G I M N A Z I J A “T A N A S I J E P E J A T O V I Ć” PREDMET: SOCIOLOGIJA ODJELJENJE IV5

ODNOS GRAĐANA PREMA MEDIJIMA -KOLIKO GRAĐANI VJERUJU MEDIJIMA?-

Autori istraživačkog projekta: Knežević Božo, Kazazović Amra, Vlahovljak Mirha, Radović Nikolina, Palamar Almir, Cmiljanić Vladan, Hrković Aida, Lazarević Sandra, Gazdić Ivona, Vraneš Nemanja, Tahirović Arnela, Marić Miodrag, Vukašinović Ljiljana, Šljukić Marina

MENTOR VAKIREVIĆ GORICA PROFESOR SOCIOLOGIJE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful