kahulugan at katangian ng wika.ppt

Arjohn V.

Gime, MAT

(Gleason)  . Wika ang nagsisilbing susi ng bawat tao upang magkaunawaan. Ito ang pinakamahalagang kasangkapan ng tao sa kanyang pakikipagtalastasan. Ito ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ito ang simbolo na bumubuo ng sistema upang maayos na maisakatuparan ng tao ang paghahatid ng anumang mensahe.

iyon ang pagkatao mo.” ◦ Sinabi naman ni Noam Chomsky (1986) na “ang wika ay nakabatay sa kakayahan at kagalingan sa pakikinig (competence and performance).◦ Sinabi ni Virgilio Almario na “kung ano ang wika mo. .

panlapi.  Diskurso-makabuluhang palitan ng mga pangungusap. atb. Masistemang Balangkas ◦ Binubuo ng magkakaugnay na bahagi na maaring sa anyo o kahulugaan.  Ponema-makahulugang tunog ng isang wika.  Morpolohiya-makaagham na pag-aaral ng mga morpema. • Ano mang wika sa daigdig ay sistematikong nakaayos .ugat.  Ponolohiya-tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga ito.  Morpema-pinagsamang mga ponema kung kayat nabubuo an salitang .  Sintaksis-makaagham na pag-aaral ng pangungusap.

.

.

Sinasalita natin ang wika at ang pagsulat ay isang paraan ng paglalahad o pagpapahayag ng mensaheng nais nating sabihin. Binubuo ng mga Tunog ◦ Hindi lahat ng tunog na naririnig sa ating kapaligiran ay maituturing na wika. .

. (no inidividual are same alike)  Nakababatay/Nakasandig sa Kultura ◦ Nasasalamin ang isang wika dahil sa kanilang sining.  Pantao ◦ Naililipat o naisasalin ang kultura ng mga tao sa pamamagitan ng wikang pantao. kaugalian. Arbitraryo ◦ Ang bawat wika ay may kani-kaniyang set ng palatanugan. leksikal at gramatikal na istruktura na ikinaiba niya sa ibang wika. karunungan at kinagawiang kultura.

 Gamit sa lahat ng uri ng disiplina o propesyon ◦ May partikular na wikang ginagamit sa bawat disiplina o propesyon. Naglalantad ng saloobin ng tao ◦ Naipapahayag niya ang kanyang saloobin sa paraang pasulat man o pasalita. .

 Nagbabago o dinamiko ◦ Ang isang wika ay nagbabago bunga ng pagiging malikhain ng isang tao. . Ang wika ay ginagamit ◦ Ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon at katulad ng iba pang kasangkapan. kailangang patuloy itong ginagamit.

Instrumento ng Komunikasyon ◦ Micro level-dalawang tao ang nag-uusap gamit ang wika. ◦ Macro level-bansang nagkikipag-ugnayan sa ibang bansa gamit ang wika. .1.

Nag-iingat kahulugan at nagpapalaganap ng ◦ Maraming kaalaman ang naisasalin sa ibang salinlahi at napakikinabangan ng ibang lahi dahil sa wika (nobela. alamat atb. kwentong bayan.) .2.

Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip ◦ Napapagana ng wika ang ating imahinasyon gamit ang ibat ibang genre. . Nagbubuklod sa Bansa ◦ Ginamit ang tagalog bilang pangunahing wika upang magkaintindihan ang mga Pilipino 4.3.

“Saan mang lugar na may tao.” . tiyak na may mga wikang gamit ang mga taong ito.

katangian at kahalagahan ng wika. .Gumawa ng isang jingle gamit ang kahulugan.

Bond paper at sulat-kamay lamang.  . Basahin ang “Alam Mo Ba?” at ipakita ang katangian ng wika. Sikaping magbigay ng halimbawa na magpapatunay ng inyong sagot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful