NGÀY 7.8.2007 : 35.MAGIC WAND TÁCH NỀN. [img]http://boxstr.com/files/5323/magicwand.

jpg[/img] http://boxstr.com/files/5323/magicwand.doc DOC 963 KB – JPG 1408 KB

LINK PHOTOSHOP CS 3 THÁNG 7 NĂM 2007
NGÀY 8.1.2006 : 3.APPLY IMAGE Ảnh Sáng Rực Rỡ. http://utbinh.com/JANUARY/bai3/applyimage.doc.docx DOC 2329 KB – JPG 1185 KB NGÀY 8.1.2006 : 4.Ảnh Dư Sáng http://utbinh.com/JANUARY/bai4/anhdusang.doc DOC 1027 KB – JPG 749 KB NGÀY 8.1.2006 : Hí Họa NGUYỄN HỮU KHOA http://utbinh.com/JANUARY/nguyenhuukhoa/hihoa.doc NGÀY 26.1.2007 : 5.PHOTOSHOP CS 3 NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI http://utbinh.com/JANUARY/bai5C/cs3tinhnangmoi.doc DOC 984 KB – JPG 931 KB NGÀY 27.1.2007 : 7.LÝ LỊCH ẢNH KỶ THUẬT SỐ. http://utbinh.com/JANUARY/bai7B/lylichanh.doc DOC 691 KB – JPG 550 KB 8. THAM KHẢO CÁC TRANG WEB TUTORIALS PHOTOSHOP TRÊN MẠNG : http://www.good-tutorials.com/ http://www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop/1 http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop/ http://www.sketchpad.net/photoshp.htm http://myjanee.home.insightbb.com/tutorials.htm http://www.phong.com/tutorials/ http://www.pslover.com/ http://www.psworkshop.net/psworkshop/ Hoặc vào : google.com gỏ : photoshop tutorials > sẽ cho bạn các Trang Web Tutorials. Ngày 31.1.2007 : 9.PHOTOSHOP CS 3 SỬ DỤNG HƠN 1 NĂM http://utbinh.com/JANUARY/bai9/cs3xai1nam.doc DOC 401 KB – JPG 785 KB NGÀY 2.2.2007 : 10.CROOPTOOL : Cắt Cúp Ảnh

1

http://utbinh.com/FEBRUARY/bai10/crooptool.doc DOC 1116 KB – JPG 1060 KB. NGÀY 6.2.2007 : 12.EDIT>TRANSFORM>SCALE http://utbinh.com/FEBRUARY/bai12/scale.doc DOC 724 KB – JPG 874 KB NGÀY 5.2.2007 : 11.CANVAS SIZE VÀ ROTATE CANVAS http://utbinh.com/FEBRUARY/bai11/canvas.doc DOC 907 KB – JPG 971 KB NGÀY 5.2.2007 : NGÀY 6.2.2007 : 12.EDIT>TRANSFORM>SCALE http://utbinh.com/FEBRUARY/bai12/scale.doc DOC 724 KB – JPG 874 KB NGÀY 6.2.2007 : 13.SKEW Làm nghiêng Ảnh http://utbinh.com/FEBRUARY/bai13/skew.doc DOC 275 KB – JPG 414 KB NGÀY 6.2.2007 : 14.PERSPECTIVE- DISTORT – WRAP http://utbinh.com/FEBRUARY/bai14/perspective.doc DOC 1026 KB – JPG 1201 KB NGÀY 2 7.2.2007 : 15.MẶC ÁO VESTE http://utbinh.com/FEBRUARY/bai15/veste.doc DOC 1749 KB – JPG 1409 KB NGÀY 8.2.2007 : 16.Hiệu Ứng MULTIPLY – SCREEN – OVERLAY. http://utbinh.com/FEBRUARY/bai16/multiply.doc DOC932 KB – JPG 727 KB NGÀY 15.2.2007 : 17.LÀM THIỆP VALENTINE CỦA QUẢN TRỊ MẠNG http://utbinh.com/FEBRUARY/bai17/valentine.doc DOC 678 KB – JPG 2822 KB. NGÀY 19.2.2007 ( Mùng 3 tết ĐINH HỢI ) : 18.SỬA ẢNH NGÀY TẾT . http://utbinh.com/FEBRUARY/bai18/suaanhtet.doc DOC 1354 KB – JPG 1716 KB NGÀY 27.2.2007 : 19.2 CÁCH CHỈNH ẢNH KTS RỰC RỠ. http://utbinh.com/FEBRUARY/bai19/lab.doc DOC 2044 KB – JPG 687 KB NGÀY 11.3.2007 : 20.3 CÁCH CHỈNH SỬA ẢNH KTS. http://utbinh.com/MARCH/bai20/3cachsuaanh.doc 2

DOC 1419 KB – JPG 1494 KB NGÀY 15.3.2007 : 21.PHOTOSHOP CS 3 STANDARD http://utbinh.com/MARCH/bai21/PSCS3STANDARD.doc NGÀY 26.3.2007 : 22.TÁCH NỀN HÌNH NHANH BẰNG FILTER EXTRACT TRONG PS CS 3 http://utbinh.com/MARCH/bai22/filterextract.doc NGÀY 31.3.2007 : 23. Ảnh màu thành trắng đen. http://utbinh.com/MARCH/bai23/anhmau.doc DOC 2045 KB – 359 KB NGÀY 18.5.2007 : 24.SU DUNG KHUNG HÌNH MẪU http://utbinh.com/MAY/bai24/sudungkhungmau.doc DOC 981 KB – JPG 1344 KB 25.Quick Mask Loại bỏ hình nền. http://utbinh.com/DECEMBER/bai25/quickmask.doc DOC 1072 KB – JPG 893 KB: Ngày 26.5.2007 : 26.tranh sơn dầu http://utbinh.com/MAY/bai26/tranhsondau.doc DOC 1226 KB – JPG 1449 KB 27.Kênh màu channels : Loại bỏ nền. http://utbinh.com/JANUARY/bai27/channels.doc.doc DOC 2110 KB – JPG 1182 KB Ngày 3.6.2007 : 27.Cây Gia Phả http://www.freewebtown.com/utbinh12/bai27/giapha.doc DOC 507 KB – JPG 382 KB Ngày 28.5.2007: 28.Cây Gia phả 2 http://www.freewebtown.com/utbinh12/bai28/giapha2.doc DOC 754 KB – JPG 602 KB. NGÀY 4.6.2007 : 29.TẠO POSTER ẢNH TRỰC TUYẾN. http://www.freewebtown.com/utbinh12/...i29/POSTER.doc NGÀY 15.6.2007 : 30.HÌNH CHỤP THÀNH TRANH CÁT http://utbinh.com/JUIN/bai30/tranhcat.doc DOC 768 KB – JPG 544 KB NGẢY 19.6.2007 : 31.TÍNH CHẤT CỦA MÀU utbinh sưu tầm http://www.freewebtown.com/utbinh12/JUIN/bai31/tinhchatcuamau.d oc 32.photoshop cs 3 sử dụng vĩnh viễn : http://utbinh.com/MARCH/bai1C/CS3.doc 3

DOC 402 KB – JPG 519 KB NGÀY 16.7.2007 33.PHOTOSHOP CS3 EXTENDED FINAL CÀI ĐẶT VÀ CÁC BỘ LỌC http://utbinh.com/JULY/bai33/PHOTOSHOPCS3.doc DOC 1255 KB – JPG 1542 KB NGÀY 27.7.2007 : 33B.QUICK MASK TÁCH NỀN http://utbinh.com/JULY/bai33B/quickmask.doc DOC 1202 KB – JPG 1511 KB Ngày 31.7.2007 : 34.KÊNH ALPHA TÁCH NỀN http://utbinh.com/JULY/bai34/alphatachnen.doc DOC 1093 KB – JPG 1417 KB NGÀY 7.8.2007 : 35.MAGIC WAND TÁCH NỀN. http://boxstr.com/files/5323/magicwand.doc DOC 963 KB – JPG 1408 KB NGÀY 8.8.2007 : 36.MAGIC WAND 2 VÀ CANVAS SIZE http://boxstr.com/files/5323/magicwand2.doc DOC 664 KB – JPG 1063 KB NGÀY 5.2.2007 : CHỤP ẢNH ĐẸP http://utbinh.com/FEBRUARY/chupanhdep/1.doc DOC 1190 KB – JPG 1698 KB NGÀY 3.2.2007 : LÀM THIỆP XUÂN , Tác Giả Ngọc Lan trong Quản Trị Mạng, 4.44 MB : http://utbinh.com/FEBRUARY/thiepxuan.doc Utbinh Hiệu chỉnh ngày 3.2.2007 : LÀM THIỆP XUÂN , Tác Giả Ngọc Lan trong Quản Trị Mạng, 4.44 MB : http://utbinh.com/FEBRUARY/thiepxuan.doc 8. THAM KHẢO CÁC TRANG WEB TUTORIALS PHOTOSHOP TRÊN MẠNG : http://www.good-tutorials.com/ http://www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop/1 http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop/ http://www.sketchpad.net/photoshp.htm http://myjanee.home.insightbb.com/tutorials.htm http://www.phong.com/tutorials/ http://www.pslover.com/ http://www.psworkshop.net/psworkshop/ Hoặc vào : google.com gỏ : photoshop tutorials > sẽ cho bạn các Trang Web Tutorials.

7 cách loại bỏ hình nền:
4

1.Filter EXTRACT loại bỏ nền http://utbinh.com/OCTOBER/bai7B/ectract.doc DOC 5804 KB – JPG 3107 KB: 2.KnockOut 2 Cắt Tóc tuyệt Vời http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/knockout.doc DOC 1684 KB – JPG 5440 KB Tải Software KnockOut 2 Cắt Tóc tuyệt Vời 17.95 MB : http://utbinh.com/OCTOBER/CorelKnockOut%202.0.rar Tải Hình về thực tập : http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/1.jpg http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/2.jpg http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/3.jpg http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/4.jpg: 3.Quick Mask Loại bỏ hình nền. http://utbinh.com/DECEMBER/bai25/quickmask.doc DOC 1072 KB – JPG 893 KB: 4.Kênh màu channels : Loại bỏ nền. http://utbinh.com/JANUARY/bai27/channels.doc.doc DOC 2110 KB – JPG 1182 KB 5.QUICK MASK TÁCH NỀN http://utbinh.com/JULY/bai33B/quickmask.doc DOC 1202 KB – JPG 1511 KB 6.KÊNH ALPHA TÁCH NỀN http://utbinh.com/JULY/bai34/alphatachnen.doc DOC 1093 KB – JPG 1417 KB 7.MAGIC WAND TÁCH NỀN. http://boxstr.com/files/5323/magicwand.doc DOC 963 KB – JPG 1408 KB

TẤT CẢ CÁC TRANG WEB VỀ ĐỒ HỌA
NGUỒN : http://dohoavn.net/forum/showthread.php?t=6396 http://www.3x4.co.uk/tutorials.php (http://www.3x4.co.uk/tutorials.php) -- VERY ELITE! http://www.stridingstudio.com/tutorials/ (http://www.stridingstudio.com/tutorials/) -- Learned the Grunge effect here http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/ (http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/) http://www.deepspaceweb.com/ (http://www.deepspaceweb.com/) http://www.neofrog.com/tutorials.html (http://www.neofrog.com/tutorials.html) http://www.phong.com/tutorials/ (http://www.phong.com/tutorials/) http://www.spoono.com/tutorials/photoshop/ (http://www.spoono.com/tutorials/photoshop/)

5

http://www.pixeljunction.com/tutorials.php (http://www.pixeljunction.com/tutorials.php) http://www.eyewire.com/tips/photoshop/ (http://www.eyewire.com/tips/photoshop/) http://www.spyroteknik.com/ (http://www.spyroteknik.com/) http://www.carbonfour.com/tutorials/ (http://www.carbonfour.com/tutorials/) http://jereme.gfxsites.net/ (http://jereme.gfxsites.net/) http://www.dubtastic.com/ (http://www.dubtastic.com/) http://www.digitalwebgold.com/resources/tutorials.htm (http://www.digitalwebgold.com/resources/tutorials.htm) --- metal effects gallore http://www.designsbymark.com (http://www.designsbymark.com/) http://www.neofrog.com/tutorials.html (http://www.neofrog.com/tutorials.html) http://www.effectlab.com/ (http://www.effectlab.com/) http://www.jlswebsource.com/tutorials.html (http://www.jlswebsource.com/tutorials.html) http://tutorials.dreaminfinity.com/ (http://tutorials.dreaminfinity.com/) http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml (http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml) http://www.eyeball-design.com/page09.htm (http://www.eyeballdesign.com/page09.htm) http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm (http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm) http://www.myjanee.com/jnetuts.htm (http://www.myjanee.com/jnetuts.htm) http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm (http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm) http://www.deepspaceweb.com/sections.php (http://www.deepspaceweb.com/sections.php) http://www.savvy.net/photoshop.htm (http://www.savvy.net/photoshop.htm) http://www.photoshopcafe.com (http://www.photoshopcafe.com/) http://www.phong.com/tutorials (http://www.phong.com/tutorials) http://robouk.gdesign.nl/tutorials/ (http://robouk.gdesign.nl/tutorials/) http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html (http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html) http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm (http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm) http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm (http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm) http://www.stab.se/aq/ny/index.htm (http://www.stab.se/aq/ny/index.htm) 6

http://www.darkerimaging.com/tutorials.htm (http://www.darkerimaging.com/tutorials.htm) http://jereme.gfxsites.net/ (http://jereme.gfxsites.net/) http://graphicssoft.about.com/cs/ph....htm?once=true& (http://graphicssoft.about.com/cs/ph....htm?once=true&) http://www.rtideas.com/ticks/ (http://www.rtideas.com/ticks/) http://www.screaming-art.com/tutorials.php (http://www.screamingart.com/tutorials.php) http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm (http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm) http://www.perfectpixels.com/index.cfm?method=photoshop (http://www.perfectpixels.com/index.cfm?method=photoshop) http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html (http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html) http://www.arraich.com/ps_intro.htm (http://www.arraich.com/ps_intro.htm) http://www.teamphotoshop.com/photos...ials/ps_tut.php (http://www.teamphotoshop.com/photos...ials/ps_tut.php) http://www.stridingstudio.com/tutorials/ (http://www.stridingstudio.com/tutorials/) http://www.eyeland.com/tutorials.php (http://www.eyeland.com/tutorials.php) http://user.fundy.net/morris/main.html (http://user.fundy.net/morris/main.html) http://europa.spaceports.com/~beatop/tutorials.htm (http://europa.spaceports.com/~beatop/tutorials.htm) http://www.bizark.com/learn/ (http://www.bizark.com/learn/) http://www.carbonfour.com/tutorials/ (http://www.carbonfour.com/tutorials/) http://umojan99.tripod.com/ (http://umojan99.tripod.com/) http://www.webteknique.com/ (http://www.webteknique.com/) http://www.nebulus.org (http://www.nebulus.org/) http://www.wastedyouth.org/tutorials/index.html (http://www.wastedyouth.org/tutorials/index.html) http://www.masteratwork.com/ed/7denierave/ (http://www.masteratwork.com/ed/7denierave/) http://www.tutorialforums.com/index.php?referrerid=62 (http://www.tutorialforums.com/index.php?referrerid=62) http://www.theroot42.org/forum/ (http://www.theroot42.org/forum/) http://www.**********.com (http://www.**********.com/) http://www.dreaminfinity.com (http://www.dreaminfinity.com/) v-----Paint Shop Pro-----v http://www.pinoy7.com/psptutorials/default.htm (http://www.pinoy7.com/psptutorials/default.htm) http://www.psplinks.com (http://www.psplinks.com/) http://www.ringsurf.com/netring?rin...als;action=list 7

(http://www.ringsurf.com/netring?rin...als;action=list) http://www.solardreamstudios.com (http://www.solardreamstudios.com/) http://www.state-of-entropy.com/ (http://www.state-of-entropy.com/) http://www.pspiz.com/ (http://www.pspiz.com/) http://www.putertutor.net/paint/psplinks.htm (http://www.putertutor.net/paint/psplinks.htm) http://www.learn2paint.net/ (http://www.learn2paint.net/) v-----Blender-----v http://www.elysiun.com/ (http://www.elysiun.com/) http://10secondclub.org/users/juicy/ (http://10secondclub.org/users/juicy/) http://members.yourlink.net/gruff/ (http://members.yourlink.net/gruff/) http://www.b5blender.com (http://www.b5blender.com/) http://blenderchar.weirdhat.com/tutorials.php (http://blenderchar.weirdhat.com/tutorials.php) http://vrotvrot.com/support/browse.php (http://vrotvrot.com/support/browse.php) http://www.geocities.com/pollythesh...tlib_index.html (http://www.geocities.com/pollythesh...tlib_index.html) (this isn't a tutorial site, it's just a large pack of nice materials that you can download for free) http://www.blenderwars.com/index.php (http://www.blenderwars.com/index.php) (tutorials and lots of EXCELLENT free star wars and star trek models to download. They're even fully textured) http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blender/tutorials/du (http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blender/tutorials/du) (tutorial on how to make dust in blender) v-----LightWave3D-----v http://www.niklasindustries.com/tutorials/ (http://www.niklasindustries.com/tutorials/) http://members.shaw.ca/lightwavetutorials/ (http://members.shaw.ca/lightwavetutorials/) http://www.kolumbus.fi/erkki.halkka/ (http://www.kolumbus.fi/erkki.halkka/) http://www.lightwave3d.com/tutorials/ (http://www.lightwave3d.com/tutorials/) http://www.clickgrafix.com/tutorial...002_tutmain.htm (http://www.clickgrafix.com/tutorial...002_tutmain.htm) http://lwg3d.org/LWG/ (http://lwg3d.org/LWG/) http://homepage.ntlworld.com/mark.davies/ (http://homepage.ntlworld.com/mark.davies/) http://www.ap3d.com/betterspace/betterspace-tut-00.htm

8

v-----3D Studio MAX-----v http://www.3dbuzz.com (http://www.3dbuzz.com/) http://www.3dcafe.com (http://www.3dcafe.com/) http://www.3dluvr.com (http://www.3dluvr.com/) http://www.discreet.com (http://www.discreet.com/) http://www.voidix.com (http://www.voidix.com/) http://www.3dlinks.com/ (http://www.3dlinks.com/) http://www.3dspline.com/ (http://www.3dspline.com/) http://www.maxforums.org/ (http://www.maxforums.org/) http://www.the3dstudio.com/ (http://www.the3dstudio.com/) http://www.scifi-meshes.com/ (http://www.scifi-meshes.com/) http://www.xbitlabs.com/cpu/3dmax-platform/ (http://www.xbitlabs.com/cpu/3dmax-platform/) http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/ (http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/) http://www.webreference.com/3d/ (http://www.webreference.com/3d/) http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=30328 (http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=30328) http://home.swipnet.se/%7Ew-43920/ulf/tutorial/main.htm (http://home.swipnet.se/%7Ew-43920/ulf/tutorial/main.htm) www.3dtotal.com (http://www.3dtotal.com/) http://www.dectus.com/ (http://www.dectus.com/) v-----Cinema4D-----v http://www.explode.be (http://www.explode.be/) (in dutch) http://warped.designerspad.net (http://warped.designerspad.net/) v-----Maya-----v http://www.aliaswavefront.com/en/Tm...ml&style=normal (http://www.aliaswavefront.com/en/Tm...ml&style=normal) http://www.tutorialfind.com/tutorials/3dsoftware/maya/ (http://www.tutorialfind.com/tutorials/3dsoftware/maya/) http://www.3dcafe.com/asp/tutalias.asp (http://www.3dcafe.com/asp/tutalias.asp) http://www.3dgate.com/techniques/tutorials.html (http://www.3dgate.com/techniques/tutorials.html) http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=28561 (http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=28561) http://www.the-gnomon-workshop.com/.../tutorials.html (http://www.the-gnomon-workshop.com/.../tutorials.html) http://www.tutorialzone.de/tutorial...bkategorie=maya (http://www.tutorialzone.de/tutorial...bkategorie=maya) http://www.rhonda.com/Maya_TopTen_intro.html (http://www.rhonda.com/Maya_TopTen_intro.html) http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/maya/ (http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/maya/) http://www.medialab.chalmers.se/tut...maya/index.html 9

(http://www.medialab.chalmers.se/tut...maya/index.html) http://www.web3dservice.com/maya_tutorials.html (http://www.web3dservice.com/maya_tutorials.html) http://www.keithlango.com/ (http://www.keithlango.com/) http://www.thehobbitguy.com/tutoria...ling/index.html (http://www.thehobbitguy.com/tutoria...ling/index.html) http://www.pixho.com/ (http://www.pixho.com/) http://www.mtmckinley.net/tutorials.html (http://www.mtmckinley.net/tutorials.html) http://www.mayasg.com/tutorials.htm (http://www.mayasg.com/tutorials.htm) http://www.gnomononline.com/ (http://www.gnomononline.com/) http://www.3dtotal.com/ (http://www.3dtotal.com/) v-----General 3D info-----v http://www.flay.com (http://www.flay.com/) http://www.3dcafe.com (http://www.3dcafe.com/) http://www.3dlinks.com (http://www.3dlinks.com/) V-----Flash/Flash MX-----v http://www.cbtcafe.com/flash/index.html (http://www.cbtcafe.com/flash/index.html) http://www.flashguru.co.uk/tutorials.php (http://www.flashguru.co.uk/tutorials.php) http://www.ultrashock.com/ff.htm?ht...als/flashmx.php (http://www.ultrashock.com/ff.htm?ht...als/flashmx.php) http://www.virtual-fx.net/vfx/tutorial.php (http://www.virtualfx.net/vfx/tutorial.php) http://www.developingwebs.net/flash/ (http://www.developingwebs.net/flash/) http://hotwired.lycos.com/webmonkey.../tutorial8.html (http://hotwired.lycos.com/webmonkey.../tutorial8.html) V-----Bryce-----V http://www.petersharpe.com/Tutorials.htm (http://www.petersharpe.com/Tutorials.htm) http://calyxa.best.vwh.net/pearl/tutor.html (http://calyxa.best.vwh.net/pearl/tutor.html) http://www.halcyon.com/alrives/brycetips/ (http://www.halcyon.com/alrives/brycetips/) http://www.3dlinks.com/tutorials_bryce.cfm (http://www.3dlinks.com/tutorials_bryce.cfm) http://www.digitalblasphemy.com/tutorial/ (http://www.digitalblasphemy.com/tutorial/) http://www.3dcafe.com/asp/tutbryce.asp (http://www.3dcafe.com/asp/tutbryce.asp) http://3dmodelworld.com/brycetut.asp (http://3dmodelworld.com/brycetut.asp) http://www.brycetech.com/tutor/b4tut.html 10

(http://www.brycetech.com/tutor/b4tut.html) http://lonewolf.tierranet.com/tutorials.html (http://lonewolf.tierranet.com/tutorials.html) http://www.find.com.au/tutorials/corel/bryce/ (http://www.find.com.au/tutorials/corel/bryce/) http://www.jccreations.com/tuts.htm (http://www.jccreations.com/tuts.htm) http://www.huntfor.com/3d/tutorials/bryce.htm (http://www.huntfor.com/3d/tutorials/bryce.htm) http://www.spacejetters.co.uk/html/tutorials.html (http://www.spacejetters.co.uk/html/tutorials.html) http://www.fignations.com/resources...ources/brt.html (http://www.fignations.com/resources...ources/brt.html) http://www.bmacleod.com/bgframesfolder/frlibright.html (http://www.bmacleod.com/bgframesfolder/frlibright.html) http://www.cadtutor.net/dd/bryce/resource/resource.html (http://www.cadtutor.net/dd/bryce/resource/resource.html) http://calyxa.best.vwh.net/pearl/clipart.html (http://calyxa.best.vwh.net/pearl/clipart.html) http://dmoz.org/Computers/Software/..._and_Tutorials/ (http://dmoz.org/Computers/Software/..._and_Tutorials/) http://www.btinternet.com/~d.s.w/brycetuts.htm (http://www.btinternet.com/~d.s.w/brycetuts.htm) http://my.netian.com/~brace/brace.htm (http://my.netian.com/~brace/brace.htm) http://jam-graphics.com/peter.html (http://jamgraphics.com/peter.html) V-----Rhino 3D-----V http://www.3dcafe.com/asp/tutrhino.asp (http://www.3dcafe.com/asp/tutrhino.asp) http://members.tripod.com/~fyre3d/tutorials.htm (http://members.tripod.com/~fyre3d/tutorials.htm) -- includes a few other program tutorials (i.e. max, bryce2...) http://www.huntfor.com/3d/tutorials/rhino.htm (http://www.huntfor.com/3d/tutorials/rhino.htm) http://www.amazing3d.com/services/tutrhino.html (http://www.amazing3d.com/services/tutrhino.html) http://www.3drender.com/rhino/ (http://www.3drender.com/rhino/) http://www.geocities.com/rhino3dtutorials/tutorials.htm (http://www.geocities.com/rhino3dtutorials/tutorials.htm) 03-04-2006, 09:45 AM 3DSMAX GENERAL TUTORIALS http://www.comet-cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/ (http://www.comet-cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/) http://www.3dtotal.com (http://www.3dtotal.com/) http://www.3dcafe.com/ (http://www.3dcafe.com/) 11

http://www.raph.com/ (http://www.raph.com/) http://www.exchange3d.com/main/index.php (http://www.exchange3d.com/main/index.php) http://www.3dark.com/ (http://www.3dark.com/) http://www.maxhelp.com/ (http://www.maxhelp.com/) http://www.max3d.com/ (http://www.max3d.com/) http://www.3dluvr.com/ (http://www.3dluvr.com/) http://mr2k.3dvf.com/frameset.htm (http://mr2k.3dvf.com/frameset.htm) (French) http://www.topleftpixel.com/ila_solomon/Tutorials.htm (http://www.topleftpixel.com/ila_solomon/Tutorials.htm) (provided by Ila Solomon) ABSTRACT DESIGN http://www.voidix.com/tutorials3d.php (http://www.voidix.com/tutorials3d.php) BOOLEAN http://www.atomic-animation.com/boolean_reminders.htm (http://www.atomic-animation.com/boolean_reminders.htm) CLOUDS: (afterburn) by Daniel P. Ferreira http://www.wonderslime.com/tutorial...uds/clouds.html (http://www.wonderslime.com/tutorial...uds/clouds.html) CHARACTER RIGGING http://www.maxtd.com/ (http://www.maxtd.com/) CHARACTER STUDIO http://www.maxhelp.com/csc/default.htm (http://www.maxhelp.com/csc/default.htm) FOLEY STUDIO http://www.boomerlabs.com/ (http://www.boomerlabs.com/) FOREST PRO http://www.itoosoft.com/english/forest_tutorial.html (http://www.itoosoft.com/english/forest_tutorial.html) GRASS http://www.suurland.com/tut_grass/tutorial_grass.htm (http://www.suurland.com/tut_grass/tutorial_grass.htm) HAIR: (by Lizard Head) http://www.lizard-head.com/Tutorial..._MAX_Hair_1.htm (http://www.lizard-head.com/Tutorial..._MAX_Hair_1.htm) HEAD http://www.jonesinc.com/inktutorial5.html (http://www.jonesinc.com/inktutorial5.html) HUMAN BODY (MODELING) http://www.dlc.fi/~ops/tutorial/human.htm (http://www.dlc.fi/~ops/tutorial/human.htm) LENS FLARE (BASIC) http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm (http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm) 12

LIGHTING (Fun with Lights By Dr-spline) http://www.raven-nation.com/fil.htm (http://www.ravennation.com/fil.htm) LIGHTING (VOLUMETRIC) http://home5.swipnet.se/~w-57917/Tutktx.html (http://home5.swipnet.se/~w-57917/Tutktx.html) LIP SYNCHING http://www.comet-cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/ (http://www.comet-cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/) MENTAL RAY http://www.cinegrfx.com/ (http://www.cinegrfx.com/) http://www.mentalimages.com (http://www.mentalimages.com/) MESHSMOOTH http://max3dstuff.com/msmooth.html (http://max3dstuff.com/msmooth.html) http://www.max3dstuff.com/hand.html (http://www.max3dstuff.com/hand.html) MODELING (Sebulba): (meshtools) http://www.polysculpter.fsworld.co.uk/lessons.html (http://www.polysculpter.fsworld.co.uk/lessons.html) MODELING (Joan D'Arc (character + clothes) tutorial in English, at least part of it.) http://www.3dtotal.com/ffa/tutorial...rc/joanmenu.asp (http://www.3dtotal.com/ffa/tutorial...rc/joanmenu.asp) MODELING (BALL SOCCER) http://www.suurland.com/tut_ball/tutorial_football.htm (http://www.suurland.com/tut_ball/tutorial_football.htm) MODELING (GUITAR) http://perso.wanadoo.fr/3d/tutorials/lespaul/lp.htm (http://perso.wanadoo.fr/3d/tutorials/lespaul/lp.htm) MODELING (HAIR) http://www.comet-cartoons.com/toons/3ddocs/hair (http://www.comet-cartoons.com/toons/3ddocs/hair) MODELING (MOUTH - ANIMATED) http://www.geocities.com/mad-guru.geo/mouth.htm (http://www.geocities.com/mad-guru.geo/mouth.htm) MODELING (ROLLING CARPET - ANIMATED) http://burningpixel.com/Max/MaxCarp1.htm (http://burningpixel.com/Max/MaxCarp1.htm) MODELING (SANTA) http://visualmagic.awn.com/html/tutorials/santa.html (http://visualmagic.awn.com/html/tutorials/santa.html) MODELING (TREE) http://www.controlzed.com/greg/3dtipstree.html (http://www.controlzed.com/greg/3dtipstree.html) NURBS (BASICS) 13

http://www.webreference.com/3d/lesson67/index.html (http://www.webreference.com/3d/lesson67/index.html) http://www.webreference.com/3d/lesson64 (http://www.webreference.com/3d/lesson64) http://www.webreference.com/3d/lesson65 (http://www.webreference.com/3d/lesson65) REFLECTION http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm (http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm) RHINO http://members.tripod.com/~fyre3d/rhino.htm (http://members.tripod.com/~fyre3d/rhino.htm) RUBBER MAP http://www.rubberflex.com/RubMap/rubmap2.htm (http://www.rubberflex.com/RubMap/rubmap2.htm) SCRIPTING (MAXSCRIPT) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_01.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_01.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_02.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_02.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_03.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_03.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_04.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_04.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_05.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_05.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_06.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_06.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_07.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_07.html) http://www.ruff-stuff.com/3dmax/Tutorials/Scripting.zip (http://www.ruff-stuff.com/3dmax/Tutorials/Scripting.zip) SHAGFUR http://www.3dgate.com/techniques/000328/03283ds.html (http://www.3dgate.com/techniques/000328/03283ds.html) SKIN http://www.webreference.com/3d/lesson98/ (http://www.webreference.com/3d/lesson98/) SMOKE (CIGARETTE) http://www.suurland.com/tut_smoke/t...e-smoke_r3.htm/ (http://www.suurland.com/tut_smoke/t...e-smoke_r3.htm/) SHADOWS (SOFT) http://max3dstuff.com/sspot.html (http://max3dstuff.com/sspot.html) http://max3dstuff.com/sspot2.html (http://max3dstuff.com/sspot2.html) 14

SPLASH http://hem.passagen.se/lexcyber/3dsmax/tut1/tut1.htm (http://hem.passagen.se/lexcyber/3dsmax/tut1/tut1.htm) TEXTURE MAPPING (Multiple UV Channels) http://www.uvmapper.com/ (http://www.uvmapper.com/) TEXTURE MAPPING http://members.shaw.ca/loganfoster/download/index.html (http://members.shaw.ca/loganfoster/download/index.html) UV Mapping (In-Depth Look at UVW Mapping in 3D Studio Max 5) http://waylon-art.com/uvw_tutorial/uvwtut_01.html (http://waylonart.com/uvw_tutorial/uvwtut_01.html) WATER / RUNNING WATER http://www.3d-sdp.com/water%20tutor.htm (http://www.3dsdp.com/water%20tutor.htm) 03-04-2006, 09:53 AM Đây là những trang về 3d mà mình hay vào nhất. www.everemotion.com Toàn là những tên chuyên nghiệp về 3d, game. Cẩn thận khi bạn vào trang này,vì dễ bị cuốn hút bởi các tut, gallery, mat...Quá hay, quá xá đẹp www.3dtotal.com trang này cũng rất hay Secondreality.com có các tut hết xẩy www.daz-art.com Khi vào trang này thì thôi rồi lượm ơi. 03-04-2006, 10:40 AM Waaa, cả một thư viện khổng lồ, cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình xin góp thêm một trang mà mình rất hay vào, trong suy nghĩ của mình thì nó là trang web lớn nhất (về kích thước) thế giới về đồ họa và art nói chung. DEVIANTART http://www.deviantart.com http://judazfx.deviantart.com

Cài đặt PHOTOSHOP CS3
BÀI 28 NGÀY 6.1.2007
Phiên Bản Beta PHOTOSHOP CS3 dung lượng 337 MB , chỉ có 1 File duy nhất để cài đặt là : adobe Photoshop CS3 , có thể cài song song và sử dụng cùng với Photoshop CS2 . Mua tại 15 Bis TTT 9252.261, Quận 1 , giá 7 ngàn , ngoài ra nơi trên còn có Dỉa PLUG – INS cho CS3 , giá 7 ngàn. Không có CD Key , chỉ cần chú ý chi tiết hướng dẫn dưới đây , dễ cài đặt hơn CS2. Với Dỉa nơi đây thì bạn phải theo : Hướng dẫn crack : Tìm thư mục : Ổ C\ Program Files \ Adobe \ adobe 15

Photoshop CS3 \ Nhấp lên Folder : AMT \ Đổi tên File : application.sif thành application.sif_.Nội dung bài nầy khác với Hướng Dẫn Cài đặt trong Báo Thanh Niên đính kèm . Utbinh nhận thấy không cần dán Hình Minh Họa cho bài viết nầy , chỉ yêu cầu các bạn chú ý đến giai đoạn chót cài đặt . 1. Nhấp lên File : adobe Photoshop CS3 > Ra Bảng Adobe > Next > Preparing Files đang chạy 100% completed > Ra Files Are Ready , mặc định đang chọn Launch Adobe > Finish. 2. Chở khoảng 1 phút , ra Bảng Loading Resources > Ra bảng License Agreement , mặc định đang chọn English > Accept . 3. Ra Bảng Installation Options > Next > Ra Bảng Installation Location , chọn Local Disk ( C ) > Next > Install. 4. Ra Bảng Adobe Photoshop CS3 Setup có 2 làn xanh đang chạy > Xong ra Bảng Install Complete > Finish > Close . 5. Ra Desktop > My Computer > Ổ C > Program Files > Adobe > adobe Photoshop CS3 .
6. Chú Ý quan trọng : Nhấp lên Folder AMT > Nhấp Phải lên File :

application.sif > Rename > Thay thế chữ sif bằng chữ sif_ > Enter > Close. 7. Tạo Shortcut ở Desktop > Nhấp lên để khởi động chương trình > Menu Help : Không có chữ Registe , như vậy là bạn đã cài đặt thành công . Chúc các bạn vui với CS3 . Utbinh sẽ có tiếp các bài hay của CS3 do KS Dương Trung Hiếu biên soạn bằng VIDEO , utbinh diễn dịch bằng Text công hiến cho các bạn thưởng ngoạn.

Có gì mới ở Photoshop CS3? http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2006/12/21/174958.tno Bài 26 ngày 26.12.2006 Là người thường xuyên sử dụng các công cụ xử lý ảnh số, hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với Photoshop CS2. Tiếp nối phiên bản photoshop CS2 vốn nổi tiếng thì phiên bản CS3 hiện đã ra mắt người dùng với nhiều công cụ được xem là khá nổi bật, hỗ trợ nhiều nhất trong việc xử lý ảnh số sao cho hoàn hảo và cho chất lượng tốt nhất có thể. Photoshop CS3 phiên bản thử nghiệm mang đến cho bạn một số công cụ mới để cho bạn làm việc hiệu quả hơn và có chất lượng hơn, biên tập hình ảnh với các công cụ tích hợp.

16

Tuy nhiên, dù sao đây cũng là phiên bản thử nghiệm, bạn sẽ không thể sử dụng nhiều hơn tất cả các tính năng tiện ích. Nếu bạn là người thích khám phá phiên bản mới thì Photoshop CS3 cũng rất đáng để cho bạn tải về sử dụng. Thông qua Filter->Convert for Smart Filters, bạn có thể sử dụng các Smart Object trên các layer một cách thuận tiện và nhanh chóng. Hơn nữa, việc thiết lập các smart filter sẽ cho bạn một hiệu ứng đẹp trên hình ảnh được xử lý. Với công cụ Quick Selection. Bạn sẽ chọn nhanh một vùng ảnh để xử lý. Các hình ảnh sẽ được Photoshop CS3 phân tích tự động nên dễ dàng cho bạn tinh chỉnh thông qua phím Win. Tính năng “Auto-Align Layers" and "Auto-Blend Layers” được hỗ trợ cho bạn tự động thao tác trên các layer nhanh chóng. Tính năng Black and White conversion cho bạn chuyển đổi qua lại thật nhanh chóng và đơn giản thông qua thiết lập và phân tích trước khi thực hiện. Yêu cầu hệ thống trước khi cài đặt photoshop CS3. • Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, Dual-Core Intel Xeon processor • Microsoft Windows XP SP2 2 hay Windows Vista • RAM tối thiểu 320MB • Card màn hình tối thiểu 64MB • Ổ cứng còn trống tối thiểu 650MB • Độ phân giải màn hình tối thiểu 1.024x768 • QuickTime 7 trở lên Dung lượng file cài đặt là 337MB. Bạn tải dùng thử miễn phí tại http://trials.adobe.com/pub/esd/labs/photoshopcs3/adobephotoshop _10_12-14-06.exe hay tại http://labs.adobe.com. Hoặc mua tại : Vi Tính LAMBA 160/1 Bùi Thị Xuân 9255.825 -0903.951.321-0903.981.514 Dỉa CD nhiêu loại – Mạng Máy Tính – Load Softwares theo yêu cầu – Nơi có nhiều Wallpapers hay của 2005.Bộ WallPaper 2005 - 2006 và 9000 WebShot có nhiều Hình Hay. Để là người dùng hợp pháp của Photoshop CS3, bạn có thể sử dụng key đăng ký CS 2 để kích hoạt.

17

Hy vọng phiên bản này sẽ phù hợp với nhu cầu xử lý ảnh của các dân designer chuyên nghiệp. Phạm Lê Minh Định

CÀI ĐẶT PHOTOSHOP CS 2 VÀ CS 3
Để là người dùng hợp pháp của Photoshop CS3, bạn có thể sử dụng key đăng ký CS 2 để kích hoạt. Việc cài đặt chương trình nầy khác với nhiều Softwares khác . Bạn chú ý cài đặt chậm rải – kỷ lưỡng từng hướng dẫn dưới đây bảo đảm sẽ thành công dễ dàng. 1. Nhấp File Adobe Photoshop CS2 (Hay CS3) > Next > Accept. 2. User Name gỏ : binh ( tên bạn ) > Organization gỏ : Home > Chọn : I have a serial number , install full version . 3. Nhấp Folder Crack > File Keygen > Nhấp Thẻ Generate Serial Number > Copy Serial Number > Paste vào Hàng Serial Number > Next > Next > Next > Install. 4. Ra Bảng Activate Using The Internet > Nhấp Thẻ bên Trái : Activation Options. 5. Ra Bảng Activate Adobe Photoshop > Chọn By Telephone via The Automated Software Activation System > Next. 6. Ra bảng Phone Activation > Copy Activation Number > Paste vào Hàng Activation Number của File Keygen.exe > Nhấp Thẻ Generate Auth Code kế bên > Hiện ra Dãy số trong Hàng Authorization Code. 7. Copy từng 4 số một lần > Dán vào 1 ô của Hàng cuối của bảng Phone Activation . Có tất cả 5 Ô , mỗi ô có 4 con số > Nhấp Thẻ Activate > Next > Finish. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG KHI CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH BETA ĐỒ HỌA MẠNH MẼ VÀ NỔI TIẾNG THÔNG DỤNG NHẤT HIỆN NAY : PHOTOSHOP CS3 (10) FAVORITE WEBSITES :

Xướng Ngôn Viên hấp dẫn : http://nakednews.com/ Có nhiều Hình Ảnh và Softwares : http://vietsharing.com/Một Google Việt nam : netvn.com Các sản Phẩm CNTT tốt nhất 2006 : http://computershopper.com/Khuyến mãi và giảm giá : saleoff.com.vn

 

18

Tải Miễn Phí TEMPLATE cho Microsoft Power Point : http://www.sameshow.com/download/powerpoint-to-flashppttemp.html Lên Mạng xem chuyện lạ : http://www.chuyenla.com.vn/ Website chơi Game trực tuyến Việt Nam : http://trochoi.in Vòng quanh thế giới : www.alovelyworld.com Sưu tập tiền thế giới : www.kcshop.com/imagegallery/ ;www.banknotes.com/images.htm; www.katespapermoney.co.uk

  

  

Chuyển đổi định dạng tập tin trực tuyến : http://mediaconvert.com Lưu trữ Phim Ảnh Miễn phí : www.videowebtown.com Bộ sưu tập các thủ thuật Yahoo Mail : http://email.about.com/od/yahoomailtips/ Tủ sách Tuổi Trẻ trực tuyến : www3.tuoitre.com.vn/Tusach Tranh nghệ thuật Trung Quốc : www.the-gallery-of-china.com


Email : utbinhdesign@gmail.com ĐỌC 2 Blog utbinh vừa tạo :
http://utbinh.blogspot.com/ http://utbinhdesign.blogspot.com/

NƠI MUA SÁCH VÀ DỈA SOFT RẺ :
UTBINH ( Chữ UTBINH được tạo siêu liên kết , khi nhấp chữ nầy sẽ ra Trang Web khác ) xin giới thiệu : • Nhà Sách QUỲNH MAI ( Giảm 30 % ) 474 Nguyễn Thị - Minh Khai Q3, ĐT 8355.915 .BÁN ĐỦ LOẠI SÁCH. • Vi Tính LAMBA 160/1 Bùi Thị Xuân 9255.825 -0903.951.3210903.981.514 Dỉa CD nhiêu loại – Mạng Máy Tính – Load Softwares theo yêu cầu – Nơi có nhiều Wallpapers hay của 2005.Bộ WallPaper 2005 - 2006 và 9000WebShot có nhiều Hình Hay. • NAM HOÀNG 217 Nguyễn văn Cừ ( Cổng Đại Học KHTN ) ĐT 8395.967 – 0903.397.605 – Sách giảm 25 -30% , Dỉa Soft mới nhiều giá 6 ngàn . Chuyên sách Tin Học , Tác Giả Nguyễn Trường Sinh – Nguyễn Việt Dũng – Chuyên Đề Sách Đất Việt

19

giàm 1 ngàn . Không phải quảng cáo dùm , bạn nào biết chổ rẻ hơn chỉ dùm . Cám ơn. Blog Sức Khỏe với 700 Bài : http://360.yahoo.com/tranhabs80 Trình Duyệt K-Ninja v2.1 : http://www.mediafire.com/?4hz4cbbmn0b Trang Web Proxy rất hay , nhập tên tờ báo hay bài viết cần xem : http://217.160.247.249:8000/cgi-bin/nph-proxy2.cgi/010110A/xproxy/start http://psiphon.civisec.org/ Tạo Blog dễ dàng với : https://www.blogger.com/start Báo hay tìm đọc : http://www.saigontimesusa.com/ Danh Sách : http://www.freewebs.com/vientro/danhschtubn272o.htm Danh bạ Websites Trang Nhất : http://www.trangnhat.net/ Trang Web hay : http://vnmedia.vn/

20