1 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII

-A Limba şi literatura română • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte, cu atenţie, textul dat: A fost odată un împărat, şi el avea trei feciori. Când le-a venit şi lor vremea de însurătoare, le-a zis împăratul: – Dragii mei copii, v-aţi făcut mari, mergeţi de vă căutaţi ursitele, ca să intraţi şi voi în rândul oamenilor. – Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la care ne închinăm, răspunseră copiii şi, după ce îi sărutară mâna, se gătiră, care mai de care, să plece mai curând. Fiul cel mare se îmbrăcă cu hainele ce le avea el mai bune, luă oaste cu dânsul şi bănet de ajuns. Mergând spre răsărit, ajunse la curtea unui împărat care avea o fată, singură la părinţi. O peţi de la tatăl ei, împăratul, şi învoiala se şi făcu. Asemenea şi cel mijlociu, după ce se dichisi şi el cum ştiu mai bine, plecă şi el înspre apus. Ajunse şi el la curtea unui alt împărat, carele asemenea avea o fată. Făcură vorba, şi iute, iute, se logodi şi el cu dânsa. Pe fiul cel mai mic, însă, nu-l trăgea inima a pleca în peţit. Dară n-avu ce-şi face capului, căci tată-său îl trimitea întruna să caute a se căpătui şi el. Luă şi dânsul nişte haine, numai să nu zică nescine că nu s-a gătit, şi de cheltuială ce pe apă nu curge, şi plecă şi el, ştii, cam în dorul lelii. Dară unde să se ducă? Nici el, iacă, nu ştia. Mişca şi el picioarele a lene, unul după altul înaintea lui, numai să zică că umblă, apucă pe o cărare ce întâlni în cale, şi merse pe ea, fără să-şi dea seama unde se duce. Când, ce să vezi d-ta? Poteca pe care apucase, îl scoase drept la un eleşteu mare. În cale văzu o nuia lungă de alun pe care o luă, aşa de florile mărului, fără să ştie ce are să facă cu dânsa. ( Broasca ţestoasă cea fermecată, basm popular cules de Petre Ispirescu) A. 1.(6p.) Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: se dichisi, nescine, poteca. 2.(6p.) Explică rolul virgulei prezente în secvenţa: – Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană... 3.(6p.) Identifică, în textul dat, un mod de expunere, şi motivează, în 3-5 rânduri, rolul său. 4.(6p.) Formulează două trăsături care să justifice apartenenţa fragmentului dat la genul epic. 5.(6p.) Explică semnificaţia secvenţei: Pe fiul cel mai mic, însă, nu-l trăgea inima a pleca în peţit. Dară n-avu ce-şi face capului, căci tată-său îl trimitea întruna să caute a se căpătui şi el. B.(12 puncte) Scrie o compunere, de 15-25 de rânduri, în care să argumentezi că fragmentul propus este selectat dintr-un basm. În compunerea ta, trebuie: a).(4p.) să formulezi cel puţin două trăsături ale basmului ca specie literară; b).(4p.) să ilustrezi aceste trăsături cu exemple din textul dat; c).(2p.) să ai conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate; d).(2p.) să respecţi limita minimă de spaţiu indicată. SUBIECTUL AL II-LEA Citeşte cu atenţie textul următor : ( 36 de puncte)

(12 puncte) Redactează o compunere. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte. . Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei . Dar acest foc viu are unele caracteristici speciale. Cel din Chestnut Ridge Park. registrul de comunicare. Asemenea focuri sunt alimentate de emanaţiile de gaz metan provenit din subteran şi care ajunge la suprafaţă prin fisurile scoarţei terestre.(4p. În compunere ta. coerenţa textului – 2 puncte. 5.3 puncte.) să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.(4p.care să conţină o subordonată circumstanţială de mod având ca regent verbul a acţiona. 6. Aprins probabil de nativii americani în urmă cu sute sau mii de ani. care nu era cunoscut anterior în natură. 2. 3. este deosebit. în revista „Universul meu”. În Chestnut Ridge Park.(4p. el este alimentat printr-un proces geologic nou-descoperit. unde flacăra este adăpostită şi poate persista. o propoziţie subordonată existentă în enunţul: În întreaga lume sunt cunoscute doar câteva sute de astfel de „flăcări veşnice”.) să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal. în care să prezinţi o întâmplare. alimentat de emanaţiile de gaze naturale din adâncul Pământului. b). aşezarea corectă în pagină.(4p. punctuaţia . din textul dat. reală sau imaginară. d). şi numeşte. statul New York.) să relatezi o întâmplare. lizibilitatea . trebuie: a).) Alcătuieşte o frază-formată din două propoziţii.(2p. un enunţ în care se justifică de ce „focul viu” din Chestnut Ridge Park este deosebit. respectând succesiunea logică a evenimentelor. (Cel mai frumos „foc viu” din lume. cunoscute în întreaga lume.(2p. însă.) Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: -numărul aproximativ al „flăcărilor veşnice”. se găseşte o aşa-numită „flacără veşnică” sau „foc viu” – manifestarea unui fenomen geologic rar şi spectaculos: un foc care arde neîncetat. Emanaţiile de gaze din Chestnut Ridge Park sunt remarcabile şi prin faptul că au cea mai mare concentraţie de etan şi propan dintre toate manifestările geologice de acest gen cunoscute în lume. de 10-15 rânduri (80-150 de cuvinte). ortografia . B.2 Ascunsă în spatele unei cascade aflate în statul american New York.) Rescrie. iar cercetătorii care au studiat-o de curând pe cea din Chestnut Ridge Park.) să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate.) Precizează funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în secvenţa: Asemenea focuri sunt alimentate de emanaţiile de gaz metan provenit din subteran şi care ajunge la suprafaţă prin fisurile scoarţei terestre.(4p. În întreaga lume sunt cunoscute doar câteva sute de astfel de „flăcări veşnice”. din 16 mai 2013) A.(4p. c).2 puncte.(4p. metanul iese la suprafaţă într-o mică scobitură în stâncă.Pe foaia de examen scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă de mai jos: 1. 4.) Menţionează cazul cuvintelor subliniate în textul propus. statul New York. NOTĂ! Respectarea.2 puncte). a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. în lucrare. au numit-o „cea mai frumoasă din lume”. care îl fac şi mai interesant pentru specialişti.1 punct. au numit-o „cea mai frumoasă din lume”.(4p.) Selectează. -materia care alimentează aceste focuri. iar cercetătorii care au studiat-o de curând pe cea din Chestnut Ridge Park. din timpul unei excursii al cărei obiectiv principal este vizitarea unui „foc viu”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful