Kocaeli niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
41380, Kocaeli,
1
anilcan.turkmen@hotmail.com,
2
salim.solmaz@hotmail.com,
3
cenkcelik@kocaeli.edu.tr,
4
sarac@kocaeli.edu.trZET

Bu alma da otomobillerdeki yakt pili sistemleri, ADVISOR program kullanlarak modellenmi ve yaplan
modeller karlatrlarak analiz edilmitir. Yakt pili sistemleri tm tat sistemi ierisinde kritik nem tayan
ana unsurlardandr. Bu nedenle bir tatta yakt pili sisteminin; tesis edilmesinden nce, sisteme uyumluluunun
analizinin yaplmas, maliyet ve gvenlik bakmndan olduka nemlidir. Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji
Laboratuvar (NREL) tarafndan gelitirilen ADVISOR program bu tr sistemlerin mukayesesinin yaplmasn
salamaktadr. Bu makalede de zellikle bu programn nasl kullanlaca rnek bir uygulama ile tantlmakta,
yakt pili eitleri karlatrlarak elde edilen sonular deerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yakt pilli aralar, Hidrojen, ADVISOR.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
203

ULIBTK 13 327
METAN GAZININ SU BUHARLI PLAZMATRONDA DNM (REFORMU)

Prof. Dr. Beycan brahimolu
1,2
, Ali Dindar
2
, idem Kanbe Dindar
2

1
Gazi niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 2317400 Maltepe/Ankara
2
Anadolu Plazma Teknoloji Enerji Dan. Ara. Geli. San. Mrk. ve Tic. Ltd. ti, 06830, Glba/Ankara
beycanibrahimoglu@yahoo.com, ckanbes@anadoluplazma.com, alidindar@anadoluplazma.comZET

Bu almada, plazma yntemiyle metan gaznn su buharl reformu iin deney dzenei tasarlanm ve 3,5kW
gcnde plazmatronla deneyler yaplmtr. Yaplan deneyler sonucu Plazma yntemiyle metann su buharl
dnmnde iki elektrot arasndan geen metann bir ksm asetilene dnm ve hidrojen gaz etkisiyle
plazma jetinde 5500- 6000
o
C scakla ulalmas mmkn olmutur. Plazmatrondan basn altnda dar
pskrtlen plazma jeti anot elektrotu zerinde yaplm tasarmla metal kesme ve kaynak iin kullanlmas
mmkn olmutur. Metann su buharl reformunda elde edilen yksek scaklkl plazma jetinin metal kesimi ve
kaynak dnda sanayinin eitli alanlarnda kullanlmas mmkndr.

Anahtar kelimeler: Plazmatron, metan su buhar reformu (dnm), asetilen, hidrojen, metal kesme ve
kaynak.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
204

ULIBTK 13 329
GNE ENERJS TEST MERKEZLERNN KURULUMU VE LETLMES
ZERNE BR N FZBLTE ALIMASI

Emrah GNGR, Mete UBUKU ve Mustafa GNE

Ege niversitesi, Gne Enerjisi Enstits 35100 Bornova / ZMR, Tel:(232) 311 12 34,
emrah.gungor@ege.edu.tr; mete.cubukcu@uftp.org.tr; mustafa.gunes@ege.edu.trZET

Dnyada gne enerjisi kollektrlerinin ve fotovoltaik modllerin standartlara uygun olarak testlerinin yapld
test merkezleri vardr. Trkiyede gne sl kollektr reticisi firmalar rnlerini test ettirebilmek iin
yurtdndaki test merkezlerine gndermekte ve belgelendirmektedir. Bu durum igc, zaman ve maliyet
kaybna yol amaktadr. Bir sre sonra fotovoltaik sistemler zerine faaliyet gsterecek yerli yatrmcnn da
benzer bir ihtiyac duyaca sylenebilir. Bu almada, gne enerjisi kollektrleri ve fotovoltaik modl testleri
hakknda n bilgilerin verilmesinden sonra, bu testlerin gerekletirilebilecei uluslararas standartlara uygun bir
test merkezinin lkemizde kurulmas ve iletilmesi amacyla yaplan bir n fizibilite almas ve sonular
verilmitir.

Anahtar Kelimeler: Gne enerjisi kollektrleri, Fotovoltaik, Test merkezi, Test laboratuvar


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
205

ULIBTK 13 331
FOTOVOLTAKLERN TAITLARA ENTEGRASYONUNDA
GELMELER, SORUNLAR, ZM NERLER

Kerem ODABAI, Reza JALL ve Mustafa GNE

Ege niversitesi, Gne Enerjisi Enstits 35100 Bornova, ZMR
odabasik@gmail.com; reza_jalili@hotmail.com; mustafa.gunes@ege.edu.trZET

Dnya genelinde ulama harcanan enerjinin toplam enerji tketimi ierisindeki pay yksektir. Gne tatlar,
hem petrole bamlln hem de sera gazlar emisyonunun azaltlmasnda nemli bir potansiyele sahiptir.
Ayrca, tak-kar elektrikli tatlara gre gne tatlarnn enerjiye eriimi daha kolaydr. Ege niversitesi Gne
Ekibi, biri yksek performans gne yar arabas dieri yolcu ulam tat olmak zere iki farkl tipte gne
kara tat tasarlam ve retmitir. Bu makalede, ilk prototip olan ECOtour tekerli gne tatnn deneyimi
ile revize edilen yeni model iin yeni tasarm ve imalat kriterleri aktarlmtr. Bu projelerin kts olarak, enerji
toplama, enerji verimlilii ve fotovoltaiklerin tat gvdesine entegrasyonu problemleri iin zmler
sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Gne Enerjisi, Gne Tatlar, Fotovoltaik


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
206

ULIBTK 13 344
BAKENT NVERSTES BALICA KAMPSNN RZGR POTANSYEL

Tahir YAVUZ
a
, Emre KO, Onur GNEL, Aytu GMRK, Burak GATGAR

Bakent niversitesi, Makine Mhendislii Blm
Ankara, TRKYE
a: tyavuz@baskent.edu.trZET

Bu almada Bakent niversitesi Balca kampsnn rzgar enerjisi potansiyeli incelenmitir. Bu kapsamda
10 metrelik rzgr lm direinden 10ar dakikalk aralklar ile bir yl boyunca alnan rzgr hz, rzgr yn
gibi datalar kullanlarak istatistiksel yntemler ve Wind-Pro program yardmyla rzgr enerjisi potansiyeli
deerlendirilmitir. Bakent niversitesinin rzgr atlas, olaslk younluk fonksiyonu, g younluu,
kampse kurulmas dnlen 4 metre apl tirizli kanat profiline sahip rzgr trbininin g erisi kullanlarak
elde edilecek yllk toplam g miktar elde edilmitir. Kampsn ortalama rzgr hz 3.62 m/s, g younluu
79.87 W/m
2
, rzgrn en fazla estii yn ise bat-gney-batdr. statistiksel analizlere ve Wind-Pro program
sonularna gre kurulacak olan trbinden bir ylda elde edilecek g deerleri srasyla 2.047 MWh/yl ve 2.2
MWh/yldr.

Anahtar Kelimeler: Rzgr potansiyeli, Weibull olaslk fonksiyonu, Wind-Pro program


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
207

ULIBTK 13 348
ONDOKUZ MAYIS NVERSTES KURUPELT KAMPS DEDEBUZAI
TEPESNE KURULACAK RZGAR TRBN SANTRALI N EKONOMK
ANALZ

Kadir KAYA*, Birol ELEVL** ve Erdem KO*

*Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
55139, Atakum, Samsun, kadir.kaya@omu.edu.tr ; erdemkoc@omu.edu.tr
**Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Endstri Mhendislii Blm
55139, Atakum, Samsun, birol.elevli@omu.edu.trZET

lkeler artan enerji ihtiyalarn karlamak amacyla yenilenemez enerji kaynaklarna alternatif olarak temiz,
gvenilir ve srdrlebilir olan yenilenebilir enerji kaynaklarna ynelmektedir. En nemli yenilenebilir enerji
kaynaklarndan birisi olan rzgar enerjisi gne enerjisinin dolayl bir rndr. Rzgar enerjisi mekanik enerji
ve elektrik enerjisi retmek amacyla kullanlr. Bu almada Ondokuz Mays niversitesi Kurupelit Kamps
Dedebuza tepesinde kurulmas planlanan ebekeye bal bir rzgar enerjisi santrali kurulumu iin ekonomik
analiz almas yaplmtr. Bu analizde retilecek elektriin Yeilrmak Elektrik Datm Kurumuna satld ya
da niversitenin elektrik ihtiyacnn bir ksmnn karlanmas amacyla kullanld durumlar deerlendirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Rzgar enerjisi, Ekonomik analiz, Dedebuza tepesi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
208


POSTERLER

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
209

ULIBTK 13 006
PARALEL K LEVHA ARASINDA GELEN TRBLANSLI AKIIN
BLGSAYARLI SMLASYONU

Tahir KARASU

Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, Meelik
26480, Eskiehir, e-posta: tkarasu@ogu.edu.trZET

Bu aratrmada, paralel iki levha arasnda gelien iki-boyutlu, dzlemsel simetrik, srekli, sktrlamayan,
trblansl kanal aklar iin farkl Reynolds saylarnda kapsaml bilgisayarl simlasyonlar yaplmtr.
Hibrit yntemiyle geleneksel sonlu hacim metodunu kullanarak, SIMPLE algoritmasna dayanan bir bilgisayar
program gelitirilmitir. Standart yksek Reynolds sayl k-c trblans modeliyle beraber, sreklilik ve
momentum korunum denklemlerinin bilgisayarl zmleri, iteratif bir saysal zm tekniini kullanarak
salanmtr. Kat cidar yaknnda cidar fonksiyonlar kullanlmtr. Paralel iki levha arasnda gelien trblansl
kanal aklar iin eitli ak yn kesitlerinde, yerel ak yn hz, trblans kinetik enerji, trblans kinetik
enerji kaybolma miktar, efektif viskozite, simetri ekseni boyunca simetri ekseni zerindeki yatay hzn deiimi,
cidar kayma gerilmesi ve cidar srtnme katsays dalmlar iin bilgisayarl simlasyonlar sunulmu ve
deneysel bulgularla ayrntl olarak karlatrlmtr. Bilgisayarl simlasyonlarn sonular eitli deneysel
lmlerle genel olarak olduka iyi uyum gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Paralel iki levha arasnda ak, k-c trblans modeli, Simlasyonlar.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
210

ULIBTK 13 009
DENSITY OF ILISU GEOTHERMAL WATER RESOURCES
OF GAKH REGION OF AZERBAIJAN

Anar Ahmadov
a
, Javid Safarov
a,b,c,*
, Mahir Bashirov
a
, Egon Hassel
b


a
Department of Heat and Refrigeration Techniques, Azerbaijan Technical University, H. Javid Avn. 25,
AZ1073 Baku, Azerbaijan.
b
Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Albert-Einstein-Str. 2, D-18059 Rostock,
Germany.
c
FVTR GmbH, Joachim-Jungius-Str. 9, D-18059 Rostock, Germany.
javid.safarov@uni-rostock.de; m.bashirov@yahoo.com; egon.hassel@uni-rostock.deABSTRACT

Azerbaijan possesses rich geothermal energy and mineral water resources. One of the thermal water groups is
located in the Gakh district. Gakh is the second region in Azerbaijan for its nature, forests and waters. Thermal
water resources are springing around the village of Ilisu and 1,400 to 1,600 m above sea level. To use the
geothermal energy resources as an alternative energy source requires the investigation of the thermophysical
properties of a wide range of parameters. In many cases, the temperature of the geothermal water remains high,
but pressure quickly becomes equal to ambient pressure. If, we will use the geothermal resources for power
generation directly at the source, they can be generating the energy.

The thermophysical properties of geothermal resources of Ilisu geothermal water resources have been not
extensively studied. In this work, we present the density of these samples at T=(278.15 to 363.15) K and at
ambient pressure measured using the DMA 5000M HPM vibrating tube densimeter. The chemical analysis
(cations and anions) of the samples also were analysed using the IRIS Intrepid II Optical Emission Spectrometer
and DX120 ion chromatography. The samples were filtered and degassed slowly using the vacuum system. To
stop vaporisation of pure water, the vacuum procedure was very slow (the groove of the flask valve, which held
the sample, was very slightly opened). These investigations have been examined for the first time.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
211

ULIBTK 13 010
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF KURA RIVER in Azerbaijan side

Sevinj Babayeva
a
, Gulshen Aliyeva
b
, Javid Safarov
b,c,d
, Astan Shahverdiyev
b
, Egon Hassel
c


a
Department of Heat Power Engineering, Azerbaijan State Oil Academy, Azadlig Avn. 20, AZ1010 Baku,
Azerbaijan.
b
Department of Heat and Refrigeration Techniques, Azerbaijan Technical University, H. Javid Avn. 25,
AZ1073 Baku, Azerbaijan.
c
Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Albert-Einstein-Str. 2, D-18059 Rostock,
Germany.
d
FVTR GmbH, Joachim-Jungius-Str. 9, D-18059 Rostock, Germany.
sevinc6464@mail.ru; gulshen.rafiqqizi@gmail.com; javid.safarov@uni-rostock.de; egon.hassel@uni-rostock.deABSTRACT

Kura river (total length is 1515 km) starting in north-eastern Turkey, it flows through Turkey to Georgia, then to
Azerbaijan, where it receives the Aras River as a right tributary, and enters the Caspian Sea. Pollution of the
river from the territory of the neighbouring states creates an environmental tension. Mineralisation of the water
of the Kura river raises till 800-1200 mg in the connecting part of Araz and Kura rivers is 35-50 per cent more
compared to its medium current. Density of polluted water of Kura river is max. 9 times more than sanitary
norms.

In this work, we present the thermophysical properties (density, vapor pressure, viscosity, speed of sound,
chemical compounds analysis) of 14 Kura river water sample in Azerbaijan side from west to east over the
parameter range of interest. These investigations have been examined for the first time.

Using the (p,,T) data, the comprehensive and accurate thermodynamic equation of state over a well specified
range of parameters which are of interest in ecological research was constructed, which is used to calculate
thermophysical properties of these samples.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
212

ULIBTK 13 011
DENSITY OF BUTANOL-1 AT THE HIGH STATE PARAMETERS

Bahruz Ahmadov
a
, Javid Safarov
a,b,c
, Astan Shahverdiyev
a
, Egon Hassel
b


a
Department of Heat and Refrigeration Techniques, Azerbaijan Technical University, H. Javid Avn. 25,
AZ1073 Baku, Azerbaijan.
b
Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Albert-Einstein-Str. 2, D-18059 Rostock,
Germany.
c
FVTR GmbH, Joachim-Jungius-Str. 9, D-18059 Rostock, Germany.
javid.safarov@uni-rostock.de; egon.hassel@uni-rostock.deABSTRACT

Current fuel injection systems for compression-ignition (diesel) engines reach pressures approximately 160
and 140 MPa for passenger car and commercial vehicle systems, respectively. Under these pressures, the
thermophysical properties of the fuel can increase up to approximately 10 times atmospheric levels. Upon
injection of the fuel in the cylinder, the large depressurization of the fuel results in a significant gradient of
the viscous properties of the fluid. The density, visocisty, speed of sound, heat capacity etc. at high pressures
and temperatures are the main thermophysical properties for the study of such processes.

During the last years, the using of butanol-1 as alternative to conventional gasoline and diesel fuels is
increased dramatically. It can be successful used as a fuel in an internal combustion engine.

In this work, we present the density of butanol-1 at T=(263.15 to 473.15) K and pressure up to 140 MPa. The
experimental (p,,T) results are helpful to extrapolate the temperature up to T=253.15 K and pressure up to
200 MPa using the constructed equation of state.

An equation of state for fitting of the (p,,T) data has been developed as a function of pressure and
temperature to calculate the various thermophysical properties of butanol-1, such as isothermal
compressibility, isobaric thermal expansibility, differences in isobaric and isochoric heat capacities, thermal
pressure coefficient, internal pressure, heat capacities, speed of sound at high pressures and temperatures.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
213

ULIBTK 13 016
DK HCUM AILARINDA KANAT KENAR KIRMA AISININ KANAT YANI
GRDAP OLUUMUNA ETKSNN NCELENMES

M.Murat YAVUZ

Aratrma Grevlisi
Osmaniye Korkut Ata niversitesi, Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm, 80000,
OSMANYE, telefon:0 (555) 238 57 40, muratyavuz@osmaniye.edu.trZET

Bu almada, insansz sava uak trlerinden olan bir elmas kanat geometrisinin kanat kenar krma asnn
kanat yan tarafnda oluan girdaplar zerindeki etkisi incelenmitir. Yaplan almada bilgisayar destekli
akkanlar analiz yntemi kullanlm, deiik hcum ve kanat krma asnn etkisi gzlemlenmitir. Kanat
ular keskin ke olarak braklm ve yuvarlanmamtr. Kanat geometrisi bir su kanal modeli ierisine
yerletirilmitir ve sabitlenmitir. Hcum as 7
0
, 10
0
ve 13
0
olacak ekilde kanat konulandrlmtr. Kullanlan
Reynolds saysnn 10.000, 15.000 ve 20.000 olmasndan dolay trblans modellerinden k-epsilon trblans
modeli zmlemelerde kullanlmtr. Farkl Reynolds says zmlemelerinde yaplan analizlerde oluan
girdaplar irdelenmitir. Srekli ak koulunun yansra zamana bal zmlemeler yaplarak birbirleriyle
kyaslanmtr. Belli girdap byklk deerleri boyutlu olacak ekilde grselletirilerek kanat kenarlarnda
oluumlar verilmitir. Yaplan zmlemelerde hcum asnn artmas neticesinde kanat kenarnda oluan
girdaplarn eliptik yapdan dairesel yapya dnt grlm, kanat kenar krma asnn artmas ile belli
ynlerde oluan girdap deerlerinin kanat n u ksmnda azalmaya balad saplanmtr. Bununla birlikte artan
Reynolds saysnn girdap deerlerinin artmasna neden olduu belirlenmi, fakat kanat etrafnda genel girdap
oluum karakteristiin deiime etkili olmad grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Kanat kenar krma as, Girdap oluumu, Reynolds says.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
214

ULIBTK 13 017
ARITMA AMURU MKTARININ AZALTILMASINDA
GEREK LEKL TERMAL ARITMA PROSESLER

eyma ATAY* ve Feryal AKBAL**

*Ondokuz Mays niversitesi, Mhendislik Fakltesi, evre Mhendislii Blm
55200 Atakum, Samsun, *seyma.atay@omu.edu.tr, **fakbal@omu.edu.trZET

Artma amurlarnn ynetimi, atksu artma ve amur artma tesislerinde oluan artma amuru miktarnn
giderek artmas nedeniyle en nemli konulardan biri haline gelmitir. Bu nedenle oluan amur miktarnn
azaltlmasna ynelik termal prosesler gelitirilmitir. Bu almada; amur miktarnn azaltlmasnda uygulanan
termal artma proseslerinin gerek lekli uygulamalar aklanmaktadr. Cambi, BioThelys ve Krepro
prosesleri, oluan amur miktarn azaltmak iin uygulanan termal artma yntemlerinin gerek lekli
uygulamalardr.

