PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.C. SCARPALAND S.R.L.

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

PLAN DE REORGANIZARE

Elaborat de Administrator judiciar CAPITAL INSOL SPRL FILIALA IASI

FEBRUARIE 2012

Pagina 1 din 47

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.C. SCARPALAND S.R.L.
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

INTRODUCERE

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. Planul de reorganizare al SC SCARPALAND SRL este depus de către administratorul judiciar al societății debitoare. În temeiul art. 94 alin (3) planul de reorganizare prevede restructurarea şi continuarea activităţii societăţii şi anume „planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii societăţii , fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare”. Obiectivul principal al planului îl constituie menţinerea activităţii societăţii şi achitarea într-o măsură cât mai mare a creanţelor. Reorganizarea operaţională şi financiară are în vedere achitarea în cea mai mare parte a creanţelor restante, prezentând o situaţie de restituire a obligaţiilor faţă de creditori, într-un cuantum egal cu cel existent in tabelul definitiv al creanţelor. Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal plata pasivului SC SCARPALAND SRL, relansarea viabilă a activităţii, sub controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate. În ceea ce priveşte durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societății debitoare, se propune implementarea acestuia pe durata maximă prevăzută de prevederile art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 şi anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. De asemenea, pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societăţii debitoare va fi condusă de către administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, păstrându-se dreptul de administrare al societăţii. În situaţia în care nu se vor găsi condiţii optime pentru derularea componentelor mecanismului reorganizării, cu acordul a două treimi din creditorii aflaţi în sold după trecerea a cel mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 luni. Măsurile de punere în aplicare a planului de reorganizare sunt prev ăzute la capitolul III a planului de reorganizare şi prevăd măsuri adecvate dintre cele menţionate de art. 95 alin. 6 din Legea nr. 85/2006.

Pagina 2 din 47

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.C. SCARPALAND S.R.L.
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

CUPRINS:

1. CAPITOLUL I - INFORMATII GENERALE – S.C. SCARPALAND S.R.L. 1.1. PREZENTAREA GENERALA. CAUZE CARE AU DUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA. 1.1.1. DATE DE IDENTIFICARE. 1.1.2. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII – MANAGEMENTUL SOCIETATII. 1.1.3. SECTORUL DE ACTIVITATE IN PREZENT. PIETELE PE CARE ACTIONEAZA. 1.1.4. EVOLUTIA FINANCIARA 2009 - 2011 1.2. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII. 1.2.1. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR. 1.2.2. CATEGORIILE DE CREANTE. 1.2.3. TRATAMENTUL CATEGORIEI DE CREANTE DEFAVORIZATE. 1.2.4. ANALIZA COMPARATIVA REORGANIZARE-FALIMENT. 1.3. PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII. 1.3.1. PREZENTARE GENERALA A ACTIVELOR SOCIETATII 1.3.2. LISTA PRINCIPALELOR ACTIVE NECESARE REALIZARII ACTIVITĂŢII 1.3.3. LISTA ACTIVELOR SECUNDARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE 2. CAPITOLUL II – OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE 2.1. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI. 2.2. PREMISELE PLANULUI. 2.3. INTENŢIA DE REORGANIZARE. 2.4. REPREZENTANTUL ACTIONARILOR. 2.5. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII IN PERIOADA DE REORGANIZARE. 3. CAPITOLUL III – MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE 3.1. LICHIDAREA PARTIALA A BUNURILOR DIN AVEREA DEBITORULUI. 3.2. ACTIVITATEA CURENTA A SOCIETATII. MASURI PRIVIND RESTRUCTURAREA SI
EFICIENTIZARA ACTIVITATII CURENTE

3.3. SURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE. 3.4. MODALITATI DE ACOPERIRE A PASIVULUI SOCIETATII SI GRAFICUL DE PLATA AL CREANTEI.

Pagina 3 din 47

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.C. SCARPALAND S.R.L.
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

3.5. DESPĂGUBIRI CARE URMEAZĂ CREANŢE, ÎN COMPARAŢIE CU

A FI OFERITE TITULARILOR TUTUROR CATEGORIILOR DE VALOAREA ESTIMATIVĂ CE AR PUTEA FI PRIMITĂ PRIN

DISTRIBUIRE ÎN CAZ DE FALIMENT.

3.6. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR. 3.7. RASPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. 3.8. DESCARCAREA DE GESTIUNE. 4. CAPITOLUL IV – PREVIZIUNEA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 4.1. FLUXUL DE NUMERAR.

Pagina 4 din 47

cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului. 1. cum ar fi intrarea pe piață a unor jucători cu o capacitate financiară mai mare și prețuri mai competitive. Pentru a putea fundamenta aceasta reorganizare.L. trebuie în primul rand identificate cauzele care au condus societatea la starea de insolventa. patrimoniul acesteia şi resursele de care dispune.L. SCARPALAND S. în raport cu posibilităţile şi specificul. gradul de indatorare crescand de-a lungul perioadei analizate . Societate in insolventa. Planul de reorganizare judiciară a fost întocmit cu scopul de a determina măsurile şi acţiunile necesare pentru a elimina starea de insolvenţă şi a asigura redresarea economico – financiară a S.L.R. Planul analizează perspectivele de redresare a activităţii societatii în intervalul legal.C. planul cuprinde analiza diagnostic a societătii.C. Pentru aceasta. en procedure collective 1.R.1.. CAUZE CARE AU DUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA. SCARPALAND S. se subliniază cauzele care au condus la starea de insolvenţă şi se prezintă obligaţiile pe care aceasta le-a acumulat. CAPITOLUL I .C.C. In continuare.L. determinată de factori obiectivi.R. Una dintre principalele cauze ale reducerii veniturilor este diminuarea volumului pieței încălţămintei.R. PREZENTAREA GENERALA.INFORMATII GENERALE PRIVIND S. SCARPALAND S. Analiza diagnostic constituie baza pentru elaborarea masurilor de reorganizare. creşterea salariului minim pe economie Societatea a acumulat numeroase datorii catre institutiile de credit . SCARPALAND S. in insolvency. Se analizează rezultatele economico – financiare ale societătii in perioada 2010 – 2011. societate aflată în stare de insolvenţă.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. Prezentul plan are ca scop fundamental reorganizarea judiciara a societ ăţii S. sunt probleme generate de concurenta din partea producatorilor din Asia si in special China şi India Cheltuieli ajustate insuficient fata de amploarea crizei economice. Acestea pot fi sintetizate dupa cum urmeaza: contextul economic nefavorabil existent pe piaţa pe care a activat societatea. respectiv Piaţa încălţămintei. In plus pe langa scaderea volumului comenzilor din partea partenerilor din UE pe fondul crizei financiare internationale . Indatorarea societatii a dus la scaderea Pagina 5 din 47 . planul prezintă aspectele relevante privind organizarea si funcţionarea societăţii debitoare.

Iasi. en procedure collective considerabila a autonomiei si a stabilitatii financiare a acesteia . creantele de incasat de la productia vanduta ajungand la peste 360 de zile . NICOLINA nr. printre acestea se numara : Nivelul scazut de incasare a creantelor de la debitorii sociatatii. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. 1. respectiv relocarea activităţii de producţie din zona Podu Iloaiei . Este de remarcat faptul ca societatea a facut eforturi de a depaşi greutatile economicofinanciare prin adoptarea unei politici noi economice şi manageriale care consta in schimbarea locaţiei în care îşi desfăşoară activitatea. atribuindu-se codul unic de înregistrare 13485650 şi numarul de ordine în registrul comerţului J22/800/2000. in insolvency. În temeiul art.L.C. SC SCARPALAND SRL. 94 alin (3) planul de reorganizare prevede restructurarea şi continuarea activităţii debitorului şi anume „planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului. DATE DE IDENTIFICARE.R. fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare”.1. SCARPALAND S. zonă în care sunt probleme cu forţa de muncă calificată necesară.1. în zona municipiului Iaşi. Sediul social a fost declarat în Iaşi. SOS. a fost înfiinţată în anul 2000. li se adauga unele cauze obiective . Imposibilitatea accesarii de noi credite pentru achizitia de materie prima pentru sustinerea productiei. amenzi si penalitati in aceasta perioada . si in consecinta deteriorarea surselor proprii de finantare . dar este un mod consacrat de obtinere a unei sustineri financiare a procesului de productie Aspectelor mentionate mai sus . Intarzierile la plata datoriilor la bugetul de stat au condus la costuri considerabile cu despagubiri. 7 bloc 930 etaj 6 ap. Societate in insolventa. Diminuarea semnificativa a capitalurilor proprii ca urmare a pierderilor inregistrate de societate . Pagina 6 din 47 .PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. 24 Capitalul social este de 200 lei.

Capital varsat (total RON):12000. in magazine specializate “ cod CAEN 4616 “Intermedieri in comertul cu textile. Procent beneficii si pierderi :50 %. confectii din blana . en procedure collective Obiectul principal de activitate al societăţii SC SCARPALAND SRL este cod CAEN 1520 . la un blocaj în activitatea sa şi la aparitia starii de insolventa.R. invariabil. a fost înfiinţată în anul 2000. 1. Sediul social a fost declarat în Iaşi. in magazine specializate “ cod CAEN 4616 ŢIntermedieri in comertul cu textile.00 Numar parti sociale: 60. Trebuie menţionat faptul că până la declanşarea crizei economice şi până la manifestarea în formă accentuată a acestei crize SC SCARPALAND SRL a obţinut rezultate economice notabile.00.L. 24 Capitalul social este de 200 lei.00. POPA REMUS DAN cu un aport de (total RON):6000. Iasi. însă ca urmare a suprapunerii conjuncturii economice nefavorabile cu începutul şi apogeul crizei economice din 2008 ÷ 2010. SCARPALAND S. judetul IASI. confectii din blana . in insolvency. Locul 2 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi. şi Dna. SC SCARPALAND SRL. atribuindu-se codul unic de înregistrare 13485650 şi numarul de ordine în registrul comerţului J22/800/2000.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.Fabricarea incaltamintei SC SCARPALAND SRL mai are ca activităţi secundare următoarele “ cod CAEN 1512 “Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament” cod CAEN 4642 “Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei“ cod CAEN 4772 “Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele. pentru anul 2009. societatea confruntandu-se cu o lipsă acută de comenzi ce a dus. Obiectul principal de activitate al societăţii SC SCARPALAND SRL este cod CAEN 1520 . SOS. Societate in insolventa. incaltaminte si articole din piele” Societatea a fost înfiinţată în anul 2000 având ca asociati pe dl. NICOLINA nr. obţinând. societatea a încercat să se dezvolte şi să cucereasca noi pieţe de desfacere. Valoarea unei parti sociale: 200 RON. domeniul 15: Tabacirea si finisarea pieilor.2. Procent beneficii si pierderi :50 %. SAMA ALINA MIHAELA cu un aport de (total RON): 6000.Fabricarea incaltamintei SC SCARPALAND SRL mai are ca activităţi secundare următoarele “ cod CAEN 1512 “Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament” cod CAEN 4642 “Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei“ cod CAEN 4772 “Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele.C. 7 bloc 930 etaj 6 ap. incaltaminte si articole din piele” În toţi anii de la înfiinţare şi până la data declarării insolvenţei. obţinerea de rezultate semnificative a întarziat. fabricarea articolelor de voiaj si Pagina 7 din 47 . SCURT ISTORIC AL SOCIETATII – MANAGEMENTUL SOCIETATII.1.

branţuri.C. conform datelor de bilant aferente anului 2009 În ceea ce priveşte structura acţionariatului. .răspândirea unităţilor producătoare în aproape toate zonele României. inclusiv în zonele fără nici un fel de tradiţie în acest domeniu.dispariţia unităţilor integrate.3 SECTORUL DE ACTIVITATE IN PREZENT. printre care amintim: . producătorii în sistem lohn reprezintă o componenta importantă a acestei industrii. in insolvency. harnasamentelor si incaltamintei. respectiv tăbăcarii. În ultimii 5 ani s-a remarcat divizarea şi specializarea din ce în ce mai accentuată a întreprinderilor din această industrie. este următoarea: Asociat Valoare Părţi sociale POPA REMUS DAN 6000 SAMA ALINA MIHAELA 6000 TOTAL 12000 Procent 50% 50% 100% Până la deschiderea procedurii insolvenţei conducerea societăţii a fost asigurată de d-nul. De asemenea. accesorii metalice.L. .PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. respectiv piaţa încălţămintei a fost influenţată negativ de criza economică din Romania. prepararea si vopsirea blanurilor. ambalaje etc.reducerea numărului de salariaţi aferenţi unei unităţi producătoare. PIETELE PE CARE ACTIONEAZA. en procedure collective marochinarie. în care se prelucrau toate componentele necesare încălţămintei (piei brute. articolelor tehnice şi harnasamentelor este o industrie cu lungă tradiţie în România. producători de tălpi.1. Descrierea şi definirea sectorului încălţăminte Industria încălţămintei. cauciucuri sau mase plastice pentru tălpi etc). . branţuri. a articolelor de marochinărie. tocuri. precum şi dezvoltarea unei întregi industrii aferente (producători de tălpi.dezvoltarea industriilor adiacente producţiei de încălţăminte. Fara a face exceptie faţă de alte industrii si segmentul pe care acționa SC SCARPALAND SRL. Pagina 8 din 47 . ambalaje.R. POPA REMUS DAN – Administratorul societăţii După deschiderea procedurii insolvenței conducerea societății a fost asigurată de d-nul POPA REMUS DAN – Administratorul special Filiale si participatie – NU ESTE CAZUL 1. În ultimii 5 ani această industrie s-a consolidat şi şi-a creat un statut clar având în vedere profundele transformări prin care a trecut în ultimii 20 ani. SCARPALAND S. Societate in insolventa. tăbăcarii etc). în ciuda migrării multor producători din vestul Europei spre Asia.

ciclism. Apoi. : În paralel cu producţia de lohn. serviete. nu lohn.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. Societate in insolventa. de asemenea. deci nu sunt plătite pierderile generate de o proastă organizare şi din faptul că mărimea mică conferă o foarte mare flexibilitate şi adaptabilitate la cerinţele pieţei. elegantă-pronto moda. • mixt. tenis. confort-ortopedica.C. combinat. Dupa tipul de produse prelucrate există producători de încălţăminte: -încalţăminte pentru bărbaţi: de stradă. care fie au inceput sa lucreze in sistem lohn. industria alimentară etc) -încălţăminte sport (alpinism. bovine. în general.(pt construcţii. -încălţăminte tehnică-de protecţie. SCARPALAND S. blană de diferite tipuri) 2. există companii mijlocii (mai puţin de 150 de angajati). • străin.incaltaminte pentru copii. Pagina 9 din 47 . de asemenea.R. armată. manual. fotbal. elegantă-pronto moda. producţia pentru piaţa internă şi piaţa de export într-un sistem regulat. fie fac parte din prima categorie. in insolvency. companii mari. pompieri. Companiile care fac parte din această categorie pot fi divizate în întreprinderi mici (mai puţin de 30 angajaţi).L. -producători în sistem lohn.Dupa tipul de capital avem • romanesc. valize. Dupa sistemul de lucru: -producători în sistem propriu. dar managerii acestor companii au avut capacitatea de a se instrui şi a se adapta pentru gestionarea unei întreprinderi de dimensiuni diferite. Şi sunt. folosind metode vechi. en procedure collective În acest moment sectorul de produse din piele este divizat în urmatoarele grupe: 1. portmonee) -producători de îmbracaminte din piele (din piele de ovine. -producători în ambele sisteme. sorturi pentru diferite industrii. spitale. care lucrează în cea mai mare parte in productia de încălţăminte. 3. confort-ortopedica. calarie etc) -producători de articole tehnice (mânuşi. . cu mai mult de 150 de angajaţi. dar au depasit această etapă şi fac întreaga producţie. Eficienţa provine din faptul că angajaţii sunt plătiţi în general în acord individual. -incaltaminte pentru femei: de stradă. în România s-a dezvoltat. harnasamente ) -producători marochinărie (genţi posete.

. Clientul este de asemenea unul dintre actorii cu putere mare de decizie deoarece are la dispoziţie un număr relativ mare de oferte între care poate face evaluarea pentru a o alege pe cea care i se pare cea convenabilă din punctul de vedere al avantajelor pe care urmăreşte să le obţină (calitate. aprovizionare cu materii prime şi vânzare. obiectivele principale ale firmei fiind mentinerea unui standard ridicat de calitate. CLIENTII Firma plasează în centrul atenţiei clienţii de pe piata internă cu necesităţile şi dorinţele sale. implementa şi urmări un întreg ciclu de producţie. şi să externalizeze producţia propriu-zisă. fie prin instruirea personalului. au reuşit performanţa de a crea. • menţinerea unui climat armonios cu clienţii. Flexibilitate în negocierea contractelor. începând cu creaţia şi aprovizionarea cu materii prime şi terminand cu încasarea banilor pentru produsele vândute. care să permită continuarea relaţiilor contractuale astfel încât să se realizeze obiectivul de la punctul anterior. preţ. datorită concurenţei acerbe cu piaţa Asiei şi a crizei. inainte de toate. ca eficientizarea fiecărei verigi din procesul de producţie a încălţămintei nu este foarte usoară. in insolvency.. au devenit foarte eficienţi în optimizarea producţiei şi implicit în realizarea produsel or cu costuri mici. S-a remarcat. fie prin achiziţia de utilaje.C.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. Pentru îndeplinirea aceastei misiuni societatea are ca obiective: • mărirea segmentului de piaţă prin atragerea unor noi segmente de clienţi în vederea creşterii cifrei de afaceri. respectarea termenelor de executie si. satisfactia clientilor. Societate in insolventa. urmărind o profitabilitate bună pentru SC SCARPALAND SRL Urmărirea încasării debitelor generate de activitatea de comercializare în sensul îmbunătăţirii perioadei de recuperare a creanţelor şi al evitării intrării în litigii Întărirea poziţiei unor clienti cheie astfel încât să nu migreze către alți potențiali concurenți.L. respectiv de feţe pentru încalţăminte pentru producători renumiti de încălţăminte. en procedure collective Firmele din a doua şi a treia categorie se luptă ca fiecare verigă a procesului de producţie să fie optimizată. SCARPALAND S.R. totuşi. Aceşti producători. în ciuda tradiţiei în domeniul încălţăminte-pielărie care s-a distrus în buna măsură. În acest sens mulţi producători cu branduri proprii aleg să gestioneze în întreprinderile proprii partea de creaţie. Pagina 10 din 47 . softuri de ultima generaţie.care. condiţii). În acest sens se apelează la producatorii în sistem lohn. Politica societăţii pe sectorul activităţii de producție de încălţăminte va viza în principal următoarele: Misiunea SC SCARPALAND SRL este de a crea valoare pentru clienţi. Piaţa actuala a SC SCARPALAND SRL o reprezintă segmentul producţiei în sistem lohn de încălţăminte .

POLITICA DE PRETURI Preturile de prelucrare sunt stabilite în funcţie de costurile directe. când incertitudinea este generată de faptul că efectele acţiunilor depind de evenimente asupra cărora nu se dispune de nici o informaţie (de exemplu.R. de costrurile materialelor. SCARPALAND S.L. • antagoniste (concurenţiale). SCARPALAND S.C. Pagina 11 din 47 . Se poate afirma că există o buna cunoaştere a obiectivelor de catre conducere şi o aliniere a acestora la efortul depus. a intuiţiei de moment sau a experienţei actionarilor şi înţelege necesitatea conducerii pe baze ştiinţifice a activităţii de marketing. in insolvency. SCARPALAND S. specifice economiei de piaţă care presupun luarea deciziilor în funcţie de comportamentul concurenţilor. • nedeterminate. calitatea de administrator al societăţii având-o dl.R. Luarea unei decizii se face alegând între două sau mai multe soluţii sau variante. evenimente referitoare la legislaţia din România ).L este o societate cu răspundere limitată. Societate in insolventa. fără a scăpa din vedere obiectivele pe termen lung. pe termen scurt şi mediu. republicată.C. ţinând cont însă şi de preţurile practicate de concurenţă. în medie acesta fiind de 30 zile.R. in funcţie de valoare. POPA REMUS DAN la data deschiderii procedurii insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006.2011 ca Administrator special Managementul S. şi clienţii persoane juridice se încheie contracte de prestări servicii. respectiv de către administratorul firmei MANAGEMENTUL SOCIETATII S. Între S.10.C. Împrejurările în care se iau hotărâri pot fi: • sigure.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. costurile cu amortizările. atunci când se ştie de la început care vor fi rezultatele. Conducerea întreprinderii este de părere că luarea deciziilor nu trebuie să se facă la întâmplare.C. doar pe baza rutinei. Stabilirea preţurilor finale de prelucrare se face la nivelul managementului. • aleatoare. putem include aici decizii privind rezolvarea anumitor reclamaţii sau rezolvarea cazurilor în care una din materiile prime s-a dovedit a nu corespunde din punct de vedere calitativ.L. organizată în conformitate cu Legea 31/1990. en procedure collective Termenele de plata sunt negociate de la un contract la altul. SCARPALAND S. este axat în principal pe problemele curente. de cheltuielile indirecte. când consecinţele deciziilor depind de o serie de evenimente care urmează o anumită lege de probabilitate. în special cele legate de forţa de muncă. iar în ulterior deschiderii procedurii insolventei fiind desemnat în cadrul AGA din 24. în vederea promovarii intereselor firmei.L. cu termene şi condiţii ferme.R. aceste variante stabilindu-se în funcţie de informaţiile culese din mediul extern şi din analiza proceselor economice din perioadele anterioare.

structura personalului este conform obiectului de activitate al societăţii. Pe ansamblu. De asemenea.1.Maistru tehnolog – 1 pers .Croitor piese încălţăminte – 2 pers .1 pers . in insolvency..PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.4 EVOLUTIA FINANCIARA 2009 . are competenţa şi experienţa îndeobşte cerută unui conducător de companie. numărul de salariati de sex masculin fiind inferior numarului de personal feminin.Cusatori piese încălţăminte –7 pers . Pregatirea profesionala la locul de munca. se constata o pondere mai mare a personalului direct productiv în total personal. datorită lipsei acute de resurse financiare nu a mai putut asigurarea organizarea periodica de astfel de cursuri de instruire. comparativ cu cea a personalului indirect productiv.R. pe baza unui contract individual de muncă .C. activitatea se desfaşoară în baza regulamentului de ordine interioară.L. politica de personal constă în selecţia pe criterii calitative pentru personalul care dovedeşte interes şi preocupare în rezolvarea sarcinilor de serviciu 1.Pregatitor piese încălţăminte – 9 pers . Salariaţii sunt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminată. realizata prin Instruirea la locul de munca permite formarea dexteritatilor practice specifice fiecarui post si se realizeaza prin instructaje efectuate de administratorul societăţii şi de maistrul tehnolog.L. încheiat între administratorul societăţii şi salariaţi şi depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă. echipa de conducere corespunde cerinţelor.Muncitor necalificat – 6 pers TOTAL 26 persoane Aşa cum se observă din datele de mai sus.R. Societate in insolventa. Cu toate că managementul societăţii are ca obiectiv primordial calificarea şi perfecţionarea personalului. SCARPALAND S. SCARPALAND S. RESURSE UMANE În cadrul S.C. en procedure collective În concluzie. Organigrama cuprinde urmatoarele posturi: -Administrator . Se are în vedere formarea continuă a personalului.2011 Analiza evoluţiei contului de profit si pierdere Contul de profit şi pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului in diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii Pagina 12 din 47 . ceea ce indică semnificative rezerve de creştere a eficienţei activităţii manageriale.

07% 2.00% Pagina 13 din 47 .Cheltuieli cu personalul . Salarii şi indemnizaţii .Cheltuieli privind mărfurile .Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată . Venituri .00% 80800 10.04% 140919 17. analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o imagine cat mai fidelă şi complexă a situaţiei societăţii SC SCARPALAND SRL .Ajustări de valoare privind imob.Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile .00% 23981 3663 0 0.36% 1.00% 82.10% 675236 85.corporale şi necorporale .00% 475735 97.01% 0. en procedure collective legate de nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate intr-o perioadă de gestiune.Alte venituri din exploatare CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE .32% 0.L. DENUMIRE VENITURI DIN EXPLOATARE .52% 21285 2.00% 2.00% 0.Alte cheltuieli materiale .Productia vândută . Cheltuieli cu protecţia si asigurările sociale .56% 244004 30.00% 0.R.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.Cifra de afaceri .00% 82.07% 0.00% 70.93% 3.73% 0.Venituri din vânzarea mărfurilor .04% 80.50% 26187 10.51% 0.53% 2407 0.C.00% % % 479398 98.04% 0.74% 0.86% 93.40% 0. SCARPALAND S.70% 0 0. Cheltuieli .Variaţia stocurilor sold C .75% 0.00% 0.Reduceri comerciale acordate .32% 1.Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri .81% 0 8000 242795 5389 0 5326 0 120378 94191 0.89% 9.43% 0.00% 475735 97. Societate in insolventa.06% 2.00% 0.00% 83535 83535 0 49 17.24% 60871 7.92% 4116 0.00% 11.00% 2.Alte cheltuieli externe (energia şi apa) .14% 36.00% 0. Prin urmare.41% 2.95% 11.95% 0.00% 206067 0 173505 0 0 173505 24562 0 98.59% 0.71% 19929 2.00% 148424 386445 16257 1941 9979 14665 11062 8655 0.34% 0 0.Ajustări de valoare privind activele circulante DEC 2009 SUME DEC 2010 SUME 172405 4000 19981 DECEMBRIE 2011 SUME % 81.00% 46.59% 0 0.09% 3. in insolvency.Variaţia stocurilor sold D .49% 38433 38433 0 0 14.86% 140919 0 -12 0.

Venituri .44% 82749 10.08% 3.48% 31237 3.66% 0.00% 4.14% 3.Cheltuieli cu alte impozite.05% 28.Venituri din dobânzi .50% 47.18% 7966 1.Cheltuieli privind dobânzile . SCARPALAND S.50% 8513 29622 1.00% 1.R.64% 19.33% 145989 18.Ajustări privind provizioanele .75% 52.00% -51548 -265588 0.00% -36728 3109 5 3104 18115 12434 5681 1. in insolvency.07% 11.L. en procedure collective .PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.C.00% -15006 -51734 0.59% 1.48% 6.77% 2.42% 7.Cheltuieli privind prestaţiile externe .49% 0.Alte venituri financiare Cheltuieli financiare . taxe şi vărsăminte asimilate .00% 49 0 0 0 248957 17129 7146 224682 0. Cheltuieli .Alte cheltuieli financiare REZULTATUL FINANCIAR profit (+)/pierdere (-) REZULTATUL CURENT profit (+)/pierdere (-) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare REZULTATUL EXTRAORDINAR profit (+)/pierdere (-) TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI profit (+)/pierdere (-) Impozit pe profit REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI profit (+)/pierdere (-) -12 0 0 0.94% 4.56% 0.00% 0 0 0 0 0 73269 61481 2 11786 0. Societate in insolventa.00% 0.00% 0.00% 0.08% 23.00% 184124 23.52% -195838 8071 105 1.64% 0.96% 39504 91052 54551 36501 18. Venituri Alte cheltuieli de exploatare .00% 0 487469 789222 - 0 211909 477497 - 0 209176 260910 - -301753 10831 - -265588 6450 - -51734 - -312584 - -272038 - -51734 - Pagina 14 din 47 .63% 113986 14.64% -105915 -301753 0 0. Cheltuieli .02% -214040 39504 18.Alte cheltuieli REZULTATUL DIN EXPLOATARE profit (+)/pierdere (-) Venituri financiare .

De asemenea au apărut costuri suplimentare determinate de plata personalului angajat.C.00% 100. determinate de nevoia de calificare la locul de muncă.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.00% 1138120 100.79% 0. Începând cu luna august 2011. en procedure collective S-a constat. in perioada analizată.00% 468714 41. DENUMIRE lei Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Active imobilizate Stocuri Creante Disponibilitati banesti Investitii pe termen scurt Active circulante Cheltuieli in avans TOTAL ACTIV 210 820235 820445 24222 702926 351 0 727499 0 1547944 2009 % 0. prima lună de reluare a producţiei. cifra de afeceri realizată este de 7 ori cifra de afaceri a anului 2010 şi aproape 40% din cifra de afaceri a anului 2009.00% Elementele de activ urmează o evoluţie descendentă de-a lungul întregii perioade analizate.00% 1.00% 100.56% 45. în condiţiile în care activitatea s-a reluat abia la mijlocul lunii august 2011.L. in insolvency. Societate in insolventa.00% 0. cifra de afaceri urmează un trend decrescător.46% 669406 58. de asemenea.48% 0.R.52% 0. de exemplu.01% 0.99% 0. asemănător cifrei de afaceri. integrarea într-un nou colectiv.01% 52. Se poate constata faptul că.02% 0. faptul ca activitatea debitoarei a generat pierdere pe ansamblul anilor 2009 şi 2010.00% 40. Veniturile din activitatea de exploatare au un trend asemănător cifrei de afaceri şi sunt reprezentate de venituri din producţia vândută şi alte venituri din exploatare.00% 664162 58. etc. odată cu reluarea producţiei. pierderea înregistrată la finele anului 2011 apărând ca efect al includerii amortizării în costuri.00% 2011 lei % 0 0.2011. bazată in special pe diminuarea valorii nete a imobilizărilor corporale. de la 475735 lei în anul 2009 la 23981 lei în anul 2010.37% 44483 3. activitatea debitoarei se desfăşoară în condiţii de eficienţă.18% 0 0. Acestea au avut o evoluţie descrescătoare. În anul 2011.00% 59.48% 0. din anul 2009 până în anul 2010.36% 5244 0. SCARPALAND S. în anul 2011. Analizând cifra de afaceri în cazul SC SCARPALAND SRL. pe parcursul anilor 2009.72% 39.00% 59. în anul 2011 au existat pierderi. numai pe aproape 5 luni. s-a efectuat o analiză asupra situaţiei patrimoniului societăţii SC SCARPALAND SRL pentru a da o imagine cat mai clară asupra activităţii acesteia pe perioada 2009 .90% 391169 34.41% 0. Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor din exploatare o deţin veniturile din producţia vândută .00% lei 0 702595 702595 8500 469959 99 0 478558 0 1181153 2010 % 0.82% 33062 2.2010. în sensul că odată cu reluarea activităţii au apărut acele costuri „invizibile” cu personalul.00% 47.00% 53.91% 0 0. ca urmare a Pagina 15 din 47 . nivelul veniturilor pe o singură lună. sunt mai mari decât veniturile pe întreg anul 2010 Analiza situaţiei patrimoniului In cele ce urmează.

00% 0. De asemenea se constată o diminuare a activului ci rculant pe parcursul anului 2010. ajungând la finele anului 2011 la valoarea de 44483 lei Analiza ratelor de structură ale activului . datorata diminuării valorii nete a imobilizărilor corporale. Activul total descreste de la 1547944 lei in anul 2009 la 1138120 lei in anul 2011. rezultantă atât a aporturilor de numerar din partea asociaţilor cât şi ca urmare a încasării producţiei vândute. Prin analiza evoluţiei acestui indicator observăm faptul că urmează o evoluţie descendentă de-a lungul întregii perioade analizate. Acestea scad de la 727499 lei în anul 2009 la valoarea de 391169 lei la nivelul lunii decembrie 2011.48% 0.00% 2010 % 58. pot însemna calea cea mai scurtă spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt. Se constată că ponderea acestei categorii de active în totalul activului bilanţier rămâne relativ constantă pe parcursul perioadei analizate.00% 58.48% 0.00% 59. determinată de reducerea volumului creanţelor. en procedure collective amortizărilor înregistrate.iar prin natura lor.36% 0.52% 0. ca urmare a reluării producţiei Creanţele sunt in mare parte formate din creanţe comerciale aferente clienţilor neîncasaţi şi debitorilor diversi. cladiri.99% 0. in insolvency. determinată de faptul că în cadrul acestei categorii bilanţiere clientii incerti detin o pondere de peste 90%.00% 47.C. mobilier.Imobilizările corporale sunt reprezentate de terenuri. stocurile aferente societăţii cresc de la 24222 lei în anul 2009 la valoarea de 33062 lei in anul 2011.56% 45. efect direct al diminuării producţiei în anul 2010.79% 0.91% 0.00% 2011 Pagina 16 din 47 . În perioadă analizată.R.L.46% 41. Societate in insolventa. aparatură birotică şi alte echipamente. ca urmare a amortizărilor înregistrate Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier. Imobilizările corporale deţin ponderea cea mai mare in cadrul activelor imobilizate.41% 0.01% 52.. Acestea inregistrează un trend ascendant în perioada analizată. DENUMIRE INDICATOR RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE Rata imobilizarilor necorporale Rata imobilizarilor corporale Rata imobilizarilor financiare RATA ACTIVELOR CIRCULANTE Rata stocurilor Rata creantelor Rata disponibilitatilor RATA CHELTUIELILOR IN AVANS Formula % In/At*100 Imn/At*100 Imc/At*100 If/At*100 Ac/At*100 St/At*100 Cr/At*100 Db/At*100 Chav/At*100 53.02% 0. Disponibilităţile băneşti reprezintă cea mai lichidă resursă a unei entităţi economice.90% 34.00% 2009 % 59. mijloace de transport.01% 0.18% 2.37% 3. echipamente tehnologice.00% 40.82% 0. precum şi funcţie de durata utilizării acestora. SCARPALAND S.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.72% 39. modul de structurare a mijloacelor economice din activul bilanţier funcţie de rolul şi destinaţia lor în procesul productiv.00% 1.aceste rate evidenţiază.în mărimi relative.

fie ambilor factori. ca tendinţă. ea fiind mai ridicată la întreprinderile din sfera producţiei şi distribuţiei de bunuri materiale. Acest indicator pune în evidenţă dimensiunea propriu-zisă a afacerii derulate de întreprindere în decursul exerciţiului financiar. ceea ce reflectă in mod evident problema de lichiditaţi a acestei societăţii . Rata stocurilor . obligă firma să-şi finanţeze activitatea curentă preponderent din credite de trezorerie şi credite furnizori Pagina 17 din 47 . în condiţiile menţinerii neschimbate a volumului creanţelor. menţinându-se neschimbate valoarea stocurilor şi a trezoreriei. numerar şi echivalente de numerar.Pentru societatea SC SCARPALAND SRL in perioada analizată. iar in cazul de faţă inregistrază un nivel extem de redus. În cazul SC SCARPALAND SRL se constată mentinerea la un nivel constant al Ratei stocurilor în perioada analizată Rata creanţelor . însă.C. modernizare a insfrastructurii întreprinderii care are consecinţe favorabile în direcţia creşterii credibilităţii firmei în faţa investitorilor şi ai creditorilor.R.reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti in cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual intre disponibilităţile baneşti şi totalul activului (Db/At). O creştere a ratei imobilizărilor faţă de anul de bază semnifică o consolidare.Durata mare de încasare a clienţilor necorelată cu exigibilitatea datoriilor. Societate in insolventa. În ambele situaţii se realizează o creştere a imobilizărilor monetare cu implicaţii nefavorabile asupra echilibrului financiar pe termen scurt. SCARPALAND S. rata activelor imobilizate se apropie de valoarea optimă în toată perioada analizată. Rata activelor circulante=Ac/At redă ponderea activelor circulante în totalul activelor. fie datorită creşterii volumului creanţelor. en procedure collective Rata activelor imobilizate = In/At*100 redă ponderea activelor imobilizate în totalul activelor. În general. Această rată are valori optime de 70% în industrie şi aproximativ 40-50% în domeniul comerţului. in insolvency. Nivelurile optime în industrie sunt situate în jurul valorii de 29%. o creştere a stocurilor faţă de anul precedent se apreciază nefavorabil deoarece presupune imobilizări suplimentare de fonduri. In cazul SC SCARPALAND SRL. In cazul SC SCARPALAND SRL mentinerea la un nivel constant a volumului creanţelor Rata disponibilităţilor . dacă întreprinderea nu dispune de suficient numerar pentru finanţarea afacerilor curente. Rata stocurilor ia valori diferite de la un sector la altul în funcţie de natura activităţii.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. O creştere a ratei creanţelor se poate datora fie diminuării ratei stocurilor sau ratei de trezorerie. De asemenea însă o imobilizare prea mare de active imobilizate poate crea pe termen scurt probleme de lichiditate financiară. nivelul considerat optim.este calculată ca raport între creanţe şi active circulante şi indică ponderea creanţelor în activele circulante. O imobilizare consistentă în stocuri şi creanţe generează probleme de lichiditate pe termen scurt.L.indică ponderea stocurilor în totalul activelor circulante. Această rată diferă de la o ramură la alta şi de la un sector la altul. Nivelul optim al acestei rate trebuie să fie 10% din activ total. iar în comert între 40-50%.nivelul ratei activelor circulante se situează peste limita de 29%.

in insolvency.00% 0.08% 0.25% 100.19% 0.42% 0.R.00% 17.a.90% 0.21% 18.00% 0.75% 0.datorii pe termen lung Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen scurt Furnizori si asimilate Buget de stat si local Salarii si asimilate Creditori diversi Alte datorii Conturi de regularizare Datorii totale TOTAL PASIV 2009 % 0.02% 0.12% 0.46% 34.00% 0.00% -20.25% 0. rezervele din reevaluare. În ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale acestui indicator la SC SCARPALAND SRL.42% 0.00% 44. Pagina 18 din 47 .00% lei 12000 0 10605 456325 -312584 0 166346 0 268067 600435 302130 207782 1883 1301 1381598 1547944 2010 % 12000 10605 10308 -272038 0 -239125 1.32% 0.69% 29.00% 17. rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.25% 100.87% -23.00% 2011 lei 12000 10605 -261730 -51734 -290859 212483 522158 218050 403585 0 64002 1420278 1181153 214086 389959 230360 465008 12519 117047 1428979 1138120 În componenţa capitalurilor proprii intră : capitalul social. Societate in insolventa.00% 10.C.78% 0.00% 89. Capitalurile permanente sunt formate din capitalurile proprii la care se adaugă datoriile pe termen mediu şi lung. se poate observa cu uşurinţă faptul că toate variaţiile de capitaluri proprii sunt datorate variaţiei profitului /pierderii exerciţiului. Capitalurile proprii cunosc o evoluţie descendentă din anul 2009 . SCARPALAND S.52% 13.00% 5.03% 0.00% 120. rezerve.00% 38.79% 19.48% -20.00% 0.99% 0. iar scăderea abruptă din 2010 este explicată de pierderea realizată in anii 2009 şi 2010.17% 0.L. en procedure collective Analiza continuă cu o trecere în revistă a pasivului bilanţier DENUMIRE lei Capital social Prime de capital Rezerve Rezultat reportat profit(+)/pierdere(-) Profit Repartizarea profitului Capital propriu Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Credite bancare s.

se poate observa o tendinţă de descreştere. Ratele de structură ale pasivului permit aprecierea politicii financiare a intreprinderii prin punerea in evidenţă a unor aspecte privind stabilitatea şi autonomia financiară a acesteia DENUMIRE Rata stabilitatii financiare Rata autonomiei financiare Rata autonomiei financiare la termen Rata de indatorare globala Formula KPM/PT KPR/PT KPR/KPM DAT/PT 2009 28. pentru anii 2009.aceste rate evidenţiază. Rata autonomiei financiare globale=Kpr/Pt arată gradul de independenţă financiară a societăţii. SCARPALAND S. salarii şi asimilate şi alte datorii.26% -20. ceea ce indică dezechilibrare a structurii de finanţare in sensul reducerii ponderii resurselor stabile.25% 897. Se constata că acest indicator se situează sub 50% deci se poate aprecia că societatea a avut şi are un grad redus de independenţă financiară Rata de indatorare globală=Dat/Pt reflectă ponderea tuturor datoriilor pe care le are unitatea in pasivul total al acesteia. in insolvency.C.L. Acesta se situează.R.06% 10. pe termen lung.29% 89.75% 38.25% Rata stabilităţii financiare=Kpm/Pt reflectă legătura dintre capitalul permanent de care societatea dispune in mod stabil ( cel puţin un an ) şi patrimoniul total. Pagina 19 din 47 .2011 peste nivelul de 66% care este considerat că determină riscul imposibilităţii de a-şi onora datoriile.25% 2010 -2. en procedure collective Datoriile pe termen scurt sunt reprezentate de: datorii aferente creditelor bancare. datorii faţă de furnizori. modul de structurare a surselor de finanţare funcţie de provenienţa şi de gradul de exigibilitate al acestora.55% 120. in mărimi relative. faţă de bugetul statului şi local. Se consideră că existenţa unui capitalul propriu de cel puţin 1/3 din pasivul total constituie o premisă esenţială pentru autonomia financiară a societăţii. Societate in insolventa. Nivelul optim este cat mai aproape de 1. Intr -o analiză a societăţii.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. Acestea au un trend ascendent in anul 2010 Analiza ratelor de structură ale pasivului Analiza ratelor de structură ale pasivului .

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. in insolvency. Pagina 20 din 47 . Fiecare sold intermediar de gestiune reflectă rezultatul gestiunii financiare la treaptă respectivă de acumulare. Societate in insolventa. SCARPALAND S.L.R.C. etape succesive în formarea rezultatului final. en procedure collective Analiza soldurilor intermediare de gestiune DENUMIRE +Vanzari de marfuri -Cheltuieli privind marfurile =Marja comerciala +Productia exercitiului -Consumuri Intermediare =Valoare adaugata -Impozite si taxe +Subventii de exploatare -Cheltuieli cu personalul =Excedent brut de exploatare +Venituri din provizioane +Alte venituri din exploatare -Alte cheltuieli din exploatare -Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele =Rezultatul din exploatare +Venituri financiare -Cheltuieli financiare =Rezultatul curent +Venituri extraordinare -Cheltuieli extraordinare =Rezultatul extraordinar =Rezultatul brut al exercitiului -Impozitul pe profit =Rezultat net al exercitiului Simbol Vmf Chmf Mc Qex Ci Va Imp Sbv Chp EBE Vpv Ave Ache Cha Re Vf Chf Rc Vex Chex Rex Rb Ipr Rn 2009 2010 2011 SUME SUME SUME 0 4000 0 0 14665 0 0 -10665 0 479398 19981 198067 415394 45306 72196 64004 -35990 125871 8513 7146 2 0 0 0 80800 11062 120378 -25309 -54198 5491 0 0 0 0 148424 8000 29610 224731 11786 140919 83535 38433 -195838 -214040 -36728 8071 39504 3109 113986 91052 18115 -301753 -265588 -51734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -301753 -265588 -51734 10831 6450 0 -312584 -272038 -51734 Soldurile intermediare de gestiune reprezintă.

C.R. fiind o sursa de realizare a acumularilor banesti din care se face remunerarea participantilor directi si indirecti la activitatea economica a intreprinderii si anume personalul prin salarii. prime. en procedure collective Valoarea adăugată (Va) exprima aportul intreprinderii in ceea ce priveste productia de bunuri sau servicii. creditorii prin dobanzi. etc. . indemnizatii si cheltuieli sociale. respective scădere în anul 2009 -2010. când ajunge la maximul valorii sale negative. comisioane. În cazul SC SCARPALAND SRL excedentul brut al exploatării are o evoluţie descrescătoare în anul 2010. serviciilor. costuri salariale şi impozite şi taxe excesiv de mari Rezultatul din exploatare (Re) măsoară. umane si financiare ale intreprinderii. respectiv surplusul de incasari peste valoarea consumurilor provenind de la terti. de asemenea trebuie remarcat faptul că odată cu reluarea producţiei în anul 2011 valoarea adăugată are de asemnea valori pozitive. Pagina 21 din 47 . şi are o valoare pozitivă în anul 2011.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. in mărimi absolute. Rata de crestere reprezinta cresterea de valoare adaugată rezultata din utilizarea factorilor de productie in special factorii de munca si capital peste valoarea materialelor. fapt ce determină să fie considerat ca in dicator esenţial în analizele de gestiune şi în efectuarea analizelor comparative între întreprinderi. Excedentul brut al exploatării (EBE) corespunde rezultatului economic al întreprinderii generat de operaţiile de exploatare independent de politica financiară. energiei cumparate de la terti. SCARPALAND S. intreprinderea prin capacitatea de autofinantare. Cauzele excedentului brut al exploatarii negative în anul 2009 -2010 au fost următoarele : valoare adaugată mică.L. acea bogatie creata prin valorificarea surselor tehnice. etc. actionarii prin dividende. Societate in insolventa. in insolvency. rentabilitatea procesului de exploatare. politica de amortizare şi de provizioane constituite. statul prin impozite si taxe. energiei cumparate de la terti. SC SCARPALAND SRL a generat în periaoda 2009 o valoare adaugată pozitivă. prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile exploatării are aceeaşi evoluţie ca şi EBE în anul 2009-2010. când s-a înregistrat o valoare negativă.

deoarece în acest punct veniturile din exploatare şi cele financiare permit doar acoperirea exactă a cheltuielilor de exploatare şi financiare. B. Cazul 3: pragul de rentabilitate „transformare” Întreprinderea îşi acoperă pierderile exploatării pe baza veniturilor substanţiale rezultate din plasamente financiare.R. en procedure collective Rezultatul curent (Rc) este determinat de rezultatul exploatării şi cel al activităţii financiare. Această situaţie corespunde următoarelor cazuri: Cazul 1: pragul de rentabilitate curentă „levier financiar” Exploatarea foarte rentabilă ar trebui să permită întreprinderii redresarea rapidă a situaţiei financiare. Întreprinderea poate renunţa la activitatea de exploatare nerentabilă în favoarea activităţii financiare. fără să-şi asume vreun risc financiar. Rezultatul curent este pozitiv: RC>0 Pagina 22 din 47 . SCARPALAND S. Matricea privind analiza rezultatului curent pune în evidenţă nouă situaţii: A. de perenitatea profitului exploatării.C. în acest caz. Riscul întreprinderii depinde. Rezultatul curent este aproximativ zero: RC~0 Pragul de rentabilitate al activităţii curente reprezintă un minimum ce trebuie atins. in insolvency. Cazul 2: pragul de rentabilitate curentă „supravieţuire” Întreprinderea rămâne în stare de funcţionare prin echilibrarea activităţii de exploatare cu politica sa financiară. dar care nu poate asigura dezvoltarea. In anul 2009-2011 valoarea acestui indicator este negativă. situaţie ce poate fi temporară sau definitivă.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. cheltuielile financiare diminuându-se concomitent cu ameliorarea rezultatului curent.L. Societate in insolventa. Transformarea sa progresivă depinde de nivelul investiţiilor realizate şi de starea pieţei.

