LEMBARAN KERJA Nama : Kelas : Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk membentuk

perkataan KV + KVK.

___ ___ bis

___ ___ kul

___ ___ tak

___ ___ sut

___ ___ bak

___ ___ lon

___ ___ kat

___ ___ mun

___ ___ cap