You are on page 1of 43

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: ΜΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ : 33
Συμμετείχαν τα νήπια του 1ου τμήματος του 5ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου και
τα νήπια του τμήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο – Ιούνιο 2013
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ( ΠΕΡΠΑΤΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΩΝ – ΦΥΤΕΜΑ( ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ)

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΟΥ

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Συνεργασία Με Φορείς:
 Το συστεγαζόμενο 4Ο Δημοτικό σχολείο Τυρνάβου
 Γονείς – καλλιεργητές – ιδιοκτήτες θερμοκηπίων

Συνεργασία με τοπικούς γεωπόνους

1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ :
Η επιλογή του θέματος έγινε από τις νηπιαγωγούς.
Η περιοχή του Τυρνάβου είναι κατ’ εξοχήν αγροτική και η επαφή των παιδιών είναι
περισσότερο άμεση.
Θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε στενότερη επαφή με το
περιβάλλον μέσα από τις αγροτικές καλλιέργειες, που τους είναι ήδη γνωστές, να
συμμετέχουν ενεργά και να αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες με σκοπό τον
εντοπισμό και ίσως την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

2) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ :
Μέθοδος project .Ενεργή και βιωματική συμμετοχή των νηπίων ,
Καταιγισμός ιδεών , παρατήρηση, πείραμα ,επισκέψεις και εκδρομές ,
διαθεματικότητα , ομαδοσυνεργατική μάθηση .
Έρευνα στο Διαδίκτυο και στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.
ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΠΕ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΕΧΝΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

3) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Να έρθουν τα νήπια σε επαφή με τη φύση , να βιώσουν και να εξερευνήσουν τα χαρακτηριστικά
της φύσης.
Ευαισθητοποίηση των νηπίων για το περιβάλλον και τα προβλήματά του.
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς .
Κατανόηση της σημασίας των σπόρων στην αειφορία της ζωής και ποια είναι η σημασία τους
στη διατροφή μας.
Να ανακαλύψουν τα στάδια της ανάπτυξης και το βιολογικό κύκλο των φυτών μέσω εμπειρίας.
Δημιουργία ενός αυριανού ενεργού πολίτη που θα χειρίζεται που θα χειρίζεται το περιβάλλον
σωστά και με αειφορική αντίληψη.
Να μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά, αλλά και να καλλιεργήσουν την
αυτοπεποίθησή τους.
Να προβληματιστούν και να γνωρίσουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η εξαφάνιση κάποιων
ειδών του φυτικού βασιλείου και τις επιπτώσεις αυτής της εξαφάνισης στο “ τροφικό πλέγμα”
Να αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την κατασκευή σπορίων και φυτωρίων.
Καλλιέργεια της ομαδικής εργασίας και της προσωπικής υπευθυνότητας.Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιό τους και οι γνωστικοί τους ορίζοντες .
Να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από τα εικαστικά και τη θεατρική αγωγή .
Να δουν και να εκτιμήσουν έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων με σχετικά θέματα και να
δημιουργήσουν δικά τους έργα.

Να έρθουν σε επαφή με σχετικά κείμενα : ποιήματα , εικονόλεξα , παραμύθια … που
σχετίζονται με τους σπόρους και τα φυτά .
Να ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν με τραγούδια σχετικά με τα φυτά.
Να εξασκηθούν , παίζοντας στο να μετρούν , να ομαδοποιούν , να σειροθετούν , να απαριθμούν
….
Να οργανώσουν μια γιορτή και να προσκαλέσουν τους γονείς τους.Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τέσσερα στάδια:1ο: Προετοιμασία των μαθητών με το περιεχόμενο και την διαδικασία υλοποίησης του
προγράμματος - Χωρισμός ομάδων. Ευαισθητοποίηση των νηπίων
2ο: Συλλογή και καταγραφή των πληροφοριών.( Φύτεμα σπόρων , παρακολούθηση της
ανάπτυξης των φυτών , πειράματα)
3ο: Δημιουργία σχολικού κήπου
4ο: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο νηπιαγωγείο. Συμπεράσματα, προτάσεις και
μηνύματα για το θέμα του προγράμματος και την προστασία του περιβάλλοντος.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

 4) ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ :


Ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα με τα νήπια , να προβληματιζόμαστε και να θέτουμε κάποιες
ερωτήσεις
Ξεκινώντας από τις ερωτήσεις αυτές , μπορέσαμε να δούμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των
παιδιών , στις οποίες στηριχθήκαμε στην πορεία του προγράμματος .
Έτσι λοιπόν, έπειτα από συζήτηση στην παρεούλα αποφασίσαμε να δώσουμε ένα δικό μας τίτλο
στην εργασία μας κι αυτός ήταν «Το μικρό σποράκι ταξιδεύει ….στο νηπιαγωγείο μας ».

1η Δραστηριότητα: Γνωριμία με τη φύση
Εξερεύνηση της φύσης .

Συλλογή αγρίων σπόρων

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Φωτογραφίζουμε τη φύση το χειμώνα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

2η Δραστηριότητα: Συλλογή διαφόρων σπόρων – Ταξινόμηση
Συλλέγουμε σπόρους διαφόρων φυτών που υπάρχουν στα σπίτια μας ,
τους ξεχωρίζουμε , τους ονομάζουμε τους ταξινομούμε (σπόροι λαχανικών , φρούτων
,λουλουδιών , σιτηρών κτλ)καταγράφουμε και τους τοποθετούμε σε πάνινα πουγκάκια.

3η Δραστηριότητα:

Κατασκευή της «κιβωτού των σπόρων»

Κατασκευάζουμε την ''Κιβωτό των σπόρων ''και τοποθετούμε τα πάνινα πουγκάκια με
τους σπόρους .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

4η Δραστηριότητα:

Δημιουργία της γωνιάς του σπόρου

Δημιουργήσαμε τη γωνιά του σπόρου με εποπτικό υλικό , εικόνες , πίνακες αναφοράς
παραμύθια , ποιήματα , παροιμίες , αινίγματα , περιοδικά.

5η Δραστηριότητα:

« Το μικρό σποράκι ταξιδεύει» του Εric Carle

Aνάγνωση , δραματοποίηση της ιστορίας του Εric Carle με το ταξίδι του σπόρου .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

6η Δραστηριότητα:

Το γιγαντολουλούδι μας

Δημιουργήσαμε το δικό μας γιγαντολουλούδι . Τα νήπια χωρίστηκαν σε 4 ομάδες . Μια
ομάδα παιδιών έκοψε τα πέταλα , άλλη ομάδα έκοψε το μίσχο και τα φύλλα ,άλλη
κόλλησε ηλιόσπορους στο κέντρο του λουλουδιού και η τελευταία ομάδα ζωγράφισε σε
κάθε πέταλο το ταξίδι του σπόρου .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

7η Δραστηριότητα:

Εικονογράφηση παραμυθιού

Ζωγραφίζουμε σε ομάδες και δημιουργούμε το δικό μας παραμύθι.
Tα νήπια παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες τις ζωγραφιές τους.
Στη συνέχεια τις δέσαμε σε βιβλίο.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

8η Δραστηριότητα:

Φυτεύουμε σπόρους

Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες .
 Μια ομάδα κατασκεύασε τις κιβωτούς των σπόρων και φύτεψαν σπόρους
από σιτάρι , φασόλια , φακές ,ρύζι σε πλαστικές θήκες από cd.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Άλλη ομάδα νηπίων φύτεψε σπόρους σε γλαστράκια που έφεραν τα νήπια
από το σπίτι τους.

Ποτίζουμε τα γλαστράκια μας

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

9η Δραστηριότητα: « Η Οικογένεια του σπόρου»
Βρήκαμε λέξεις συγγενείς με τη λέξη σπόρος, τις καταγράψαμε και φτιάξαμε
την οικογένεια του σπόρου.

10η Δραστηριότητα: Η Ακροστιχίδα του σπόρου
Φτιάξαμε την ακροστιχίδα του σπόρου με εικόνες που εκτυπώσαμε από τον Η/Υ.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

11η Δραστηριότητα: Κατασκευές με σπόρους
Κολλήσαμε σπόρους σε εικόνες ζώων .

12η Δραστηριότητα: Φυτρώνει … φυτρώνει ο σπόρος
Παρατήρηση – καταγραφή της ανάπτυξης των φυτών μας.
Περιποίηση των φυτών μας .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

13η Δραστηριότητα: « Το σπορείο μας»
Σε συνεργασία με το 4ο Δημοτικό σχολείο Τυρνάβου φυτέψαμε σπόρους
λαχανικών, αρωματικών φυτών και δημιουργήσαμε το δικό μας σπορείο .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

14η Δραστηριότητα: Πίνακας αναφοράς με σπόρους
Κολλήσαμε , ονομάσαμε και γράψαμε τα ονόματα των σπόρων διαφόρων φυτών.

15η Δραστηριότητα: « Το Λεξικό του σπόρου »
Συζητήσαμε για το που βρίσκουμε σπόρους (στη φύση , στα λουλούδια στα φρούτα ,στα
λαχανικά),και για το πως γίνεται η μεταφορά των σπόρων στη φύση .
Στη συνέχεια ψάξαμε και βρήκαμε εικόνες από περιοδικά και από το Η/Υ.
Φτιάξαμε το δικό μας Λεξικό του σπόρου

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

16η Δραστηριότητα: Πειράματα
Τοποθετήσαμε τα φυτά μας σε διάφορα σημεία (ψυγείο - ντουλάπα - σακούλα
φυτά χωρίς νερό) και παρακολουθήσαμε την ανάπτυξή τους . Καταγράψαμε
,παρατηρήσαμε τι χρειάζονται τα φυτά για να μεγαλώσουν.

17η Δραστηριότητα: « Τα σποροπαιδάκια του 5ου και του 7ου Νηπιαγωγείου »
Κατασκευή με σπόρους . Κάθε νήπιο επέλεξε το δικό του παιδάκι και κόλλησε σπόρους.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

18η Δραστηριότητα: Καταμέτρηση των φυτών μας
Τοποθετούμε ταμπέλες στα φυτά . Ξεχωρίζουμε τα φυτά μας
(φασόλια φακές ,μπιζέλια , κρεμμυδάκια ) μετράμε ,καταμετράμε την ανάπτυξή τους.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

19η Δραστηριότητα: «Δήμητρα και Περσεφόνη και οι 4 Εποχές »
Διαβάσαμε το μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης και παρακολουθήσαμε
την ιστορία στον Η/Υ . Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τις εποχές
και δημιούργησαν σε χαρτί του μέτρου το δικό τους μύθο με ζωγραφική και κολάζ .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

20η Δραστηριότητα: «Κατασκευές με σπόρους »

21η Δραστηριότητα:

«Μάσκες δέντρων »

Τις Απόκριες κατασκευάσαμε μάσκες δέντρων που χρησιμοποιήσαμε στις
δραματοποιήσεις μας και στην τελική γιορτή .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

22η Δραστηριότητα:

« Ρομπέν των δασών και νεράιδες του δάσους»

Τις Απόκριες ντυθήκαμε Ρομπέν των δασών και νεράιδες του δάσους .
Φτιάξαμε τις στολές μας με σακούλες σκουπιδιών .
Χορέψαμε( Πως το τρίβουν το πιπέρι) ,τραγουδήσαμε .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

23η Δραστηριότητα:

« Η Κυρά Σαρακοστή »

Κατασκευάσαμε την Κυρά Σαρακοστή και στα πόδια της κολλήσαμε σπόρους.

24η Δραστηριότητα:

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

«Δραστηριότητες με σπόρους » Καμπαναριό και πελαργοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

25η Δραστηριότητα:

Επίσκεψη σε θερμοκήπιο - λαχανόκηπο

Επισκεφτήκαμε το θερμοκήπιο ενός γονιού , φυτέψαμε σπόρους ραδικιού ,
κρεμμυδάκια και μεταφυτέψαμε μαρούλια

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

26η Δραστηριότητα:

Παιχνίδια Προσανατολισμού στην αυλή

Τα παιχνίδια προσανατολισμού ήταν να γίνουν στην αυλή
αλλά λόγω του καιρού έγιναν μέσα στην τάξη.

27η Δραστηριότητα: Φτιάχνουμε ποπ-κόρν
Μια μητέρα έφερε τη μηχανή και μας έφτιαξε ποπ-κόρν.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

28η Δραστηριότητα:

Φυτεύουμε λουλούδια

Φυτέψαμε σπόρους λουλουδιών και λουλούδια σε γλάστρες ,
πλαστικά μπουκάλια απορρυπαντικών , τενεκεδάκια , παλιούς κουμπαράδες ,γυάλες .
Παρατηρήσαμε τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

29η Δραστηριότητα:

« Ο λουλουδόκοσμος του 5ου και του 7ου Νηπιαγωγείου»

Φτιάχνουμε λουλούδια , κολλάμε τις φωτογραφίες μας και ο λουλουδόκοσμός μας
στολίζει τις πόρτες των τάξεών μας.

30η Δραστηριότητα:

Πασχαλινά αυγά από φελλό και σπόρους

Κόψαμε το φελλό σε σχήμα αυγού , το βάψαμε και κολλήσαμε σπόρους.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

31η Δραστηριότητα:

«Τραγουδάμε το Λάζαρο »

Στολίσαμε τα καλαθάκια μας με λουλούδια και τραγουδήσαμε το «Λάζαρο»
στην πόλη μας .

32η Δραστηριότητα:

«Επίσκεψη σε Γεωπόνο»

Επισκεφτήκαμε ένα γεωπόνο της πόλης μας όπου μας μίλησε
για τους σπόρους , τα φυτά , τις αρρώστιες , τα φάρμακα .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

33η Δραστηριότητα:

«Φωτογραφίζουμε τη φύση την άνοιξη»

Μύρισε άνοιξη ……..Μια βόλτα στο ποτάμι της πόλης μας .
Φωτογραφίζουμε , παρατηρούμε τα φυτά μαζεύουμε λουλούδια .

34η Δραστηριότητα: «Το φυτολόγιό μας »
Δημιουργήσαμε το φυτολόγιό μας με σπόρους ,λουλούδια , αρωματικά φυτά και βότανα
που συλλέξαμε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

35η Δραστηριότητα: « Ταΐστρες πουλιών »
Φτιάξαμε ταΐστρες πουλιών από χάρτινα κουτιά γάλακτος .
Τις βάψαμε και τοποθετήσαμε μέσα σπόρους για ους μικρούς επισκέπτες.

36η Δραστηριότητα: « Στην αυλή ενός σπιτιού»
Γνωριμία με τα λουλούδια μιας αυλής ενός σπιτιού.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

37η Δραστηριότητα:

«Φτιάχνουμε σαλάτα »

Φτιάξαμε και τρώμε σαλάτα με τα μαρούλια που μεταφυτέψαμε στο θερμοκήπιο.

38η Δραστηριότητα: «Επίσκεψη σε ανθοπωλείο »
Επισκεφτήκαμε ένα ανθοπωλείο της πόλης μας και γνωρίσαμε τα λουλούδια
που υπάρχουν σε αυτό.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

39η Δραστηριότητα: «Διαμόρφωση αυλής σχολείου»
Σε συνεργασία με το 4ο Δημοτικό σχολείο Τυρνάβου ζωγραφίσαμε τους τοίχους του
σχολείου μας . Ετοιμασίες για τη διαμόρφωση της αυλής μας .
Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον τοίχο.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Διαμόρφωση αυλής

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Διαμόρφωση αυλής

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

40η Δραστηριότητα:

Εικονογράφηση παραμυθιού «Ένα δέντρο ζητάει αυλή»
της Λίτσας Παναγιωτοπούλου

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

41η Δραστηριότητα:

«Ετοιμασίες για τη γιορτή»

Ετοιμάζουμε τα σκηνικά της γιορτής και τις προσκλήσεις για τους γονείς.

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Παρουσίαση του Προγράμματος- Αξιολόγηση
Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε στους γονείς και στην τοπική κοινωνία με την
τελική γιορτή των Νηπιαγωγείων .
Τα νήπια ανέβασαν το θεατρικό « Η αυλή του σχολείου μας ».

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Αξιολόγηση
Σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι που
θέσαμε επιτεύχθηκαν .
Τα νήπια συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με μεγάλο ενδιαφέρον.
Τα νήπια απέκτησαν νέες γνώσεις , εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους , μίλησαν για τις
εμπειρίες τους , αντάλλαξαν απόψεις , εκφράστηκαν ,συνεργάστηκαν μεταξύ τους ,
έπαιξαν , διασκέδασαν , πειραματίστηκαν .
Απέκτησαν περισσότερες γνώσεις ,εκφράστηκαν δημιουργικά και προβληματίστηκαν.
Επίσης δημιουργήθηκε από τις νηπιαγωγούς για καλύτερη εκμάθηση των εννοιών
εποπτικό υλικό και φύλλα εργασίας .
Υπήρξε άριστη συνεργασία με την τοπική κοινωνία , τους γονείς ,
την υπεύθυνη των σχολικών προγραμμάτων αλλά και μεταξύ των συναδέλφων .

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Πληροφορική
 Αναζητήσαμε στον Η/Υ

(εικόνες , εποπτικό υλικό , παραμύθια , ποιήματα , τραγούδια, βίντεο ).
 Γράψαμε λέξεις σε διάφορες γραμματοσειρές .
 Ζωγραφίσαμε στον Η/Υ .
 Παίξαμε παιχνίδια .
Παραθέτουμε παρακάτω μερικές από τις πηγές μας .
Τραγούδια
Λουλουδόκοσμος του Σπύρου Λάμπρου
https://www.youtube.com/watch?v=egR8zuI550Y

Οδός ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη
https://www.youtube.com/watch?v=kfR6G_LAe6g

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον τοίχο » Τάνια Τσανακλίδου
https://www.youtube.com/watch?v=LLOXlhdxDMc

« Ο Χορός των Μπιζελιών»
https://www.youtube.com/watch?v=EZHhGwqbmTM

«Ένα λεπτό κρεμμύδι»
https://www.youtube.com/watch?v=XJEhpsIG0X8

«Λίγα λουλούδια »
https://www.youtube.com/watch?v=HTyhTv3jZgU

«Γεωργός πάει στον αγρό»
https://www.youtube.com/watch?v=62SnNZLjBL0

«Ελιά»
https://www.youtube.com/watch?v=N_b6t6Gdh18

« Τα κουκιά» Παραδοσιακός χορός
https://www.youtube.com/watch?v=LajCpqfE0qU

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

« Ο Δυόσμος και ο βασιλικός » Παραδοσιακός χορός
https://www.youtube.com/watch?v=L6HOKJ4ZrFo

«Το δεντράκι»
https://www.youtube.com/watch?v=Ctzg5JD3rzI

« Το δέντρο που φυτέψαμε»
https://www.youtube.com/watch?v=AtlCmh3E1cw

« Πως το τρίβουν το πιπέρι»
https://www.youtube.com/watch?v=b342Ridjdvs

Βίντεο - Ιστορίες
« Το δέντρο που έδινε»
https://www.youtube.com/watch?v=1jimqtlXObg

« Τα 3 δέντρα»
https://www.youtube.com/watch?v=csTdRCbHlms

« Ο Τζάκ και η Φασολιά»
https://www.youtube.com/watch?v=XXSWUyC41xE
https://www.youtube.com/watch?v=jL34DI3oW9E
https://www.youtube.com/watch?v=Ru9j-KEYstQ

« Το Ηλιοτρόπιο» του Ευγένιου Τριβιζά
https://www.youtube.com/watch?v=pJVGd9YK0bU

«Ένα δέντρο μια φορά» του Ευγένιου Τριβιζά
https://www.youtube.com/watch?v=Voz9S4xb0xM

« Ο Μύθος της Δήμητρας και της Περσεφόνης»
https://www.youtube.com/watch?v=rptxvqaJOO4
https://www.youtube.com/watch?v=CdHeqxIP9s4

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

«Ο Κόσμος της Ελληνικής Μυθολογίας – Δήμητρα»
https://www.youtube.com/watch?v=w2sxfSeqWvU

« Μάικ ο φασολάκης»
https://www.youtube.com/watch?v=xbrS5j5_WgA

«Ο

Κόσμος Των Φυτών - Τα φυτά»

https://www.youtube.com/watch?v=DdB__bjUJQs

«Η

ζωή των φυτών.»

https://www.youtube.com/watch?v=Fm8OQ2C5RKI

«ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ MEGA EΠ34 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ»
https://www.youtube.com/watch?v=FPiqBSGXwqI

«Ο Κόσμος Των Φυτών - Στον λαχανόκηπο»
https://www.youtube.com/watch?v=NmZQY_1cgDU

«Ο Κόσμος Των Φυτών - Στα Χωράφια»
https://www.youtube.com/watch?v=_i4fSaCYkWE

«Ο Κόσμος Των Φυτών - Στους Υγροβιότοπους»
https://www.youtube.com/watch?v=pP3PjKKjCXg

«Ο Κόσμος Των Φυτών - Στα Βουνά»
https://www.youtube.com/watch?v=7sSB_Xo7yJM

«Ο Κόσμος Των Φυτών - Στους Υγροβιότοπους»
https://www.youtube.com/watch?v=pP3PjKKjCXg

«Ο Κόσμος Των Φυτών - Στο κήπο»
https://www.youtube.com/watch?v=e8NanIfYef8

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία- Παραμύθια

«Το σποράκι.. ταξιδεύει» Carle Eric Eκδ. Καλειδοσκόπιο

«Μεγαλώνει … μεγαλώνει το φυτό» Σαμ Γκάντουιν Εκδ. Πατάκη

«Φυτρώνει .. Φυτρώνει ο σπόρος»

Σαμ Γκάντουιν Εκδ. Πατάκη

«Πως μεγαλώνει ένα φυτό ; »Εκδόσεις Σαββάλας

«Θέλω να ξέρω γιατί Τα δέντρα έχουν φύλλα» Εκδ. Σίρρις

« Ο μικρός μου κήπος »

« Από το σπόρο στο ψωμί »Ali Mitqutsch Εκδ. Ερευνητές

« Μια φορά κι ένα καιρό ήταν .. ένας σπόρος» Εκπ. Παιχνίδια

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

« Το κουκουτσάκι» Λίτσα Ράκα – Ζαγγελίδου Εκδ. Δια - Βίου

« Ένα δέντρο ζητάει αυλή»Λίτσα Παναγιωτοπούλου Εκδ Μίνωας

« Ο σπόρος της ειρήνης» Πιν Ιζαμπελ Εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες

«Η

Μίλι , η Μόλι και οι σπόροι του Τζίμι» Πίτταρ Γκίλ Εκδ. Σαββάλα

« Ο Τζάκ και η Φασολιά» Εκδόσεις Μίνωας

« Τα φυτά μας σε τάξη» Οικονόμου Αστραδένη
http://www.slideshare.net/astradeni/ss-15795396

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

« Το χαρούμενο Κρεμμύδι» Αργυρώ Κοκορέλη Εκδ. Κέδρος

« Το δέντρο που έδινε» Σελ Σιλβερστάιν Εκδ. Δωρικός

« Η Πριγκίπισσα και το ρεβίθι» Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Εκδ. Κέδρος
http://www.paramithia.net/and1.html

Οι πιο ωραίες ιστορίες του Πάσχα
«Τα λουλούδια της Ελπίδας» Ρένα Ρώσση Ζαίρη

«Μάικ ο φασολάκης Θα σε γαργαλίσω» Μαρί Κυριακού Εκδ. Λιβάνη

Άλλες ιστορίες που διαβάστηκαν ήταν : «Το σποράκι» , «Η χρυσή μηλιά» ,
« Η τριανταφυλλιά και ο βασιλιάς»

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ….ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα των
Νηπιαγωγείων μας .

http://5o-7oniptyrnavou.blogspot.gr/

5ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2012 - 2013