CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 28 . 01 .

2012 Clasa a V -a BAREM DE CORECTARE
Notă:
  Pentru orice soluţie corectă, se acordă punctajul maxim corespunzător. Nu se acordă fracţiuni de punct , dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

Oficiu (10p) I.(20p) 1. (4p) a); 2. (4p) a); 3. (4p) a); 4. (4p) a); 5. (4p) d); II.(40p) 1) (4p) 252 2) (4p) 2 3) (4p) 9 4) (4p) 253 5) (4p) 7 şi 8 6) (4p) 289 7) (4p) 02012 , 20120 ,3, 2 2 8) (4p) 0,1, 2 9) (4p) 1 10) (4p) 1007. SUBIECTUL III a) 1, 4, 8 sau alt exemplu corect. b) 8, 4, 1 sau alt exemplu corect. c) 1, 2, 7 sau alt exemplu corect. d) 1, 4, 8, 16, 5 sau alt exemplu corect. e) 1, 4, 8, 16, 5, 10, 3 sau alt exemplu corect. f) 1, 2, 7, 14, 28, 9 sau alt exemplu corect. g). 2012, 1006, 503, 1510, 3020, 6040, 2013. SUBIECTUL IV a) 999  222  1221 sau alt răspuns corect.. b) 9999  2222  12221 sau alt răspuns corect.. c) k  2 sau alt răspuns corect. d) Nu trecem peste ordin, deoarece nu există două cifre care adunate să dea mai mult de 18. e) k  2 sau alt răspuns corect. f) Printre numerele a1  9 , a2  99 ,..., a187  99...9  , fie exista unul care se
de187 de ori 9

divide cu 187, fie exista doua ai si a j cu i  j  1, 2,...,187 care dau acelasi rest la impartirea cu 187. Atunci 187 divide pe a j  ai  9...9  0...0  , deci 187 divide pe a j i .
j i i

M , unde M este un multiplu al numarului 187 scris numai cu 187 cifre de 9 si conform cu d) si f) rezulta ca adunând numerele 89k şi 98k, nu avem nicio trecere peste ordin.

g)

Definim k 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful