Profesor: Laurenţiu Marius Dragomir Disciplina: Educaţie plastică

Clasa: a VII-a Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică - Semestrul I Unitatea de învăţare
Recapitulare şi evaluare iniţială Forme plane şi forme spaţiale obţinute în urma studierii naturii

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr. ore
1 4

Săpt.
-S 1 S 2-S 5

Obs.

Compoziţia plastică.

Compoziţia decorativă

- Reprezentarea grafică a unor forme din natura; - Crearea unor structuri plastice prin extragerea elementelor specifice formelor studiate; - identificarea caracteristicilor definitorii ale designului - Reprezentarea trăsăturilor caracteristice ale unor structuri preferate din natura; - Cunoaşterea şi utilizarea principiilor de organizare compoziţională; - organizarea elementelor de limbaj plastic întrun spaţiu dat - Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor; - Evidenţierea centrelor de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice; - Obţinerea unei suprafeţe picturale prin suprapunere grafica; - exprimarea prin culoare, apropierea şi depărtarea, senzaţia de greu-uşor şi de cald-rece - Realizarea compoziţiilor statice si dinamice, unitare din punct de vedere cromatic; Folosirea principiilor artei in compoziţii decorative; Identificarea ritmului plastic prin elementele de limbaj care îl formează; Folosirea ritmului, atât în compoziţiile plastice, cât şi în cele decorative; Cunoaşterea şi utilizarea principiilor de organizare compoziţională; Organizarea elementelor de limbaj plastic întrun spaţiu dat Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor; Evidenţierea centrelor de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice; Obţinerea unei suprafeţe picturale prin suprapunere grafica;

Studiul formelor naturale şi transformarea în forme plastice. Forme plane; Forme spaţiale. Compoziţia plastică cu mai multe centre de interes.

5

S 6-S10

Stilizarea; Repetiţia; Alternanţa;

5

S11-S15

Jocul de fond Nr. Recunoaşterea trăsăturilor dominante ale operelor unor reprezentanţi de seamă ai picturii si ai sculpturii. atât în compoziţiile plastice. Identificarea ritmului plastic prin elementele de limbaj care îl formează. Organizarea elementelor de limbaj plastic întrun spaţiu dat . volumului şi culorii. Reprezentarea după natura a aspectului exterior si structura interioara a formelor.Evidenţierea centrelor de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice. Folosirea ritmului. XVIII Sec. senzaţia de greu-uşor și de cald-rece. apropierea si depărtarea.Semestrul al II-lea Unitatea de învăţare Compoziţia decorativă Competenţe specifice Folosirea principiilor artei in compoziţii decorative. . Reprezentarea după natura a aspectului exterior si structura interioara a formelor. 7 S20-S26 Săptămâna „Şcoala altfel” Studiu după natură Redarea în perspectivă a liniei. Cunoaşterea şi utilizarea principiilor de organizare compoziţională. S16-S19 Obs. Sec. volumului şi culorii.Obţinerea unei suprafeţe picturale prin suprapunere grafica. XVII Sec. Studiu după natură Redarea în perspectivă a liniei. unitare din punct de vedere cromatic.Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor. Exprimarea prin culoare. Exprimarea prin culoare. . suprafeţei . senzaţia de greu-uşor şi de cald-rece. ore 4 Săpt. Realizarea unor comentarii cuprinzând judecăţi de valoare asupra unor imagini-reproduceri de arta Conţinuturi Ritmul.Planificare calendaristică . apropierea si depărtarea. XIX. 1 2 S27 S28-S29 Istoria artei 6 S30-S35 Evaluare finala 1 S36 . Realizarea compoziţiilor statice si dinamice. cât şi în cele decorative. suprafeţei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful