Unit 13 & 14

Kepentingan dan Aplikasi Kajian Semantik
BBM 3206 Semantik

Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

1

Pengenalan
 Semantik sebagai satu cabang ilmu linguistik yang berkait rapat dengan aspek tatabahasa.  Juga dalam bidang sastera, terjemahan, perubatan, sukan dll.  Semantik dan pragmatik.

2

Semantik dalam Tatabahasa
 Peranan semantik dalam menghuraikan tatabahasa dapat ditinjau dari dua sudut, iaitu:  Morfologi- imbuhan: kerja, bekerja, pekerjaan, pekerja dll.  - kata ganda : bersalam-salaman, kanakkanak, meronta-ronta, kuih- muih  - kata majmuk : bumiputera, pasar raya, setiausaha, pilihan raya dll.
3

Letih lesu badannya. Contoh: . . . # Makna perkataan berubah mengikut penggunaannya.Teman saya memiliki adik baru. . Sintaksis – bidang yang mengkaji ayat-ayat.Kami sedang mencari jalan untuk menolong Husin. .Jalan yang menuju ke rumah saya sedang diperlebar.Adik saya memiliki teman baru.Badannya letih lesu. # Susunan perkataan menentukan makna ayat. 4 . unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. bentuk dan ragamnya. .Adik baru saya memiliki teman. jenis. .jenis ayat.

Rinduku umpama ombak yang tiada henti memukul pantai Kasihmu bagai pantai yang setia menanti Bagai menunggu mentari senja beradu. Aku masih melayang di dataran bumi yang gersang tiada haluan dan tujuan. Contoh. personafikasi dsb.Semantik dalam Karya Sastera  Puisi – Sesuatu perkataan mempunyai makna dalam konteks pertuturan. hiperbola. simile. metafora. 5 .  Pemilihan diksi.

aku terfikir tentang ombak yang terus-menerus memutih di pantai  c. Bagi A Samad Said:  Ombak  Yang menjamah  Kakiku sekali  Takkan dapat kukenali lagi 6 . Hairan sungguh aku tengok perangai ombak naik turun naik turun ke pantai.  b.Penggunaan kata „Ombak‟  a. Sewaktu berdiri di tepi pantai.

iaitu lebih daripada satu makna atau tafsiran. Hal ini disebut sebagai ambiguity atau ketaksaan.Ulasan  Makna kata/perkataan /ungkapan dalam puisi mempunyai pelbagai kemungkinan tafsiran. Contoh: Sajak Kabur Warna Antara Garisan Sejauh ditempuh tanah hitam dan langit jingga api dan nyawa 7 .

Prosa – erti kognitif.  Kolokasi – erti kata berdasarkan hubungannya dengan kata-kata lain. – berdasarkan situasi pertuturan – untuk menimbulkan kesan kepada pembaca dan pendengar. – kata yang berlainan maksud.  Tematik – penekanan erti dalam ayat.  Konsepsi  Konotatif  Stilistik  Refleksi 8 .

tekanan. denotatif.  Pemilihan serta penyusunannya itu mengutamakan ketepatan. perkataan berimbuhan dsb.Gaya Bahasa dalam Sastera  Diksi – pemilihan kata dan kejelasan kata untuk menimbulkan kesan tertentu dalam puisi. 9 . dan keistimewaan. termasuk sifat perkataan seperti konotatif. kiasan.

di teluk mesra terkembang sudah layar sejarahnya dia cuma anak kerdil tidak minta disayangi tidak pernah membenci dan tidak tahu menyesali tapi setiap kali pengacau itu melebarkan mulut dan mementaskan cerita dunia yang palsu diselimuti dengan bunga-bunga fitnah sekali itu juga datang badai yang mencucuk kembali parut lukanya Walaupun luka itu telah lama sembuh tapi parutnya masih ada di situ telah berdarah kembali lalu dia mula menangis dan menangis. Contoh: . 10 . Metafora – melambangkan makna pemikiran penutur.Metafora Sejenis gaya bahasa perbandingan atau kiasan. Umumnya terdiri daripada dua perkataan. iaitu satu perkataan abstrak dan satu perkataan konkrit. ringkas dan padat.

Simili  Satu gaya bahasa perbandingan. perasaan dan pemikiran. menggunakan katakata tertentu. Tujuan untuk menekankan sesuatu pandangan. Contoh: di puncak Everest pasti aku temui segala-gala yang aku dambakan. laksana. umpama dsbnya. 11 . iaitu seperti.  Hiperbola – satu gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan yang berlebihlebihan. bagai. bak.

Rumusan  Ahli bahasa memerlukan karya sastera sebagai bahan untuk mengkaji keindahan bahasa. Samad Said 12 . manakala sasterawan memerlukan pengetahuan bahasa dan ilmu bahasa khususnya semantik untuk mengindahkan bahasa dalam karya mereka dan memberikan maksud yang tepat dalam pemilihan perkataan dalam karya mereka. A.

a semantic description. Katz dan Fodor (1963). 13 . c. a syntactic categorization. mencadangkan setiap entri kamus harus mempunyai : a. b. Misalnya: Semua planet bundar. (premis) Bumi adalah planet.Semantik dalam Bidang Lain  Sesuatu ayat dianggap logik apabila ditunjang oleh premis yang tertentu. ( premis) # Bumi bundar.  Semantik juga berperanan dalam bidang leksikografi. a statement of restriction of its occurrences.

Pragmatik dan Tatabahasa  Mengikut Leech (1983).Ayat Pasif). Pragmatik ialah kajian tentang penginterpretasian makna ujaran berdasarkan konteks. Didapati ada rumus-rumus tertentu yang dapat memastikan sama ada ayat itu betul atau tidak dari segi struktur maknanya.Semantik yang berkait rapat dengan pragmatik ialah ilmu yang termasuk dalam komponen tatabahasa.Ayat Aktif).The mosquito was killed by Suzy (Nyamuk itu telah dibunuh oleh Suzy .Suzy killed the mosquito (Suzy membunuh nyamuk itu . tetapi pragmatik tidak. dalam pertukaran ayat aktif menjadi ayat pasif. . hubungan antara pragmatik dengan tatabahasa adalah saling melengkapi. Antara perbezaan: . Sebagai contoh. . 14  . Contoh. kedua-dua ilmu ini mempunyai garis pemisah. Namun.Makna semantik lebih terikat pada rumus-rumus tatabahasa. .

)  Ayat yang diujarkan ini boleh mempunyai berbagai-bagai tafsiran bergantung pada intonasi dan mimik muka penuturnya. sebaliknya menerima niat perlakuan (unsur-unsur illocutionary) yang mempunyai makna. 15 . Tanpa morfem by. I’d leave this town now (Jika saya ini anda. saya akan tinggalkan bandar ini sekarang juga. The mosquito was killed by Suzy (Nyamuk itu telah dibunuh oleh Suzy  Hal ini membuktikan bahawa semantik dikuasai oleh rumus tatabahasa tetapi pragmatik tidak kerana pragmatik tidak berfokus kepada kegramatisan ayat. Ayat ini boleh bermaksud atau mempunyai niat perlakuan (unsur illocutionary) sebagai memberi arahan. nasihat. Contoh ayat: . ayat itu menjadi tidak gramatis. atau ugutan.If I were you.

Contoh: . Dari segi tatabahasa yang bersifat konvensional. seperti konteks. dan prinsip perbualan yang terlibat akan membolehkan kita membuat kesimpulan bahawa ayat yang diujarkan itu bertujuan sebagai janji.I’ll pay you back tomorrow (Saya akan bayar balik pada awak besok). rasional ayat yang diujarkan. Rumus dalam semantik dan tatabahasa bersifat konvensional tetapi pragmatik dimotivasikan oleh tujuan perbualan. Makna ayat yang dikawal oleh tatabahasa adalah lebih bersifat harafiah manakala pragmatik tidak begitu. Tetapi jika dianalisis dari sudut pragmatik. ayat ini menerangkan tentang lakuan masa depan (future act) penutur. Di sinilah perbezaan antara konvensional dengan motivasi. 16  .

sintaksis. Bagi pragmatik. dan semantik bagi membentuk ayat-ayat yang bermakna dan yang boleh diterima umum. morfologi.  Sintaksis pula selalu dikatakan mempunyai set pemetaan yang paling kompleks kerana terdapatnya formula yang sempurna bagi menentukan kegramatisan representasi bagi setiap tahap. 17 . segala ayat yang diujarkan mempunyai fungsi yang tersendiri dan segala masalah pentafsiran makna yang wujud akan dapat diselesaikan. Pemetaan bermaksud wujudnya interaksi antara fonologi. Tatabahasa lebih bersifat pemetaan (mapping) sementara pragmatik adalah bersifat penyelesaian masalah.

(Nor Hashimah Jalaluddin. ilmu semantik. manakala pragmatik lebih bersifat goal. manakala pragmatik akan bertindak sebagai pelengkapnya. tetapi pragmatik bersifat fungsional.  Kesimpulan. dan pragmatik harus bergandingan dan bekerjasama bagi mendapatkan interpretasi makna yang sebenar. Hal ini bermakna tatabahasa mempunyai rumus yang konvensional.  Semantik akan beroperasi di tahap tatabahasa. Tatabahasa bersifat formal. tatabahasa.1995). 18 .oriented dan evaluative.

memberikan tiga alasan bahawa pragmatik tidak boleh dianggap sebahagian daripada tatabahasa. Ketidaktentuan dalam kandungan harafiah memaksa kita merujuk kepada konteks yang tidak diberikan oleh rumus. 19 . Tak pergi kuliah ke? B. Seterusnya. C. Sperber dan Wilson (1986).Contoh: A. Makna tersirat ini banyak dihasilkan oleh pengetahuan dunia dan inferens. Tak cukup 80% tak boleh exam. Tak sedap badan. Alasan mereka adalah seperti yang berikut: . tau!  Beberapa aspek ujaran yang mempunyai makna harafiah tidak dikuasai oleh rumus.Makna tersirat seperti implikatur tidak dikuasai oleh rumus.

Georg. tetapi pragmatik masih mampu mentafsirkan makna sesuatu unsur. ia boleh menamatkan semua peperangan dan kebencian di muka bumi.  Aku tidak fikir yang dia sedar akan kehadiranku. 20 . Dia memberiku satu senyuman yang segar. dan senyuman itu hebat. kerana jika seluruh dunia melihatnya. dan dengan sekilas dia memandang terus ke dalam mataku. 2009) Komunikasi tanpa lisan tidak memerlukan rumus langsung. satu senyuman yang boleh melebur satu dunia. tetapi tanpa diduga dengan tiba-tiba dia mengangkatkan matanya daripada buku yang sedang dibacanya.  (Gadis Oren. atau paling tidak satu gencatan senjata yang lama.Contoh yang baik ialah bahasa figuratif. Dengan cara begitu dia menangkap perhatianku: sekarang dia sedar yang aku telah duduk di situ memerhatinya sekian lama.

Rumusan  Berdasarkan ketiga-tiga alasan ini jelas bahawa pragmatik tidak boleh dianggap sebagai sebahagian daripada tatabahasa seperti halnya dengan semantik. 21 . Oleh itu. yang boleh dilakukan adalah menggandingkan kedua-dua semantik dan pragmatik bagi mendapatkan tafsiran yang tepat dan jitu.

Dia bersikap dingin. Contoh: . bermakna juga salah maka ayat (2) tidak boleh dianggap sebagai implikatur kerana implikatur tidak mengizinkan proses pencakupan berlaku.Saya kedinginan.Implikatur. . 5) Satu ayat boleh mempunyai lebih daripada satu interpretasi dan menghasilkan ketidaktentuan interpretasi.Letak kasut itu di situ. 4) Tidak boleh mempunyai syarat benar yang sama. Gazdar (1979) Ada lima ciri: 1) Bukan merupakan sebahagian daripada yang diujarkan. 22 . . 2) Bersifat peka konteks dan mempunyai ciri yang boleh dibatalkan. jika ayat (1) salah dan mencakup ayat (2). .Ini kasut baru. 3) Tidak boleh digantikan dengan ungkapan lain jika maksud asal implikatur lari kecuali jika pengganti ujaran itu membawa makna yang sama.

c. 23 .Semantik dalam Terjemahan  Dalam terjemahan. kesinoniman dan ketidaksinoniman. e. kekaburan makna. d. f. Antara perkara yang terlibat: a. Dalam terjemahan. yang dicari bukan bentuk yang sama tetapi bentukbentuk padanan. keberlebihan erti atau membazir. ayat-ayat yang karut. kelainan antara kebermaknaan dan ketidakbermaknaan. b. polisemi. teori semantik membantu kegiatan terjemahan.

