You are on page 1of 9

TRNG I HC NGOI THNG KHOA QUN TR KINH DOANH

MN THNG MI IN T BO CO XY DNG WEBSITE

TI

SHOP PH KIN XE MY BRUMSTORE


LP TMA306.5 Nhm 18

H NI THNG 06 NM 2013
1

DANH SCH NHM

1. L Th Qunh Mai Nhan 2. Nguyn Th Thu Trang 3. Nguyn Nam Phng 4. Nguyn H Nam

A1 K49 A1 K49 A1 K49 A5 K49

MSSV: 1001020249 MSSV: 1001020156 MSSV: 1001020119 MSSV: 1001011307

PHN I TNG KINH DOANH


Sau mt thi gian tm hiu v phn tch th trng, nhm Brumstore quyt nh pht trin website kinh doanh in t theo m hnh: Ca hng online kinh doanh cc sn phm m bo him, qun o bo h, ph tng v ph kin dnh cho xe my, vi i tng nhm n ch yu l nam gii, c am m i vi cc dng xe th thao, v vi mc ch bo v bn thn. I. tng la chn mt hng kinh doanh

Thi gian gn y,chng ta c th d dng bt gp nhng chic xe moto th thao chy trn ph. T , ta thy rng nhu cu ca ngi s dng v ang tng ln khi i sng x hi ngy mt nng cao, cng vi l s tng ngun cung v cc loi xe trn th trng, t xe c cho n xe mi, ph bin l dng xe Cbr150 loi xe c kiu dng bt mt, khe khon, c th chy vi bng li xe hng A1 thng thng, cha k ti nhng dng xe khc. Hng lot cc cu lc b yu xe nh Honda Cbr team, FZ team,c thnh lp vi mc ch tm ra nhng ngi c chung am m, chia s kinh nghim. Nh vy, vi mt ngi c am m chi xe, c th d dng s hu mt chic xe nh mun ty thuc vo ti tin v kh nng ca mnh. a phn khch hng u l nam gii. Khi s hu mt chic xe th thao, th nhu cu bo h ca ngi s dng xut hin, l m bo him, qun o, gng tay, bao gi, km theo , l nhng ph tng, ph kin nh gng, xi nhan,.. chic xe chy tt hn, tr nn p hn v c hn! Hin nay ti H Ni cha c nhiu shop bn ph kin cho ngi chi xe bi y l mt th trng kh kh nm bt th hiu, gu thi trang nu khng am hiu. L mt lnh vc kinh doanh cha ph bin trn th trng, hng n i tng khch hng bc sang tui lao ng, c th t chi tr kinh t, hn na, mt thnh
3

vin trong nhm Brumstore l ngi c am hiu v lnh vc ny, do , nhm quyt nh chn mt hng ph kin cho ngi chi xe kinh doanh. II. tng kinh doanh qua mng

Hin nay xu hng kinh doanh qua mng ngy cng ph bin. i sng bn rn khin ngi dn tit kim thi gian nhiu nht c th. Vi hnh thc kinh doanh qua mng, khch hng c th thoi mi la chn sn phm, c th n tn ni xem hng, hoc c th ch cn qua mt c in thoi l c th s hu ngay sn phm mnh mong mun. Tuy nhin, vic kinh doanh online i hi ngi bn phi thu ht c s ch ca ngi tiu dng, cng nh chim c lng tin ca h. Do vy, Brumstore kinh doanh cc sn phm ni trn vi phng chm: Ngun gc r rng. Gi c hp l. Cht lng m bo, i km vi cc dch v t vn, lp t, giao hng nhit tnh, chnh xc gi chn khch c, v tm kim thm nhiu khch mi. Vi nhiu tnh nng v tin ch c tch hp, nhm hy vng website Brumstore khng nhng l mt website bn hng c hiu sut cao m cn l mt knh tng tc hiu qu vi khch hng v l mt cng thng tin mua sm quen thuc ca cc biker H Ni, v cc tnh thnh ph khc.

PHN II BO CO QU TRNH XY DNG WEBSITE

I.

Phn cng nhim v: 1. Nguyn Th Thu Trang Ci t Xampp, to lp trang web vi data base mang tn nhbruosf_pbq Vit ha trang web (front end v back end), Vit ha VirtueMart. Ci t cc module: - Danh mc sn phm: y l module gi hng ca VirtueMart. - Hnh nh sn phm: module featured product ca Virtuemart. - ng nhp: cho php khch hng ng k, ng nhp. - H tr trc tuyn. - Footer: ci t link n cc website lin quan - Slideshow: hin th slideshow trn cng website. - Link dn n facebook fanpage ca ca hng - Comment facebook cho mi sn phm ca ca hng - Theo di lt view - Google translate 2. Nguyn H Nam : Ci cc module: - Cc sn phm m bo him: Hin th random sn phm m bo him. - Cc mu ph kin xe: Hin th random sn phm ph kin xe. - Cc mu ph kin: Hin th random sn phm ph kin. - Cc mu sn phm qun o bo h: Hin th random sn phm qun o bo h. - Cc mu phi order: Hin th random cc mu phi order - Cc mu 2ndhand: Hin th random cc mu 2nd hand 3. Nguyn Nam Phng
5

Ci t menu: - Top menu: Menu gii thiu: article gii thiu v trang web. Menu ng nhp: cho php khch hng ng nhp Menu ti khon: cho php khch hng nhp v xem thng tin ti khon. - Main menu: Trang ch : module cc sn phm hot, cp nht cc thng tin mi nht v sn phm mi nht. Gii thiu: Gii thiu s qua v cng ty Sn phm: Danh sch cc sn phm v 6 module sn phm m bo him, qun o bo h, ph kin, ph kin xe, 2nd hand, v hng order. Trong menu sn phm c 6 menu con l m bo him, qun o bo h, ph kin, ph kin xe, 2nd hand, v hng order. Dch v khch hng: cha cc thng tin v dch v khch hng Phng thc thanh ton: cha cc thng tin v cc hnh thc thanh ton. Lin h: cho php khch hng lin h vi cng ty. 4. L Th Qunh Mai Nhan Ci t category. Cp nht cc article. Ci banner, nhp thng tin khch hng, category ca banner. Cp nht thng tin sn phm, danh mc sn phm, ca hng, khuyn mi, vn chuyn, phng thc thanh ton trong component VirtueMart. Ci t cc module: link dn n cc web lin quan Lp v qun l Facebook fanpage cho ca hng

II.Bo co chi tit cng vic thc hin: 1. Ci t Xampp:


6

Chy file xampp-win32-1.7.3.exe ci t Xampp. 2. Ci t website Brumstore: Download template gk_bikestore mu Copy file template gk_bikestore mu vo th mc htdocs ca xampp v i tn thnh brumstore. Chy chng trnh xampp ri m Chrome, vo localhost/xampp v tin hnh ci t database. Sau vo localhost/brumstore ri tin hnh cc bc ci t website. y l mt template mu c ci t sn mt s menu, module v VirtueMart. Sau khi ci xong, nhm tin hnh thay i ni dung, xa cc menu v cc chc nng tha khng cn thit v ci t mt s module khc ph hp vi k hoch kinh doanh ca nhm. 3. Vit ha website: Vo trang qun tr localhost/ brumstore/administrator, ng nhp vi tn admin. Vo Extensions => Install/Uninstall, ci file vi-Vn.zip Vit ha joomla. Vo site => control panel => language manager chnh ngn ng. Vo site v mc nh ting Vit lm ngn ng cho site. Vo administrator ty chnh ngn ng cho admin site, do nhm quen s dng ting Anh hn cho phn qun tr nn ngn ng mc nh cho phn ny l English. 4. Ci t cc menu: Vo trang qun tr => menu => top menu: xa cc menu mu v ci cc menu sau: - Gii thiu: nh dng article layout, ng bi gii thiu v website. - Login v register: nh dng default login layout khch hng ng k v ng nhp vo trang web. Vo menu => main menu: xa cc menu c v to mi cc menu sau: - Trang ch: nh dng front page blog layout. - Gii thiu: nh dng section blog layout. - Sn phm: nh dng article layout ng ti bi vit gii thiu v cc sn phm ti Brumstore. Trong menu ny c 6 menu con l m bo him, qun o bo h, ph kin,
7

ph kin xe, 2nd hand, v hng order, nh dng VirtueMart ng ti hnh nh sn phm. - Dch v khch hng : nh dng section blog layout. - Phng thc thanh ton: nh dng category blog layout ng ti cc thng tin v cc hnh thc thanh ton ca ca hng. - Lin h: nh dng standard contact layout ng thng tin lin lc ca ca hng v cho php khch hng gi kin v cho ca hng. 5. Ci t ni dung bi vit cho website: Ci t category: vo content => category manager, xa cc category ri ci cc category mi mang tn slide show, Cp nht cc bi vit gii thiu v website, hng dn khch hng hnh nh cho slide show, ri t vo cc category ph hp. 6. Ci t cc module: Vo extensions => module manager => site => new v tin hnh ci t cc module sau (xp theo th t cc nh dng ca module): - Footer: nh dng module footer hin th ni dung footer cui trang web. Vo mc C:\xampp\htdocs\brumstore\language\vi-VN\ vi-VN.mod_footer.ini thay i ni dung footer v ci link dn n trang web theo mun, y nhm chn link n cc trang lin quan. - Cc mu m bo him, cc mu qun o bo h, cc mu ph kin xe.. : dng [joomla vision] JVVM CatPro hin th cc sn phm mi cp nht trong cc category o, vy, qun, ph kin ca virtuemart. - Slide show: dng [joomla vision] headline hin th slide show 3 hnh nh category slideshow, section general. - Sn phm hot: to module nh dng JV virtuemart scroller hin th cc sn phm c nh du c bit trong virtuemart. Vo phn extension manager, install cc module sau - Sn phm mi nht: install module mod_virtuemart_latestpro.zip ri to module sn phm mi nht c dng ny ng ti cc sn phm mi c cp nht trong virtuemart.
8

- Link dn n facebook fanpage ca ca hng: install module mod_fanbox.zip ri in link dn n fanpage ca ca hng, thit lp cc thng s v vic hin hnh i din, flow - Comment facebook cho mi sn phm ca ca hng ci module mod_fbcmt.zip - ng nhp: cho php khch hng c th ng k, ng nhp vo website. - Menu top v menu footer: c dng main menu, hin th cc menu ci t trong top menu v tr trn cng v di cng trang web. Ci t module h tr khch hng: install module mod_rizvn_support_j16_j17_jquery_v164.zip ri in nick chat trn skype, yahoo, email cng nh s in thoi tin h tr khch hng. Xem s lt view: install module mod_visitor_counters.zip, hiu chnh li ting vit, cc thng s Google translate: install module mod_gtranslate_3.0.zip, hiu chnh v tr module 7. Cp nht thng tin v sn phm v mua hng trong virtuemart: Vo component => virtuemart ri nhp cc thng tin v qun tr vin, ca hng, to cc danh mc sn phm v cp nht sn phm, chn phng thc thanh ton, thu, vn chuyn, nhp thng tin gim gi, 8. Hosting website Upload website ln host .