You are on page 1of 1
 

KOPIPOL

       

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

Polska Książka

SAWP

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”

ZAiKS

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych

ZPAV

Nazwa Organizacji

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Związek Producentów Audio Video

Kogo reprezentuja

Twórców

Wydawców

Twórców

artystów wykonawców

producentów fonogramów i wideogramów

Z jakiej dziedziny pobieraja opłaty za dozwolony użytek prywatny

Dziedzina reprografii (wszelkie utowry naukowe, techniczne, książki, podręczniki itp )

Dziedzina audio-wizualna (utwory muzyczne; piosenki; teledyski; koncerty; filmy; programy telewizyjne; kabarety;pokazy zdjęć, foto i video reportaże, których tło stanowi muzyka)

Ogólne przychody w 2012 roku

15,625,051.42 zł

10,905,316.60 zł

302,803,232.00 zł

18,588,909.79 zł

29,925,543.00 zł

     

2 492 473,65 zł

   

Zebrane pieniądze z tytułu opłat od urzadzeń i nośników w 2012 roku

9,609,132.37 zł

9,381,438.75 zł

(w sprawozdaniu wyszczególniono taką kwotę jako wypływy z tytułu opłat od czystych nośników, nie ma informacji na temat urzadzeń )

brak danych

brak danych

Wielkosc wypłaty w 2012 (na rzecz twórców, artystów, wydawców, producentów)

233,327.59 zł

6,906,634.71 zł

180,043,240.13 zł

8,137,522.79 zł

18,647,816.00 zł

Koszty administracyjne swojej działalności w 2012

1,589,663.95 zł

1,087,841.04 zł

71,745,871.46 zł

3,836,129.82 zł

8,269,190.79 zł

średnia liczba osób zatrudnionych w

         

2012

4

10.5

459

brak danych

21

ilość środków pieniężnych posiadanych na rachunkach bankowych i w kasie na koniec

         

2012r.

27,084,411.34 zł

9,949,214.84 zł

1,095,797,338.38 zł

47,971,649.17 zł

41,602,692.00 zł

oficjalne koszty inkasa w 2012r. (procent pobieranych środków na działalnosć)

       

17,5%(za urzadzenia i nośniki)

18.80%

11.37%

16.60%

14.98%

25%(odtwarzenie fonogramów i wideogramów)