You are on page 1of 3

MÂNCARE

AUTORI ROMÂNI ŞI STRĂINI

2222 2223 2224 2225

Cine se îmbolnăveşte mâncând, trebuie să se vindece postind. P. GOLY Nu m-am sculat niciodată sătul de la masă. HIPOCRATE Nu trăieşti ca să mănânci, ci mănânci ca să trăieşti. A. FRYCZ MODRZEWSKI
AUTORI VRÂNCENI

Stomacul nu e o ladă de gunoi. SOARE BEJAN MÂNDRIE
AUTORI ROMÂNI ŞI STRĂINI

2226 2227 2228 2229 2230

Frumoase sunt doar acele suflete mândre care nu acceptă niciodată să se plece. ANTOINE DE SAINT
– EXUPERY

Dacă vine mândria, după ea şi ocara. (SEPTUAGINTA) Veşmântul mândriei trebuie să fie fapta. MARIN VOICULESCU
AUTORI VRÂNCENI

Mândria nejustificată e o demagogie. ANTON SOARE Motivele de mândrie şi de ruşine constituie o expresivă carte de vizită. ANTON SOARE MÂNIE
AUTORI ROMÂNI ŞI STRĂINI

2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247

Mânia celor ce se iubesc dăinuieşte puţin. MENANDER Mânia dă putere chiar şi braţelor slabe. OVIDIU Mânia este ca focul: nu se poate stinge decât atunci când e scânteie. După aceea e târziu. PAPINI Cine îşi biruie mânia, acela biruie întreaga lume. SOMADEVA Cel mai veninos şarpe nu este cobra, ci cuvintele otrăvitoare scrise sau spuse de cineva la mânie.
TERENTIU

Mânia este un entuziasm întors pe dos. CONSTANTIN TSATSOS Mânia celor îndrăgostiţi e ca ploaia de primăvară. Proverb arab Mânia este dovada neputinţei. Proverb arab S-a înfuriat calul pe zăbală. Proverb arab Somnul potoleşte mânia. Proverb arab Teme-te de mânia omului răbdător. Proverb arab Toarnă apă pe focul tău (şi linişteşte-te). Proverb arab În timpul mâniei gândeşte-te la pericolul care poate urma. Proverb chinezesc Cea mai de seamă consecinţă a mâniei este căinţa . Proverb grecesc Când înţeleptul e cuprins de mânie, încetează de a mai fi înţelept. Proverb israelian Un om mânios călăreşte un cal nărăvaş. Proverb israelian Cât de blând să fie motanul, tot zgârie, când se mânie. Proverb românesc MÂNTUIRE
BIBLIE

2248 2249 2250

Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. IISUS Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască, prin El, lumea. IISUS Ea va naşte Fiu şi vei chema numele lui: Iisus, căci el va mântui poporul Său de păcatele lor.
ÎNGERUL DOMNULUI

o dată cu el moare şi o părticică din mine. Proverb italian MERIT AUTORI ROMÂNI ŞI STRĂINI 2276 2277 2278 2279 2280 Cel cu experienţă ştie că drumul meritului. devotamentul celorlalţi tămăduieşte pe cei bolnavi. Proverb italian bolnavi. pentru că nimeni altul nu vorbeşte despre ele . acela nu a fost medic. acela care în relaţiile sale nu este suficient de prietenos şi nu participă cu afectul său. acela ar fi mai bine să-şi aleagă altă îndeletnicire. BIEGANSKI De câte ori operez mă întreb: aş îngădui oare să mi se facă mie însumi operaţia pe care vreau s-o fac bolnavului meu? C. fără ajutorul favorit.MEDIC. iar literatura amantă. HAMBURGER Nu înapoi cu Hipocrate. NICOLAE IORGA De ce să vorbească un om ales despre meritele sale. ci viaţa fericită. există mai mulţi medici decât bolnavi. DREYFUS Scopul medicinei nu este viaţa în sine. PAUL VALERY Medicina înseamnă toate ştiinţele în serviciul omului. G. GRACIAN Fii mândru pe măsura meritelor tale. el este unitatea de măsură şi în medicină. OXENSTIERNA . I. este excesiv de lung. MEDICINĂ AUTORI ROMÂNI ŞI STRĂINI 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 Omul nu are prieten veritabil decât pe medic. Proverb englezesc Fereşte-te să-ţi alegi locuinţa acolo unde nu există medici. ci înainte cu Hipocrate. Prof. Elocvenţa primilor desfată trupul. când toată lumea le glorifică? Un om neînsemnat vorbeşte singur despre meritele sale. N. VERESAEV Un chirurg bun trebuie să aibă ochi de vultur. HAŢIEGANU Medicina este cea mai nobilă din toate profesiunile. ci de cel care îl vindecă. căci întunecând pe acela al altora. MĀGHĀ Uneori e primejdios să ai prea mult merit. înnoptez lângă cealaltă. J. mediocritatea nu poate fi tolerată. ARTUR SCHWITZIER Bolnavul nu are nevoie de medicul vorbăreţ. HIPOCRATE Bolnavul se vindecă de dragul medicului. inimă de leu şi mână de femeie. fiindcă el nu va fi niciodată un medic bun. MONTESQUIEU Numai un om bun poate fi un medic bun. ANTON PAVLOVICI CEHOV Toată medicina e operă de iubire. W. în ea te împiedici la fiecare pas de viaţa unui om. BILLROTH Omul este măsura lucrurilor. LIECK Nu de medici ducem lipsă ci de medicină. Când mă plictisesc lângă una. ABRAMI Poeţii sunt prinţii cuvântului. SENECA Medicul vindecă uneori. Proverb indian Toată lumea se crede medic. iar medicii domnesc asupra trupului. ca în artă. acela care nu are suficientă forţă morală pentru a se stăpâni întotdeauna şi în orice împrejurare. NOTHNAGEL Cea mai trainică temelie a medicinei este iubirea. HORAŢIU Omul nu e niciodată mai mândru decât de ce n-a meritat. BEHTEREV De câte ori îmi moare un bolnav. Totul trebuie să conveargă în interesul acestui om. PARACELSUS Acela care a fost cândva medic nu va înceta să rămână căci medicina este o concepţie asupra universului. BETHUNE Acela pe care nenorocirea umană nu-l răscoleşte. PAUL VALERY Grozavă profesiune e medicina. îţi faci duşmani ascunşi şi neîmpăcaţi. PIUS BRÂNZEU Medicina mi-a fost soţie. Dr. SYDENHAM În chirurgie. AVICENNA Dacă după o convorbire a medicului cu bolnavul acesta nu se simte mai bine. ameliorează adesea şi consolează totdeauna.

2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 Un merit mare îşi atrage mulţi admiratori. IISUS Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea. Proverb francez Nu i se face staul oricărui măgar. SALLUSTIUS Nici un merit nu rămâne ascuns. Proverb arab Meritul valorează mai mult decât renumele. Proverb persan MILOSTIVIRE BIBLIE 2289 2290 Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv. Va veni ziua care îl va da la iveală (…) SENECA Meritul este al celui care începe ceva. OXENSTIERNA Sunt oameni antipatici cu merit şi alţii care plac cu defecte. chiar dacă cel care-i urmează este mai iscusit. Proverb englezesc Importanţa fără merit obţine consideraţie fără stimă. BOTEZĂTORUL IOAN . şi faptul că rămâne nu-i pagubă pentru el. dar puţini prieteni şi rareori binefăcători. LA ROCHEFOUCAULD Numai el (meritul) nu poate fi dat în dar nici primit.