Seni dan Kebudayaan SSP 6513

2003-01356 Salsabila Tang Abdullah

Seni Catan Cina. Ditinjau dari aspek kebudayaan dan kesenian.

1.

Pendahuluan Masyarakat Cina merupakan kaum yang kedua terbesar di Negara ini. Peratusan

masyarakat Cina adalah sebanyak 35 peratus daripada jumlah penduduk nagara yang seramai 19.66 juta orang. Masyarakat Cina turut menyumbangkan ke arah kemajuan Negara sama ada dari segi ekonomi, pentadbiran ataupun sosial. Dengan erti kata lain, masyarakat Cina telah bersama-sama menggembleng tenaga dengan kaum lain untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara makmur dan maju. Pada umumnya terdapat perbezaan yang ketara antara masyarakat Cina dengan masyarakat lain khususnya masyarakat Melayu dan India. Masyarakat Cina mempunyai amalan budaya dan falsafah hidup tersendiri yang dianggap sebagai satu fahaman yang amat unik dan berguna dalam usaha membina masyarakat harmoni dan negara yang aman damai. Salah satu pencapaian yang membantu kecemerlangan kebudayaan Cina ialah ketinggian bidang keseniannya. Kesenian orang Cina yang terkenal termasuk bidang tembikar, bidang sutera dan sulaman, bidang kaligrafi dan catan. Falsafah hidup orang Cina dapat dikesan melalui kesemua bidang khususnya bidang catan Cina. Malangnya, seni catan Cina kian makin kurang dapat sambutan dari generasi muda kerana menganggap ia sesuatu kemahiran yang sukar dipelajari terutama dalam kemahiran menguasai kuantiti air dalam sesebuah catan. Teknik melukis dan menulis kaligrafi pada catan memerlukan kesabaran dan ketekunan membuat latihan berulang-ulang sehingga mencapai penghayatan estetik yang maksimum. Secara tidak langsung, generasi muda sekarang lebih tertarik kepada catan gaya barat dimana tidak mempunyai banyak prinsip dan penentuan struktur seperti catan Cina dalam menjana idea untuk berkarya. Sebagai bukti, galeri seni yang terdapat di Jalan Tan Cheng Lok, Melaka kebanyakkannya galeri seni halus berunsur barat. Jarang sekali kita dapat menemui galeri seni Catan Cina. Tambahan pula dalam zaman mengejar era teknologi dan sains, kerajaan telah merancangkan pelbagai program dalam usaha membina Negara ke arah kemajuan bertaraf antarabangsa. Salah satu program ialah menjadikan bahasa Inggeris sebagai

1

Seni dan Kebudayaan SSP 6513

2003-01356 Salsabila Tang Abdullah

bahasa kedua di sekolah, pelajar digalakkan mengguna dan mempelajari bahasa Inggeris, lama-kelamaan bahasa Cina makin merosot maka tidak hairanlah generasi sekarang tidak mahir dalam menulis kaligrafi Cina dan tidak dapat menghayati keindahan catan Cina yang membawa beribu makna. Tujuan penyelidik mengadakan tinjauan ini antara sebabnya ialah: i. Masyarakat Cina percaya ajaran Konfusius dan Taoisme merupakan ajaran falsafah yang amat penting dalam kehidupan. Kedua-dua menekankan keharmonian manusia dengan alam semula jadi dan penekanan terhadap pembinaan perwatakan manusia. Dalam usaha membina kemajuan dan keamanan Negara, falsafah ini harus disebarkan dan dilaksana oleh seluruh rakyat Malaysia melalui pembelajaran seni catan Cina. ii. Catan Cina mempunyai corak, bentuk dan struktur yang tersendiri dan membawa simbol yang sungguh bermakna dan ia harus difahami dan dipelajari dalam usaha meningkatkan nilai murni pada minda dalaman individu serta memupuk jati diri seseorang. iii. Memupuk generasi muda menyedari dan menghormati budaya bangsa lain dalam „multisociety‟ dan akhirnya rakyat Malaysia dapat menjangkau ke pengkalan „multikulturalisma‟.

2.

Konsep Kebudayaan dan Kesenian

2.1

Kebudayaan

Kebudayaan adalah satu konsep yang amat sering digunakan tetapi tidak mudah dimengertikan. Ini ialah kerana takrif biasanya seperti yang digunakan oleh masyarakat umum agak berbeza dari pengertiannya apabila digunakan sebagai konsep ilmiah yang digunakan dalam sains sosial. Kebudayaan biasanya didefinisikan sebagai keseluruhan cara-cara hidup satu-satu masyarakat dan kebudayaan adalah cetusan dari pemikiran manusia. Unsur-unsur penting dalam kebudayaan ialah pengetahuan, gagasan, kepercayaan, adat resam, norma dan

2

Seni dan Kebudayaan SSP 6513

2003-01356 Salsabila Tang Abdullah

nilai, undang-undang, perlakuan, bahasa, kesenian dan segala yang berkaitan dengan peraturan hidup yang dicipta oleh manusia. Menurut Abdul Latiff Abu Bakar (1996:14-16) kebudayaan membawa pengertian kemajuan hasil pemikiran dan penciptaan manusia dalam pelbagai bidang atau usaha atau daya mencipta atau berfikir dalam pelbagai bidang kehidupan manusia. Secara keseluruhannya, menurut Tjetjep Rohendi Rohidi, kebudayaan adalah satu sistem yang terdiri daripada nilai, kepercayaan, pengetahuan yang digunakan sebagai prinsip atau panduan kepada sekelompok masyarakat tertentu dengan corak yang khas dan unik. Perkataan budaya lahir dari cantuman dua perkataan iaitu Budi dan Daya. „Budi‟ bermaksud akal atau kebijaksanaan manakala „Daya‟ bermaksud tenaga, kekuatan atau kemampuan. Maka cantuman dua perkataan ini memberi erti segala yang dihasilkan oleh manusia melalui gembelingan di antara tenaga serta kemampuan manusia bersama akal dan kebijaksanaannya. Berdasarkan beberapa pandangan tokoh, ciri pertama kebudayaan ialah setiap kebudayaan dicipta dan didokong oleh manusia. Tanpa manusia maka tidak ada kebudayaan. Manusia mencipta kebudayaan untuk memenuhi naluri semulajadinya dan untuk mencapai kemajuan. Manusia juga mencipta kebudayaan dengan tujuan berinteraksi dengan alam sekitar fizikal dan sosialnya secara lebih harmonis. Dan manusia mencipta kebudayaan untuk dijadikan panduan dan peraturan hidup supaya semua individu dapat disepadukan ke dalam masyarakat. Ciri kedua ialah dinamik. Kebudayaan biasanya tidak statik tetapi sentiasa menjalani perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh kemajuan manusia hasil dari interaksi dengan alam sekitarannya yang turut berubah. Ciri ketiga ialah akumulatif. Kebudayaan sentiasa berada dalam keadaan bertimbun tambah kerana perkembangan pemikiran dan peningkatan daya cipta manusia itu sendiri. Ciri keempat ialah kesinambungannya di antara satu zaman dengan satu zaman yang lain di dalam kehidupan manusia. Kebudayaan tidak putus kerana ianya diturunkan dari satu generasi ke satu generasi lain menerusi proses pembelajaran atau sosialisasi.

3

ada kebudayaan yang memberi identiti kepada satu-satu kumpulan etnik. 1959:16) Ibn Khaldun menghuraikan kesenian itu suatu kebenaran. Ada pula aspek kebudayaan yang dikongsi antara satu bangsa dengan bangsa lain yang dipanggil kebudayaan pasar dan kebudayaan yang bersifat kontemporary dimana pelbagai kaum hidup dalam satu masyarakat dan berkongsi kebudayaan bersama iaitu kebudayaan kebangsaan atau kebudayaan nasional. keindahan dan kebaikan yang mengandungi ciri-ciri estetika. Berdasarkan penerangan Prof. Bentuk-bentuk itu meluaskan penghayatan keindahan dan mencapai tahap kepuasan apabila kita mampu mengapresiasi secara kesatuan antara hubungan yang formal dengan persepsi penghayatan” (Herbert Read. Maka kebudayaan ini dipanggil sebagai kebudayaan etnik (kebudayaan local). baik susunannya mahupun kekesanannya secara total. Nasir Ibrahim. Ekstetika mengandungi unsurunsur kecantikan.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Ciri akhir ialah ketidakseragaman. ciri ketidakseragaman dapat digambarkan seperti model-model berikut: Kebudayaan Local Kebudayaan Pasar Kebudayaan Nasional Kebudayaan Local Kebudayaan Pasar Kebudayaan Nasional 2. 2003:119) 4 . Iberahim Hassan.2 Seni dalam konteks kebudayaan Apa itu seni? “seni ialah tatacara hubungan manusia dengan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Di dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia. (Md. Tjetjep Rohendi Rohidi. Ini melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. etika dan logika.

Kesenian sebagai unsur kebudayaan sering dibicara oleh para pakar atau seniman sendiri. Contohnya Maharaja Hui Tsung dari Dinasti Sung merupakan seorang yang mencintai kesenian catan Cina. penghayat seni dalam soal mengapresiasi nilai estetik turut merujuk kesenian dalam aktiviti mengkritik. 2000:17-18) 3. Beliau menaungi bidang catan dan memberi jaminan latihan kepada artis-artis catan. Catan Cina (Guo Hua) mengambil tempat yang agak istemewa dalam tamadun Cina kerana ia sering mendapat naungan dari pihak istana. Selain memberi manfaat yang besar terhadap seniman atau pencipta dalam proses artistik. Dalam bidang kesenian. Sejak daripada itu orang Cina mula membuat beberapa tembikar yang bermutu tinggi dan cantik. Kesenian yang sering dihubungkait dengan kebaikan bahkan kebenaran kerana seni dapat dilihat sebagai lencana bagi kebenaran moral mahupun etika kebaikan. Ia memberi panduan dalam pelbagai perlakuan harian yang berkaitan dengan keindahan. seni catan di China telah wujud sebagai kegemaran 5 . Seni Lukis / Catan Cina 3. tamadun Cina bukan sahaja dikagumi dengan keindahan tembikarnya. Oleh sebab itu. (Y. tetapi mutu ketinggian dan keagungan juga dikagumi dalam bidang-bidang lain seperti catan Cina. Sumandiyo Hadi. Pada zaman Dinasti Ming kemunculan tembikar berwarna biru putih merupakan salah satu ciptaan yang dihasilkan oleh orang yang popular. Golongan pemerintah dan kelas elit semasa Dinasti Tang dan Sung merupakan penyokong utama dalam bidang ini. Menurut mereka kesenian berkait rapat dengan „kebenaran‟. Fungsinya serupa dengan kebudayaan adalah sebagai pedomen hidup sesuatu masyarakat. Semasa Zaman Neolitik China memperlihatkan bagaimana telah munculnya tembikar-tembikar yang diperbuat daripada tanah liat. „kebaikan‟ dan „keindahan‟.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Menurut Tjetjep Rohendi Rohidi (2000:10-17) hubungan antara kesenian dan kebudayaan ialah kesenian merupakan subsistem dari kebudayaan.1 Sejarah seni catan dalam masyarakat Cina Sejak Zaman Klasik Cina sehingga sekarang perkembangan kerja-kerja kesenian Cina sering mendapat perhatian oleh bangsa asing.

hutan. lukisan lanskap. pemandangan dan taman yang mempunyai keupayaan membawa seseorang dari alam meterial ke dalam alam yang aman dan bebas. Pada zaman awal interaksi antara orang Cina dengan Barat menyaksikan bagaimana orang Barat membuat kajian terhadap catan Cina dan sering mengkritiknya. Catan Dinasti Tang Catan Cina bermula sebelum Dinasti Tang (618 – 907) dan kebanyakan terdiri dari lukisan garis yang menunjukkan manusia terlibat dalam berbagai aktiviti kehidupan. seni itu sejenis pengalaman dan adalah komoditi. Ini kerana lukisan lanskap selalu di anggap sebagai lukisan yang mengandungi ilmu pengetahuan yang tersurat dan tersilat dalam kesusasteraan. Hanya segelintir orang Barat yang mengakui dan menghargai catan Cina. Pada pertengahan Zaman Dinasti Tang. 6 . lukisan lanskap. Bunga. Menurut John Dewey. bunga dan burung lebih menonjol. Li Chen. burung dan lain binatang walaupun „strok‟ nya ringkas tetapi dalam bentuk yang hidup dan bertenaga. Catan Cina sebenarnya bermula awal Zaman Neolitik. Corak catan Cina berbeza dengan catan Barat. Masa ini dipanggil „golden age‟ (Zaman Keemasan) dalam lukisan figura. Wo Tao Tzu. Pendapat beliau dikongsi bersama oleh kebanyakan orang Barat yang pernah sampai ke sini pada abad ke-17 hingga ke-19. rumput. dan Wang Wei. Pelukis yang terkenal pada Dinasti Tang ini ialah Yen Li Pen.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah waktu lapang golongan atasan yang berpendidikan. Seni dikatakan barangan ekonomi kerana ia memerlukan masa dan wang bagi mengeluarkannya. lukisan figura merupakan tiga katogori lukisan Cina tradisional. Oleh itu. pokok. i. di sini penulis hanya membincang dan memberi gambaran sedikit sebanyak tentang Dinasti Tang dan Dinasti Sung kerana seni lukis berkembang dengan pesat sehingga mencapai tahap kecemerlangan dalam kedua-dua Dinasti ini. Lama-kelamaan pelukis amator itu beralih menjadi pelukis profesional yang menjual lukisan untuk keuntungan yang lumayan. bunga dan burung. Ekonomi berkait rapat dengan kesenian kerana kedua-duanya merupakan subsistem bagi kebudayaan. Seorang Paderi Jesuit yang pernah sampai ke China pada abad ke 17 iaitu Matteo Ricci menyatakan seniman Cina tidak mempunyai pengetahuan dalam seni. batu. diikuti dengan lukisan gunung.

1 Dakwat .D) atau lebih dikenali sebagai Su Tung Po juga terkenal dalam „literati painting‟ (lukisan yang ada sajak). manakala rakan seperjuangan mereka di Lembah Sungai Yangtze pula memaparkan bukit-bukau rendah berdedaunan rimbun yang diselubungi awan. Pada zaman Dinasti Sung telah membentuk akademik seni lukis yang agak sistematik. Tembikar bercat bertarikh tersebut dijumpai sebagai bukti.M.2. Akibatnya kesusasteraan diterapkan ke dalam lukisan. Penyajak yang terkenal. Mei Fei dan lain-lain lagi. ekonami dan kebudayaan. seni pembuatan dakwat telah maju tidak menggunakan bahan mentah seperti mutiara.Dakwat telah wujud sejak zaman Neolitik lagi iaitu 3500 tahun dahulu. Semasa abad 10. “Ink Cake” yang diperbuat daripada arang pokok pine diketahui mula wujud pada abad ke 4 T. Perkembangan seni lanskap bermula dengan pesatnya sepanjang abad ke sepuluh hinggalah ke 13 iaitu semasa Dinasti Lima dan Dinasti Sung. dakwat segar yang terhasil boleh menghasilkan perbagai darjah kecerahan warna kelabu yang 7 . Walau bagaimanapun akibat daripada perubahan sosial. Pelukis lanskap yang hebat di Utara melukiskan gunung-ganang bercerun tajam dan dataran yang luas. saling terpisah oleh tepian pantai yang memanca. Dinasti Lima (907-960) dan Dinasti Sung (960-1279) Pihak pemerintah dan golongan elit pada zaman Dinasti Tang dan Sung ( 960 – 1279 ) memberi sokongan kepada kemajuan lukisan Cina. menyebabkan ramai penulis-penulis berminat kepada seni lukis. Apabila „ink cake‟ digiling dengan air. serbuk jed yang dicampur bersama.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah ii. Lin Ting Tsung. Maharaja Hui Tsung adalah pencipta seni lukis halus dan beliau juga seorang pelukis. Beliau mengangkat martabat pelukis akademik ke tahap yang paling tinggi pada zamannya. Dakwat terdiri daripada dakwat Cina. „ink stone‟ dan „atick stone‟. 3. Sun Shih (1056 – 1101 A.2 Bahan dan Alat Dalam seni catan Cina bahan yang digunakan ialah: 3. Pada zaman ini. Pelukis-pelukis lain yang terkenal seperti Chou Chee Chang. lukisan yang kreatif bermatlamat politik dan pendidikan.

berus dapat menghasilkan garisan sekasar dawai ataupun sehalus benang. mutu dakwat boleh ditentukan dengan melihat samaada ia merebak diatas kertas atau sutera apabila direndam berulang kali. Tekstil sutera mula ditenun 35000 tahun dahulu. kertas berkualiti tinggi juga telah digunakan secara meluas.2. Kebolehan ulat sutera menghasilkan sutera telah diketahui pada zaman Neolitik.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah bergantung kepada kuantiti air yang digunakan. Dakwat tersebut adalah begitu halus seolah-olah gambar foto.3 8 . Kertas terdiri daripada dua jenis iaitu Yu Ban Zhi dan Shu Xuan Zhi (rice paper). Tulisan menggunakan pigmen merah atas tulang oracle 3000 tahun dahulu telah menggunakan alat tersebut dalam versi yang lebih halus. Sejenis dakwat lagi yang diperbuat daripada minyak biji pokok Tung dan Laker.2. Jika digunakan oleh pelukis yang berkemahiran tinggi. Berus – Jingti. pada masa itu. Hanbi dan Xiao Miao Bi.C dan atas batu nisan dan dinding daripada abab 1–2 A.2 Sutera dan kertas .Material yang digunakan dalam seni catan Cina ialah sutera dan kertas sebagai penyokong. 3. Penggunaan sutera oleh pelukis mencapai kemuncaknya ketika Dinasti Sung (960 – 1279). Antara bahan mentah yang paling popular digunakan sebagai berus ialah bulu kambing dan arnab. Hiasan atas tembikar Neolitik menunjukkan penggunaan alat yang lembut dan flaksibel dan berkemungkinan besar adalah jenis „proto – brush‟. Hasil seni atas kertas adalah lebih mudah disimpan lama berbanding dengan sutera. Dakwat ini lebih hitam daripada dakwat lain dan ia lebih digemari oleh pelukis moden. Berus mempunyai sejarah yang lebih lama berbanding sutera. Bulu kambing adalah lebih fleksibel tetapi kurang 3. Kekuatan dan kelembutan seikat bulu haiwan yang dijadikan tajam pada hujungnya dapat dilihat melalui catan atas sutera daripada abad 4 B. Tetapi.D. Bagi orang Cina dahulu menilai dakwat adalah seperti emas. Contohnya „ink cake‟ yang bertarikh 1368 – 1644 (Dinasti Ming).

Gaya ini serupa teknik grafik. kekemasan dan kehalusan perlu ditekankan. Berus diperbuat daripada kombinasi yang berbezabeza memberi pelbagai darjah keseimbangan untuk menepati citarasa pelukis. berani menggunakan warna dan tidak ada garisan lakaran.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah kuat dan agak keras.3. Xieyi – Secara spontan.3. pengelangan tangan serta lengan. Gaya ini dapat mengekspresi mod seseorang pelukis pada masa itu. lakaran ini mementingkan kelicinan dan kematangan garisan serta ton gelap yang memberi kesan „form‟ Gong bi – Lebih kepada realistik.3.3 Gaya Pai Miao – Lukisan lakaran tanpa warna.2 3. 3. Contoh-contoh gaya seni catan Cina Terdapat tiga gaya dalam seni catan Cina iaitu: 3. Pai Miao Gong bi Xieyi 9 . teliti dan menyelupai benda yang sebenar. Daripada hasil karya pelukis terkenal didapati berus adalah seperti sambungan kepada tangan pelukis-pelukis dan amat responsif terhadap jari.3 QuickTime™ an d a TIFF ( LZW) dec omp ress or ar e need ed to s ee this p icture . Sama seperti lukisan pensil yang dipelajari oleh pelajar.1 3.

Latihannya bermula dari pemahaman tentang cara memegang berus. Ini terhasil apabila dakwat dan warna meresap ke dalam permukaan kertas dan menghasilkan kelembutan. Brush stroke yang basah dan kering dapat menghasilkan tekstil pada batang pokok dan batu yang masih kelihatan lembab dan segar. Penggunaan stroke berbeza-beza contohnya stroke titik sahaja dapat menghasilkan berbagai jenis titik yang berbeza bukan dari segi jalinan mala juga penggunaannya (lampiran 1).Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah 3. Kepelbagaian jenis kertas memberi pilihan yang lebih banyak berbanding sutera kapada artis. kemahiran mengendalikan berus dan mencampur air ke dalam dakwat serta pengetahuan tentang sifat jenis kertas dan sutera yang berbeza adalah 3 keperluan asas untuk teknik catan. Biasanya bermula dengan menggunakan berus berbulu kambing yang keras. Penggunaan berus yang betul akan menghasilkan berbagai „brush stroke‟ yang berlainan (lampiran 1). iaitu kedalaman. 3. tetapi kerja „penghalusan‟ menjadi kompleks. Penggunaan berus yang betul akan menghasilkan kesan stroke seperti titik. „Brush stroke‟ boleh dibahagi kepada 2 kategori iaitu “central Point” dan “slanting Point”. Catan Cina mementingkan kemahiran menggunakan berus. Pemandangan gunung berkabus yang dihasilkan melalui titikan-titikan berus yang dicondongkan telah menjadi visi kabus dan hujan. Kesimpulanya.5 Penggunaan warna Biasanya penggunaan warna-warna lembut telah menjadi „trend‟ utama dalam seni catan Cina. Titik-titik condong yang membentuk kepulan-kepulan awan di bawah puncak-puncak gunung dikenali sebagai titik-titik Mi. bulu lain menjadi mudah digunakan. sokongan atau sampingan. gosok berkedut-kedut.4 Teknik Teknik asas lukisan Cina adalah semudah materialnya. Pilihan jenis sutera dan kertas menunjukkan gaya dan teknik artis. Penggunaan warna memainkan peranan seperti peranan utama. Jenis kertas yang paling digemari oleh pelukis dapat menambah satu lagi demensi pada „brush stroke‟. Artis-artis merasakan tiada sesuatu pun yang dapat mengganggu 10 . Dalam catan. celup dan tarik (lampiran 1). mala apabila menjadi mahir dengan bulu kambing. berus biasanya dipenuh dengan dakwat dan dicairkan dengan air untuk mencapai darjah kepekatan yang dikehendaki.

Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah kecantikan berus dan dakwat. Dalam masyarakat timur ia dikaitkan dengan tumbuhan yang sedang membesar membawa simbolik kesegaran dan berharapan. Vermilion Tint Merah tua 9. 7. Ia melambangkan kemeriahan dan kegembiraan Ia juga melambangkan wanita atau gadis yang cantik. Carmine Merah tua / merah gincu 5. Jenis – jenis warna yang biasa terdapat dalan catan Cina adalah seperti darjah berikut: 1. Burnt Sienna Merah gelap seperti darah Coklat burung pipit. Penggunaan sesetengah warna terus menjadi kelaziman dan sesuatu yang mesti pada pelukis catan Cina.6. Indigo Biru nila 3. Merah terang (Cinnabar atau Dan) disamakan dengan 11 .2 Hong (warna merah) Merah adalah warna semasa tumbuhan sedang berbunga dan hidup subur. Black Hitam 3. 3.6. Phthalocyanine Hijau kebiruan 8. Gamboge Tint Kuning rotan 4. yang hampir kering. Cinnabar Tint 6.6 Simbolik warna dalam penggunaan seni catan Cina Warna membawa banyak maksud yang simbolik. Penambahan warna yang sesuai akan memewahkan lagi sesebuah lukisan dan senang meyampaikan pemikiran artis.1 Qing (warna hijau) Hijau ialah warna alam semula jadi. Rouge Tint Merah pipi 2. kadang-kadang maksudnya melangkaui nilai-nilai estetika. Contoh simbolik dalam warna: 3.

3. Berkait rapat dengan asal usul kebudayaan Cina Han.5 Hei (warna hitam) Warna hitam melambangkan sesuatu yang misteri. melambangkan ketakutan dan perbuatan yang jahat. 3.6. Bunyi „Hong‟ juga membawa simbolik berjaya dengan cemerlang. Contohnya pada Hari Raya atau Hari Kebesaran yang lain. Dalam masyarakat Cina. Manakala pemuda pemudi digalakkan memakai pakaian yang berwarna merah atau berwarna terang kerana warna merah melambangkan kegembiraan dan bahagia.3 Huang (warna kuning) Warna dataran rata di utara China. Melambangkan tanda terima kasih dan hormat kepada tanah. oleh sebab itu.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah ketakjuban dan kehidupan yang abadi dalam budaya Cina. Hitam ialah warna yang tidak aktif. Dalam kepercayaan agama.6. warna merah sebagai penanda unggul dan metafora yang membawa tuah. pemuda pemudi dilarang memakai pakaian yang berwarna hitam kerana ia dipercayai akan mendatangkan nasib „suae‟ (malang). 12 . sami Buddha biasanya memakai jubah kuning. Ia boleh mempengaruhi emosi dan fikiran seseorang. Kuning juga dikaitkan dengan maharaja. Dalam agama Buddha warna putih melambangkan kesucian dan berkait rapat dengan bunga teratai.4 Bai (warna putih) Warna alam spiritual upacara kematian dan pengkebumian masyarakat Cina. warna memainkan peranan yang penting. Ia dianggap kurang sopan dan tidak menghormati orang lain sekiranya melawat rumah saudara dengan pakaian demikian.6. 3. warna kuning juga dijadikan warna utama.

7.5 Adanya padat dan jarang Stroke berus perlu adanya padat dan jarang supaya lukisn tidak kelihatan kaku.7.3 Adanya sifat nyata dan kabur Sifat nyata dalam lukisan biasanya memberi sesuatu perasaan lebih berat. Biasanya benda yang dilukis berdekatan dengan paras penglihatan dikatakan objek utama. Tandatangan dan cop kepada hasil seni 13 .8 Cop / mohor Setelah siap melukis dan mewarna.7.7. Tempat meletak cop dan sajak juga ada peraturannya. (lampiran 2) 3.7. Dalam seni lanskap Cina. (lampiran 5) 3. Kemahiran ini perlu difahami supaya pelukis dapat menghasilkan satu lukisan yang dikatakan „elegent‟. (lampiran 3) 3. (lampiran 6) 3.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah 3.1 Pembahagian objek utama dan sekunder Dalam sebuah lukisan lanskap. Peninggalan ruang kosong juga dapat membezakan lapisan lukisan.2 Memberi dan menerima Pemandangan yang berada dalam sesebuah lukisan perlunya ada sifat memberi dan menerima untuk menghasilkan daya kesungguhan dan irama kelembutan dalam lukisan. langkah yang paling akhir ialah meletakkan cop / mohor peribadi dan sajak mewakili mesej yang ingin disampaikan.4 Adanya tempat kosong Meninggalkan tempat kosong merupakan satu teknik yang penting dalam lukisan cina. artis-artis begitu teliti dalam menapis alam semula jadi melalui pengamatan mereka. menjadikan jarak yang jauh lebih jauh dan ruangan yang kosong lebih terasa kekosongan. (lampiran 4) 3.7 Membina Struktur Catan Lanskap Binaan struktur lanskap merupakan topik yang penting dan harus difahami oleh pelajar melukis dan memahirkannya. Ia perlu diambil berat dari segi keseimbangan rung dan keharmonian keseluruhan struktur lukisan. 3. pelukis haruslah memahami struktur mana yang dikatakan sebagai objek utama dan sekunder. lebih nyata dan senang dikesan dalam lukisan.

3. Untuk ilustrasi „deep distance‟ sila lihat Kao K‟o-ming „Streams and Hills Under Fresh Snow‟ di mana pemerhati dibawa ke dalam isi perut hutan dalam satu gerakan yang bersudut tepat dengan permukaan kertas (lampiran 8). idea. (2) perspektif dari depan (frontal plane) gunung melihat ke belakang (rear plane) atau „deep distance‟ dan yang ketiga „level distance‟ iaitu perspektif dari kawasan berdekatan gunung melihat ke arah jauh (Ketiga-tiga perspektif ini juga dirujuk sebagai tinggi (height). (lampiran 9) 3. Ini didefinisikan oleh Kuo seperti berikut : (1) Perspektif dari kaki gunung melihat ke puncaknya atau dipanggil „high distance‟. Bagi contoh „high distance‟ pula sila lihat Wen Pojen „Dwellings of the Immortals amid Streams and Mountains‟ di mana garis penglihatan bergerak secara semulajadi dari bawah ke atas lukisan itu. Bahasa simbol wujud apabila kedua pihak gagal untuk berkomunikasi secara global. Pemerhati terasa seperti mendaki dari kaki gunung ke puncaknya.10 Simbol dalam catan cina Catan Cina yang bersifat simbolik paling diminati dalam masyarakat Cina.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah masing-masing. bergantung kepada satu siri dataran-dataran menurun (receding plane) yang merentangi secara horizontal dari kanan ke kiri (dalam kes ini) atau dari kiri ke kanan (lampiran 7). universal dan mudah difahami.9 Perspektif seni catan lanskap mempunyai interaksi ruang (spatial relationship) yang dipanggil „the three distances‟. Simbol memberi sesuatu makna tanpa terasing dengan imej yang dihasilkan. Inskripsi yang nyata ini adalah satu deklarasi ekspresi diri dan personaliti artis. „Level distance‟ seperti yang didemonstrasikan oleh Kuo Hia. kualiti dan proses. dalam (depth) dan lebar (breadth)). Biasanya simbol yang dihasilkan adalah sesuatu yang lumrah. Simbol berasal dari perkataan Greek „Symbolon‟ atau „tanda‟ iaitu sesuatu imej atau lukisan yang dipilih untuk mewakili objek. bukannya satu penghormatan kepada pihak berkuasa dan bukan juga sebagai tanda dagangan (trademark) barangan untuk ditukarkan dengan beras atau arak. Menurut Kamus 14 . Simbol mempunyai pengertian yang meluas.

menulis tentang sejarah dan kirakira. Justeru itu. Dalam apresiasi seni simbol sering dipaparkan untuk menyampaikan ikonnya secara padat. bukti terletak pada moral (te). memandu kereta. simbol adalah suatu tanda. Ia menerangkan bahawa manusia tidak pernah melihat. Manakala Jacob Korq di dalam bukunya. bergantung pada perikemanusiaan (ren) serta berhibur dalam enam acara seni yang lain. An Introduction to Peotry (1959: 14) menyatakan bahawa: A symbol usually has no physical characteristics at all to justify its abstract meaning. Menurut Budiono Herusatoto (1985: 10). Begitu juga Ernst Cassirer berpendapat bahawa manusia sebagai haiwan yang bersimbol. selalunya simbol atau corak tersebut membawa tema atau mesej yang tersirat. Kesimpulan yang dibuat oleh Durkheim dan Whitehead (1927). yang jelas berbezakannya dengan haiwan. 15 . menemui. lambang dan tanda”. Simbol juga sesuai ditakrifkan sebagai „significance form‟ dalam sesebuah karya seni. Simbol mempunyai perhubungan yang erat dengan manusia dan kebudayaannya. Konfucius berkata: „Motif (tujuan) terletak pada jalan (dao). Needham (1979: 3) bahawa simbolisme adalah penting kerana ia bertujuan untuk menandakan sesuatu yang penting dari segi sosial dan mendorong manusia untuk mematuhi atau mengikuti dan mengenali nilai-nilai yang mereka patut hidup bersamanya. secara ringkas. Oleh itu. ciri atau lambang yang mempunyai makna abstrak. dan mengenali dunia secara langsung. yang cuba memberitahu sesuatu hal atau idea kepada seseorang. iaitu adat. memanah.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Dewan Edisi 3 (1998). manusia digelar sebagai makluk bersimbol. perkataan simbol membawa makna “ sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain.‟ Jarang sekali corak atau simbol yang direka berfungsi hanya sebagai hiasan dalam seni catan Cina. tetapi mengenalinya secara simbol. muzik. Erwin Panofsky menggunakan istilah ikon bagi menyampaikan mesej keagamaan di zaman Renaissance. simbolik ini merupakan ciri khas manusia.

Plum blossom merupakan keindahan dalam musim sejuk.1 Motif flora Motif Catatan i. Dalam perkataan Cina „seed‟ (biji) juga bermaksud anak lelaki. ii.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Contoh-contoh simbol yang biasa dijumpai dalam seni catan Cina: 3. Shi liu (Delima) Buah delima yang mempunyai banyak biji melambangkan kesuburan dan kemewahan. oleh itu buah delima melambangkan harapan untuk mendapat banyak anak lelaki. Mesej yang hendak disampaikan ialah manusia seharusnya tabah dan cekal dalam mengharungi segala lumrah kehidupan. buah delima yang disulam dengan motif delima dihadiahkan kepada pasangan pengantin baru. 16 . Ia seolah-olah mempunyai kuasa yang QuickTime™ an d a TIFF ( LZW) dec omp ress or ar e need ed to s ee this p icture .10. Mei Hua (Plum Blossom) Pokok plum berbunga dari dahan yang kelihatan seolaholah mati. Biasanya sarung bantal yang disulam dengan motif QuickTime™ an d a TIFF (LZW) decomp ressor are need ed to see this p icture . lima kelopak bunga mewakili kehidupan baru di hujung musim sejuk. menakjubkan kerana berbunga di atas dahan yang kelihatan seolah-olah mati. Kehidupan baru dan kegembiraan akan tercapai sekiranya manusia mempunyai sifat seperti bunga plum.

kesabaran dan umur yang berpanjangan. Catatan Song (Pokok Pine) Melambangkan ketabahan. Mou Tan (Bunga peony) Digelar sebagai „Permaisuri Bunga‟ kerana kemewahan warnanya dan bauan yang wangi. juga cinta dan keindahan sifat kewanitaan. Ia juga melambangkan maruah dan kegembiraan. iv. Pokok pine yang tua dan berbonggol tumbuh subur di tepi tebing gunung yang tinggi melambangkan seseorang yang mempunyai cita-cita yang mulia dan QuickTime™ and a TIFF (LZW) deco mpressor are neede d to se e this picture. rasuah). bunga peony adalah simbolik kepada musim bunga.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Motif iii. Walaupun ianya ditiup angin dan ribut ( politik. Oleh itu ia melambangkan kehidupan yang sejati walaupun masalah menghadapi disebabkan bencana alam atau buatan manusia sendiri. istimewa. Pokok pine tetap kekal di situ bertahun-tahun. 17 .

kesesuaian dan kegigihan untuk terus hidup dalam sebarang cuaca. vi.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Motif Catatan v. Daunnya dipercayai mempunyai menggunakan kuasa menyucikan dahan (dewi Kuan Yin untuk setangkai willow menyelamatkan manusia yang hidup dalam kesusahan) digunakan untuk upacara membersihkan kubur semasa perayaan Ching Ming. Kayu pokok willow dipercayai digunakan untuk berinteraksi dengan alam roh. Buluh dikaitkan dengan nasib yang baik Quic kTime™ and a TIFF ( LZW) deco mpr essor ar e neede d to se e this picture. Liu (Pokok Willow) Pokok ini dikaitkan dengan kecantikan wanita kerana daunnya yang panjang dan tirus. Ju (Buluh) Sebagai rumpun yang sentiasa menghijau. kerana namanya sama dengan perkataan „permintaan‟. ketahanan. Motif willow ini terdapat di tembikar biru putih pada abad ke 18. Kadang-kadang dikhususkan kepada „ singsong‟ (penyanyi wanita) atau pelacur. buluh yang lentuk dan angun mewakili kualiti kekuatan. 18 . Reka bentuk motif ini berdasarkan kepada cerita pasangan kekasih yang menghadapi banyak rintangan untuk berkahwain. Pokok ini juga melambangkan persahabatan dan batang willow dihadiahkan kepada pengambara semasa hendak bertolak ke destinasi baru.

3. membesar dengan akar yang panjang dan dalam. Ia mengandungi semangat yang tidak dapat dicemari. Contoh-contoh motif fauna adalah seperti berikut: 19 . Jika beliau tidak berdaya berbuat demikian. Bunga teratai mempunyai dua makna dalam bahasa Cina.10.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Motif vii. biasanya ia melambangkan status dan memberi petunjuk astronomi. Islam melarang penggunaan perlambangan manusia dalam hasil ciptaan seni kerana dikhuatiri manusia akan terdorong kepada perbuatan yang syirik dan kufur. satu ialah perkataan yang sama maksudnya dengan „kedamaian dan keharmonian‟ dan yang kedua bermaksud‟nasib baik yang berulang‟. beliau akan dicampakkan ke dalam api neraka. Catatan Lian Hua (Bunga teratai) Bunga teratai menandakan kesucian. Namun tetapi motif fauna dalam masyarakat Cina amat penting dalam membawa simbolik yang unik.2 Motif fauna Motif fauna dilarang dalam kesenian Islam. Larangan ini terkandung di dalam Hadith yang mengatakan bahawa seseorang pengukir patung akan diperintahkan oleh Allah untuk memberi nyawa kepada patung ciptaannya itu. serta kuntuman yang indah di kawasan paya yang suram.

Naga muncul secara berpasangan berlingkar di dalam awan atau berenang di dalam ombak. Yu.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Motif Catatan i. prestij dan mobiliti. wujud dalam bentuk seekor naga kuning yang melonjak keluar daripada tubuh ayahnya yang telah meninggal dunia. Kuda-kuda ini sering digambarkan dalam keadaan berlari pantas dengan kaki tidak mencecah tanah. Ma (Kuda) dikait rapat dengan ketenteraan dan kebangsawanan. Ia membawa lambing keberanian. ii. Menurut mitos lama. Naga bertanding untuk mendapatkan „disc‟ (simbol matahari) Naga adalah simbol kekuatan maharaja. Kuda QuickTime™ an d a TIFF (LZW) decomp resso r are need ed to see this picture . Kuda putih secara legenda dikait dengan pengangkutan agama Buddha ke India dan melambangkan penyebaran ilmu pengetahuan. digunakan dan amat mustahak dalam perlambangan kebudayaan Cina. Long (Naga) Tidak dapat dinafikan naga adalah lambang yang selalu QuickTime™ and a TIFF (LZW) decompressor are needed to see this picture. Simbol sembilan jenis naga diukir di Beijing „Forbidden City‟. kekuatan dan perlindungan. Orang Cina percaya naga adalah binatang yang mempunyai kuasa transformasi dan boleh menurunkan hujan. Ada sembilan jenis naga yang dikenali. mewakili semua sifat-sifat yang mewakili kekayaan. nenek moyang asal masyarakat Cina. 20 .

Biasanya ia dilukis bersama dengan Naga untuk melambangkan perkahwinan yang bahagia (keseimbangan yin dan yang). Feng Huang (Phoenix) Burung phoenix ialah satu komposisi spiritual dan fizikal. Menurut cerita mitos Feng Huang adalah burung yang boleh terang QuickTime™ an d a TIFF (LZW) decomp ressor are need ed to see this p icture . Ia juga melambangkan pencapaian yang tinggi.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Motif Catatan iii. ia juga dianggap sebagai simbol panjang umur. Bulu Feng Huang yang berwarna-warni melambangkan kecantikan. terus ke syurga. Tie (Rama-rama) Salalunya dikaitkan dengan roh nenek mayang dan peringatan. kemewahan dan baik hati. Oleh kerana bunyi „rama-rama‟ ini serupa dengan perkataan seseorang yang telah berumur. ia sebagai simbol Maharani. 21 . iv.

Masyarakat Cina biasanya mendoakan rezeki yang berlebihan semasa menyambut perayaan Tahun Baru Cina dan ia juga dihadiah dalam bentuk lukisan kepada sahabat yang berjaya dalam perniagaan agar mereka murah rezeki. Li Yu (Ikan Kap) Melambangkan kekayaan.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Motif Catatan v. vi. 22 . burung bangau ini dikatakan boleh membawa tuah dari “nan hai sian tau” iaitu pulau selatan dalam syurga. berlebihan). kecantikan dan keanggunan. Batu-batu dan gunung-ganang yang biasa dilukis dalam sanshui (lukisan pemandangan) dikaitkan dengan keabadian. Dalam cerita dongeng masyarakat Cina. kura-kura dan ling-zhi (sejenis cendawan) yang melambangkan panjang umur. Biasanya burung bangau dikategori bersama dengan rusa. Li Yu sama bunyi dengan „liyu‟ (keuntungan. Simbol membawa dewa ke syurga melambangan pegawai tinggi di dalam istana China (politik). kebal daripada kematian secara Masyarakat Cina mempercayai simbol-simbol tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka ke arah keamanan dan kegembiraan. Ikan kap juga adalah simbol usia yang panjang kerana dipercayai semulajadi. He (Burung Bangau) Burung Bangau melambangkan kehidupan yang kekal abadi.

Taoisme sebenarnya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam persekitarannya. Contohnya bila ada langgit mesti adanya bumi (gunung– ganang). 4. Jadi.M. kesetiaan dan ketahanan. Pertentangan adalah sesuatu yang positif dan ia perlu untuk mengekalkan keseimbangan yang sedia wujud di alam ini. Falsafah masyarakat orang Cina berkait rapat dengan ajaran Taoisme dan Confuciusnisme. Kuala Lumpur: Universiti Malaya menjelaskan tentang seni lukis dalam tamadun China banyak dipengaruh oleh falsafah orang Cina. 23 . Gaya dan teknik seni catan Cina berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Cina Seng Yan Chuan dan Fan Pik Wah dalam kertas kerja mereka yang berjudul Tamadun China: Kesenian dan Kaligrafi. Taoisme yang menegaskan bahawa setiap perkara yang wujud di dunia ini dijadikan dalam keadaan yang bertentangan. Kaum lelaki diberi peluang belajar dan bergembara. oleh sebab itu kebanyakan pelukis adalah terdiri daripada kaum lelaki. dalam masyarakat orang Cina lebih mementingkan dan memandang tinggi terhadap kaum lelaki. Bengkel Pengajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia. lelaki mewakili Yang kerana memiliki ciri-ciri yang baik. Yang mewakili unsur positif dan Yin pula adalah lambang yang negetif.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah kestabilan. Perempuan mewakili Yin kerana memiliki ciri-ciri negetif dan pasif seperti lemah. binaan struktur juga dalam bentuk bertentangan. Dalam seni catan lanskap Cina. dingan dan mempunyai keinginan tidak terkawal. 16 April. pokok dilukis dalam keadaan „memberi‟ dan „menerima‟. 1956:275). Yin-Yang diandaikan mempunyai asal usul Austronesia China Selatan (Needham. Dalam kehidupan menusia. begitu juga objek ada yang „nyata‟ dan ada yang „kabul‟. Gunung dan lautan sering digambar bersama-sama dan apabila disatukan masing-masing melambangkan hidup yang panjang dan nasib yang baik. 1998. Pasangan yang saling bertentangan dikenali sebagai Yin dan Yang. Ajaran Taoisme diasaskan oleh Lao Tze seorang ahli falsafah kuno yang hidup pada abab ke-5 S.

sama seperti imej yang terlukis itu sendiri. tatasusila. Ia bukan satu agama tetapi merupakan tertib mengajar manusia bagaimana bertingkah laku. Melukis merupakan satu cara untuk mereka meluahkan perasaan dan meyampaikan falsafah diri melalui hasil karya lukisan. Bapanya bernama Shuh Liang Heih. Dengan adanya ringkasan maka imaginasi dan permerhatian dapatlah mengagak. Agama Confucius telah diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain sehingga ia menjadi sebahagian daripada kepercayaan norma dan peraturan yang perlu diikuti oleh orang Cina. Ajaran Tao mengajak penganutnya hidup secara sederhana dan tidak cuba menentang segala ketentuan alam. Umpamanya: Akar pelukis memikirkan sebuah idea. Mereka mempunyai sembilan anak perempuan dan kepingin seorang anak lelaki. kesopanan dan adab sebagai seorang manusia. Confucius merupakan ajaran tentang moral. yang tidak tersudah. „Lebih sedikit terlukis maka lebih banyak tersuara”. Di dalam latihan ini mesti diuji satu paradoks. ibunya bernama Chiang Tsai. tangannya pula terus melukis ideanya seringkas yang mungkin. Lantaran itu kekayaan tidak menjadi matlamat hidup penganut Tao. Terdapat beberapa 24 . hidup sebagai anggota masyarakat disebuah negara. berhubung dengan orang. Paradoks tersebut ialah. kecewa dan mereka membawa diri merantau untuk mencari ketenangan. mereka cuba mencantumkan keharmonian di antara apa yang dilihat oleh mata dengan apa yang dibuat oleh tangan. Kebanyakkan pelukis pada zaman dahulu pernah mengalami kehidupan yang berliku-liku. bila pelukis menghasilkan lukisan. Masyarakat Cina adalah masyarakat Patrilinear. Untuk mendapat kemahiran diwajibkan latihan yang bersungguh-sungguh dan teratur serta mengembara dan meneroka keindahan alam ini. Prinsip asas ajaran Confucius adalah tentang adat baik dan budi pekerti yang tinggi. Agakan ini merupakan penerokaan di dalam dunia yang putus-putus. iaitu meletakkan kaum lelaki pada kedudukan yang lebih utama dan dominan. Jadi. ketika yang ajab dimana masa telah dibekukan dan dunia diaturkan dengan selamat. Ajaran Confucius diasaskan oleh Kung Fu Tze yang lahir pada 551 sebelum masihi. Ia mermelukan juga kemahiran yang agak istimewa. Seperti mana yang telah dibincangkan di atas kaum lelaki berpeluang belajar dan berilmu pengetahuan yang tinggi. yang berlalu sehingga terjumpa suatu sudut suci zaman kebayian.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Ajaran Taoisme juga menegaskan bahawa hidup manusia bersifat sementara.

Chun tze merangkumi sifat-sifat baik seperti merendah diri. bersikap sederhana dan segala tindak tanduknya tidak keterlaluan. Jen dapat membangkitkan semangat rajin bekerja. Manusia dapat hidup berkasih sayang. dan Konsep Kesederhanaan. Kekuatan itu bukan datangnya daripada susuatu kuasa ghaib atau pun alam mistik. jadi dalam lukisan seni lanskap Cina didapati manusia atau objek ciptaan manusia biasanya bersaiz kecil jika dibandingkan dengan keagungan alam. Jen mewakili sifat-sifat yang baik dan positif di dalam kendiri seseorang. Mereka tidak mudah putus asa dan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. pragmatik. Jen. giat berusaha. Dengan ajaran sebegini masyarakat Cina dipimpin oleh Kung Fu Tze supaya tidak berbalah. Mereka yang 25 . dan melakukan kerja untuk kebaikan masyarakat keseluruhan. Kehidupan bumi dipengaruhi oleh kekuatan di langit. berkrisis dan tidak berebut kepentingan di duniawi.2 Konsep Jen atau perikemanusian Seseorang itu dianggap mempunyai keperimanusiaan yang tinggi apabila melakukan kebajikan terhadap sesama manusia. Kedua-duanya saling bergantung untuk terus wujud.1 Konsep Langit-bumi Langit dan bumi mempunyai hubungan yang rapat. Dengan adanya sifat Jen. Jen adalah bersifat sejagat dan keunivesalannya berupaya menyatupadukan manusia dalam satu lingkungan kehidupan yang serupa. 4. 4. Chun Tze. Melalui hasil karya lukisan. Li.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah konsep dalam ajaran Confucius antaranya ialah Konsep Lamgit-bumi. Mereka yang memiliki Jen tidak mempunyai kepentingan diri dan mereka sanggup melakukan pengorbanan untuk memenuhi tuntunan Jen. iaitu dengan melukis keindahan langit dan keagungan gunung ganang. tetapi wujud di dalam diri sesorang. jadi pelukis cuba menunjukkan kebaktian mereka kepada langit. saling faham memahami. kita dapat membaca sanubari seseorang pelukis. 4. pelukis melukis alam semula jadi yang dipaparkan di kaca mata pelukis dengan seberapa benar atau seberapa asli yang mungkin.3 Konsep Chun Tze atau keperibadian yang agung Manusia agung harus mempunyai sifat Chun Tze pada dirinya.

Marilah kita tanamkannya semula di gunung-gunung: Dimana-mana mereka diletakkan di dalam bekas atau pasu bunga. Sajak itu biasanya memberi ajaran atau memberi didikan moral kepada si pemerhati. Chun Tze akan melahirkan manusia yang berakhlak. Contohnya dalam „Orchids on rocks‟ boleh diterjemahkan seperti berikut: Orkid asalnya adalah tumbuhan gunung.4 Li atau Keserasian Manusia pada asasnya lemah dan memerlukan bimbingan para pendeta serta sarjana untuk mencapai hidup yang sejahtera. 4. 26 . Sebaik-baik jalan yang ditempuhi oleh manusia ialah jalan pertengahan. Justeru itu jiwa yang tenang dapat menghasilkan lukisan yang mempunyai kuasa ketenangan dan seterusnya melahirkan satu perasaan ketinggian dan isipadu (volume) yang besar. 4.seperti kata pepatah. Kejayaan tidak mendatangkan rasa bongkak kepada dirinya. Kesederhanaan membolehkan seseorang berada dalam ketenangan dan dapat membuat pertimbangan yang rasional serta tidak mudah didorong oleh emosinya. Kegagalan tidak pula mengundang kemarahan atau kejengkilan. jadi pelukis biasanya berilmu dan berpengetahuan luas.5 Kesederhanaan Salah satu aspek ajaran Confucius ialah jalan tengah yang dirujukkannya sebagai kesederhanaan. Dalam lukisan mereka biasanya sajak yang ditulis menggunakan ayat dan makna yang baik. Ini bermakna seseorang itu jangan keterlaluan dalam melakukan sesuatu.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah memiliki peribadi Chun Tze tidak mudah putus asa atau kecewa serta bersedia berdepan dengan segala cabaran yang mendatang. Mengapa tidak biarkan mereka diselubungi kabus dan awan. yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. dan dengan akhlak yang dimiliki manusia dapat hidup tenang dan sentosa. Sifat ini amat penting untuk seseorang pelukis semasa menjalankan aktiviti melukis.

dan semua pengalaman hidupnya boleh dihasilkan semula dengan berus dan ditinggalkan sebagai bukti melalui penggunaan dakwat.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah 5. lukisan orang-orang Cina ringkas pembinaannya. Tetapi kalau sebuah lukisan itu disediakan rangkapan pantun atau puisi oleh pelukisnya. Kerekter orang-orang Cina berlainan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. seperti mana yang biasa dilukis oleh artis seni catan lanskap Cina. Oleh itu. Lukisan pada mereka adalah satu makanan dan baja rohani. Asas seni catan Cina tidak boleh lagi diasingkan kepada lukisan. Mereka melukis mengikut cara mereka tersendiri dan jarang dipengaruhi oleh bangsa lain. maka senanglah peminatpeminatnya menentukan maksud sebenar lukisan itu. Kesimpulannya Masyarakat Cina adalah memandang tinggi kepada bidang seni lukis. Kini ia adalah idea puitis yang diekspresikan melalui berus-berus dan dakwat. Semua yang dipelajari baik daripada segi stail dan tradisi. atau menghasilkan lukisan tanpa perkataan tetapi mempunyai emosi yang puitis. hasil-hasil kerja yang terbaik akan sentiasa berada di tempat yang tinggi bersama-sama kabus dan awan. Mereka mementingkan „erti‟ dan „maksud‟ lukisan dan tidak pada „rupa‟ lukisan itu. segala yang diperhatikan dalam alam semulajadi pelukis. tambahan kepada mereka yang gagal dalam kehidupan. Seni ini dianggap sebagai suatu alat yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan mereka seharihari. Dengan demikian. lukisan tertentu yang sebatin sejiwa dengannya. Artis mempunyai pilihan: menulis puisi dan mempersembahkannya dalam bentuk kaligrafi. 27 . Kadang-kadang pelukis boleh leka duduk berseorangan sambil memandang lukisan-lukisan yang digantung pada dinding. adalah memainkan peranan yang amat penting. penulisan kaligrafi dan puisi.

Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah CARTA GRAFIK SISTEM KEBUDAYAAN Organisasi Kekerabatan/ Sosial Bahasa Teknologi Kebudayaan Religi Ekonomi Kesenian Seni Catan Cina 28 .

Sutera berkualiti tinggi SISTEM PENGETAHUAN Symbol yang mempunyai makna tersendiri RELIGI Tao Confucius 29 . pelukis biasanya mempunyai pengalaman hidup yang pahit BAHASA Ada sajak yang menggunakan bahasa tinggi untuk sampaikan masej KESENIAN Catan Cina TEKNOLOGI Dakwat yang mempunyai mutiara.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah MODAL KAJIAN SENI CATAN CINA MATA PENCARIAN Catan dijual untuk menyara hidup ORGANISASI Maharaja memberi sokongan penuh.

Dick Hartoko. 1995. hal. 2000. 2001. 1984. 57 – 73 ____________. Artikel Dewan Budaya. 1997. Bhd. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Six Centuries Of Islamic Art In China. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. hal. Budaya Warna. 110 – 115 Cheu Hock Tong. Zen. ___________. 1995. Rahman. 1997. Abdul Latif abu Bakar.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Rujukan ___________. Bhd. 30-32 30 . 2000. Dali. 217 – 221 Jasman Ahmad & Rosnah Ramli. 1 – 3 Joseph Chan. hal. China: Jundical Person. Azharudin Mohd. 244 – 247 Boris Parnickel & Para Penulis. Mad Aros.14-16 Ann Wan Seng. hal. Artikel Dewan Budaya. 73 . hal. Manusia dan Seni. 20 – 26 Jyh Wee Sew. 2000. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. Selangor: Associated Educational Distributors (M) Sdn. 1996. Chinese Brush Painting. Kumpulan Esei Pilihan: Pendidikan Seni dan Muzik. Hal. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1953.76 Editor:Mohd Johari Ab. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Kebudayaan Nusantara: Kepelbagaian Dalam Kesatuan. Kebudayaan Melayu Di Ambang Abad Baru. Melaka Bandar Raya Bersejarah Negeri Berbudaya. A Pratical Guide. Hamid. 1995. Masyarakat Cina: Siri Kebudayaan Masyarakat Malaysia. Selangor: Farjar Bakti. hal. Hal. Hal.Singapore: Times Editions. Pengantar Estetik. 2004. Siri Sejarah Fajar Bakti: TITAS 2. 50 – 82 Hanapi Dollah & Lokman Mohd. 1996. hal. Spirit-Calligraphy & Painting. Yogyakarta: Kanisius. Confucianism In Chinese Culture. Bhd. Kuala Lumpur: Jabatan Persuratan Melayu UKM. Azhar Hj. Kepercayaan Orang Cina. Hamidah Abdul Hamid. Kuala Lumpur: Islamic Arts Museum Malaysia. Suffian Mansor dan Zulkanain Abd. Selangor: Pelanduk Publications Sdn. Pendidikan seni Visual dan Muzik.

(1994). A Mini Encyclopeadia Of Chinese Crafts. Kuala Lumpur. 1983.179 Siti Zainon Ismail. Kuala Lumpur : Heinemann Asia. Bhd. hal. 1989. Tamadun Cina: falsafa. London: Tiger Books International. Lun Yu Pembicaraan Confucius. Singgapore: Times Book International. hal. Iberahim Hassan. Sanento Yuliman. 1989. Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. 1998. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. hal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 51 – 54 Mustafa Haji Daud. Nasir Iberahim. Masterpieces of Chinese Art.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Lok Chong Hoe. 1999. 1997. Bhd. Dua Seni Rupa. Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan seni. Ong Hean Tatt. Chinese Art. hal. Selangor: Malindo Printers Sdn. Jarkata: Yayasan Kalam. Mohamed Ali Abdul Rahman. Pulau Pinang: USM. London: Thames and Hudson Ltd. Bandung: STISI Press. 31 . Bhd. Nasr. 16. Rhonda and Jeffrey Cooper. Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan. 1997. 2001. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. Bhd.19. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. 1996. 174 . Legend Of The Chinese „ Lung‟. Sharifah Alwiah Alsagoff. 36-38 Md. Stalberg Ruth Nesi. Falsafah Pendidikan. S. Tjetjep Rohendi Rohidi. 1991. 2003. Kuala Lumpur: Eastern Dragon Press. H. 1996. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001. 254 – 259 Obaidellah Haji Mohamad. Percikan Seni. Pandangan Hidup dan Aspek-aspek Kesenian. hal. 1984. Chinese Plant Symbolisms. 74 – 76 Roberta Helmer. Sejarah Seni Dunia. Selangor: Pelanduk Publications Sdn. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Tamadun Dunia STPM. Ong Hean Tatt. Mary Tregear. 2002. Mazlan Bin Mohamad. : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ltd. Y. Seni Dalam Ritual Agama. Chinese Painting And Calliggrapny. 10 -15 Wan Go Weng. 1996.Seni dan Kebudayaan SSP 6513 2003-01356 Salsabila Tang Abdullah Valery M. New York: Dover Publications. hal. 32 . Sumandiyo Hadi. Singapore: Times Editions Pte. Indonesia: Yayasan Untuk Indonesia. Garrett. 2000. Antigues Arts & Crafts In Hong Kong. 1978.