You are on page 1of 26

SKP2

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN DUA


PETI SURAT 81737,
87027 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2
KSSR
Disediakan oleh : Panitia Bahasa Cina SKP2

SKP2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA CINA SEK. KEB. TAHUN 2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

2.0

3.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

B2 DT1 E1

2.2

2.2.2

B1 DB1 E1

2.5

2.5.3

2.5.5

3.1

3.1.3

3.3

3.3.2

4.0

4.1

B5 DB1 E1

B1 DT1 E1
( 3 )

B4 DT1 E1

4.1.2

SKP2

1.0

1.1

1.1.4

2.0

B1 DL2 E1

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

B2 DT1 E1

2.2

2.2.2

B1 DB1 E1

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.2

4.2.2

B1 DT1 E1
( 3 )

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

1.4

1.4.4

B6 DL1 E1

SKP2

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

3.0

2.1.7
2.1.8

B2 DT1 E1

2.2

2.2.2

B1 DB1 E1

2.5

2.5.3

2.5.4

B5 DB1 E1

2.5.5

B5 DB1 E1

3.1

3.1.3

3.3

3.3.2

1.0

1.1

1.1.3

( 3 )

B4 DT1 E1

B1 DT1 E1

B1 DL1 E1

1.2

1.2.4

B2 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7

SKP2

2.1.8

B2 DT1 E1

2.2

2.2.2

B1 DB1 E1

2.5

2.5.5

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.2

4.2.2

B1 DT1 E1
( 3 )

1.0

1.1

1.1.3

1.2

B1 DL1 E1

1.2.4

1.3

1.3.3

B2 DL1 E1

B5 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.2

2.1.7
2.2.2

B1 DB1 E1

SKP2

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.1

B1 DT1 E1
( 3 )

4.1.2

4.3

4.3.2

1.0

1.1

1.1.4

2.0

B1 DL2 E1

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

B2 DT1 E1

2.2

2.2.2

B1 DB1 E1

2.3

2.3.3

B3 DB1 E2

SKP2

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

3.3

3.3.2

1.0

1.2

1.2.4

( 2 )

B4 DT1 E1

B1 DT1 E1

B2 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

B2 DT1 E1

2.2

2.2.2

B1 DB1 E1

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.3

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.2

B1 DT1 E1
( 2 )

4.2.2

SKP2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

1.3

1.3.3

B5 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

2.2

B2 DT1 E1

2.2.2
B1 DB1 E1

2.3

2.3.3

B3 DB1 E2

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

B1 DT1 E1
( 2 )

3.1.4

SKP2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.6

B2 DB1 E1

2.1.7
2.2

2.2.2

2.5

2.5.4

B1 DB1 E1
B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.3

4.3.2

B1 DT1 E1
( 3 )

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

1.2

1.2.6

B3 DL1 E1

1.4

1.4.4

B6 DL1 E1

SKP2

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

2.3

B2 DT1 E1

2.3.4

B3 DB1 E3

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.4

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.2

4.2.2

1.0

1.1

B1 DT1 E1
( 4 )

1.1.3

B1 DL1 E1

1.2

1.2.5

B4 DL1 E1

10

SKP2

1.2.6

2.0

2.1

2.1.5

2.1.7
B2 DT1 E1

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

1.0

1.1

1.1.3

1.2

B2 DB1 E2
7

2.1.8
2.5

B3 DL1 E1

B1 DT1 E1
( 2 )

B1 DL1 E1

1.2.4

B2 DL1 E1

1.4

1.4.4

B6 DL1 E1

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.0

2.1.7
2.1.8

B2 DT1 E1

11

SKP2

2.3

2.3.3

B3 DB1 E1

3.0

2.5

2.5.3

2.5.4

B5 DB1 E1

2.5.5

B5 DB1 E1

3.1

3.1.3

1.0

3.6

3.6.2

1.1

1.1.3

1.3

2.1

2.3

2.1.5

B3 DT1 E1

B1 DL1 E1

B5 DL2 E1

B2 DB1 E2

2.1.7
2.3.3

2.5

( 2 )

1.3.4

2.0

B1 DT1 E1

2.5.5

B3 DB1 E2

B5 DB1 E1

12

SKP2

3.0

3.1

3.1.3

3.3

3.3.2

4.2

4.2.2

( 4 )

B4 DT1 E1

4.0

B1 DT1 E1

1.0

1.2

1.2.4

B2 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

11

2.1.7
2.1.8

2.3

B2 DT1 E1

2.3.3

B3 DB1 E1

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.3

4.3.2

B1 DT1 E1
( 4 )

13

SKP2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

1.2

1.2.6

B3 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7

2.3

2.3.3

B3 DB1 E1

2.3.4

B3 DB1 E3

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.4

B5 DB1 E1

2.5.5

B5 DB1 E1

3.1

3.1.3

3.0

4.0

4.1

B1 DT1 E1
( 3 )

4.1.2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

14

SKP2

1.4

1.4.3

B5 DL3 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.3

2.1.7
2.3.4

B3 DB1 E3

3.0

2.5

2.5.3

2.5.4

3.1

3.1.3

3.3

B5 DB1 E1

3.3.2

1.0

1.1

1.1.3

2.0

B1 DL1 E1

1.3

1.3.3

2.1

( 3 )

B4 DT1 E1

B1 DT1 E1

2.1.5

B5 DL1 E1

B2 DB1 E2
10

15

SKP2

2.1.7

2.1.8
2.3

B2 DT1 E1

2.3.3

B3 DB1 E1

3.0

2.5

2.5.3

2.5.5

3.1

3.1.3

4.0

B5 DB1 E1

4.2

4.2.2

B1 DT1 E1
( 4 )

1.0

1.1

1.1.3

2.0

1.3

1.3.3

2.1

2.1.5

B1 DL1 E1

B5 DL1 E1

B2 DB1 E2

2.1.7

16

SKP2

2.1.8
2.4

2.4.2

B2 DT1 E1

B4 DB1 E1

2.5

2.5.3

3.0

3.1

3.1.3

1.0

1.1

1.1.4

B1 DL2 E1

1.3

1.3.3

( 2 )

B5 DL1 E1

2.0

B1 DT1 E1

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

2.4

2.4.2

B2 DT1 E1

B4 DB1 E1

2.5

2.5.3

17

SKP2

3.0

3.1

3.1.3

3.3

3.3.2

4.1

( 2 )

B4 DT1 E1

4.0

B1 DT1 E1

4.1.2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

1.2

1.2.6

B3 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.6

B2 DB1 E1

2.1.7
2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

18

SKP2

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

1.0

3.6

3.6.2

1.1

1.1.3

1.4

( 3 )

B1 DT1 E1

B3 DT1 E1

B1 DL1 E1

1.4.5

B4 DL2 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

2.3

2.3.3

2.4

2.4.2

B2 DT1 E1
B3 DB1 E1

B4 DB1 E1

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

19

SKP2

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.2

4.2.2

B1 DT1 E1
( 3 )

1.0

1.1

1.1.3

1.1.4

2.0

B1 DL1 E1

B1 DL2 E1

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7
2.1.8

B2 DT1 E1

2.3

2.3.3

B3 DB1 E2

2.3.4

B3 DB1 E3

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.3

3.0

3.1

3.1.3

B1 DT1 E1
( 4 )

20

SKP2

4.0

4.2

4.2.2

1.0

1.2

1.2.4

B2 DL1 E1

1.4

1.4.3

B5 DL3 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.3

2.1.7
2.3.3

B3 DB1 E1

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.1

B1 DT1 E1
( 3 )

4.1.2

21

SKP2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

1.4

1.4.4

B6 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.4

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.1

B1 DT1 E1
( 3 )

4.1.2

1.0

1.1

1.1.4

B1 DL2 E1

1.2

1.2.4

B2 DL1 E1

22

SKP2

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.5

2.1.7
2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

B1 DT1 E1
( 3 )

3.1.4
4.0

4.3

4.3.2

1.0

1.1

1.1.3

B1 DL1 E1

1.2

1.2.4

B2 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.6

B2 DB1 E1

2.1.7

23

SKP2

2.1.8
2.4

2.4.2

B2 DT1 E1

B4 DB1 E1

2.5

2.5.4

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

4.0

4.2

4.2.2

B1 DT1 E1
( 4 )

1.0

1.2

1.2.4

B2 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.7

2.4

2.4.2

B4 DB1 E1

2.5

2.5.5

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

B1 DT1 E1

( 2 )

24

SKP2

3.3

3.3.2

B4 DT1 E1

4.0

4.1

4.1.2

1.0

1.2

1.2.4

B2 DL1 E1

1.4

1.4.4

B6 DL1 E1

2.0

2.1

2.1.5

B2 DB1 E2

2.1.6

B2 DB1 E1

2.1.7
2.1.8
2.4

2.4.2

B2 DT1 E1

B4 DB1 E1

2.5

2.5.4

B5 DB1 E1

3.0

3.1

3.1.3

B1 DT1 E1
( 3 )

25

SKP2

4.0

4.2

4.2.2

26