Anahtar Kelimeler: Artma amuru, amur azaltm, Termal Hidroliz.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
215

ULIBTK 13 035
EGZOZ GAZLARI VE HAVA KRLL

Beste YALIN ELK
1
, Adem ELK
2


1
Artvin oruh niversitesi Mhendislik Fakltesi evre Mhendislii Blm, Artvin beste@artvin.edu.tr.
2
DS 8. Blge Mdrl, Erzurum, ademcelik@dsi.gov.trZET

Atmosfer her gn insan art ve eitli kirletici kaynaklardan gelen milyonlarca ton zararl madde ile srekli
kirletilmektedir. Konutlar ve sanayi tesisleri gibi sabit emisyon kaynaklarndan ileri gelen hava kirliliinin yan
sra motorlu tatlardan kaynaklanan egzoz kirlilii de ayn derecede nemli bir sorundur. Son yllarda, otomotiv
sanayisinin gelimesi, nfus art ve lkemizde yaam seviyesinin ykselmesi sonucunda, motorlu karayolu
tatlar saysnda byk bir art olmutur. Bunun sonucu olarak karayollarnda seyir halindeki motorlu tatlarn
egzozlarndan kent atmosferine verilen kirleticilerin seviyeleri, blgenin meteorolojik ve toporafik koullarnn
etkisiyle zaman zaman insan saln tehdit edici boyutlara ulaabilmektedir. Egzoz gaz kirlilii atmosfer
kirliliinin % 60n meydana getirmekte olup egzoz gazlarndan atmosfere pek ok zararl gaz ve partikl
halinde madde braklmaktadr. Her gn milyonlarca ara, yaadmz kentin cadde ve sokaklarnda
dolamaktadr. Havaya kirletici gaz ve tanecik yayabilen bu aralar, kt bakm, bilinsiz kullanm gibi nedenler
ile kirletici zellikleri bir kat daha artarak, nemli kirletici kaynak durumundadrlar.
Bu nedenle bu almada egzoz gazlarndan kaynaklanan hava kirlilii aratrlm, genel hatlaryla
evre ve insan sal zerine olan etkisi incelenmitir. Sonu ksmnda da alnabilecek nlemlerden sz
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kirlilii, Egzoz Gazlar.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
216

ULIBTK 13 046
SU TRBN TASARIM VE TESTLER MERKEZ

Ece Ayl, Berat Kavurmac, Hasan Akn, Zeynep Ayta, Fatma Ayanck, Umut Arada, Burak
Mert, Kutay elebiolu, zgr nver, Yiit Taolu, Selin Arada*

*TOBB niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
Stz cad., Ankara, ueayli@etu.edu.trZET

TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi, Kalknma Bakanl destei ile Su Trbini Tasarm ve Testleri
Merkezini kurmaktadr. Trkiyenin en zengin ve kullanm en yksek yenilenebilir enerji kayna olan
hidroelektrik enerjisi konusunda gerekli bil-yapn oluturulmas, hidroelektrik enerji santrallerinin en nemli
ekipman olan su trbinlerinin yerli olarak ilk kez tasarm, model imalat ve testleri iin almalar TOBB ET
Hidroda (TOBB ET Su Trbini Tasarm ve Testleri Merkezi) balamtr. Bu almalar kapsamnda
hesaplamal akkanlar dinamii ve yapsal analizler, parametrik almalar, model retimi ve deneysel
almalar yaplmaktadr. Bu bildiride, merkezdeki gelimelerden bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: HAD, Hidroelektrik enerji, Deneysel almalar

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
217

ULIBTK 13 053
ISI TRANSFER PROBLEMNN MARKOV ZNCRLER YNTEM LE
ZLMES

Nevsan ENGL, Gizem ZENGN, Melahat Cansu YABASAN, Mine Nur MESUT ve Mrvet BEKTA

Trk Hava Kurumu niversitesi Havaclk ve Uzay Bilimleri Fakltesi Uzay Mhendislii Blm
06790 Etimesgut, Ankara, nsengil@thk.edu.trZET

letimli s aktarm problemlerinin zmnde sabit rasgele adml, deiken rasgele adml ve Exodus gibi
farkl Monte Carlo yntemleri kullanlabilmektedir. Bu yntemler, tek noktada hesaplama yapldnda dier
yntemlere nazaran olduka verimli olabilmekte iseler de, tm noktalarda hesaplama ihtiyac olduunda Monte
Carlo yntemleri zm sresi asndan olduka verimsiz kalmaktadrlar. Markov zincirleri Monte Carlo
ynteminin verimliliini arttrmak iin nerilen tekniklerden biridir. Bu almada Markov zinciri teknii ieren
Monte Carlo temelli bir zc gelitirilmitir. Takiben bu zc ile 2-boyutlu bir levhada iletimli s aktarm
problemi zlmtr. Yntemin doruluunu gstermek iin bir dorulama almas da yaplmtr. Son olarak
yeni zcnn, verimlilik asndan geleneksel Monte Carlo yntemlerine olan stnlkleri sergilenmitir.

Anahtar Kelimeler: Monte Carlo yntemleri, Markov zincirleri, iletimli s aktarm.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
218


ULIBTK 13 057
SI SUDA, DARESEL SLNDR ARKASINDAK DAM OLMAYAN
GRDAPLARIN DELKL YARIM SLNDR LE KONTROL EDLMES

Tahir DURHASAN*, Muhammed M. AKSOY**, Engin PINAR*,
Gktrk M. ZKAN*, Hseyin AKILLI* ve Beir AHN*

ukurova niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makine Mhendislii Blm,
01330 Saram, ADANA*
Osmaniye Korkut Ata niversitesi, Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm,
OSMANYE**
tdurhasan@cu.edu.tr;aksoy.cu@gmail.com;en_pinar@hotmail.com;gmozkan@cu.edu.tr;
hakilli@cu.tr;bsahin@cu.trZET

Bu almada s suda silindir art izinde meydana gelen girdaplarn, delikli yarm silindir tarafndan bastrlmas
amalanmtr. Delikli yarm silindirin (D silindir) ap (D
d
), yay as () ve geirgenlik oran () sabit
tutulmutur. silindir ap lsnn etkisini aratrmak iin be farkl silindir ap ls kullanld (D
i
= 25
mm, 40 mm, 50 mm, 75mm and 90 mm). Deneyler parack grntlemeli hz lm teknii kullanlarak su
kanalnda gerekletirildi. Serbest akm hz U=100 mm/s deerinde sabit tutularak, d silindir apna bal
olarak karlk gelen Reynolds saysnn Re=10000 deerinde gerekletirildi. Deneylerden elde edilen sonular,
silindir arkasnda meydana gelen girdaplarn delikli yarm silindir tarafndan nemli lde bastrldn
ispatlad. Trblas kinetic enerji istatistikleri silindir ap orannn (D
i
/D
d
) ak yapsn nemli lde
etkilediini gstermektedir. ap orannn D
i
/D
d
=0.4 deerinde elde edilen maksimum TKE deeri tek silindir ile
karlatrldnda yaklak % 58 orannda azalmaktadr. Ayrca tek silindirin art izinde oluan maksimum TKE
noktasnn delikli yarm silindir kullanlmas ile aa akmn daha ilerisine tanmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Ak kontrol, S su, PIV, TKE

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
219

ULIBTK 13 058
BR MKROKANALDA K FARKLI AKIKANIN PULSATF AKI
KULLANARAK KARIIMININ YLETRLMES

nal AKDA, Ahmet KARAOLU

Aksaray niversitesi Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm
68100 Merkez Kampus, Aksaray, uakdag@gmail.comZET

Bu almada, bir mikro-kanalda pulsatif ak kullanarak karmn iyiletirilmesi saysal olarak incelenmektedir.
Hzl karm iin bir yar-aktif T-tipi mikro kartrc nerilmektedir. Kartrcnn bir giriinden srekli ak
uygulanrken, dier giriinden pulsatif ak uygulanmaktadr. Karm derecesi ve ak yapsnn incelenmesi iin
farkl geometri kullanlmaktadr. lk kanal geometrisinde bir engel bulunmamakta ve ikinci geometride ak
alanna yerletirilmi dikdrtgen bir engel bulunmaktadr. nc geometride ise ak alanna yerletirilmi
adet engel bulunmaktadr. farkl geometri iin bir mikro-kanalda iki farkl akkann karm davrann
incelemek iin Fluent yazlm kullanlmtr. Akkan olarak iki farkl renkte suya edeer akkan
kullanlmtr. Karm derecesi zerinde pulsatif ak parametreleri ve geometrik etkiler detayl olarak
incelenmitir. Pulsatif ak konsantrasyon gradyann ve temas eden akkan yzey alann kayda deer bir
ekilde artrmakta, bu da karmn iyilemesine yol amaktadr. Yksek genlikte ve dk frekanslarda karm
oran artmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Karm iyiletirme, pulsatif ak, mikro-kanal

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
220

ULIBTK 13 065
DEY BR PLAKA ZERNDEN OLAN AKIA BRLEK ISI TRANSFER
(CONJUGATE) VE VSKOZ YAYILIMIN ETKS

Ahmet KAYA
1*
, Orhan AYDIN
2
, Muhammed Enes KUYUMCU
1
, Muharrem MAL
1


1
Kahramanmara St mam niversitesi, Makine Mhendislii Blm, Kahramanmara
2
Karadeniz Teknik niversitesi, Makine Mhendislii Blm, Trabzon
*sorumlu yazar: ekaya38@gmail.comZET

Bu almada, dey bir levha zerinde olan d aka kaldrma kuvveti, viskoz yaylm ve birleik s
transferinin (conjugate) etkisi aratrlmtr. Levha sonlu bir kalnla sahip ve bir yzeyi sonlu bir scaklkta
tutulmaktadr. Ak alannda hz ve scaklk dalmn belirlemek iin, Navier-Stokes ve enerji denklemleri
benzerlik yntemiyle snr tabaka denklemlerine dntrlmtr. Daha sonra bu denklemeler Keller-box
yntemiyle nmerik olarak zlmtr. Birleik (conjugate) s transferi, viskoz yaylm ve kaldrma kuvveti
parametrelerinin hz ve scaklk profilleri ile yerel srtnme katsays ve yerel s transfer parametrelerine etkisi
belirlenmitir. Nmerik yntemin doruluunu snamada, baz zel limit durumlar iin elde edilen sonular,
literatrde verilen sonularla karlatrlm ve mkemmel bir uyum elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: birleik s transferi, kaldrma kuvveti, viskoz yaylm, Keller-Box yntemi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
221

ULIBTK 13 066
MULA LNDE RZGR ENERJS POTANSYEL
VE UYGULANABLRLNN ARATIRILMASI

Faruk EN ve Ayegl GKDEMR

Mula Stk Koman niversitesi, Teknoloji Fakltesi, Enerji Sistemleri Mhendislii Blm, Mula
faruksen@mu.edu.tr, aysegulg@mu.edu.trZET

Gnmzde, tm dnyada talep edilen enerji ihtiyacnn srekli artmas ve mevcut enerji kaynaklarndaki
azalma nedeniyle evre dostu yeni ve temiz enerji teknolojilerine olan ilgi, hzl bir art gstermektedir. Bu
ilginin ve talebin neticesinde yenilenebilir kaynaklardan temiz enerji elde edilmesi, kullanm ve uygulamalar da
olduka nem kazanmaktadr. lkemizde de son yllarda yenilenebilir enerji uygulamalar olduka artmakta ve
yaygn hale gelmektedir. Dnyada ve lkemizde var olan, yeni ve temiz enerji kaynaklarndan nemli bir tanesi
de rzgr enerjisidir. Trkiyenin genel olarak rzgr potansiyelinin ky kesimlerde younlat dikkat
ekmektedir. Bu adan bakldnda, toplam ky uzunluu 1100 kmyi aan ve Trkiyede en uzun ky eridine
sahip il olan Mula ilinin, rzgr potansiyelinin incelenmesi ve bu potansiyelin ortaya konulmas olduka
nemlidir. Bu almada, Mula ilindeki rzgr enerjisi ptansiyeli, sahip olunan bu rzgr enerjisi
potansiyelinden elektrik enerjisi retiminin uygulanabilirlii ve Mulada mevcut rzgr enerjisi uygulamalar
incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Rzgr enerjisi, Rzgr enerjisi santrali, Mula, Mulada rzgr enerjisi.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
222

ULIBTK 13 069
HAVACILIK SEKTRNDEK EVREC GELMELER

Kutay ETN, Ahmet Serkan ALTINOK, Ouzhan DEMR, Krad Melih GLEREN

Trk Hava Kurumu niversitesi, Havaclk ve Uzay Bilimleri Fakltesi, Uak Mhendislii Blm
06790 Etimesgut, Ankara, kmguleren@thk.edu.trZET

Sanayi devriminden itibaren fosil yakt kullanan ara says her geen gn artmtr. Balarda kk miktarlardan
dolay sorun yaratmam, fakat fosil yakt kullanm gnmzdeki gibi devasa bir boyuta ulanca ortaya byk
sorunlar kmaya balamtr. 2009 ylnda dnyadaki yllk emisyon yaklak 9.28 milyar ton civarndayken
bunun yaklak 700 milyon tonunu havaclk sektr oluturmutur. Gnmzde gittike artan emisyon, evre
sorunlar ve azalan yakt rezervleri nedeniyle aratrmaclar ve bilim insanlar yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklar aramaya balamlardr. Bu kaynaklardan gne enerjisi, hidrojen ve biyoyakt zerine youn
aratrmalar bulunmaktadr. Bu almada bu yaktlar kullanan evre dostu, alannda nc ve rnek baz hava
aralar ve projeler tantlacaktr.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Biyoyakt, Solar Impulse, Havaclk

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
223

ULIBTK 13 077
SICAKLIIN OK DELKL TERMOPLASTK KOMPOZT DSKN EKL
DETRME DAVRANIINA ETKSNN BOYUTLU
SONLU ELEMANLAR METODU LE NCELENMES

Faruk EN*, Tuncer KORUVATAN** ve Kemal ALDA***

* Mula Stk Koman niversitesi Teknoloji Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
48000 Ktekli, Mula, faruksen@mu.edu.tr
** Kara Harp Okulu Komutanl Makine Mhendislii Blm
06654 Kzlay, Ankara, koruvatan@gmail.com
*** Aksaray niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
68000 Aksaray, kaldas@aksaray.edu.trZET

Bu almada, elik tellerle takviye edilmi zerinde ok sayda delik bulunan termoplastik bir diskteki sl ekil
deitirmeler incelenmitir. Isl ekil deitirmeler, kompozit diske uygulanan farkl deerlerdeki uniform
scaklklar etkisi ile meydana getirilmitir. zmde sonlu elemanlar metodu (FEM) kullanlmtr. Bu amala,
modelleme ve analizler iin ANSYS sonlu elemanlar yazlmndan faydalanlmtr. Bu alma, daha nce
kompozit disklerle ilgili yaplan almalardan farkl olarak, boyutlu olarak gerekletirilmitir. Elde edilen
sonulara gre, uniform scaklk deiimi sl ekil deitirmelerinin dalmlar ve deerlerini nemli derecede
etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Isl ekil deitirme, Isl Analiz, Thermoplastik kompozit disk, FEM.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
224

ULIBTK 13 078
DZ BR PLAKA GRNN KARE KESTL SLNDR ETRAFINDAK AKIA
ETKS

Necati MAHR ve zge YETK * **

*Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makine Mhendislii Blm 26480
Batmeelik, ESKEHR nmahir@ogu.edu.tr
**Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makine Mhendislii Blm 26480
Batmeelik, ESKEHR oyetik@ogu.edu.trZET

Bu almada kare kesitli silindirin alt tarafna yerletirilmi dz bir plakann giriinin silindir etrafndaki aka
etkisi aratrlmtr. Aratrmada plaka kalnl 0.1D deerinde, silindir geniliine gre tanmlanm Reynolds
says da 150 deerinde sabit tutulmutur. Plaka giriinin silindire uzakl 0, 1D, 5D, 10D ve 15D olacak ekilde
deitirilmi, plaka k silindirden sonra 20D olacak ekilde sabit tutulmutur. almada ayrca silindir ve
plaka arasndaki uzaklk 0.3D-3D olacak ekilde deitirilmitir. Simulasyonda, silindirin arka ksmndaki
evrinti erilerinin plaka giriinden uzaklk ve silindir-plaka arasndaki mesafe ile deiimi incelenmitir.
Silindir zerindeki kaldrma kuvvetine ve diren kuvvetine plaka giriinin etkisi aratrlmtr. Silindir plaka
giriine yakn olduu zaman (uzaklk 1D), kk silindir plaka aralklarnda diren kuvvetinin ortalamasnn
byk deerler ald, silindir-plaka arasnn artmas ile azald belirlenmitir. Silindirplaka girii mesafesinin
byk olduu durumlarda ise (uzaklk 5D,10D ve 15D); kk silindir aralklarnda diren kuvveti ortalamasnn
kk deerler ald, silindir-plaka uzaklnn artmas ile artt belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Kare silindir, silindir plaka, daimi olmayan ak.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
225

ULIBTK 13 081
FARKLI AMALARLA KULLANILAN BNALAR N FT CAMLI
PENCERELERN OPTMUM HAVA TABAKASI KALINLII VE YAKIT
TKETM

Okan KON*, Hseyin BULGURCU* ve Bedri YKSEL*

*Balkesir niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
10145 a/ BALIKESR, okan@balikesir.edu.tr
*Balkesir niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
10145 a/ BALIKESR, hbulgurcu@balikesir.edu.tr
*Balkesir niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
10145 a/ BALIKESR, byuksel@balikesir.edu.trZET

Binalardaki s kayplar yzde 10 ile 30 arasnda pencerelerden meydana gelmektedir. zellikle konut d
karmak yaplarda, camlarn kapladklar alanlar daha fazla olmas sebebiyle s kayb oran artmaktadr.
almada, Balkesir ilindeki konut d farkl amalarla kullanlan bir binann, farkl olan her kullanm hacminin
ift caml pencereleri iin optimum hava tabakas kalnl tespit edilmitir. Bunun iin pencerelerin nm ve
tanm ile oluan s transfer katsays tespit edilmitir. Buna bal olarak hesaplamalar derece-gn yntemi ve
mr maliyet analizi ile yaplmtr. Ek olarak, binann her hacmi iin yakt tketimi ve yakt tasarrufu
hesaplanmtr. Yakt olarak kmr, doal gaz, fueloil ve LPG kullanlmtr.

Anahtar Kelimeler: Binalarda Enerji Tketimi, Pencerelerde Kalnlk, Is Transferi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
226

ULIBTK 13 083
AKIKAN YATAKLI BR YAKMA SSTEMNN DNAMK VE
LER EKSERJ ANALZ

Meliha ALLAK ve Firuz BALKAN

Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi Kimya Mhendislii Blm
35100 Bornova, ZMR, melihacallak@gmail.com; firuz.balkan@ege.edu.trZET

Bu almada, zmir-Torbalda bulunan bir tekstil fabrikasnn buhar ihtiyacn karlamak zere kurulan,
akkan yatakl kmr yakma sistemli bir buhar retim tesisinde yer alan iki nemli birim -Akkan yatakl
kmr yakma sistemi (FBCC) ve Is kazanml buhar kazan (HRSG)- iin nce geleneksel, daha sonra da
ekserji ykmnn, kanlmaz ve kanlabilir olarak iki kategoride ele alnd ileri ekserji analizleri gn iinde
deiik zamanda gerekletirilmi, ekserji verimleri hesaplanmtr. Szkonusu birimler iin geleneksel
ekserji verimleri srasyla % 44.2 ve % 46.2 olarak hesaplanm; bu deerler kanlmaz ekserji ykmlar dnda
dikkate alnd durumda ise % 53.1 ve % 53.9a ykselmitir.

Anahtar Kelimeler: Enerji analizi, Ekserji analizi, leri ekserji analizi, yiletirme potansiyeli.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
227

ULIBTK 13 084
TERMK SSTEMLERDE TERMAL KAMERA KULLANIMI

Gkhan ERTURUL, Cuma KARAKU, Onur ZUTKU, Erturul BALTACIOLU


Mustafa Kemal niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm, Hatay
gokhan_ertugrul_1989@hotmail.com, ckarakus@mku.edu.tr, onurozutku@hotmail.com,
baltaciolu@yahoo.com,ZET

Konutlarn, binalarn veya mhendislikte uygulanan termik sistemlerin termal kamera ile grntleri alnarak sl
analizleri kolaylkla yaplabilmektedir. Bu sistemlerin analizi neticesinde, s yaltmnn uygun olmad
blgeler belirlenebilmekte, mekanik aksamlarda srtnmeler, elektrik devrelerinde hasar tespiti yaplabilmekte,
termo-akkan dinamii, tahribatsz malzeme muayenesi, evresel uygulamalar ve tp uygulamalar gibi alanlarda
yaygn olarak kullanlmaktadr.
Bu almada, mhendislik uygulamalarnda stma sistemi boru hatlar, her trl deponun doluluk oranlarnn,
konutlarn ve binalarn termal kamera grntleri alnp termal enerji analizleri, arza tespitleri yaplm ve
gerekli olan sistemler iin zm nerileri sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Is yaltm, Termal kamera, Enerji tasarrufu, Arza tespiti, Kestirimci bakm

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
228

ULIBTK 13 100
EV TP FIRININ HACMNN AKI VE SICAKLIK DAILIMININ SAYISAL
YNTEMLE ZAMANA BALI NCELENMES

Dilek KUMLUTA, hsan Doruk NSALAN, lyas KILI ve zgn ZER

Dokuz Eyll niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 35397 Tnaztepe/ZMR
dilek.kumlutas@deu.edu.tr;dorukunsalan@gmail.com;ilyaskilic@hotmail.com;ozgunozer@gmail.comZET

Hesaplamal akkanlar dinamii (HAD) yntemi, ak ve scaklk analizlerinde sklkla kullanlan bir hesaplama
yntemidir. Bu almada da bir ev tipi pirolitik frn prototipi zamana bal olarak HAD yntemiyle
incelenmitir. Frndaki termostat kontroll stcnn modellenmesi iin paket program dardan bir Fortran
kodu ile ynetilmitir. Yaplan analizlerin sonucunda frn i hava hacmindeki ak ve scaklk dalm zamana
bal olarak elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Hesaplamal akkanlar dinamii (HAD), ev tipi frn, pirolitik, zamana bal analiz.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
229

ULIBTK 13 102
KMRN GAZLATIRILMASINDA OKSJEN SU BUHARI ORANININ
PARAMETRK NCELENMES

Cem DOLU
*
ve Ltfullah KUDDUS
**


*
stanbul Teknik niversitesi Makina Mhendislii Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, nn Caddesi No:
65 Gmsuyu 34437 stanbul, doluce@itu.edu.tr (0212 293 13 00/2478)
**
stanbul Teknik niversitesi Makina Mhendislii Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, nn Caddesi
No: 65 Gmsuyu 34437 stanbul, kuddusi@itu.edu.tr (0212 293 13 00/2722)ZET

Kmrn gazlatrlmas, sl deeri dk kmrlerin etkin kullanlmas iin nemli bir teknolojidir. Kmrn
gazlatrlmas sayesinde sl deeri dk ve kl oran yksek olan kmrlerin dorudan yaklarak doaya zarar
verilmesinin nne geilebilmektedir. Kmr deiik gaz bileenleri ve teknolojileri kullanlarak
gazlatrlabilmektedir. Oksijen su buhar karm gazlatrma iin kullanlan ve verimli olan gaz
karmlarndan birisidir. Oksijen su buhar karm orannn parametrik incelemesini iermekte olan bu
almada gazlatrma sonunda elde edilen gaz bileenlerinin yatak iindeki molar kesirleri (molar fraction) ve
yatak scaklnn deiimi incelenmektedir. Bu inceleme iin taban ayrtnn kenar uzunluu 0.2 m ve
ykseklii 7 m olan kare prizma eklindeki yatak kullanlmtr. Kmr gazlatrlmasnn modeli Fluent 6.3.26
paket program yardmyla yaplmtr. Bu almada boyutlu zamana bal zmleme yaplmtr. Ayrca
ok fazl ak modellerinden DPM modeli (Discerete Phase Model) kullanlm, yatak iindeki hzlarn dk
olmasndan dolay da ak modeli olarak laminer model seilmitir. Zaman adm olarak 0.001 saniye alnmtr.
Gazlatrma iin 4 tane heterojen ve 7 tane homojen reaksiyon olmak zere toplam 11 reaksiyon kullanlmtr.
Kmr tanecikleri (ortalama ap 300 mikrometre, scakl 500 K) ve oksijen su buhar karm (scakl 900
K) reaktrn alt tarafndan reaktr eksenine paralel ekilde gnderilmektedir. Deiik oksijen su buhar karm
oranlarnda kmrn gazlamas ile oluan CO ve H
2
gazlarnn molar kesirleri incelenmi ve yatak iindeki
dalmlar elde edilmitir. allan geometri ve snr artlarnda en uygun oksijen su buhar karm oran tayin
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Kmrn gazlatrlmas, modelleme, Fluent, oksijen su buhar oran, DPM

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
230

ULIBTK 13 104
DZEL MOTORLARINDA SOUKTA LK HAREKET ESNASINDAK EGZOZ
EMSYON KARAKTERSTKLERNN BELRLENMES

Adem ELK
1
, M. Akif CEVZ
2
, Mehmet YILMAZ
3
, endoan KARAGZ
4

1
Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, 25240, ERZURUM,
adem.celik@atauni.edu.tr
2
Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, 25240, ERZURUM,
aceviz@atauni.edu.tr
3
nn niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, 44280, MALATYA,
myilmaz@inonu.edu.tr
4
Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makina Mhendislii Blm, 25240, ERZURUM,
skaragoz@atauni.edu.trZET

ten yanmal motorlarn performans, verim ve egzoz emisyonlar motorun tipi ve kullanm artlar, yakt,
yalama ya ve emisyon kontrol sistemi kullanp kullanmadna bal olarak deimektedir. Dizel emisyonlar
arasnda birok organik ve inorganik bileikler bulunmaktadr. Son yllarda yaplan performans ve
kullanlabilirlik almalar sayesinde dizel motor teknolojisi ok nemli seviyede gelime gstermitir. zellikle
yanmann kontrol ve egzoz gaz ilemleri ile ilgili yeni teknolojilerin srekli gelitirilmesi sayesinde dizel
motorlar, srekli gncellenen emisyon standartlarn yakalamaktadrlar.

Bu almada alt silindirli bir dizel motorunun soukta ilk harekete geii esnasnda oluan egzoz emisyon
karakteristiklerine ait deneysel veriler incelenmitir. lgili motorun egzoz manifoldundan llen emisyon
deerleri, dizel ve benzinli motorlarda kullanlabilen, modler yapda bir mobil test dzenei olan Bosch
firmasna ait BEA 270 tip egzoz emisyon cihaz kullanlmtr. Deneyler 0 C ve +4 C olmak zere iki farkl
evre scaklnda yaplmtr. Bu cihaz karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2) ve oksijenin (O2)
deerlerini yzde olarak, hidrokarbonlar (HC) ve azot oksitin (NO) deerlerini ise ppm olarak vermektedir.
Ayrca deneylerde egzoz gazndaki partikl madde miktar (islilik) egzoz duman analiz cihazyla llm ve
veriler her 15 sdeki deiimler olarak gzlemlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soukta lk Harekete Gei.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
231

ULIBTK 13 120
HZSM-5 KATKILI POLVNL ALKOL BAZLI (PVA) KOMPOZT MEMBRAN
SENTEZ, KARAKTERZASYONU VE YAKIT HCRES PERFORMANS
TESTLER

Alpay AHN* ve rfan AR**

* Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi Kimya Mhendislii Blm
06570 Maltepe, Ankara, asahin@gazi.edu.tr, irfanar@gazi.edu.trZET

Bu almada proton deiim membranl yakt hcrelerinde sklkla kullanlan perfloroslfonik asitli
membranlara alternatif olabilecek proton iletkenlii, iyon deiim kapasitesi, kimyasal kararll yksek
kompozit membran sentezi amalanmtr. Farkl oranlarda (%2, %4, %6, %8, %10, %15) HZSM-5 zeoliti
katlarak klasik sol-jel yntemiyle PVA bazl membranlar sentezlenmi ve bu membranlarn su tutma
kapasiteleri, ime zellikleri, iyon deiim kapasiteleri, proton iletkenlikleri belirlenmitir. Ayn zamanda
membranlarn yakt hcresi performans testleri de tek hcre test sisteminde gerekletirilmitir. Elde edilen
sonulara gre en yksek performans deeri 0,6 Vda 460 mA/cm
2
ile %6 HZSM-5 katkl membrandan elde
edilmitir. Bu membrann su tutma kapasitesi deeri %43, ime oranlar (kalnlk deiimi olarak ve yzey alan
deiimi olarak srasyla) %8,3 ve %7,4, iyon deiim kapasitesi 0,63 meq/g ve proton iletkenlii de 0,042 S/cm
olarak bulunmutur. Elde edilen deerler perfloroslfonik asitli membranlara yakn olup yakt hcresinde
kullanlabilirlik asndan umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit membran, Yakt hcresi, Polivinil Alkol, HZSM-5.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
232

ULIBTK 13 125
MKRODALGA GCNN KURUTMA ZAMANI VE KURUTMA KALTES
ZERNE ETKS

Mustafa GLC * ve Volkan KALENDER **

*Pamukkale niversitesi- Teknoloji Fakltesi Otomotiv Mhendislii Blm
20020 Knkl, Denizli, mgolcu@pau.edu.tr
**Pamukkale niversitesi- Teknoloji Fakltesi Otomotiv Teknoloji Aratrma Laboratuar
20020 Knkl, Denizli, vkalender06@pau.eu.trZET

Gnmzde geleneksel kurutma yntemlerine alternatif olarak mikrodalga ile kurutma pek ok rn iin
kullanlmaktadr. lkemizde daha ok gda sektrnde kurutma almalar yaplmaktadr. Mikrodalgalarn etkin
stma gc ile kurutma ilemleri daha hzl gereklemektedir. Bylelikle retimin daha hzl olmasyla birlikte,
maliyetler azalmakta ve daha evreci bir retim meydana gelmektedir.

Bu almada, viyoln farkl magnetron (MGN) k glerinde ve farkl bant hzlarnda kurutma almalar
yaplm ve mikrodalga gcnn kurutma zaman zerine etkisi incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga k gc, otomasyon, viyol, kurutma

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
233

ULIBTK 13 129
WNDPRO YAZILIMI LE RZGAR ENERJS POTANSYEL ANALZ VE
RNEK UYGULAMA

Faruk ORAL
*
ve Rasim BEHET**

*
Bitlis Eren niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
13000 BTLS, foral@beu.edu.tr
**Batman niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm
72060 BATMAN, Rasim.behcet@batman.edu.trZET

Dnyada ve Trkiyede enerjiye olan talep, her geen gn art gstermekte ve bunun sonucunda; teknik,
ekonomik ve evre sorunlar meydana gelmektedir. Bu durum, lkeleri yeni enerji kaynaklar arayna
srklemektedir. zellikle fosil enerji kaynaklarnda yaanan rezerv azal, retim ve kullanmndan oluan
evre kirlilii nedeniyle enerji retiminde, yeni ve temiz enerji teknolojilerinin kullanm gittike artan oranlarda
yaygnlamaya balamtr. Bu nedenle, konvansiyonel kaynaklarn yan sra, teknolojisi gittike gelimekte olan
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarndan enerji retim sistemlerinin de kullanlmas zorunlu hale gelmitir.
Bu kaynaklarn kullanm, temiz enerji retiminin yan sra salad dier bir yarar da gvenli ve
eitlendirilmi enerji retimine katk salamasdr. Rzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklar ierisinde
hem teknolojisi hem de kullanm en hzl biimde gelien enerji kaynaklarndan biridir. Gnmzde bir blgede
kurulan rzgar enerji santralleri yardm ile rzgar enerjisinden elektrik enerjisi retilebilmektedir. Bu
santrallerin kurulmadan nce blgede standartlara uygun olarak lnen rzgar hz ve yn deerlerini
kullanlarak, rzgar enerji potansiyel analizlerin yaplmas gerekmektedir. Bu analizler sonucunda; blgenin
rzgar potansiyeli belirlenerek kurulacak rzgar enerji santralinin boyutlandrlmas yaplabilmektedir. Bu
almada; rzgar enerji potansiyel analizlerinde sklkla kullanlan ve bilimsel doruluu kantlanm WindPRO
yazlm hakknda bilgiler aktarlm ve bu yazlm kullanlarak rnek bir uygulama yaplmtr. rnek
uygulamada; Sakarya blgesi iin Aralk 2006 ubat 2007 aylarna ait aylk bir periyot iin analizler
yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Rzgar Enerjisi Potansiyeli, WindPRO, Analiz.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
234

ULIBTK 13 131
HFO-1234YF (2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPANE) SOUTUCU AKIKANININ
TERMODNAMK ZELLKLERNN MODELLENMES

Halil ATALAY
*
, M. Turhan OBAN
**

*
Bozok niversitesi Mh.-Mim. Fakltesi Makine Mhendislii Blm, Yozgat,
Tel.: 0354 242 1001 , e-mail: halil.atalay@bozok.edu.tr
**
Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, zmir
Tel.: 0232 311 5387, e-mail: turhan.coban@ege.edu.trZET

Gnmzde eitli soutucu akkanlar (soutkanlar) soutma sistemlerinde kullanlmaktadr. Bu soutucu
akkanlardan biri olan HFO-1234yf(2,3,3,3- tetrafluoropropane) soutkannn termodinamik zellikleri
Helmholtz tabanl hal denklemi ile hesaplanabilmektedir. HFO-1234yf soutucu akkannn termodinamik
zelliklerinin bu hal denklemi kullanlarak hesaplanmasn salayan model java programlama dili kullanlarak
hazrlanmtr. Bu modelde doyma termodinamik zellikleri kbik erit interpolasyonu ile eri uydurularak
hesaplanmaktadr. Sv ve kzgn buhar blgelerinde termodinamik zelliklerin hesaplanmas ise bu hal denklemi
kullanlarak yaplmaktadr. Bu almada, Helmholtz tabanl hal denklemi, kbik erit denklemleri ve modelleme
detaylar zerinde durulacak ve bu hal denkleminden elde edilen veriler REFPROP 9.0 paket programndan elde
edilen veriler ile karlatrlarak hata oranlar deerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Soutucu Akkanlar, HFO-1234yf, 2,3,3,3- Tetrafluoropropane, Helmholtz Hal Denklemi,
Termodinamik zellikler, Gerek Gaz Hal Denklemleri.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
235

ULIBTK 13 134
KIRIKKALE LNDE BULUNAN BR BNANIN ISITMA
TESSATINDA TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI
KULLANILARAK ENERJ TASARRUFU SALANMASI

Battal DOAN* , Burak Nazmi YILDIRAN** ve Serhat OUZORHAN***

*Krkkale niversitesi-Mhendislik Fakltesi
71450 Yahihan, KIRIKKALE, bttldgn@gmail.com
**Krkkale niversitesi-Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
71450 Yahihan, KIRIKKALE, yildiran.burak.n@gmail.com
***Krkkale niversitesi-Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
71450 Yahihan, KIRIKKALE, serhatoguzorhan@gmail.comZET

Is pompas, snn bir yerden baka bir yere transferini yapmak zere tasarlanm makinelerdir. Bir binada
enerji sarfiyatnn byk bir ksmnn stma sistemlerinde kullanlmaktadr. Bu nedenle s pompalarnn
binalarda kullanlmas ile verimli, evreye dost ve dk enerji sarfiyatl bir sistem tasarlanm olacaktr. Is
pompasnn kullanm alanlarnn artmasyla, stma sistemlerinde doal gaz ,fuel-oil , motorin ve kat yaktn
daha az kullanlmas salanacaktr. Bylece evreye olan zararl emisyonlarn (CO
2
, SO
2
, NO
x
) azaltlmas sz
konusu olabilir. Bu almada Krkkale ilinde bulunan bir binada stma ihtiyacn karlamak zere yaplan
mekanik tesisat projesinde s pompas kullanlmtr. Binada kullanlan toprak kaynakl s pompasnn ilk
yatrm maliyeti ve sistemin enerji verimlii analiz edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Is Pompas, Enerji Verimlilii, Mekanik Tesisat

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
236

ULIBTK 13 152
PARACIK GRNTLEMEL HIZ LM YNTEM LE ELDE EDLEN
ANLIK VERLERN DNGSEL SIRALANMASI

zgn ZER*, Dilek KUMLUTA* ve Z. Haktan KARADENZ*

*Dokuz Eyll niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
35397 Buca, zmir, ozgunozer@gmail.com, dilek.kumlutas@deu.edu.tr, haktan.karadeniz@deu.edu.trZET

Parack Grntlemeli Hz lm (PGH) yntemi; tm ak alannn incelenmesinde kullanlan, aka
mdahalesiz, optik bir hz lm yntemidir. Bu yntemde zamana bal inceleme yaplabilmesi iin, her
yntemde olduu gibi yeterli zamansal znrle ulalmas gerekmektedir. Ancak bu zamansal znrle
sahip PGH sistemleri olduka pahal ve ulalmas g sistemlerdir. Mevcut almada ise dngsel yaplardan
elde edilen zamansal znrln yeterli olmayan PGH verisinin zamansal tekrar sralanmasna ynelik bir
yntem incelenmi ve bu yntem split klima i nitesinin k aknn sralanmasnda kullanlmtr.

Anahtar Kelimeler: Parack Grntlemeli Hz lm (PGH), Zamansal znrlk, Split Klima

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
237

ULIBTK 13 164
GAZ G EVRM VE BRAYTON SOUTMA EVRMLERNN
MATLAB LE ANALZ

Erdem AATAY, M. Fatih ALTINOK ve Barbaros ETN

Bilkent niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
06800 Bilkent, Ankara
erdcagatay@gmail.com, mefaltinok@gmail.com, barbaros.cetin@bilkent.edu.trZET

Gaz g evrimleri genellikle piston-silindir yaplarda gerekleir. Brayton soutma evrimleriyse birbirleriyle
ilikili farkl elemanlarla alr. Gaz g sistemleri temel olarak Otto evrim, Dizel evrim, kili evrim olmak
zere evrime ayrlr. Brayton soutma evriminin elemanlar trbin, kompresr ve iki tane eanjrdr. Bu
sistemler termodinamiin temel konularndan biridir ve lisans eitiminde standart-hava analizi kullanlarak
analiz edilmektedir. Birok varsayma dayal olarak yaplan analizler ou mhendislik problemi iin yetersiz
olmakla beraber lisans eitimi seviyesinde konunun temellerinin anlalabilmesi iin ok deerlidir. Bu
almada zellikle lisans eitiminde rencilerin gaz sistemlerin termodinamik analizinde kolaylkla
kullanlabilecekleri bir MATLAB tabanl bir grafiksel kullanc arayz gelitirilmitir. Gaz g sistemi
problemlerindeki basn ve scaklk gibi deerler kullanc tarafndan girdi olarak tanmlanmakta ve program
girdiler dorultusunda termodinamik analiz gerekletirerek evrime ait basn-hacim ve scaklk-entropi
grafiklerini oluturmaktadr. Program havann termodinamik zelliklerini belirlemek iin de havann gerek gaz
davrann da modelleyebilen XAir fonksiyonu kullanlmtr. Bu arayz sayesinde birok girdi parametresinin
sistem performans zerindeki etkisi kullanc tarafndan incelenmesine olanak salayacaktr. Byle kullanc
dostu bir programnn lisans seviyesindeki termodinamik eitimine katk salayaca dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otto evrimi, Dizel evrimi, kili evrim, Brayton Soutma evrimi, Standart-hava
analizi, MATLAB

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
238

ULIBTK 13 177
EDRNEDE KONUT ISITMASINDA MERKEZ VE
BREYSEL ISITMA SSTEMLERNN KARILATIRMALI
MALYET ANALZ

Do. Dr. Semiha ZTUNA* ve Makine Mh. Orun ERKO**

*Trakya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
22000 Merkez, Edirne, semihae@trakya.edu.tr
**Trakya niversitesi Fen Bilimleri Enstits Makine Mhendislii A.B.D.
22000 Merkez, Edirne, orcunerkoc@gmail.comZET

Dnyada ve lkemizde enerji tketiminin yaklak 1/3 binalarda, bu deerin de 4/5 i stma amal
kullanlmaktadr. Binalarda, zellikle konutlarda stma amal tketilen enerjinin ekonomik kullanm
ynndeki almalar nem kazanmtr. Konutlarda snma amal enerji tketiminde; stma sistem seimi,
yakt ve maliyet n plana kmaktadr. Konut amal kullanlan binalarda, stma iin yakt olarak kmr ve
doal gaz yaygn kullanlmaktadr. Son yllarda mevcut binalarda kmr kullanlan merkezi stma
sistemlerinden, doal gaz kullanlan merkezi stma sistemlerine ve doal gaz kullanlan bireysel stma
sistemlerine dnmler younlamaktadr.

Bu almada; Edirnede konut olarak kullanlan farkl bina tipleri tasarlanarak, bu farkl binalarn stma
projelendirilmesinde, doal gaz kullanlan merkezi stma sistemleri ile ayn binalarda doal gaz kullanlan
bireysel stma sistemi projelendirilmitir. Projelendirilen binalarda yakt olarak doal gaz kullanlan merkezi
stma sistemleri ile doal gaz kullanlan bireysel stma sistemlerinin yatrm ve iletme maliyetlerinin
karlatrmal analizi yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Doalgaz, bireysel stma sistemi, merkezi stma sistemi, maliyet analizi, Edirne.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
239

ULIBTK 13 178
SINIR TABAKA ETKSNDE ART ARDA YERLETRLM K KRE
EVRESNDEK AKI YAPISININ PIV YNTEMYLE NCELENMES

Muharrem Hilmi AKSOY*, Muammer ZGREN*, Sercan DOAN*, Eyb CANLI* Abdulkerim OKBAZ**ve
Hseyin AKILLI ***

*Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 42079 Seluklu, Konya,
muharremaksoy@selcuk.edu.tr, sercandogan@selcuk.edu.tr, mozgoren@selcuk.edu.tr, ecanli@selcuk.edu.tr,
**Yldz Teknik niversitesi Makina Fakltesi Makina Mhendislii Blm 34349 Yldz-stanbul, aokbaz@yildiz.edu.tr
*** ukurova niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi Makina Mhendislii Blm
01330 Balcal, Adana, hakilli@cu.edu.trZET

Bu almada, dz bir levha zerindeki hidrodinamik olarak gelimi snr tabaka ierisine farkl yksekliklerde
yerletirilen przsz art arda iki krenin art izi blgesinde oluan ak yaps Parack Grntlemeli Hz
lme (PIV) teknii ile deneysel olarak aratrlmtr. Su kanalnda yaplan deneylerde, serbest akm hzna ve
kre apna gre tanml Reynolds says Re=5000dir. Ak kanal hz deeri (0.118 m/s) snr tabaka akna
neden olan levhann yaklak 63 mm zerinde serbest akm deerlerine %1den daha kk bir farkla ulat
belirlendii iin, hidrodinamik snr tabaka kalnl 63 mm olarak saptanmtr. Snr tabaka ak etkisinde olan
konuma art arda yerletirilen przsz kreler etrafndaki ak yapsnn ortalama akm izgileri, akm
ynndeki hz alkantlar ve Reynolds gerilmeleri kre ap (D) ile kre-levha yzeyi arasndaki boluk (H)
orannn 0H/D1.5 olduu aralkta ak fiziinde oluan deiimleri belirlenmitir. Kreler dz levhaya yakn
konumlarnda, levha ile krelerin alt taraf arasnda oluan jet formundaki ak hem iki kre arasndaki blgeyi
etkilemekte, hem de aa akm ynndeki krelerin art izi blgelerine enerji vererek akn hareketliliini
arttrmaktadr. Bu karm s transferi uygulamalar asndan nemlidir. Kreler levha yzeyinden uzaklatka
snr tabaka etkisi azalmakta ancak iki kre arasndaki akln (G) kk deerlerinde art izi blgesinde
dnml ak blgesi kre levha arasndaki mesafeden bamsz olarak nemli oranda etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Art arda iki kre, Girdap, Kre, Snr tabaka, Trblans, PIV

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
240

ULIBTK 13 192
KAPININ AIK KALDIGI SRECE BUZDOLABINA OLAN ISI VE KTLE
TRANSFER VE AKIIN MODELLENMES

Melih ODABAI ve Aytun EREK

Dokuz Eyll niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
35397 Buca, ZMR, melih.odabasi@ogr.ktu.edu.tr , aytunc.erek@deu.edu.trZET

Bu almada bir yzeyi ak veya kapal bir hacim ierisindeki doal tanm problemi saysal olarak
incelenmitir. Kapal hacimdeki yan duvarlar sabit T
c
scaklnda alt duvar sabit T
h
scaklnda alnmtr ve st
duvarn yaltlm olduu varsaylm ve ktle, momentum ve enerji denklemleri boussinesq yaklam
kullanarak zlmtr. Yaplan bu almalarnda, Rayleigh saysnn 10
3
ile 10
5
arasndaki deimektedir. Bir
yzeyi ak hacim iin yaplan analizlerde ise ak yzeye bakan dier duvarn scakl sabit T
h
olarak alnmtr
ve hacmin st ve alt yzeylerinin yaltlm olduu varsaylmtr. Hesaplamalar Rayleigh saysnn 10
5
ile 10
7

arasndaki deerleri iin ve duvar ile akkan arasndaki boyutsuz scaklk farknn, , 0.03 ile 1.3 arasndaki
deerleri iin yaplmtr. Yaplan analizler literatrde yaplm olan almalar ile karlatrlmtr. Yaplan
alma sonucunda s iletim katsaysnn ve Nusselt saysnn Rayleigh saysnn art ile arttn grlmtr.
Hidrodinamik ve sl snr tabakann ise Rayleigh saysnn art ile inceldii grlmtr. Ayn zamanda
buzdolabnn kapsnn ak olmas durumunu simle eden bu modelin buzdolab iin ngrlen balang ve
snr koullar altnda analizi gerekletirilmitir ve olas hz ve scaklk byklkleri ve deiimleri hakknda n
bilgi sahibi olunmutr.

Anahtar Kelimeler: doal tanm, kapal hacim, ak hacim.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
241

ULIBTK 13 199
BR ENDSTRYEL SOUTMA ETM SETNDE ENERJ ANALZLER N
YAZILIM-DONANIM DESTE OLUTURULMASI

Hseyin BULGURCU
1
, M. Turhan OBAN
2
, Volkan ERYKSEL
3


1
Balkesir Meslek Yksekokulu Elektrik ve Enerji Blm a Yerlekesi BALIKESR
2
Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, Bornova ZMR
3
VEBS Elektronik Yeni Sanayi Sitesi 12 Ekim Cad. 36. Sok. No:4 E BALIKESRZET

Bu projedeki bir soutma eitim seti zerinde basn, nem, scaklk, debi, akm gibi parametreler digital
hissediciler ile llerek veri toplama sistemine (datalogger) aktarlmaktadr. Deney seti buharlatrc,
youturucu, kompresr, genleme vanas, soutma kulesi gibi ekipmanlardan olumaktadr. Bu deney setinin
sl analizinin yaplabilmesi iin , metal diren elemanl (RTD) scaklk sensrleri, sl iftli scaklk sensrleri,
basn sensrleri, elektrik g girdisi okuma sistemleri, su ve soutkan debisi sensrleri, nem sensrleri veri
toplama sistemine entegre olarak alabilecek ekilde dizayn edildi. Veri toplama sisteminde digital olarak
alglanan lm verileri RS485 iletiim sistemi ile bilgisayara iletilmekte, veriler java programlama dilinde
yazlan programlar zerinden SQLite veri tabannda depolanmaktadr. Bu veriler gerek zamanda SQLite veri
tabanndan okunarak gurubumuz tarafndan gelitirilen java dilinde yazlm bilgisayar simlasyon
programlarna girdi parametreleri olarak aktarlmakta ve termodinamik evrim analizleri ve s transferi
simlasyonlar gerek zamanda hesaplanarak sonular tablolar ve grafik ortam ktlar (logP-h, T-s diyagramlar
gibi) olarak deney seti kullanclarna aktarlmaktadr.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
242

ULIBTK 13 200
BR KLMLENDRME ETM SETNDE VER TOPLAMA SSTEMNE BALI
GEREK ZAMANLI PROSESLERN PSKROMETRK DYAGRAM ZERNDE
GSTERLMES

Hseyin BULGURCU
1
, M. Turhan OBAN
2
, Volkan ERYKSEL
3


1
Balkesir Meslek Yksekokulu Elektrik ve Enerji Blm a Yerlekesi BALIKESR
2
Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, Bornova ZMR
3
VEBS Elektronik Yeni Sanayi Sitesi 12 Ekim Cad. 36. Sok. No:4 E BALIKESRZET

Bu almada n stma, soutma, nemlendirme, son stma ilemleri yaplabilen temel iklimlendirme eitim
setindeki temel proseslerin veri tabanna aktarlmas ve bu verilerin alt yazlmlar yardmyla ilenerek
psikrometrik diyagram izdirilmesi hedeflenmitir. Scaklk ve nem lmleri iin shd11 tipi alglayclar
kullanlmaktadr. Hava hz lmleri iin scak tel tipi hzlerler kullanlmtr. Veri toplama sisteminde dijital
olarak alglanan lm verileri rs485 iletiim sistemi ile bilgisayara iletilmekte, veriler java programlama dilinde
yazlan programlar zerinden sqlite veri tabannda depolanmaktadr. Bu veriler gerek zamanda sqlite veri
tabanndan okunarak tarafmzdan gelitirilen java dilinde yazlm bilgisayar benzeim programlarna girdi
parametreleri olarak aktarlmakta ve termodinamik evrim analizleri ve s transferi benzeimleri gerek
zamanda hesaplanarak sonular tablolar ve grafik ortam ktlar olarak deney seti kullanclarna
aktarlmaktadr.

Anahtar Kelimeler: klimlendirme, eitim seti, psikrometrik diyagram, veri toplama sistemi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
243

ULIBTK 13 207
KLM DEMNN GNE VE RZGR ENERJS POTANSYELNE ETKS

.Kadir BAKIRCI ve Yusuf KIRTILOLU

Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, 25240 Erzurum,
abakirci@atauni.edu.trZET

Gnmzde fosil kkenli yaktlarn yksek oranda kullanmna bal olarak artan sera gazlarnn etkisiyle,
kresel snma problemi dnyamz tehdit etmekte ve iklim deiiklikleri kendisini gstermektedir. Bu kapsamda
Erzurum iline ait meteorolojik lmleri gerekletiren Devlet Meteoroloji leri Genel Mdrlnden alnan
1987-2010 yl aralndaki aylk toplam gnelenme iddeti ile gnelenme sresi ve aylk ortalama rzgr hz
verileri kullanlmtr. Bu 24 yllk periyotta meteorolojik parametrelerde ne gibi deiimlerin meydana geldii
aratrlmtr. Parametrelerde meydana gelen deiimler, 1987-98 ve 1999-2010 zaman periyotlarnda
incelenmitir. Yaplan incelemede, baz meteorolojik verilerde dikkate deer deiimler olduu gzlemlenmitir.

Anahtar Kelimeler: klim deiimi, Meteorolojik veriler, Yenilenebilir enerji, Erzurum

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
244

ULIBTK 13 210
EV TP NO-FROST BUZDOLABI PERFORMANSINI NCELEYEN BR TEST
SSTEM TASARIMI

V.Egemen AAKAY*, Necati BLGN**, nver ZKOL***

*zmir Yksek Teknoloji Enstits, Mhendislik ve Fen Bilimleri Enstits Enerji Mhendislii Blm 35430
Glbahe, Urla, zmir, egemenagakay@iyte.edu.tr
**Indesit Company Beyaz Eya San. ve Tic. A., OSB II. Ksm Mustafa Kemal Bulvar No:4-6 Manisa,
necati.bilgin@indesit.com
***zmir Yksek Teknoloji Enstits, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 35430
Glbahe/Urla/zmir, unverozkol@iyte.edu.trZET

Gnmzde giderek artan enerji tketimi ve kresel snma, tm sektrlerde olduu gibi soutma sanayiine de
bir takm kstlamalar getirmektedir. Bu kstlamalar buzdolaplarnn enerji tketimlerini mmkn olduunca
azaltma ve performanslarn da arttrma ynndedir. Buzdolaplarnn enerji performanslarnn, dolaysyla
soutma performanslarnn (COP) arttrlmasnda, her bir soutma evrimi elemannn performanslarnn ayr
ayr incelenmesi, gelitirme srecini hzlandrmakta ve bu elemanlar zerinde yaplmas gereken iyiletirme ve
optimizasyon almalarn belirlemede etkin bir rol oynamaktadr.
Bu alma kapsamnda, ev tipi no-frost bir buzdolabnn performansnn deneysel olarak takip edilmesini
salayan bir test dzenei tasarlanmtr. Test sistemi, veri toplama cihaz, termokupllar, basn duyargalar ve
hazrlanan program tarafndan olumaktadr. Her bir elemann giri ve kndan scaklk ve basn lmleri
alnarak, entalpiler program ile hesaplanmtr. evrimin logaritmik basn-zgl entalpi (P-h) diyagram alnan
lmlerle e zamanl olarak oluturularak sistemin performans takip edilmektedir. Test sistemi, sistemi
oluturan her bir elemann performansn, kararl halde iken, ayr ayr izlemeyi mmkn klmaktadr. Sistemin,
soutma kapasitesi, youturucudan atlan s miktar, kompresrn tkettii enerji, emme-hatt s
deitiricisinde gerekleen s transferi, ar soutma scakl, ar stma scakl, sl verimi ve soutucu
akkann ktlesel debisi test sisteminin hesaplad parametreler arasndadr.

Anahtar Kelimeler: Soutma, Termodinamik, Enerji tketimi, Ev tipi buzdolab, Ar soutma etkisi, Test
sistemi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
245

ULIBTK 13 216
KANAL AKIINDA OPTMZE EDLM ISI ALICILARIN ARPAN JETLE ISI
TRANSFER ANALZ

Abdssamed KABAKU*, Kenan YAKUT**, Faruk YELDAL***, Altu KARABEY****

*Artvin oruh niversitesi Mhendislik Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Blm
08000 Artvin, akabakus@artvin.edu.tr
**Atatrk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
25240 Erzurum, kyakut@atauni.edu.tr
*** Ar brahim een niversitesi MYO Makine ve Metal Tekolojileri Blm
04100 Ar, fayesildal@agri.edu.tr
****Yznc Yl niversitesi Erci MYO Makine ve Metal Teknolojileri Blm
65400 Erci/Van, akarabey@yyu.edu.trZET

arpan hava jetleri soutmann ihtiya duyulduu birok uygulamada kullanlmaktadr. Elektronik elemanlarn
soutulmas, metallerin sl ilemleri ve cam temperleme gibi birok alanda arpan jetler kullanlmaktadr.
arpan jetlerde daha az akkan kullanlarak daha iyi soutma elde edilmekte ve pompa/fan yk azalmaktadr.
Bu almada daralan-genileyen geometride dizilmi dikdrtgen ve altgen kanatkl s alclar iin kanal
aknda elde edilen s ve ak karakteristikleri ile arpan jet uygulamasnda elde edilen karakteristikler
karlatrlmtr. Ayrca kanatkl ve kanatksz yzey iin s gei miktar belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: arpan jet, s transferinin iyiletirilmesi, termal kamera.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
246

ULIBTK 13 223
SPREYLE SOUTMA LEMNN SAYISAL ANALZ

Ali FARNOUD*, Cihat DURU*, Fatih KASAP**, Yavuz AHN** ve Murat K. AKTA*

*TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi, Makine Mhendislii Blm
Stz Cad. No: 43 06560 Ankara
**ARELK Merkezi AR-GE Tuzla, STANBUL, 34950
afarnoud@etu.edu.tr, cduru@etu.edu.tr, fatih.kasap@arcelik.com,
yavuz.sahin@arcelik.com, maktas@etu.edu.trZET

Bu almada, iki boyutlu, alt ve st duvarlar sl olarak yaltlm bir kanalda, kanaln sa giriinden verilen
scak havann, kanaln orta noktasndan damlacklar eklinde kart akmda pskrtlen sv suyla etkileimi
saysal olarak incelenmitir. Su damlacklarnn ortam ierisinde izledii yol viskoz direnci, yerekimi kuvveti,
Saffman kaldrma kuvveti, damlacklarn ivmelenmeleriyle oluan dzensiz kuvvetler ve basn gradyanlarnn
etkisi dikkate alnarak hesaplanmtr. Is ve ktle transferi iin sreklilik, enerji ve momentum denklemleri
zmlenmitir. Parametrik incelemede damlack aplar 0.5 - 1.0 mm arasnda, su ktlesel debileri ise 0.05
0.25kg/s arasnda deitirilmitir. Saysal simlasyonlar iin ANSYS-FLUENT ticari yazlm kullanlmtr.
Analiz sonucunda sabit damlack apnda, ktlesel debi artrldnda sprey soutucunun etkinliinin artt
belirlenmitir. Sabit ktlesel debide ise damlack aplar artrldnda sprey soutucunun etkinlii azalmaktadr.
Elde edilen sonular literatr ile uyum iindedir. Bu almada sunulan optimum damlack parametreleri, sprey
soutucu tasarmnda kullanlabilir.

Anahtar Kelimeler: Spreyle soutma, iki fazl ak

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
247

ULIBTK 13 225
LTERATR NCELEMES: NANOAKIKANLARDA TAINIM SRELERNN
MOLEKLER DNAMK SMLASYONLARIYLA ANALZ

Semra GMRK ve Murat K. AKTA

TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi, Makine Mhendislii Blm
06560 Stz, Ankara,
sgumruk@etu.edu.tr , maktas@etu.edu.trZET

Nanoakkanlar, s transferini artrma potansiyelleri nedeniyle son yllarda yaygn olarak allan bir aratrma
konusudur. Yaplan aratrmalar, nanoakkanlarn termofiziksel zelliklerinin belirlenmesi ve sistemlerde
nanoakkan kullanmnn s aktarmna etkisinin belirlenmesi olarak iki ana gruba ayrlabilir. Teorik
almalarda analizler yaklak metod, model ve nemli kabullere dayaldr ve elikili sonular literatrde yer
almaktadr. zellikle karm modelleri nanopartikllerin atomik yaplarndan kaynaklanan etkileri gz ard
ettiklerinden hatal sonu verebilmektedir. Deneysel almalarn says ise teorik almalara gre olduka
snrldr. Bu nedenle nanoakkanlarn termofiziksel zelliklerinin ve s transferi davranlarnn doru olarak
belirlenmesine ynelik teorik almalara byk ihtiya vardr. Molekler dinamik simlasyon metodu
nanoakkanlarda temel akkan ve nanopartikllerin atom gruplarnn hareket denklemlerini yannda atomlarn
hidrodinamik veya sl snr koullaryla etkileimi de e zamanl olarak modelleme imkan vermektedir. Son
yllarda molekler dinamik simlasyonlar ile yaplan almalarda nanoakkanlarn sl iletkenlik, viskozite ve
zgl s deerleri hesaplanmtr. Yine molekler dinamik simlasyonlar metodu ile yaplan almalara
bakldnda sistemlerde nanoakkan kullanmyla salanan s transfer artnn gerek nedenleri daha net bir
ekilde grlebilmektedir. Bu almada literatrde yer alan nanoakkanlarn termofiziksel zelliklerinin
belirlenmesi ve nanoakkan kullanmnn s aktarmna etkilerinin anlalmas amacyla, molekler dinamik
simlasyonu yntemi kullanlarak yaplan almalarn temel bulgular ortaya konmu, benzer almalarn
sonular karlatrlmtr. Bu yntemle elde edilen sonularn deneysel verilerle uyumlu olduu grlmtr.
Molekler dinamik simlasyonu teknii nanoakkanlarda s transferi davrannn kapsaml olarak anlalmas
iin avantajl bir yntem olarak grlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Molekler dinamik, nanoakkan.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
248

ULIBTK 13 241
ENERJ DEPOLAMA SSTEMLER VE POMPAJ DEPOLAMALI
HDROELEKTRK SANTRALLER

Ahmet Ali Sertkaya* ve Maksut Sara**

* Necmettin Erbakan niversitesi Seydiehir Meslek Yksekokulu, Makine Program, 42360 Seydiehir,
Konya, asertkaya@selcuk.edu.tr
** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 06100 ankaya, Ankara, maksutsarac@hotmail.comZET

Enerji toplumsal refahn salanmas iin gerekli aralardan ve retim faaliyetlerinin ana girdilerinden biri olarak,
ekonomik ve sosyal kalknmann vazgeilmez temel talarndan biridir. Bu nedenle, endstrideki gelimelerin,
yaam standartlarndaki ykseliin ve artan nfusun ihtiya duyduu enerjinin yeterli, gvenilir ve dk
maliyetle salanmas ve sunulmas nemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarndan Pompaj Depolamal
Hidroelektrik Santraller (PHES) nceleri pik talebin karlanmas iin planlanrken, imdilerde enerjinin
depolanmas maksadyla da planlanmaktadr. PHESler yenilenebilir enerji kaynaklarndan nce genel olarak
geceleri yani enerjinin ucuz olduu saatlerde veya enerjinin az kullanld saatlerde pompa modunda, puant
saatlerde veya enerjinin pahal olduu saatlerde de trbin modunda altrlmaktayd. imdi ise yenilenebilir
enerji kaynaklarnn depolanmas veya gn ierisinde dzenlenmesine gre PHESler gnn her saatinde pompa
ve trbin modunda almaya balam ve bu maksatla da yeni yeni projeler planlanmakta ve ina edilmektedir.
Genelde tm gelimi lkelerin portfynde bulunan PHESlere, zellikle lkemizde nkleer santraller ve
yenilenebilir enerji kaynaklarnn geliimine paralel olarak bugn her zamankinden daha ok ihtiya vardr. Bu
almada Dnyada ve lkemizde mevcut PHESler ve gelecekteki durumlar incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Enerji depolama sistemleri, pompaj depolamal hidroelektrik santral, yenilenebilir enerji.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
249

ULIBTK 13 244
RADYANT ISITMA PANELLER UYGULAMASI N BNALARDAK OPTMUM
YALITIM KALINLIKLARININ NCELENMES

Bar Burak KANBUR*, evket zgr ATAYILMAZ**, Aliihsan KOCA*, Zafer GEMC* smail
TEKE**

*Mir Aratrma-Gelitirme A., Is-Akkan ve Enerji Aratrmalar Birimi
34220 Esenler, Istanbul, burakkanbur@mirholding.com.tr, ihsankoca@mirholding.com.tr,
zafergemici@mirholding.com.tr
** Yldz Teknik niversitesi Makina Fakltesi Makina Mhendislii Blm
34349 Beikta, Istanbul, atayil@yildiz.edu.tr, iteke@yildiz.edu.trZET

Enerji bakmndan da baml bir lke olan lkemiz, harcad toplam enerjinin nemli bir ksmn konut
ihtiyac zerine harcar. Bunun iin, binalarda uygulanacak yaltm, enerjinin tasarrufu asndan nemli yer tutar.
Farkl iklimlendirme blgelerine sahip olan lkemizde, blgelerin eitliliine gre yaltm kalnlklar deiir.
Bunun sonucunda her bir blge iin, bina stmasna etki eden parametreler ele alnarak optimum yaltm
kalnl almalar yaplm ve hala yaplmaya devam etmektedir. Bu almada, binalarn radyant stma
panelleri ile stld bir duvar iin, binann optimum d yaltm deeri, farkl yakt trleri iin Ankara iline gre
aratrlmtr. Hesap yntemi olarak TS EN 1264 Standard temel alnmtr.

Anahtar Kelimeler: Optimum yaltm kalnl, radyant sistemler, yeil binalar

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
250

ULIBTK 13 245
RADYANT ISITMA PANELLERNDE AIA IKAN ISI AKILARININ SAYISAL
OLARAK NCELENMES

Bar Burak KANBUR*
,
**, evket zgr ATAYILMAZ**, Aliihsan KOCA*
,
**, Zafer GEMC* smail
TEKE**

*Mir Aratrma-Gelitirme A., Is-Akkan ve Enerji Aratrmalar Birimi
34220 Esenler, Istanbul, burakkanbur@mirholding.com.tr, ihsankoca@mirholding.com.tr,
zafergemici@mirholding.com.tr
** Yldz Teknik niversitesi Makina Fakltesi Makina Mhendislii Blm
34349 Beikta, Istanbul, atayil@yildiz.edu.tr, iteke@yildiz.edu.trZET

Radyant stma panelleri, dk scaklklarda stma uygulamas yaplmasn salar. Bu sebepten tr; s
pompas, gne enerjisi vb. yenilenebilir olarak adlandrlan enerji kaynaklar ile hibrid ekilde alabilmektedir.
Bu sayede radyant stma panelleri ile, fosil yaktlara oranla ok daha iyi bir enerji tasarrufu salar. Bu enerji
tasarrufu, panelin retecei s aksna gre deimektedir. Farkl giri suyu scaklklarna gre paneller farkl s
aklar retirler. Bu adan, lkenin eitli blgelerinde radyant panel stma uygulamalar yapldnda, aa
kan panel s aks farkl optimizasyon almalar asndan olduka nemlidir. Radyant sistemlerden olan s
transferi ile ilgili TS-EN 1264 standard nemli bir yer tekil etmektedir. Bu almada da, EN 1264
standardnda yer alan hesaplamalar ile Hesaplamalar Akkanlar Dinamii (HAD) ortamnda modellenen bir
panelden elde edilen s aklar incelenmi ve karlatrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Radyant Istma; Enerji Tasarrufu; Hesaplamal Akkanlar Dinamii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
251

ULIBTK 13 250
SERN ATI SSTEMLER LE ENERJ TASARRUFUNUN SALANMASI VE
KRESEL ISINMANIN AZALTILMASI

Murat BULUT* , Gl EROLU BULUT ** ve Nedim SZBR***

*TRKSAT A Arge ve Uydu Tasarm
06839 Glba, Ankara, muratbulut@turksat.com.tr
*Sakarya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
** Gazi niversitesi Fen Bilimleri Enstits, evre Bilimleri Blm
06500 Teknikokullar, Ankara, gul.eroglu@mynet.com
*** Sakarya niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
54187 Sakarya, sozbir@sakarya.edu.trZET

Kentlerde bina saysnn art, yeil alanlarn yok oluu ve asfalt alanlarn artmas ile kentsel alanlarda scakln
krsal yerlerden 3
o
C daha fazla olmas ve kresel snmann artmas kanlmaz olmutur. Scakln artmas ile
birlikte yaz aylarnda soutma yklerinin art gstermesine bal olarak binalarda, alveri merkezlerinde ve
iyerlerinde soutma amal enerji talebi artmaktadr. Artan enerji taleplerini azaltabilmek iin enerjinin
tasarrufuna nem veren lkelerde uygulanan yntemlerden biri de serin at sistemidir.
Kentlerde atlar, bina cephelerinden nce en ok gne nna maruz kaldndan dolay serin at sistemleri
nem kazanmaktadr. Bu nedenle serin atlarda kullanlan malzemenin zellii nm yanstma ve yaynlama
oran yksek olmasdr. Mevcut binalarda kullanlan at malzemesi yerine kullanlacak olan serin at
sistemlerinde kullanlacak olan malzemeler ile binalarda enerji tasarrufu yl boyunca %10 ile %20 ve soutma
enerji giderlerinde %10 ile %40 azalma salanmaktadr.
Bu almada serin at sisteminin enerinin tasarrufuna nem veren lkelerde uygulamalar ve serin at
sisteminin kresel snmaya olan etkisi incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Serin at, Kentsel Is Adas, Kresel Isnma, Enerji Tasarrufu.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
252

ULIBTK 13 264
KLMLENDRME SSTEMLERNDEK BNA OTOMASYONUNUN ENERJ
VERMLLNE ETKS

Arda DEDE *, Cuma KARAKU **, Erturul BALTACIOLU ***

MK, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm, skenderun, Hatay.
* Yksek Lisans rencisi, ** Yrd. Do. Dr. , *** Prof. Dr.
arda.dede@yzd.com.tr, ckarakus@mku.edu.tr, baltaciolu@yahoo.comZET

Enerji kaynaklarndaki azalma sonucunda enerji tasarrufu salayacak sistemlerin uygulanmas ve gelitirilmesi
son yllarda byk nem kazanmtr. Akll binalar bu sistemlerin nemli bir paras haline gelmitir. Akll
binalarda bulunan farkl sistemlerin entegrasyonu ve bu sistemlerin en az bir noktadan kontrol otomasyon ile
mmkn olabilmektedir. Binadaki iklimlendirme, yangn sistemi, oluan arzalar gibi birok faktr otomasyon
sistemi ile anlk olarak izlenebilmekte ve kullancnn istei dorultusunda raporlanabilmektedir. Ayrca, bu
akll binalarn dk iletme giderleri, yksek gvenlik standartlar ve bireysel konfor ayarlar gibi birok
zellii barndrmas, bu tip sistemlerin yaygnlamasn salayan nemli faktr olmutur. Bu almada, birinci
derece-gn blgesinde bulunan Adana ilinde bulunan binadaki iklimlendirme sisteminin, otomasyon sistemi
kontrol ile enerji tasarrufuna etkisi incelenmi olup, sistemin yaklak olarak iki yl gibi bir srede kendini
amorti edecei hesaplanmtr.

Anahtar Kelimeler: Akll Binalar, Enerji Verimlilii, Bina Otomasyonu

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
253

ULIBTK 13 267
CFX LE ARA AYDINLATMA SSTEMLERNDE LED ANALZ

Mustafa Emre Bayraktar
1
, Prof.Dr. rfan Karagz
2
, Bayram Ali Grr
3
, Mehmet Efendi
4
Teoman enyldz
5
, Efecan Dzyer
6
,

1
Uluda niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Makine Mhendislii Ana Bilim Dal
16059, Grkle, BURSA,
e-mail: emrbayraktar@gmail.com
2
Uluda niversitesi, Mhendislik-Mimarlk Fakltesi, Makina Mhendislii Blm,
16059, Grkle, BURSA, karagoz@uludag.edu.tr
3
Ar-Ge Blm Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A..
Telefon: (224) 219 58 31, e-mail: bayramali.gorur@magnetimarelli.com
4
Ar-Ge Blm Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A..
Telefon: (224) 219 56 44, e-mail: mehmet.efendi@magnetimarelli.com
5
Ar-Ge Blm Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A..
Telefon: (224) 219 57 36, e-mail: teoman.senyildiz@magnetimarelli.com
6
Ar-Ge Blm Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A..
Telefon: (224) 219 58 17, e-mail: efecan.duzyer@magnetimarelli.comZET

Bu almada otomotiv d aydnlatma nitelerinde kullanlan LED li sistemler iin farkl s datcs (heat
sink) tasarmlar saysal olarak incelenmitir. Uygulamalarda gerek tasarm alannn kstl olmas sonucu bask
devre kart boyutlarnn snrlanmas nedeni ile ve gerekse yksek k glerini karlayabilme ihtiyacndan
dolay LED li aydnlatma rnlerinde s datclarna gerek duyulmaktadr. almada otomotiv retici
artnamelerinde geen 55 C - 105 C aras ortam scaklklar altnda ve deiik g deerlerinde, LED li bir
sistemde s datcs tasarm iin hesaplamal akkanlar dinamii (HAD) analizleri gerekletirilmitir.
Sonular baskdevre kartnn boyutunun, devre tasarmnn, malzeme seiminin LED zerindeki scaklklarda
etkili olduunu gstermitir. G deeri arttka LED zerinde ayn scakln elde edilebilmesi iin daha byk
boyutlardaki bir bask devresi kartna ihtiya duyulduu tespit edilmitir. Sonularda ayrca doal tanml bir
sistemde dzlem profilli kanatklarn dairesel kesitli kanatklara gre daha etkili olduu saptanmtr. Ayrca,
yaplan karlatrmalar sonucu tayc devre malzemesinin sl performans daha da arttrabilmek iin nemli
olduu belirlenmitir. Malzeme ile ilgili yaplan almalarda g elektroniinde kullanlan DBC ve IMS
yntemlerinin sl performanslar incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Ara aydnlatma sistemleri, junction scakl, laminar doal tanm, radyasyon, elenik
analiz, hesaplamal akkanlar dinamii (HAD), DBC(Direct Bonded Copper), IMS(Insulated Material
Substrate).

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
254

ULIBTK 13 270
DELK DELME LEMLERNDE KESME PARAMETRELERNE BALI OLARAK
OLUAN TAKIM TALA ARA YZEY SICAKLIKLARININ
TAGUCHI METODU LE OPTMZASYONU

Ramazan AKIROLU*,Seluk YAMUR**, Adem ACIR***, Ulvi EKER**

*Gazi niversitesi Ostim Meslek Yksekokulu Ankara /TRKYE
Tel: (312) 354 84 01 e-posta: rcakiroglu@gazi.edu.tr
**Gazi niversitesi Teknoloji Fakltesi malat Mhendislii Ankara /TRKYE
Tel: (312) 202 86 87 e-posta: syagmur@gazi.edu.tr
***Gazi niversitesi Teknoloji Fakltesi Enerji Sistemleri Mhendislii Ankara /TRKYE
Tel: (312) 202 86 82 e-posta: adema@gazi.edu.tr
**Gazi niversitesi Teknoloji Fakltesi malat Mhendislii Ankara /TRKYE
Tel: (312) 202 86 70 e-posta: useker@gazi.edu.trZET

Makine imalat sanayinde delme ilemi en nemli tala kaldrma ilemlerinden biridir ve tala kaldrma
ilemlerinin yaklak te birini oluturmaktadr. Son yllarda delme ilemlerinde karlalan problemlerin
zmne ynelik deneysel almalar ve bu ilemlerde oluan sl ve mekanik yklerin modellenmesi zerine
yaplan almalar younluk kazanmtr.

Bu almada, Al6061 malzemesinin kuru kesme artlarndaki delme performans aratrlmtr. Performans
gstergesi olarak kesme hz, ilerleme oran ve kesici takm giri parametreleri olarak belirlenmitir. k
parametresi olarak da takm tala ara yzeyinde oluan scaklk deerleri analiz edilmitir. Deneyler aamada
gereklemitir. lk olarak deney almasnda deney seti TaguchiL18 ( 2*1-3*2) ortogonal dizini esas alnarak
deney dzenei hazrlanmtr. kinci olarak kaplamasz ve kaplamal (TiN/TiAl/TiCN) kesici takmlarda
farkl ilerleme oran (0,1-0,2-0,3 mm/dev) ve kesme hz (170-200-230 m/dak) kullanlarak deneyler yaplmtr.
Takm tala ara yzeyinde oluan scaklk da K tipi sl ift ile e zamanl olarak llmtr. lm sonucunda,
scaklklarn maksimum deerleri alnmtr. nc aama olarak; elde edilen deney verileri Taguchi Metodu
yardmyla en uygun kesme parametreleri bulunmutur.

Yaplan deneylerden elde edilen sonular deerlendirildiinde; kesme blgesindeki scakln artan ilerleme
miktar ile azald gzlenmitir. Kesici takma kaplama uygulamas neticesinde, kesme blgesindeki scaklkla
nemli lde dmtr. Al6061 malzeme iin, kesme parametreleri ile yaplan delme ilemlerinde elde edilen
takm tala ara yzeyinde oluan scaklk Taguchi metodu yardmyla 1,93 orannda iyiletirme salanmtr.

Anahtar Kelimeler: Al6061, Taguchi, Kesme Blgesi Scakl, Kesme Parametreleri

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
255

ULIBTK 13 272
BULGUR PRME POTASININ TERMAL ANALZ

brahim Halil YILMAZ, Hakan HAYTA, Mehmet Sait SYLEMEZ, Recep YUMRUTA

Gaziantep niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
27310 ehitkmil, Gaziantep
iyilmaz@gantep.edu.tr; hakanhyt@hotmail.com; sait@gantep.edu.tr; yumrutas@gantep.edu.trZET

Bulgurun oluum sreci gz nnde bulundurulduunda piirme ve kurutma ilemleri, termal enerji gereksinimi
asndan byk yer tutmaktadr. Bu nedenle budayn piirilerek hedik haline getirilmesi esnasnda gerekli olan
enerjinin bulgurun kalitesini muhafaza edecek ekilde asgari seviyelere drlmesi, enerji sarfiyatnda gzle
grlr bir ekilde azalmaya neden olacaktr. Bu noktada byk lekli pota retimine gemeden nce yaplacak
olan model almas ve sistem tasarm, daha verimli ve uygun maliyetli sistemlerin ortaya koyulmas asndan
nemlidir. Bu almada, triticum durum budayndan bulgur eldesi iin piirme ileminin termal adan model
analizi yaplmtr. Model almas iin deneysel bir dzenek kurulmu ve piirme ilemi iin kk lekli bir
bulgur piirme potas tasarlanmtr. Piirme ilemi iin gerekli olan enerjinin potaya aktarm, evrimde
kullanlan s transfer ya ile salanmtr. Scaklk kontroll rezistans-stc nitesi ile pota giri scakln,
frekans kontroll pompa vastasyla da debisel ak sabit tutularak piirme ilemi gerekletirilmitir. Piirme
ilemi sabit scaklkta salanarak kan rnn pime kalitesine gre piirme sresi hesaplanmtr. Model
almasnda kullanlan s transfer yann termal zelliklerinin lm, lm cihazlar vastasyla veri-ileme
birimine anlk olarak aktarlm ve bilgisayara kaydedilmitir. 100C piirme scaklnda, buday yapsn
bozmadan %100 niasta jelatinizasyonun saland durumunda, optimum piirme sresi 45 dakika olarak tespit
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Triticum Durum Buday; Bulgur; Piirme Modeli; Teorik ve Deneysel Analiz

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
256

ULIBTK 13 276
YZEY PRZLLNN SANRTFJ POMPA ARK VERMNE ETKSNN
SAYISAL ANALZ YNTEM LE NCELENMES

r. Gr. Osman KOCAASLAN*,

r. Gr. Osman BABAYT**
Ar. Gr. Muharrem Hilmi AKSOY*** ve Prof. Dr. Muammer ZGREN***

*Seluk niversitesi Hulu Meslek Yksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Blm
42830 Hulu, Konya, osmankocaaslan@gmail.com
**Seluk niversitesi Hadim Meslek Yksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Blm
42830 Hadim, KONYA, obabayigit@selcuk.edu.tr
***Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 42075 Seluklu, Konya,
muharremaksoy@selcuk.edu.tr, mozgoren@selcuk.edu.trZET

Bu almada, santrifj bir pompa ark yzeylerinde farkl yzey przllk deerleri seilerek, arkn basma
yksekliine, dnme momentine ve verimine etkileri saysal analiz yntemi ile aratrlmtr. Saysal analiz
Ansys-Fluent programnda gerekletirilmitir. Ak alan Realizable k- trblans modeli ile zlmtr. Snr
artlar olarak girite akkan debisi 20 kg/s, kta ise statik basn deeri 500 kPa, ark devri 2950 dev/dk
olarak alnm ve kat yzeylerde hz sfr olarak tanmlanmtr. Ortalama yzey przllk deerleri srasyla
przsz, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.85 ve 1mm alnarak analizler yaplm ve sonular karlatrmal olarak
verilmitir. Yaplan analizler neticesinde en yksek basma ykseklii (H
m
) ve arkn yzey blgelerindeki en
dk dnme momenti deerleri (M
h
) yzey przllnn olmad durum iin srasyla; h = 532.23 kPa ve T
= 36.32 N.m olarak belirlenmitir. Pompann hidrolik verimi przsz yzey durumunda %93.0 iken yzey
przllk ykseklii 1 mm olduunda %83.7 ye kadar dmtr. Bu nedenle, pompa arklarnn minimum
przllk deerini salayacak ekilde imal edilmesi veya poliretan benzeri malzemeler ile kaplanmas nemli
oranda enerji tasarrufu salayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik verim; przllk; santrifj pompa; saysal analiz, hesaplamal akkanlar
dinamii.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
257

ULIBTK 13 281
SERBEST YZEYE YAKIN BR SLNDR EVRESNDE OLUAN AKI
YAPISININ PIV YNTEMYLE NCELENMES

Sercan DOAN*, Eyb CANLI*, Muharrem Hilmi AKSOY* ve Muammer ZGREN*

*Seluk niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm 42079 Seluklu, Konya,
sercandogan@selcuk.edu.tr, ecanli@selcuk.edu.tr, muharremaksoy@selcuk.edu.tr, mozgoren@selcuk.edu.trZET

Bu almada, bir ak kanal aknn serbest yzeyine yakn konumlarda aka yatay olarak yerletirilen bir
silindirin art izi ile serbest yzey etkileimi incelenmitir. Deneysel alma iin Seluk niversitesi leri Ar-Ge
Merkezinde bulunan ak su kanalnda, Parack Grntleme Hz lm (PIV) sistemi kullanlmtr.
Deneyler, silindirin st noktas ve serbest yzey arasndaki mesafe (h) ile silindir apnn (D) oran olan h/D=0,
0.25, 0.50 ve 1.0 deerlerinde yaplmtr. Serbest ak hz (U

=200mm/s) ve silindir ap (D=50mm) ile tarif


edilen Reynolds says 10000 olarak seilmitir. Froude says su derinliine bal olarak
w
gh U Fr

=
=0.095 hesaplanm olup 1' den kk olduu iin serbest yzey kritik alt ak artlarndadr. Serbest yzey ve
silindir art izi etkileimini incelemek iin, zaman ortalamas hesaplanan hz vektrleri, akm izgileri ve ak
dorultusundaki hz bileenleri kullanlmtr. Serbest yzey etkisinden dolay silindirin art izi nemli oranda
etkilenmekte, bu blgedeki akn enerji younluu ve dnm miktar deimektedir. Silindir yzeye temas
ettiinde, silindirin altnda kalan blgede sreklilii salamak iin ak olduka hzlanmaktadr. Silindir daldrma
miktar arttka, zellikle silindirin st ksmndan geen aktan kaynaklanan momentum transferi nedeniyle art
izi bir miktar ksalmaktadr. Serbest yzeyin snmleme etkisi art izini etkilemekte ve silindir serbest yzeyden
uzaklatka yzey etkisi azalmaktadr ve ayrlm ak yzeyle birlememektedir. Daldrma oran h/D=1.0
orannda ise serbest yzeyin etkisi ihmal edilebilir mertebede olmakta ve zaman ortalamas alnm akn art izi
yaps simetrie yaklamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Art izi, PIV, Silindir, Serbest yzey, Trblans

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
258

ULIBTK 13 283
YENLENEBLR ALTERNATF ENERJLERN MALYET EMSYON VE
PERFORMANS KARILATIRMALARI

Murat ETN*, Ahmet TANDIROLU**

*Erzincan niversitesi Meslek Yksekokulu Otomotiv Teknolojisi Program*
24100 Erzincan, mcetin@erzincan.edu.tr
**Erzincan niversitesi Meslek Yksekokulu Makine Program
24100 Erzincan, atandiroglu@erzincan.edu.trZET

Fosil enerji kaynaklarndaki azalma, artan fiyatlar ve bu enerji kaynaklarnn kirletici etkileri temiz,
srdrlebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarn gndeme getirmitir. Fosil yaktlarn u an salanan sreklilii
srdrlebilir olduunu ifade etmemektedir. Bir btn enerji srdrlebilirlik olarak ele alndnda;
srdrlebilir enerji sistemleri iin, yenilenebilir enerji kaynaklar gereklidir. Bu adan bakldnda fosil
yaktlar; kullanldnda azalan ve yenilenmeyen enerji kaynaklardr. Yenilenebilir enerji kaynaklar olarak
tanmlanan; gne, rzgr, hidroenerji(su), biyoktle ve jeotermal doal kaynaklar yenilenebilir olmalarnn
yannda temiz enerji kaynaklardr. 2020 ylnda dnyada retilen elektriin %50sinin yenilenebilir
kaynaklardan retilmesi planlanrken 2010 ylndan sonraki srete kullanlacak elektrik enerjisinde rzgar
enerjisini pay %10 olarak hedeflenmektedir. Bu almada; yenilenebilir enerjilerin maliyet, emisyon ve
performans karlatrmalar sunulmutur.

Anahtar Kelimeler; Alternatif-yenilenebilir enerji, maliyet, emisyon,evre, performans, srdrlebilirlik

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
259

ULIBTK 13 286
KENTSEL ALANDA MALZEME SEMNN ISI ADASI OLUUMU ZERNDEK
ETKS

Aya GLTEN* Ufuk Teoman AKSOY** ve Hakan Fehmi ZTOP***

*Frat niversitesi Teknik Eitim Fakltesi Yap Eitimi Blm
23119 Elaz, aycagulten@gmail.com
** Frat niversitesi Teknoloji Fakltesi naat Mhendislii Blm
23119 Elaz, taksoy@firat.edu.tr
*** Frat niversitesi Teknoloji Fakltesi Makine Mhendislii Blm
23119 Elaz, hfoztop1@gmail.comZET

Bu almada, Elaz ilinde yer alan farkl kentsel yerleim alanlarnn bilgisayar ortamnda simle edilerek,
kentsel s adasnn varlnn ve boyutlarnn aratrlmas ve kentsel s adas potansiyellerinin hesaplanmas
amalanmtr. Ayrca bina yzeylerinde, kaldrm ve cadde yzeylerinde kullanlan malzemelerin fiziksel
zelliklerinin s adas oluumu zerindeki etkisi incelenmitir. Bu amala belirlenen kentsel alanlar 3D-CAD
ortamnda gerek boyutlu olarak modellenip, bir hesaplamal akkanlar dinamii program yardmyla simle
edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel s adas, Kentsel s adas potansiyeli, yzey scakl, hesaplamal akkanlar
dinamii, simlasyon

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
260

ULIBTK 13 297
BNALARDA ISI YALITIMI MALZEMESNN KULLANIMININ EKONOMYE
KATKISI

Tarkan KOCA, Serhat AKSUNGUR, Alper Tunga ZGLER, . Engin AHN

nn niversitesi Arapgir Meslek Yksekokulu Arapgir/MALATYA
tarkan.koca@inonu.edu.tr; serhat.aksungur@inonu.edu.tr; atozguler@hotmail.comZET

Konutlarda temel hedef, ortam ile yzey scaklklarn konfor artlarnn gerektirdii seviyelerde tutabilmektir.
Isnma srasnda d ortama kaybedilen s enerjisi, enerji kayb asndan nemli bir husustur. Ayrca enerji
kaynaklarnn ktl gz nnde bulundurulduunda, bu kayp olduka fazladr. Dier bir ifadeyle, konutlarda
kalitesiz malzeme kullanm, salkl yaam koullarna uymayan yap retimi ve en nemlisi s yaltmnn
uygulanmamas nedenleriyle, snma iin retilen enerjinin nemli bir ksm d havay stmaya harcanmakta ve
evre kirliliine neden olmaktadr. Bu nedenle snma amal enerji tketiminin asgari seviyeye indirilmesi
gerekmektedir.

lkemizin enerji gereksinimi, dier tm gelimekte olan lkeler gibi srekli olarak artmaktadr. Enerji
konusunda aa ayak uydurmann yolu, artan nfusu, enerjiyi en tasarruflu ekilde nasl kullanaca konusunda
eitip salkl bir enerji politikas iin srekli bir aray iinde olmak ve enerji kaybn en aza indirmekten geer.
Bu almada, Malatya ili Arapgir lesi pilot blge olarak seilmitir. Pilot blgenin konut saysna bal olarak
s yaltmsz ve s yaltml (Sellozik bor katkl yaltm malzemesi) durumlar arasndaki fark incelenmi ve
ekonomiye katks irdelenmitir. Elde edilen bulgular deerlendirilmi ve yorumlanmtr.

Anahtar Kelimeler: Arapgir Blgesi, Is Yaltm Malzemesi, Maliyet Analizi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
261

ULIBTK 13 301
EHR SUYU EBEKE BASINCININ SU TKETMNE ETKS

Aydn ITLAK* ve Tarkan KOCA**

*Fratniversitesi,Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
Elaz, acitlak@firat.edu.tr
**nn niversitesi Arapgir Meslek Yksekokulu
Malatya, tarkan.koca@inonu:edu.trZET

Dnyada ve lkemizde su kaynaklarnn snrl oluu, suyun daha ekonomik ekilde tketilmesini zorunlu hale
getirmektedir. Su tketiminde; iklim, nfus, su fiyatlar, periyodik lm, yaam standard, su kalitesi,
arzalardan doan su kayplar ve iletme basnc faktrleri etkendir. ehir suyu ebekelerindeki yksek basn;
fazla su tketimine, hat balant noktalarndan kaaklar olumasna, su hatlarndaki atlaklardan kaan suyun
artmasna, sk armatr arzalarna ve bu arzalara bal su kayplarna neden olmaktadr. Bu almada,
Diyarbakr ili Muradiye Mahallesi pilot blge olarak seilmitir. Pilot blgenin giri hattna bir oda ina
edilmitir. Hat zerine bir adet debimetre bir adet basnler ve bir adet basn drc vana montaj
yaplmtr. Farkl iletme basnlar farkl sreler iin dikkate alnarak gerek prototipte deneyler yaplmtr.
Elde edilen bulgular deerlendirilmi ve yorumlanmtr.

Anahtar Kelimeler: Basn, Su Tketimi, ebeke Suyu

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
262

ULIBTK 13 302
DALGA ENERJS LE ELEKTRK RETM

Aydn ITLAK* ve Tarkan KOCA**

*Frat niversitesi Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
Elaz, acitlak@firat.edu.tr
**nn niversitesi Arapgir Meslek Yksekokulu
Malatya, tarkan.koca@inonu:edu.trZET

Dnyada hzla artan enerji kullanm insanlar yeni enerji kaynaklar araylarna itmitir. Yeni enerji
kaynaklarndan srdrlebilir ve evresel etkilerinin en az olmas nedeni ile temiz enerji kaynaklar dnyada
byk bir ilgi grmektedir. Dalga enerjisi temiz enerji kaynaklarnn bir tr olarak daha yeni yeni
gelimektedir. Bir dalga enerjisi dntrcsnn verimliliinin belirlenmesi almalarnda atlacak ilk adm, o
blgedeki mevcut dalga enerjisi potansiyelini deerlendirmektir. Dalga enerjisine rzgrn dolayl yoldan olmak
zere dalga ykseklii ve periyoduna dorudan etkisi vardr. Deniz artlarnda bu iki deiken belirli bir
ortalama etrafnda salnm yapmaktadr.

Dalga enerjisinin tahmini iin belirgin dalga ykseklii ve ortalama dalga periyodu iki nemli deikendir. Bu
iki deiken aslnda fe uzunluu, rzgar esme sresi ve rzgar hzna bal olarak deerler almaktadr. Dalga
enerjisi retimi o blgedeki dalga iklimiyle yakndan ilgilidir. Tm bunlarn uzun dnemde incelenmesi iin risk
analizlerinin yaplmas gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dalga Enerjisi, Elektrik retimi

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
263

ULIBTK 13 310
YAKIT PLLERNN TAITLARDA KULLANIMI VE HDROMOBL PROJES

Salim SOLMAZ
1
, Anl Can TRKMEN
2
, Prof. Dr. Halil brahim SARA
3
, Yrd. Dr. Cenk ELK
4
,

1
Kocaeli niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
41380, Kocaeli,
1
salim.solmaz@hotmail.com,
2
anilcan.turkmen@hotmail.com,
3
sarac@kocaeli.edu.tr,
4
cenkcelik@kocaeli.edu.trZET

Yakt pilleri temiz, verimli ve yakt trne kar esnek enerji dntrclerdir. Hidrojence zengin herhangi bir
madde potansiyel bir yakt kayna olabilir. Olaslklar; doal gaz, petrol trevleri, sv propan ve gazlatrlm
kmr gibi fosil kkenli yaktlar veya etanol, metanol ya da hidrojen gibi yenilebilir yaktlar olabilir. Balangta
uzay aralarn glendirmek iin gelitirilen yakt pilleri, temiz enerji retimi ve yksek verimleri ile enerji
tasarrufu salayan bir g kayna olarak, gelecekteki otomotiv kullanm iin mit vermektedir. Benzin
motorlarnn 2-3 kat olan %60n zerindeki termik verimlerine ek olarak, dk grlt dzeyi, dk egzoz
emisyonlar ve dk s atma talebi bakmndan da avantajldr. Sistemin rekabet edebilmesi iin, paralarn
ucuz, imalat yntemlerinin kolay, yakt depolama sistemlerinin derli toplu ve ucuz olmas gerekmektedir. Yakt
pillerinin temiz tat teknolojisinde devrim yapaca iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yakt pili tat

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
264

ULIBTK 13 313
ERZURUM KAMPS HASTANESNE UYGULANACAK TRJENERASYON
SSTEMNN FZBLTES

mer ZYURT * ve Dndar Arif EKNC **

* Atatrk niversitesi, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm
25240 Erzurum, oozyurt@atauni.edu.tr;
** Salk Bakanl Salk Yatrmlar Genel Mdrl naat ve Onarm Dairesi Bakanl
Kolej,ankaya, Ankara, arif.ekinci@saglik.gov.trZET

Salk Bakanl yeni yaplacak salk yaplarnda 20.000 m
2
ve zeri (200 yatak ve zeri) hastaneler iin Bileik
G retim Sistemi uygulamasn bir genelge ile zorunlu hale getirmitir. Bu ama dorultusunda Erzurumda
ina edilecek 800 yatak kapasiteli Salk Kampusu Projesinde Bileik G retim Sistemi (Trijenerasyon
Sistemi ) uygulanacaktr. Bu almann amac Erzurumda yapm planlanan Salk Kampusu projesi iin
trijenerasyon sisteminin uygulanabilirlii, ina edilebilirliinin ekonomik analizini ve projelendirilmesi iin en
uygun artta alacak cihaz kapasitelerinin ve alma artlarnn seimini yapmaktr. Ayrca Soutma sistemini
de kullanarak en yksek ve en dk periyotlar sresince (k ve yaz ihtiyac) soutma stma ve elektrik retim
enerjisi fiyatlarnn hesaplanmas ve sistemin alan tm ekipmanlarnn termodinamik analizinin yaplmas ve
bylece sistemin en efektif ekilde kullanlabilirliinin aratrlmasdr.

Anahtar Kelimeler: Trijenerasyon, Salk Bakanl, Erzurum Salk Kamps.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
265

ULIBTK 13 338
DI CEPHE TASARIMININ VE KONUMLANDIRMANIN BNALARIN ISI
KAYIPLARINA ETKSNN SAYISAL NCELENMES

Mehmet NEK ve Ltf NAMLI

Ondokuz Mays niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
55139 Atakum/SAMSUN
memetunek@gmail.com, lnamli@omu.edu.trZET

Son yllarda, enerjinin retilmesi kadar tasarruf edilmesi de nem kazanmaya balamtr. Yaplan aratrmalar
dnyadaki enerji tketiminin yaklak % 42'sinin binalarda olutuunu ortaya koymaktadr. Binalarda tketilen
enerjinin hemen hemen yars s enerjisidir. Bu yzden enerji tasarrufu, ok nemlidir. Binalarda s kayplarnn
veya s kazanlarnn minimize edilebilmesi iin iyi bir yaltm yaplmaldr. Ancak en az bunun kadar nemli
olan, hkim rzgr durumunu da gz nne alarak buna uygun bina d tasarmlarnn yaplmasdr. Bu
almann ilk blm iki boyutlu olarak dnlm ve 1 km uzunluunda, 200 metre yksekliinde bir blge
seilmitir. Bu blgede 10 katl, gmme balkonlu bir bina dnlmtr. Bu bina referans binas olarak kabul
edilmitir. Bu binann nnde ve arkasnda deiik yksekliklerde binalar dnlmtr. Bu farkl durumlara
gre referans binasnn d cephesinin Nusselt saylar hesaplanarak ele alnan binalarn s kayplar
belirlenmitir. kinci blmnde, binalar boyutlu inceleme iin tasarlanmtr. boyutlu incelemede, toplam
alt adet farkl yksekliklerde binalar deiik ekillerde yerletirilmitir. Yaplan bu almada FLUENT saysal
paket program kullanlmtr. ki boyutlu incelemelerden elde edilen saysal verilere gre, 4m/s ye kadar olan
dk hzlarda arkada kalan binalarn s kayplar ndeki binalardan daha fazla olmaktadr. Daha yksek rzgr
hzlarnda ise durum deimekte ve ndeki binalarn Nusselt saylar ykselmektedir.

Anahtar Kelimeler: Binalarn D Tasarm, Binalarda Is Kayplar, Hesaplamal Akkanlar Dinamii(HAD),
ki ve boyutlu zm

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
266

ULIBTK 13 339
FARKLI CADDE VE SOKAK KANYONLARINDA EGSOZ PARTKL EMSYON
DAILIMININ SAYISAL ANALZ

Ltf NAMLI ve Mustafa ZBEY

Ondokuz Mays niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
55139 Atakum/SAMSUN
lnamli@omu.edu.tr, mozbey@omu.edu.trZET

Bilgisayar donanm ve saysal algoritmadaki hzl gelimeler ile birlikte ivme kazanan hesaplamal akkanlar
dinamii teknikleri, ehir cadde ve sokak kanyonlarndaki rzgr alanlarnn ve kirleticilerin tanmlarnn
belirlenmesi almalarnda geni imknlar salamtr. Burada kanyon kelimesi, her iki ynde srekli olarak
dizilmi binalarn arasndaki cadde veya sokaklar ifade etmektedir. Otomobiller, otobsler, kamyonlar ve trenler
gibi motorlu tatlarn egzozlarndan ve endstriyel tesislerden yaylan emisyonlar, youn olarak kirletilen
blgelerde hava kalitesini drrler. Bunlarn arasnda; byk ehirlerin cadde ve sokaklarndaki hava
kirliliinin balca nedeni olarak otomotiv egzozlardr. Bu almada, farkl cadde ve sokak kanyonlarndaki
hava ak ve motorlu aralarn egzozlarndan kaynaklanan kirletici emisyonlarn tanm saysal alarak
incelenmitir. almada iki boyutlu cadde ve sokak kanyonu dikkate alnarak egzoz partikl emisyonlarnn
izledikleri yrngeler zmlenmitir. Saysal almalar, FLUENT
TM
paket program ile gerekletirilmi olup,
bu paket program iinde yer alan gereklenebilir k-c trblans modeli ve partikl yrngelerinin belirlenmesi
iin ayrk faz modeli kullanlmtr. Saysal hesaplamalar, hem simetrik bina byklnde hem de simetrik
olmayan bina byklnde gerekletirilmitir. Dier taraftan, cadde ve sokak kanyonlar seilirken hem s
kanyonlar hem de derin kanyonlar dikkate alnmtr. Elde edilen sonulara gre; rzgar hz arttnda cadde ve
sokaklarda kalan (uzaklatrlamayan) egzoz partikllerinin miktar azalmaktadr. Dier taraftan; binalarn
ykseklikleri, simetrik olup olmamalar ve cadde ve sokaklarn s yada derin olmalar uzaklatrlamayan
partikllerin miktarn nemli oranda etkilemektedir.

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
267

ULIBTK 13 340
TEK KANALLI POLMER ELEKTROLT MEMBRANLI
YAKIT PLLERNN SAYISAL ANALZ

Ltf NAMLI
1
ve Hayri Burak YALIN
2


1
OM Mhendislik Fakltesi Makine Mh. Bl. 55139 Atakum/SAMSUN
2
Hava Kuvvetleri KomutanlZET

Hidrojen enerjisi konusunda son yllarda almalarn en ok yakt pilleri konusunda yapld grlmektedir.
Yakt pilleri, fosil yaktlarda elektrik enerjisi retiminde hem yeni, hem de verimli dnm gsterdiinden
gelecek vaat etmektedir. Yakt pilleri, g santralleri, dizst bilgisayarlar, cep telefonlar gibi farkl alanlarda
kullanlabilirler. Yakt pilleri arasnda zellikle PEMler (polimer elektrolit membranl) yksek verimde ve
dk scaklklarda alabildikleri iin zerlerinde en ok alma yaplan pil eitleridir.

Balangta mevcut bir PEM pili baz alnarak bu pile ait scaklk, su deriimi ve akm deerleri elde edilmi daha
sonrasnda ise membran kalnl deitirilerek ayn parametrelerle farkl deerler elde edilmi ve mevcut
durumdaki PEM pili ile karlatrma yaplmtr. Son olarak anot ve katot kesit alanlar farkl iki model
oluturularak membranda oluan su deerleri ve pillerdeki akm deeri analiz edilip karlatrlmtr.

Sonu olarak, kuramsal olarak hazrlanan PEM yakt pili modelinde membran kalnlnn deiimin su
oluumunu dorudan etkilediini ve anot ve katot kesin alanlarndaki deiiminin pilde oluan scakl
dorudan etkiledii ve temas yzey alann artmas su oluumunu artrm ama oluan akm deerinde bunun
paralelinde artmtr.

Anahtar Kelimeler: PEM, Hidrojen enerjisi, yakt pili, saysal akkanlar dinamii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
268


KALSYUM OKSTN HDRASYONUNUN BR KMYASAL ISI DEPOSU OLARAK
KULLANILABLRLNN NCELENMES

Philipp WALDHERR (Lisans r.) ve Kurtul KKADA (Do. Dr.)

Technical University of Berlin, Faculty of Process Sciences, Department of Chemical and Process Engineering,
Fraunhoferstr. 33-36-FH 6-1, 1057 Berlin, Almanya
Marmara niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Kimya Mhendislii Blm, Gztepe Kamps, 34 722
stanbul
philipp.waldherr@gmail.com; kurtul.kucukada@marmara.edu.trZET

Yksek scaklklarda s depolamas ve bu snn kullanlmas iin ierisinde tersinir reaksiyonlarn
gerekleebildii dolgulu yatakl termokimyasal enerji depolar kullanlabilir. Termokimyasal sy depolamak
iin kullanlabilen reaksiyonlardan birisi tersinir bir reaksiyon olan kalsiyum oksitin, CaO, su buharyla
hidrasyonu reaksiyonudur. Kalsiyum oksit su buharyla temas ettiinde s aa kararak kalsiyum hidroksite,
Ca(OH)
2
, dnr. Kalsiyum hidroksit ise 500 K den yksek scaklklara stldnda enerji alarak kalsiyum
oksite dnr. Bu almada, kalsiyum hidroksitin dolgulu yatakl s deposunda hidrasyonu iin zamana bal
yuvarlanm parametreli bir matematiksel model gelitirilmitir. Gelitirilen matematiksel model eanl olarak
gerekleen hidrasyon reaksiyonu, s ve ktle transferini tanmlayan diferansiyel denklemlerden oluur.
Reaksiyon kinetiini tanmlayan denklemler, hidrasyon kinetii zerine yaplan aratrmalardan, Schaube ve ark.
(2012) ve Galwey ve Laverty (1993), alnmtr. Model denklemleri saysal yntemlerle zlm olup,
denklemlerin zm iin Matlab yazlm kullanlarak program yazlmtr. Hidrasyon reaksiyonu ok hzl
olduu iin saysal yntemler ile gerekletirilen zmlerde zaman dilimi 0.001 saniye olarak alnmtr.
Fiziksel ve kimyasal zelliklerin, ktle ve s aktarm katsaylarnn scaklkla, dolaysyla zamanla deitii gz
nne alnarak model denklemleri zlmtr. Giri scakl, su buharnn ksmi basnc, akkan debisi,
tanecik ap gibi deiik alma artlar iin elde edilen model sonular tartlmtr.

Galwey, A. ve Laverty, G. (1993). A kinetic and mechanistic study of the dehydroxylation of calcium
hydroxide. Thermochimica Acta (228), 359-378.

Schaube, F., Koch, L., Wrner, A., ve Mler-Steinhagen, H. (2012). A thermodynamic and kinetic study of the
de- and rehydration pf Ca(OH)
2
at high H
2
O partial pressures for thermo-chemical heat storage. Thermochimica
Acta (538), 9-20.


ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
269

ULIBTK 13 351
YAKMA ARTLARINA BALI HAVA KRLETCS OLUUMU

Hlya AYKA*, Selva KAYA**, Bahtiyar ZTRK***

Ondokuzmays niversitesi Mhendislik Fakltesi evre Mhendislii Blm
Atakum, Samsun,
*hulya.aykac@omu.edu.tr, **selva_camci@hotmail.com,***bozturk@omu.edu.trZET

Gnmzde evre kirliliine kar artan duyarllk nedeniyle tasarlanan yakma sisteminin daha az yakt
kullanarak istenilen enerji performansn salamas, yakma veriminin yksek olmas ve evreye daha az emisyon
vermesi ana amalardr. Yakma performans yksek bir sistem belirli bir srede iine beslenen yaktn hemen
hemen tamamn yakan ve istenilen scakl salayan yakma sistemidir. Sistemin yakma performansnn artmas
veya azalmas onun atmosfere yayd kirleticilerin niteliini ve miktarn da deitirmektedir. Bu almada,
yakma artlarna ve yakt-yakma ilikisine bal olarak atmosfere kirletici yaylmas durumu incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Yanma, Scaklk, Hava kirleticileri

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
270

ULIBTK 13 353
ALEV GER DNL DUMAN BORULU KAZANDA GAZ YAKIT YANMASININ
MODELLENMES

Bilal SUNGUR ve Bahattin TOPALOLU

Ondokuz Mays niversitesi Mhendislik Fakltesi Makina Mhendislii Blm
bilal.sungur@omu.edu.tr, btopal@omu.edu.trZET

Bu almada rnek bir kazanda gaz yakt yaklarak alev yaplar ve oluan emisyonlar incelenmitir. Bu
hesaplamalar boyutlu olarak gerekletirilmitir. Nmerik hesaplamada Fluent programndan yararlanlmtr.
almalarn tmnde trblans modeli olarak standart k- model, yanma modeli olarak n karmsz
(nonpremixed) model kullanlmtr. Kimya ve trblansn etkileimi olaslk younluk fonksiyonu (PDF) ile
program tarafndan hesaba katlmtr.

Anahtar Kelimeler: Yanmann Modellenmesi; Difzyon Alevi; Kazanlar

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
271

ULIBTK 13 356
BLGSAYAR DESEKL ORTAMDA FN ISI VE AKI KARAKTERSTNN
BELRLENMES, GZENEKL ORTAM PARAMETRELERNN IKARIMI,
GZENEKL ORTAMDA MODELLENMES VE SONULARIN
KARILATIRILMASI

Kadir Gkhan GLER
1,2
, Yard. Do. Dr. Barbaros ETN
3
ve Prof. Dr. Haluk AKSEL
1


1
ODT, Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm 06800 ankaya, Ankara
2
YETSAN Oto Kalorifer ve Radyatr Sanayi. orum
3
hsan Doramac Bilkent niversitesi, Mhendislik Fakltesi
Makine Mhendislii Blm 06800 ankaya/ ANKARA
kadirguler@yetsan.com.tr, barbaros.cetin@bilkent.edu.tr. aksel@metu.edu.trZET

Gnmz teknolojisinde fin-tp tipi s dntrc sistemlerin termodinamik parametrelerinin karmlarnda
yaygn olarak deneysel yntemler kullanlmaktadr. Ancak deneysel yntemler gerek maliyet asndan yksek,
gerekse zaman asndan uzun olarak ngrlmektedir. Deneysel ynteme alternative olarak bilgisayar destekli
ortamda bu tip s deitiricilerin sl performanslarnn geree en yakn bir biimde karlmas iin
Hesaplamal akkanlar dinamii (HAD) yazlmlarnn kullanlmas uygun bir yntem olarak
deerlendirilmektedir. Ancak fin ve tup tipindeki s deitiricilerinin tmyle modellenmesi finlerin karmak
yaps nedeniyle ok fazla sayda hesaplama hcresi gerektirdiinden, zm sresi HAD modelinin bir tasarm
arac olarak kullanlmasn engelleyecek kadar uzun olmaktadr. Bu problemlere zm olarak fin tp tipi s
deitiricilerdeki mevcut olan finler geirgen bir ortam olarak modellenerek, indirgenmi bir HAD modeli
sayesinde zmleme gerekletirilebilecektir. Bu almada s deitiricilerde kullanlan finlerin zerinde
gzenekli ortam kullanlarak bir indirgenmi HAD modeli gelitirilmitir. Bu alma sadece radiator zerindeki
finli yapnn gzenekli ortam olarak modellenerek hava tarafndaki basn dm hesaplanmtr. ndirgenmi
model ile simlasyon iin hesaplama gc ve hesaplama sresi olarak byk lde azalma gzlemlenmitir. Bu
yaklam ile HAD analizlerinin radyatrler iin bir tasarm arac olarak kullanlmasna olanak verecektir.

Anahtar Kelimeler: Gzenekli ortam, s deitirici, radyatr, hesaplamal akkanlar dimaii

ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
272

ULIBTK 13 366
ENERJYE FARKLI BR BAKI AISI OLARAK BYOMMKR KAVRAMI

Mehmet Ali KALLOLU, Hakan KARAKAYA ve Aydn DURMU

Batman niversitesi Teknoloji Fakltesi
72060 Merkez, Batman
mehmetali.kallioglu@batman.edu.tr;hakan.karakaya@batman.edu.tr;aydin.durmus@batman.edu.trZET

Gnmzde fosil enerji kaynaklarnn azalmas ve enerjiye duyulan ihtiyalarn artmasndan dolay insanln
enerjiyi etkin ve verimli bir ekilde kullanmaya zorlamaktadr. Bununla birlikte zamanla artan enerji
tketimi beraberinde atmosferdeki sera gaz ve zararl gazlarn oluumunun artmasna ve doal afetlere
neden olarak evre sorunlarn giderek zlemez duruma getirmektedir. Biyomimikri doadaki modelleri
inceleyip bunlar taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanlarn problemlerine zm getirmeyi amalayan
yeni bilim dallarndan biridir. Doadan gzlem alnarak yaplan deneylerde grlm ki doann enerji alannda
ki verimliliini en etkin ekilde kullanabilmesi ve bunu evreye zarar vermeden yapabilmesidir. Bu bilim dal ile
gelecekte kullanlacak enerji modellemesi yntemlerinde farkl bir ak asn yakalanmasn salamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Temiz enerji, novasyon, TaklitULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
273

YAZAR NDEKS
A
A. Beyzade DEMRPOLAT, 3
A. Cihat BAYTA, iii, 69, 183
A. Feridun ZG, 49
Abdulkadir KURBANOLU, 147
Abdulkerim OKBAZ, 239
Abdurrehim BLKBAI, 27
Abdussamet SUBAI, 105
Abdlvahap AKMAK, 162
Abdssamed KABAKU, 86, 88, 89, 245
Abuzer K. ZSUNAR, 98
Adem ACIR, 145, 254
Adem ELK, 215, 230
Adnan TOPUZ, 73
Ahmet Ali Sertkaya, 248
Ahmet Ali SERTKAYA, 47
Ahmet AYDIN, 42, 142
Ahmet BREK, 167
Ahmet CAN, iii, 113, 163
Ahmet CHAN, iii, 54, 175
Ahmet COKUN, 144
Ahmet DURMAYAZ, iii, 7, 8, 135
Ahmet Erhan AKAN, 141
Ahmet FERTELLI, 149
Ahmet KARAOLU, 219
Ahmet KAYA, iii, 220
Ahmet Koca, 59, 106, 150
Ahmet PERUT, 64
Ahmet RETZEP, 113
Ahmet Serkan ALTINOK, 222
Ahmet TANDIROLU, iii, 258
Ahmet UURLU, 38
Ali ATE, 93
Ali BOLATTRK, 101, 144
Ali DADEMR, 174
Ali Dindar, 203
Ali FARNOUD, 246
Ali GNGR, iii, 110
Ali KAHARAMAN, 161
Ali KAHRAMAN, 167
Ali KEEBA, 83, 191
Ali KILIARSLAN, 56, 126, 127
Ali KO, iii, 147
Ali ZYURT, 121
Ali Serkan AVCI, 51, 172
Ali SRMEN, 158
Ali Takran, 106, 150
Aliihsan KOCA, 109, 249, 250
Almla G. YAZICIOGLU, 9
Almla GVEN YAZICIOLU, 12
Alpaslan TURGUT, 55, 201
Alpay AHN, 231
Alper SOFUOLU, 6
Alper Tunga ZGLER, 260


Alper nl, 165
Alptu YATAANBABA, 56
Altay ARBAK, 46
Altu KARABEY, 86, 87, 89, 245
Anar Ahmadov, 210
Anl Can TRKMEN, 202, 263
Arda DEDE, 252
Arif Emre ZGR, 128
Arif Sefa CMERT, 124
Aslhan KURNU, 99
Astan Shahverdiyev, 130, 131, 211, 212
Ata AIR, 32
Atakan AVCI, iii, 180
Atilla BIYIKOLU, iii, 6, 124
Atilla BLGN, iii, 153, 154
Atilla G. DEVECOLU, 61
Aya GLTEN, 259
Aydn ITLAK, 261, 262
Aydn DURMU, i, ii, iii, 171, 172, 272
Ayla DOAN, 50
Ayla DURMU, iii, 51
Aysel Atmtay, 165
Aye Uurcan ATMACA, 116
Ayegl GKDEMR, 221
Ayegl ZTRK, iii, 19, 78
Aytu GMRK, 206
Aytun EREK, iii, 82, 116, 240
Aziz KOYUNCUOLU, 44, 182
B
Bahadr DOAN, 39, 40
Bahadr ONEY, 50
Bahattin TOPALOLU, ii, iii, 151, 270
Bahruz Ahmadov, 212
Bahtiyar ZTRK, ii, iii, 269
Barbaros ETN, iii, 143, 237, 271
Bar Burak KANBUR, 249, 250
Bar YILMAZ, 121
Battal DOAN, 235
Bayram Ali Grr, 253
Bayram Ali GRR, 136
Bayram AHN, iii, 103, 104, 105
Bedri YKSEL, iii, 225
Bekir ZTZN, 7, 8
Bekir Zht UYSAL, ii, iii, 181
Belim APAR, 95
Bengi GZMEN, 24
Berat Kavurmac, 216
Berrin Engin, 165
Beste YALIN ELK, 215
Beir KOK, 133
Beir AHN, iii, 10, 24, 25, 28, 218
Beycan brahimolu, 203
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
274

Beytullah ERDOAN, 73
Bilal AYDOAN, 168
Bilal SUNGUR, ii, 151, 270
Bilge Albayrak eper, 160
Bilge ALBAYRAK EPER, 198
Bilsay PASTAKKAYA, 11, 117
Birol ELEVL, 207
Birol AHN, 107
Bura SARPER, 107
Burak GATGAR, 206
Burak MARKAL, 114
Burak Mert, 216
Burak Nazmi YILDIRAN, 235
Burcu EK, 170
Burhan GL, 134
C
Cafer ELK, 87
Cahit GRLEK, 32
Caner ERMAN, 122, 157
Caner Trk, 35
Cem DOLU, 229
Cem KELTOLU, 163
Cemal TOSUN, 128
Cemalettin AYGN, 18
Cengiz YILDIZ, iii, 187
Cenk ELK, 202, 263
Ceyhun YILMAZ, 178
Ceyla ZGR, 169
Cihat DURU, 246
Cuma KARAKU, 147, 227, 252
Cneyt DAIDIR, 101
Cneyt SERT, 68

ada ARKACI, 192
an Glenolu, 35
alar COKUN, 120
alar GEREDELOLU, 144
etin CANPOLAT, 28
idem Kanbe Dindar, 203
idem SUSANTEZ, 54, 175
isil TMURALP, 63, 84
D
Damla ZGR, 78
Dilek KUMLUTA, iii, 16, 17, 81, 228, 236
Doan DEMRAL, 66
Duygu UYSAL, 181
Dndar Arif EKNC, 264
E
Ebru KAVAK AKPINAR, iii, 85
Ebru MANUHAN, iii, 70, 121
Ebru ZTEKN, 75
Ece Ayl, 216
Ece zkaya, 35
Efecan Dzyer, 253
Egemen BLGE, 159
Egon Hassel, 130, 131, 210, 211, 212
Elif Begm ELOLU, 12
Emin alan Kumbur, 189
Emin EL, 187
Emrah GNGR, 204
Emrah ZAH, 146
Emre ALPMAN, 30
Emre GNEL, 185
Emre KARAKO, 42
Emre KO, 206
Ender HEPKAYA, 31, 157
Engin PINAR, 10, 25, 218
Ercan ALLI, 83
Erdal TEKN, 73, 138
Erdem AATAY, 237
Erdem KO, ii, iii, 176, 177, 207
Erhan AKSU, 13
Erhan PULAT, 26, 136
Erhan TUNEL, 132
Erkan Caner ZKAT, 158
Erkan ZTRK, ii, 168
Erol AHN, 196, 197
Ersin ALPTEKN, 119
Ertan BUYRUK, iii, 37, 113, 149
Erturul BALTACILU, 147
Erturul BALTACIOLU, 227, 252
Erturul CHAN, 111
Eyb CANLI, 21, 22, 45, 193, 239, 257
Eyphan MANAY, 103, 104, 105
F
F.Burcu DOAN, 15
Faraz AFSHAR, 27
Faruk ORAL, 162, 233
Faruk EN, 221, 223
Faruk YELDAL, 86, 88, 89, 245
Fatih ASLAN, 201
Fatih BECERKL, 171
Fatih KASAP, 246
Fatih KOYT, 85
Fatih Selimefendigil, 62
Fatih EN, 140
Fatih YILMAZ, 128
Fatma Ayanck, 216
Feryal AKBAL, 214
Fethi KAMILI, 133
Fevzi GLMEN, iii, 51
Filiz zgen, 59
Firuz BALKAN, 226
G
Gamze Gen, 190
Gamze GEN, iii, 200
Gizem BAKIR, 170
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
275

Gizem ZENGN, 217
Gkay CANAL, 31
Gker TRKAKAR, 36
Gkhan ERTURUL, 227
Gkhan GNHAN, 149
Gkhan GRLEK, 95, 185
Gkhan ZKAN, 14
Gktrk M. ZKAN, 10, 25, 218
Gulshen Aliyeva, 211
Gl EROLU BULUT, 251
Glah AKMAK, 187
Glah zk, 189, 190
Grcan DURMAZ, 120
H
H. brahim TOPAL, 73
H. Murat ALTAY, 116
Hacmurat DEMR, 146
Hafit YNC, iii, 67
Hakan F. ztop, 62, 106, 150
Hakan F. ZTOP, 133, 155
Hakan Fehmi ztop, 59
Hakan Fehmi ZTOP, iii, 259
Hakan GUNEY, 164
Hakan HAYTA, 255
Hakan KARAKAYA, iii, 51, 172, 272
Hakan KIZIL, 73
Halil ATALAY, 234
Halil Hakan AIKEL, 14
Halil brahim SARA, 202
Halil brahim TOPAL, 138
Halil MUMCU, 42, 142
Halil TUZCU, 97, 139
Halim DNCER, 124
Haluk AKSEL, ii, 271
Haluk KLAH, 44, 182
Hamza AIKALIN, 161
Hamza TA, 20
Hande AHN, 169
Hannes Schmidt, 130
Hasan Akn, 216
Hasan ATHAR, 27
Hasan AVCI, 81
Hasan CELIK, 77
Hasan DZ, 3
Hasan GNE, 125, 148
Hamet TRKOLU, ii, iii, 23
Hayati Olgun, 165
Haydar EREN, iii, 3
Hayri Burak YALIN, 267
Hilmi Cenk BAYRAKI, 128
Hilmi YAZICI, 90, 91
Hojin AHN, 134
Hossein ABD, 100
Hlya AYKA, 269
Hseyin AKILLI, iii, 10, 21, 24, 25, 28, 218, 239
Hseyin BULGURCU, iii, 123, 225, 241, 242
Hseyin GNERHAN, ii, 139
Hseyin PEHLVAN, 41
Hseyin YALI, 147
Hseyin Yapc, 190
Hseyin YAPICI, ii, 189, 200
Hsn Atakl, 165
Hsn KERP, 125, 148
I
Ismail Kul, 130, 131

. Doruk NSALAN, 17
brahim ATILGAN, 188
brahim ATMACA, 192
brahim Erdem EKER, 197
brahim Halil YILMAZ, 255
brahim SARA, iii, 263
brahim USLAN, 6
dil FENERCOLU, 69
hsan DATEKN, ii, 3
lhami HORUZ, ii, 112
lker FIRAT, 102
lker RS, 167
lyas KILI, 17, 228
rfan AR, 231
rfan Karagz, 253
sak KOTCOLU, ii, 38
smail Ahmet ODABA, 7, 8
smail ALTIN, 154
smail ATA, 145
smail Hakk TAVMAN, 74
smail Ozan SERT, 9
smail TEKE, ii, 249, 250
smet SEZER, ii, 153
J
Javid Safarov, 130, 131, 210, 211, 212
K
K. Furkan SKMEN, 26
Kadir AYDIN, ii, 169
Kadir BAKIRCI, ii, 195, 243
Kadir BLEN, ii, 80
Kadir Gkhan GLER, 271
Kadir KAYA, i, ii, iii, 207
Kamil KAHVEC, 19, 54, 78, 79
Kemal ALDA, 223
Kemal ALTINIIK, 47
Kemal OMAKLI, 102, 196
Kemal KUVVET, ii, 33, 107
Kemal SARIOLU, 125, 148
Kenan EREN, 49
Kenan YAKUT, ii, 86, 87, 88, 89, 245
Kerem ODABAI, 205
Koray KARABULUT, 37
Kurtul KKADA, 268
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
276

Kutay elebiolu, 216
Kutay ETN, 222
Krad Melih GLEREN, 222
L
L. Berrin ERBAY, ii, 39, 40
Ltfullah KUDDUS, ii, 229
Ltf NAMLI, i, ii, 194, 265, 266, 267
M
M. Akif CEVZ, ii, 230
M. Fatih ALTINOK, 237
M. Fatih KAYA, 200
M. Kemal SEVNDR, 121
M. Turhan OBAN, 234, 241, 242
M. Zeki YILMAZOLU, 94
M.Murat YAVUZ, 213
M.Turhan oban, 43
M.Yusuf YAZICI, 186
Mahir Bashirov, 210
Mahmut Can ENEL, ii, 176, 177
Mahmut D. MAT, 171
Maksut Sara, 248
Mansour NASIRI KHALAJI, 38
Martin Stephan, 131
Matthew REDMOND, 44
Mecit SVROLU, ii, 124
Mehmet AKAY, 90, 91
Mehmet Akif EZAN, 82, 119
Mehmet AKTA, 53
Mehmet Ali ALKAN, 83, 191
Mehmet Ali KALLOLU, 272
Mehmet Efendi, 253
Mehmet Fevzi KSEOLU, 90, 91
Mehmet smet BAYRAKLI, 188
Mehmet KAYA, 102, 195
Mehmet KONOLU, 178
Mehmet KOPA, ii, 138
Mehmet zgn KORUKU, 11
Mehmet Sait SYLEMEZ, 255
Mehmet UZUN, 82
Mehmet NEK, 265
Mehmet YILMAZ, ii, 100, 230
Melahat Cansu YABASAN, 217
Melih ODABAI, 240
Melih Yldz, 160
Meliha ALLAK, 226
Memet ekerci, 106, 150
Mesut TEKKALMAZ, 53
Mete AVCI, 75, 114, 186
Mete UBUKU, 204
Milad BAZARBASHI, 105
Mine Nur MESUT, 217
Moghtada MOBEDI, 77
Moghtada Mobedi, 76
Muammer ZGREN, ii, 21, 22, 29, 45, 193, 199, 239,
256, 257
Muhammed Enes KUYUMCU, 220
Muhammed M. AKSOY, 10, 25, 218
Muhammet elik, 190
Muharrem Hilmi AKSOY, 21, 22, 29, 199, 239, 256,
257
Muharrem MAL, 220
Muhiddin CAN, ii, 11
Murat BULUT, 251
Murat ETN, 258
Murat ERBA, 6, 98
Murat ERDEM, 133
Murat K. AKTA, 92, 246, 247
Murat NVERD, 41
Murat Varol, 165
Murat VONAL, 64
Mustafa Asker, 43
Mustafa Emre Bayraktar, 253
Mustafa ERTRK, 174
Mustafa EYRBOYUN, ii, 138
Mustafa GLC, 90, 91, 96, 140, 232
Mustafa GNE, 204, 205
Mustafa Kemal MAN, ii, 11, 117, 180
Mustafa Kemalettin BYKAKIN, 79
Mustafa KILI, 71
Mustafa OCAK, 68
Mustafa ZBEY, ii, 266
Mustafa ZCANLI, 169
Mustafa ZSPAH, 148
Mustafa Serdar GEN, 14
Mustafa Turhan oban, 72, 137
Mustafa UYSAL, 198
Mustafa Yasin GKASLAN, 101, 144
Mutlu OKCU, 65
Mjdat Frat, 106
Mjdat FIRAT, 65, 155
Mrvet BEKTA, 217
N
N.L. Okan ETNER, 69
Nadir LTEN, ii, 123
Nafiz KAHRAMAN, ii, 198
Namk PARMAKSIZ, 58
Nasuh ERDNMEZ, 121
Nazm KURTULMU, 112
Nazm USTA, 97, 168
Necati BLGN, 244
Necati MAHR, 224
Necdet zbalta, 185
Necdet ZBALTA, ii, 95
Nedim SZBR, 251
Nesrin DEMIR, 200
Nevsan ENGL, 217
Nihal UURLUBLEK, ii, 39, 40
Nihat DOAN, 38
Nilay SEZER, 9
Nilay Sezer Uzol, 35
Norbert Schmotz, 131
Nuh Emre GENGE, 7
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
277

Numan YKSEL, ii, 11, 180
Nureddin DNLER, ii, 122, 124
Nurettin YAMANKARADENZ, 26
Nuri KAYANSAYAN, ii, 119
Nuri YCEL, ii, 31, 157
Nurullah YILDIZ, 88
O
Ouz Emrah Turgut, 72, 137
Ouz GRSES, 20
Ouz Salim ST, 135
Ouz TURGUT, ii, 58
Ouzhan DEMR, 222
Ouzhan KAPLAN, 69
Okan KON, 123, 225
Oktay HACIHAFIZOLU, 175
Onur GNEL, 206
Onur HARTOKA, 134
Onur KOAR, 14
Onur ZUTKU, 227
Onur AMDAN, 201
Orun ERKO, 238
Orhan AYDIN, ii, 18, 75, 114, 118, 186, 220
Orhan BYKALACA, ii, 111
Orhan Durgun, 166
Orhan Nazim Aksu, 166
Osman BABAYT, 29, 256
Osman KOCAASLAN, 29, 256
Ozan AKGZ, 143

mer OMAKLI, ii, 27, 100, 102
mer Onur KARABULUT, 37
mer ZYURT, 264
zden ETN, 66
zer CAN, 168
zge ALTUN, 48
zge YETK, 224
zge ZORLU, 182
zgn KORUKU, 117
zgn ZER, 16, 17, 81, 228, 236
zgr BAYER, 67, 184
zgr BEDER, 194
zgr SOLMAZ, 167, 193
zgr nver, 216
zkan Murat DOAN, 181
P
Perviz SAYAN, 70
Philipp WALDHERR, 268
R
Rahim JAFARI, 44
Ramazan AKIROLU, 254
Ramazan DKME, 183
Rasim BEHET, 162, 233
Recep YAMANKARADENZ, ii, 117, 136
Recep YUMRUTA, 255
Rena Hamidova, 130, 131
Reza JALL, 205
S
S. Orhan Akansu, 160
Sadettin EKN, 96
Sadk Kaka, 35
Sadk KAKA, ii, 9, 12
Salih COKUN, 26
Salih KARAASLAN, 31, 94, 157
Salim SOLMAZ, 202, 263
Sebahattin nalan, 160
Sedat YAYLA, 28
Seher METE, 179
Selahaddin Orhan AKANSU, 198
Seluk DARICI, 45
Seluk YAMUR, 254
Selin Arada, 35, 216
Selin ZEN, 70
Selva KAYA, 269
Sema TOSUN, 110
Semih ETNDA, 92
Semiha ZTUNA, 79, 238
Semra GMRK, 247
Sena zlem ARICA, 5, 156
Sercan DOAN, 21, 22, 45, 199, 239, 257
Sercan YAMUR, 199
Sergej PULYAEV, 143
Serhan KKA, ii, 115
Serhat AKSUNGUR, 260
Serhat OUZORHAN, 235
Serkan DOANAY, 55
Serkan SALAMLI, 100
Serta ADIRCI, 125, 148
Serta Samed SEYTOLU, 127
Sevgi GKBULUT, 95
Sevinj Babayeva, 211
Sezgi KOAK SOYLU, 192
Stk USLU, 5, 15, 156, 164
Sibel TA, 125
Sibel TTZ SARGUT, 70
Sinan ALIKAN, 4, 60
Stefanie Zepik, 130

. Engin AHN, 260
aban TAMDEMR, 126
aban NAL, 111
ahittin AYDEMR, 198
efik BLR, 93
ehnaz EKTA, 184
endoan KARAGZ, 100, 230
enol BAKAYA, ii, 4, 60, 71, 94
evket zgr ATAYILMAZ, 249, 250
eyma ATAY, 214
ULIBTK 13 19. Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, 9-12 Eyll 2013, SAMSUN
278

T
Tahir DURHASAN, 10, 25, 218
Tahir KARASU, ii, 2, 209
Tahir YAVUZ, ii, 206
Tahsin ENGN, ii, 42, 64, 142
Tamer ALIIR, 4, 71, 94
Taner DERBENTL, ii, 46, 179
Tarkan KOCA, 260, 261, 262
Tayfun TANBAY, 135
Teoman enyldz, 253
Tolga DEMRCAN, 23
Tolga PIRASACI, 50
Tuba EVGN, 74
Tuba OKUTUCU ZYURT, 36, 68
Tuba OKUTUCU-ZYURT, 44, 182
Tuncay YILMAZ, ii, 111
Tuncer KORUVATAN, 223
Turgut O. YILMAZ, 94
Tlay YILDIZ, 187
Trker KAMALI, 169
Trkler ZGM, 76
U
Ubade KEMERL, 19
Ufuk AKGL, 115
Ufuk KARADA, 49
Ufuk Kayahan, 165
Ufuk Teoman AKSOY, 259
Uur AKYOL, 141
Uur AKIR, 196, 197
Ula ATMACA, 93
Ulvi EKER, 254
Umut Arada, 216
Umut ERCAN, 172
Utku SAVA, 122
Utku ENTRK, 20

mit Nazl TEMEL, 32
nal AKDA, ii, 66, 219
nal AMDALI, ii, 132
nver zkol, 76
nver ZKOL, 120, 244
V
V.Egemen AAKAY, 244
Veysel ZCEYHAN, ii, 103
Volkan ERYKSEL, 241, 242
Volkan KALENDER, 232
Volkan KAYA, 124
Y
Y. Erhan BKE, 109
Y.Emre ETN, 118
Yakup KAHRAMAN, 175
Yakup KAPSAL, 30
Yaln TOPAOLU, 109
Yaln KAPTAN, 46
Yasin KOCAMAN, 49
Yasin Varol, 59, 106, 150
Yasin VAROL, 65, 133, 155
Yaar BER, ii, 61, 85
Yaar SLAMOLU, ii, 41
Yavuz AHN, 134, 246
Yiit Serkan AHN, 33
Yiit Taolu, 216
Yunus Emre ZPOLAT, 87
Yusuf Ali KARA, 99
Yusuf KIRTILOLU, 243
Ycel ZMEN, ii, 13
Z
Z. Haktan KARADENZ, 16, 236
Zafer DURSUNKAYA, ii, 159
Zafer GEMC, 109, 249, 250
Zehra ahin, 166
Zekeriya ALTA, ii, 48, 63, 84
Zeki TOSUN, 64
Zerrin SERT, 63
Zeynep Ayta, 216
Ziya Haktan KARADENZ, 17