CEIP SOBIRANS

Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS Àrea Llibre de text

2009-10 Editorial Data aprovació Consell Escolar 2009-10 ISBN

Llengua

Matemàtiques

Medi

Projecte Oxford “Descobrim” “Parlem, escoltem, llegim i escrivim” Projecte Oxford Descobrim “Comptem i calculem” Projecte Oxford Descobrim “Dialoguem amb l’entorn:Jo i l’entorn;Jo i els altres”. Agenda escolar

978-846-734707-4

978-846-731722-0 2009-10 078-846-733894-2 2009-10

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS Àrea Llibre de text

2009-10 Editorial Data aprovació Consell Escolar 2009-10 ISBN

Llengua

Matemàtiques

Medi

Projecte Descobrim. “Parlem, escoltem, llegim i escrivim” Projecte Descobrim “Comptem i calculem” Projecte Descobrim “Dialoguem amb l’entorn:Jo i l’entorn;Jo i els altres”. Agenda escolar

Oxford

078-846-734708-1 Oxford 2009-10

Oxford

2009-10

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS Àrea Llibre de text

2009-10 Editorial Data aprovació Consell Escolar 2009-10 978-846-734709-8 Oxford 2009-10 ISBN

Llengua

Matemàtiques

Medi

Projecte Descobrim. “Parlem, escoltem, llegim i escrivim” Projecte Descobrim “Comptem i calculem” Projecte Descobrim “Dialoguem amb l’entorn:Jo i l’entorn;Jo i els altres”. Agenda escolar

Oxford

Oxford

2009-10

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

PRIMER DE PRIMÀRIA Àrea

2009-10 Data aprovaci ó Consell Escolar 2007-08 2007-08 2007-08 ISBN Socialització

Llibre de text Editorial

Nou Bufi 1 Lectures Nou Bufi 1 Activitats Lecturas para dormir a un rey 1 Primària Matemàtiques Nou Saltamartí 1 CI Matemàtiques Nou Saltamartí quaderns de treball 1,2 i 3 Coneixement Coneixement del medi 1 del Medi (Projecte Tornasol) Música Llengua Bugs Anglesa Wordl 1 Busy Book Llengua Bugs Wordl 1 Anglesa Sts Pack Religió Agenda escolar Llengua catalana Llengua catalana Llengua castellana

Vicens Vives Vicens Vives Cruïlla

978-84-3161073-9 978-84-3166616-3 978-84-6611532-2

SI NO SI

Barcanova

2007-08

978-84-4892015-9 978-84-4892022-7

NO

Barcanova

2007-08

NO

Teide

2007-08

978-84-3077510-1

NO

MacMillan

2008-09

9780230718890 NO

MacMillan

2008-09

9780230735026 NO

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

SEGON DE PRIMÀRIA Àrea Llibre de text

2009-10 Editorial Data aprovaci ó Consell Escolar 2007-08 ISBN Socialització

978-84-316Vicens Nou Bufi Vives 1180-4 2 Lectures Vicens 2007-08 978-84-316Llengua Nou Bufi Vives 6417-6 catalana 2 Activitats 978-84-489L’Osvald, Barcanova 2006-07 Llengua 1581-0 l’elefant catalana musical (Lectura) Cruïlla 2007-08 978-84-661Lecturas Llengua 1550-6 para castellana dormir a una princesa 2 Primària Barcanova 2007-08 978-84-489Matemàtiques Nou Saltamartí 2018-0 2 CI Barcanova 2007-08 Matemàtiques Nou 978-84-489-2025-8 Saltamartí quaderns de treball 4,5 i 6 Coneixement Continuació del curs anterior. Coneixement del Medi 1 (Projecte Tornasol) Editorial Teide del Medi Música MacMillan 2008-09 978-02-307Llengua Bugs 1902-6 Anglesa Wordl 2 Busy book MacMillan 2008-09 978-02-307Llengua Bugs 3503-3 Anglesa Wordl 2 Sts Pack Religió Agenda escolar Llengua catalana

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

TERCER DE PRIMÀRIA 2009-10 Àrea Llibre de text Editorial
Data aprovació Consell Escolar

ISBN

Socialització SI NO

Llengua catalana Llengua catalana (Lectura) Llengua castellana Matemàtiques Medi

Nou Bufi 3 Sóc com sóc

Vicens Vives Barcanova

2008-09 2008-09

978-84-3168640-6 978-84-4892149-1 978-84-3168722-9 978844892239-9 978-84-4892229-0

Jara 3 Matemàtiques CM1 Medi Natural, Social i Cultural CM1

Vicens Vives Barcanova Barcanova

2008-09 2008-09 2008-09

SI NO SÍ

Música Llengua Anglesa Llengua Anglesa Religió Bugs 3 Pupil’s MacMillan book Bugs Wordl 3 MacMillan Activity book Agenda escolar 2009-10 2008-09 978-14-0501139-6 978-02-3073504-0 SÍ NO

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

QUART DE PRIMÀRIA Àrea

2009-10
Data aprovació Consell Escolar

Llibre de text Editorial

ISBN

Llengua catalana Llengua catalana (Lectura) Llengua castellana Matemàtiques Medi

Nou Bufi 4 El pop de set tentacles Jara 4
Matemàtiques CM2

Vicens Vives Barcanova

2008-09 2008-09

978-84-3168682-6 978-84-4891199-7 978-84-3168723-6 978-84-4892244-3 978-84-4892234-4

SÍ NO

Vicens Vives Barcanova

2008-09 2008-09 2008-09

SI NO SÍ

Medi Natural, Barcanova Social i Cultural CM2 Bugs 4 MacMillan Pupil’s book Bugs MacMillan Wordl 4 Activity Pack Agenda escolar

Música Llengua Anglesa Llengua Anglesa Religió

2009-10 2008-09

978-14-0501150-1 978-02-3073505-7

SÍ NO

Socialit-zació

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

CINQUÈ DE PRIMÀRIA Àrea

2009-10
Data aprovació Consell Escolar

Llibre de text Editorial

ISBN

Llengua catalana Llengua catalana (Lectura) Llengua castellana Llengua castellana (Lectura)

Nou Bufi 5 La mà negre

Vicens Vives Barcanova

2009-10 2006-07

978-84-3169116-5 978-84-4891202-4 978-84-3169186-8 978-84-6663050-4 978-84-4892409-6 978-84-4892401-0

SÍ NO

Jara 5 Zarpalanas

Vicens Vives Ediciones B

2009-10 2007-08

SÍ NO

Matemàtiques

Barcanova

2009-10

NO

Matemàtiques CS1 Medi Medi natural, social i cultural CS1 Find ut! 5 Pupil’s Book Find ut! 5 Activity Book Agenda escolar Barcanova 2009-10

Música Llengua Anglesa Llengua Anglesa Religió

Macmillan

2009-10

978-14-0507849-8 978-02-3053367-7

Macmillan

2009-10

NO

zacióSocialit-

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt Tel 93 795 05 18 LLIBRES DE TEXT CURS 09/10

SISÈ DE PRIMÀRIA Àrea

2009-10
Data aprovació Consell Escolar

Llibre de text Editorial

ISBN

Llengua catalana Llengua catalana (Lectura) Llengua castellana Llengua castellana (Lectura)

Nou Bufi 6 Quinito..., quin curs el teu! Jara 6 Matilda

Barcanova Barcanova

2009-10 2008-9

978-84-3169216-2 978-84-4891384-7 978-84-3169045-8 978-84-2046454-1 978-84-4892413-3 978-84-4892405-8

SÍ NO

Vicens Vives Alfaguara

2009-10 2008-09

SÍ NO

Matemàtiques

Barcanova

2009-10

NO

Matemàtiques CS2 Medi Medi natural, social i cultural CS2 Find ut! 6 Pupil’s Book Find ut! 6 Activity Book Barcanova 2009-10

Música Llengua Anglesa Llengua Anglesa

Macmillan Macmillan

2009-10 2009-10

978-14-0507859-7 978-02-3053368-4

SÍ NO

Educació per a la ciutadania Religió

Educació per a la Barcanova ciutadania

2009-10

978-84-4892425-6

SI

Agenda escolar

zacióSocialit-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful