AIR în Moldova

New Employee Orientation

Deficienţele cadrului de reglementare
  

Delegarea puterii legislative Combinarea funcţiilor reglementatorilor Conformarea slabă faţă de reglementări Ca rezultat:  Previzibilitate redusă  Transparenţă redusă  Măsuri de reglementare care se dublează  Reglementări nejustificate

New Employee Orientation

Reforma cadrului de reglementare – ghilotina I şi II

Elaborarea filtrului (principiilor) Mecanismul de revizuire (infrastructura ghilotinei) Revizuirea reglementărilor Adoptarea modificărilor (‘căderea’ ghilotinei)
New Employee Orientation

Reforma cadrului de reglementare – ghilotina I şi II
     

Infrastructura Ghilotinei: Comisia de stat Grupul de lucru Secretariatul AIR Secretariatul AIR pe lângă Parlament Comisia specială pentru optimizarea cadrului legislativ de reglementare a activităţii de întreprinzător
New Employee Orientation

Reforma cadrului de reglementare
REGLEMENTĂRI LEGI HOTĂRÂRILE GUVERNULUI ALTE REGLEMENTĂRI GUVERN dezbateri şi vot COMISIA DE STAT SECTORUL PUBLIC dezbateri şi vot înregistrarea MINISTERUL JUSTIŢIEI avizarea GRUPUL DE LUCRU revizuirea SECRETARIATUL AIR acte existente SECTORUL PRIVAT PARLAMENT COMISIA SPECIALĂ revizuirea SECRETARIAT AIR

Infrastructura Ghilotinei:

act existent / proiect AUTORITATE avizarea ALTE AUTORITĂŢI avizarea anticorupţie CENTRUL ANTICORUPŢIE

New Employee Orientation

Reforma cadrului de reglementare
        

Rezultatele ghilotinei I: Infrastructura de revizuire creată Peste 1,100 de reglementări revizuite 40% modificate sau abrogate Neajunsurile ghilotinei I: Conformare slabă Numai actele de nivel mai jos de legi revizuite Multe prevederi autorizate de legi Revizuire juridică (impactul nu a fost considerat)

New Employee Orientation

Reforma cadrului de reglementare
 

  

Rezultatele ghilotinei II: Infrastructura de revizuire întărită şi extinsă 81 de legi propuse spre modificare şi 2 spre abrogare Neajunsurile ghilotinei II: Conformarea slabă Revizuire juridică (impactul nu a fost considerat)
New Employee Orientation

Suport politic - angajamentele Republicii Moldova

 

Strategia Naţională de Dezvoltare inclusiv angajamente faţă de Parteneri şi Donatori (UE, BM, FMI, etc.) Programul Guvernului Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător

New Employee Orientation

Suportul politic

Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 V. PRIORITĂŢI NAŢIONALE PE TERMEN MEDIU Sporirea competitivităţii economiei naţionale (v) desfăşurarea unei analize cost-beneficii (analiza impactului regulatoriu) anterior introducerii reglementărilor adiţionale;
New Employee Orientation

Suportul politic
     

Programul Guvernului Capitolul IV. Sporirea competitivităţii economice Un mediu de afaceri caracterizat de: stabilitatea regulilor de joc, limitarea imixtiunii statului în activitatea de antreprenoriat, existenţa unui cadru normativ favorabil şi a unor reglementări practice şi simple, care nu ar majora în mod excesiv povara administrativă Reforma regulatorie a) instituţionalizarea practicii de evaluare a impactului de reglementare anterior introducerii reglementărilor adiţionale;
New Employee Orientation

Suportul politic

 

Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător Elaborarea şi implementarea metodelor şi mecanismelor de evaluare, selectarea şi perfecţionarea reglementărilor efective: implementarea calitativă a instituţiei Evaluării Impactului de Reglementare (EIR) elaborarea şi implementarea unui program de instruire pentru consolidarea permanentă a capacităţilor sectorului public în utilizarea EIR
New Employee Orientation

Suportul politic

elaborarea şi implementarea procedurii de consultanţă publică a organelor responsabile de comun cu părţile interesate elaborarea şi implementarea metodologiei de evaluare a măsurilor alternative elaborarea şi implementarea metodologiei de raţionalizare sau optimizare a procedurilor de reglementare
New Employee Orientation

(Abordarea impactului de reglementare)

Elaborarea politicii Consultarea
APC interesate Centrul Naţional de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei Ministerul Justiţiei Proiectele de legi pe paginile web

Decizia
Miniştrii sau directorii interesaţi semnează Proiectele de legi; Notele informative (format AIR); Documentele de consultare

Comisia de Stat oferă recomandări privind impacturile reglementării (Grupul de Lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător) Consiliul Miniştrilor
New Employee Orientation

Abordarea impactului de reglementare pentru Moldova

Monitorizaţi, evaluaţi & învăţaţi Scopurile Poziţia Actuală Scara Constrângerile Rezultate bune pentru Moldova

Analiza Problem problemei Identified

Elaborarea (AIR) politicii

Asigurarea soluţiei

Procesul de politică actual

Consultarea

Decizia
New Employee Orientation

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful