KANDUNGAN FAIL MEJA

1. Visi, Misi dan Objektif Bahagian/Jabatan/Pejabat/Sekolah 2. Carta Organisasi Bahagian/Jabatan/Pejabat/Sekolah

3.

Objektif Sektor/Unit 4. 5. 6. 7. Carta Organisasi Sektor/Unit (Kedudukan Pegawai) Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai-Pegawai Lain Peraturan-peraturan Pentadbiran Proses Kerja

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Carta Aliran Kerja
Senarai Semak / Checklist Senarai Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas Pegawai Undang-Undang dan Peraturan (Pekeliling) Jawatankuasa Yang Dianggotai (Yang berkaitan dengan tugas sahaja) Norma Kerja (Boleh diukur-KPI/masa/peratus/bilangan)

14. Format Senarai Tugas Harian (bertulis) (Sila dapatkan format penuh Fail Meja KPM dari halaman muat turun atau hubungi terus Unit Pengurusan PPDM)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful