You are on page 1of 14

Programa de reutilització de llibres de

text

- Objectius:

 Estalvi econòmic en les despeses familiars


 Educar en el consum responsable i solidari.
 Fomentar valors com la cooperació, el respecte i
no afavorir diferències entre l’alumnat.
 Aconseguir que les famílies s’impliquin més en
l’educació dels alumnes.
• La nostra escola al maig del 2005 es va acollir a
la proposta de la Generalitat de socialització de
llibres aprovada prèviament al Consell Escolar.

• Es crea una comissió formada per la direcció del


centre, membres de l’AMPA i membres del
Consell Escolar; també es formen grups de
treball de pares i mares per començar la feina.
Revisar llibres, folrar, etiquetar, plastificar
dossiers i material fotocopiat, netejar flautes…són
algunes de les tasques fetes pels grups de treball
Els pares vam assistir a una classe pràctica de
com restaurar llibres
són moments en què també ens
interrelacionem amb altres famílies
Nens i pares tots a una per la nostra escola i
l’educació dels més petits de casa
Les actituds dels pares són peces clau en el
desenvolupament dels nostres fills
Durant tot el curs hi ha grups de treball
oberts a totes les famílies.

Aquest grup es reuneix els divendres de 15 a


16’30h.
Tothom pot col.laborar
Un projecte en comú on són importants
les respostes de cada individu

Cada dijous de 15 a 16’30h també s’hi treballa


Treballem, xerrem, fem un cafetó

Aquest grup es reuneix els dimecres de 15 a 16’30h


Horaris de treball: dimecres, dijous i divendres de 15 a 16’30h

Rate