Veronika

Choir
Piano

Nr. 19 / "Ant ežero kranto s÷d÷jom abu"
Veronikos Romansas
iš miuziklo "Veronika"

žodžiai lietuvių liaudies

e = 150




Veronika

 

Choir


 

Giedrius Kuprevičius

e = 150

Piano

                                  
mp








  
 

   

7

                     




Ant

           

e - že - ro kran - to s÷ - d÷ - jom




 

 

ir




 
  

 

ty- liai, ir ty- liai kal - b÷ - jom.

 

A-

   
   
 



                             
  
 
ir sup - sis lai - ve- lis be v÷ - jo.
A - tei - siu ta - da, kai žy - d÷s a - je - rai
 tei-siu ta- da, kai žy - d÷s a - je-rai
13

 

  
 










 





 

  

 



 
 

 

 
 

© Giedrius Kuprevičius, 2008



 
 







  










 




 
V.S.

ką nu                                     - to    -     lai. .S.spau . Piano Nr.dęs                        man   ran . Choir. lin -         V.Veronika. 19 / Veronikos Romansas 44 3                                        46                                                            51                              Pa .

Piano Nr.mo ke    - A - A                               A  gliss. A  A ši. ti . -                     Iš  ši.kiu. -  jo.                                    -   gliss. 19 / Veronikos Romansas 70    to     a     - li . .    -A -A -             82  lio   rais van   rais   gliss. A - -         -   -               gliss. gliss. - A - li . - A  gliss.   gliss.grį  -     -  duo  žy  - -  duo   žy d÷ - to -  - d÷ -  gliss.mo ke  - je    a -  -              76 je -  glis-s.  - gliss. - A - - A -                   su .grį    -  A - - gliss. - A   - A                                                                ff Timpani             violini                                            V. ti . Choir..kiu.S. lio  gliss..                        van   gliss.Veronika.     -                     5 su . -    -   A                                 jo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful