You are on page 1of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Majjhima nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Majjhima nikaya 32

Maha-gosinga sutta
Veliki govor u šumi Gosingam

Prevod Čedomil Veljačić


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jedanput je Blaženi boravio u salovoj šumi Gosingam s mnogim najuglednijim i najstarijim
učenicima. Tu su bili redovnici Sariputto, Maha-Mogalano, Maha-Kasapo, Anuruddho, Revato, Anando i još mnogi
drugi. Kad je redovnik Maha-Mogalano pred večer izišao iz svog osamljenog boravišta, otiđe da posjeti redovnika
Maha-Kasapu, pa mu reče:

-- Hodi, prijatelju Kasapo, da posjetimo redovnika Sariputu i da čujemo njegovu propovijed! ...

(Uz put im se pridružio najprije Anurudgho. Zatim ih je vidio Anando, pa je pozvao Revatu i s njim pošao također
da čuje Sariputinu propovijed. Sariputto ih opazi već izdaleka, pa ih pozdravi):

-- Dobro nam došao redovnik Anando, pratilac i pomoćnik Blaženoga. Divna je, prijatelju Anando, salova šuma
Gosingam u noći obasjanoj mjesečinom, dok su stabla sala sva u bujnom cvatu, čini ti se da lahor širi božanske
mirise. Kakav bi lik isposnika, prijatelju Anando, sad trebao da zasja u salovoj šumi Gosingam?

-- Lik isposnika, prijatelju Sariputo, koji je mnogo čuo, pouzdano zapamtio i sačuvao ono što je čuo; a riječi o
Istini, divnoj na početku, divnoj u sredini, divnoj na kraju, bogate smislom i pojedinostima, koje su izraz potpuno
postignutog i pročišćenog svetačkog života -- to su riječi kojih je mnogo čuo i pouzdano zapamtio, pa mu govor
obiluje njima, a duh ih promatra, pogled prozire. On tumači Istinu u sve četiri skupine sljedbenika, cjelovito i
podrobno, bez zaplitanja, odstranjujući smetnje ispravnom razumijevanju. -- To je lik isposnika, prijatelju
Sariputo, koji bi trebalo da zasja u salovoj šumi Gosingam.

(Sariputo postavlja isto pitanje Ravati, pa Anurudi, Maha-Kasapi, Maha-Mogalani, a ovaj na kraju uzvraća isto
pitanje Sariputi. Svaki od njih u svom odgovoru opisuje ona obilježja po kojima se sam ističe u Budinoj zajednici.
Evo tih karakteristika u skraćenom prijevodu):

Revato: -- Isposnik koji nalazi zadovoljstvo u osamljenosti, koji razvija unutarnje smirenje duha, čija je
zadubljenost neprekidna, a uvid potpun, koji ostaje u praznini.

Anuruddho: -- Isposnik koji razbistrenim božanskim pogledom, van dometa ljudskog vida, promatra hiljade
svjetova.

Maha-Kasapo: -- Isposnik koji je i sam pustinjak i hvali pustinjački život, koji živi od isprošene hrane..., odijelo
šije od dronjaka..., odjeća mu se sastoji samo iz tri dijela..., potrebe su mu neznatne..., zadovoljan je..., živi
osamljen..., izdržljiv je..., dosljedan u moralnim načelima..., sabran..., mudar..., slobodan je i osamostaljen u
spoznaji i uvidu..., pa sve te vrline preporučuje i drugima.
Maha-Mogalano: -- Kad jedan isposnik raspravlja s drugim isposnikom o Istini, te jedan postavlja pitanja drugome
i odgovara na njegova pitanja bez pogreške, tako da im se razgovor nesmetano odvija.

Zatim Maha-Mogalano oslovi Sariputu ovako: Svi smo mi, prijatelju Sariputo, odgovorili na tvoje pitanje, svako sa
svog stanovišta. A sada nam ti odgovori na isto pitanje...

Sariputo: -- Redovnik koji ima vlast nad vlastitim duhom..., koji kad god hoće može da postigne i zadrži koji god
hoće stepen duhovnog zadubljenja...

(Na kraju Sariputo predlaže da svi otiđu Učitelju, pa da mu ponove svoj razgovor, a on da ocijeni čiji je odgovor
najbolji).

Buda: -- Svi ste vi po redu, Sariputo, dali dobre odgovore. A sada čujte i od mene kakav bi lik isposnika trebalo da
zasja u salovoj šumi Gosingam: Isposnik koji na povratku s prošenja dnevnog obroka sjedne skrštenih nogu i
uspravna tijela i koji ustaljenom pažnjom sprovede vlastitu odluku: "Neću se maknuti iz ovog položaja dok mi se
duh potpuno ne oslobodi prljavih taloga života". To je lik isposnika, Sariputo, kakav bi trebalo da zasja u salovoj
šumi Gosingam.

Tako reče Blaženi, a redovnici se, oduševljeni, obradovaše govoru Blaženoga.

Rev. 20/10/2002

www.geocities.com/canon/majjhima/mn32.html