You are on page 1of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Majjhima nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Majjhima nikaya 61

Ambalatthika Rahulovada sutta


Savet Rahuli u Ambalatiki

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio u gradu Rađagahi, u bambusovom gaju, kod svetilišta gde se hrane
veverice.

U to vreme poštovani Rahula [1] je bio u Ambalatiki. Tada Blaženi, predveče, napusti svoje samotno boravište i
ode do poštovanog Rahule u Ambalatiki. Poštovani Rahula opazi ga još izdaleka kako dolazi i, videvši ga, pripremi
mu sedište i vodu za pranje nogu. A Blaženi sede na pripremljeno sedište i zatim opra noge. Poštovani Rahula,
poklonivši se Blaženom, sede sa strane.

Tada Blaženi, pokazavši na malo vode preostale u posudi za pranje nogu, reče poštovanom Rahuli: "Rahula, vidiš
li ovo malo vode preostale u posudi za pranje nogu?"

"Da, gospodine."

"Isto tako je malo vrline u onome ko se ne stidi da namerno slaže."

Onda, prosuvši ono malo vode iz posude, Blaženi reče poštovanom Rahuli: "Rahula, vidiš li kako je ovo malo vode
što je preostalo u posudi bačeno?"

"Da, gospodine."

"Isto tako je bačeno i ono malo vrline što je ima u onome ko se ne stidi da namerno slaže."

Onda, okrenuvši posudu naopačke, Blaženi reče poštovanom Rahuli: "Rahula, vidiš li kako je ova posuda okenuta
naopako?"

"Da, gospodine."

"Isto tako je okrenuto naopako i ono malo vrline što je ima u onome ko se ne stidi da namerno slaže."

Onda, postavivši posudu za vodu kako treba, Blaženi reče poštovanom Rahuli: "Rahula, vidiš li kako je ova posuda
prazna?"

"Da, gospodine."

"Isto tako je isprazno i ono malo vrline što je ima u onome ko se ne stidi da namerno slaže.

Rahula, to je kao kada kraljevski slon: ogroman, obučen, naviknut na borbu, sa kljovama poput osovine kočije.
Otišavši u bitku, on koristi svoje prednje noge i svoje zadnje noge, svoju glavu i uši, kljove i rep, ali ne i svoje
telo. Slonov krotitelj primećuje to i pomisli: 'Ovaj kraljevski slon nije se potpuno odrekao svog života u ime kralja.'
Ali kada kraljevski slon... otišavši u bitku koristi svoje prednje noge i svoje zadnje noge, svoju glavu i uši, kljove i
rep, ali i svoje telo. Slonov krotitelj primećuje to i pomisli: 'Ovaj kraljevski slon se potpuno odrekao svog života u
ime kralja. Nema ničega što on ne bi učinio.'

Isto se odnosi na onoga ko se ne stidi da namerno slaže. Nema zla, kažem ti, koje on ne bi učinio. Tako, Rahula,
treba sebe da vežbaš: 'Neću namerno slagati čak ni u šali.'

A šta misliš, Rahula, čemu služi ogledalo?"

"Za ogledanje, gospodine."

"Na isti način, Rahula, uvek iznova treba pažljivim ogledanjem proveriti svaki postupak pre nego što bude
počinjen telom, govorom ili mišlju.

Kad god nameravaš da nešto učiniš telom, treba da pomisliš: 'Ovaj telesni postupak koji nameravam da učinim --
hoće li on naneti bol meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama,
bolnim ishodom? Ako, posle takvog ogledanja, znaš da će on naneti bol tebi, drugima ili oboma, da je to zapravo
jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom, onda je svaki takav telesni postupak
apsolutno neprikladan za tebe da ga učiniš. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on neće naneti bol... da će to
biti zapravo jedan koristan telesni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim ishodom, onda je svaki takav
telesni postupak apsolutno prikladan za tebe da ga učiniš.

I dok nešto činiš telom, treba da pomisliš: 'Ovaj telesni postupak koji nameravam da učinim -- hoće li on naneti
bol meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom? Ako,
posle takvog ogledanja, znaš da on nanosi bol tebi, drugima ili oboma... treba od njega da odustaneš. Ali ako,
posle takvog ogledanja, znaš da on ne nanosi bol... možeš da ga nastaviš.

I kad si nešto učinio telom, treba da pomisliš... Ako, posle takvog ogledanja, znaš da je on naneo bol tebi,
drugima ili oboma, da je to zapravo bio jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom,
onda o svakom takvom telesnom postupku treba da kažeš učitelju ili upućenom saputniku u svetačkom životu.
Pošto si mu to poverio... treba da se vežbaš u obuzdavanju ubuduće. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on
neće naneti bol... da je to bio zapravo jedan koristan telesni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim
ishodom, onda treba da ostaneš mentalno osvežen i radostan, negujući dan i noć korisne mentalne kvalitete.

Kad god nameravaš da nešto učiniš govorom, treba da pomisliš: 'Ovaj verbalni postupak koji nameravam da
učinim -- hoće li on naneti bol meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan verbalni postupak, sa bolnim
posledicama, bolnim ishodom? Ako, posle takvog ogledanja, znaš da će on naneti bol tebi, drugima ili oboma, da
je to zapravo jedan štetan verbalni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom, onda je svaki takav
verbalni postupak apsolutno neprikladan za tebe da ga učiniš. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on neće
naneti bol... da će to biti zapravo jedan koristan verbalni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim ishodom,
onda je svaki takav verbalni postupak apsolutno prikladan za tebe da ga učiniš.

I dok nešto činiš govorom, treba da pomisliš: 'Ovaj verbalni postupak koji nameravam da učinim -- hoće li on
naneti bol meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan verbalni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim
ishodom? Ako, posle takvog ogledanja, znaš da on nanosi bol tebi, drugima ili oboma... treba od njega da
odustaneš. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on ne nanosi bol... možeš da ga nastaviš.

I kad si nešto učinio govorom, treba da pomisliš... Ako, posle takvog ogledanja, znaš da je on naneo bol tebi,
drugima ili oboma, da je to zapravo bio jedan štetan verbalni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom,
onda o svakom takvom verbalnom postupku treba da kažeš učitelju ili upućenom saputniku u svetačkom životu.
Pošto si mu to poverio... treba da se vežbaš u obuzdavanju ubuduće. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on
nije naneo bol... da je to bio zapravo jedan koristan verbalni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim
ishodom, onda treba da ostaneš mentalno osvežen i radostan, negujući dan i noć korisne mentalne kvalitete.

Kad god nameravaš da nešto učiniš mišlju, treba da pomisliš: 'Ovaj mentalni postupak koji nameravam da učinim
-- hoće li on naneti bol meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan mentalni postupak, sa bolnim posledicama,
bolnim ishodom? Ako, posle takvog ogledanja, znaš da će on naneti bol tebi, drugima ili oboma, da je to zapravo
jedan štetan mentalni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom, onda je svaki takav mentalni postupak
apsolutno neprikladan za tebe da ga učiniš. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on neće naneti bol... da će to
biti zapravo jedan koristan mentalni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim ishodom, onda je svaki takav
mentalni postupak apsolutno prikladan za tebe da ga učiniš.

I dok nešto činiš mišlju, treba da pomisliš: 'Ovaj mentalni postupak koji nameravam da učinim -- hoće li on naneti
bol meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan mentalni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom?
Ako, posle takvog ogledanja, znaš da on nanosi bol tebi, drugima ili oboma... treba od njega da odustaneš. Ali
ako, posle takvog ogledanja, znaš da on ne nanosi bol... možeš da ga nastaviš.

I kad si nešto učinio mišlju, treba da pomisliš... Ako, posle takvog ogledanja, znaš da je on naneo bol tebi,
drugima ili oboma, da je to zapravo bio jedan štetan mentalni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom,
onda treba da se osećaš uznemiren, posramljen i zgađen nad time. Osećajući se uznemiren... treba da se vežbaš u
obuzdavanju ubuduće. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on nije naneo bol... da je to bio zapravo jedan
koristan mentalni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim ishodom, onda treba da ostaneš mentalno osvežen
i radostan, negujući dan i noć korisne mentalne kvalitete.

Rahula, svi oni monasi i askete koji su u prošlosti pročistili svoje telesne postupke, verbalne postupke i mentalne
postupke, učinili su to neprestanim ogledanjem svojih telesnih postupaka, verbalnih postupaka i mentalnih
postupaka upravo na ovaj isti način.

Svi oni monasi i askete koji će u budućnosti pročistili svoje telesne postupke, verbalne postupke i mentalne
postupke, učiniće to neprestanim ogledanjem svojih telesnih postupaka, verbalnih postupaka i mentalnih
postupaka upravo na ovaj isti način.

Svi oni monasi i askete koji sada pročišćuju svoje telesne postupke, verbalne postupke i mentalne postupke, čine
to neprestanim ogledanjem svojih telesnih postupaka, verbalnih postupaka i mentalnih postupaka upravo na ovaj
isti način.

Zato, Rahula, ovako treba sebe da vežbaš: 'Pročistiću svoje telesne postupke neprekidnim ogledanjem. Pročistiću
svoje verbalne postupke neprekidnim ogledanjem. Pročistiću svoje mentalne postupke neprekidnim ogledanjem.'
Tako treba sebe da vežbaš."

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, Rahula se oduševi rečima Blaženog.

Beleška

1. Rahula: Budin sin, koji je prema navodima u Komentaru imao svega sedam godina kad je saslušao ovaj govor.
[Natrag]

Rev. 3/5/1999

www.geocities.com/canon/majjhima/mn61.html