PROYEKTO SA IKALAWANG MARKAHAN SA ASIGNATURANG EDUKASYON SA PAG-PAPAKATAO IV ISANG PANANALIKSIN HINGGIL SA EPEKTO NG PAG-AABROAD NG MGA MAGULANG

SA PAGKILOS AT PAG-UUGALI NG MGA ANAK MGA MANANALIKSIK

ANG DAKILANG LUMIKHA .PASASALAMAT ANG MGA MANANALIKSIK AY NAGPAPASALAMAT SA MGA TAONG TUMULANG SA PAGSASAGAWA NG PANANALIKSIK NA ITO. SALAMAT PARA SA MGA MAG-AARAL NA ROMISPONDE SA SURVAY QUESTIONER PARA SA MGA GURONG TUMULONG SA PAGSASAAYOS NG MGA KAKAILANGANING DATOS PARA SA MGA MAGULANG SA KANILANG PATNUBAY PARA SA PUNONG MAYKAPAL.

SALIGAN NG PAG-AARAL C.DEPINISYON NG MGA TERMINOLOHIYO KABANATA II PAMAMARAAN/METODOLOHIYO A.BALANGKAS NG KONSEPTO F.PAGLIKAM NG DATOS B.PAG-ANALISA SA NILIKAM NG DATOS C.LAYUNIN D.TALAAN NG NILALAMAN KABANATA I INTRODAKSYON/PANIMULA A.ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO B.SAKLAW AT LIMITASYON E.RESULTA AT DISKUSYON KABANATA III KONKLUSYON KABANATA IV REKOMENDASYON APPENDICES .

MORAL AT ISPIRITUAL NG KANILANG MGA ANAK? 2.A. MAYROON BANG KAIBAHAN ANG PAGTUGON SA MGA EPEKTONG ITO SA MGA IBAT IBANG BAITANG NG SEKONDARYA ? . MENTAL. SOSYAL. MAYROON BANG KAIBAHAN SA RESULTA NG EPEKTO SA MGA BABAENG ANAK KUMPARA SA MGA LALAKI? 4. KUNG MAYROON MAN. MALIMIT ITO ANG NAGIGING SANHI NG MGA IBANG IBANG PAGBABAGO SA MGA ANAK GAYA NG PAG-IIBA SA PANANAW SA BUHAY . ANU-ANO ANG MGA ITO? 3. PAGREREBELDE. ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO SA KADAHILANANG MAHIRAP ANG BUHAY MARAMING MGA MAGULANG ANG MAS PINIPILING IWANAN ANG KANILANG MGA ANAK AT MAKIPAG SAPALARAN SA IBANG BANSA BILANG OFW/OCW. PAG-AASAWA NG MAAGANG ATLOP SA PAG-AARAL NA ITO. INAASAHAN NG MGA MANANALIKSIK NA MATUGUNAN ANG MGA SUMUSUMOD NA KATANUNGAN 1. MAYROON BANG EPEKTO ANG PAG-AABROAD NG MGA MAGULANG SA MGA ASPETONG PISIKAL. EMOSYONAL.

AYON KANILA MIGNUN. BUKOD SA PAGKAKAROON NG ANAK. ANG MGA MAGULANG ANG SIYANG NAGSISILBING TAGAPAGTURO NG MGA IBAT IBANG MAHAHALAGANG PAG-UUGALI AT MGA KASANAYAN NG MGA ANAK. ANG TUNGKULIN NG MGA MAGULANG NA MAGBIGAY NG EDUKASYON ANG BUKOD-TANGI AT PINAKAMAHALAGANG GAMPANIN NG MGA MAGULANG. NAGKAKAROON DIN NG PAGBABAGO SA MGA TUNGKULIN AT GAMPANIN NG MGA MAGULANG MAYROONG MGA MAGULANG ANG KAILANGAN KUMAYOD AT PUMUNTA SA IABNG BANSA PARA MABIGYAN NG MAGANDANG KINABUKASAN ANG MGA ANAK. PAGGABAY SA MABUTING PAGPAPASIYA. ANG PAMILYA AY MAYROONG MISYON NA BATAYAN . ANG BAWAT PARTIKULAR NA GAWAIN NG PAMILYA AY PAGPAPAHAYAG AT PAGSASABUHAY NG PANGUNAHING MISYON NA ITO. NAAAPEKTUHAN ANG PAGGABAY AT PAGSUBAYBAY SA KANILANG MGA ANAK.B.AL SA KANILANG MODYUL SA EDUKASYON SA PAGKATAO G8. ET. MAY PANUNUGATAN ANG MGA MAGULANG NA GABAYAN ANG MGA ANAK UPANG LUMAKI AT UMUNLAD ANG MGA ANAK UPANG LUMAKI AT UMUNLAD ANG MGA ITO SA MGA PAGPAPAHALAGA AT MAISABUHAY ANG MISYUN NG DIYOS PARA SA KANILA. WALA SILANG MAKITANG PAMANTAYAN SA PAG-UUGALI PATI NA RIN SA PANANAW. SA PAMILYA UNANG NAHUHUBOG ANG PAGKATAO NG ISANG INDIBIDUAL. PANANAMPALATAYA AT IBA PA. SUBALIT SA PAGBABAGO NG ISTRUKTURA NG PAMILYA SA NGAYON HENERASYUN. KASAMA SA EDUKASYONG ITO ANG PAGSASANAYSAY NG MGA ANAK SA PAGSASABUHAY NG MGA PAGPAPAHALAGA TULAD NG SIMPLENG PAMUMUHAY . SA KADAHILANANG ITO. ITO ANG ORIHINAL NA PAARALAN NG PAGMAMAHAL. SALIGAN NG PAG-AARAL ANG PAG-UUGALI AY UNANG NABUBUO SA PAMILYA. NAGKAKAROON NA SILA NG SIBSTITASYUN NG MGA EHEMPLO KAYA ANG IBA AY NAKATUON NA LAMANG SA IABNG TAO GAYA NG KANILANG MGA KAIBIGAN . IPAKITA AT IPARAMDAM ANG PAGMAMAHAL. DAHIL SA PAGKAWALA NILA SA TAHANAN ANG MGA ANAK AY WALA NG EHEMPLO SA BAHAY. KATARUNGAN.

LAYUNIN ANG PANANALIKSIK NA ITO AY NAGLALAYUNG PAG-ARALAN ANG MGA PAGKILOS AT PAG-UUGALI NG MGA ANAK NG OCW/OFW. LAYUNIN NG MGA MANANALIKSIK NA MAKAPAGBUGAY REKUMENDASYON SA PAGTUGON SA MGA NEGATIBONG EPEKTO NG PAGAARAL NG MGA MAGULANG SA KANILANG MGA ANAK . B. C. NAGLALAYAN ITONG MATUKOY ANG MGA EPEKTO NG PAG-AABROAD NG MGA MAGULANG SA PAG-AASAL NG MGA ANAK BASE SA ANIM NA ASPETO: A. D. PISIKAL EMOSYONAL SOSYAL MORAL MENTAL ISPIRITUAL GAYUNDIN. F.C. E.

Ito ay nangangailangan ng mga mag-aaral na reresponde o sasagot sa mga inihandang SURVEY QUESTIONAIRE. Walumping mag-aaral ang saklaw na populasyon. Ito ay isasagawa buwan ng setyembre 2013. Ang pag-aaral ay isasagawa sa pamamagitan ng pagsasagot sa SURVEY QUESTIONAIRE na sasagutan ng mga mag-aaral ng anak na mga OFW/OCW. SAKLAW AT LIMITASYON Ang pag-aaral na ito ay magaganap sa mataas na paaralan ng PINES CITY NATIONAL HIGH SCHOOL.D. Gayundin. tigsampu bawat baitang o year level. tigsampu bawat baitang o year level. Apat napu mula sa mga babaeng mag-aaral. apat napu sa mga kalalakihang mag-aaral. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.