I‟ve found a new job”. Lasagna (bahasa Italy) . Esprit de corp (bahasa Perancis) .digunakan khusus untuk sejenis makanan yang berasal dari Itali. iv. Syariah (bahasa Arab) . Kimono (bahasa Jepun) . Semantik Autonom diterapkan dalam terjemahan bersifat literal translation .digunakan khusus untuk perundangan Islam. .  Teori REST menekankan konteks (budaya penutur dan bahasa sasaran) a. ii.digunakan khusus untuk melambangkan24 suatu konsep. (Saya sudah mendapat pekerjaan baharu) i. “Bill.digunakan khusus untuk pakaian wanita Jepun. iii.

 Contoh-contoh istilah saintifik dan teknikal yang dipinjam pula adalah seperti petroleum. dan merupakan satu bentuk kaedah formal. maaf. Banyak perkataan yang pada mulanya telah dipinjam semasa proses terjemahan dan akhimya melalui proses 'naturalisasi' atau diserapkan ke dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu. helium. neutral. syariat (bahasa Arab). insulin. biologi. (bahasa Hindi). linguistik dan banyak lagi. 25 . kanun.  Proses ini mengadaptasi perkataan bahasa sumber kepada sistem sebutan. pisau (bahasa Cina) cukai. 1988: 82). ejaan dan seterusnya morfologi bahasa sasaran (Newmark. Contoh: almari (bahasa Portugis).  Pinjaman adalah kaedah yang paling umum dan mudah antara semua kaedah terjemahan. brek.

Terdapat dua jenis peniruan: i.asid amino • Website .budaya kuning • Cold war . Peniruan Penyampaian .Kaedah Peniruan (Caique)  Kaedah ini masih lagi menggunakan konsep pinjaman tetapi istilahnya diterjemahkan (pinjam terjemah) dan disusun mengikut tatabahasa bahasa sasaran.sains sosial • Amino acid .pencakar langit .bawah tanah 26 • Skyscraper .perang dingin • Underground .sesuatu istilah bahasa sumber itu dipinjam dengan cara menterjemahkannya secara literal ke dalam bahasa sasaran.laman sawang • Yellow culture . • Social science .

• Prime minister . Peniruan Struktur – memasukkan struktur bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. 27 .Perancis-BI).Perdana menteri (BI-BM). • Secretaire generate – Secretary general (B.ii.

terjemahan harfiah biasa digunakan dengan meminjam istilah bahasa sumber dan diubahsuaikan mengikut ejaan bahasa sasaran. Saya pergi ke sekolah dengan bas. • My mother is a teacher. Ibu saya seorang guru. Dia akan hadir mesyuarat esok. Contoh: • He will attend the meeting tomorrow. • I go to school by bus. Bagi teks saintifik dan teknikal. 28 .Terjemahan Harfiah  Dalam kaedah ini persamaan di peringkat kata (leksikal) dan peringkat ayat (sintaksis) dikekalkan. Kaedah ini lazimnya digunakan untuk menterjemah teks sumber yang ditulis dalam bahasa yang ringkas dan tidak kompleks.

kadangkala warta tidak boleh disampaikan ke dalam bahasa sasaran dengan menggunakan ketigatiga kaedah seperti tersebut sebelum ini. Perkara ini berlaku apabila sesuatu teks sumber tidak mempunyai satu makna yang sama dalam bahasa sasaran atau teks tidak boleh dipindahkan terus kerana berbentuk figuratif dan struktur linguistiknya berlainan. Contohnya: • He looked at the map. dan sekali gus struktur ayat bahasa sumber dipindahkan terus ke dalam bahasa sasaran tanpa apa-apa perubahan besar. • He looked the picture of health.  Namun begitu. 29 . Terjemahan harfiah membolehkan setiap perkataan dalam bahasa sumber diganti dengan padanannya dalam bahasa sasaran.

Contoh: • To administer an estate . terjemahan perlu dilakukan berdasarkan pemahaman keseluruhan konteks ayat. 30 . • To administer an oath . • To administer to the need of the poor – membantu keperluan golongan miskin. • To administer first aid .mentadbir harta.menjalankan angkat sumpah.memberi pertolongan cemas. Oleh itu. Makna setiap perkataan dipengaruhi oleh konteks. Masalah terjemahan mungkin juga timbul apabila menterjemahkan satu perkataan yang membawa banyak maksud dalam bahasa sasaran jika digunakan dalam konteks yang berlainan.

31 .Penyamaan Fungsian  mencari penyamaan merupakan sesuatu yang rumit dalam terjemahan. Kaedah ini mencadangkan agar penyamaan yang dicapai dalam teks terjemahan dapat menyampaikan fungsi yang sama seperti dalam teks sumber. Penyamaan yang dimaksudkan ialah 'penyamaan sejadi yang paling hampir'.  Penyamaan sebegini bergantung sepenuhnya kepada konteks dan nilai budaya. terutamanya penggunaan bahasa figuratif seperti perumpamaan dan simpulan bahasa.

• Sweetheart .air yang tenang jangan disangka tiada buaya.iri hati.Contoh • Ouch! .buah hati. • As white as snow . • Casanova . • To kill two birds with one stone .buaya darat/hidung belang.putih seperti kapas (bukan salji) • (bahasa Arab :.sambil menyelam minum air • Still water runs deep . • Sour grape .Abyadh kallaban .aduh! • Go to hell . 32 .persetan/pergi jahanam.white as milk).

Beliau memberikan data bahasa Melayu dalam penggunaan sehari-hari.Menulis rencana yang bertajuk “Sadikit Tentang Ma‟ana.Dalam artikel yang bertajuk.Menulis tentang „Semantik: Satu Pengenalan Ringkas‟ menyenaraikan setiap teori semantik mengikut peredaran zamannya dengan mudah.Beberapa Kajian Semantik Melayu  Awang Had Salleh (1959) . „Komponen Makna menjelaskan pentingnya peranan semantik untuk menyusun kamus.  Ainon Muhammad (1979) .  Zaharah Kasim (1985) . 33 . Mencadangkan teori semantik Katz dan Fodor (1963) dijadikan panduan oleh penyusun kamus.

berbalah. ke bawah. melawan. ke belakang. Ton telah dapat membezakan fiturnya seperti ke atas./ lompat. ke tepi. membangkang. berbabil.  Ton Ibrahim (1987) .angkat. bertengkar. Contoh: Kata arah ke atas adalah seperti yang berikut: . angkut.”Kata kerja Gerak dalam Dialek Kedah” Daripada kajian beliau. ke dalam. loncat. dan julang  Asmah Hj Omar (1990) . Zahrah Ghaffur (1986) . ke luar. bergeser. bersengketa.Menunjukkan penerapan teori semantik dalam menerangkan konsep konflik dan penyelesaian konflik. dari dan ke. Contoh: berkelahi. bergaduh.Membincangkan penerapan teori semantik dalam kerja-kerja penterjemahan berkomputer./ lambung.Membincangkan penerapan teori komponen makna pada kata gerak dalam tesis yang bertajuk. berlawan 34 .

Sebagai contoh perkataan aktor dan aktres dikategorikan untuk mereka yang berlakon filem sahaja. Dramatis untuk mereka yang berlakon drama.Dalam tesis sarjananya yang berjudul. 35 . . Aishah Mahdi (1991) . „Kata Pinjaman Tulen Bahasa Inggeris dalam Bahasa Malaysia: Satu Kajian Semantik‟ menerapkan teori semantik analisis komponen pada kerja-kerja perkamusan.Aishah memberikan contoh bagaimana penyempitan dan pengkhususan serta perluasan makna berlaku dalam bahasa Melayu.

Sekian. 36 . terima kasih .