You are on page 1of 1
.
.

Setiap bangunan yang dibina pasti mempunyai pengasasnya.Bangunan Sultan Ibrahim ini diasaskan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Abu Bakar iaitu sultan Johor

. Setiap bangunan yang dibina pasti mempunyai pengasasnya.Bangunan Sultan Ibrahim ini diasaskan oleh Duli Yang Maha

Pembinaan Bangunan Sultan Ibrahim dilaksanakan pada tahun 1936 hingga tahun 1939.pembinaan bangunan ini dijalankan selepas perbincangan kerajaan Johor tentang reka bentuk dan pelan yang dihasilkan oleh Syarikat Senibina pada tahun 1937.Proses menyiapkan bangunan ini berlangsung selama 3 tahun iaitu tahun 1936- 1939.Bangunan Sultan Ibrahim ini siap pada tahun 1942.