You are on page 1of 57

UJIAN BULANAN PERTAMA - SET 1

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Tujuan Akta Kanak-kanak 2001 diwujudkan adalah untuk A menghukum ibu bapa yang tidak melindungi anak-anak B memberi kesedaran kepada orang ramai supaya melindungi kanak-kanak C menjaga dan melindungi kanak-kanak D membantu perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak 8 Keluarga harmoni bermaksud A ahli keluarga yang mementingkan diri sendiri B keluarga yang penuh dengan masalah C keluarga yang tidak mempunyai hubungan mesra D keluarga yang hidup bersama-sama dalam suasana yang aman, tenteram dan penuh dengan kasih sayang 9 Ibu bapa yang bertanggungjawab wajib menghantar anak-anak mereka untuk mendapat pendidikan di A sekolah C pusat kebajikan B hospital D pusat serenti Syurga terletak di bawah tapak kaki ibu 10 Ungkapan di atas sinonim dengan agama A Kristian C Buddha B Islam D Hindu 11 Apakah yang dimaksudkan dengan kepercayaan? A Hal-hal yang berada di luar jangkaan pemikiran individu B Perkara-perkara yang mesti dilaksanakan C Sesuatu perkara yang dipercayai sejak turuntemurun dan mempunyai nilai-nilai moral D Cara mendisiplinkan diri

2 Apakah hak yang diperlukan oleh seorang anak daripada ibu bapa mereka? A Kemewahan C Alat permainan B Penderitaan D Kasih sayang 3 Apakah nilai-nilai yang perlu ditekankan dalam membina keluarga yang harmoni? I Bertolak ansur III Kesederhanaan II Berhemah tinggi IV Iri hati A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 4 Antara berikut, yang manakah merupakan perayaan yang disambut oleh kaum Cina? I Hari Deepavali III Tahun Baru Cina II Hari Wesak IV Hari Raya Aidilfitri A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 5 Berikut merupakan peranan ibu di rumah, kecuali A mendidik anak-anak supaya menjadi insan berakhlak B mencari nafkah untuk keluarga C menyediakan makan dan minum untuk anakanak dan suami D menjaga kesihatan anak-anak 6 Apakah tujuan pantang larang diwujudkan? A Supaya dapat mendisiplinkan diri dengan nilai-nilai moral B Untuk menakutkan generasi muda C Supaya tidak diganggu oleh makhluk halus D Sebagai menghadkan perbuatan seseorang

12 Apakah sikap yang perlu diamalkan untuk membina keluarga bahagia? I Bertolak ansur III Bekerjasama II Bertegur sapa IV Bermasam muka A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 13 Apakah hak kanak-kanak dari segi kehidupan? I Mendapat tempat tinggal yang selamat dan selesa II Mendapat kasih sayang daripada keluarga III Mendapat perlindungan daripada penderaan IV Mendapat pakaian yang baik dan sempurna A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 14 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan tanggungjawab kanak-kanak.

7 Gambar di atas menunjukkan cara menghormati ahli keluarga bagi kaum A Cina C India B Melayu D Kristian

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

20 Keluarga yang harmoni ialah keluarga yang dibentuk berasaskan A kebendaan C kekayaan B kasih sayang D kejahilan 21 Apakah ciri-ciri semangat persaudaraan? I Bantu-membantu III Saling memahami II Bertolak ansur IV Irihati A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 22 Bagaimanakah cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan? I Mementingkan hari lahir sendiri II Meraikan ulang tahun perkahwinan ibu bapa III Menjaga adik semasa ketiadaan ibu bapa IV Menjaga datuk yang sakit A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 23 Anak-anak yang sering mendapat pujian dan penghargaan daripada ibu bapa akan menjadi A anak yang keras kepala B anak yang meninggi diri C anak yang bersemangat untuk belajar D anak yang murung dan pendiam 24 Berikut merupakan perkara-perkara yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sempurna, kecuali A disisih oleh keluarga B mendapat pemeriksaan dan rawatan secukupnya C mendapat makanan dan minuman yang secukupnya D mendapat pendidikan yang sempurna 25 Apakah kesan kepada kanak-kanak yang mengalami penderaan fizikal? I Fikiran terganggu II Tertinggal dalam semua perkara III Banyak kesan-kesan luka di badan IV Tidak bergaul dengan orang lain A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 26 Berikut merupakan kesan negatif pergaulan kepada kanak-kanak, kecuali A membelakangkan keluarga B dapat bertukar-tukar pendapat dengan rakanrakan C banyak masa dihabiskan di luar D terpengaruh dengan rakan 27 Antara berikut, yang manakah kesan yang akan berlaku terhadap anak-anak yang disisihkan? I Berasa terpinggir dan dipulaukan II Mengurangkan tekanan

A I, II dan III B I, III dan IV

C II, III dan IV D Semua di atas

15 Berdasarkan gambar di atas, apakah hak yang diperolehi oleh kanak-kanak tersebut? A Mendapat pendidikan B Mendapat makanan yang seimbang C Berpeluang menyertai aktiviti keluarga D Mendapat perlindungan dari segi fizikal 16 Berikut merupakan kemudahan awam yang terdapat di sekolah, kecuali A perpustakaan C padang B bilik komputer D hospital 17 Setiap murid bertanggungjawab menjaga harta benda sekolah seperti I meja III peralatan sukan II telefon awam IV cermin tingkap A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

18 Pada pendapat anda, mengapakah perempuan tua itu berada di tempat seperti dalam gambar di atas? A Ketiadaan anak-anak B Anak-anak yang tidak mengenang jasa telah menghantarnya ke rumah orang-orang tua C Kerelaan hatinya berada di rumah jagaan orang-orang tua D Kehilangan anak-anak tersayang 19 Kemudahan awam yang biasa menjadi mangsa vandalisme ialah I telefon awam III perhentian bas II hospital IV tandas awam

III IV A B

Berasa rendah diri Berubah menjadi pendiam I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV Ibu bapa dihormati agar mendapat keberkatan daripada Tuhan

28 Pernyataan di atas berkaitan dengan agama A Kristian C Buddha B Islam D Hindu

32 Amalan di atas biasanya dilakukan oleh orang Islam pada ___________. A Hari Raya Aidilfitri B Hari Raya Aidiladha C Awal Muharram D Hari Maulidur Rasul

29 Apakah pantang larang yang boleh dikaitkan dengan kaum dalam gambar di atas? A Tidak dibenarkan memotong kuku pada waktu malam B Dilarang makan dalam gelap C Anak gadis dilarang duduk di atas tangga D Wanita mengandung tidak dibenarkan merendam cadar dalam air panas 30 Amalan-amalan yang dapat mengharmonikan hubungan kekeluargaan dalam agama Islam adalah I sembahyang berjemaah II menghormati ahli keluarga yang meninggal dunia dengan tidak menyambut perayaan pada tahun tersebut III mengadakan upacara bersembahyang bagi memperingati nenek moyang yang telah meninggal dunia IV amalan bermaaf-maafan sesama keluarga pada hari raya A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 31 Berikut adalah benar tentang amalan-amalan yang dapat mengharmonikan hubungan kekeluargaan bagi agama Kristian, kecuali A makan besar bersama ahli keluarga pada malam tahun baru B berkongsi masalah bersama anggota keluarga C bersembahyang di gereja pada setiap hari Ahad D memberi hadiah pada hari Krismas

33 Apakah nama perayaan yang disambut oleh kaum di atas? A Hari Wesak C Hari Raya Aidiladha B Hari Ponggal D Tahun Baru Cina Amalan memandikan anak dengan minyak herba 34 Pernyataan di atas berkaitan dengan kaum A Sikh C Melayu B India D Cina 35 Apakah kesan terhadap kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan? A Sentiasa dalam ketakutan B Fikiran terganggu C Tidak terdedah dengan orang D Tertinggal dalam segala hal 36 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan sebuah keluarga harmoni bagi kaum Melayu.

37 Berikut merupakan contoh kata-kata luahan kasih sayang terhadap keluarga, kecuali A saya sayang ibu B keluargaku, syurgaku C aku benci akan ayah dan ibuku D ibu, engkaulah ratu hatiku

38 Mengapakah generasi muda sekarang tidak sanggup menjaga ibu bapa mereka yang sudah tua? I Sibuk dengan kerjaya masing-masing II Malu mempunyai ibu bapa yang sudah tua III Penerimaan dingin oleh suami atau isteri terhadap ibu bapa IV Tidak mampu untuk menjaga ibu bapa A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas Bertukar-tukar pendapat dengan rakan Minda berkembang Mengurangkan tekanan 39 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai sikap A pendendam C peramah B murung D pemaaf 40 Hari Thaipusam dirayakan oleh kaum A Iban C Cina B Kadazan D India 41 Apakah amalan yang sering diamalkan oleh kaum Cina pada malam menjelang Tahun Baru Cina? A Makan bersama tetamu B Makan besar C Makan kecil D Makan jamuan 42 Penganut agama Kristian akan pergi bersembahyang di gereja pada hari A Isnin C Ahad B Jumaat D Sabtu 43 Kita boleh meluangkan masa bersama dengan anak-anak dengan cara I menonton televisyen sendirian di dalam bilik II berjoging bersama-sama III pergi bercuti di tempat-tempat menarik bersama-sama IV makan malam bersama-sama A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 44 Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal, rohani dan mental kanakkanak? A Otak C Usia B Tempat lahir D Pemakanan 45 Generasi pemimpin masa hadapan ialah A golongan remaja yang menganggur

B remaja yang terlibat dengan vandalisme C orang tua D kanak-kanak yang terdidik 46 Apakah agama yang mengajar penganutnya mengamalkan cara hidup yang sederhana dalam segala aspek kehidupan? A Kristian C Islam B Buddha D Hindu 47 Mengapakah Hari Kanak-Kanak Sedunia disambut? A Untuk mencari kanak-kanak pintar B Untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa supaya tidak terlalu memanjakan anak-anak C Satu pengiktirafan terhadap hak kanak-kanak D Untuk memilih kanak-kanak terbaik 48 Setiap agama di dunia ini mementingkan A kasih sayang kepada ibu bapa B kasih sayang terhadap pelancong C kasih sayang kepada rakan-rakan D kasih sayang sesama manusia 49 Gambar berikut merupakan harta benda sekolah, kecuali

50 Apakah hak yang diperolehi oleh kanak-kanak dalam gambar di atas? A Mendapat pendidikan B Berpeluang menyertai aktiviti sekolah C Mendapat makanan seimbang D Mendapat perlindungan dari segi fizikal

BAHAGIAN B A Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan hak kanak-kanak tersebut.

(4 markah)

Senaraikan enam tanggungjawab kanak-kanak. 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (6 markah)

UJIAN BULANAN PERTAMA - SET 2

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. keluarga tanpa berbelah bahagi D Membantu adik yang menghadapi masalah dalam kerja sekolah 6 Apakah ciri-ciri kasih sayang? I Hormat-menghormati II Cemburu III Prihatin IV Toleransi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 7 Ajaran Buddha menitikberatkan kesederhanaan dari segi ________, perlakuan dan pertuturan. A keimanan C kecantikan B pemikiran D keluasan

1 Apakah tanggungjawab kanak-kanak seperti yang terdapat dalam gambar di atas? A Menjaga maruah diri dan keluarga B Menghormati ibu bapa dan orang yang lebih dewasa C Menjaga kebersihan diri D Belajar dengan bersungguh-sungguh 2 Antara berikut, yang manakah contoh hak kanakkanak dari segi penyertaan? A Kanak-kanak berhak mendapat pendidikan secara formal B Kanak-kanak berpeluang berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya C Kanak-kanak berhak mendapat makanan dan pakaian yang secukupnya D Kanak-kanak berhak mendapat perlindungan daripada penderaan secara fizikal dan seksual 3 Berikut merupakan keluarga harmoni mengikut perspektif agama Hindu, kecuali A menekankan tentang hubungan kasih sayang antara ahli keluarga B setiap anggota keluarga perlu menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga yang lain C anggota keluarga yang muda perlu menghormati ahli keluarga yang lebih dewasa D mengamalkan cara hidup yang harmoni dengan masyarakat sekeliling 4 Bagaimanakah cara untuk kita menjaga kemudahan awam dan kawasan persekitaran? I Tidak membuang sampah di merata-rata tempat II Mematuhi peraturan yang ditetapkan III Melaporkan kepada pihak yang berkenaan jika ada kerosakan IV Menconteng dan merosakkannya seperti harta sendiri A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 5 Antara berikut, yang manakah peranan seorang abang dalam melahirkan keluarga yang harmoni? A Memastikan anggota keluarga selamat dan selesa di rumah B Membantu ibu menjaga adik dan mengemas rumah C Memberi kasih sayang kepada semua ahli

8 Antara berikut, yang manakah cara anda menghormati bapa anda dalam situasi di atas? A Mengucapkan salam dan bertanya khabar B Berdoa bersama-sama C Tidak mengganggu kosentrasi bapa anda ketika membaca buku D Menghidangkan air kepada bapa anda dan kawan-kawannya 9 Apakah faedah yang diperolehi oleh murid yang melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan? A Mereka akan semakin lalai terutamanya dalam mengulang kaji pelajaran B Tidak menghormati orang yang lebih tua C Boleh bertolak ansur dengan kawan-kawan D Malas untuk melakukan kerja 10 Antara berikut, yang manakah kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan? I Perhentian bas III Komuter II Telefon bimbit IV Pondok telefon A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 11 Kegiatan merosakkan kemudahan awam dikenali sebagai A mat rempit C animisme B gengsterisme D vandalisme 12 Penganut agama manakah yang mempercayai bahawa syurga terletak di bawah tapak kaki ibu? A Agama Islam C Agama Kristian B Agama Buddha D Agama Hindu

13 Tujuan kanak-kanak dihantar ke sekolah ialah A untuk mengisi masa lapang mereka B untuk mengenali guru-guru yang mengajar C untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran D untuk menimba ilmu pengetahuan 14 Berikut merupakan alasan mengapa saya perlu pergi ke sekolah, kecuali A guru akan mendidik saya menjadi insan yang berguna B saya tidak perlukan kelulusan yang tinggi untuk mencapai cita-cita C saya dapat menggunakan ilmu yang dipelajari sepanyang hayat D saya mahu menjadi seorang yang berpelajaran 15 Apakah hak kanak-kanak dari segi kehidupan? I Mendapat pakaian yang cukup II Mendapat makanan dan minuman yang secukupnya III Mendapat kasih sayang daripada keluarga IV Mendapat tempat tinggal yang selamat dan selesa A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas 16 Pilih pernyataan yang benar. A Dalam masyarakat India, datuk dan nenek biasanya akan tinggal berasingan dengan anak-anak mereka B Menjaga, menghormati dan menyayangi ibu bapa adalah satu kewajipan dalam agama Islam C Penganut agama Kristian hanya Mementingkan kehidupan yang penuh kasih sayang sahaja D Penganut agama Hindu hanya memandang remeh terhadap nasihat yang diberikan oleh datuk mereka 17 Berikut merupakan ciri-ciri keluarga yang harmoni, kecuali A mempunyai hasad dengki B saling menghormati antara satu sama lain C saling memahami dan bekerjasama D saling menyayangi antara satu sama lain 18 Berikut merupakan kesan positif pergaulan kepada kanak-kanak, kecuali A minda berkembang B mempunyai ramai rakan C tidak mendengar nasihat ibu bapa D dapat bertukar-tukar pendapat dengan rakan

19 Kanak-kanak perlu diberi perlindungan dari aspek I emosi III sosial II fizikal IV seksual A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 20 Apakah perkara yang paling asas dalam hidup kita? A Keperluan C Kehendak B Kebersihan D Keistimewaan 21 Apakah kepentingan rawatan kepada kanakkanak? A Untuk membiasakan anak-anak dengan persekitaran di hospital B untuk menggalakkan anak-anak berjumpa doktor C Bagi menambahkan daya tahan antibodi dalam badan anak D Untuk memastikan anak-anak sentiasa dalam keadaan sihat 22 Berikut merupakan kemudahan awam yang terdapat di kawasan perumahan, kecuali A padang awam C telefon awam B perhentian bas D makmal komputer Anak gadis dilarang menyanyi sewaktu memasak di dapur kerana dikhuatiri mendapat suami tua 23 Pernyataan di sebelah adalah berkaitan dengan pantang larang bagi masyarakat A Cina C Melayu B Iban D India Datuk dan nenek biasanya akan tinggal di dalam rumah bersama anak dan cucu mereka 24 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan masyarakat yang mengamalkan agama A Buddha C Islam B Hindu D Kristian 25 Apakah kesannya sekiranya anak-anak diberi makanan yang tidak seimbang? A Anak sihat dan cerdas B Anak menjadi hiperaktif C Anak akan lebih berdaya saing untuk belajar D Anak-anak akan menjadi pasif dan mempunyai masalah kesihatan 26 Antara berikut, yang manakah merupakan pantang larang yang menjadi kepercayaan masyarakat India?

A Mempercayai bahawa ibu mengandung tidak boleh merendam cadar di dalam air panas B Kanak-kanak tidak boleh bermain pada waktu senja kerana takut diganggu makhluk halus C Mempercayai hantu, penunggu atau roh akan bersama-sama menjamah makanan apabila seseorang makan di dalam gelap D Anak gadis dilarang menyanyi sewaktu memasak kerana dikhuatiri mendapat suami tua 27 Berikut merupakan amalan-amalan yang dapat mengharmonikan hubungan kekeluargaan mengikut agama Islam, kecuali A amalan bermaaf-maafan sesama keluarga pada hari raya B sembahyang berjemaah C berkumpul di rumah pada hari raya D makan besar bersama ahli keluarga pada malam tahun baru Kesejahteraan anak-anak bergantung kepada cara anak melayan ibu bapanya 28 Pernyataan di atas berkaitan dengan agama A Islam C Hindu B Kristian D Buddha 29 Perkara yang sering dilakukan oleh umat Islam pada hari raya ialah A bersalam-salaman dan bermaaf-maafan B sembahyang Jumaat C berpuasa D makan makanan yang manis 30 Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perkembangan kanak-kanak? I Baka III Pergaulan II Pemakanan IV Tempat tinggal A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Upacara bersembahyang bagi memperingati nenek moyang yang telah meninggal dunia 31 Pernyataan di atas berkaitan dengan agama A Hindu C Buddha B Islam D Kristian

III Tidak dibenarkan memotong kuku pada waktu malam IV Kanak-kanak dilarang bermain pada waktu senja A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 33 Apakah agama yang tidak menyambut hari perayaan pada tahun tersebut apabila ada ahli keluarganya yang meninggal dunia? A Buddha C Kristian B Hindu D Islam 34 Berikut merupakan keperluan asas bagi kanakkanak, kecuali A makanan C kereta B tempat tinggal D pakaian 35 Antara berikut, sikap yang manakah boleh dicontohi oleh seorang murid? A Tidak menyimpan peralatan sukan selepas menggunakannya B Tidak menjaga kebersihan tandas C Merosakkan kemudahan awam di sekolah D Mengemas dan menyusun buku di perpustakaan Soalan 36 dan soalan 37 berdasarkan gambar di bawah.

36 Keluarga dalam gambar di atas menganut agama A Buddha C Islam B Hindu D Kristian 37 Tempat sembahyang bagi penganut agama ini ialah A kuil B tokong C masjid D gereja Mempercayai kesejahteraan anak-anak bergantung kepada cara anak melayan ibu bapanya 38 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A agama Islam C agama Buddha B agama Hindu D agama Kristian

32 Apakah pantang larang yang menjadi kepercayaan kaum di atas? I Anak gadis dilarang duduk di atas tangga II Dilarang makan dalam gelap

39 Berdasarkan gambar di atas, apakah agama yang dianuti oleh mereka? A Agama Buddha C Agama Islam B Agama Kristian D Agama Hindu 40 Berikut merupakan perayaan yang disambut oleh penganut agama Islam, kecuali A Hari Raya Aidilfitri B Hari Raya Aidiladha C Good Friday D Awal Muharram 41 Apakah tujuan kemudahan awam disediakan oleh pihak kerajaan kepada rakyat? A Menjaga imej negara B Memberi keselesaan dan kemudahan kepada rakyat C Menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh negara D Menarik perhatian pelancong datang ke Malaysia 42 Pilih gambar di bawah yang bukan merupakan harta benda sekolah.

lain II Mendapat peluang untuk berinteraksi dengan rakan sebaya III Mendapat perlindungan daripada penderaan secara fizikal IV Berpeluang mengembangkan bakat yang sedia ada A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 46 Gambar yang manakah di bawah bukan merupakan hak kanak-kanak?

Kanak-kanak berhak mendapat kasih sayang dan perhatian daripada kedua ibu bapanya 47 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan hak kanak-kanak dari segi A kehidupan C perlindungan B penyertaan D perkembangan Sembahyang berjemaah dapat membentuk sebuah keluarga yang harmoni 48 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan agama A Kristian C Buddha B Islam D Hindu

43 Masyarakat Cina mempercayai pantang larang bahawa ibu yang mengandung tidak boleh merendam cadar dalam air panas kerana A dibimbangi akan mendapat suami tua B bimbang diganggu oleh makhluk halus C bimbang bayi yang bakal lahir akan mengelupas kulitnya D bimbang ditumbuhi bisul 44 Antara berikut, pihak yang manakah terlibat dalam memupuk kesedaran alam sekitar? I Individu III Pendatang asing II Masyarakat IV Pihak sekolah A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 45 Apakah hak kanak-kanak dari segi perkembangan? I Mendapat pendidikan seperti kanak-kanak

49 Kita boleh memberi perlindungan kepada kanakkanak dengan cara I membiarkan kanak-kanak membesar dengan sendiri II memberikan pendidikan yang sempurna III mencegah daripada berlakunya penderaan fizikal IV melindungi kanak-kanak daripada bencana alam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 50 Berikut merupakan kebaikan mengamalkan agama dan kepercayaan, kecuali A kesejahteraan keluarga terjamin B negara akan berada dalam keadaan porakporanda C masyarakat menjadi lebih prihatin dan bertamadun D keluarga akan bahagia

BAHAGIAN B A Tandakan (3) pada situasi yang betul dan (7) pada situasi yang salah. 1 2 3 4 5 6 Ibu Rozila membenarkan Rozila berkawan dengan anak jirannya. Cikgu Rosyam selalu melebihkan murid lelaki dalam segala hal. Pergaulan bebas Radhil dengan kutu malam itu mendapat perhatian daripada kedua ibu bapanya. Sofea tidak menyertai setiap aktiviti sukan yang diadakan di sekolah kerana malas. Rohayu tidak mendapat sokongan moral daripada keluarganya ketika mengadakan persembahan nyanyian di sekolahnya. Ramesh tidak percaya pada pantang larang yang diamalkan oleh keluarganya turun temurun. ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) )

(6 markah) B Tuliskan pantang larang bagi golongan masyarakat di bawah. 1 Masyarakat Melayu : (i) __________________________________________________________

(ii) __________________________________________________________ 2 3 Masyarakat Cina Masyarakat India : : (i) (i) __________________________________________________________ __________________________________________________________ (4 markah)

UJIAN BULANAN KEDUA - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menceriakan sekolah? I II Bergotong-royong membersihkan kawasan sekolah Mengecat dan melukis mural di dinding-

dinding sekolah III Mengadakan pertandingan kelas tercantik IV Memperbanyakkan tong-tong sampah supaya murid mudah membuang sampah A I, II dan IV C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas 2 Antara berikut, yang manakah merupakan cara menjaga kemudahan awam? I Tidak menconteng dan merosakkannya II Segera melaporkan kepada pihak yang berkenaan jika ada kerosakan III Menggunakan dengan cermat IV Mengambil kesempatan merosakkannya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 3 Bilakah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ditubuhkan? A 1907 C 1882 B 1883 D 1908

A B C D

Percaya kepada Jesus yang dianggap sebagai anak Tuhan Percaya kepada dewa-dewi kelahiran semula (samsara) selepas mati Percaya bahawa terdapat lapan jalan untuk manusia mendapat keamanan sesudah mati (nirwana) Percaya kepada kewujudan Allah S.W.T

9 Rukun tetangga merupakan sebuah badan sukarela yang bernaung di bawah A Jabatan Perpaduan Negeri B Jabatan Perpaduan Mukim C Jabatan Perpaduan Rukun Tetangga D Jabatan Perpaduan Negara Salib 10 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan lambang agama A Hindu C Kristian B Buddha D Islam 11 Berikut merupakan tugas utama majlis daerah, kecuali A menjaga keselamatan masyarakat setempat B mengutip cukai pintu C menyediakan tempat perniagaan yang terurus D menguruskan kebersihan dan kecantikan bandar 12 Apakah juadah istimewa yang dihidangkan pada sambutan Tahun Baru Cina? I Kuih kapit III Ketupat II Daging panggang IV Kuih bulan A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 13 Kita boleh menghargai anggota rukun tetangga dengan cara A menghadiahkan mereka dengan sesuatu yang istimewa B menjaga dan melindungi mereka C bersimpati kepada mereka D menghormati dan berterima kasih di atas khidmat yang mereka berikan Al-Quran dan Sunnah 14 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan pegangan hidup penganut agama A Buddha C Kristian B Islam D Hindu 15 Antara berikut, yang manakah merupakan upacara yang diamalkan oleh masyarakat India? A Mencukur rambut B Berkhatan

4 Bagaimanakah cara untuk kita menjaga alam sekitar? I Menanam pokok-pokok di kawasan persekitaran II Membuang sampah di merata-rata tempat III Menanam tin-tin kosong atau tayar buruk IV Mengamalkan budaya bersih A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 5 Berikut merupakan contoh bencana yang memerlukan khidmat anggota bomba dan penyelamat, kecuali A banjir C kebakaran B kemalangan D kes rompakan 6 Mengapakah kita digalakkan menjaga kebersihan tandas awam? A Untuk mendisiplinkan diri B Tandas ialah tempat yang ramai pengunjung C Mencerminkan keperibadian negara D Menonjolkan kebersihan kepada warga asing Adat melenggang perut 7 Pernyataan di sebelah adalah berkaitan dengan adat kaum A India C Cina B Kadazan D Melayu 8 Antara berikut, yang manakah merupakan kepercayaan agama Hindu?

C D

Melenggang perut Upacara Karumaati

16 Berikut merupakan agensi tempatan, kecuali A PEMADAM B rukun tetangga C Jabatan Bomba dan Penyelamat D majlis daerah 17 Apakah tujuan penubuhan majlis daerah? A Meninjau kesibukan jalan raya B Memberi maklumat kepada penduduk C Menyelenggara kemudahan awam yang disediakan untuk keselesaan rakyat D Memantau kejayaan dan kecemerlangan penduduk kampung 18 Siapakah pengasas agama Buddha? A Samsara B Siddharta Gautama C Jesus Kristus D Brahman 19 Berikut merupakan adat resam di peringkat kelahiran bagi masyarakat Cina, kecuali A Kollic Catti C mencukur rambut B berpantang D memberi nama 20 Apakah perayaan yang disambut oleh penganut agama Islam? I Maal Hijrah II Maulidur Rasul III Hari Raya Aidilfitri IV Hari Raya Aidiladha A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas 21 Mengapakah kita dilarang melakukan pembakaran secara terbuka? A Akan menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi B Akan menyebabkan berlakunya pencemaran tanah C Akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara D Akan menyebabkan berlakunya pencemaran air 22 Apakah tujuan sambutan Hari Deepavali? A Sempena tahun baru mengikut kalendar masyarakat Cina B Meraikan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan C Mengenang hari kematian pengasasnya D Mengenang kelahiran Jesus Kristus 23 Bagaimanakah cara untuk mengekalkan warisan seni budaya kepada generasi muda? I Memperkenalkan warisan seni budaya kepada anak-anak

Mengamalkan adat resam yang diwarisi oleh nenek moyang III Mengadakan lawatan ke tempat-tempat yang mempunyai kaitan dengan warisan budaya IV Mengadakan pertandingan memakai pakaian moden A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 24 Apakah warna yang dianggap bertuah bagi masyarakat Cina? A Biru C Hitam B Hijau D Merah 25 Berikut merupakan tempat yang banyak terdapat kemudahan awam, kecuali A rumah C pasar B sekolah D hospital 26 Kitab suci bagi agama Kristian ialah A Al-Quran C Bible B Veda D Tripitaka

II

27 Gambar di atas menunjukkan rakyat menghargai warisan budaya melalui A tarian tradisional B pakaian tradisional C permainan tradisional D seni mempertahankan diri 28 Pihak yang manakah bertanggungjawab mengekalkan warisan budaya di Malaysia? I Pihak sekolah III Masyarakat II Pelancong asing IV Individu A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas 29 Berikut merupakan peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat, kecuali A melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran B menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran C menyediakan tempat rekreasi yang menarik D memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran 30 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan agama Islam? I Umat Islam percaya kepada kewujudan Allah SWT II Masjid dan surau adalah tempat beribadat III Ajaran Islam berfokus kepada keharmonian diri dan alam sekitar

IV Al-Quran dan sunnah merupakan pegangan hidup A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 31 Hari Krismas Good Friday Hari Easter

perhentian bas

36 Apakah agama yang mempercayai dua rukun? A Buddha C Islam B Kristian D Hindu Lembu adalah haiwan suci bagi penganutnya 37 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan agama A Hindu C Buddha B Kristian D Islam Merisik Meminang Bertunang Akad nikah

Pernyataan di atas berkaitan dengan perayaan yang disambut oleh penganut agama A Islam C Kristian B Buddha D Hindu

32 Bagaimanakah cara menjaga tandas awam? A Membiarkan tandas kotor selepas menggunakannya B Memastikan tandas dibersihkan selepas menggunakannya C Membuang sampah ke dalam lubang tandas D Menconteng dinding tandas selepas menggunakannya 33 Kawasan yang bersih dan ceria akan dapat I menjaga imej tempat tinggal II mengurangkan tekanan kerja individu III mengelakkan pencemaran IV mewujudkan keselesaan dan keharmonian A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 34 Pilih gambar di sebelah yang menunjukkan peranan majlis daerah.

38 Pernyataan di atas berkaitan dengan adat urusan perkahwinan bagi kaum A India C Melayu B Cina D Kadazan 39 Apakah tempat ibadat bagi mereka yang beragama Kristian? A Kuil C Masjid B Tokong D Gereja 40 Berikut merupakan peranan rukun tetangga, kecuali A menyediakan tempat rekreasi yang menarik B memelihara kesejahteraan kawasan sekitar C mencegah dan mengawal pendatang tanpa izin D menyelia serta memantau keselamatan penduduk 41 Bagaimanakah cara untuk kita menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat apabila berlaku sesuatu bencana? I Terus ke balai bomba yang berdekatan dengan tempat kejadian II Menelefon talian 994 III Membuat laporan di balai polis IV Berteriak memanggil anggota bomba dari tempat kejadian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 42 Antara berikut, yang manakah merupakan khidmat sosial yang diberikan oleh anggota majlis daerah? I Menanam pokok bunga II Menjaga keselamatan III Menjalankan penyiasatan tentang kebakaran IV Menyembur asap untuk menghalau nyamuk di kawasan perumahan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

35 Berikut merupakan kemudahan yang disediakan oleh majlis daerah, kecuali A perpustakaan awam B bank C pejabat pos

43 Kemudahan awam yang disalahgunakan menyebabkan A pelawat bangga dengan negara kita B pemimpin berasa senang hati dengan sikap ahli masyarakat C orang kurang upaya lebih sukar hidup D masyarakat hidup selesa

B C D

Rukun tetangga Majlis daerah Polis Diraja Malaysia

44 Berdasarkan gambar, apakah kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan? A Perhentian bas C Jalan raya B Masjid D Taman permainan 45 Berikut merupakan cara untuk kita mengekalkan warisan budaya, kecuali A menghadiri majlis-majlis yang bertemakan warisan budaya B mempelajari seni warisan budaya C tidak memakai pakaian yang melambangkan warisan budaya kita kerana malu D menyimpan khazanah warisan budaya dengan baik

47 Apakah agensi yang berperanan untuk mencegah perkara di atas? A Rukun tetangga B Angkatan Tentera Malaysia C Majlis daerah D Jabatan Bomba dan Penyelamat 48 Apakah juadah istimewa yang biasanya dihidangkan pada pagi Hari Raya Aidilfitri? I Rendang III Nasi himpit II Ketupat IV Vadai A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas Muruku Tosai Kari ayam

49 Pernyataan di atas berkaitan dengan makanan tradisional kaum A Melayu C Cina B India D Iban 50 Kaum wanita India memakai ______ di tengahtengah dahi mereka. A gelang C subang B cincin D pottu

46 Apakah agensi tempatan yang mempunyai tanggungjawab seperti dalam gambar di atas? A Jabatan Bomba dan Penyelamat

BAHAGIAN B A Senaraikan lima tugas utama Jabatan Bomba dan Penyelamat. 1 __________________________________________________________________________________ 2 __________________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________________________ 5 __________________________________________________________________________________ (5 markah) B Senaraikan lima tugas majlis daerah. 1 __________________________________________________________________________________ 2 __________________________________________________________________________________ 3 __________________________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________________________ 5 __________________________________________________________________________________ (5 markah)

UJIAN BULANAN KEDUA - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul.

1 Apakah nilai yang perlu ada pada anggota bomba dan penyelamat semasa menjalankan tugas? I Berani III Mudah putus asa II Tegas IV Gigih A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2 Apakah nilai yang perlu ada dalam diri masyarakat untuk menjayakan kempen kitar semula? I Peka terhadap isu-isu alam sekitar II Menyayangi alam sekitar III Gigih dan bersemangat IV Kasih sayang terhadap sesama manusia A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Penganut agama ini percaya bahawa terdapat lapan jalan untuk manusia mendapat keamanan sesudah mati 3 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan agama A Islam C Buddha B Kristian D Hindu 4 Berikut merupakan contoh sikap seorang yang bertanggungjawab, kecuali A memperlahankan televisyen sebagai menghormati waktu azan B membasuh pinggan mangkuk selepas makan C membersihkan halaman rumah pada cuti hujung minggu D membuang sisa makanan di merata-rata tempat 5 Apakah kegunaan jejantas yang disediakan oleh pihak kerajaan? A Untuk mencantikkan kawasan B Untuk memudahkan orang awam melintas dengan selamat C Untuk menunjukkan kekayaan negara yang mampu membina pelbagai kemudahan D Untuk melatih rakyat supaya rajin bersenam

7 Apakah permasalahan yang sering dihadapi oleh orang ramai di kawasan tempat tinggal mereka? I Gangguan bau busuk II Sampah tidak dikutip III Parit atau longkang tersumbat IV Rumput tidak dipotong A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 8 Apakah agama rasmi negara kita? A Islam C Kristian B Hindu D Buddha 9 Antara berikut, amalan yang manakah berkaitan dengan agama Buddha? A Membuat archanai B Bermeditasi C Mendengar khutbah di masjid D Menghulurkan sumbangan di gereja Menulis nama bayi di atas beras kunyit 10 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan adat dalam upacara kelahiran kaum A Melayu C India B Kadazan D Cina 11 Apakah akibatnya terhadap suku kaum Negrito Jahai yang bermain atau mentertawakan ramarama, pepatung dan monyet? A Akan mendapat busang B Akan menyebabkan malapetaka C Akan ditimpa nasib yang malang D Akan memperolehi kesusahan seumur hidup 12 Berikut merupakan aktiviti yang boleh dianjurkan oleh rukun tetangga untuk mengukuhkan perpaduan rakyat, kecuali A acara sukan dan rekreasi B sambutan perayaan C gotong-royong membersihkan kawasan D aktiviti membina rumah untuk penduduk kampung yang miskin 13 Apakah yang dimaksudkan dengan komitmen? A Tulisan rasmi yang mengandungi pernyataan dan persetujuan tentang sesuatu B Lebih berkesan C Memberikan sepenuh tenaga dan perhatian D Cekap dan memperlihatkan kemahiran tertentu

6 Apakah tujuan agensi tempatan yang memiliki logo di atas diwujudkan? I Mencegah jenayah II Melaksanakan dasar integrasi nasional III Mengeluarkan lesen perniagaan IV Memelihara, meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas

14 Perpustakaan dibina adalah bertujuan untuk A tempat individu berhibur B memperolehi buku secara percuma C tempat mengulang kaji pelajaran D memberi kesenangan kepada murid bermain di dalamnya Membantu kerajaan membudayakan perpaduan dalam kalangan rakyat 15 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan peranan agensi A majlis daerah B rukun tetangga C Polis Diraja Malaysia D Angkatan Tentera Malaysia 16 Apakah yang dimaksudkan dengan polusi? A Keadaan ekonomi yang meleset B Sesuatu yang sentiasa mengganggu atau menghantui fikiran seseorang C Penindasan D Pencemaran 17 Berikut merupakan perayaan yang disambut oleh penganut agama Kristian, kecuali A Hari Easter C Thaipusam B Hari Krismas D Good Friday Berpantang Bercukur Memberi nama

kepada masyarakat? I Membolehkan kanak-kanak bermain bola keadaan riang dan selamat II Membolehkan masyarakat setempat membuat aktiviti senaman III Boleh menganjurkan kelas tambahan atau projek kemasyarakatan IV Boleh mengadakan majlis perkahwinan atau rumah terbuka A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 22 Gambar berikut merupakan kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan, kecuali

18 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan adat dalam upacara kelahiran kaum A Melayu C Cina B India D Kadazan 19 Perayaan Deepavali disambut oleh mereka yang beragama A Islam C Hindu B Buddha D Kristian

23 Apakah kepentingan kemudahan awam kepada rakyat? I Memudahkan rakyat membuat panggilan kecemasan II Memudahkan rakyat membuang sampah di tempat yang sepatutnya III Memberi keselesaan kepada rakyat IV Memberi kemudahan kepada ibu bapa di rumah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 24 Berikut merupakan cara-cara menjaga harta benda sekolah, kecuali A menggunakan komputer dengan cermat B menjaga kebersihan tandas C tidak memulangkan peralatan muzik yang telah digunakan ke bilik muzik D menjaga peralatan sukan dengan baik 25 Apakah kesan pencemaran udara? A Boleh merosakkan kulit B Boleh menyebabkan hujan asid C Boleh menyebabkan tanah runtuh D Merosakkan alat pendengaran 26 Apakah kitab suci bagi penganut agama Buddha? A Veda C Al-Quran B Bible D Tripitaka Percaya akan balasan syurga dan neraka pada hari kebangkitan iaitu hari kiamat

20 Apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula? A Sesuatu yang bernilai B Pemprosesan barangan lama untuk dijadikan barangan baru C Sesuatu yang sentiasa mengganggu atau menghantui fikiran seseorang D Keadaan ekonomi yang meleset

21 Apakah kepentingan kemudahan awam di atas

27 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan kepercayaan bagi penganut agama A Islam C Kristian B Buddha D Hindu

33 Adat apakah yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam gambar di atas? A Majlis akad nikah B Majlis pertunangan C Bercukur D Bersanding 34 Berikut merupakan juadah istimewa yang disediakan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri, kecuali A nasi himpit C rendang B ketupat D vadai 35 Antara cara untuk kita menghargai alam sekitar ialah I mengitar semula barangan II menanam semula pokok-pokok bagi menggantikan pokok-pokok yang telah ditebang III tidak membuang sampah di merata-rata tempat IV melakukan pembakaran terbuka A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 36 Apakah langkah positif yang boleh diambil seandainya sesuatu kawasan persekitaran kotor? I Membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab II Mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan III Memerhatinya sahaja tanpa sebarang tindakan IV Merungut setiap hari kepada pihak yang bertanggungjawab A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran 37 Apakah agensi yang mempunyai tanggungjawab di atas? A Polis Diraja Malaysia B Majlis daerah C D Jabatan Bomba dan Penyelamat Rukun tetangga

28 Gambar di atas menunjukkan tempat ibadat bagi masyarakat yang beragama A Islam C Hindu B Buddha D Kristian

29 Berikut adalah benar tentang gambar di atas, kecuali A bertukar-tukar hadiah B bersembahyang di pagi raya C bermain salji D menanti kemunculan santa claus 30 Apakah tujuan adat melenggang perut dilakukan oleh masyarakat Melayu? A Untuk memudahkan proses kelahiran B Dapat mengelakkan daripada perut buncit C Untuk memastikan perut tidak kembung D Untuk membuang kotoran yang ada di perut 31 Kaum apakah yang mengamalkan upacara Karumaati? A India C Cina B Melayu D Iban

32 Apakah kesalahan yang dilakukan oleh individu di atas? A Tidak melihat kiri dan kanan sebelum melintas B Tidak menahan kenderaan yang lalu-lalang semasa hendak melintas C Tidak menggunakan jejantas ketika hendak melintas D Tidak mempunyai sikap yakin ketika ingin melintas

38 Antara berikut, yang manakah merupakan kitab suci agama Islam? A Tripitaka C Al-Quran B Bible D Veda 39 Pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan lesen perniagaan ialah A Angkatan Tentera Malaysia B Jabatan Bomba dan Penyelamat C majlis daerah

rukun tetangga Memudahkan pejalan kaki menyeberang jalan 45 Pernyataan di atas berkaitan dengan kemudahan A jejantas C perhentian bas B tandas awam D taman rekreasi 46 Individu yang suka merosakkan kemudahan awam patut dikenakan A hukuman mati C hukuman penjara B hukuman rotan D kompaun 47 Berikut merupakan cara untuk menjaga alam sekitar, kecuali A membuang sampah di merata-rata tempat B mengamalkan budaya bersih C menanam tayar buruk dan tin-tin kosong D menanam pokok-pokok di kawasan persekitaran kita 48 Apakah yang akan terjadi apabila sampah sarap tidak di buang di tempat yang sepatutnya? A Penduduk akan hidup dengan aman dan harmoni B Kehidupan masyarakat akan lebih ceria C Rakyat akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit D Negara akan disanjung di mata dunia 49 Apakah maksud norma? A Pakaian tradisional B Keadaan ekonomi yang meleset C Peraturan atau ketentuan yang menjadi kebiasaan D Adat sesuatu kaum

40 Apakah persediaan yang dilakukan untuk menyambut Hari Keamatan? I Membawa buah tangan untuk datuk dan nenek di kampung II Menyediakan bahan untuk majlis kesyukuran III Balik kampung sekiranya tinggal di tempat yang jauh IV Ibu bapa menyediakan ang pow A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 41 Masjid merupakan tempat umat Islam A bersembahyang B membeli-belah C bersiar-siar dan mengambil gambar D beristirahat 42 Apakah maksud adat resam? A Adat yang baru dicipta oleh masyarakat sekarang B Adat yang diwarisi oleh satu-satu kaum sahaja C Adat yang diwarisi secara turun-temurun bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum D Adat yang akan diwarisi sekiranya boleh mendatangkan faedah

43 Adat yang dijalankan di atas adalah berkaitan dengan kaum A Melayu C India B Cina D Kadazan

44 Suku kaum Melayu Asli Jakun percaya perlakuan membuang sisa makanan di merata-rata tempat akan A ditimpa nasib yang tidak baik B mendapat busung C menyebabkan malapetaka D mendapat pelbagai jenis penyakit

50 Pihak sekolah boleh memainkan peranan berikut dalam membantu mengekalkan warisan budaya, kecuali A mengadakan pameran kebudayaan B mengadakan lawatan ke pameran kebudayaan C mengadakan kempen kitar semula D mengadakan pertunjukan dan persembahan warisan budaya

BAHAGIAN B A Cari dan tandakan perkataan yang tersembunyi di dalam kotak di bawah dengan bantuan pembayang yang diberikan.

U G F I W F B H A E C E

B R D X Q I G X S I P R

R O P B I J C D G D U Q

C Y M S T F T E D K Z M

X J P B S W N S U F D R

Q E O U A T S N T V A Y

E T K O Y Q T Z B M G O

L S A X Y E R H U Z X C

M F T O T K K B L G L X

W I U A M M P H Z V K W

Q N N N D A C L E I M N

V G Z P C L U N L H F T

G O B Q J O Y R J W K Y

H A R E A D S I L J A M

1 2 3

Memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran Memunggut cukai pintu rumah di kawasan pentadbirannya Menguruskan kebersihan dan kecantikan bandar Membantu kerajaan membudayakan perpaduan dalam kalangan rakyat Memelihara, meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat (3 markah)

B Nyatakan langkah-langkah untuk mewujudkan keceriaan dan kebersihan kawasan persekitaran. 1 2 3 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

4 5 6 7

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (7 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Penganut agama Hindu percaya kepada dewa dewi kelahiran semula selepas kematian iaitu A Samsara C Jesus Kristus B Brahman D Nirwana

Dia memakai ceongsam ketika menyambut perayaan Tahun Baru Cina 2 Dia merujuk kepada A Jamilah B Endok Anak Galau C Yap Chee Siew D Ravisamy 3 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kepercayaan penganut agama Islam? A Percaya bahawa syurga terletak di bawah tapak kaki ibu B Percaya bahawa kesejahteraan anak-anak bergantung kepada cara anak melayan ibu bapa C Percaya keharmonian keluarga mendapat keberkatan dari Tuhan D Percaya bahawa ibu bapa merupakan orang yang sangat dimuliakan lebih daripada segala-galanya 4 Antara berikut, yang manakah merupakan kegiatan vandalisme? A Mencuri barang di pasar raya B Memecahkan pintu tandas C Membuli rakan sekolah D Melepak di kedai kopi 5 Kanak-kanak berhak mendapat perlindungan daripada I penderaan seksual II penderaan fizikal III penderaan emosi IV penderaan mental A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 6 Siapakah yang berperanan melibatkan penyertaan murid dalam setiap aktiviti yang diadakan di sekolah? A Guru C Masyarakat B Ibu bapa D Datuk dan nenek 7 Kehidupan yang sempurna bagi seorang kanakkanak ialah apabila mereka I mempunyai tempat tinggal yang selesa dan selamat II mendapat pemeriksaan dan rawatan kesihatan III menagih simpati untuk mendapatkan sedikit makanan dan minuman IV mendapat pendidikan yang sempurna A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 8 Apakah perkara yang wajib dilakukan oleh orang lelaki Islam pada hari Jumaat? A Bersalam-salaman dan bermaaf-maafan B Membaca al-Quran C Sembahyang Jumaat

Berpuasa

9 Berikut merupakan barang-barang yang boleh dikitar semula bagi mengurangkan pencemaran dan pembaziran, kecuali A kertas C botol plastik B kayu D kaca 10 Penganut agama Islam akan berpuasa pada bulan A Ramadhan C Zulkaedah B Zulhijjah D Rejab

11 Apakah pantang larang yang boleh dikaitkan dengan kaum di atas? I Percaya ibu mengandung tidak boleh merendam cadar dalam air panas II Percaya hantu, penunggu akan sama-sama menjamah makanan apabila makan di dalam gelap III Percaya bahawa kanak-kanak dilarang bermain pada waktu senja IV Percaya anak gadis dilarang menyanyi sewaktu memasak di dapur A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 12 Apakah ciri-ciri keluarga yang harmoni? I Anggota keluarga saling berkelahi antara satu sama lain II Anggota keluarga saling bertolak ansur III Anggota keluarga saling hormatmenghormati IV Anggota keluarga saling sayang-menyayangi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 13 Antara berikut, yang manakah termasuk dalam kawasan persekitaran? I Sekolah II Kawasan kediaman III Tempat awam IV Kawasan perumahan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 14 Pilih padanan yang betul. I Buddha - Hari Thaipusam II Kristian - Good Friday III Islam - Maulidur Rasul IV Hindu - Easter A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 15 Agensi tempatan yang manakah perlu dihubungi jika berlaku kebakaran di tempat tinggal kamu?

A B C D

Rukun tetangga Jabatan Bomba dan Penyelamat Majlis daerah PEMADAM

segi A kehidupan B penyertaan

C D

perkembangan perlindungan

16 Apakah fungsi penubuhan rukun tetangga? I Mencegah jenayah II Membimbing dan mendidik masyarakat setempat ke arah kerukunan, permuafakatan dan kemesraan III Memungut cukai pintu rumah di kawasan pentadbirannya IV Melaksanakan dasar integrasi nasional A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas

22 Apakah yang akan berlaku kepada penduduk yang tinggal di kawasan yang mempunyai persekitaran seperti gambar di atas? I Kualiti hidup akan merosot II Mencemarkan imej masyarakat setempat III Mudah dijangkiti penyakit IV Wujudnya suasana yang selesa A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas 23 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan peranan dan tanggungjawab majlis daerah.

17 Apakah agama yang boleh dikaitkan dengan gambar di atas? A Kristian C Buddha B Hindu D Islam 18 Agama Islam menyeru umatnya berpegang kepada A kitab Veda B kitab Bible C kitab Tripitaka D al-Quran dan sunnah 19 Apakah tujuan penubuhan Kelab Kebudayaan di sekolah? I Menggalakkan murid menghormati warisan turun-temurun II Memperkenalkan warisan budaya kepada murid-murid III Untuk menghapuskan pengaruh budaya asing yang semakin menular IV Untuk bertanding dengan kelab-kelab yang lain di sekolah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 20 Berikut merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam budaya lama, kecuali A tarian tradisional B pakaian tradisional C irama rock D bahasa Kanak-kanak patut mendapat pendidikan secara formal 21 Pernyataan di atas adalah hak kanak-kanak dari

A B

I, II dan III I, II dan IV

C D

I, III dan IV II, III dan IV

Meronda untuk menjaga keselamatan kampung 24 Apakah kebaikan yang diperoleh daripada aktiviti di atas? A Kawasan kampung menjadi bersih B Dapat mencergaskan badan C Dapat mencegah kes-kes khalwat D Dapat mencegah jenayah

Berkhatan 25 Pernyataan di atas berkaitan dengan adat resam kaum A Cina C India B Melayu D Iban

BAHAGIAN B A Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan cara untuk menjaga kemudahan awam tersebut.

( 14 markah )

Tuliskan BETUL pada pernyataan yang betul dan SALAH pada pernyataan yang salah. 1 Murid-murid sekolah tidak perlu dididik untuk menjaga harta benda sekolah kerana mereka sudah tahu. ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

2 Membuang sampah di merata-rata tempat merupakan sikap yang bertanggungjawab. 3 Menjaga harta benda sekolah adalah tanggungjawab murid-murid dan semua warga sekolah. 4 Kita perlu menyemai sikap menjaga kebersihan dalam kalangan individu sejak kecil lagi. 5 Kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan adalah untuk

memberikan keselesaan kepada rakyat. 6 Jejantas disediakan oleh pihak kerajaan adalah bertujuan untuk menyusahkan dan melambatkan orang ramai untuk ke tempat kerja. ________________

(6 markah) C Senaraikan kepercayaan bagi setiap agama yang dinyatakan di bawah. 1 (i) Agama Islam (i) 2 Agama Buddha

_________________________________

___________________________________

(ii) _________________________________ (iii) _________________________________ 3 Agama Hindu (i) _________________________________

(ii) ___________________________________ (iii) ___________________________________ 4 (i) Agama Kristian

___________________________________

(ii) _________________________________ (iii) _________________________________

(ii) ___________________________________ (iii) ___________________________________ (12 markah)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1 Amalan dan kepercayaan dapat membentuk sebuah keluarga yang ___________. 2 Kanak-kanak memerlukan kasih sayang daripada ___________. 3 Kanak-kanak yang mengalami ___________ akan menjadi murung dan ___________. 4 Kanak-kanak memerlukan tempat tinggal, __________ dan pakaian untuk menjalani hidup yang sempurna. 5 Perayaan __________ disambut bagi memperingati kejayaan anasir baik mengatasi anasir jahat. 6 Sikap saling ___________ dan saling menyayangi penting untuk membentuk keluarga yang harmoni. 7 Akta kanak-kanak 2001 digubal untuk ___________ hak kanak-kanak. 8 Dalam ___________, nenek dan datuk biasanya akan tinggal bersama dengan anak-anak mereka. 9 Amalan memandikan anak dengan ____________ dilakukan oleh kaum India. 10 Setiap kepercayaan yang diamalkan mempunyai ___________nya yang tersendiri.

(10 markah) E Berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan yang diberikan.

Apakah aktiviti yang sedang dilakukan oleh kaum dalam gambar di atas? _______________________________________________________________________________

Apakah kebaikan daripada aktiviti yang mereka lakukan? _______________________________________________________________________________

Nyatakan dua perayaan yang disambut oleh kaum di atas? (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________

Apakah pakaian tradisional yang dipakai semasa menyambut perayaan mereka? (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________

Nyatakan dua pantang larang yang diamalkan oleh kaum ini. (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (8 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Perayaan Maal Hijrah disambut oleh mereka yang menganut agama A B Kristian Islam C D Buddha Hindu

2 Antara berikut yang manakah bukan merupakan tanggungjawab kanak-kanak? A Belajar bersungguh-sungguh B Mengamalkan gaya hidup sihat C Tidak menghormati orang tua D Menjaga maruah diri dan keluarga 3 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap kerjasama murid dalam satu kelas? A Memerhatikan rakan-rakan mengelap dan membersihkan tingkap B Mengarahkan rakan-rakannya supaya menyusun meja dan kerusi C Membaca buku apabila rakan-rakan sibuk membersihkan kelas D Mengemas dan menceriakan papan kenyataan kelas bersama-sama 4 Siapakah anggota rukun tetangga? A Golongan lelaki yang masih bujang dan tidak bekerja B Golongan yang bekerja secara sukarela untuk mengadakan rondaan keselamatan C Golongan remaja yang suka melepak di pusat membeli-belah D Golongan pesara kerajaan yang tidak bekerja 5 Apakah agama yang diutuskan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW? A Islam C Hindu B Buddha D Kristian 6 Kepercayaan penganut agama Hindu terkandung dalam kitab A Bible C Al-Quran B Tripitaka D Veda Tetap utuh atau tidak berubah 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan peribahasa A bersatu teguh, bercerai roboh B tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas C bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian D Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit

9 Pernyataan di atas berkaitan dengan penganut agama A Hindu C Kristian B Buddha D Islam 10 Apakah ajaran yang berfokus pada keharmonian diri dengan alam sekitar? A Hindu C Confucius B Tao D Buddha 11 Kita perlu menghormati amalan budaya kaum lain kerana A negara Malaysia kaya dengan hasil bumi B setiap individu mempunyai pemikiran masingmasing C kita hidup dalam masyarakat majmuk D masing-masing mengamalkan sikap perkauman 12 Segala konflik dan duka dalam kehidupan dapat diatasi dengan ________. A kewangan B kasih sayang C harta benda D kesopanan 13 Berikut merupakan pernyataan yang menggambarkan perasaan kasih sayang, kecuali A kakak memperlahan suara apabila melihat ayah dan ibu sedang menunaikan solat B Ravi menyentuh kaki ayah dan ibunya memohon restu untuk menduduki peperiksaan C ibu berjanji akan membawa kami adik-beradik pergi melancong D Rahim memarahi ibunya kerana tidak membasuh kasut sekolahnya 14 Apakah kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan untuk menyenangkan orang ramai melintas jalan? A Tong sampah B Jejantas C Tempat letak kereta D Tangga Tinggal di tempat yang selamat dan selesa Mendapat kasih sayang daripada keluarga Mendapat makanan yang seimbang 15 Pernyataan di atas adalah berkaitan tentang hak kanak-kanak dari segi A perlindungan C penyertaan B kehidupan D perkembangan 16 Antara berikut, yang manakah merupakan Keperluan asas setiap individu? I Pakaian III Makanan II Rumah IV Komputer riba

8 Apakah amalan masyarakat Cina apabila menjelangnya sambutan Tahun Baru Cina? A Mengadakan majlis berkhatan B Mengadakan majlis tari-menari C Mengadakan kenduri kesyukuran D Mengadakan makan besar Penganut agama ini sedang membuat archanai

A B

I, II dan III I, II dan IV

C D

I, III dan IV II, III dan IV

Anak gadis dilarang duduk di atas tangga 17 Apakah tujuan pantang-larang di atas diadakan oleh orang Melayu? A Bimbang anak gadis naik bisul B Bimbang tangga akan runtuh C Bimbang seandainya anak gadis mendapat suami tua D Bimbang bakal suami tidak melihat muka gadis 18 Apakah ajaran yang mengajar manusia hidup secara harmoni dengan masyarakat sejagat? A Buddha C Tao B Confucius D Hindu Dilarang merokok 19 Berikut merupakan tempat yang biasa anda lihat perkataan di atas, kecuali A perpustakaan C hospital B sekolah D kedai kopi 20 Kota A Famosa terletak di negeri A Johor C Melaka B Kedah D Kelantan 21 Harta benda sekolah ialah A kemudahan peralatan yang disediakan untuk murid-murid sekolah B kemudahan yang disediakan kepada ibu bapa murid C hak milik awam D harta persendirian 22 Apakah akibat kepada orang ramai sekiranya kegiatan vandalisme tidak dibendung? I Menyukarkan orang ramai untuk membuat

panggilan kecemasan Orang ramai terpaksa berdiri untuk menunggu bas III Tiada tempat untuk kanak-kanak bermain kerana taman permainan dirosakkan IV Orang ramai tidak selesa untuk menggunakan tandas awam A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas II 23 Apakah kesannya jika kawasan persekitaran sekolah kotor dan tidak terurus? A Menyebabkan murid hilang minat untuk belajar B Menaikkan imej sekolah C Murid-murid berasa ceria dan gembira D Dipuji oleh pelawat sekolah 24 Pada setiap hari Ahad penganut agama Kristian akan __________ di gereja. A mendengar ceramah keagamaan B membayar nazar C menderma D membuat korban 25 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan peranan dan tanggungjawab anggota bomba dan penyelamat.

BAHAGIAN B A Tuliskan cara menjaga kemudahan di sekolah bagi setiap gambar di bawah.

(8 markah) B Padankan kepercayaan di bawah dengan kitab suci agama masing-masing. 1 Syurga terletak di bawah tapak kaki ibu Keharmonian keluarga mendapat keberkatan Tuhan Ibu bapa merupakan orang yang sangat dimuliakan lebih daripada segalagalanya Kesejahteraan anak-anak bergantung kepada cara anak melayan ibu bapa

Tripitaka

Veda

Al-Quran

Bible (8 markah)

Tandakan (4) pada pernyataan yang betul dan (8) pada pernyataan yang salah. 1 2 3 Mereka yang menganut agama Islam mengamalkan amalan bermaaf-maafan sesama keluarga pada hari raya. Mereka yang menganut agama Hindu akan tetap merayakan sambutan perayaan walaupun ada kematian pada tahun itu. Mereka yang beragama Kristian akan bersembahyang di gereja pada setiap hari Sabtu. ________ ________ ________

Mereka yang beragama Buddha akan makan besar bersama ahli keluarga pada malam Tahun Baru Cina.

________ (4 markah)

Tuliskan hak kanak-kanak dari segi yang dinyatakan di bawah. 1


KEHIDUPAN

(i)

__________________________________________________________________________

(ii) __________________________________________________________________________ (iii) __________________________________________________________________________ 2


PERLINDUNGAN

(i)

__________________________________________________________________________

(ii) __________________________________________________________________________ (iii) __________________________________________________________________________ 3


PENYERTAAN

(i)

__________________________________________________________________________

(ii) __________________________________________________________________________ 4
PERKEMBANGAN

(i)

__________________________________________________________________________

(ii) __________________________________________________________________________ (10 markah) E Lengkapkan jadual di bawah.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 Merayakan Hari Krismas Sembahyang berjemaah

Pernyataan

Agama

Kitab suci bagi agama ini ialah Tripitaka Lembu adalah haiwan suci bagi penganut agama ini Percaya kepada kewujudan Allah S.W.T Mempercayai dewa-dewi kelahiran semula (samsara) selepas kematian Pengasas agama ini ialah Sinddarta Gautama

Merayakan Hari Easter dan Good Friday

(8 markah) F Berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan yang diberikan.

1 2

Gambar di atas menunjukkan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan __________________. Apakah bahasa yang digunakan oleh kaum India? ______________________________________________________________________________

Nyatakan dua contoh baju tradisional kaum Cina. ______________________________________________________________________________

Apakah bahasa yang digunakan oleh semua kaum di atas untuk berkomunikasi? ______________________________________________________________________________

Nyatakan dua contoh bahasa yang digunakan oleh kaum Cina. ______________________________________________________________________________

Mengapakah pemakaian pakaian tradisional perlu dikekalkan? ______________________________________________________________________________ (12 markah)

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul.

1 Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun A 1947 C 1967 B 1937 D 1957 2 Apakah kesan daripada sikap ponteng sekolah? I Terdedah dengan gejala luar yang lebih teruk II Pelajaran akan merosot III Disayangi guru IV Akan dikenakan tindakan disiplin A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 3 Berikut adalah amalan gaya hidup sihat, kecuali A menjaga kebersihan diri B makan makanan yang seimbang C sering melakukan senaman D tidur selepas makan 4 Apakah langkah-langkah kerajaan bagi menjamin keselamatan negara? I Menyelesaikan masalah yang timbul dengan mana-mana negara dengan baik II Melatih lebih ramai tenaga muda untuk menganggotai ketenteraan III Mengawal sempadan negara dengan ketat agar tidak diceroboh IV Membocorkan rahsia keselamatan negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Tun Tan Cheng Lock Tun V. T. Sambanthan Tun Abdul Razak Dato Onn bin Jaafar

III Pernah memegang jawatan sebagai Menteri Kerja Raya, Pos dan Telekomunikasi IV Beliau telah menyatukan kaum Cina untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

8 Apakah sikap yang perlu ada dalam diri anggota keselamatan dan pertahanan negara? I Bekerjasama III Jujur II Tidak setia IV Amanah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 9 Apakah yang dimaksudkan dengan vandalisme? A Perbuatan merosakkan harta benda awam B Perbuatan merosakkan harta benda rakanrakan C Perbuatan merosakkan harta benda ibu bapa D Perbuatan merosakkan harta benda sendiri

5 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan tokohtokoh yang berjasa dalam A Suruhanjaya Pilihan Raya B melakukan pemberontakan C memperjuangkan kemerdekaan D memperjuangkan penubuhan Malayan Union 6 Antara berikut, tokoh yang manakah merupakan anggota Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia? I Temenggung Jugah Anak Barieng II Tun Fuad Stephens III Tun V.T. Sambanthan IV Lee Kuan Yew A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 7 Apakah sumbangan dan jasa Tun Tan Cheng Lock? I Menjadi anggota Jawatankuasa Hubungan antara Kaum (1949) II Beliau pernah menjadi Menteri Perpaduan Negara

10 Apakah langkah-langkah untuk membendung gejala buli di sekolah? A Mengadakan sesi suai kenal antara murid baru dengan murid lama B Menambah pengawal keselamatan di setiap sekolah C Mengenakan denda wang ringgit terhadap murid-murid yang membuli D Mengeratkan hubungan dan kerjasama antara murid lama dengan murid baru 11 Apakah perkara yang ditekankan dalam mengekalkan kemerdekaan? I Rakyat yang bersatu padu II Berusaha untuk meningkatkan ekonomi negara III Semaikan semangat patriotik IV Menjaga keharmonian dan keselamatan negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Asia untuk Orang Asia 12 Slogan di atas adalah benar tentang penjajah

A B

Jepun Inggeris

C D

Belanda Portugis

13 Antara berikut merupakan kesalahan vandalisme yang sering dilakukan remaja masa kini, kecuali A menconteng perhentian bas B menulis di papan hitam sekolah C merosakkan papan tanda D menconteng dinding tandas awam

Abdul Razak Hussein, kecuali A dilahirkan di Pekan, Pahang pada tahun 1922 B merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama C menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama D beliau digelar sebagai Bapa Pembangunan 20 Apakah yang dimaksudkan dengan semangat patriotik? A Semangat cinta akan negara B Semangat kenegerian C Semangat kesukuan D Semangat perkauman 21 Keharmonian negara membolehkan kita hidup dalam A keadaan takut B keadaan kebimbangan C keadaan aman dan tenteram D keadaan kucar-kacir 22 Apakah berikut, perkara manakah yang harus dijauhi oleh seorang murid? I Ponteng sekolah II Gejala vandalisme III Gejala buli IV Menyertai persatuan kokurikulum di sekolah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Beliau dipilih menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama setelah kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya pada tahun 1955 23 Pernyataan di atas adalah merujuk kepada tokoh A Kolonel H.S. Lee B Dato Onn bin Jaafar C Tun Abdul Razak Hussein D Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj 24 Semasa pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman telah melaungkan perkataan Merdeka sebanyak A 4 kali C 10 kali B 7 kali D 8 kali 25 Di manakah laungan Merdeka yang pertama dilakukan? A Stadium Merdeka, Kuala Lumpur B Stadium Putra Bukit Jalil C Stadium Melawati, Shah Alam D Stadium Negara 26 Apakah tema Hari Kemerdekaan yang ke - 43? A Ketahanan Rakyat B Keranamu Malaysia C Malaysia Gemilang

14 Apakah faktor yang mendorong murid-murid ponteng sekolah? I Kurang mendapat perhatian daripada guruguru II Tiada keinginan untuk belajar III Terpengaruh dengan rakan sebaya IV Kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 15 Siapakah pengasas Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO)? A Tun Tan Cheng Lock B Tun Fuad Stephens C Tunku Abdul Rahman D Tun Abdul Razak Hussien 16 Bilakah penubuhan Malaysia diisytiharkan? A 31 Ogos 1957 B 21 September 1975 C 16 September 1963 D 14 Mei 1968 17 Berikut merupakan cara untuk menyatupadukan hubungan antara kaum, kecuali A tidak mengelaskan petempatan mengikut kaum B menggalakkan rakyat sama-sama meraikan perayaan semua kaum C menggalakkan rakyat mengadakan aktiviti sosial yang melibatkan semua kaum D menggalakkan rakyat lebih bersikap perkauman dalam mempertahankan kaum masing-masing 18 Siapakah biasanya menjadi mangsa buli? A Pengawal keselamatan B Guru disiplin C Murid baru D Murid lama 19 Pernyataan berikut adalah benar tentang Tun

Cemerlang,Gemilang,Terbilang

Tun Abdul Razak Hussein

27 Antara berikut merupakan ciri-ciri rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotik, kecuali A berbangga menjadi rakyat Malaysia B mempunyai semangat pentingkan diri sendiri C peka terhadap isu alam sekitar D sedia berkorban untuk negara 28 Siapakah pemimpin Pertubuhan Pasak Momogun di Sabah? A Stephen Kalong Ningkan B G. S. Sundang C William Tan D Datu Bandar Abang Haji Mustapha 29 Apakah perkara utama yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu? A Penjajahan Portugis di Melaka B Penubuhan Parti Komunis Malaya C Pendudukan Jepun di Tanah Melayu D Penubuhan Malayan Union 30 Antara berikut merupakan tujuan penubuhan Malaysia, kecuali A membendung kegiatan komunis B mempercepat kemerdekaan Sabah dan Sarawak C menghalau Jepun dari Tanah Melayu D mengimbangi kaum bumiputera dengan kaum lain 31 Siapakah yang menyertai rombongan menuntut kemerdekaan di London pada tahun 1956? I Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj II Tun Fuad Stephens III Tun Abdul Razak Hussein IV Kolonel H. S. Lee A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

34 Apakah perkara yang ditekankan dalam amalan gaya hidup yang sihat? I Gejala sosial III Rohani II Jasmani IV Intelek A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 35 Mengapakah kita menyambut Hari Kemerdekaan? A Mengenang jasa pemimpin dan tarikh kemerdekaan B Menarik kehadiran pelancong asing C Menunjukkan negara aman dan harmoni D Meraikan perayaan bersama-sama 36 Antara berikut merupakan tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan negara, kecuali A Dato Onn bin Jaafar B Datuk Lee Chong Wei C Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj D Tun Tan Cheng Lock Presiden Kongres India Tanah Melayu (MIC) pada tahun 1955 Menteri Perpaduan Negara pada tahun 1972 37 Maklumat di atas merujuk kepada tokoh A Temenggung Jugah Anak Barieng B Tun Tan Cheng Lock C Dato Seri Samy Vellu D Tun V.T. Sambanthan Bilakah Singapura telah dipisahkan dari Persekutuan Malaysia? A 16 Oktober 1963 B 16 September 1965 C 7 Ogos 1965 D 9 Ogos 1965 Apakah kesan terhadap mangsa buli jika perkara ini berlanjutan? I Sentiasa berada dalam ketakutan II Lebih bersemangat untuk ke sekolah III Hilang minat untuk belajar IV Pelajaran merosot A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

38

39

32 Berdasarkan logo di atas, apakah tema Hari Kemerdekaan pada tahun tersebut? A Wawasan 2020 B Keranamu Malaysia C Ketahanan Rakyat D Cemerlang, Gemilang, Terbilang 33 Siapakah Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama? A Tun Dr. Mahathir Mohamad B Kolonel H.S. Lee C Tun Hussein Onn

40

Tokoh di atas juga dikenali sebagai A Bapa Kemerdekaan

B C D

Bapa Pemodenan Bapa Pembangunan Bapa Perpaduan

Kesihatan ialah mahkota kehidupan 46 Apakah maksud kata-kata di atas? A Nilai kesihatan adalah terlalu tinggi kepada kita semua B Kesihatan boleh dibeli dengan wang ringgit C Kita akan memperoleh kesihatan yang baik dengan memakai mahkota D Mahkota dan kesihatan penting untuk ke hidupan seharian kita 47 Bilakah tema dan logo Hari Kemerdekaan mula dicipta dan digunakan? A 1957 C 1963 B 1970 D 1965

41 Siapakah pengasas Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)? A Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj B Dato Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi C Tun Abdul Razak Hussein D Dato Onn bin Jaafar 42 Antara berikut merupakan sebab rakyat Tanah Melayu menentang Malayan Union, kecuali A Malayan Union memberi taraf kerakyatan kepada orang bukan Melayu B menghapuskan kuasa Raja-raja Melayu C menghapuskan hak dan keistimewaan orang Melayu D membantu orang Melayu menuntut kemerdekaan 43 Mengapakah kita perlu menghargai perjuangan pemimpin-pemimpin dan tokoh negara? A Kerana mereka merupakan orang yang lebih tua B Supaya kita boleh mendapatkan pekerjaan dengan bantuan mereka C Kerana mereka telah banyak berjuang mempertahankan dan memerdekakan negara kita D Kerana mereka mempunyai kuasa dan pangkat 44 Antara berikut, negara manakah yang tidak termasuk dalam pembentukan Malaysia? A Sabah C Brunei B Sarawak D Singapura 45 Apakah amalan gaya hidup yang sihat? I Terlibat dengan gejala sosial II Menghormati ahli keluarga dan orang lain III Patuh kepada ajaran agama IV Makan makanan yang seimbang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

48 Apakah kesan daripada perbuatan di atas? I Telefon awam tidak dapat digunakan pada waktu kecemasan II Menambahkan perbelanjaan kerajaan untuk memperbaiki semula kemudahan awam III Menjejaskan imej negara IV Meningkatkan penggunaan telefon bimbit A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 49 Antara berikut merupakan kepentingan mempunyai daya ketahanan yang tinggi, kecuali A dapat mengawal diri daripada melakukan perkara yang salah B dapat membimbing ke jalan yang benar C memperoleh ketenangan fikiran D dapat membuli orang yang lemah 50 Dalam menyelesaikan sesuatu konflik, kita haruslah I cekal III sabar II berputus asa IV tegas A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

BAHAGIAN B A Tandakan (4) pada pernyataan yang benar dan (8) pada pernyataan yang salah. 1 2 Pembentukan Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Tun Fuad Stephen merupakan salah seorang anggota Parti Perikatan. ( ( ) )

Tun V. T. Sambanthan merupakan Presiden Persatuan Cina Tanah Melayu pada tahun 1955. Rombongan ke London pada tahun 1956 telah diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj. Tema sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-43 ialah Keranamu Malaysia

(5 markah) B Senaraikan lima amalan gaya hidup yang sihat. 1 2 3 4 5 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (5 markah)

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Pembentukan Malaysia diisytiharkan pada A 31 Ogos 1957 B 16 September 1963 C 31 Ogos 1963 D 16 September 1957 2 Siapakah tokoh yang mengetuai rombongan menuntut kemerdekaan di London pada tahun 1956? A Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj B Tun Abdul Razak Hussein C Tun Dr. Ismail Abdul Rahman D Tun Tan Cheng Lock Beliau merupakan pengasas dan presiden Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA) yang pertama pada tahun 1944 3 Maklumat di atas merujuk kepada tokoh A Lee Kuan Yew B Tun Tan Cheng Lock C Datuk Lee Chong Wei D Dato Seri Khoo Kay Kim 4 Pilih pernyataan yang benar tentang Tun V.T.

Sambanthan. I Presiden Kongres India Tanah Melayu (MIC) pada tahun 1955 II Pernah menyandang jawatan sebagai Menteri Perpaduan Negara III Dilahirkan di Melaka pada tahun 1883 IV Beliau telah menubuhkan sekolah untuk masyarakat India A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 5 Antara berikut, yang manakah merupakan istiadat pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu? I Laungan Merdeka! sebanyak tujuh kali II Upacara menaikkan Bendera Persekutuan Tanah Melayu III Perarakan mengelilingi Kuala Lumpur IV Upacara menurunkan Bendera Union Jack A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 6 Apakah tujuan tema dan logo Hari Kemerdekaan digunakan setiap tahun? A Menepati syarat-syarat rundingan mendapatkan kemerdekaan di London B Untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan C Memberi semangat dan perangsang kepada rakyat D Untuk bersaing dengan negara-negara lain 7 Antara berikut, negeri manakah yang termasuk dalam Pembentukan Malaysia sebelum tahun 1965? I Tanah Melayu III Sarawak II Brunei IV Singapura A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 8 Pilih logo Hari Kemerdekaan di bawah yang bertemakan Keranamu Malaysia.

sering dilakukan oleh murid sekolah, kecuali A vandalisme C ponteng B buli D rompakan bank Tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa asing selama 446 tahun iaitu dari tahun 1511 hingga tahun 1957 11 Berdasarkan maklumat di atas, kuasa asing manakah yang tidak pernah menjajah Tanah Melayu? A Portugis C Jepun B Inggeris D Sepanyol 12 Apakah maksud vandalisme? A Menjaga kebersihan alam sekitar B Melakukan kesalahan jenayah berat C Perbuatan merosakkan harta benda awam D Kegiatan lumba haram 13 Antara berikut, perkara yang manakah termasuk dalam semangat patriotik? I Berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dinyanyikan II Mengibarkan Jalur Gemilang pada bulan kemerdekaan III Membeli barangan buatan Malaysia IV Tidak menghargai pengorbanan pejuangpejuang kemerdekaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 14 Siapakah tokoh yang dilantik menjadi pemimpin Parti Perikatan pada tahun 1955? A Tun Hussein Onn B Tun Abdul Razak Hussein C Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj D Tun Dr. Mahathir Mohamad 15 Antara berikut merupakan aspek-aspek yang ditekankan dalam usaha mengekalkan kemerdekaan, kecuali A semangat patriotik B pencapaian dalam rekod dunia C perpaduan rakyat D keharmonian dan keselamatan negara 16 Bagaimanakah cara untuk menyemai perpaduan antara kaum? I Mengamalkan sikap buruk sangka terhadap kaum lain II Meraikan perayaan bersama-sama III Hormat-menghormati di antara satu sama lain IV Mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

9 Antara contoh kesalahan vandalisme yang sering dilakukan oleh remaja ialah I menconteng dinding tandas II merosakkan telefon awam III merosakkan papan tanda jalan raya IV menyiram pokok bunga A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 10 Antara berikut merupakan gejala sosial yang

III Mengemukakan cadangan tentang cara dan kaedah penubuhan Malaysia IV Meneliti pembentukan Perlembagaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 17 Antara berikut, yang manakah benar mengenai gambar di atas? A Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua B Pengasas Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) C Anggota Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) D Beliau digelar Bapa Kemerdekaan 18 Negeri manakah yang dipisahkan dari Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos 1965? A Sarawak C Singapura B Sabah D Brunei 19 Rukun yang wajib dipercayai oleh orang Islam ialah I Rukun Islam III rukun agama II Rukun Iman IV rukun rumah tangga A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 20 Antara berikut merupakan langkah-langkah untuk mengelakkan gejala buli di sekolah, kecuali A menanam rasa hormat dan sayang kepada rakan dan orang lain B bergaul dengan rakan yang negatif C menghindari perasaan negatif seperti dendam, benci dan sebagainya D mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah Beliau pernah menjadi ketua Orang Iban Menubuhkan Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) 21 Maklumat di atas merujuk kepada A Stephen Kalong Ningkan B Temenggung Jugah Anak Barieng C G.S. Sundang D Datu Bandar Abang Haji Mustapha 22 Tun Abdul Razak Hussein memegang jawatan Menteri Pendidikan pada tahun A 1955 C 1995 B 1975 D 1970 23 Apakah tujuan penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Malaysia (JPPM)? I Memaklumkan orang ramai tentang gagasan Malaysia II Mengumpul maklumat tentang reaksi orang ramai mengenai gagasan Malaysia 24 Di manakah Tunku Abdul Rahman mencadangkan pembentukan Malaysia? A Hotel Concorde, Shah Alam B Hotel Hilton, Kuala Lumpur C Hotel Adelphi, Singapura D Hotel International, Kuala Lumpur Soalan 25 dan soalan 26 berdasarkan gambar di bawah.

25 Apakah maksud lima lembaga manusia yang terdapat dalam logo Hari Kemerdekaan? A Lima kaum utama di Malaysia B Ulang tahun Hari Kemerdekaan yang ke 5 C Lima Negeri-negeri Melayu Bersekutu D Lima prinsip Rukun Negara 26 Bilakah logo Hari Kemerdekaan di atas diguna pakai? A 1965 C 1976 B 1970 D 1990 27 Apakah peristiwa bersejarah yang berlaku pada 20 Februari 1956 di Padang Pahlawan, Melaka? A Pengisytiharan penubuhan Malaysia B Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani C Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur diadakan D Pengisytiharan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 28 Parti Perikatan terdiri daripada parti I UMNO III MIC II MCA IV PAS A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 29 Pilih pernyataan yang benar mengenai Dato Onn bin Jaafar. I Merupakan Presiden UMNO yang pertama II Memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri yang pertama III Menubuhkan Persatuan Melayu Johor bagi menentang Malayan Union IV Mendapat pendidikan di Maktab Melayu Kuala Kangsar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Satu suruhanjaya telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka 30 Maklumat di atas merujuk kepada A Suruhanjaya Cobbold B Suruhanjaya Pilihan Raya C Suruhanjaya Reid D Suruhanjaya antara Kerajaan 31 Mengapakah perpaduan kaum penting kepada negara kita? I Dapat menjamin kesejahteraan negara II Anasir luar sukar untuk menggugat keharmonian negara III Dapat mengelakkan berlakunya bencana alam IV Dapat mengekalkan kemerdekaan negara A B I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

negara? I Hasad dengki II Hormat-menghormati III Kerjasama IV Toleransi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 37 Apakah tanggungjawab generasi muda dalam mengekalkan kemerdekaan? A Menjauhi aktiviti yang boleh menggugat keamanan negara B Mengamalkan sikap membenci kaum lain C Mengabaikan semangat patriotik D Tidak rela berkorban demi negara

38 Memakai rantai emas pada bayi yang baru lahir merupakan adat tradisi kaum A Cina C Melayu B India D Iban Berbangga menjadi rakyat Malaysia Sedia berkorban untuk negara 39 Maklumat di atas merujuk kepada A semangat kesukanan B semangat setiakawan C semangat perkauman D semangat patriotik 40 Apakah tujuan Pembentukan Malaysia? I Menyekat perkembangan pengaruh komunis di Tanah Melayu II Mempercepatkan proses kemerdekaan bagi Sabah, Sarawak dan Singapura III Menamatkan Darurat yang diisytiharkan pada Jun 1948 IV Untuk memajukan perkembangan sosioekonomi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

32 Antara berikut merupakan punca-punca gejala vandalisme, kecuali A terpengaruh dengan kawan-kawan negatif B ingin melepaskan kemarahan, sakit hati dan kebencian C ingin menunjukkan bakat D ingin mencari keseronokan 33 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan pasukan keselamatan negara.

34 Siapakah yang berperanan menjaga ketenteraman dan keselamatan di kawasan perumahan? A Anggota bomba dan penyelamat B Anggota Polis Marin C Pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia D Ahli-ahli rukun tetangga 35 Apakah ciri-ciri gaya hidup yang tidak sihat? I Sentiasa berfikiran negatif II Terlibat dalam penagihan dadah III Bersenam dan bersukan IV Mengamalkan makanan yang tidak seimbang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 36 Apakah sikap yang perlu ada dalam diri rakyat Malaysia untuk mengekalkan kemerdekaan

41 Bilakah peristiwa di atas berlaku? A 1970 C 1956 B 1960 D 1965 42 Berikut merupakan anggota Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM), kecuali A Tun Fuad Stephen B Datu Mustapha Datu Harun

C D

Temenggung Jugah Anak Barieng Tun Tan Cheng Lock

43 Apakah langkah-langkah untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat? I Mengadakan aktiviti seperti pertandingan menyanyikan lagu patriotik II Mengadakan kempen mengibarkan Jalur Gemilang III Menggalakkan program mengharumkan nama negara IV Menyambut Hari Kemerdekaan dengan menyertai lumba haram A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Malaysiaku Gemilang 44 Maklumat di sebelah adalah tema sambutan Hari Kemerdekaan kali yang A ke - 51 C ke - 43 B ke - 41 D ke - 34 45 Mengapakah kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat? A Agar tidak dibuli oleh rakan yang lain B Supaya kita tidak mudah dijangkiti penyakit C Supaya negara kita akan dikunjungi oleh ramai pelancong asing D Bagi mengelakkan kita terjebak dalam masalah keluarga 46 Apakah kesan vandalisme kepada kerajaan? A Terpaksa membubarkan kabinet B Terpaksa memperuntukkan wang yang banyak untuk membaik pulih kerosakan C Perlu melantik lebih ramai guru disiplin di sekolah D Keadaan politik akan menjadi kucar-kacir BAHAGIAN B A

Vandalisme Gengsterisme

Buli Ponteng

47 Maklumat di atas adalah mengenai A budaya pelajar cemerlang B budaya positif generasi baru C gejala sosial dalam kalangan murid D gaya hidup yang sihat 48 Antara berikut, yang manakah merupakan cara pemakanan yang seimbang? I Makan lebih banyak makanan yang mengandungi sumber karbohidrat dan mineral II Makan pencuci mulut seperti kek dan aiskrim setiap kali selepas makan malam III Kurangkan makanan yang berlemak dan berkolestrol tinggi IV Minum air sekurang-kurangnya lapan gelas sehari A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 49 Apakah ciri-ciri murid yang berdisiplin? A Terlibat dengan gejala sosial B Tidak mematuhi peraturan sekolah C Tidak minat untuk belajar D Memanfaatkan masa dengan mengulang kaji pelajaran 50 Antara kuasa-kuasa asing yang pernah menjajah negara kita ialah I China III Belanda II Portugis IV Inggeris A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Padankan gambar tokoh dengan penerangan yang sesuai.

(5 markah) B Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. gengsterisme 1 2 3 4 5 Gejala sosial vandalisme beriadah karbohidrat

Aktiviti ___________ bersama keluarga merupakan gaya hidup yang sihat di samping mengeratkan hubungan kekeluargaan. Pengambilan makanan yang mempunyai _____________ adalah penting dalam pemakanan yang seimbang. Perbuatan merosakkan harta benda awam atau ____________ adalah perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab. Perbuatan buli boleh mengakibatkan gejala sosial yang lebih serius seperti ___________, peras ugut dan sebagainya. ___________________ yang berlaku dalam masyarakat akan mencemarkan kesucian agama, tatasusila bangsa dan keharmonian negara. (5 markah)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul.

1 Apakah tujuan Hari Kanak-kanak Sedunia disambut? I Menghargai hak kanak-kanak II Memberi penghargaan, pengiktirafan dan pengertian kepada kanak-kanak III Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang Isu yang melibatkan kanak-kanak IV Memberi peluang pekerjaan kepada kanakkanak miskin A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 2 Antara berikut merupakan ciri-ciri murid yang ingin berjaya dalam pelajaran, kecuali A mengisi masa lapang dengan menonton televisyen B mengulang kaji pelajaran C mengikuti kelas tambahan D menumpukan perhatian ketika guru mengajar Menikmati keperluan hidup Dihormati dan disayangi 3 Maklumat di atas merujuk kepada A hak perlindungan kanak-kanak B hak kanak-kanak dalam kehidupan C hak penyertaan kanak-kanak D hak perkembangan kanak-kanak 4 Antara berikut yang manakah tidak tersenarai dalam Deklarasi Hak Asasi Kanak-kanak? A Mendapat perlindungan, peluang dan kemudahan istimewa B Mendapat harta pusaka peninggalan datuk dan nenek C Mempunyai nama dan kewarganegaraan D Mendapat perlindungan istimewa apabila cacat Anugerah Tokoh Kanak-kanak 5 Maklumat di atas adalah berkaitan A pengiktirafan sekolah terhadap murid yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR B Darjah Kebesaran Sultan kepada kanakkanak yang berbakat C pengiktirafan negara yang diberikan kepada kanak-kanak bagi menghargai pencapaian mereka D hukuman kepada kanak-kanak yang ponteng sekolah 6 Apakah sikap ibu bapa yang amanah dalam menjalankan tanggungjawab? I Mendidik anak supaya berakhlak mulia II Sibuk bekerja sehingga mengabaikan anakanak III Memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak

IV Memastikan keperluan asas anak-anak mencukupi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

7 Berdasarkan kepercayaan kaum di atas, apakah kebaikan menghormati orang tua? A Akan menerima pahala berlipat kali ganda B Tidak akan disingkirkan oleh masyarakat C Ibu bapa akan lebih menghormati anak-anak D Memperoleh empat kebaikan iaitu kecantikan, kebahagiaan, kekuatan dan panjang umur 8 Apakah akan berlaku sekiranya kanak-kanak tidak diberi perhatian dan disisihkan? A Berjaya dalam pelajaran B Hidup dalam keadaan selesa dan ceria C Berasa dihargai dan disayangi D Berasa rendah diri dan dipinggirkan 9 Antara yang berikut merupakan kemudahan yang disediakan di sekolah, kecuali A padang C perpustakaan B tandas D kedai dobi 10 Apakah kepentingan kemudahan awam kepada rakyat? I Memberi keselesaan kepada rakyat II Memudahkan rakyat mendapatkan bantuan apabila berlaku kecemasan III Melahirkan lebih ramai rakyat yang cemerlang IV Memberi kemudahan kepada rakyat untuk beriadah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Sesungguhnya antara sifat yang boleh menjadikan seseorang itu sempurna imannya ialah yang berakhlak mulia dan berlemah lembut dengan anggota keluarganya 11 Maklumat di atas berkaitan dengan keharmonian keluarga mengikut agama A Islam C Kristian B Buddha D Hindu 12 Bagaimanakah cara menjaga harta benda sekolah? I Menjaga buku yang dipinjam dengan baik II Menconteng dinding tandas

III Menjaga kebersihan kelas IV Menggunakan peralatan makmal dengan baik dan cermat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 13 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan agensi tempatan.

C D

Percaya kepada balasan syurga dan neraka pada hari kiamat Percaya kepada Jesus Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan

20 Apakah tanggungjawab setiap individu dalam mengekalkan warisan budaya? I Memakai pakaian tradisional II Mempelajari seni warisan III Menyimpan khazanah warisan dengan baik IV menerapkan budaya barat dalam kehidupan seharian A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Bermain atau mentertawakan rama-rama dan pepatung akan menyebabkan malapetaka

14 Apakah yang dimaksudkan dengan rukun tetangga? A Agensi yang melindungi nyawa dan harta benda rakyat B Badan Kebajikan Masyarakat C Sebuah badan yang menekankan semangat kejiranan dan pembangunan masyarakat setempat D Agensi tempatan yang berperanan memberi khidmat kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana yang baik 15 Siapakah presiden Kongres India Tanah Melayu (MIC) pada tahun 1955? A Tun V.T. Sambanthan B Dato Onn bin Jaafar C Tun Tan Cheng Lock D Tunku Abdul Rahman 16 Penganut agama manakah yang percaya kepada Jesus Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan? A B Hindu Buddha C D Kristian Islam

21 Maklumat di atas merujuk kepada kepercayaan suku kaum A Senoi Mah Meri C Negrito Jahai B Melayu Asli Jakun D Kadazandusun 22 Apakah hari bagi menghormati dan memperingati anggota keluarga yang telah meninggal dunia bagi masyarakat Cina? A Hari Wesak B Hari Chap Goh Meh C Hari Cheng Beng D Hari Thaipusam Soalan 23 dan soalan 24 berdasarkan gambar di bawah.

17 Umat Islam percaya akan balasan syurga dan neraka pada hari kebangkitan yang dipanggil hari A penamat C kiamat B perhitungan D penentuan 18 Haiwan apakah yang dianggap suci bagi penganut agama Hindu? A Kucing C Ayam B Kambing D Lembu 19 Antara berikut, yang manakah merupakan kepercayaan penganut agama Buddha? A Percaya kepada dewa dewi kelahiran semula selepas kematian B Percaya terdapat lapan jalan untuk manusia mencapai keamanan selepas mati

23 Gambar yang diberikan menunjukkan adat majlis perkahwinan masyarakat A Melayu C Cina B India D Iban 24 Apakah adat perkahwinan sebelum majlis dalam gambar yang diberikan? I Berkenalan III Meminang II Merisik IV Bertunang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Pengasas Parti Perikatan Perdana Menteri Malaysia yang pertama 25 Maklumat di atas berkaitan dengan tokoh A Tun Abdul Razak Hussein B Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

C D

Tun Dr. Mahathir Mohamad Tun Fuad Stephen

A B

26 Apakah peristiwa bersejarah yang berlaku pada 16 September 1963 di Tanah Melayu? A Malaysia mencapai kemerdekaan B Singapura keluar dari penubuhan Malaysia C Pengisytiharan penubuhan Malaysia D Penubuhan Malayan Union 27 Apakah perayaan yang disambut oleh umat Islam sempena memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim a.s? A Israk Mikraj C Hari Raya Aidilfitri B Maulidur Rasul D Hari Raya Aidiladha

C D

Melaksanakan tanggungjawab untuk mengekalkan kemerdekaan negara Sebagai tanda pengorbanan kita terhadap negara Mengelakkan diri daripada terjebak dalam gejala sosial Memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan

29 Apakah kesannya jika rakyat tidak mempunyai semangat patriotik? A Ekonomi negara makin meningkat B Negara akan huru-hara dan kucar-kacir C Rakyat akan lebih bersatu-padu D Keselamatan negara akan lebih terjamin 30 Siapakah wakil MIC dalam Parti Perikatan? A Tun Tan Cheng Lock B Tun V.T. Sambanthan C Dato Onn bin Jaafar D Tunku Abdul Rahman

28 Mengapakah kita harus mengekalkan perpaduan rakyat seperti gambar di atas?

BAHAGIAN B A Senaraikan tujuh kandungan Deklarasi Hak Asasi Kanak-kanak. 1 __________________________________________________________________________________ 2 __________________________________________________________________________________ 3 __________________________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________________________ 5 __________________________________________________________________________________ 6 __________________________________________________________________________________ 7 __________________________________________________________________________________ (7 markah) B Padankan gambar yang bersesuaian dengan pernyataan di bawah.

(3 markah) C Tandakan (4) pada pernyataan yang betul dan (8 ) pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kita tidak perlu menjaga kebersihan tandas kerana ianya merupakan tanggungjawab tukang cuci. Masyarakat Melayu melarang anak gadis menyanyi sewaktu memasak di dapur kerana dikhuatiri mendapat suami tua. Kitab suci bagi penganut agama Kristian ialah Tripitaka. Penganut agama Hindu menyambut perayaan Hari Wesak dan Hari Krismas setiap tahun. Majlis daerah berperanan penting dalam membina infrastruktur yang lengkap untuk kemudahan penduduk. Kita seharusnya menjauhi budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat kita. Majlis Rumah Terbuka peringkat kebangsaan yang diadakan semasa sesuatu perayaan bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara kaum. Tun Abdul Razak Hussein ialah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Semua rakyat harus mempunyai semangat patriotik demi mempertahankan negara daripada dijajah oleh mana-mana kuasa luar. Berlumba haram dan menunggang motor dengan aksi-aksi yang berbahaya merupakan perbuatan vandalisme. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

(10 markah) D Isikan huruf yang sesuai berdasarkan pembayang yang diberi. 1 Menurut agama Hindu, kasih sayang boleh dipupuk melalui ___________ .

______________ merupakan badan sukarela yang ditubuhkan di sesuatu kawasan perumahan.

Kita hendaklah menggunakan _________________ yang disediakan oleh kerajaan dengan baik.

Bagi memelihara kebersihan alam sekitar, konsep _________________ dan gotong-royong perlu diamalkan.

Umat Islam diwajibkan ______________ pada bulan Ramadan.

(5 markah)

Senaraikan lima langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengekalkan kepelbagaian warisan budaya. 1 2 3 4 5 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (5 markah)

Jawab soalan-soalan berikut berpandukan gambar di bawah.

Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia? ________________________________________________________________________________

Bilakah pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu dilakukan? ________________________________________________________________________________

Siapakah yang menyertai rombongan rundingan menuntut kemerdekaan bersama-sama Tunku Abdul Rahman di London? a) b) c) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Presiden dan pengasas Kongres India Tanah Melayu (MIC) ialah ________________________________________________________________________________

Setelah mendapat kemerdekaan, Persekutuan Tanah Melayu telah muncul dengan pembentukan Malaysia. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam menjayakan pembentukan Malaysia pada tahun 1961? a) b) c) d) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (10 markah)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Kanak-kanak perlu dilindungi daripada I penderaan III eksploitasi II diskriminasi IV pendidikan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 2 Apakah akta yang menjaga dan melindungi hak kanak-kanak? A Akta Dadah Merbahaya B Akta Kanak-kanak 2001 C Akta Kanak-kanak 2000 D Akta Kanun Keseksaan 3 Antara berikut, yang manakah merupakan hak kanak-kanak dari segi perlindungan? A Mendapat perlindungan dari segi fizikal, seksual dan emosi daripada masyarakat B Mendapat makanan, pakaian dan tempat tinggal C Berpeluang mengamalkan gaya hidup sihat D Berpeluang berinteraksi dan berkawan Penyatuan antara hati dan minda, membebaskan diri dari kebencian, sayang sesama anggota keluarga, seperti ibu lembu menyayangi anaknya yang baru dilahirkan 4 Maklumat di atas berkaitan keharmonian keluarga mengikut agama A Kristian C Hindu B Buddha D Sikh 5 Apakah faktor yang menyebabkan anak-anak mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka? I Tidak mendapat pendidikan tinggi II Kurang didikan agama III Tiada nilai kasih sayang IV Sibuk bekerja A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 6 Dalam agama Hindu, kasih sayang boleh dipupuk melalui dharma. Apakah yang dimaksudkan dengan dharma? A Sumbangan setiap ahli anggota masyarakat untuk agama B Peranan sami dalam memberi ajaran agama Hindu C Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga D Sifat terpuji dalam kehidupan setiap penganut agama Hindu 7 Mengapakah anak-anak perlu diberi makanan 9 Gambar di atas adalah berkaitan dengan A harta kerajaan B kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang awam C hak milik persendirian D kegunaan untuk sesuatu kaum sahaja 10 Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? A Budaya dan trend remaja masa kini B Budaya peninggalan penjajah C Adat yang diwarisi secara turun-menurun bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum D Kepercayaan sesuatu masyarakat 11 Apakah faedah yang akan diperoleh jika kawasan persekitaran bersih dan ceria? I Mengurangkan tekanan kerja II Menjaga imej tempat tinggal III Mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni IV Flora dan fauna terancam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV yang seimbang? I Supaya mereka mampu berdaya saing dalam pelajaran II Agar mereka tidak mengalami masalah kesihatan III Agar mereka kuat untuk membuli kawankawan yang lemah IV Supaya mereka menjadi lebih aktif dan kreatif A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 8 Apakah peranan yang dimainkan oleh ibu bapa mengikut kepercayaan kaum Orang Asli? A Menurunkan ilmu dan kemahiran mereka kepada anak-anak B Perlu mendisiplinkan anak-anak C Memastikan anak-anak mendapat pendidikan fardu ain yang sempurna D Mengajar anak-anak supaya bersederhana dalam kehidupan

D Penunggu atau roh akan sama-sama menjamah makanan apabila seseorang makan dalam gelap 12 Maklumat di atas berkaitan dengan kepercayaan masyarakat A India C Iban B Cina D Melayu 13 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan tempat ibadat penganut agama Islam.

Hari Raya Aidiladha

18 Apakah maksud korupsi? A Penindasan B Pencemaran C Rasuah D Keadaan ekonomi yang meleset 19 Apakah yang akan terjadi sekiranya aktiviti penebangan hutan berlaku dengan berleluasa? A Paras air laut meningkat B Hakisan tanah yang serius C Industri membuat perabot akan meningkat D Populasi haiwan liar akan bertambah Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi 20 Apakah maksud peribahasa di atas? A Tetap utuh atau tidak berubah B Sesuatu kerja yang dilakukan itu hendaklah dilakukan sehingga selesai C Anak yang mengikut sifat atau teladan orang tuanya D Meninggalkan urusan sendiri kerana lebih mementingkan urusan orang lain 21 Upacara ikat ________ merupakan adat paling penting dalam perkahwinan kaum India. A tangkai C rantai B thali D bunga 22 Mengapakah kita perlu mengekalkan warisan budaya Malaysia? I Menggalakkan pengaruh budaya asing dalam diri setiap rakyat II Membina jati diri rakyat III Menerapkan rasa hormat terhadap warisan IV Agar warisan budaya tidak pupus A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14 Antara berikut merupakan peranan anggota bomba dan penyelamat, kecuali A memadam, menentang, mencegah, dan mengawal kebakaran B melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran C melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk perlindungan nyawa dan harta benda semasa bencana D membasmi kemiskinan penduduk 15 Apakah fungsi penubuhan rukun tetangga? A Memantau kegiatan penjenayah B Mengeratkan perpaduan antara kaum C Mewujudkan keseragaman pentadbiran antara kampung D Memelihara keselamatan penduduk setempat 16 Apakah rukun yang wajib dipercayai oleh orang Islam? I Rukun Negara III Rukun Iman II Rukun Islam IV Rukun solat A I dan II C I dan III B II dan III D III dan IV

Haiwan ternakan seperti lembu dan kambing disembelih sempena memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim a.s. 17 Maklumat di atas berkaitan dengan perayaan A Awal Muharam B Maulidul Rasul C Hari Raya Aidilfitri

Soalan 23 dan soalan 24 berdasarkan gambar di bawah.

23 Siapakah tokoh dalam gambar di atas? A Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj B Tun Hussein Onn C Tun Abdul Razak Hussein D Tun Fuad Stephen 24 Berikut merupakan maklumat yang benar mengenai tokoh di atas, kecuali A digelar Bapa Pembangunan B Perdana Menteri Malaysia yang kedua C pengasas UMNO D Timbalan Perdana Menteri yang pertama 25 PESAKA merupakan singkatan bagi A Persatuan Cina Sarawak B Parti Pesaka Anak Sarawak C Parti Kebangsaan Bersatu Sabah D Parti Negara Sarawak Ditubuhkan untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia 26 Pernyataan di atas adalah merujuk kepada

27 Negara kita mula dijajah oleh kuasa asing pada tahun A 1511 C 1876 B 1641 D 1942 Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj Tun Abdul Razak Hussein Tun Dr. Ismail Abdul Rahman Kolonel H. S. Lee

28 Maklumat di atas berkaitan dengan A ahli rombongan ke London untuk menuntut kemerdekaan pada tahun 1956 B ahli Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia C tokoh-tokoh pembentukan Malaysia D anggota Suruhanjaya Reid 29 Siapakah pengasas Parti Negara Sarawak? A Khoo Siak Chiew B Tun Datu Mustapha Datu Harun C Datu Bandar Abang Haji Mustapha D Stephen Kalong Ningkan 30 Kesan utama ponteng sekolah kepada murid ialah A disukai rakan-rakan B ketinggalan dalam pelajaran C ditangkap oleh polis D disayangi ibu bapa

A Suruhanjaya Cobbold B Suruhanjaya Reid C Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) D Suruhanjaya Perkhidmatan Awam BAHAGIAN B A

Berpandukan gambar, tandakan (4) pada situasi yang betul dan (8) pada situasi yang salah.

(6 markah) B Senaraikan empat nilai yang ditekankan dalam membina keluarga bahagia. 1 _____________________________________________________________________________ 2 _____________________________________________________________________________ 3 _____________________________________________________________________________ 4 _____________________________________________________________________________ (4 markah) C Isikan tempat kosong di sebelah dengan jawapan yang betul.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ibu bapa mestilah sentiasa ____________ terhadap kegiatan dan pergaulan anak-anak mereka. Setiap individu akan berasa lebih selesa dan ___________ seandainya persekitaran yang didiami bersih. ________________ merupakan sebuah badan sukarela yang bernaung di bawah Jabatan Perpaduan Negara. Umat Islam di seluruh dunia berpegang kepada _____________ dan sunnah serta wajib mempercayai dua rukun iaitu Rukun Islam dan Rukun Iman. Tripitaka ialah _____________ bagi penganut agama Buddha. Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan Malaysia pada tahun ______________. Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA) telah diasaskan oleh _________________ pada tahun 1944. ___________ dirayakan oleh penganut agama Kristian untuk memperingati hari kebangkitan _________. Tujuan utama ____________________ ialah untuk membendung kegiatan komunis. (10 markah)

10 _____________ ialah perbuatan merosakkan harta benda awam mahupun persendirian. D Nyatakan dua peranan bagi setiap agensi tempatan berikut.

Jabatan Bomba dan Penyelamat (a) (b) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Majlis Daerah (a) (b) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Rukun Tetangga (a) (b) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (6 markah)

Padankan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia dengan contoh warisan budaya di bawah.

(4 markah) F Lengkapkan peta minda di bawah.

(10 markah)

JAWAPAN

Ujian Bulanan Pertama Set 1


BAHAGIAN A 1 C 5 B 9 A 13 B 17 C 21 A 25 C 29 D 33 D 37 C 41 B 45 D 49 D 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 D A B C B D B D B D C B B 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 A C C A C C C A D C C C 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 B D A D B A A B D D D A

BAHAGIAN B A 1 Melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran 2 Memadamkan, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran 3 Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran 4 Melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk perlindungan nyawa dan harta benda semasa berlakunya bencana 5 Menentukan adanya jalan keluar kebakaran, penyelenggaraan dan pengawal seliaannya yang sempurna B 1 2 3 4 5 Menggubal, melaksanakan, menguatkuasakan undang-undang serta dasar untuk kepentingan dan kesejahteraan penduduk tempatan Menguruskan kebersihan dan keindahan bandar Menyediakan peluang perniagaan dengan membekalkan kemudahan dan infrastruktur perniagaan Mengeluarkan lesen perniagaan Menyediakan kemudahan awam seperti pasar awam, dewan orang ramai, padang permainan, tandas awam, perhentian bas dan taman rekreasi

Ujian Bulanan Kedua Set 2


BAHAGIAN A 1 D 5 B 9 B 13 C 17 C 21 D 25 B 29 B 33 B 37 C 41 A 45 A 49 C 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 A B A B A B D D B C B B 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 A B C C C B D A D C C D C 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 C D B B C A A A A C A A 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 D A D D B C C C A A B C

BAHAGIAN B
A 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Berpeluang menyertai aktiviti sekolah Mendapat pendidikan Mendapat makanan seimbang Mendapat perlindungan dari segi fizikal Menjaga kesihatan diri Menghormati ibu bapa dan orang yang lebih dewasa Mengamalkan gaya hidup sihat Menjaga maruah diri dan keluarga Menjaga kebersihan diri Menjauhi daripada perkara yang membahayakan diri sendiri

Ujian Bulanan Pertama Set 2


BAHAGIAN A 1 C 5 D 9 C 13 D 17 A 21 D 25 D 29 A 33 B 37 A 41 B 45 D 49 C BAHAGIAN B
A 1 2 3 4 5 6

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50

B C C B C D C A C C D B B

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47

D B D D B C D C D B C A

BAHAGIAN B
A 1 BOMBA 2 MAJLIS DAERAH 3 RUKUN TETANGGA B 1 Mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan perumahan 2 Mengecat bangunan lama agar kelihatan baru 3 Membina pintu gerbang dan hiasan yang menarik di kawasan perumahan 4 Membuang sampah di tempat yang disediakan 5 Menanam pelbagai jenis tumbuhan hiasan 6 Mengitar semula barang yang telah digunakan 7 Membina pondok bacaan di taman-taman

Peperiksaan Pertengahan Tahun Set 1


BAHAGIAN A 1 A 5 D 9 B 13 D 17 C 21 C 25 B BAHAGIAN B
A 1 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 3 (i) (ii) (iii) (iv) B 1 2 3 Menggunakan meja dan kerusi dengan baik Mengelap cermin tingkap setiap hari Menjaga kebersihan di tandas murid Menggunakan komputer dengan cermat Menggunakan alat muzik dengan baik supaya tidak rosak Tidak menconteng papan kenyataan Tidak membuang sampah di merata-rata tempat Memastikan tandas dalam keadaan bersih selepas menggunakannya Menggunakannya dengan cermat Melaporkan kepada pihak berkenaan jika ada kerosakan. Menggunakan kemudahan dengan cermat Tidak merosakkan bangku yang disediakan Tidak membuang sampah di merata-rata tempat Tidak menconteng dinding 4 5 6 BETUL BETUL SALAH

1 (i) (ii)

Anak gadis dilarang menyanyi sewaktu memasak kerana dikhuatiri mendapat suami tua. Kanak-kanak dilarang bermain pada waktu senja kerana takut diganggu makhluk halus. Mempercayai bahawa ibu mengandung tidak boleh merendam cadar dalam air panas kerana bimbang bayi yang dilahirkan mengelupas kulitnya. Mempercayai hantu, penunggu atau roh akan sama-sama menjamah makanan apabila seseorang makan dalam gelap.

2 6 10 14 18 22

C A A B D A

3 7 11 15 19 23

A B C B A C

4 8 12 16 20 24

B C D B C D

2 (i)

3 (i)

Ujian Bulanan Kedua Set 1


BAHAGIAN A 1 D 5 D 9 D 13 D 17 C 21 C 25 A 29 C 33 B 37 A 41 A 45 C 49 B 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 A C C B B B C B B C D B D 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 B D A D A A D C B D C C 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 C B B A D D B B C A D A

SALAH SALAH BETUL

C 1 (i) Percaya kepada kewujudan Allah SWT (ii) Al-Quran dan sunnah merupakan pegangan umat Islam (iii) Percaya balasan syurga dan neraka pada hari kiamat 2 (i) Percaya terdapat lapan jalan untuk manusia mendapat keamanan selepas mati

(ii) Pengasas agama Buddha ialah Siddharta Gautama (iii) Tripitaka ialah kitab suci bagi penganut agama Buddha 3 (i) Kepercayaan penganut Hindu terkandung dalam kitab Veda (ii) Lembu ialah haiwan suci. Oleh itu penganut Hindu dilarang memakan daging lembu (iii) Percaya kepada dewa-dewi kelahiran semula (samsara) selepas kematian 4 (i) Percaya kepada Jesus Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan (ii) Kitab suci penganut agama Kristian ialah Bible (iii) Salib merupakan lambang agama Kristian D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 harmoni ibu bapa penderaan seksual/pendiam makanan Deepavali hormat-menghormati melindungi masyarakat India minyak herba rasional Makan besar bersama keluarga menjelang sambutan Tahun Baru Cina Mengekalkan tradisi dan mengeratkan hubungan kekeluargaan (i) Tahun Baru Cina (ii) Hari Wesak (i) Ceongsam (ii) Samfu (i) Ibu mengandung tidak dibenarkan merendam cadar di dalam air panas kerana takut bayi yang dilahirkan mengelupas kulitnya. (ii) Seseorang yang kaya akan disisihkan jika tidak menjaga ibu bapanya

37 41 45 49

D D D D

38 42 46 50

D D A C

39 43 47

C C B

40 44 48

B C A

BAHAGIAN B
A 1 4 B 1 2 3 4 5 2 8 3 8 4 4 5 4

Menghormati orang tua Mengamalkan pemakanan yang seimbang Tidur secukupnya Bersopan-santun Beriadah bersama keluarga. (Jawapan lain yang bersesuaian juga diterima)

Ujian Bulanan Ketiga Set 2


BAHAGIAN A 1 B 5 A 9 A 13 A 17 A 21 B 25 D 29 C 33 A 37 A 41 C 45 B 49 D BAHAGIAN B
A 1 2 3 4 5 d e a c b B 1 2 3 4 5 beriadah karbohidrat vandalisme gengsterisme Gejala sosial

Peperiksaan Pertengahan Tahun Set 2


BAHAGIAN A 1 B 5 A 9 A 13 D 17 B 21 A 25 C BAHAGIAN B
A 1 2 3 4 B C D 1 Tidak merosakkan atau menconteng kerusi dan meja Menjaga peralatan sukan dengan baik Memastikan semua suis ditutup sebelum meninggalkan makmal komputer Meletakkan pinggan dan gelas di tempat yang telah disediakan selepas makan 1 Al-Quran 1 4 2 Bible 2 8 3 Veda 3 8 4 Tripitaka 4 4

2 6 10 14 18 22

C D B B B D

3 7 11 15 19 23

D B C B D A

4 8 12 16 20 24

B D B A C A

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50

A C D C C A C C D B D B D

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47

B C D B A A D B B D A C

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

B B C D B C A C D B A C

Peperiksaan Akhir Tahun Set 1


BAHAGIAN A 1 A 5 C 9 D 13 B 17 C 21 C 25 B 29 B BAHAGIAN B
A 1 2 3 4 5 6 7 Menikmati sepenuhnya hak tanpa perbezaan dan diskriminasi Mendapat perlindungan, peluang dan kemudahan istimewa Mempunyai nama dan kewarganegaraan Memperoleh makanan yang cukup, keselamatan sosial dan tempat tinggal yang selesa Mendapat perlindungan istimewa apabila cacat Mendapat kasih sayang ibu bapa, jagaan dan perlindungan Mendapat perlindungan daripada kezaliman, eksploitasi dan diskriminasi 2 (c) 2 4 7 4 3 (a) 3 8 8 8 4 8 9 4 4 5 5 4 10 8 KITAR SEMULA BERPUASA

(i) Mendapat makanan yang seimbang (ii) Tinggal di tempat yang selamat dan selesa (iii) Mendapat kasih sayang daripada keluarga (i) Mendapat perlindungan daripada penderaan fizikal (ii) Mendapat perlindungan daripada gangguan atau penderaan seksual (iii) Mendapat perlindungan daripada gangguan atau penderaan mental dan emosi (i) Mendapat peluang untuk berinteraksi dengan rakan sebaya (ii) Mendapat peluang untuk menyertai aktiviti yang diadakan di sekolah (i) Mendapat pendidikan seperti kanak-kanak lain (ii) Berpeluang mengembangkan bakat yang sedia ada Kristian Islam Buddha Hindu Islam 6 Hindu 7 Buddha 8 Kristian

2 6 10 14 18 22 26 30

A C B C D C C B

3 7 11 15 19 23 27

B D A A B A D

4 8 12 16 20 24 28

B D C C A D A

E 1 2 3 4 5

B 1 (b) C 1 8 6 4 D1 2 3 E 1 2 3 4 5 F 1 2 3

F 1 Perpaduan kaum 2 Bahasa Tamil 3 Ceongsam dan samfu

4 5 6

Bahasa Malaysia Mandarin dan Hokkien Mengekalkan warisan budaya

DHARMA RUKUN TETANGGA KEMUDAHAN AWAM

Ujian Bulanan Ketiga Set 1


BAHAGIAN A 1 D 5 C 9 A 13 B 17 D 21 C 25 A 29 D 33 D 2 6 10 14 18 22 26 30 34 B B D D C A B C D 3 7 11 15 19 23 27 31 35 D D C B B D B C A 4 8 12 16 20 24 28 32 36 A C A C A B B A B

Mengadakan kempen mencintai warisan budaya Mengadakan pertunjukan dan persembahan kebudayaan Menerapkan pengetahuan tentang warisan budaya dalam pengajaran Mengadakan lawatan ke pameran kebudayaan Mengadakan aktiviti seperti pertandingan yang berkaitan dengan warisan budaya Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj 31 Ogos 1957 (a) Tun Abdul Razak Hussein (b) Tun Dr. Ismail Abdul Rahman (c) Kolonel H. S. Lee 4 5 Tun V. T. Sambanthan (a) Tun Fuad Stephen (b) Datu Mustapha Datu Harun (c) Temenggung Jugah Anak Barieng (d) Datu Bandar Haji Mustapha

Peperiksaan Akhir Tahun Set 2

BAHAGIAN A 1 A 5 D 9 B 13 A 17 D 21 B 25 B 29 C BAHAGIAN B
A B 1 4 2 4

2 6 10 14 18 22 26 30

B C C D C D A B

3 7 11 15 19 23 27

A B A D B C A

4 8 12 16 20 24 28

C A A B C C A

(a) (b) (a) (b)

Menyediakan kemudahan awam yang sempurna Memungut cukai pintu rumah di kawasan pentadbirannya Menyedia dan memantau keselamatan dan kesejahteraan kejiranan Mencegah dan mengawal pendatang tanpa izin 2 Melayu 3 Iban 4 India

E F

1 Cina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 8

4 8

5 4

6 4

1 Bertolak ansur 3 2 Bertanggungjawab 4 1 2 3 1 prihatin ceria Rukun tetangga 4 5 6

Bekerjasama Hormat-menghormati al-Quran kitab suci 1961

Pengasas Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Menubuhkan Persatuan Melayu Johor untuk menentang Malayan Union Perdana Menteri Malaysia yang pertama Mengetuai rombongan ke London untuk berunding dan menuntut kemerdekaan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama Memegang jawatan Menteri Pendidikan pada tahun 1955 Pengasas dan Presiden Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA) Menjadi anggota Jawatankuasa Hubungan antara Kaum Presiden Kongres India Tanah Melayu (MIC) pada tahun 1955 Pengerusi Lembaga Perpaduan Negara

7 Tun Tan Cheng Lock 8 Hari Easter/Jesus Kristus 9 pembentukan Malaysia 10 Vandalisme (a) Memadam, mencegah dan mengawal kebakaran (b) Menjalankan siasatan mengenai sebab dan punca kebakaran