LISTA CĂRŢILOR (LA VÂNZARE ) AFLATE LA STANDUL CCD

Nr.
Crt.
AUTORUL TITLUL
Preţ
(RON)
*** Atelier Didactic nr. 1/ 2008 7
1 Ion Neacşu, Gh. Felea (coord.) Asigurarea calităţii în educaţie, vol I, II 13
2 Mihai Ielenicz, Silviu Neguţ Atlas geografic general 11
4 Petru Lisievici Calitatea învăţământului 1
5 *** Coruri pentru elevi, vol. II 12
6 Mariana Ciobanu Didactica biologiei, vol. I, II (CD) 20
7 *** Didactica predării religiei 6,5
8 Dumitru Popovici Didactica. Soluţii noi la probleme controversate 4,5
9 N. Bagdazar Din problemele culturii europene 3,5
10 Nicolae Vinţeanu Educaţia adulţilor 1
11 Nicolae Vinţeanu Educaţie universitară 6,5
12 Luminiţa Delgiudice-Matei English Communicative Functions 20
13 *** English one (CD) 20
16 *** Expediţii în miniatură 1
17 Marin Călin Filozofia educaţiei 5
18 Agneta Anghel, ş.a Fizică, cl.VII-XII, pentru grupele de performanţă 30
19 Lavinia Ungureanu, Mădălina
Ciolocoi
Fizica şi Chimia pentru titularizare, examene de grade
didactice
25
20 Eugenia Popescu Fundamentarea pedagogiei şi educaţiei religioase 1
21 *** Fundamente ale didacticii şcolare 10,3
22 Lucia Vlădulescu Fundamente ale educaţiei tehnologice 0,5
23 Marin Ilieş, Gabrile Ilieş Geografia României 6,5
24
Rodica Oţeleanu
Ghid arhivistic pentru unităţile din învăţământul
preuniversitar
8
25 I. Şandru, A. Zoratti, M. Kaitor, S.
Luca, A.M.Oancea, M.Marcinschi
Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) 15
26
Ioan Dumitru
Ghid metodic pentru învăţătorii şi profesorul de limba şi
literatura română
15
28 Clara Ionescu, Adina Bălan Informatica cl. a IX-a pentru grupele de performanţă 27
29 Adrian Pintea, Adina Gârlea Informatica cl. a X-a pentru grupele de performanţă 20
30 Clara Ionescu, Adina Bălan I Informatica cl. a XI-a pentru grupele de performanţă 21,5
31 Clara Ionescu, Adina Bălan Informatica cl. a XII-a pentru grupele de performanţă 10,5
32 Adrian Pintea, Adina Gârlea Informatica gimnaziu pentru grupele de performanţă 10,5
33 Camelia Badea Istorie. Teste naţionale pentru admitere în clasa a IX-a 3,5
34 Vasile Bunescu Învăţarea deplină. Teorie şi practică 0,25
35 Traian Vrăşmaş Învăţământul integrat/inclusiv 5,5
37
Daniela Dima Ţăpîrdea
Limba română. Teste naţionale pentru admitere în clasa a
IX-a
3,5
38
G.G Neamţu, Ioana Bot
Limba şi literatura română cl.IX-XII pentru grupele de
performanţă
22
39 *** Limba şi literatura română cl VII-VIII 12,5
40 Ocvian Bondoc Matematică. Teste naţionale pentru admitere în clasa a IX-a 3,5
41 Sergiu Cătăneanu, ş.a. Metodica predării educaţiei fizice 10,5
42
Doina Emilia Ghiţulescu
Modele de proiectare a temelor pentru orele de dirigenţie/
consiliere
15
43 Dumitru Copilu, Violeta Copil Predarea pe baze de obiective curriculare 6,5
44 Daniel Crocnan Probleme de fizică 7,5
45 Geoff Petty Profesorul azi. Metode moderne de predare 40
46 Luana Miruna Chira Proiectul de autoevaluare instituţională 6
47 Nicolae Vinţanu Raţiunea tehnoştiinţei 1,4
49 Alexandru Gheorghe ş. a. Şcoala şi familia 8,5
50 Constantin Florea Testarea Naţională 10

ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE
CURSURI ACREDITATE

PROGRAM:

Marţi: 8.00 – 12.00
Joi: 11.00 – 15.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful