‫בס"ד‬

‫מעשר ראשון עירובין לא‬

‫מעשר ראשון שנטלה תרומתו‬
‫הפרשת תרומות ומעשרות כראוי‬

‫מעשר ראשון שהקדימו בשבלים‬

‫①‬
‫טבל‬
‫‪100%‬‬

‫טבל‬
‫‪100%‬‬

‫תרומה גדולה‬
‫‪2%‬‬
‫לכהן‬

‫טבל‬
‫‪98%‬‬

‫לכהן = ‪2.98%‬‬
‫ללוי = ‪8.82%‬‬

‫①‬

‫טבל‬
‫‪90%‬‬

‫לכהן = ‪2.80%‬‬
‫ללוי = ‪9.00%‬‬

‫③‬

‫②‬

‫מעשר ראשון‬
‫‪10% x 100% = 10%‬‬

‫②‬
‫③‬
‫מעשר ראשון‬
‫‪10% x 98% = 9.8%‬‬

‫תרומה גדולה‬
‫‪1.8%‬‬
‫לכהן‬

‫תרומת מעשר‬
‫‪10% x 10% = 1%‬‬
‫לכהן‬

‫מעשר ראשון‬
‫‪90% x 10% = 9%‬‬
‫ללוי‬

‫מעשר ראשון שהקדימו בכרי‬
‫תרומת מעשר‬
‫‪10% x 9.8% = 0.98%‬‬
‫לכהן‬

‫‪1‬‬

‫מעשר ראשון‬
‫‪90% x 9.8% = 8.82%‬‬
‫ללוי‬

‫תרומת גדולה‬
‫‪2% x 10% = 0.2%‬‬
‫לכהן‬
‫תרומת מעשר‬
‫‪10% x 9.8% = 0.98%‬‬
‫לכהן‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫③‬

‫לכהן = ‪2.98%‬‬
‫ללוי = ‪8.82%‬‬

‫④‬
‫מעשר ראשון‬
‫‪10% x 100% = 10%‬‬

‫מעשר ראשון‬
‫‪90% x 9.8% = 8.82%‬‬
‫ללוי‬