You are on page 1of 1

Nama bangunan yang saya kaji ialah Bangunan Sultan Ibrahim.

Bangunan ini

dinamakan bersempena nama Sultan Ibrahim kerana Sultan Ibrahim yang telah

mengasaskan bangunan ini.

i) Nama lain

Bangunan Sultan Ibrahim mempunyai nama lain iaitu Bangunan Bukit Timbalan.Nama

ini dikenali di kalangan pejabat awam.