LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B1D1E1
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

..........................................................
(Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

1

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B2D1E1
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Terangkan amalan 4M.
Amalan 4M

Penerangan

Membersih

Menyusun
atur

Menilai

Mendisiplin

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

..........................................................
(Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

2

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :B1D2E1
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

..........................................................
(Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

3

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :B1D2E2
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka
bentuk.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

..........................................................
(Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

4

.... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. 5 .... (Shamsul Nazman B...... ……………………………………………………………………................ Masalah yang saya hadapi ialah ……………………………............. Dilaksanakan oleh................................... ...LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B1D2E3 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan...... ( ) ..................... Disahkan oleh.

... …………………………………………… 6................... …………………………………………… 7.......... 1.. (Shamsul Nazman B......... …………………………………………… Dilaksanakan oleh...LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D2E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek......... …………………………………………. Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah............ 4..... …………………………………………… 2.. …………………………………………… 8.......... Disahkan oleh.... ..... …………………………………………… 5.. 6 .. …………………………………………… 3..... ( ) ..............

........Rujuk Lampiran A LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B3D1E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran 2 LAKARAN REKABENTUK LAKARAN 1 Dilaksanakan oleh................................. ( ) .... (Shamsul Nazman B................................... ... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.. Disahkan oleh.. 7 ..................

.......... ................. ( ) .......... (Shamsul Nazman B............... Disahkan oleh....Rujuk Lampiran A LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B3D1E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran 2 LAKARAN REKABENTUK LAKARAN 2 Dilaksanakan oleh..... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah........................................ 8 ....

. 9 ... ( ) ..........LAMPIRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….. 5 B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha..... Disahkan oleh............................ Tingkatan : ………………............ 4 B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan...... Dilaksanakan oleh...... 6 TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.....……….................. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE 3 B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.. (Shamsul Nazman B.. Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti........... .......... Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.. B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah....

........... …………………………………………….... 1....... 2...... B.... …………………………………………….. (Shamsul Nazman B........... 3.... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.......... 3.. ( ) .....LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B1D3E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran A....... Nyatakan tiga jenis wayar elektrik. ……………………………………………...... Dilaksanakan oleh..... 10 .... . ……………………………………………........ ……………………………………………..... ……………………………………………. 2. Nyatakan tiga sumber elektrik... 1....... Disahkan oleh.........

.... Alatan tangan Penerangan Dilaksanakan oleh................ Disahkan oleh......................... ................ ( ) ...... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah............. (Shamsul Nazman B.. 11 ...LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D3E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Terangkan fungsi alat tangan berikut.....................

............................................................................................................................. .............................................................................Rujuk Lampiran B LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE B3D2E1............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..... ................................................................................................................. ............................................................................................................................. LANGKAH KERJA ............... ............................................................................ ............................................................................................... .......................... ............................................................... ( ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (Shamsul Nazman B...................................................................... .............................. ................................................................................................................. B4D2E1 (MEMBUAT PENDAWAIAN PLAG 3 PIN 13 AMPERE) Alatan : Bahan : ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... .............. ........................................................................................ ........................... Abdul Rahman) 12 ........... ...................................................................................................................... ....................................................................................... ..................................................................................... ........................................... .......................................................... Disediakan oleh Disahkan oleh .....................

....... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A...... Dilaksanakan oleh....... 13 ... Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.. Disahkan oleh.................. ( ) .......... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.................………............LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......... ... Tingkatan : ………………....... 4 B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur............ PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid...........

.......................... Senaraikan tiga jenis paip................. Dilaksanakan oleh..LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B1D4E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah..................................................... . Disahkan oleh.......... ................................... ( ) ............................................................. 1. .................. 2... a........... ........... 3......... .......... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah................................................................ 14 .................. ............................................... b.. (Shamsul Nazman B...............................

.. 15 ....... (Shamsul Nazman B... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah...................... Disahkan oleh................................... ........ ( ) .......LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D4E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Terangkan fungsi paip berikut: JENIS PAIP FUNGSI Paip Agihan Paip Cuci Paip Limpah Dilaksanakan oleh.....................

............. Disahkan oleh.. (Shamsul Nazman B...................... ........................................... ( ) ...........LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D4E2 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Terangkan enam jenis penyambung paip. 16 . Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah....... Penyambung paip Penerangan a)Soket Sama b)Soket Pengecil c)Siku 90° sama d)Siku 90° Pengecil e)Tee Sama f)Tee Pengecil Dilaksanakan oleh....

...................................................................................................... LANGKAH KERJA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................. ....... ............................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................. B4D3E1 (MEMBUAT PENYENGGARAAN PERANGKAP P) Alatan : Bahan : ........................ ................................................................................................................................... ............................................................................................. .......................................... ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. ......................... ....................... ...................................................................................................................... .............................................. .................................. .......................................... Disediakan oleh Disahkan oleh ........................................................................................................................................ ( ) ..........................Rujuk Lampiran C LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE B3D3E1...................................................................................................................................................... ........................................ ........................................................................... ........................................ Abdul Rahman) 17 ................... ......................................................................................................................................................... (Shamsul Nazman B...................................................................................................................

............................. Tingkatan : ……………….................. Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. 4 B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.. BAND KOD EVIDENCE 3 B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.................. Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti..........………...... ( ) ..... PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid....... 18 ......... Disahkan oleh.......LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: B3D3E1 / B4D3E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………. (Shamsul Nazman B.... Dilaksanakan oleh.. ......

...... ……………………………………………........................................... Disahkan oleh.. ……………………………………………... ( ) ...... ……………………………………………......... ... Dilaksanakan oleh........... (Shamsul Nazman B....... 19 ...... 2.. Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.. 3...... 1....LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE :B1D5E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Senaraikan tiga jenis mesin jahit..

................. Pemegang Jarum Dilaksanakan oleh. (Shamsul Nazman B. Disahkan oleh............ Tiang Benang 2. Bahagian mesin jahit Fungsi 1........................ Roda imbang 3.... 20 ........... Gigi Penolak 6...... ............. Penekan Jahitan 5.....LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D5E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah ..... ( ) .... Pelaras mata jahitan 4.......

....... . (Shamsul Nazman B.. 21 ....Rujuk Lampiran D KOD EVIDENCE : B3D4E1 LEMBARAN EVIDENCE UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran JAHITAN LURUS Dilaksanakan oleh.............. Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah................................. Disahkan oleh....... ( ) .....................................

........ (Shamsul Nazman B... ( ) . Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah..................Rujuk Lampiran D LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B3D4E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran JAHITAN BERPENJURU Dilaksanakan oleh.............................. Disahkan oleh...... 22 .. .....................................

.. Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.......................................... ( ) ........... Disahkan oleh................ 23 ................ (Shamsul Nazman B.........Rujuk Lampiran D LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B3D4E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran JAHITAN MELENGKUNG Dilaksanakan oleh... ......

.. ............................................. .......................................................................................................................................................... BERPENJURU DAN MELENGKUNG) Alatan : Bahan : .......................................................... ............................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ... LANGKAH KERJA ..................................................................................................................................... ................................................................................................................... ....................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ........................ ............ ............................................................................................. ........................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ Disediakan oleh Disahkan oleh ................. ..... ........................................................................ ............................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................ ( ) .............. ............................Rujuk Lampiran D LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE B3D4E1 (MENJAHIT KERTAS TANPA BENANG PADA GARISAN LURUS... (Shamsul Nazman B................................................................................................................ Abdul Rahman) 24 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .. ...............................................................................

...………... Disahkan oleh.... 25 ...... BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus... (Shamsul Nazman B.......... Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti........... Tingkatan : ………………...... Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir....... TARIKH ** CATATAN 3 ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid..................... ( ) ...........LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: B3D4E1 / B3D5E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………............... berpenjuru dan melengkung.. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.... .... Dilaksanakan oleh................

... ............ 26 ............................................................................. .. ( ) ....................................................... ..... Disahkan oleh.... Dilaksanakan oleh......................... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah...................LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B1D6E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Senaraikan dua jenis keratan batang..... b.. (Shamsul Nazman B....... a.... ...............

........... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah......... 27 ......... Tanah Loam Bahan Organik : Pasir Sungai : Dilaksanakan oleh.LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D6E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Terangkan nisbah campuran medium semaian.... Disahkan oleh................................. ( ) ...................... ..... (Shamsul Nazman B............

............................................ ...................................................................................... .................. ............................. ................................................................ ................ Disediakan oleh Disahkan oleh ........................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................Rujuk Lampiran D LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE B3D5E1 (MENYEMAI KERATAN BATANG DALAM MEDIUM SEMAIAN) Alatan : Bahan : .......... ......................................................................... .................................. LANGKAH KERJA ............... ........................................................................................................................................... Abdul Rahman) 28 ........................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................. ................................................................................................... ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ( ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................... (Shamsul Nazman B.................. ................ .......................................................................................... ............................................................................................. ........................................................................... ..........................................................................................

........................................................................ ............................ 2................. Dilaksanakan oleh.. (Shamsul Nazman B...................................................................................................... 1......... ......... 4..................KOD EVIDENCE : B1D7E1 LEMBARAN EVIDENCE UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Senaraikan empat bahan untuk membuat kompos..................................................... .......................... ............ Disahkan oleh......... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.................................................................................... ........................................... ( ) ............ 3..... 29 .

................ .......................................................................................................... 2.................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ....... 4. ............................................................. 30 .........LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D7E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Terangkan langkah-langkah untuk membina kompos................... ................................................................................................ ........................................... ( ) .................................................................................................................................................. Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah............................. 1............................................ .......................................................................................................................................................................... ...... ................................................. .......................... Disahkan oleh................................................................................................................................................................. ........................................................................... .................................................. 6............................................ ....... ...................................................................... 5............................................................. ................................................................................................................................................................... ............................................................. 3.......................... ................................................................................................................................................ (Shamsul Nazman B...................................................................... 7..................................................................................................................................................................................................................... ................................................. 9...................................................................................................... Dilaksanakan oleh..................................................................... 8............................... ........................................................................

................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................... ( ) ............................ ...................................................................................... ..................................................... LANGKAH KERJA ............................................................................................................................................................................................................................. ........................ ..................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. . ................................................................................................................................................. .......................... (Shamsul Nazman B......................................................................... ............. .......................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................ ................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ............ Abdul Rahman) 31 .............................................LAPORAN AKTIVITI Rujuk Lampiran E TARIKH KOD EVIDENCE B3D6E1 (MENGUJI KEJAYAAN KOMPOS) Alatan : Bahan : .................... Disahkan oleh.............................................. ..... ..................................... Dilaksanakan oleh..............................................................................................................................

.... Tingkatan : ………………........LAMPIRAN E KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………..................................…….. Disahkan oleh....... 32 . ...... (Shamsul Nazman B............... Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.............……….......... No...... Dilaksanakan oleh. Kad Pengenalan : ……….......... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D6E1 Menguji kejayaan kompos B4D4E1 Menguji kejayaan kompos dengan betul 4 PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid..... Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir............... ( ) ....

............................................ Dilaksanakan oleh.................................. ................................................................................................................................................................................. .... .................................................................. Abdul Rahman) 33 ................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................. (Shamsul Nazman B... ......... ........................... ................................. ... ..................................................................... LANGKAH KERJA ............................................................................................................................................ Disahkan oleh................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... ( ) ................................................................................................................................................................................................................. ........... ........................................................................................................................................................................................................ .............................. ............LAPORAN AKTIVITI Rujuk Lampiran F TARIKH KOD EVIDENCE B3D7E1 (MENYEDIAKAN MEDIUM SEMAIAN) Alatan : Bahan : ............................... ...................... ...............................................

......................... .................. (Shamsul Nazman B. ( ) ............................……... Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.. No....... 34 ....LAMPIRAN F KOD EVIDENCE: B3D7E1 / B4D5E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….. Tingkatan : ………………....... Dilaksanakan oleh........... Disahkan oleh........ Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir............ BAND KOD EVIDENCE 3 B3D7E1 Menyediakan medium semaian B4D5E1 Menyediakan medium semaian dengan betul 4 PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.... Kad Pengenalan : ………....……….....

. ....................................................... .............. 3............................ ....................................... ................................................ (Shamsul Nazman B. 1.................. Dilaksanakan oleh........................................ 35 ..LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B1D8E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Senaraikan empat jenis sayur-sayuran.................................................. 4...................................... ( ) ........................................................................ Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah................................ Disahkan oleh........... 2.......... ...........................................

.............. .........LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B1D11E2 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Nyatakan tempoh menuai yang sesuai dua jenis sayuran Jenis sayuran Contoh sayuran Tempoh memungut hasil Dilaksanakan oleh................ ( ) ................... (Shamsul Nazman B............. Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah..... Disahkan oleh............... 36 ..............

.......................... .............................................................................LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B1D8E3 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Nyatakan dua kebaikan amalan giliran tanaman sayuran.......................................... ......................................................................... .................................................... ....................................... ( ) .................................. Dilaksanakan oleh................................................... ............................. 37 ...................................................................................................................................... 2...................................................... 1........................................................................ ................................................. Disahkan oleh. ........................................................... .............. (Shamsul Nazman B.................................... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah................................ ..........

................. Disahkan oleh. ( ) ........................................... 38 ............... (Shamsul Nazman B.... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.....LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D7E2 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Lengkapkan jadual di bawah: Jenis sayuran Contoh sayuran Daun Bahan pelawas Kentang Kekakang Fungsi Sumber tenaga Kacang panjang Memelihara kesihatan badan Dilaksanakan oleh....... .............

........... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah........... (Shamsul Nazman B.... .. Peratus percambahan = Jumlah Biji Benih Bercambah X 100 Jumlah Biji Benih Yan Disemai = ______________ X 100 =___________% Dilaksanakan oleh.............. ( ) .......biji Jumlah biji benih bercambah: ................... Nama biji benih: ..................biji Maka........................................................................ Jumlah biji benih disemai: .. Disahkan oleh...................................................LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B3D7E2 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Mengira peratus percambahan biji benih..................................... 39 .............................................

................................... ........................................................................................................................................ .................................................................................................... ......................................................................... Dilaksanakan oleh....................................................................... ................................................................ ........................................................................... Disahkan oleh.......................... ( ) ............................................................ ........................................................................................................................................................................................................................... (Shamsul Nazman B............................................................................................................................ ........................................ ...................................... ................ ............................................................................................................................................................................ LANGKAH KERJA ........................................................................................................................ .......................................................................................................... ................................................. Abdul Rahman) 40 ................................. ... ................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ............................................... .................................................. ............................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................LAPORAN AKTIVITI Rujuk Lampiran G TARIKH KOD EVIDENCE B3D7E2 (MENGUJI PERATUS PERCAMBAHAN BIJI BENIH) Alatan : Bahan : ..................................................................................... .............................................................

................................. Disahkan oleh.......................................................................... Abdul Rahman) 41 ....................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................. .......... ............................................................................................ ................................................................................................... LANGKAH KERJA .................................................................... ............. .................................................................................................. .......................................................................... .................................................................................................................... (Shamsul Nazman B.... ......................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................Rujuk Lampiran G LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE B3D7E4 (MELAKUKAN PENJAGAAN TANAMAN SAYURAN) Alatan : Bahan : .................................................................................................... ( ) ......... ................................................................................................................................................. ...................................... .................... ........................................................................................................................................... ....................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dilaksanakan oleh................ .................... .......

................................................................................................................. .................................................. .......... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. LANGKAH KERJA ........................................................................................................................................................................ ............................................... ................................................................................................................................................................ .................................................................... ............................................... ...........................................LAPORAN AKTIVITI Rujuk Lampiran G TARIKH KOD EVIDENCE B3D7E5 (MEMUNGUT DAN MENGENDALIKAN HASIL TANAMAN) Alatan : Bahan : .......................................... Dilaksanakan oleh.............................................................. .................................. ....................................................................................................................................................................... (Shamsul Nazman B............................................................................................. ............ Abdul Rahman) 42 ................................................... .................................................................................................................................................................................................................... ..................... ........... .......................................................................................................................................................................................... ....... ............................................................................... ................ ............................................. .............................................................. ........................................... ( ) ........................... Disahkan oleh...........................

.LAMPIRAN G KOD EVIDENCE: B3D7E2 / B3D7E4 / B3D7E5 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….................. No. Disahkan oleh....... Tingkatan : ……………….. Dilaksanakan oleh...............………..... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D7E2 Menguji peratus percambahan biji benih B3D7E4 Melakukan penjagaan tanaman sayuran 4 5 B3D7E5 PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN Memungut dan mengendalikan hasil tanaman ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid...... Kad Pengenalan : ………...... (Shamsul Nazman B......................................... 43 ... ( ) ......... Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir... .............……....... Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti....

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................... ................ .............................................................................................................................................. .............................B4D4E1.................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................................. .. .............................................................................LAPORAN AKTIVITI Rujuk Lampiran H TARIKH KOD EVIDENCE B3D6E1............................................................... ..................................................................................... Disahkan oleh........................................................................... ............................................................................................................ ................................... .............................................................. ................................................................................. ................................................................................................................ (Shamsul Nazman B............ ( ) ............................................................................................................................................................................................................................................................ LANGKAH KERJA ............................................. .......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................ ....... ... .................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .. B5D2E1(MENGUBAH ANAK BENIH SAYURAN) Alatan : Bahan : ............ Dilaksanakan oleh............ Abdul Rahman) 44 .................................

( ) ....... Abdul Rahman) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti............... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D6E1 Mengubah anak benih sayuran B4D4E1 Mengubah anak benih sayuran dengan *betul 4 5 B5D2E1 PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN Mengubah anak benih sayuran dengan *tertib ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.... Kad Pengenalan : ………..…….LAMPIRAN H KOD EVIDENCE: B3D7E3 / B4D5E2 / B5D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………. Disahkan oleh....................……….... ................. Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir...................... Dilaksanakan oleh...................... 45 ... Tingkatan : ………………........... (Shamsul Nazman B....... No.....

..........KOD EVIDENCE : B1D9E1 LEMBARAN EVIDENCE UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN TARIKH PENTAKSIRAN EVIDENCE MURID Senaraikan empat alat pembayaran masa kini 1.... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah... .......................... 46 ................. ____________________________________________________________ 2. Disahkan oleh.. ____________________________________________________________ Dilaksanakan oleh............... ____________________________________________________________ 4................ (Shamsul Nazman B.... ____________________________________________________________ 3..... ( ) .........

... Disahkan oleh..................... (Shamsul Nazman B......................LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : B2D9E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN TARIKH PENTAKSIRAN EVIDENCE MURID Terangkan perniagaan berikut : 1) Runcit 2) Borong 3) Antarabangsa Dilaksanakan oleh. ( ) ............................. ....... Abdul Rahman) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.................... 47 .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful