Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Μαμάη 3, 10440, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 822 8795
Email: medsos@medsos.gr
Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Πρόγραμμα Ημερίδας
«Βιώσιμη Ανάπτυξη του Β. Ευβοϊκού Κόλπου»
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αιδηψού,
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007, 11:00 π.μ.

11:00-11:30 Τα προβλήματα του Β. Ευβοϊκού και οι προτεινόμενες λύσεις - Κώστας
Ρούσσος, Ένωση Λιμνίων
11:30-11:50 H αλιεία στο Β. Ευβοϊκό Κόλπο – Δαυίδ Ιωάννου, Σύλλογος Αλιέων Λίμνης
11:50-12:10 Αλιεία, ρύπανση και δελφίνια -Σώτος Γεράσιμος, Σύλλογος Αλιέων Χαλκίδας
12:10-12:30 Αλιεία και φύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Γιάννης Καπελαρής,
Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος Αιδηψού Αγ. Νικόλαος
12:30-12:50 Ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για το Β. Ευβοϊκό Κόλπο – Μελίτα
Λαζαράτου, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
12:50-13:10 Τα θαλάσσια πάρκα και η σημασία τους – Νίκος Χρυσόγελος, Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
13:10-13:30 Βιώσιμες μορφές τουρισμού – Αντρέας Βασιλείου
13:30-13:50 Τουρισμός υπαίθρου – εκπρόσωπος Αγροτουριστικής Α.Ε.
13:50-14:15 Διάλειμμα
14:15-14:45 Το μέλλον της αλιείας στο Β. Ευβοϊκό Κόλπο – Σταύρος Τσελάς, Διεύθυνση
Αλιείας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας
14:45-15:05 Το θαλάσσιο οικοσύστημα του Β. Ευβοϊκού Κόλπου: ανθρωπογενείς
δραστηριότητες και προοπτικές αειφορίας - Μ. Σαλωμίδη, Χ. Αναγνώστου, Δ.
Σακελλαρίου και Ν. Σύμπουρα, Ινστιτούτο ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ
15:05-16:00 Συζητήσεις-παρεμβάσεις από τοπικούς φορείς
Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση παλιάς φωτογραφίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ωρεών

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful