PROGRAMA ANALITICA

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu” Profilul Specializarea Denumirea disciplinei Conţinut (descriptori) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. DREPT şi ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DREPT şi ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DREPT CANONIC

Teologia dreptului Izvoarele Dreptului Canonic ortodox Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române: 1. Statutul BOR 2. Judecata bisericească 3. Regulamentul cimitirelor 4. Biserica şi bunurile Izvoarele Dreptului Canonic catolic şi protestant Principiile Dreptului Canonic Drept matrimonial ortodox: 1. Căsătorie şi Cununie 2. Condiţii şi impedimente la Cununie 3. Rudenia după Dreptul Canonic Relaţiile Biserică-Stat Legea Cultelor din România Legi de stat cu referire la culte

Forma de examinare o reprezintă întocmirea unui referat în care se va aborda o temă la alegere fie din lista pusă la dispoziţie de către cadrul didactic, fie o altă temă preferată de către student. În al doilea caz este necesară obţinerea acceptului profesorului înainte de elaborarea lucrării. Lucrarea va avea aprox. 10 pagini A4 (fără bibliografia finală), font Times New Roman, mărimea 12 cu paragraful la 1,5 rânduri. Lucrările vor fi trimise până la termenul stabilit de către Universitate la adresa de email: emanuel.tavala@ulbsibiu.ro sau dreptcanonic@yahoo.com sau vor fi depuse de studenţi la secretariatul centrelor teritoriale. Referatele vor fi

.depuse sau trimise până la data de 1 iunie 2011.

Legea cultelor din România şi drepturile cultelor religioase 5. Zürich. azile şi penitenciare Norme de redactare a referatelor Cum se fac citările? Fragmentele preluate de la alţi autori (citatele) vor fi evidenţiate prin ghilimele. Se recomandă traducerea citatelor din alte limbi. anul de apariţie şi numărul paginii/paginilor de la care se face citarea. Ele vor fi urmate de indicarea numelui revistei sau a volumului colectiv din care fac parte.. anul de apariţie. În cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza ghilimelele unghiulare: «…». Harakas. nemijlocite şi conforme scopului argumentării.. Dreptul muncii şi Biserica 7. Adrian Loretan. p. internet) 6. 1995.. vor fi exacte.. Trimiterile din text se vor face prin note de subsol. Pentru o mai bună subliniere a aspectelor ce privesc relaţia dintre Biserică şi Stat şi pentru a se observa cât mai bine legătura dintre Dreptul canonic şi alte ramuri ale dreptului propunem şi următoarele teme de referat: 1. Titlurile articolelor se vor pune În ghilimele („. Se vor folosi ghilimelele: „…”. “Church and State in Orthodox Thought”. Relaţia dintre Biserică şi Stat în diferite perioade istorice 4. Finanţarea cultelor religioase de către Stat 2. unde se vor indica datele la care se face trimiterea. aici p…. Ele vor fi absolut necesar însoţite de numele traducătorului (acolo unde este cazul). Ex. Referinţele se vor face astfel: Titlurile de cărţi şi volume colective se vor scrie cu italice (cursive). in: „Greek Orthodox Theological Review” 27 (1982).”). numele editurii. radio. Biserica şi cultura (presa. Pedeapsa cu moartea şi religia 9. . Cultele religioase şi asistenţa socială din spitale. Ex. Editura NZN.TEME PENTRU ÎNTOCMIREA REFERATELOR Studenţii au posibilitatea să abordeze pentru întocmirea lucrărilor una dintre temele supuse atenţiei lor în manualul pus la dispoziţie de către Facultatea de Drept sau de către profesor. Religie şi drept penal 8. precum şi a paginilor corespunzătoare citării. Ora de religie în şcolile publice 3. 5-11. Stanley S. TV. „Kirche und Staat im Umbruch”.

ediţia a V-a. Text „citat”1. Punctuaţia în raport cu indicii şi notele se face de regulă astfel: indicele se plasează la umărul cuvântului.. Ică jr.. Septimiu Chelcea. cf. Citarea surselor electronice Sursele electronice se vor cita în mod asemănător unui articol de revistă: numele autorului urmat de numele articolului între ghilimele. o teză de doctorat. 135-152 etc. 2005. înaintea semnului de punctuaţie. Exemplu: Nota 3: Prof.. Ibidem. Ioan I... < http://www.ro/articol.] / [!] / [?] / […]1” Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuaţie pot fi consultate următoarele lucrări: Îndreptar ortografic. ediţia a III-a revăzută. Între paranteze unghi se va menţiona adresa web cât mai detaliată. art. Cum să redactăm o lucrare de licenţă. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti.ro.. 1/2010.a. nr.În cadrul aceleiaşi trimiteri bibliografice se vor folosi virgule. ortoepic şi de punctuaţie. 49-91. Revista Teologică. cit. v. cit. se va menţiona în citare şi data la care a fost accesată adresa URL. „Centenar Noica”. Text: „citat [!] / [?] / […]”1 Excepţii fac citatele de sine stătătoare: „citat………….[. op. exemple schematice: Text1. p. pp. 2001. nu puncte. Pentru resursele electronice nu se vor cita numerele paginilor.revistateologica. un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socio-umane. et al. ş. Cele mai frecvente prescurtări în cadrul notelor sunt: Idem. p. p. Editura Comunicare...php?r=31&a=3460 > (accesat la data de 25 februarie 2011) . Datorită faptului că multe situri web îşi modifică în mod constant conţinutul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful