You are on page 1of 1

KOPIPOL Nazwa Organizacji Kogo reprezentuja Z jakiej dziedziny pobieraja opaty za dozwolony uytek prywatny Oglne przychody w 2012

roku
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzdzania Prawami Autorskimi Twrcw Dzie Naukowych i Technicznych KOPIPOL

Polska Ksika
Stowarzyszenie Autorw i Wydawcw Polska Ksika

ZAiKS
Stowarzyszenie Autorw ZAiKS

SAWP
Stowarzyszenie Artystw Wykonawcw Utworw Muzycznych i Sowno - Muzycznych

ZPAV
Zwizek Producentw Audio Video

Twrcw

Wydawcw

Twrcw

artystw wykonawcw

producentw fonogramw i wideogramw

Dziedzina reprografii (wszelkie utowry naukowe, techniczne, ksiki, podrczniki itp..)


15,625,051.42 z 10,905,316.60 z

Dziedzina audio-wizualna (utwory muzyczne; piosenki; teledyski; koncerty; filmy; programy telewizyjne; kabarety;pokazy zdj, foto i video reportae, ktrych to stanowi muzyka)
302,803,232.00 z 18,588,909.79 z 29,925,543.00 z

2 492 473,65 z Zebrane pienidze z tytuu opat od urzadze i nonikw w 2012 roku Wielkosc wypaty w 2012 (na rzecz twrcw, artystw, wydawcw, producentw) Koszty administracyjne swojej dziaalnoci w 2012 rednia liczba osb zatrudnionych w 2012 ilo rodkw pieninych posiadanych na rachunkach bankowych i w kasie na koniec 2012r. oficjalne koszty inkasa w 2012r. (procent pobieranych rodkw na dziaalnos)
9,609,132.37 z 9,381,438.75 z
(w sprawozdaniu wyszczeglniono tak kwot jako wypywy z tytuu opat od czystych nonikw, nie ma informacji na temat urzadze )

brak danych

brak danych

233,327.59 z 1,589,663.95 z 4

6,906,634.71 z 1,087,841.04 z 10.5

180,043,240.13 z 71,745,871.46 z 459 brak danych

8,137,522.79 z 3,836,129.82 z

18,647,816.00 z 8,269,190.79 z 21

27,084,411.34 z

9,949,214.84 z

1,095,797,338.38 z

47,971,649.17 z

41,602,692.00 z

17,5%(za urzadzenia i noniki)


18.80% 11.37% 16.60% 14.98% 25%(odtwarzenie fonogramw i wideogramw)