1.

NUMERE REALE
1. Formule de calcul prescurtat
pa ` bq2 “ a2 ` 2ab ` b2 pa ´ bq2 “ a2 ´ 2ab ` b2 a2 ´ b2 “ pa ´ bqpa ` bq

pa ` b ` cq2 “ a2 ` b2 ` c2 ` 2ab ` 2bc ` 2ca pa ` bq3 “ a3 ` 3a2 b ` 3ab2 ` b3 a3 ` b3 “ pa ` bqpa2 ´ ab ` b2 q pa ´ bq3 “ a3 ´ 3a2 b ` 3ab2 ´ b3 a3 ´ b3 “ pa ´ bqpa2 ` ab ` b2 q

2. Modulul unui num˘ ar real
Definit ¸ie. Pentru orice num˘ ar real x, modulul lui x este num˘ arul real notat cu |x| ¸ si dat prin: |x| “ x, dac˘ axě0 ¸ si |x| “ ´x, dac˘ a x ă 0. Num˘ arul |x| se mai nume¸ ste valoarea absolut˘ a a lui a. Propriet˘ a¸ ti ale modulului: |x| ě 0, @x P R |x| “ 0 ðñ x “ 0 | x| “ | ´ x| , @ x P R |a ´ b| “ |b ´ a|, @a, b P R ˇ ˇ ˇ x ˇ | x| ˇ ˇ“ |x ¨ y | “ |x| ¨ |y |, @x, y P R |x ` y | ď |x| ` |y |, @x, y P R ˇ y ˇ |y | , @x, y P R, y ‰ 0

3. Partea ˆ ıntreag˘ a. Partea fract ¸ionar˘ a
Definit ¸ie. Pentru orice num˘ ar real x, exist˘ a¸ si este unic un num˘ ar ˆ ıntreg k astfel ˆ ıncˆ at k ď x ă k ` 1. Num˘ arul k P Z de mai sus se nume¸ ste partea ˆ ıntreag˘ a a num˘ arului real x ¸ si se noteaz˘ a cu rxs. Mai putem spune c˘ a partea ˆ ıntreag˘ a a num˘ arului real x este cel mai mare num˘ ar ˆ ıntreg mai mic sau egal decˆ at x. Propriet˘ a¸ ti ale p˘ art ¸ii ˆ ıntregi: rxs P Z, @x P R rxs ď x ă rxs ` 1, @x P R rx ` k s “ rxs ` k, @x P R, @k P Z.

Definit ¸ie. Pentru orice num˘ ar real x, se define¸ ste partea fract ¸ionar˘ a a lui x, not˘ at˘ a cu txu, ca fiind diferent ¸a dintre x ¸ si partea ˆ ıntreag˘ a a lui x, adic˘ a txu “ x ´ rxs. Propriet˘ a¸ ti ale p˘ art ¸ii fract ¸ionare: txu P r0; 1q, @x P R txu “ 0 ðñ x P Z ´1´ tx ` k u “ txu, @x P R, @k P Z.

Teorie pentru clasa a IX-a Algebr˘ a: 1. Numere reale

Profesor Marius Damian, Br˘ aila

4. Puterea cu exponent ˆ ıntreg a unui num˘ ar real
Definit ¸ie. Fie x P R ¸ si n P N˚ . Definim puterea lui x de exponent natural n, notat˘ a cu xn , prin 1 xn “ looooomooooon x ¨ x ¨ . . . ¨ x . Dac˘ a x ‰ 0, prin definit ¸ie, x0 “ 1. Fie x P R˚ ¸ si n P N˚ . Definim x´n “ n . x
de n ori x

5. R˘ ad˘ acina p˘ atrat˘ a a unui num˘ ar real nenegativ
Definit ¸ie. Fie a P R, a ě 0. Definim r˘ ad˘ acina p˘ atrat˘ a a lui a, num˘ arul real notat cu ? ? 2 propriet˘ a¸ tile: a ě 0 ¸ si p aq “ a. Propriet˘ a¸ ti ale r˘ ad˘ acinii p˘ atrate: ? ? ? ? x2 “ |x|, @x P R x ¨ y “ x ¨ y, @x, y ě 0 ? a¸ si avˆ and

c

? x x “ ? , @x ě 0, @y ą 0 y y

Formulele radicalilor dubli: c c b ? a`c a´c ` a` b“ 2 2

c c b ? a`c a´c ´ a´ b“ 2 2

c2 “ a2 ´ b, c ě 0

6. R˘ ad˘ acina cubic˘ a a unui num˘ ar real
Definit ¸ie. R˘ ad˘ acina cubic˘ a a num˘ arului a P R este num˘ arul notat cu Propriet˘ a¸ ti ale r˘ ad˘ acinii cubice: ? ? ? ? 3 3 x3 “ x, @x P R x ¨ y “ 3 x ¨ 3 y, @x, y P R ? ? 3 3 a astfel ˆ ıncˆ at p 3 aq “ a.

c
3

? 3 x x “ ? , @x P R, @y P R˚ 3 y y

7. Radicalul de ordin n
Definit ¸ie. ‚ Fie a P R, a ě 0 ¸ si n P N, n ě 2, n par. Definim radicalul de ordin par n al lui a, num˘ arul real ? ? ? n n n notat cu a ¸ si avˆ and propriet˘ a¸ tile: a ě 0 ¸ si p aq “ a. ‚ Fie a P R ¸ si n P N, n ą 2, n impar. Definim radicalul de ordin impar n al lui a, num˘ arul real ? ? n n n notat cu a ¸ si avˆ and proprietatea p aq “ a.

8. Puterea cu exponent rat ¸ional a unui num˘ ar real pozitiv
m Definit ¸ie. Fie a P R, a ą 0 ¸ si r “ , m, n P Z, n ě 2. Definim puterea cu exponent rat ¸ional r a n ? m lui a prin ar “ a n “ n am . Propriet˘ a¸ ti ale puterilor cu exponent rat ¸ional: xr pxr qs “ xr¨s xr ¨ xs “ xr `s “ xr ´s s x

px ¨ y q “ x ¨ y

s

s

s

ˆ ˙s x xs “ s y y px, y P R˚ ; r, s P Qq

Teorie pentru clasa a IX-a Algebr˘ a: 1. Numere reale

´2´

Profesor Marius Damian, Br˘ aila