Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional de Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 CHIMIE ORGANICĂ I Proba E/F Varianta 018 Subiectul I Subiectul C 1. precizarea unei caracteristici structurale a compusului (A) 2. M(A) = 166 g/ mol; %O = 28,91 3. 5C-terţiari; 1C-cuaternar 4. scrierea ecuaţiei reacţiei compusului (A) cu Mg. 5. m magneziu = 24. 0,3 = 7,2g (30 puncte) 10 puncte 1p 2p 2p 2p 3p

Probă scrisă la CHIMIE ORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)