P. 1
SUY NIÊM TRONG NGÀY SÔNG 063: Tự mình ta viêt nên cuôn chi nam

SUY NIÊM TRONG NGÀY SÔNG 063: Tự mình ta viêt nên cuôn chi nam

|Views: 2|Likes:
Published by Amy Anderson
by Nam Nguyen
by Nam Nguyen

More info:

Published by: Amy Anderson on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

*063

: ta nên

Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân
mà là lương tâm của tàn th nhân loại.
Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của chính
lương tâm mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý.
- Aleksandr Solzhenitsyn

T

Môi nguoi chung ta la tao vât co tri khôn, sinh sông va hanh dông dua vao kinh nghiêm sông,
cung nhu dua vao su hiêu biêt va kiên thuc riêng cua minh dã lãnh hôi duoc, tu nguoi khac
va truong doi. Hai nhân tô thông minh va kha náng tiêp nhân va luu giu kinh nghiêm tôt xâu
cao thâp thê nao thi môi nguoi môi khac vi chiu anh huong boi cac nguyên do khac nhau:
môi truong sinh sông, phong tuc gia dinh, gia tôc xa gân, lang xom lang giêng, khuynh
huong giao duc, niêm tin tôn giao, giai câp xã hôi, vân vân. Tât ca vôn liêng kinh nghiêm va
kiên thuc thu thâp riêng cua môi nguoi theo hoan canh khac nhau dã kháng dinh ráng cach
suy nghi va lôi sông nơi môi nguoi trong chung ta cung dêu khac nhau. Lôi suy tu, cach hanh
dông, lôi ung xu va phong dô cua con nguoi môi khi hanh dông thuong phong theo qua trinh
kinh nghiêm va kiên thuc kêt tu trong tiêm thuc cung nhu y thuc cua minh, vi tât ca dã tro
thanh thoi quen, giông nhu nguyên tác sông. Noi cach khac, do la Cn ách Ch m ma
minh dã tu soan ra cho ban thân minh, nhám huong dân cac hanh dông trong doi sông riêng
cua minh, du la môt cach y thuc, hay phan xa vô thuc.

Vi vây cn ách ch nm nay nên duoc soan thao ra sao, câp nhât thê nao, dê luôn la
cuôn sach chi nam dung nghia, huong dân chung ta hanh dông hop tinh hop ly, theo luơng
tâm dao duc va gia tri nhân ban, không nghich lai voi niêm tin dao giao la phung su Thiên
Chua qua viêc phuc vu tha nhân. Cac bâc cha me nên quan tâm tao cho con cai minh môt nên
giao duc Kitô giao lanh manh dê giup con cai tu dao luyên lây môt luơng tri lanh manh, tuc
la viêt vao cn ách ch nm riêng cua chung nguyên tác sông va hanh dông xung dang
voi nhân cach lam nguoi. Phân con cai, chung ta hãy chuyên cân hoc hoi dê lãnh hôi va luu
tru vao cn ách ch nm cua minh nhung kinh nghiêm, kiên thuc trong sang lam hanh
trang di vao truong doi cu thê, môt môi truong sông chât chua nhiêu cam go trác tro luôn
thach thuc con nguoi báng nhiêu cam bây muôn mát. Dông thoi, ngoai kiên thuc lãnh hôi nơi
nha truong, chung ta con cân tiêp tuc hoc hoi thêm nơi truong doi dê bô tuc vao cn ách
ch nm cua minh cho dây du hơn, môt phân vi vôn liêng cán ban hâp thu nơi nha truong
chua bao quat duoc moi khia canh thuc tê, môt phân vi thê gioi nay luôn biên dôi va nây sinh
nhiêu phuc tap moi, nên cân dên kiên thuc moi va kÿ thuât moi. Co nhu vây “tri ”
moi bô tuc cho nhau, sanh dôi va dông hanh voi nhau. Hơn thê nua nêu nhu cn ách ch
nam duoc dát nên tang trên tinh thân dao duc thi moi hanh vi cu chi cua con nguoi së hanh
xu theo luơng tâm va luơng tri, mang lai kêt qua dây long vi tha bac ai. Con nêu nhu không
duoc uop duom chân ly su sông, thi som muôn gi cung së bi mai môt hay mât dân di su nhây
ben cua tinh trung thuc mang gia tri nhân ban. Mong sao môi nguoi chung ta hãy sám cho
ban thân minh cn ách ch nm biêu hiên duoc sác thai dao duc, gia tri nhân ban, long
vi tha voi luơng tri trong sang. Con nêu thiêu váng loai chât xam nay, thi ban tinh xac thit yêu
duôi cua chung ta së lân at long dao duc, tinh thân trach nhiêm, va biên chung ta tro thanh
nhung con thu hoang nhu Albert Camus nhân dinh “Người kôg có đạo đức giốg ư co
thú hoang bị thả rông vào thế giới.” Thê gioi nay së ra sao voi loai con thu hoang nhu vây?

:

Người có tri thức trog đầu, đạo đức trong tim iết cống hiến thời gia để cuyê căm
nghiên cứu lao động cầ c thay vì ốg trog giả và lạc thú, là gười iế m
trở nên hữu dụng, và nhờ vậy đạt được hạnh phúc* - John Adams

:

ậy a, con sinh ra trong môi trườg đầy g a. Xin cho co iết ống theo gio
u a ậy coi trg cc guyê tc ốg y ư kim c am co đời ốg ca co.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->