iar nivelul ridicat al cheltuielilor financiare agravează deficitul curent. Exploatarea nu este rentabilă. dar. de asemenea. en procedure collective Cazurile următoare. C. corespund situaţiilor în care întreprinderea degajă rentabilitate din activitatea sa. în continuare trebuie să depisteze cauzele deficitului său de exploatare. şi să ia măsurile de remediere a acestuia Analiza structurii financiare SC SCARPALAND SRL Indicatori Datorii totale Total pasiv Capital propriu Autonomia financiara formula Dt TP Kpr Kpr/TP % 2009 1381598 1547944 166346 10.R. datorită unui bun echilibru al politicii financiare. supraveghind permanent expansiunea pieţei şi gestiunea trezoreriei. al căror plasament permite nu numai recuperarea eventualelor cheltuieli financiare. ci şi obţinerea unor profitul suplimentare. SCARPALAND S. Rezultatul curent este negativ: RC<0 Activitatea curentă a întreprinderii nu degajă rentabilitate. Cazul 5: profit curent „supermarche” sau „holding” Este o situaţie specifică întreprinderilor care desfăşoară o activitate generatoare de lichidităţi. care permite degajarea unor lichidităţi sporite. Cazul 4: Profit curent „bun manager al întreprinderii” Este situaţia ideală pentru o întreprindere productivă.25% Pagina 23 din 47 . stabilind şi măsurile de remediere a acestuia. Cazul 9: deficit curent „criză” Situaţia este caracteristică unei întreprinderi aflate în dificultate. Întreprinderea trebuie săşi îmbunătăţească situaţia financiară din fonduri proprii şi. ca urmare a unei activităţi de exploatare foarte rentabile.75% 2010 1420278 1181153 -239125 -20. considerate ca situaţii ideale. in insolvency.L.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. deoarece rezultatul exploatării şi rezultatul financi ar nu înregistrează niciodată valori negative. reuşind să-şi acopere cheltuielile de exploatare pe seama veniturilor din exploatare. acesta confruntându-se cu numeroase dificultăţi. situaţie ce corespunde cazurilor următoare: Cazul 7: deficit curent „redresare” Întreprinderea echilibrează rezultatul exploatării. rezultatul exploatării nu este absorbit de cheltuielile financiare. să depisteze cauzele deficitului său de exploatare. care caută cele mai bune plasamente posibile. Cazul 6: profitul curent „monopol” Întreprinderea ocupă o poziţie privilegiată pe piaţă. dar înregistrează un nivel ridicat al cheltuielilor financiare.C. dar rezultatul financiar este echilibrat. Societate in insolventa. reuşind săşi acopere cheltuielile de exploatare pe seama veniturilor din exploatare. Cazul 8: deficit curent „dilemă” Situaţia caracterizează o întreprindere a cărei activitate de exploatare este nerentabilă. În cazul SC SCARPALAND SRL se poate aprecia având în vedere evoluţia indicatorilor financiari că societatea se află în perioada de trecere de la Cazul 9: deficit curent „criză” la Cazul 7: deficit curent „redresare”. Întreprinderea echilibrează rezultatul exploatării.

R. cu atat unitatea este mai fiabilă sub aspect financiar. Societate in insolventa.00 0. această rată să scadă. dacă ponderea capitalului propriu în totalul resurselor este cuprinsă între 30 şi 50%. In cazul SC SCARPALAND SRL valoarea acestei rate urmeză un trend ascendent. Pentru a spori solvabilitatea societăţii este necesar ca. cu diferite grade de lichiditate. întreprinderea dispune de o autonomie financiară ridicată. riscurile în cazul acordării creditelor sînt mai mari.76 0.62 0. dacă capitalul propriu se situează sub 30%.06 Pagina 24 din 47 . Este de dorit ca nivelul ratei să fie cît mai mare. In cazul SC SCARPALAND SRL acest indicator prezinta un trend descrescător pe întreaga perioadă analizată. Teoria şi practica economică au format variantele: în situaţia în care capitalul propriu reprezintă cel puţin 2/3 din capitalul total. Cu cat gradul de indatorare este mai mic. avand valoarea maximă de 66%.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.L. precum şi evaluarea riscului incapacităţii de plată.00 0.77 0.25% 120. in insolvency. prezentând un nivel sub pragul minim de 30%. dar întreprinderea poate beneficia mai departe de credite.25% Rata autonomiei financiare globale reflectă ponderea capitalurilor proprii în total surse de finanţare. întreprinderea nu mai prezintă garanţii pentru a contracta noi credite.37 0. Indicatori Stocuri Creante Disponibilitati banesti Investitii pe termen scurt Active Circulante Datorii pe termen scurt Rata de lichiditate curenta Rata de lichiditate rapida Rata de lichiditate imediata Formula St Cr Db Invts Ac=St+cr+Db+Invts Dts=Its+Fz+Ob Ac/Dts (Cr+Db)/Dts Db/Dts 2009 2010 2011 24222 8500 33062 702926 469959 391169 351 99 44483 0 0 0 727499 478558 468714 511795 621635 707887 1. in dinamică. en procedure collective Gradul de indatorare dt/TP % 89. SCARPALAND S. prezentînd garanţii aproape certe pentru eventualii creditori.C.66 0. Gradul de îndatorare se calculeză ca raport procentual intre datorii totale şi total pasiv şi reflectă limita până la care agentul economic este finanţat din alte surse decat din fondurile proprii.42 1. atingand in 2010 valoare de 120 % Analiza lichidităţii societăţii Urmăreşte capacitatea acesteia de a-şi achita obligaţiile curente (de exploatare) din active curente.

2.65. 1 pct.42% Pagina 25 din 47 .514.85/2006 753.compară ansamblul activelor circulante. dar în creştere în anul 2011 faţă de perioadele anterioare 1.85/2006 361. La această rată nivelul asiguratoriu este cuprins intre 1 şi 2.87 lei lei 62.65 Rata de lichiditatea imediată . 1. str. Panu L.R. 2 din A.L.2.00. in insolvency.GSG SA nr. 1B-2A 753. 121 alin. pct.10 BRD . Societate in insolventa. Nivelul acestei rate este optim dacă se situează intre 0.65 şi 1.exprimă capacitatea firmei de a-şi onora datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi băneşti. In perioada 2010-2011. art.apreciază măsura in care datoriile exigibile pot fi acoperite pe seama disponibilităţilor băneşti.615. În anul 2010 acest indicator scade sub valoarea de 1. cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an). str.87 Municipiului Iasi nr.10 lei lei Creanţa Administratia garantata conf Finantelor Iasi. Nivelul asiguratoriu pentru această rată este cuprins intre 0. 121 alin. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII.Indicatorul se incadrează in limitele optime ale acestui indicator în perioada 2009.85/2006 Creanţa garantata conf art.25% 67. SCARPALAND S. Panu pct.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.35 şi 0.615. en procedure collective Rata de lichiditatea curentă .86% 32. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR.C. Creanta scadenta admisa-lei Pondere Creanta scadenta admisa in total creante Pondere Creanta scadenta admisa in grupa Creditor Adresa Tipul Creanta solicitata Lei/ euro Categoria I Creanţa garantata conf art. Aceasta inseamnă că societatea nu are capacitatea de plată a datoriilor pe termen scurt. Se constată că acest indicator are un nivel foarte redus. 2 din 361.26 L.1.514.58% 29. 121 alin. 1 Publice a A. 2 din L. în sensul stabilizării acestui indicator Rata de lichiditatea rapidă . nivelul indicatorului se situează în jurul nivelul de 0. 1 Iasi. Totuşi se constată o evoluţie favorabilă.

Chirografar sos.129.85 lei 53. conform art.262. sos.4 din L. Directia Stefan cel Creanţa Economica si de Mare si bugetara conf Finante Publice Sfant art.00% TOTAL CREANTE 1.85/2006 51.64% 514.97 lei 92.00 % 3. SCARPALAND S.03% 3.200.46 lei ROMANIA SA nr. 123 pct E.123 pct Ploiesti 7dinL. 123 pct.15% 4.40% 100.11 lei Chirografar conform art.00 lei 3.85/2006 Nr.43% 36.104.57% 100. Bd.2.820.46 lei 4. en procedure collective TOTAL CATEGORIE Categoria II Creanţa bugetara conf art. in insolvency. str.262. Mures.620. Iasi din L.04% 0.43% 12.1A.85/2006 5. Bucuresti.00% 5.15 din L.00 lei 41. Societate in insolventa.210.11 lei 0.85 lei TOTAL CATEGORIE 51. Creanţa Primăria Natională. 123 pct 7dinL.42 lei 0.45% 87.23% 95.85/2006 SC BRAS SRL nr.85/2006 36.00 lei Podu Iloaiei.12% 100. Iasi.4 Iloaiei jud.00 lei TOTAL CATEGORIE 1. 123 pct Silvestru 7dinL.43% 100.00% Chirografar conform art.4 Locale Iasi nr.200.L. SC TNT corp ROMANIA SRL C1+C2 514.600. conform art.39 lei 1.620.550. CATEGORIILE DE CREANTE. str.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.12 Bucuresti.4 1823. Categoriile de creante propuse prin planul de reorganizare se pot clasifica astfel: NR.R.85/2006 Iasi.ON ENERGIE Justitiei 7dinL. 123 pct.115.96% 1823.2. bugetara conf Orasului Podu nr.00 lei 0. 1 DENUMIRE CATEGORIE CREANTA CREANTELE CREDITORILOR TIP CATEGORIE Creante care nu sunt Pagina 26 din 47 .85/2006 Chirografar Tg. 123 pct.C. art.

societatea isi poate sustine toate contractele in derulare. Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta in cadrul unei categorii distincte. pe intreaga durata a planului de reorganizare. unele active se vand etapizat. avand posibilitatea contractarii unor lucrari viitoare. IN SITUATIA NOASTRA. pentru oricare dintre creantele categoriei respective.3. acesta situatie permitand valorificarea la valoarea de piata a acestora.2. in cazul reorganizarii. in insolvency.100 alin. NU EXISTĂ CREANŢE DEFAVORIZATE 1.L.4. planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei.R. astfel. cu exceptia creantelor sub conditie. In conformitate cu art. se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan daca.C. ANALIZA COMPARATIVA REORGANIZARE-FALIMENT. SCARPALAND S. en procedure collective GARANTATI 2 3 CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE defavorizate prin plan Creante care nu sunt defavorizate prin plan Creante care nu sunt defavorizate prin plan Acestea reprezinta categoriile distincte de creante care vor vota planul separat in conformitate cu prevederile art. fie a conditiilor de realizare a acesteia.3 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.21 din Legea 85/2006. Vom prezenta in continuare.2. o situatie comparativa a incasarilor si distribuirii sumelor catre creditori in cele doua variante. facand urmatoarele precizari: in cazul reorganizarii judiciare. conform tabelului de mai jos. TRATAMENTUL CATEGORIEI DE CREANTE DEFAVORIZATE. al caror tratament va fi identic cu cel al categoriei din care fac parte dupa realizarea conditiei. procesul de recuperare a creantelor va fi realizat mult mai eficient. Societate in insolventa. in sensul ca vor fi recuperate in proportie de 100% creantele clientilor certi (acesti sunt motivati sa efectueze toate platile in ipoteza continuarii activitatii).3 pct. iar clientii incerti apreciem ca vor achita in proportie de 20%. 1.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. Pagina 27 din 47 . respectiv reorganizare judiciara si faliment.

iar cei incerti nu vor achita deloc. creditorii bugetari și cei chirografari nu se vor indestula deloc. activele se vor valorifica in regim de vanzare fortata. in situatia falimentului.R.845. INCASARI REORGANIZARE -leiINCASARI FALIMENT -lei- SURSE DE FINANTARE INCASARI DIN ACTIVITATE SI RECUPERAREA CREANTELOR INCASARI DIN VANZAREA ACTIVELOR DISPONIBILITATI BANESTI TOTAL INCASARI 2.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. in cazul reorganizarii judiciare.000 4000 673. Asa cum reiese din tabelul de mai jos. in insolvency.000 458.375.550 Pagina 28 din 47 .000 580. categoriile de creditori garantati.000 PLATI REORGANIZARE PLATA CREANTELOR ISTORICE PLATI CURENTE RON 1210550 1635000 PLATI FALIMENT PLATA CREANTELOR ISTORICE. pe care noi o apreciem ca fiind de 40 % valoarea totală a activelor corporale. prin falimentarea acestei societati se va pierde posibilitatea maximizarii indestularii creditorilor. in situatia falimentului.000 628.C.000 44. clientii certi apreciem ca vor achita debitele in proportie de 20%.L. din care CREANTE GARANTATE CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE PLATI IN CADRUL PROCEDURII TOTAL PLATI RON 458.092. bugetari şi chirografari se vor indestula in proportie de 100%.000 628.000 3. SCARPALAND S. la valoarea de lichidare a acestora. en procedure collective in situatia falimentului.000 TOTAL PLATI 2.000 0 0 170.000 44. Societate in insolventa. fata de 100% cat ar primi in cazul reorganizarii.

405.concesiune.3.R.92 Pagina 29 din 47 .00 Amortizată integral DA/NU 0 1 2 3 X UTILAJE. Î .R. APARATURA DE MASURAT. A .55 7. crt.Lei 2 57577. SCARPALAND S.35 13. crt.28 4. C.15 662. SCARPALAND S.15 Amortizată integral DA/NU 0 1 3 NU X TERENURI Nr.administrare.527.000. ECHIPAMENTE DE LUCRU. PREZENTARE GENERALA A ACTIVELOR SOCIETATII.L. en procedure collective 1.768.241.00 3.ST.24 4. Î .00 30000.71 30.477. Societate in insolventa.527. Adresa clădiri/Forma de dobândire P.proprietate. PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII.C.concesiune.00 7.236.administrare.închiriere.706. LISTA BUNURILOR S. A .903.L.577. CLĂDIRI Nr. 1.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire / specificatie AER CONDITIONAT BANDA ELECTRICA BANDA ELECTRONICA COMPRESOR MF COMPRESOR MF CUPTOR MAS.Lei 2 662.771.închiriere. F – folosinţă 1 TEREN LETCANI TEREN PODU ILOAEI Total terenuri Valoare de inventar (înregistrată în contabilitate) .00 87. in insolvency.00 5.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.proprietate.61 2.175.C. MIJLOACELE DE TRANSPORT Nr. F – folosinţă 1 CORP CLADIRE GRAJD C4 Total clădiri Valoare de inventar (înregistrată în contabilitate) .OLMPIA BRAT MASINA CUSUT 1AC RASS 9610ZJ MASINA CAPSAT +PERF M11G-P+INC MASINA DE CASERAT MASINA DE CUSUT 1AC Valoare inventar 14. C. Adresa terenului/Forma de dobândire P.1.3.06 3.892.

119.679.00 363.38 23.00 200.30 5.295.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.00 15.09 4.00 39.308.90 1.500.200.804. in insolvency.62 542.86 706.082.14 5.110.269.008.15 521. en procedure collective MASINA CUSUT COLOANA 1AC 12 MATR50131 13 MASNA CUSUT PFAF 1491E 14 MASNA CUSUT PFAF 953-944/01 MASINA CUSUT ZIG ZAG VENUS 15 2180CPL 16 MASINA DE EGALIZAT 17 MASINA TRAS CALCAI CERIM K58 18 MASINA TRAS VARF CERIM K78 19 PRESE IRON FOX 20 STANTA MOD 750EXTRA CE M20754 21 MICROCENTRALA VISION 22 NISSAN X-TRAIL IS 39 ALY 23 RENAULT MASTER IS 85 REM 24 COPIATOR XEROX 25 AER CONDITIONAT 26 APARAT SPALAT CU JET 27 CORP CU RAFTURI 28 DISPOZITIV CAPSAT 29 LISA HIDRAULICA 2T 30 MASA DE LUCRU 31 MASA SOLUTIE 32 MASINA CIOCANIT ROLE 33 MASINA CUSUT -OI 34 MASINA CUSUT OI 35 MASNA CUSUT OI 36 MASNA CUSUT OI 37 MASNA CUSUT OI 38 MASNA CUSUT OI 39 MASNA CUSUT OI 40 MASNA CUSUT OI 41 MASNA CUSUT OI 42 MASNA CUSUT OI 43 MASINA CUSUT PFAFF-OI 44 MASINA CUSUT PLANA GLOBAL LH333 45 MASINA DE PERIAT 46 MASINA DE SCAMOSAT 47 MASINA HALOGENAT 48 PAT 49 RAFTURI 50 REACTIVATOR 51 SCAUNE 52 STINGATOR 53 STINGATOR 54 SUPORT PIELE 55 TRUSA PRIM AJUTOR 56 USA 57 USA 58 USA 14.C.50 10.200.02 Pagina 30 din 47 .07 90.04 706.24 706.R. Societate in insolventa.00 1.00 600.00 378.01 1.48 1.00 420.600. SCARPALAND S.00 650.022.295.268.00 25.00 1.770.00 800.30 10.00 599.82 5.60 5.237.00 2.90 63.166.00 700.04 200.042.00 706.58 74.14 2.00 449.03 529.00 353.04 176.31 76.55 4.L.00 700.40 1.000.58 26.

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.L.crt Denumire / specificatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 AER CONDITIONAT BANDA ELECTRICA BANDA ELECTRONICA COMPRESOR MF COMPRESOR MF CUPTOR MAS.772.00 7.55 7.706.24 706.50 10.92 14.008.405. SCARPALAND S.58 74.71 30.81 Total general 1. en procedure collective TOTAL ECHIP.500.00 353.24 4.R.268.295.35 13.00 420.04 200. in insolvency.237.166.771.804.241.28 4.2.119.00 3.236.082.61 2.14 5.00 1. Nr.30 10.09 4.55 4.90 1.ST.768.00 1.38 23.AP. 1.C.679.295.903.3.OLMPIA BRAT MASINA CUSUT 1AC RASS 9610ZJ MASINA CAPSAT +PERF M11G-P+INC MASINA DE CASERAT MASINA DE CUSUT 1AC MASINA CUSUT COLOANA 1AC MATR50131 MASNA CUSUT PFAF 1491E MASNA CUSUT PFAF 953-944/01 MASINA CUSUT ZIG ZAG VENUS 2180CPL MASINA DE EGALIZAT MASINA TRAS CALCAI CERIM K58 MASINA TRAS VARF CERIM K78 PRESE IRON FOX STANTA MOD 750EXTRA CE M20754 MICROCENTRALA VISION NISSAN X-TRAIL IS 39 ALY RENAULT MASTER IS 85 REM COPIATOR XEROX AER CONDITIONAT APARAT SPALAT CU JET CORP CU RAFTURI DISPOZITIV CAPSAT LISA HIDRAULICA 2T MASA DE LUCRU MASA SOLUTIE MASINA CIOCANIT ROLE MASINA CUSUT -OI MASINA CUSUT OI Valoare inventar 14.308.022.892.110. 410.60 5.82 5.000.40 1.269.14 2.876 lei.MAS.770. LISTA PRINCIPALELOR ACTIVE NECESARE REALIZARII ACTIVITĂŢII.MIJL.07 90.477.200.175..TRANSP. Societate in insolventa.06 3.30 5.00 5.160.00 449.00 Pagina 31 din 47 .58 26.

03 529.00 700.00 700.223 673.crt 1 2 3 Denumire/ specificatie CORP CLADIRE GRAJD C4 TEREN LETCANI TEREN PODU ILOAEI TOTAL Pagina 32 din 47 .TRANSP.15 521.MIJL.3. in insolvency.00 706.000 840.90 63.R.00 39.48 1.AP.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.C..00 25.00 600.00 Nr.527 595. en procedure collective 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 MASNA CUSUT OI MASNA CUSUT OI MASNA CUSUT OI MASNA CUSUT OI MASNA CUSUT OI MASNA CUSUT OI MASNA CUSUT OI MASNA CUSUT OI MASINA CUSUT PFAFF-OI MASINA CUSUT PLANA GLOBAL LH333 MASINA DE PERIAT MASINA DE SCAMOSAT MASINA HALOGENAT PAT RAFTURI REACTIVATOR SCAUNE STINGATOR STINGATOR SUPORT PIELE TRUSA PRIM AJUTOR USA USA USA TOTAL ECHIP.00 15. 800.L.000 27.00 599.31 76.200. Societate in insolventa.00 363.04 706.00 378.000.00 200.772.00 650. SCARPALAND S.02 410.86 706. Valoare inventarValoare estimata de lei vanzare .000.01 1.577 51.600.3.042.04 176.MAS.00 2. LISTA ACTIVELOR SECUNDARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE.81 1.000 30.lei 662.000 57.62 542.

in insolvency.R. SCARPALAND S. Debitoarea deţine resursele materiale. Societate in insolventa. executarea planului de reorganizare se va Pagina 33 din 47 .C. CAPITOLUL II – OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE 2. In temeiul art.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. premise reale de revenire şi revigorare a activităţii.. SE VA AVEA ÎN VEDERE PLATA DOBÂNZILOR LA CREDITELE ANGAJATE. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. Pe parcursul reorganizarii debitorul va fi condus de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. Obiectivul principal al planului il constituie mentinerea activitatii firmei si achitarea in cea mai mare masura posibila a tuturor creantelor. se are în vedere menţinerea managementului şi a personalului actual al firmei. PRIN RESTRUCTURAREA ACESTORA Planul stabileşte acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte.L. Planul de reorganizare are la bază. Rambursarea datoriilor încadrate conform Tabelului Definitiv de Creanţe privind SC SCARPALAND S. PRINCIPIILE.95 alin. conform programului de plata a creantelor prezentat în cadrul planului de reorganizare. Durata planului de reorganizare este stabilita in conformitate cu prevederile art.R.3 din L85/2006.1. 95 alin.3 si 4. la categoria creanţe garantate.L. tehnice necesare şi beneficiază de cererea de pe piaţa specifică. Pentru realizarea planului de reorganizare propus. pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale societăţii restructurarea si continuarea activitatii debitorului. umane. Conform art. 94 alin (3) planul de reorganizare prevede restructurarea si continuarea activitatii debitorului si anume „planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului. en procedure collective Se urmărește ca vânzarea imobilului ” CORP CLADIRE GRAJD C4” şi terenul aferent „TEREN PODU ILOAEI „ să se efectueze până în primul trimestru al celui de-al 2 an de reorganizare Se urmăreşte ca vânzarea imobilului ” Teren Letcani” să se efectueze până în al IV-lea trimestru al primului an de reorganizare 2. fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare”. creante bugetare și creanțe chirografare în proporţie de 100%. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI.

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.2 PREMISELE PLANULUI. se achita in luna curenta. en procedure collective intinde pe o perioada de maxim 3 ani de zile. Estimarea veniturilor s-a realizat în funcţie de condiţiile actuale ale pieţii Nivelul preturilor contractelor de productie/prestari servicii este la nivelul concurenţei pe piaţa şi nu se au în vedere majorari ale acestora In estimarea veniturilor si cheltuielilor s-a utilizat nivelul cursului de schimb € / lei de 1 € = 4. fără modificari în ceea ce priveste domeniul de activitate. carburanti. o contributiile datorate de societate si retinerile din salariile personalului se achita la data platii lichidarii drepturilor salariale. se achita in luna curenta. TOTALITATE A CREANŢELOR ISTORICE. Nu se întrevăd evoluţii pesimiste ale ratei inflaţiei sau ale riscului. o lichidarea. Cu acordul a doua treimi din creditorii aflati in sold dupa 18 luni. iar termenul de plata a datoriilor curente in medie la 30 zile. 2. Platile salariale s-au stabilit astfel: o avansul. Societate in insolventa. Pagina 34 din 47 . respectiv 60 % din cheltuielile cu salariile personalului din luna anterioara. într-un cuantum net avantajos fata de cel cu care s-ar fi îndestulat aceştia în cazul în care s-ar fi iniţiat procedura de faliment. apa.L. REORGANIZAREA OPERAŢIONALĂ ŞI FINANCIARĂ ARE IN VEDERE ACHITAREA ÎN prezentand o situatie de restituire a obligaţiilor faţă de creditori. Preţurile de vânzare ale produselor utilizate pentru prognoză sunt cele practicate în prezent de către societate şi acestea includ toate costurile ocazionate de realizarea acestora – cheltuieli directe şi indirecte – şi o marjă de profit care să asigure realizarea obiectivelor prevazute de planul de reorganizare propus. combustibil si in general al utilitatilor s-a avut in vedere nivelul mediu al costurilor realizate pe anul 2011. o pentru estimarea cheltuielilor cu personalul s-a avut in vedere un numar mediu de 25 salariati cu o cheltuială cu salariile de 1200 lei/lună/ angajat o pentru estimarea cheltulielilor cu energia electrica. Termenul mediu de incasari s-a estimat a fi in medie la 30 zile.C.35 lei şi nu s-au estimat aprecieri sau deprecieri ale monedei naţionale în raport cu această monedă. se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu inca 12 luni. o estimarea cheltuielilor privind taxele locale s-a bazat pe cotele de impozitare utilizate de catre primarii aplicate asupra valorii de impozitare a bunurilor. SCARPALAND S. respectiv 40 % din cheltuielile cu salariile personalului. Societatea îşi va continua activitatea. In aprecierea cheltuielilor la intocmirea bugetului s-a avut in vedere urmatoarele: o pentru estimarea nivelului cheltuielor cu materialele consumabile s-au utilizat preturile practicate de furnizori la data intocmirii programului. in conditiile in care se va atinge volumul de activitate estimat in luna si cumulat. in insolvency.R.

in insolvency.000 lei.C. SOCIETATEA DETINE SUFICIENTE ACTIVE IMOBILIZATE PENTRU CONTINUAREA ACTIVITATII 2.LEI0 0 51. conform contractelor cu furnizorii aflate in derulare. Nu s-au prevazut contractarea de credite pentru investitii sau pentru acoperirea deficitelor de trezorerie.TRIMESTRUL IV AN 2.TRIMESTRUL IV TOTAL Venituri vanzari active disponibile.TRIMESTRUL II AN 3. RESPECTIV 1.TRIMESTRUL II AN 1.00 o pentru estimarea cheltuielilor s-a avut in vedere si reducerea celor legate de: cheltuieli cu prestatii la terti. Societate in insolventa.R.000 622.TRIMESTRUL II AN 2.TRIMESTRUL I AN 1. Pentru platile curente s-a avut in vedere achitarea la termenul scadent. după următorul grafic PERIOADA AN 1.TRIMESTRUL IV AN 3.TRIMESTRUL III AN 1. en procedure collective s-a prevazut o cheltuiala lunara cu onorariul fix al administratorului judiciar în valoare de 1500 lei / luna. alte cheltuieli indirecte. SCARPALAND S. AVAND IN VEDERE CELE MAI SUS EXPUSE CAT SI IPOTEZELE DE MAI JOS.000 0 0 0 0 0 0 0 0 673.TRIMESTRUL I AN 2.TRIMESTRUL III AN 3.000. Cheltuielile cu amortizarile au fost stabilite folosindu-se metoda liniara. Pagina 35 din 47 . Nu s-a prevazut acordarea de dividende.TRIMESTRUL I AN 3.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.TRIMESTRUL III AN 2. cheltuieli cu posta si telecomunicatii.L. precum si un onorariu de success de 6% aplicat sumelor distribuite catre creditori s-au estimat venituri din vânzarea activelor disponibile în sumă de 673. TREBUIESC FACUTE EFORTURI PENTRU RELANSAREA PRODUCTIEI SI A COMERCIALIZARII PRODUSELOR DIN PORTOFOLIUL DE PRODUSE.

04. . s-a deschis procedura generala a insolventei. Activitatea de marketing a fost de asemenea. NICOLINA nr. împotriva debitoarei SC SCARPALAND SRL.4. Sf. Asa cum rezulta din analiza efectuata.3.R.L. actuala echipa manageriala a S.05.L. fiind confirmata în calitate de administrator judiciar.C.REPREZENTANTUL ACTIONARILOR. cu sediul în cu sediul în Iasi. de catre creditorul majoritar. Reprezentantul asociatilor in perioada de reorganizare va fi Dl. INTRUNEŞTE TOATE PREMISELE PENTRU O 2.C. nu a reusit pe deplin sa contracareze eficient conditiile foarte defavorabile din anul 2010 şi începutul anului 2011. APRECIEM CA S.2011 2.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. en procedure collective SC SCARPALAND REORGANIZARE DE SUCCES. 5313 din 06.L. J22/800/2000. 549/2011 din 06. Societate in insolventa. s-a dovedit competenta din punct de vedere tehnic si managerial.R.vechi 52/2011). SCARPALAND S.1 ce-l inlocuieste pe administratorul judiciar provizoriu RODAFIS IPURL Notificarea deschiderii procedurii de insolventa prin procedura generala a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. POPA REMUS DAN – Administrator special. Prin Sentinţa comercială nr. Desi a reactionat la presiunile care au aparut in mediul economic in care a evoluat societatea. 7 bloc 930 etaj 6 ap. Iaşi. pe fondul crizei economice globale. INTENTIA DE REORGANIZARE. SCARPALAND S.R. Petru Movila nr. 52 et. in insolvency. Pagina 36 din 47 . Str.5. CUI 13485650.2011 pronunţată de Tribunalul IASI în dosarul 364/99/2011 (nr. 2. corespunzatoare. CAPITAL INSOL SPRL – FILIALA IASI cu sediul ales în mun.CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII IN PERIOADA DE REORGANIZARE. SOS. 24.

.L. 85/2006.C. in insolvency. Asa cum am prezentat in capitolul 1.R.simplu. Societate in insolventa.3. : . urmeaza sa desfasoare urmatoarele activitati curente in perioada de reorganizare .pentru sandale.cu carâmbii cusuţi peste căpută.pentru pantofi.pentru papuci. . ACTIVITATEA CURENTA A SOCIETATII. CAPITOLUL IV – MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE 3. LICHIDAREA PARTIALA A BUNURILOR DIN AVEREA DEBITORULUI.R. . respectiv următoarele tipul de feţe de încălţăminte: . Pagina 37 din 47 .Operatiunile financiar. 3. en procedure collective Avand in vedere aceste aspecte. MASURI PRIVIND RESTRUCTURAREA SI EFICIENTIZARA ACTIVITATII CURENTE S.cu căputa suprapusă peste carâmbi. .2.complex .R.pentru bocanci.C.3 există propunerea de a se vinde in cadrul procedurii de reorganizare judiciara bunuri din averea debitorului. propunem: .contabile efectuate vor fi prezentate lunar. cu un număr mic de piese componente.C. pentru conducerea societatii debitoare in perioada de reorganizare judiciara.L. . cu supravegherea activitatii sale de catre Administratorul Judiciar desemnat in conditiile Legii nr.Pastrarea de catre actuala echipa a conducerii activitatii S. Administratorului Judiciar.L.cu un număr mare de piese componente având o aşezare specială. Modelele de feţe de încălţăminte: .Activele imobilizate vor putea fi instrainate numai cu acordul Adunării Creditorilor si Administratorului Judiciar si dupa confirmarea tranzactiilor de catre Judecatorul Sindic. dupa specificaţiile şi indicaţiile clienţilor.pentru ghete. . SCARPALAND S. . SCARPALAND S. SCARPALAND S. .PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. concretizate în activităţi de fabricare a încalţămintei în sistem lohn.pentru cizme. .1. 3.

3. acoperiş de branţ. vipuşti. .C. in insolvency.piesele pentru partea de sus a încălţămintei şi anume: . talonet etc. conducerea societatii va intocmi un Program de optimizare a produselor. Masurile avute in vedere pentru a reusi ca firma sa depaseasca aceasta perioada dificila si sa redevina o societate profitabila sunt prezentate mai jos. culori. -cusutul feţelor de încălţăminte.L. -lipirea pânzei întăritură. rame. şireturi de întărire etc. -piesele pentru partea de jos a încălţămintei. -subţierea suprafeţelor de piele acolo unde modelul o cere.R. – cusătură zigzag.. -aplicarea staifurilor. mărimi şi cantităţi.C.piese intermediare – căptuşeli de întărire. piese interioare – branţ.1. Cusut: -capsarea niturilor. -croirea feţelor şi a căptuşelilor conform şabloanelor şi cu ajutorul cuţitelor de ştanţa proprii fiecărui model. barete etc. – cusătură simplă(tighel). costurilor si activitatii de ansamblu a societatii si un Program de masuri care va fi implementat in perioada de reorganizare a societatii.piesele interioare – căptuşeli de pânză sau meşină. SCARPALAND S. SCARPALAND SRL .respectiv: . Piesele componente ale încălţămintei. MASURI COMERCIALE SI DE MARKETING In ceea ce priveste activitatea comerciala si de marketing a societatii s-a avut in vedere redimensionarea si stabilitatea pietei de desfacere a produselor societatii prin: Pagina 38 din 47 . piesele intermediare – ştaif. respectiv: piesele exterioare – tălpi. umplutură.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. glenc etc. Societate in insolventa. – cusătură lanţ cu două aţe. limbi. 2. en procedure collective Tipuri de cusături: – cusătură lanţ cu o singură aţă. .piesele exterioare – căpute. Pentru eficientizarea si rentabilizarea activitatii desfasurate de S. bombeu. vipuşti interioare. vârfuri. întărituri de capse şi de cheiţă. Procesul tehnologic de realizare a articolelor de încălţăminte Procesul tehnologic de fabricare a feţelor de încălţăminte şi încălţămintei se realizează în două faze: croit şi cusut Croit: -lansarea producţiei în funcţie de modele.

C. o mentinerea sub controlul al pragului de profitabilitate.2. File cec si / sau bilete la ordin garantate personal de catre conducatorul societatii client. • orientarea catre produse care necesita costuri de productie reduse. • angajarea unui responsabil de marketing si vânzări pentru a se asigura promovarea si distributia productiei societatii.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. SCARPALAND S. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea societatii debitoare. • acordarea de discount-uri pentru clientii care platesc cash la livrarea marfii. asigurand in mai mare masura cererile si pretentiile clientilor.2. o analiza ritmica a marjelor de profit si a sistemului de preturi pentru fiecare gama de produse comercializate. • cresterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante prin evitarea constituirii de stocuri cu miscare lenta si/sau fara miscare. MASURI FINANCIAR – CONTABILE Pagina 39 din 47 . operandu-se doar unele modificari care sa sigura o mai mare eficientizare a folosirii fortei de munca.3.R. en procedure collective • alegerea clientilor pe criterii de solvabilitate si luarea de masuri asiguratorii de incasare a creantelor (ex. fiind capabila sa elaboreze o strategie viabila privind evolutia firmei atat de termen mediu cat si pe termen lung. • realizarea unei actiuni de promovare a societatii si a produselor realizate de aceasta prin reclama si publicitate 3. obtinerea de gajuri materiale). Societate in insolventa. • recompensa salariatilor corespunzator contributiei individuale. Pe perioada reorganizarii nu se intrevad masuri de disponibilizare colectiva a salariatilor. estimandu-se o dublare a comenzilor actuale. aceasta corespunzand activitatii desfasurate de societate. pentru a minimiza cat de mult se poate riscul neincasarilor. • asigurarea unei cresteri mai sustinute si a unui flux pozitiv de lichiditati prin: o implementarea de actiuni pe termen scurt si monitorizarea rezultatelor. apeland la instantele de judecata.2. o urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a rezultatelor. • monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza in prezent. nu se vor produce modificari semnificative ale organigramei.L. in insolvency. De asemenea. Lista masurilor de rentabilizare a activitatii societatii la nivelul managementului cuprinde: • administrarea societatii in insolventa va fi asigurata de catre Administratorul special al societatii ce pastreaza conducerea in tot a activitatii societatii. MASURI MANAGERIALE SI DE RESURSE UMANE In ceea ce priveste actuala structura de conducere a societatii aceasta va ramane neschimbata. 3. sub stricta supraveghere a administratorului judiciar. • luarea de masuri pentru recuperarea creantelor scadente si neincasate.

persoane juridice). Planul de Reorganizare considera urmatoarele surse de finantare:  Sume existente in conturi la banca.00 71.00 33. .3. MASURI INVESTITIONALE Pe perioada derularii planului de reorganizare nu se vor efectua investitii majore 3. pentru sustinerea indeplinirii sale.R.000.000. in insolvency. Societate in insolventa.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.00 104.00 1. en procedure collective Ca si masuri financiar – contabile s-au prevazut urmatoarele: .00  Venituri preconizate a se obtine in situatia incheierii unor contracte viitoare cu persoane juridice în sumă de 1.000. astfel cum le enumeram mai jos: Contract SC ALPINA SHOE PRODUCTION SC IOLIM SRL TOTAL CONTRACTE PERSOANE JURIDICE Venituri Venituri totale trimestriale preconizate a se preconizate a se realiza-lei realiza-lei 850.000 lei.050. SCARPALAND S. 3.250.controlul strict asupra cheltuielilor efectuate si al recuperarii creantelor In perioada realizarii programului de reoganizare vor fi luate si toate acele masuri ce se impun la un moment dat avand in vedere conditiile concrete pentru mentinerea permanenta a functionarii societatii in conditii de eficienta si a indeplinirii tuturor obligatiilor de plata curente si istorice. precontracte. pe toată durata planului  Venituri din lichidarea partiala a activelor debitoarei-calcul estimativ la valoarea de piata a activelor conform datelor mentionate la capitolul vanzari active Pagina 40 din 47 .4.L.000.  Venituri din activitatea curenta (contracte in curs.2.00 400. SURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE.pastrarea disciplinei financiare .C.000. Asa cum am detaliat in capitolele anterioare.000.

Pagina 41 din 47 .121 pct.L. in insolvency. de modalitatea de realizare a contractelor.  creantele chirografare – înscrise in tabelul definiv al creantelor in conformitate cu prevederile art.4 din Legea 85/2006 se vor achita prin plan in proportie de 100%. categoriile de creante conform tabelului creditorilor sunt:  creantele creditorilor garantati – inscrise in tabelul definiv al creantelor in conformitate cu prevederile art. din recuperarea creantelor si din activitatea curenta. MODALITATI DE ACOPERIRE A PASIVULUI SOCIETATII SI GRAFICUL DE PLATA AL CREANTEI. Programul de plată al creanţelor prevede plata esalonată a creanţelor începând cu trimestrul III al primului an de reorganizare.123 pct. SE VA AVEA ÎN VEDERE PLATA DOBÂNZILOR LA CREDITELE ANGAJATE.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. Asa cum am aratat. pe masura incasarii sumelor rezultate din vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii debitoare.  creantele bugetare – înscrise in tabelul definiv al creantelor in conformitate cu prevederile art.R.7 din Legea 85/2006 se vor achita prin plan in proportie de 100% Conform programului de plati. pe o perioada de 3 ani.C. PUTEM DEVANSA TERMENELE PREVAZUTE. en procedure collective Precizare: Sumele prezentate au doar caracter de previziune. etc.2 din Legea 85/2006 se vor achita prin plan in proportie de 100%. SCARPALAND S. ele fiind influentate de evolutia preturilor pe piata. PRIN RESTRUCTURAREA ACESTORA !!! MENŢIONAM CA IN SITUATIA IN CARE SUMELE INCASATE PERMIT PLATA ANTICIPAT SAU IN CUANTUM MAI MARE DECAT PREVEDERILE PROGRAMULUI DE PLATI.4. 3. distribuirea sumelor catre categoriile de creante prezentate mai sus se va face trimestrial. Societate in insolventa.123 pct.

97 lei Creantele bugetare 100% .00 523295.00 500000.00 0.00 lei Creante chirografare 100% .GSG SA SUCURSALA IASI ADMINISTRATIA Creanta admisa Trim I Trim II Trim III Trim IV anul 1 anul 1 anul 1 anul 1 1210550.1. SCARPALAND S.00 0.00 Anul 3 Trim I Trim II Trim III Trim IV lei 82420.115.41.00 51595.53.550.00 60770.87 0.97 0.00 0.129.00 100970.00 71195.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.39 Planul detaliat pe categorii de creante se regaseste in tabelul prezentat mai jos: Creditor TOTAL CREANTE Categoria I Creanţa garantata SC BRD .00 Anul 2 Trim I Trim II Trim III Trim IV lei 42370.00 518000.00 57000.39 0.00 753615.00 111115.39 lei Aceasta maniera de despagubire reprezinta o situatie net avantajoasa fata de cea in care ar fi fost despagubiti in caz de faliment.00 70000.C.00 0.00 Pagina 42 din 47 . Programul general de plata a creantelor pe toata durata desfasurarii reorganizarii va fi dupa cum urmeaza: Anul 1 Trim I Trim II Trim III Trim IV lei 0 0 74175.42 lei TOTAL 1.00 13000. en procedure collective SURSELE DE RAMBURSARE.10 361514.00 92645.L.00 18000.00 523295.R.600. ASIGURA O DESPAGUBIRE DUPA CUM URMEAZA: Creantele garantate 100% .820.00 1115129.00 74175. Societate in insolventa.210. in insolvency.00 0.

00 3670.00 53600.00 4295.00 32000.00 44000.00 1550.ON ENERGIE ROMANIA SA SC TNT ROMANIA SRL SC BRAS SRL 41820.10 361514.00 450.10 60514.00 1900.00 3400.00 5200.00 49000.00 Trim I anul 3 82420.ON ENERGIE ROMANIA SA SC TNT ROMANIA SRL SC BRAS SRL Trim I Trim II Trim III Trim IV anul 2 anul 2 anul 2 anul 2 42370.00 4700.00 4450.00 0.00 111115.00 0.00 36620.00 31000.00 6100.00 400. en procedure collective FINENTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI IASI Categoria Creante Bugetare Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi Primăria Orasului Podu Iloaiei Categoria Creante Chirografare E.00 80000.00 150.00 5745.39 1210550.00 71000.00 0.87 753615. SCARPALAND S.00 550.00 250.00 100.00 44000.00 35.00 0.00 650.97 1115129.00 40.L.00 Creditor TOTAL CREANTE Categoria I Creanţa garantata SC BRD .00 87000.00 4100.00 55000.00 2625.00 0.00 96129.00 5050.00 2700.00 0.00 3000.00 3500. in insolvency.11 1823.97 27000.00 50.GSG SA SUCURSALA IASI ADMINISTRATIA FINENTELOR PUBLICE A Trim I Trim II Trim III Trim IV anul 3 anul 3 anul 3 anul 3 82420.00 23000.R.00 4400.00 27000.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.00 1400.00 3850.00 190.C.00 4920.00 110.00 Creditor TOTAL CREANTE Categoria I Creanţa garantata SC BRD .00 0.42 51262.00 130.00 2400.00 92645.00 45.00 13000.00 60.00 0.00 61000. Societate in insolventa.00 71195.00 33000.00 52000.00 44000.85 0.00 36000.00 0.39 71000.00 150.00 2500.00 210.00 0.00 0.00 60770.00 3900.00 2150.00 0.00 300.00 170.00 100970.00 2900.00 51595.87 TOTAL PLATI Pagina 43 din 47 .00 23000.00 35615.00 25.00 38000.00 3145.00 16000.00 19000.00 5500.GSG SA SUCURSALA IASI ADMINISTRATIA FINENTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI IASI Categoria Creante Bugetare Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi Primăria Orasului Podu Iloaiei Categoria Creante Chirografare E.00 55.00 28000.00 3300.46 514.00 6370.00 0.

nu poate duce automat la trecerea la faliment.00 6350.00 53600.00 70.5 DESPĂGUBIRI CARE URMEAZĂ A FI OFERITE TITULARILOR TUTUROR CATEGORIILOR DE CREANŢE.L. In concordanta cu prevederile OG nr.6. Societate in insolventa. 3. .00 8215.42 7862.46 514.00 5650. onorariul administratorului judiciar a fost stabilit prin hotararea adunarii creditorilor dupa cum urmeaza: .00 850. daca nu releva o situatie generalizata de imposibilitate de plata si in consecinta de implementare a planului.00 650.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. en procedure collective MUNICIPIULUI IASI Categoria Creante Bugetare Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi Primăria Orasului Podu Iloaiei Categoria Creante Chirografare E.00 750.85 O simpla depasire a unui termen de plata.00 6770.00 7620. ÎN COMPARAŢIE CU VALOAREA ESTIMATIVĂ CE AR PUTEA FI PRIMITĂ PRIN DISTRIBUIRE ÎN CAZ DE FALIMENT.00 210.00 5200. NU ESTE CAZUL.00 4400.00 65.00 7300. in insolvency.85 41820.onorariu fix lunar 1.00 850.46 69.C.00 60.ON ENERGIE ROMANIA SA SC TNT ROMANIA SRL SC BRAS SRL 5050.00 6100. SCARPALAND S.86/2006 si a Legii 85/2006.500 RON exclusiv TVA. aplicat sumelor efectiv distribuite catre creditori Pagina 44 din 47 .42 51262. 3.00 230.onorariu de success de 6%.00 4900.00 6370. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR.11 1823.00 6995.R.00 5500.00 250.11 283.00 36620.00 6700.00 5920.

c) au dispus. sub acoperirea persoanei juridice. g) in luna precedenta incetarii platilor au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor.R. la data confirmarii planului de reorganizare. DESCARCAREA DE GESTIUNE.85/2006. Potrivit prevederilor art.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S. 3. au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. debitorul S. d) au tinut o contabilitate fictiva. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit. este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea pravazuta in prezentul plan de reorganizare.2 din Legea 85/2006. pasivul acesteia. (1) lit. SCARPALAND S. f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. Societate in insolventa.7.(1) din Legea nr. Conform art . en procedure collective Plata onorariului fix se va face lunar de catre societatea debitoare.C.L.137 alin. SCARPALAND S.8.C. in interes personal. in scopul intarzierii incetarii de plati. in dauna celorlalti creditori. b) au facut acte de comert in interes personal. continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la incetarea de plati. 3. fapte care sa atraga antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere. iar cea a onorariului de succes se va face o data cu fiecare suma distribuita catre creditori conform programului de plati.R. Pagina 45 din 47 . Din datele avute la dispozitie si din investigatiile efectuate pana in prezent nu am constatat savarsirea unor fapte de natura celor prevazute de art. in mod fictiv. 138 alin.L.138 alin. RASPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. in insolvency. a – g din Legea nr.85/2006 raspunderea membrilor organelor de conducere poate fi antrenata daca au contribuit la ajungerea debitorului in stare de insolventa prin una dintre urmatoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane.

00 146530.00 60770.00 120000.00 0.1.00 78000.00 185000. TABLOUL FLUXULUI DE NUMERAR NUMERAR INITIAL INCASARI PLATA CREANTELOR ISTORICE PLATI CURENTE NUMERAR FINAL Trim I anul 1 Trim II Trim III Trim IV anul 1 anul 1 anul 1 0.a tinut seama de categoriile de cheltuieli ale firmei prezentate in tabelul de mai jos din care s-a scazut amortizarea ( pentru ca nu reprezinta o plata ) si s-a adaugat plata tva –ului si a impozitului pe profit.00 Trim IV anul 2 201795.00 Pagina 46 din 47 .PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.00 104000.00 104000.00 176565.00 102825.00 39000.00 210000.00 163160.00 74175.00 124000.00 523295.00 Trim III anul 2 176565.00 65000.00 71195. in insolvency.00 102825.00 39000.00 220600.00 96000.00 TABLOUL FLUXULUI DE NUMERAR NUMERAR INITIAL INCASARI PLATA CREANTELOR ISTORICE PLATI CURENTE NUMERAR FINAL Trim I Trim II anul 2 anul 2 146530. SCARPALAND S.00 181000.00 65000.00 130000.00 155000.00 82000.00 163160.00 220000. en procedure collective 4.00 42370.L.R. FLUXUL DE NUMERAR. CAPITOLUL IV – PREVIZIUNEA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 4.00 752000. In calcularea platilor curente s.00 78000. Societate in insolventa.00 201795.00 51595.00 185000.00 0.C.

00 237535.00 210000. SCARPALAND S.61 341000.00 220000.00 100970.00 111115.00 234180.00 236565.00 184000.22 MENTIUNI SPECIALE Contul bancar prin care se vor derula toate operaţiunile financiare pe toata durata planului de reorganizare va fi cel deschis de administratorul judiciar confirmat – CAPITAL INSOL S.00 Trim II anul 3 234180.00 246449.00 Trim III anul 3 237535.00 246449.00 280000. Societate in insolventa. FILIALA IASI – la BRD GSG SA – Sucursala Iasi – RO65BRDE240SV91487122400.00 92645.L.PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII S.61 492899.00 Trim IV anul 3 236565. ADMINISTRATOR JUDICIAR CAPITAL INSOL SPRL FILIALA IASI PRIN ASOCIAT COORDONATOR MORARU GHEORGHE Pagina 47 din 47 . in insolvency.C.L.39 154000.00 250000.00 3092000.R. en procedure collective TABLOUL FLUXULUI DE NUMERAR NUMERAR INITIAL INCASARI PLATA CREANTELOR ISTORICE PLATI CURENTE NUMERAR FINAL Trim I anul 3 220600.00 1635000.39 1210550.P.00 TOTAL PLATI 82420.R.00 310000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful