KECERDASAN PELBAGAI

PN NORMALA BINTI MEHAT JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS

APA ITU KECERDASAN?

KECERDASAN
• Pelajar yang memperoleh pencapaian tinggi dalam peperiksaan dikatakan sebagai pandai atau cerdas. Dalam situasi begini, kecerdasan bermaksud kebolehan untuk mendapat markah yang tinggi atau prestasi yang baik di sekolah.

dirinya dan kepakaran yang dimilikinya untuk membantunya menghadapi cabaran hidup.DEFINISI KECERDASAN • Piaget (1950) berpendapat kecerdasan adalah kebolehan individu berfikir atau menaakul dalam usahanya menyesuaikan diri dengan persekitaran. • Weschler (1975) pula berpendapat kecerdasan ialah kebolehan seseorang individu memahami alam sekitarnya. .

TEORI KECERDASAN PELBAGAI • Teori ini telah diperkenalkan pada tahun 1983 HOWARD GARDNER .

what all student should understand (1999). Dilahirkan di Seranton pada 1943. Berketurunan Jerman. . Howard Gardner. Pengarang 18 buah buku dan ratusan artikel. Cth:The Discipline Mind.PENGENALAN Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Dr.

Kajian terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional. Dr. Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan .HOWARD GARDNER Gardner juga mengatakan bahawa kecerdasan bukanlah semata-mata diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh. begitulah juga sebaliknya.

ROGER SPERRY TURUT MENYATAKAN KAITAN KECERDASAN .DR.

 kebolehan mencipta barang/perkhidmatan yang bernilai.KONSEP KECERDASAN Definisi Konsep Kecerdasan Pelbagai  kemahiran menyelesaikan masalah sebenar dalam kehidupan.  berpotensi mencari/mencipta masalah untuk memperolehi pengetahuan baru. .

Kecerdasan boleh dipelajari & sentiasa berubah. . . .Sekurang-kurangnya.Kecerdasan adalah tetap.Setiap individu hanya mempunyai satu jenis kecerdasan sahaja. 2) Fakta Sebenar .individu mempunyai 9 jenis kecerdasan.KONSEP KECERDASAN Tanggapan Mengenai Teori Kecerdasan 1) Tanggapan Salah .

.Kecerdasan setiap individu adalah berbeza.Latar belakang peribadi adalah penting dalam membentuk pengetahuan.Prinsip-prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai . .Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu. . .kepercayaan & kemahiran dlm semua kecerdasan.Mempunyai campuran kecerdasan yang unik & berubah.Kecerdasan bersifat dinamik. .

Existential 9 .

melukis 4) Muzik Mencipta lagu. pencipta lagu 5) Kinestetik Tarian.peniaga .sukan dll 6) Interpersonal Perhubungan manusia Atlet.CIRI-CIRI KECERDASAN KECERDASAN CERDAS DLM 1) Bahasa Tulis karangan. 2) Logik-Math Menaakul. penceramah. membuat analisis. puisi. 3)Ruang/Spatial Mencorak.penari dll Guru.kiraan. Pelukis dll.pantun dan lain-lain. Saintis. jurutera dll.menyanyi dll PEKERJAAN Penulis.ahli politik. Penyanyi.

falsafah. Minat kpd alam semulajadi. saintis dll. Guru-guru agama.falsafah.ahli murni.7) Intrapersonal 8) Naturalist Nilai penyajak. 9) Existential .. Minat tentang hayat.evolusi manusia & kematian. Doktor haiwan.

Mereka mampu menggunakan corak-corak abstrak dan perhubungannya. Contoh tokoh: Albert Einstein.KECERDASAN LOGIK MATEMATIK Definisi: orang yang mahir memanipulasi nombor & pengiraan.Mereka juga mampu menyatakan sesuatu secara deduktif @ induktif.Madam Curie dan Barbara MacIntoch. .

dapat menyelesaikan masalah matematik dengan cepat. . .suka menggunakan komputer.melakukan eksperimen kepada perkaraperkara yang tidak difahami.KECERDASAN LOGIK MATEMATIK Ciri-ciri: . .

mempunyai ingatan yang baik pada nama tempat. . Ciri-ciri: .suka menulis & bercerita. .penulisan & perbualan dalam bahasa sendiri @ bahasa asing.suka pada permainan bahasa. .KECERDASAN LINGUISTIK BAHASA Definisi: merangkumi pembacaan.tarikh atau lirik.

Robert Conrad dan Pearl S.KECERDASAN LINGUISTIK BAHASA Tokoh-tokoh: . .Bug.Usman Awang. Shahnon Ahmad.

Kategori muzik: i) Lagu & nyanyian . Istilah muzik: Bunyi yang tersusun yang boleh mententeramkan keadaan.KECERDASAN MUZIK Def: kecerdasan ini amat sensitif pada bunyi & kesannya pula dapat mengimbangi serta mempengaruhi kehidupan manusia.

boleh bermain alat muzik. . iv) Jentera : bunyi kenderaan.KECERDASAN MUZIK ii) Alam semulajadi : bunyi ombak.kilang. iii) Binatang : bunyi burung.unggas.boleh mengenalpasti not-not muzik. . . v) Senjata : bunyi tembakan.angin. . Ciri-ciri Kecerdasan Muzik.perlu muzik apabila belajar. .suka menyanyi untuk diri sendiri.

penyanyi. .Elvis Presley.Tan Sri P Ramlee.pengkritik lagu & muzik. Tokoh-tokoh: .Mozart.komposer.ahli muzik. .pemimpin orkestra. . . . .KECERDASAN MUZIK Kerjaya yang biasa diceburi: . .

suka subjek yang melibatkan peta.carta dll.suka penuhkan ruang kosong pada kertas. . Ciri-ciri: .suka melukis .KECERDASAN RUANG/SPATIAL Definisi: kebolehan untuk memahami ruang. . Individu yang mempunyai kecerdasan ini cenderung untuk berfikir dengan menggunakan gambar & perlukan imej yang jelas bagi memudahkan pemprosesan maklumat baru.

Vasco da Gama .Leonardo da Vinci . Tokoh: .pereka dalaman dan jurutera.arkitek.KECERDASAN RUANG/SPATIAL Pekerjaan yang sesuai: .pelukis.

penari dll .pertukangan kayu atau menjahit. Ciri-ciri: . . Pekerjaan yang sesuai: atlet sukan.KECERDASAN KINESTETIK BADAN Definisi: kebolehan untuk mengawal pergerakan badan dan mengendali objek dengan mahir.minat dalam bidang sukan & seni. .mahir dalam bidang kraftangan.bijak meniru mimik muka orang lain.

. . .mengambil berat perasaan orang lain.suka bekerja dalam kumpulan.mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. .menjadi pendengar yang baik.KECERDASAN INTERPERSONAL Definisi: kebolehan untuk fahami niat orang lain & berupaya untuk menyelami perasaan orang lain Ciri-ciri: .

Tokoh: .Anne Sullivan.kaunselor.ahli politik.KECERDASAN INTERPERSONAL Pekerjaan yang sesuai: . .guru.doktor & jururawat.

Kecerdasan ini sukar dinilai.KECERDASAN INTRAPERSONAL Definisi: dimiliki oleh mereka yg mempunyai pengetahuan tentang diri sendiri yang melibatkan perasaan. . Tokoh-tokoh: Sigmund Freud & Ebbinghaus.niat dan matlamat hidup.

.memiliki keyakinan diri yang tinggi.suka bersendirian.kebolehan untuk berdikari. . . .memberi reaksi dengan pendapat bernas kepada sesuatu tajuk kontroversi.KECERDASAN INTRAPERSONAL Ciri-ciri: .

dan menanam pokok.haiwan -gemar meneroka hutan.galian. Contoh pekerjaan: ahli arkeologi dll. . Ciri-ciri: -boleh mengenalpasti tumbuhan.KECERDASAN NATURALIST Definisi: dimiliki oleh mereka yang berminat kepada alam semulajadi.pelihara haiwan.

minat belajar hal-hal agama. Ciri-ciri: . .KECERDASAN EXISTENTIAL Definisi: dimiliki oleh mereka yang mempunyai kepekaan dan upaya untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kewujudan manusia & kematian. .taat kepada ajaran agama masingmasing.

Guru yang bertanggungjawab dapat membentuk pelajar. Guru perlu merancang aktiviti yang berguna serta relevan yang dapat membantu proses P&P. . Guru perlu membina semula kefahaman pelajar-pelajar secara aktif.bersesuaian dengan kecerdasan yang dimiliki.IMPLIKASI KEPADA P & P Guru perlu memberi peluang kepada semua pelajar yang berpotensi mengikut kecerdasan masing-masing.

seterusnya menyebabkan kejayaan pelajar ketika proses pembelajaran dalam bilik darjah.IMPLIKASI KEPADA P & P • Teori pelbagai kecerdasan melengkapi teori asas utk menentukan perbezaan kebolehan & bakat pelajar. • Kecerdasan setiap pelajar tidak dapat dilihat sec langsung@pengiraan • Pendekatan & penilaian pembelajaran dalam perkara ini mendapati pmbelajaran berlaku secara meluas. .

TEORI KECERDASAN PELBAGAI BOLEH DIAPLIKASIKAN DALAM SITUASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA HUBUNGAN BERIKUT: • PERKATAAN (linguistic intelligence) • • • • • NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence) GAMBAR (spatial intelligence) MUZIK (musical intelligence) REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence) PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence) • • PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence). and/or PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence) .

Manusia dapat menempa nama dalam bidang masing-masing.• Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. menjadi penyumbang utama dalam sejarah manusia dan dihormati sepanjang zaman. . Masa depan yang cerah.

dan sekiranya mereka mendapat bimbingan dan galakan.KESIMPULAN • Gardner menyedarkan kita bahawa sekiranya kanak-kanak tidak pandai dalam akademik. Mereka mungkin mempunyai kecerdasan kinestetik-badan. suatu hari nanti mereka boleh berjaya menjadi bintang sukan negara . tidak semestinya mereka tidak cerdas.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful