You are on page 1of 2

LAPORAN SANDARAN NPQEL

OLEH:
MOHAMMAD ABDUL AZIZ B. HAJI MOHD. SALLEH

LAPORAN SANDARAN NPQEL


OLEH:

621230085401

SMU3 NPQEL AMBILAN 1/2013

MOHAMMAD ABDUL AZIZ B. HAJI MOHD. SALLEH

621230085401 NAMA PENSYARAH PENYELIA: TUAN HJ. ZAMRI B. ABU BAKAR

SMU3 NPQEL AMBILAN 1/2013 LAPORAN SANDARAN DISERAHKAN KEPADA NAMA BAKI PENSYARAH PENYELIA: INSTITUT AMINUDDIN TUAN HJ. ZAMRI B. ABU BAKAR SEBAGAI MEMENUHI KEPERLUAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL LAPORAN SANDARAN PEMIMPIN DISERAHKAN KEPADA PENDIDIKAN KEBANGSAAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI (NPQEL) SEBAGAI MEMENUHI KEPERLUAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (NPQEL)